Follow us facebook twitter
  • ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านสู่เว็บไซต์ บริษัท เวิลด์ ฮอลิเดย์ ทราเวล ค่ะ บริษัทฯ ขอนำเสนอรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวต่างประเทศทุกเส้นทางสำหรับลูกค้าทุกท่าน เพื่อสะดวกในการพิจารณาโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวประเทศต่างๆ และ ค้นหาทัวร์ท่องเที่ยวประเทศต่างๆได้อย่างรวดเร็วและง่ายที่สุดค่ะ สนใจสอบถามข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มเติมและจองทัวร์ ได้ที่ Tel. 02-6344195-8 Hot line. 091-7342815, 081-6282718 บริษัทฯ ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการกับเราค่ะ บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านด้วยความยินดีและเต็มใจค่ะ

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

ทัวร์จีน ทัวร์ไต้หวัน สัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการท่องเที่ยวผ่านบริษัทชั้นนำ ที่จะพาท่านเปิดมุมมองใหม่ผ่านการเดินทางท่องเที่ยวประเทศจีนและไต้หวัน อาณาจักรแห่งความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมโบราณ โบราณสถาน ธรรมชาติที่สวยงาม


สนใจโปรแกรมทัวร์ช่วงวันเดินทางอื่นๆเพิ่มเติม รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่ค่ะ

 

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 5 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

01TPE : ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 5 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 18,900 - 19,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 01 - 05 / 02 - 06 / 07 - 11 มิถุนายน 2560
  วันที่ 08 - 12 / 09 - 13 / 14 - 18 มิถุนายน 2560
  วันที่ 15 - 19 / 16 - 20 / 21 - 25 มิถุนายน 2560
  วันที่ 22 - 26 / 23 - 27 มิถุนายน 2560
  วันที่ 28 มิถุนายน - 02 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 29 มิถุนายน - 03 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 30 มิถุนายน - 04 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 01 - 05 / 05 - 09 / 06 - 10 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 07 - 11 / 08 - 12 / 12 - 16 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 13 - 17 / 14 - 18 / 15 - 19 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 19 - 23 / 20 - 24 / 21 - 25 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 29 กรกฎาคม - 02 สิงหาคม 2560

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตลาดซื่อิหลินไนท์มาร์เก็ต พิพิธภัณฑ์กู้กง ขึ้นตึกไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 4 วัน 2 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

02TPE : ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 4 วัน 2 คืน

ราคาทัวร์ : 21,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 13 - 16 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 24 - 27 สิงหาคม 2560

ขึ้นตึกไทเป101 ร้านขนมเหว่ยเก๋อ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ตลาดไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง กลอเรียเอ้าท์เลต

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์ไต้หวัน ทะเบสาบสุริยัน-จันทรา 5 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

03TPE : ทัวร์ไต้หวัน ทะเบสาบสุริยัน-จันทรา 5 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 18,900 - 22,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 03 - 07 / 04 - 08 / 05 - 09 สิงหาคม 2560 
  วันที่ 09 - 13 / 10 - 14 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 11 - 15 / 12 - 16 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 13 - 17 / 16 - 20 / 17 - 21 สิงหาคม 2560
  วันที่ 18 - 22 / 23 - 27 สิงหาคม 2560
  วันที่ 24 - 28 / 25 - 29 สิงหาคม 2560
  วันที่ 30 สิงหาคม - 03 กันยายน 2560
  วันที่ 31 สิงหาคม - 04 กันยายน 2560
  วันที่ 01 - 05 / 02 - 06 / 06 - 10 กันยายน 2560
  วันที่ 07 - 11 / 08 - 12 / 09 - 13 กันยายน 2560
  วันที่ 13 - 17 / 14 - 18 / 15 - 19 กันยายน 2560
  วันที่ 16 - 20 / 21 - 25 / 22 - 26 / 23 - 27 กันยายน 2560
  วันที่ 27 กันยายน - 01 ตุลาคม 2560
  วันที่ 28 กันยายน - 02 ตุลาคม 2560
  วันที่ 29 กันยายน - 03 ตุลาคม 2560
  วันที่ 30 กันยายน - 04 ตุลาคม 2560

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตลาดซื่อิหลินไนท์มาร์เก็ต พิพิธภัณฑ์กู้กง ขึ้นตึกไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบ สุริยัน-จันทรา 5 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

04TPE : ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบ สุริยัน-จันทรา 5 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 25,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 11 - 15 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น พิพิธภัณฑ์กู้กง ขึ้นตึกไทเป101 วัดหลงซันซือ อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ช้อปปิ้งมิตซุยเอ้าท์เล็ท

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์ไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน 6 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

05TPE : ทัวร์ไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน 6 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 38,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 09 - 14 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ

ไทเป อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตลาดซือหลินไนท์มาร์เก็ต อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ชมการแสดงพื้นเมืองชนเผ่า วัดหลงซันซื่อ ขึ้นตึกไทเป 101 พิพิธภัณฑ์กู้กง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานอาลีซัน

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน-อุทยานอาลีซัน 5 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

06TPE : ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน-อุทยานอาลีซัน 5 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 34,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 10 - 14 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ

แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานแห่งชาติอาลีซัน นั่งรถไฟโบราณศึกษาเส้นทางธรรมชาติภายในอุทยาน ซือหลินไนท์มาร์เก็ต พิพิธภัณฑ์กู้กง อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว ขึ้นตึกไทเป101 วัดหลงซันซื่อ เจียงไคเช็ค

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์ไต้หวัน อาบน้ำแร่สบาย...สบาย ไทเป-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

07TPE : ทัวร์ไต้หวัน อาบน้ำแร่สบาย...สบาย ไทเป-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 17,999 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 03 - 07 / 04 - 08 / 05 - 09 / 06 - 10 มิถุนายน 2560
  วันที่ 10 - 14 / 11 - 15 / 12 - 16 / 13 - 17 มิถุนายน 2560
  วันที่ 17 - 21 / 18 - 22 / 19 - 23 / 20 - 24 มิถุนายน 2560
  วันที่ 24 - 28 / 25 - 29 / 26 - 30 มิถุนายน 2560
  วันที่ 27 มิถุนายน - 01 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 02 - 06 / 03 - 07 / 04 - 08 กรกฏาคม 2560
  วันที่ 09 - 13 / 10 - 14 / 11 - 15 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 16 - 20 / 17 - 21 / 18 - 22 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 22 - 26 / 23 - 27 / 24 - 28 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 25 - 29 / 26 - 30 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 30 กรกฎาคม - 03 สิงหาคม 2560
  วันที่ 31 กรกฎาคม - 04 สิงหาคม 2560

ไต้หวัน วัดจงไถฉานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ไถจง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค พิพิธภัณฑ์กู้กง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว ขึ้นตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ช้อปปิ้งย่านซีเหมิ

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน SHOCK PRICE [A] ฉางซา-จางเจียเจี้ย-สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI01 : ทัวร์จีน SHOCK PRICE [A] ฉางซา-จางเจียเจี้ย-สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 9,999 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 10 / 09 - 12 / 13 - 16 มิถุนายน 2560
  วันที่ 14 - 17 / 15 - 18 / 16 - 19 มิถุนายน 2560
  วันที่ 17 - 20 / 20 - 23 / 21 - 24 / 22 - 25 มิถุนายน 2560
  วันที่ 23 - 26 / 24 - 27 / 27 - 30 มิถุนายน 2560
  วันที่ 28 มิถุนายน - 01 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 29 มิถุนายน - 02 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 30 มิถุนายน - 03 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 04 - 07 / 05 - 08 / 07 - 10 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 08 - 11 / 11 - 14 / 12 - 15 กรกฎาคม 2560

ฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่ สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก ถนนซีปู้เจีย จิตรกรรมภาพวาดทราย เขาเทียนเหมินซาน ถ้ำประตูสวรรค์ ระเบียงแก้ว

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน SHOCK PRICE [B] ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI02 : ทัวร์จีน SHOCK PRICE [B] ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 11,999 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 14 - 18 / 20 - 24 พฤษภาคม 2560
  วันที่ 21 - 25 / 25 - 29 พฤษภาคม 2560
  วันที่ 08 - 12 / 19 - 13 / 11 - 15 มิถุนายน 2560
  วันที่ 15 - 19 / 16 - 20 / 17 - 21 / 18 - 22 มิถุนายน 2560
  วันที่ 22 - 26 / 23 - 27 / 24 - 28 / 25 - 29 มิถุนายน 2560
  วันที่ 29 มิถุนายน - 03 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 30 มิถุนายน - 04 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 06 - 10 / 07 - 11 / 08 - 12 / 09 - 13 กรกฎาคม 2560

ชมวิวเมืองฟ่งหวง อิสระช้อปปิ้งเมืองโบราณฟ่งหวง จิตรกรรมภาพวาดทราย สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก เขาเทียนเหมินซาน อุทยานจางเจียเจี้ย ถ้ำประตูสวรรค์ ถนนคนเดินหวงซิงลู่

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน บินตรง เชียงใหม่-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-สะพานแก้ว 6 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI03 : ทัวร์จีน บินตรง เชียงใหม่-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-สะพานแก้ว 6 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 20,900 - 24,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 23 - 28 มิถุนายน 2560
  วันที่ 07 - 12 กรกฎาคม 2560  **วันเข้าพรรษา
  วันที่ 11 - 16 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ

เชียงใหม่ ฉางซา ฟ่งหวง ล่องเรือถัวเจียง สะพานสายรุ้ง จางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว ถ้ำประตูสวรรค์ ภาพวาดทราย ลำธารแส้ม้าทอง อุทยานจางเจียเจี้ย เขาอวตาร สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง ภาพวาดสิบลี้ สะพานแก้วที่ยาวที่สุด ถนนคนเดินฉางซา

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน SUPER SAVE จางเจียเจี้ย-สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI04 : ทัวร์จีน SUPER SAVE จางเจียเจี้ย-สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 16,900 - 21,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 11 / 14 - 18 / 21 - 25 มิถุนายน 2560
  วันที่ 28 มิถุนายน - 02 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 12 - 16 / 19 - 23 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 02 - 06 / 16 - 20 / 23 - 27 สิงหาคม 2560
  วันที่ 09 - 13 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 30 สิงหาคม - 03 กันยายน 2560

จางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว ถ้ำประตูสวรรค์ อุทยานจางเจียเจี้ย เขาอวตาร สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง สวนจอมพลเฮ่อหลง รถรางชมภาพเขียนสิบลี้ สะพานแก้วที่ยาวที่สุด ถนนคนเดินหวงซิงลู่

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน ครบสูตร จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-สะพานแก้ว 6 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI05 : ทัวร์จีน ครบสูตร จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-สะพานแก้ว 6 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 19,900 - 26,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 09 - 14 / 16 - 21 / 23 - 28 มิถุนายน 2560
  วันที่ 30 มิถุนายน - 05 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 07 - 12 กรกฎาคม 2560  **เข้าพรรษา
  วันที่ 14 - 19 / 21 - 26 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 28 กรกฎาคม - 02 สิงหาคม 2560
  วันที่ 11 - 16 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 04 - 09  / 18 - 23 / 25 - 30 สิงหาคม 2560

ฟ่งหวง ล่องเรือถัวเจียง สะพานสายรุ้ง จางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว ถ้ำประตูสวรรค์ อุทยานจางเจียเจี้ย เขาอวตาร ภาพวาดสิบลี้(รถราง) สะพานแก้วที่ยาวที่สุด โชว์จิ้งจอกขาว ถนนคนเดินหวงซิงลู่

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-สะพานแก้ว-ถ้ำมังกรเหลือง 6 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI06 : ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-สะพานแก้ว-ถ้ำมังกรเหลือง 6 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 17,900 - 18,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 21 - 26 มิถุนายน 2560
  วันที่ 28 มิถุนายน - 03 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 12 - 17 / 19 - 24 / 26 - 31 กรกฎาคม 2560

ฉางซา สะพานแก้วที่ยาวที่สุด ล่องเรือถ้ำมังกรเหลือง จิตรกรรมภาพวาดทราย ภูเขาเทียนเหมินซาน ถ้ำประตูสวรรค์ ระเบียงแก้ว เมืองโบราณฟ่งหวง ล่องเรือถัวเจียง ถนนคนเดินหวงซิงลู่ สะพานสายรุ้ง

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน บินตรง ฉงชิ่ง-อู่หลง-หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ 4 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI07 : ทัวร์จีน บินตรง ฉงชิ่ง-อู่หลง-หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ 4 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 19,900 - 23,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 22 - 25 มิถุนายน 2560
  วันที่ 07 - 10 กรกฎาคม 2560  **วันอาสาฬหบูชา
  วันที่ 11 - 14 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 24 - 27 สิงหาคม 2560

ฉงชิ่ง วัดหลัวฮั่น หมู่บ้านโบราณฉือชีโข่ว ภูเขานางฟ้า หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ อู่หลง ช้อปปิ้งย่านChaotianmen กระเช้าข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง ถนนคนเดินเจียฟ่างเป่ย หงหยาต้ง ไม่ลงร้านช้อปของรัฐบาล

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน บินตรง ฉงชิ่ง-อู่หลง-ต้าจู๋-โชว์ IMPRESSION WULONG 5 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI08 : ทัวร์จีน บินตรง ฉงชิ่ง-อู่หลง-ต้าจู๋-โชว์ IMPRESSION WULONG 5 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 22,900 - 24,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 14 - 18 มิถุนายน 2560
  วันที่ 05 - 09 / 12 - 16 / 19 - 23 / 26 - 30 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 09 - 13 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2560
  วันที่ 28 สิงหาคม - 01 กันยายน 2560

อู่หลง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ ระเบียงแก้วอู่หลง ชมโชว์ IMPRESSION WULONG ถ้ำฝูหยงต้ง ฉงชิ่ง สวนเอ๋อหลิง หมู่บ้านโบราณฉือชีโข่ว ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง ต้าจู๋ เมืองโบราณชางโจว ผาหินแกะสลัก ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย หงหยาต้ง

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน ฉงชิ่ง-ต้าจู่-อู่หลง 4 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI09 : ทัวร์จีน ฉงชิ่ง-ต้าจู่-อู่หลง 4 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 22,900 - 24,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 10 กรกฎาคม 2560  **วันอาสาฬหบูชา
  วันที่ 11 - 14 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 24 - 27 สิงหาคม 2560

ฉงชิ่ง ต้าจู่ ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง ภูเขานางฟ้า อู่หลง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่) ระเบียงแก้วอู่หลง ย่านเฉาเทียนเหมิน กระเช้าข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง วัดหลั่วฮั่น เมืองโบราณฉือซีโข่ว

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน เฉินตู-หวงหลง-จิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำอุทยาน) 6 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI10 : ทัวร์จีน เฉินตู-หวงหลง-จิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำอุทยาน) 6 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 25,900 - 29,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 13 - 18 มิถุนายน 2560
  วันที่ 15 - 20 / 22 - 27 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 29 กรกฎาคม - 03 สิงหาคม 2560
  วันที่ 10 - 15 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 17 - 22 สิงหาคม 2560
  วันที่ 05 - 10 / 12 - 17 / 19 - 24 / 25 - 30 กันยายน 2560

เฉินตู เมืองเม่าเสี้ยน อุทยานแห่งชาติหวงหลง(ไม่รวมกระเช้า) ทะเลสาบห้าสี น้ำตกธารไข่มุก อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว(รวมรถประจำอุทยาน) ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า(รวมรถราง) ช้อปปิ้งถนนคนเดิน ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ถนนโบราณจิ่งหลี่

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว(รวมรถประจำอุทยาน)-ชม 2 โชว์ 5 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI11 : ทัวร์จีน เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว(รวมรถประจำอุทยาน)-ชม 2 โชว์ 5 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 21,900 - 23,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 11 / 14 - 18 / 22 - 26 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 09 - 13 / 11 - 15 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 25 - 29 สิงหาคม 2560
  วันที่ 08 - 12 / 15 - 19 / 22 - 26 กันยายน 2560

ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว(รวมรถประจำอุทยาน) ชมความงามของทะเลสาบห้าสี น้ำตกธารไข่มุก โชว์ทิเบต เฉินตู การแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ช้อปปิ้งถนนคนเดิน

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน เฉินตู-หวงหลง-จิ่วจ้ายโกว(รถเหมา)-ชม 2 โชว์ 6 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI12 : ทัวร์จีน เฉินตู-หวงหลง-จิ่วจ้ายโกว(รถเหมา)-ชม 2 โชว์ 6 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 34,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 10 - 15 ตุลาคม 2560
  วันที่ 19 - 24 / 20 - 25 / 21 - 26 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช
  วันที่ 23 - 28 / 24 - 29 / 25 - 30 ตุลาคม 2560

เฉินตู อุทยานแห่งชาติหวงหลง อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว(รวมรถเหมาในอุทยาน) ชมโชว์ทิเบต น้ำตกธารไข่มุก ทะเลสาบห้าสี ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ถนนคนเดินซุนซีลู่ ชมการแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ถนนคนเดินจิ่งหลี่

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน บินตรง อู่ฮั่น-เขาบู๊ตึ๊ง-เซียงหยาง 6 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI13 : ทัวร์จีน บินตรง อู่ฮั่น-เขาบู๊ตึ๊ง-เซียงหยาง 6 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 27,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 06 - 11 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 10 - 15 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 07 - 12 กันยายน 2560
  วันที่ 12 - 17 / 26 - 31 ตุลาคม 2560

กำแพงเมืองโบราณเซียงหยาง บ้านพักขงเบ้ง เขาบู๊ตึ๊ง ตำหนักหนานเหยียนกง ตำหนักจือเซียวกง ตำหนักทอง(จินติง) ตำหนักไท่จื่อ เมืองอู่ฮั่น วัดกุยหยวน หอกระเรียนทอง ถนนคนเดินเจียงฮัน พิพิธภัณฑ์หูเป่ย เขตทิวทัศน์ทะเลสาบตงหู

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน เจิ้งโจว-ไคเฟิง-ลั่วหยาง-รถไฟความเร็วสูง-ซีอาน 6 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI14 : ทัวร์จีน เจิ้งโจว-ไคเฟิง-ลั่วหยาง-รถไฟความเร็วสูง-ซีอาน 6 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 34,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 14 - 19 ตุลาคม 2560
  วันที่ 21 - 26 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช

เมืองเจิ้งโจว ศาลไคเฟิง เจดีย์เหล็ก ศาลามังกร เมืองเติงเฟิง วัดเส้าหลิน(รวมรถไฟฟ้า) ป่าเจดีย์ ชมการแสดงกังฟู เมืองลั่วหยาง ถ้ำหลงเหมิน วัดถ้ำเฟิงเซียนซือ นั่งรถไฟความเร็วสูง เจดีย์ห่านป่าใหญ่ พระราชวังต้าหมิงกง สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ กำแพงเมืองโบราณ

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI15 : ทัวร์จีน คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 23,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 06 - 10 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2560
  วันที่ 07 - 11 / 22 - 26 กันยายน 2560

เมืองโบราณแห่งต้าหลี่ ทะเลสาบเอ๋อไห่ วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย สระน้ำมังกรดำ เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก ชมโชว์อิมเพรสชั่นลี่เจียง อุทยานน้ำหยก ตำหนักทองจินเตี้ยน อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท วัดหยวนทง

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI16 : ทัวร์จีน คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 26,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 16 - 21 มิถุนายน 2560
  วันที่ 05 - 10 / 18 - 23 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 25 - 30 สิงหาคม 2560
  วันที่ 01 - 06 / 15 - 20 กันยายน 2560

คุนหมิง เมืองโบราณต้าลี่ วัดเจ้าแม่กวนอิม เจดีย์สามองค์(ด้านนอก) เมืองโบราณแชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน วัดลามะซงจ้านหลิน เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่) โชว์อิมเพรสชั่นลี่เจียง ตำหนักทองจินเตี้ยน

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน คุนหมิง-ต้าหลี่-แชงกรีล่า-ลี่เจียง IMPRESSION LIJIANG 6 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI17 : ทัวร์จีน คุนหมิง-ต้าหลี่-แชงกรีล่า-ลี่เจียง IMPRESSION LIJIANG 6 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 31,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 13 - 18 มิถุนายน 2560
  วันที่ 27 มิถุนายน - 02 กรกฎาคม 2560

เมืองโบราณแห่งต้าหลี่ เมืองจงเตี้ยน(แชงกรีล่า) วัดลามะซงจ้านหลิน หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน เมืองโบราณลี่เจียง ชมโชว์อิมเพรสชั่นลี่เจียง อุทยานน้ำหยก เมืองต้าหลี่ เมืองคุนหมิง วัดหยวนทง อิสระช้อปปิ้งห้างวอลล์มาร์ทหรือถนนคนเดิน (โปรแกรมไม่ลงร้านช้อปของรัฐบาล

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน คุนหมิง-แผ่นดินสีแดงตงชวน-ไร่สตรอว์เบอรรี่ 5 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI18 : ทัวร์จีน คุนหมิง-แผ่นดินสีแดงตงชวน-ไร่สตรอว์เบอรรี่ 5 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 17,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 06 - 10 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2560
  วันที่ 07 - 11 กันยายน 2560

เมืองตงชวน แผ่นดินสีแดง ภูเขาหิมะเจึ้ยวจื่อ ไร่สตรอว์เบอรรี่ อิสระช้อปปิ้งประตูไก่ม้าทอง ภูเขาซีซาน ตำหนักทองจินเตี้ยน เมืองโบราณกวนตู้ วัดหยวนทง *ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ๋าจีน*

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน SUPER!!คุ้ม ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-พระราชวังกู้กง 5 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI19 : ทัวร์จีน SUPER!!คุ้ม ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-พระราชวังกู้กง 5 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 16,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 02 - 06 / 09 - 13 / 23 - 27 มิถุนายน 2560

จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน ชมกายกรรมปักกิ่ง อุทยานเป่ยไห่ พระราชวังฤดูร้อน ช้อปปิ้งเดอะเพลส กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน ถนนหวังฝู่จิ่ง วัดลามะ ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน SHOCK PRICE! เจาะลึกมังกรแห่งดินแดง-ลิ้มรสชาติใหม่ BBQ 5 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI20 : ทัวร์จีน SHOCK PRICE! เจาะลึกมังกรแห่งดินแดง-ลิ้มรสชาติใหม่ BBQ 5 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 16,900 - 18,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 06 - 10 กรกฎาคม 2560  **วันอาสาฬหบูชา
  วันที่ 13 - 17 / 20 - 24 / 26 - 30 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 11 - 15 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 17 - 21 / 24 - 28 สิงหาคม 2560
  วันที่ 01 - 05 / 08 - 12 กันยายน 2560

ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน หอฟ้าเทียนถาน ชมกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อน วัดลามะ ถนนหวังฟูจิ่ง กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน สวนผลไม้ตามฤดูกาล ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน :  ทัวร์จีน ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน(นั่งกระเช้า)-หอฟ้าเทียนถาน 5 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI21 : ทัวร์จีน ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน(นั่งกระเช้า)-หอฟ้าเทียนถาน 5 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 18,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 21 - 25 มิถุนายน 2560

กรุงปักกิ่ง จตุรัสเทียนอันเหมิน หอฟ้าเทียนถาน ชมกายกรรมปักกิ่ง อุทยานเป่ยไห่ พระราชวังฤดุร้อนอวี้เหอหยวน ช้อปปิ้งTHE PLACE กำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิง(นั่งกระเช้า) ถนนหวังฝูจิ่ง วัดลามะ อิสระช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-หังโจว-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 6 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI22 : ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-หังโจว-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 6 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 15,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 06 - 11 / 13 - 18 / 15 - 20 มิถุนายน 2560
  วันที่ 20 - 25 / 23 - 28 มิถุนายน 2560
  วันที่ 27 มิถุนายน - 02 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 29 มิถุนายน - 04 กรกฎาคม 2560

เซี่ยงไฮ้ พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ ซูโจว จัตุรัสหยวนหยง หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู ถนนโบราณเหอฝังเจีย ตลาดเฉินหวงเมี่ยว หอไข่มุก อุโมงค์เลเซอร์ หาดไว่ทาน อิสระเต็มวันเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน บินตรง หังโจว-ผู่โถวซาน(พักบนเกาะ)-เซี่ยงไฮ้ 4 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI23 : ทัวร์จีน บินตรง หังโจว-ผู่โถวซาน(พักบนเกาะ)-เซี่ยงไฮ้ 4 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 19,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 22 - 25 มิถุนายน 2560

เมืองหังโจว เกาะผู่โถวซาน วัดผู่จี้ วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป มหานครเซี่ยงไฮ้ รถไฟอุโมงค์เลเซอร์ วัดพระหยกขาว ตลาดเฉินหวังเมี่ยว เมืองหังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู ถนนโบราณเหอฝังเจี่ย

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ SHOCK PRICE [B] เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-หังโจว-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 6 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI24 : ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ SHOCK PRICE [B] เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-หังโจว-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 6 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 13,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 09 - 14 / 16 - 21 / 23 - 28 มิถุนายน 2560

เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ เมืองซูโจว จัตุรัสหยวนหยง หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย ตลาดเฉินหวงเมี่ยว ขึ้นหอไข่มุก สกายวอล์ค อุโมงค์เลเซอร์ หาดไว่ทาน อิสระเต็มวันในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-หยางซั่ว-โชว์ดรีมไลค์ 6 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI25 : ทัวร์จีน กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-หยางซั่ว-โชว์ดรีมไลค์ 6 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 18,900 - 22,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 14 - 19 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 18 - 23 สิงหาคม 2560
  วันที่ 01 - 06 / 15 - 20 กันยายน 2560
  วันที่ 04 - 09 ตุลาคม 2560
  วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช

หลงเซิ่น นาขั้นบันไดหลงจี่ กุ้ยหลิน หยางซั่ว ถ้ำเงิน ล่องเรือแม่น้ำหลี่เจียง(ครึ่งสาย) ถนนคนเดิน จุดชมวิวเขาเซียงกง เจดีย์เงินเจดีย์ทอง เขางวงช้าง เขาเหยาซาน เมืองจำลองซ่ง โชว์ดรีมไลค์

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน เจาะลึกมองโกเลียใน-เนินทรายเสี่ยงซาวาน 6 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI26 : ทัวร์จีน เจาะลึกมองโกเลียใน-เนินทรายเสี่ยงซาวาน 6 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 28,900 - 32,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 08 - 13 มิถุนายน 2560
  วันที่ 05 - 10 กรกฎาคม 2560

วัดห้าเจดีย์ วัดต้าจาว สวนวัฒนธรรมชาวมองโก ทุ่งหญ้าซีลามู่เหริน เนินทรายเสี่ยงซาวาน ขี่อูฐชมทะเลทราย วัดอูหลาง สุสานเจงกิสข่าน อารามอู่ตังเจา


หมายเหตุ : กรุณาตรวจสอบทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวันราคาถูก และราคาทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวันราคาถูก กับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์ไต้หวัน อาบน้ำแร่สบาย...สบาย ไทเป-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

07TPE : ทัวร์ไต้หวัน อาบน้ำแร่สบาย...สบาย ไทเป-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 17,999 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 03 - 07 / 04 - 08 / 05 - 09 / 06 - 10 มิถุนายน 2560
  วันที่ 10 - 14 / 11 - 15 / 12 - 16 / 13 - 17 มิถุนายน 2560
  วันที่ 17 - 21 / 18 - 22 / 19 - 23 / 20 - 24 มิถุนายน 2560
  วันที่ 24 - 28 / 25 - 29 / 26 - 30 มิถุนายน 2560
  วันที่ 27 มิถุนายน - 01 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 02 - 06 / 03 - 07 / 04 - 08 กรกฏาคม 2560
  วันที่ 09 - 13 / 10 - 14 / 11 - 15 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 16 - 20 / 17 - 21 / 18 - 22 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 22 - 26 / 23 - 27 / 24 - 28 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 25 - 29 / 26 - 30 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 30 กรกฎาคม - 03 สิงหาคม 2560
  วันที่ 31 กรกฎาคม - 04 สิงหาคม 2560

ไต้หวัน วัดจงไถฉานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ไถจง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค พิพิธภัณฑ์กู้กง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว ขึ้นตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ช้อปปิ้งย่านซีเหมิ

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน SHOCK PRICE [A] ฉางซา-จางเจียเจี้ย-สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI01 : ทัวร์จีน SHOCK PRICE [A] ฉางซา-จางเจียเจี้ย-สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 9,999 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 10 / 09 - 12 / 13 - 16 มิถุนายน 2560
  วันที่ 14 - 17 / 15 - 18 / 16 - 19 มิถุนายน 2560
  วันที่ 17 - 20 / 20 - 23 / 21 - 24 / 22 - 25 มิถุนายน 2560
  วันที่ 23 - 26 / 24 - 27 / 27 - 30 มิถุนายน 2560
  วันที่ 28 มิถุนายน - 01 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 29 มิถุนายน - 02 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 30 มิถุนายน - 03 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 04 - 07 / 05 - 08 / 07 - 10 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 08 - 11 / 11 - 14 / 12 - 15 กรกฎาคม 2560

ฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่ สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก ถนนซีปู้เจีย จิตรกรรมภาพวาดทราย เขาเทียนเหมินซาน ถ้ำประตูสวรรค์ ระเบียงแก้ว

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน SHOCK PRICE [B] ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI02 : ทัวร์จีน SHOCK PRICE [B] ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 11,999 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 14 - 18 / 20 - 24 พฤษภาคม 2560
  วันที่ 21 - 25 / 25 - 29 พฤษภาคม 2560
  วันที่ 08 - 12 / 19 - 13 / 11 - 15 มิถุนายน 2560
  วันที่ 15 - 19 / 16 - 20 / 17 - 21 / 18 - 22 มิถุนายน 2560
  วันที่ 22 - 26 / 23 - 27 / 24 - 28 / 25 - 29 มิถุนายน 2560
  วันที่ 29 มิถุนายน - 03 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 30 มิถุนายน - 04 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 06 - 10 / 07 - 11 / 08 - 12 / 09 - 13 กรกฎาคม 2560

ชมวิวเมืองฟ่งหวง อิสระช้อปปิ้งเมืองโบราณฟ่งหวง จิตรกรรมภาพวาดทราย สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก เขาเทียนเหมินซาน อุทยานจางเจียเจี้ย ถ้ำประตูสวรรค์ ถนนคนเดินหวงซิงลู่

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ SHOCK PRICE [B] เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-หังโจว-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 6 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI24 : ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ SHOCK PRICE [B] เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-หังโจว-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 6 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 13,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 09 - 14 / 16 - 21 / 23 - 28 มิถุนายน 2560

เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ เมืองซูโจว จัตุรัสหยวนหยง หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย ตลาดเฉินหวงเมี่ยว ขึ้นหอไข่มุก สกายวอล์ค อุโมงค์เลเซอร์ หาดไว่ทาน อิสระเต็มวันในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์


หมายเหตุ : กรุณาตรวจสอบทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวันราคาถูก และราคาทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวันราคาถูก กับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง