Follow us facebook twitter
  • ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านสู่เว็บไซต์ บริษัท เวิลด์ ฮอลิเดย์ ทราเวล ค่ะ บริษัทฯ ขอนำเสนอรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวต่างประเทศทุกเส้นทางสำหรับลูกค้าทุกท่าน เพื่อสะดวกในการพิจารณาโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวประเทศต่างๆ และ ค้นหาทัวร์ท่องเที่ยวประเทศต่างๆได้อย่างรวดเร็วและง่ายที่สุดค่ะ สนใจสอบถามข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มเติมและจองทัวร์ ได้ที่ Tel. 02-6344195-8 Hot line. 091-7342815, 081-6282718 บริษัทฯ ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการกับเราค่ะ บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านด้วยความยินดีและเต็มใจค่ะ

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

ทัวร์จีน ทัวร์ไต้หวัน สัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการท่องเที่ยวผ่านบริษัทชั้นนำ ที่จะพาท่านเปิดมุมมองใหม่ผ่านการเดินทางท่องเที่ยวประเทศจีนและไต้หวัน อาณาจักรแห่งความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมโบราณ โบราณสถาน ธรรมชาติที่สวยงาม


สนใจโปรแกรมทัวร์ช่วงวันเดินทางอื่นๆเพิ่มเติม รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่ค่ะ

 

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์ไต้หวัน HOT PROMOTION 5 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

01TPE : ทัวร์ไต้หวัน HOT PROMOTION 5 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 11,991 - 14,991 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 01 - 05 / 03 - 07 / 04 - 08 สิงหาคม 2560
  วันที่ 05 - 09 / 06 - 10 / 07 - 11 สิงหาคม 2560
  วันที่ 08 - 12 / 09 - 13 (เต็ม) สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 10 - 14 / 11 - 15 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 12 - 16 / 14 - 18 / 15 - 19 สิงหาคม 2560
  วันที่ 16 - 20 / 17 - 21 / 18 - 22 สิงหาคม 2560
  วันที่ 19 - 23 (เต็ม) / 20 - 24 / 21 - 25 / 22 - 26 สิงหาคม 2560
  วันที่ 23 - 27 / 24 - 28 / 25 - 29 สิงหาคม 2560
  วันที่ 26 - 30 / 27 - 31 สิงหาคม 2560
  วันที่ 28 สิงหาคม - 01 กันยายน 2560
  วันที่ 29 สิงหาคม - 02 กันยายน 2560
  วันที่ 30 สิงหาคม - 03 กันยายน 2560
  วันที่ 31 สิงหาคม - 04 กันยายน 2560

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ช้อปปิ้งซีเหมินติง

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบ สุริยัน-จันทรา 5 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

02TPE : ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบ สุริยัน-จันทรา 5 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 25,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 11 - 15 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น พิพิธภัณฑ์กู้กง ขึ้นตึกไทเป101 วัดหลงซันซือ อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ช้อปปิ้งมิตซุยเอ้าท์เล็ท

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์ไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน 6 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

03TPE : ทัวร์ไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน 6 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 38,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 09 - 14 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ

ไทเป อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตลาดซือหลินไนท์มาร์เก็ต อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ชมการแสดงพื้นเมืองชนเผ่า วัดหลงซันซื่อ ขึ้นตึกไทเป 101 พิพิธภัณฑ์กู้กง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานอาลีซัน

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน-อุทยานอาลีซัน 5 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

04TPE : ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน-อุทยานอาลีซัน 5 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 34,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 10 - 14 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ

แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานแห่งชาติอาลีซัน นั่งรถไฟโบราณศึกษาเส้นทางธรรมชาติภายในอุทยาน ซือหลินไนท์มาร์เก็ต พิพิธภัณฑ์กู้กง อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว ขึ้นตึกไทเป101 วัดหลงซันซื่อ เจียงไคเช็ค

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 4 วัน 2 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

05TPE : ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 4 วัน 2 คืน

ราคาทัวร์ : 21,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 24 - 27 สิงหาคม 2560

ขึ้นตึกไทเป101 ร้านขนมเหว่ยเก๋อ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ตลาดไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง กลอเรียเอ้าท์เลต

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวันครบสูตร 3 อุทยาน 6 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

06TPE : ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวันครบสูตร 3 อุทยาน 6 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 37,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช
  วันที่ 06 - 11 ธันวาคม 2560  **วันรัฐธรรมนูญ

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานแห่งชาติอาลีซัน นั่งรถไฟโบราณภายในอุทยานแห่งชาติอาลีซัน ขึ้นตึกชมวิวไทเป101 ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต วัดหลงซันซื่อ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานทาโรโกะ

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

07TPE : ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 33,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 19 - 23 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช
  วันที่ 07 - 11 ธันวาคม 2560  **วันรัฐธรรมนูญ

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานแห่งชาติอาลีซัน นั่งรถไฟโบราณ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต พิพิธภัณฑ์กู้กง อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ขึ้นตึกไทเป101 วัดหลงซันซื่อ ซีเหมินติง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน SHOCK PRICE [A] ฉางซา-จางเจียเจี้ย-สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI01 : ทัวร์จีน SHOCK PRICE [A] ฉางซา-จางเจียเจี้ย-สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 10,999 - 12,999 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 09 - 12 / 10 - 13 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 16 - 19 / 18 - 21 / 23 - 26 สิงหาคม 2560
  วันที่ 25 - 28 / 26 - 29 สิงหาคม 2560
  วันที่ 07 - 10 / 08 - 11 / 09 - 12 กันยายน 2560
  วันที่ 15 - 18 / 16 - 19 / 22 - 25 กันยายน 2560
  วันที่ 26 - 29 ตุลาคม 2560

ฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่ สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก ถนนซีปู้เจีย จิตรกรรมภาพวาดทราย เขาเทียนเหมินซาน ถ้ำประตูสวรรค์ ระเบียงแก้ว

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน SHOCK PRICE [B] ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI02 : ทัวร์จีน SHOCK PRICE [B] ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 11,999 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 10 - 14 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 13 - 17 / 17 - 21 / 19 - 23 สิงหาคม 2560
  วันที่ 20 - 24 / 24 - 28 สิงหาคม 2560
  วันที่ 09 - 13 / 14 - 18 / 15 - 19 กันยายน 2560
  วันที่ 21 - 25 / 22 - 26 กันยายน 2560

ชมวิวเมืองฟ่งหวง อิสระช้อปปิ้งเมืองโบราณฟ่งหวง จิตรกรรมภาพวาดทราย สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก เขาเทียนเหมินซาน อุทยานจางเจียเจี้ย ถ้ำประตูสวรรค์ ถนนคนเดินหวงซิงลู่

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน บินตรง เชียงใหม่-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-สะพานแก้ว 6 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI03 : ทัวร์จีน บินตรง เชียงใหม่-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-สะพานแก้ว 6 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 19,900 - 20,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 19 - 24 / 20 - 25 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช
  วันที่ 16 - 21 พฤศจิกายน 2560

เชียงใหม่ ฉางซา ฟ่งหวง ล่องเรือถัวเจียง สะพานสายรุ้ง จางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว ถ้ำประตูสวรรค์ ภาพวาดทราย ลำธารแส้ม้าทอง อุทยานจางเจียเจี้ย เขาอวตาร สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง ภาพวาดสิบลี้ สะพานแก้วที่ยาวที่สุด ถนนคนเดินฉางซา

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน SUPER SAVE จางเจียเจี้ย-สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI04 : ทัวร์จีน SUPER SAVE จางเจียเจี้ย-สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 17,900 - 21,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 02 - 06 / 16 - 20 / 23 - 27 สิงหาคม 2560
  วันที่ 09 - 13 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 30 สิงหาคม - 03 กันยายน 2560
  วันที่ 06 - 09 / 13 - 17 / 20 - 24 กันยายน 2560
  วันที่ 27 กันยายน - 01 ตุลาคม 2560
  วันที่ 04 - 08 / 11 - 15 ตุลาคม 2560
  วันที่ 18 - 22 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช

จางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว ถ้ำประตูสวรรค์ อุทยานจางเจียเจี้ย เขาอวตาร สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง สวนจอมพลเฮ่อหลง รถรางชมภาพเขียนสิบลี้ สะพานแก้วที่ยาวที่สุด ถนนคนเดินหวงซิงลู่

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน ครบสูตร จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-สะพานแก้ว 6 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI05 : ทัวร์จีน ครบสูตร จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-สะพานแก้ว 6 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 20,900 - 26,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 11 - 16 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 04 - 09  / 18 - 23 / 25 - 30 สิงหาคม 2560
  วันที่ 01 - 06 / 08 - 13 / 15 - 20 / 22 - 27 กันยายน 2560
  วันที่ 29 กันยายน - 04 ตุลาคม 2560
  วันที่ 06 - 11 / 13 - 18 ตุลาคม 2560
  วันที่ 27 ตุลาคม - 01 พฤศจิกายน 2560

ฟ่งหวง ล่องเรือถัวเจียง สะพานสายรุ้ง จางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว ถ้ำประตูสวรรค์ อุทยานจางเจียเจี้ย เขาอวตาร ภาพวาดสิบลี้(รถราง) สะพานแก้วที่ยาวที่สุด โชว์จิ้งจอกขาว ถนนคนเดินหวงซิงลู่

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-สะพานแก้ว-ถ้ำมังกรเหลือง 6 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI06 : ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-สะพานแก้ว-ถ้ำมังกรเหลือง 6 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 19,900 - 21,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 02 - 07 / 16 - 21 / 23 - 28 สิงหาคม 2560
  วันที่ 30 สิงหาคม - 04 กันยายน 2560
  วันที่ 06 - 11 / 13 - 18 / 20 - 25 กันยายน 2560
  วันที่ 05 - 10 / 12 - 17 / 26 - 31 ตุลาคม 2560
  วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช

ฉางซา สะพานแก้วที่ยาวที่สุด ล่องเรือถ้ำมังกรเหลือง จิตรกรรมภาพวาดทราย ภูเขาเทียนเหมินซาน ถ้ำประตูสวรรค์ ระเบียงแก้ว เมืองโบราณฟ่งหวง ล่องเรือถัวเจียง ถนนคนเดินหวงซิงลู่ สะพานสายรุ้ง

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน บินตรง ฉงชิ่ง-อู่หลง-หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ 4 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI07 : ทัวร์จีน บินตรง ฉงชิ่ง-อู่หลง-หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ 4 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 21,900 - 23,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 11 - 14 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 24 - 27 สิงหาคม 2560

ฉงชิ่ง วัดหลัวฮั่น หมู่บ้านโบราณฉือชีโข่ว ภูเขานางฟ้า หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ อู่หลง ช้อปปิ้งย่านChaotianmen กระเช้าข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง ถนนคนเดินเจียฟ่างเป่ย หงหยาต้ง ไม่ลงร้านช้อปของรัฐบาล

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน บินตรง ฉงชิ่ง-อู่หลง-ต้าจู๋-โชว์ IMPRESSION WULONG 5 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI08 : ทัวร์จีน บินตรง ฉงชิ่ง-อู่หลง-ต้าจู๋-โชว์ IMPRESSION WULONG 5 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 22,900 - 24,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 09 - 13 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2560
  วันที่ 28 สิงหาคม - 01 กันยายน 2560
  วันที่ 06 - 10 / 13 - 17 / 20 - 24 กันยายน 2560
  วันที่ 27 กันยายน - 01 ตุลาคม 2560
  วันที่ 11 - 15 / 18 - 22 ตุลาคม 2560

อู่หลง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ ระเบียงแก้วอู่หลง ชมโชว์ IMPRESSION WULONG ถ้ำฝูหยงต้ง ฉงชิ่ง สวนเอ๋อหลิง หมู่บ้านโบราณฉือชีโข่ว ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง ต้าจู๋ เมืองโบราณชางโจว ผาหินแกะสลัก ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย หงหยาต้ง

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน ฉงชิ่ง-ต้าจู่-อู่หลง 4 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI09 : ทัวร์จีน ฉงชิ่ง-ต้าจู่-อู่หลง 4 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 19,900 - 24,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 11 - 14 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 24 - 27 สิงหาคม 2560
  วันที่ 08 - 11 / 22 - 25 กันยายน 2560
  วันที่ 11 - 14 / 13 - 16 / 27 - 30 ตุลาคม 2560
  วันที่ 20 - 23 / 21 - 24 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช

ฉงชิ่ง ต้าจู่ ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง ภูเขานางฟ้า อู่หลง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่) ระเบียงแก้วอู่หลง ย่านเฉาเทียนเหมิน กระเช้าข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง วัดหลั่วฮั่น เมืองโบราณฉือซีโข่ว

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน เฉินตู-หวงหลง-จิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำอุทยาน) 6 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI10 : ทัวร์จีน เฉินตู-หวงหลง-จิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำอุทยาน) 6 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 25,900 - 29,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 10 - 15 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 05 - 10 / 12 - 17 / 19 - 24 / 25 - 30 กันยายน 2560

เฉินตู เมืองเม่าเสี้ยน อุทยานแห่งชาติหวงหลง(ไม่รวมกระเช้า) ทะเลสาบห้าสี น้ำตกธารไข่มุก อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว(รวมรถประจำอุทยาน) ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า(รวมรถราง) ช้อปปิ้งถนนคนเดิน ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ถนนโบราณจิ่งหลี่

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว(รวมรถประจำอุทยาน)-ชม 2 โชว์ 5 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI11 : ทัวร์จีน เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว(รวมรถประจำอุทยาน)-ชม 2 โชว์ 5 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 20,900 - 23,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 11 - 15 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 25 - 29 สิงหาคม 2560
  วันที่ 08 - 12 / 15 - 19 / 22 - 26 กันยายน 2560

ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว(รวมรถประจำอุทยาน) ชมความงามของทะเลสาบห้าสี น้ำตกธารไข่มุก โชว์ทิเบต เฉินตู การแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ช้อปปิ้งถนนคนเดิน

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน เฉินตู-หวงหลง-จิ่วจ้ายโกว(รถเหมา)-ชม 2 โชว์ 6 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI12 : ทัวร์จีน เฉินตู-หวงหลง-จิ่วจ้ายโกว(รถเหมา)-ชม 2 โชว์ 6 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 34,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 10 - 15 ตุลาคม 2560
  วันที่ 19 - 24 / 20 - 25 / 21 - 26 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช
  วันที่ 23 - 28 / 24 - 29 / 25 - 30 ตุลาคม 2560

เฉินตู อุทยานแห่งชาติหวงหลง อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว(รวมรถเหมาในอุทยาน) ชมโชว์ทิเบต น้ำตกธารไข่มุก ทะเลสาบห้าสี ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ถนนคนเดินซุนซีลู่ ชมการแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ถนนคนเดินจิ่งหลี่

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน บินตรง อู่ฮั่น-เขาบู๊ตึ๊ง-เซียงหยาง 6 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI13 : ทัวร์จีน บินตรง อู่ฮั่น-เขาบู๊ตึ๊ง-เซียงหยาง 6 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 27,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 10 - 15 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 07 - 12 กันยายน 2560
  วันที่ 12 - 17 / 26 - 31 ตุลาคม 2560

กำแพงเมืองโบราณเซียงหยาง บ้านพักขงเบ้ง เขาบู๊ตึ๊ง ตำหนักหนานเหยียนกง ตำหนักจือเซียวกง ตำหนักทอง(จินติง) ตำหนักไท่จื่อ เมืองอู่ฮั่น วัดกุยหยวน หอกระเรียนทอง ถนนคนเดินเจียงฮัน พิพิธภัณฑ์หูเป่ย เขตทิวทัศน์ทะเลสาบตงหู

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน เจิ้งโจว-ไคเฟิง-ลั่วหยาง-รถไฟความเร็วสูง-ซีอาน 6 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI14 : ทัวร์จีน เจิ้งโจว-ไคเฟิง-ลั่วหยาง-รถไฟความเร็วสูง-ซีอาน 6 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 32,900 - 34,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 12 - 17 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 02 - 07 กันยายน 2560
  วันที่ 14 - 19 ตุลาคม 2560
  วันที่ 21 - 26 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช

เมืองเจิ้งโจว ศาลไคเฟิง เจดีย์เหล็ก ศาลามังกร เมืองเติงเฟิง วัดเส้าหลิน(รวมรถไฟฟ้า) ป่าเจดีย์ ชมการแสดงกังฟู เมืองลั่วหยาง ถ้ำหลงเหมิน วัดถ้ำเฟิงเซียนซือ นั่งรถไฟความเร็วสูง เจดีย์ห่านป่าใหญ่ พระราชวังต้าหมิงกง สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ กำแพงเมืองโบราณ

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI15 : ทัวร์จีน คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 23,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 11 / 22 - 26 กันยายน 2560

เมืองโบราณแห่งต้าหลี่ ทะเลสาบเอ๋อไห่ วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย สระน้ำมังกรดำ เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก ชมโชว์อิมเพรสชั่นลี่เจียง อุทยานน้ำหยก ตำหนักทองจินเตี้ยน อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท วัดหยวนทง

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI16 : ทัวร์จีน คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 26,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 25 - 30 สิงหาคม 2560
  วันที่ 01 - 06 / 15 - 20 กันยายน 2560

คุนหมิง เมืองโบราณต้าลี่ วัดเจ้าแม่กวนอิม เจดีย์สามองค์(ด้านนอก) เมืองโบราณแชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน วัดลามะซงจ้านหลิน เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่) โชว์อิมเพรสชั่นลี่เจียง ตำหนักทองจินเตี้ยน

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI17 : ทัวร์จีน คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 25,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 17 - 22 / 22 - 27 สิงหาคม 2560
  วันที่ 05 - 10 / 12 - 17 / 19 - 24 กันยายน 2560

เมืองโบราณแห่งต้าหลี่ เมืองโบราณแชงกรีล่า วัดลามะซงจ้านหลิน หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน เมืองโบราณลี่เจียง เขาหิมะมังกรหยก ชมโชว์อิมเพรสชั่นลี่เจียง อุทยานน้ำหยก วัดหยวนทง ช้อปปิ้งห้างวอลล์มาร์ทหรือถนนคนเดิน

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน คุนหมิง-แผ่นดินสีแดงตงชวน-ไร่สตรอว์เบอรรี่ 5 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI18 : ทัวร์จีน คุนหมิง-แผ่นดินสีแดงตงชวน-ไร่สตรอว์เบอรรี่ 5 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 17,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 11 กันยายน 2560

เมืองตงชวน แผ่นดินสีแดง ภูเขาหิมะเจึ้ยวจื่อ ไร่สตรอว์เบอรรี่ อิสระช้อปปิ้งประตูไก่ม้าทอง ภูเขาซีซาน ตำหนักทองจินเตี้ยน เมืองโบราณกวนตู้ วัดหยวนทง *ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ๋าจีน*

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน SHOCK PRICE! เจาะลึกมังกรแห่งดินแดง-ลิ้มรสชาติใหม่ BBQ 5 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI19 : ทัวร์จีน SHOCK PRICE! เจาะลึกมังกรแห่งดินแดง-ลิ้มรสชาติใหม่ BBQ 5 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 16,900 - 18,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 26 - 30 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 11 - 15 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 17 - 21 / 24 - 28 สิงหาคม 2560
  วันที่ 01 - 05 / 08 - 12 กันยายน 2560

ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน หอฟ้าเทียนถาน ชมกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อน วัดลามะ ถนนหวังฟูจิ่ง กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน สวนผลไม้ตามฤดูกาล ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน TG PROMOTION 5 DAYS 3 NTS สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI20 : ทัวร์จีน ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน TG PROMOTION 5 DAYS 3 NTS

ราคาทัวร์ : 16,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 15 - 19 กันยายน 2560 

ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน พระราชวังฤดูร้อน ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย ถนนหวังฝู่จิ่ง กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน สวนผลไม้ตามฤดูกาล

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน :  ทัวร์จีน Beijing Hot Spring 5 Star กำแพงเมืองจีน-เมืองโบราณกู๋เป่ย์ 5 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI21 : ทัวร์จีน Beijing Hot Spring 5 Star กำแพงเมืองจีน-เมืองโบราณกู๋เป่ย์ 5 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 22,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 15 - 19 กันยายน 2560

เมืองโบราณกู๋เป่ย์ กำแพงเมืองจีนด่านซื่อหม่า จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย หอฟ้าเทียนถาน พระราชวังฤดูร้อน

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน BEIJING HOT PROMOTION [B] ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI22 : ทัวร์จีน BEIJING HOT PROMOTION [B] ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 14,999 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 01 - 05 / 07 - 11 / 15 - 19 กันยายน 2560

ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน ชมกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน วัดหลิงกวน(พระเขี้ยวแก้ว) ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน ถนนหวังฝู่จิ่ง

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน บินตรง เซี่ยงไฮ้-พระใหญ่หลิงซาน-ซูโจว-หังโจว 5 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI24 : ทัวร์จีน บินตรง เซี่ยงไฮ้-พระใหญ่หลิงซาน-ซูโจว-หังโจว 5 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 21,900 - 23,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 26 - 30 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 09 - 13 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2560
  วันที่ 14 - 18 / 21 - 25 กันยายน 2560
  วันที่ 11 - 15 / 27 - 31 ตุลาคม 2560
  วันที่ 19 - 23 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช

เมืองอู๋ซี วัดพระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) เมืองซูโจว จัตุรัสหยวนหยง เมืองหังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู(เรือเหมา) หมู่บ้านเหมยเจียอู(ไร่ชาหลงจิ่ง) มหานครเซี่ยงไฮ้ หาดไว่ทาน รถไฟอุโมงค์เลเซอร์ วัดพระหยกขาว ทานบุฟเฟ่ต์นานาชาติ 6 ดาว ตลาดเฉิงหวงเมี่ยว

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ล่องทะเลสาบซีหู-พระใหญ่หลิงซาน 5 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI25 : ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ล่องทะเลสาบซีหู-พระใหญ่หลิงซาน 5 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 15,900 - 16,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 03 - 07 สิงหาคม 2560
  วันที่ 10 - 14 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 31 สิงหาคม - 04 กันยายน 2560
  วันที่ 07 - 11 กันยายน 2560
  วันที่ 05 - 09 ตุลาคม 2560

ไร่ชาหลงจิ่ง หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู ถนนโบราณเหอฟ่งเจี่ย เมืองอู๋ซี พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ เซี่ยงไฮ้ หาดไว่ทาน อุโมงค์เลเซอร์ เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ ถนนนานกิง ตลาดเฉินหวงเมี่ยว

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้ (บินภายใน) 6 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI26 : ทัวร์จีน ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้ (บินภายใน) 6 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 23,900 - 26,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 18 - 23 / 25 - 30 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 11 - 16 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 22 - 27 สิงหาคม 2560
  วันที่ 06 - 11 / 12 - 17 / 19 - 24 กันยายน 2560
  วันที่ 17 - 22 / 24 - 29 ตุลาคม 2560
  วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช

จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ชมกายกรรมปักกิ่ง หอฟ้าเทียนถาน กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย ตลาดร้อยปีเฉินหวงเมี่ยว หาดไว่ทาน หมู่บ้านจูเจี่ยเจี้ยว พิพิธภัรฑ์เซี่ยงไฮ้ ช้อปปิ้งถนนนานกิง ตลาดถาวเป่าเฉิง

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน SAVE PRICE เซี่ยงไฮ้-หังโจว พิเศษเมนูกุ้งมังกร 5 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI27 : ทัวร์จีน SAVE PRICE เซี่ยงไฮ้-หังโจว พิเศษเมนูกุ้งมังกร 5 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 13,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 18 - 22 / 27 - 31 สิงหาคม 2560

เมืองโบราณเยี่ยะเหอ เมืองหังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู ไร่ชาหลงจิ่ง ถนนโบราณเหอฝังเจีย พิพิธภัณฑ์เซ๊่ยงไฮ้ หาดว่านทาน อิสระเดินทางด้วยตนเอง 1 วัน ช้อปปิ้งตลาดเฉิงหวงเมี่ยวและตลาดเถาเป่า

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-หยางซั่ว-โชว์ดรีมไลค์ 6 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI28 : ทัวร์จีน กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-หยางซั่ว-โชว์ดรีมไลค์ 6 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 18,900 - 22,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 18 - 23 สิงหาคม 2560
  วันที่ 01 - 06 / 15 - 20 กันยายน 2560
  วันที่ 04 - 09 ตุลาคม 2560
  วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช

หลงเซิ่น นาขั้นบันไดหลงจี่ กุ้ยหลิน หยางซั่ว ถ้ำเงิน ล่องเรือแม่น้ำหลี่เจียง(ครึ่งสาย) ถนนคนเดิน จุดชมวิวเขาเซียงกง เจดีย์เงินเจดีย์ทอง เขางวงช้าง เขาเหยาซาน เมืองจำลองซ่ง โชว์ดรีมไลค์

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน เส้นทางสายไหม หลันโจว-ตุนหวง-ทะเลทรายจันทรา-อูรูมูฉี 8 วัน 6 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI29 : ทัวร์จีน เส้นทางสายไหม หลันโจว-ตุนหวง-ทะเลทรายจันทรา-อูรูมูฉี 8 วัน 6 คืน

ราคาทัวร์ : 54,900 - 57,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 14 - 21 กันยายน 2560
  วันที่ 12 - 19 ตุลาคม 2560

เมืองหลันโจว เขื่อนหลิวเจียเสีย วัดปิงหลิง อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง สวนกังหันน้ำ กำแพงเมืองจีนด่านเจียอี้กวน เนินทรายหมิงซาซาน(รวมค่าขี่อูฐ) ถ้ำโม่เกาคู เมืองโบราณเจียวเหอ เขาเปลวไฟ เมืองอูรูมูฉี เขาเทียนซานเทียนฉือ พิพิธภัณฑ์ซินเกียง วัดต้าฝอ

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน SUPER คุ้ม 3 มรดกโลก อู่หลง-ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI30 : ทัวร์จีน SUPER คุ้ม 3 มรดกโลก อู่หลง-ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 26.900 - 28,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 10 - 15 / 24 - 29 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 01 - 06 ธันวาคม 2560  **วันพ่อแห่งชาติ
  วันที่ 08 - 13 ธันวาคม 2560  **วันรัฐธรรมนูญ

ฉงชิ่ง หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว หงหยาต้ง อู่หลง อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า-สามสะพานสวรรค์ เมืองฟ่งหวง ล่องเรือถัวเจียง สะพานสายรุ้ง จางเจียเจี้ย ถนนซีปู้เจี้ย จิตรกรรมภาพวาดทราย ภูเขาเทียนเหมินซาน เมืองฉางซา ถนนคนเดิน

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน บินตรง หังโจว-ยอดเขาที่สวยที่สุดหวงซาน 4 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI31 : ทัวร์จีน บินตรง หังโจว-ยอดเขาที่สวยที่สุดหวงซาน 4 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 19,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 24 - 27 สิงหาคม 2560
  วันที่ 07 - 10 / 14 - 17 / 21 - 24 กันยายน 2560
  วันที่ 12 - 15 / 19 - 22 / 26 - 29 ตุลาคม 2560

หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู เมืองถุนซี หวงซาน(กระเช้า) ชมทะเลเมฆ หุบเขาซีไห่ หาดไว่ทาน อุงโมงค์เลเซอร์ หอไข่มุก ตลาดเถาเป่า ช้อปปิ้งเอา้ท์เล็ท


หมายเหตุ : กรุณาตรวจสอบทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวันราคาถูก และราคาทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวันราคาถูก กับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์ไต้หวัน HOT PROMOTION 5 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

01TPE : ทัวร์ไต้หวัน HOT PROMOTION 5 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 11,991 - 14,991 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 01 - 05 / 03 - 07 / 04 - 08 สิงหาคม 2560
  วันที่ 05 - 09 / 06 - 10 / 07 - 11 สิงหาคม 2560
  วันที่ 08 - 12 / 09 - 13 (เต็ม) สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 10 - 14 / 11 - 15 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 12 - 16 / 14 - 18 / 15 - 19 สิงหาคม 2560
  วันที่ 16 - 20 / 17 - 21 / 18 - 22 สิงหาคม 2560
  วันที่ 19 - 23 (เต็ม) / 20 - 24 / 21 - 25 / 22 - 26 สิงหาคม 2560
  วันที่ 23 - 27 / 24 - 28 / 25 - 29 สิงหาคม 2560
  วันที่ 26 - 30 / 27 - 31 สิงหาคม 2560
  วันที่ 28 สิงหาคม - 01 กันยายน 2560
  วันที่ 29 สิงหาคม - 02 กันยายน 2560
  วันที่ 30 สิงหาคม - 03 กันยายน 2560
  วันที่ 31 สิงหาคม - 04 กันยายน 2560

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ช้อปปิ้งซีเหมินติง

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน SHOCK PRICE [A] ฉางซา-จางเจียเจี้ย-สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI01 : ทัวร์จีน SHOCK PRICE [A] ฉางซา-จางเจียเจี้ย-สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 10,999 - 12,999 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 09 - 12 / 10 - 13 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 16 - 19 / 18 - 21 / 23 - 26 สิงหาคม 2560
  วันที่ 25 - 28 / 26 - 29 สิงหาคม 2560
  วันที่ 07 - 10 / 08 - 11 / 09 - 12 กันยายน 2560
  วันที่ 15 - 18 / 16 - 19 / 22 - 25 กันยายน 2560
  วันที่ 26 - 29 ตุลาคม 2560

ฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่ สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก ถนนซีปู้เจีย จิตรกรรมภาพวาดทราย เขาเทียนเหมินซาน ถ้ำประตูสวรรค์ ระเบียงแก้ว

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน SHOCK PRICE [B] ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI02 : ทัวร์จีน SHOCK PRICE [B] ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 11,999 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 10 - 14 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 13 - 17 / 17 - 21 / 19 - 23 สิงหาคม 2560
  วันที่ 20 - 24 / 24 - 28 สิงหาคม 2560
  วันที่ 09 - 13 / 14 - 18 / 15 - 19 กันยายน 2560
  วันที่ 21 - 25 / 22 - 26 กันยายน 2560

ชมวิวเมืองฟ่งหวง อิสระช้อปปิ้งเมืองโบราณฟ่งหวง จิตรกรรมภาพวาดทราย สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก เขาเทียนเหมินซาน อุทยานจางเจียเจี้ย ถ้ำประตูสวรรค์ ถนนคนเดินหวงซิงลู่

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน BEIJING HOT PROMOTION [B] ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI22 : ทัวร์จีน BEIJING HOT PROMOTION [B] ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 14,999 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 01 - 05 / 07 - 11 / 15 - 19 กันยายน 2560

ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน ชมกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน วัดหลิงกวน(พระเขี้ยวแก้ว) ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน ถนนหวังฝู่จิ่ง

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน SAVE PRICE เซี่ยงไฮ้-หังโจว พิเศษเมนูกุ้งมังกร 5 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI27 : ทัวร์จีน SAVE PRICE เซี่ยงไฮ้-หังโจว พิเศษเมนูกุ้งมังกร 5 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 13,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 18 - 22 / 27 - 31 สิงหาคม 2560

เมืองโบราณเยี่ยะเหอ เมืองหังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู ไร่ชาหลงจิ่ง ถนนโบราณเหอฝังเจีย พิพิธภัณฑ์เซ๊่ยงไฮ้ หาดว่านทาน อิสระเดินทางด้วยตนเอง 1 วัน ช้อปปิ้งตลาดเฉิงหวงเมี่ยวและตลาดเถาเป่า


หมายเหตุ : กรุณาตรวจสอบทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวันราคาถูก และราคาทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวันราคาถูก กับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง