Follow us facebook twitter
  • ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านสู่เว็บไซต์ บริษัท เวิลด์ ฮอลิเดย์ ทราเวล ค่ะ บริษัทฯ ขอนำเสนอรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวต่างประเทศทุกเส้นทางสำหรับลูกค้าทุกท่าน เพื่อสะดวกในการพิจารณาโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวประเทศต่างๆ และ ค้นหาทัวร์ท่องเที่ยวประเทศต่างๆได้อย่างรวดเร็วและง่ายที่สุดค่ะ สนใจสอบถามข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มเติมและจองทัวร์ ได้ที่ Tel. 02-6344195-8 Hot line. 091-7342815, 081-6282718 บริษัทฯ ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการกับเราค่ะ บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านด้วยความยินดีและเต็มใจค่ะ

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

ทัวร์จีน ทัวร์ไต้หวัน สัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการท่องเที่ยวผ่านบริษัทชั้นนำ ที่จะพาท่านเปิดมุมมองใหม่ผ่านการเดินทางท่องเที่ยวประเทศจีนและไต้หวัน อาณาจักรแห่งความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมโบราณ โบราณสถาน ธรรมชาติที่สวยงาม


สนใจโปรแกรมทัวร์ช่วงวันเดินทางอื่นๆเพิ่มเติม รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่ค่ะ

 

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์ไต้หวัน HOT PROMOTION [B] 5 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

01TPE : ทัวร์ไต้หวัน HOT PROMOTION [B] 5 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 10,991 - 15,991 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 21 - 25 / 24 - 28 / 26 - 30 กันยายน 2560
  วันที่ 27 กันยายน - 01 ตุลาคม 2560
  วันที่ 03 - 07 / 04 - 08 / 06 - 10 ตุลาคม 2560
  วันที่ 08 - 12 / 09 - 13 / 10 - 14 ตุลาคม 2560
  วันที่ 11 - 15 / 12 - 16 / 13 - 17 ตุลาคม 2560
  วันที่ 14 - 18 / 15 - 19 / 16 - 20 ตุลาคม 2560
  วันที่ 17 - 21 / 18 - 22 / 19 - 23 ตุลาคม 2560
  วันที่ 21 - 25 / 22 - 26 ตุลาคม / 23 - 26 2560  **วันปิยมหาราช

เมืองหนานโถว ชิมชาอู่หลง ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์ไต้หวัน ไทเป101 - อาลีซัน Peak Peak 6 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

02TPE : ทัวร์ไต้หวัน ไทเป101 - อาลีซัน Peak Peak 6 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 18,811 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 02 - 07 ตุลาคม 2560

เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง วัดจงไถฉาน อุทยานแห่งชาติอาลีซัน หมู่บ้านญี่ปุ่นฮิโนกิ ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น พิพิธภัณฑ์กู้กง ขึ้นตึกไทเป101 ย่านซีเหมินติง วัดหลงซันซื่

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

03TPE : ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 23,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 02 - 06 / 16 - 20 พฤศจิกายน 2560

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ตลาดไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน อุทยานเย๋หลิ่ว พิพิธภัณฑ์กู้กง ขึ้นตึกไทเป101 ซีเหมินติง วัดหลงซันซื่อ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก ช้อปปิ้งมิตซุยเอ้าท์เล็ท

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวันครบสูตร 3 อุทยาน 6 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

04TPE : ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวันครบสูตร 3 อุทยาน 6 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 37,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช
  วันที่ 06 - 11 ธันวาคม 2560  **วันรัฐธรรมนูญ

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานแห่งชาติอาลีซัน นั่งรถไฟโบราณภายในอุทยานแห่งชาติอาลีซัน ขึ้นตึกชมวิวไทเป101 ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต วัดหลงซันซื่อ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานทาโรโกะ

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

05TPE : ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 33,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 11 ธันวาคม 2560  **วันรัฐธรรมนูญ

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานแห่งชาติอาลีซัน นั่งรถไฟโบราณ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต พิพิธภัณฑ์กู้กง อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ขึ้นตึกไทเป101 วัดหลงซันซื่อ ซีเหมินติง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน-อุทยานอาลีซัน 5 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

06TPE : ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน-อุทยานอาลีซัน 5 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 32,900 - 37,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 19 - 23 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช
  วันที่ 01 - 05 ธันวาคม 2560
  วันที่ 07 - 11 ธันวาคม 2560  **วันรัฐธรรมนูญ
  วันที่ 28 ธันวาคม - 01 มกราคม 2561  **วันขึ้นปีใหม่
  วันที่ 30 ธันวาคม - 03 มกราคม 2561  **วันขึ้นปีใหม่

แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานแห่งชาติอาลีซัน นั่งรถไฟโบราณศึกษาเส้นทางธรรมชาติภายในอุทยาน ซือหลินไนท์มาร์เก็ต พิพิธภัณฑ์กู้กง อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว ขึ้นตึกไทเป101 วัดหลงซันซื่อ เจียงไคเช็ค

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์ไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน 6 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

07TPE : ทัวร์ไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน 6 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 39,900 - 41,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 06 - 11 ธันวาคม 2560  **วันรัฐธรรมนูญ
  วันที่ 30 ธันวาคม - 04 มกราคม 2561  **วันขึ้นปีใหม่

ไทเป อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตลาดซือหลินไนท์มาร์เก็ต อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ชมการแสดงพื้นเมืองชนเผ่า วัดหลงซันซื่อ ขึ้นตึกไทเป 101 พิพิธภัณฑ์กู้กง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานอาลีซัน

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN COUNTDOWN 5 DAYS 4 NTS สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

08TPE : ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN COUNTDOWN 5 DAYS 4 NTS

ราคาทัวร์ : 34,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 31 ธันวาคม - 04 มกราคม 2561  **วันขึ้นปีใหม่

ร่วมชมพลุไฟฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วัดหลงซันซือ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก ซีเหมินติง ขึ้นตึกไทเป 101 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน อุทยานเย๋หลิ่ว พิพิธภัณฑ์กู้ก

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน SHOCK PRICE [A] ฉางซา-จางเจียเจี้ย-สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI01 : ทัวร์จีน SHOCK PRICE [A] ฉางซา-จางเจียเจี้ย-สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 10,999 - 13,999 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 13 - 16 / 15 - 18 / 16 - 19 กันยายน 2560
  วันที่ 21 - 24 / 23 - 26 กันยายน 2560
  วันที่ 04 - 07 / 05 - 08 / 10 - 13 / 11 - 14 ตุลาคม 2560
  วันที่ 13 - 16 / 14 - 17 / 17 - 20 / 18 - 21 ตุลาคม 2560
  วันที่ 24 - 27 / 25 - 28 / 26 - 29 ตุลาคม 2560
  วันที่ 27 - 30 / 28 - 31 ตุลาคม 2560

ฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่ สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก ถนนซีปู้เจีย จิตรกรรมภาพวาดทราย เขาเทียนเหมินซาน ถ้ำประตูสวรรค์ ระเบียงแก้ว

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน Shock Price [A] ฉางซา-จางเจียเจี้ย-สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI02 : ทัวร์จีน Shock Price [A] ฉางซา-จางเจียเจี้ย-สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 11,999 - 17,999 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 02 - 05 / 04 - 07 / 07 - 10 / 08 - 11 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 10 - 13 / 11 - 14 / 14 - 17 / 16 - 19 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 17 - 20 / 23 - 26 / 24 - 27 / 25 - 28 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 28 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม 2560
  วันที่ 01 - 04 / 05 - 08 / 14 - 17 ธันวาคม 2560
  วันที่ 08 - 11 ธันวาคม 2560  **วันรัฐธรรมนูญ
  วันที่ 15 - 18 / 23 - 26 / 26 - 29 ธันวาคม 2560
  วันที่ 29 ธันวาคม - 01 มกราคม 2561  **วันขึ้นปีใหม่
  วันที่ 31 ธันวาคม - 03 มกราคม 2561  **วันขึ้นปีใหม่

ฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่ จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว ถนนคนเดินซีปู้ จิตรกรรมภาพวาดทราย เขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว ถ้ำประตูสวรรค์

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน SHOCK PRICE [B] ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI03 : ทัวร์จีน SHOCK PRICE [B] ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 11,999 - 13,999 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 09 - 13 / 14 - 18 / 22 - 26 กันยายน 2560
  วันที่ 03 - 07 / 24 - 28 ธันวาคม 2560
  วันที่ 09 - 13 ธันวาคม 2560  **วันรัฐธรรมนูญ

ชมวิวเมืองฟ่งหวง อิสระช้อปปิ้งเมืองโบราณฟ่งหวง จิตรกรรมภาพวาดทราย สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก เขาเทียนเหมินซาน อุทยานจางเจียเจี้ย ถ้ำประตูสวรรค์ ถนนคนเดินหวงซิงลู่

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน บินตรง เชียงใหม่-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-สะพานแก้ว 6 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI04 : ทัวร์จีน บินตรง เชียงใหม่-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-สะพานแก้ว 6 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 19,900 - 20,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 19 - 24 / 20 - 25 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช
  วันที่ 16 - 21 พฤศจิกายน 2560

เชียงใหม่ ฉางซา ฟ่งหวง ล่องเรือถัวเจียง สะพานสายรุ้ง จางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว ถ้ำประตูสวรรค์ ภาพวาดทราย ลำธารแส้ม้าทอง อุทยานจางเจียเจี้ย เขาอวตาร สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง ภาพวาดสิบลี้ สะพานแก้วที่ยาวที่สุด ถนนคนเดินฉางซา

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน SUPER SAVE จางเจียเจี้ย-สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI05 : ทัวร์จีน SUPER SAVE จางเจียเจี้ย-สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 17,900 - 21,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 20 - 24 กันยายน 2560
  วันที่ 27 กันยายน - 01 ตุลาคม 2560
  วันที่ 04 - 08 ตุลาคม 2560
  วันที่ 18 - 22 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช
  วันที่ 01 - 05 / 08 - 12 / 15 - 19 / 22 - 26 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 29 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 2560
  วันที่ 06 - 10 ธันวาคม 2560  **วันรัฐธรรมนูญ
  วันที่ 13 - 17 / 20 - 24 ธันวาคม 2560

จางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว ถ้ำประตูสวรรค์ อุทยานจางเจียเจี้ย เขาอวตาร สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง สวนจอมพลเฮ่อหลง รถรางชมภาพเขียนสิบลี้ สะพานแก้วที่ยาวที่สุด ถนนคนเดินหวงซิงลู่

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน ครบสูตร จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-สะพานแก้ว 6 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI06 : ทัวร์จีน ครบสูตร จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-สะพานแก้ว 6 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 20,900 - 24,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 29 กันยายน - 04 ตุลาคม 2560
  วันที่ 06 - 11 ตุลาคม 2560
  วันที่ 27 ตุลาคม - 01 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 03 - 08 / 10 - 15 / 17 - 22 / 24 - 29 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 01 - 06 ธันวาคม 2560  **วันพ่อแห่งชาติ
  วันที่ 08 - 13 ธันวาคม 2560  **วันรัฐธรรมนูญ
  วันที่ 15 - 20 ธันวาคม 2560

ฟ่งหวง ล่องเรือถัวเจียง สะพานสายรุ้ง จางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว ถ้ำประตูสวรรค์ อุทยานจางเจียเจี้ย เขาอวตาร ภาพวาดสิบลี้(รถราง) สะพานแก้วที่ยาวที่สุด โชว์จิ้งจอกขาว ถนนคนเดินหวงซิงลู่

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-สะพานแก้ว 6 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI07 : ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-สะพานแก้ว 6 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 14,900 - 18,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 06 - 11 / 20 - 25 กันยายน 2560
  วันที่ 27 กันยายน - 02 ตุลาคม 2560
  วันที่ 27 ตุลาคม - 01 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 01 - 06 / 03 - 08 / 08 - 13 / 10 - 15 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 15 - 20 / 17 - 22 / 22 - 27 / 24 - 29 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 29 พฤศจิกายน - 04 ธันวาคม 2560
  วันที่ 13 - 18 / 15 - 20 ธันวาคม 2560
  วันที่ 20 - 25 / 22 - 27 ธันวาคม 2560

เมืองโบราณฟ่งหวง ล่องเรือถัวเจียง สะพานสายรุ้ง เมืองจางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนเหมินซาน ถนนซีปู้เจีย สะพานแก้ว ถนนคนเดินหวงซิงลู่

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน บินตรง ฉงชิ่ง-อู่หลง-ต้าจู๋-โชว์ IMPRESSION WULONG 5 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI08 : ทัวร์จีน บินตรง ฉงชิ่ง-อู่หลง-ต้าจู๋-โชว์ IMPRESSION WULONG 5 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 23,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 20 - 24 กันยายน 2560
  วันที่ 27 กันยายน - 01 ตุลาคม 2560
  วันที่ 18 - 22 ตุลาคม 2560

อู่หลง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ ระเบียงแก้วอู่หลง ชมโชว์ IMPRESSION WULONG ถ้ำฝูหยงต้ง ฉงชิ่ง สวนเอ๋อหลิง หมู่บ้านโบราณฉือชีโข่ว ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง ต้าจู๋ เมืองโบราณชางโจว ผาหินแกะสลัก ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย หงหยาต้ง

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน ฉงชิ่ง-ต้าจู่-อู่หลง 4 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI09 : ทัวร์จีน ฉงชิ่ง-ต้าจู่-อู่หลง 4 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 19,900 - 23,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 20 - 23 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช
  วันที่ 27 - 30 ตุลาคม 2560
  วันที่ 17 - 20 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 07 - 10 ธันวาคม 2560
  วันที่ 28 - 31 ธันวาคม 2560
  วันที่ 30 ธันวาคม - 02 มกราคม 2561  **วันขึ้นปีใหม่
  วันที่ 31 ธันวาคม - 03 มกราคม 2561  **วันขึ้นปีใหม่

ฉงชิ่ง ต้าจู่ ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง ภูเขานางฟ้า อู่หลง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่) ระเบียงแก้วอู่หลง ย่านเฉาเทียนเหมิน กระเช้าข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง วัดหลั่วฮั่น เมืองโบราณฉือซีโข่ว

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI10 : ทัวร์จีน คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 23,900 - 29,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2560
  วันที่ 20 - 24 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช
  วันที่ 15 - 19 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 28 พฤศจิกายน - 02 ธันวาคม 2560
  วันที่ 02 - 06 ธันวาคม 2560  **วันพ่อแห่งชาติ
  วันที่ 28 ธันวาคม - 01 มกราคม 2560  **วันขึ้นปีใหม่
  วันที่ 29 ธันวาคม - 02 มกราคม 2560  **วันขึ้นปีใหม่

เมืองโบราณแห่งต้าหลี่ ทะเลสาบเอ๋อไห่ วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย สระน้ำมังกรดำ เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก ชมโชว์อิมเพรสชั่นลี่เจียง อุทยานน้ำหยก ตำหนักทองจินเตี้ยน อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท วัดหยวนทง

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI11 : ทัวร์จีน คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 26,900 - 32,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช
  วันที่ 27 ตุลาคม - 01 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 10 - 15 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 06 - 11 ธันวาคม 2560  **วันรัฐธรรมนูญ
  วันที่ 29 ธันวาคม - 03 มกราคม 2561  **วันขึ้นปีใหม่

 

คุนหมิง เมืองโบราณต้าลี่ วัดเจ้าแม่กวนอิม เจดีย์สามองค์(ด้านนอก) เมืองโบราณแชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน วัดลามะซงจ้านหลิน เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่) โชว์อิมเพรสชั่นลี่เจียง ตำหนักทองจินเตี้ยน

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI12 : ทัวร์จีน คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 25,900 - 26,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 24 - 29 ตุลาคม 2560
  วันที่ 07 - 12 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 06 - 11 ธันวาคม 2560  **วันรัฐธรรมนูญ
  วันที่ 19 - 24 ธันวาคม 2560

เมืองโบราณแห่งต้าหลี่ เมืองโบราณแชงกรีล่า วัดลามะซงจ้านหลิน หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน เมืองโบราณลี่เจียง เขาหิมะมังกรหยก ชมโชว์อิมเพรสชั่นลี่เจียง อุทยานน้ำหยก วัดหยวนทง ช้อปปิ้งห้างวอลล์มาร์ทหรือถนนคนเดิน

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน SHOCK PRICE! เจาะลึกมังกรแห่งดินแดง-ลิ้มรสชาติใหม่ BBQ 5 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI13 : ทัวร์จีน SHOCK PRICE! เจาะลึกมังกรแห่งดินแดง-ลิ้มรสชาติใหม่ BBQ 5 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 18,900 - 21,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 27 - 31 ตุลาคม 2560
  วันที่ 10 - 14 / 17 - 21 / 24 - 28 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 01 - 05 ธันวาคม 2560  **วันพ่อแห่งชาติ
  วันที่ 08 - 12 ธันวาคม 2560  **วันรัฐธรรมนูญ
  วันที่ 15 - 19 ธันวาคม 2560
  วันที่ 29 ธันวาคม - 02 มกราคม 2561  **วันขึ้นปีใหม่
  วันที่ 30 ธันวาคม - 03 มกราคม 2561  **วันขึ้นปีใหม่

ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน หอฟ้าเทียนถาน ชมกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อน วัดลามะ ถนนหวังฟูจิ่ง กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน สวนผลไม้ตามฤดูกาล ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-สวนผลไม้-บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง 5 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI14 : ทัวร์จีน ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-สวนผลไม้-บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง 5 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 15,999 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 20 - 24 กันยายน 2560

จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน ชมกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อน วัดหลิงกวง ช้อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน สวนผลไม้ตามฤดูกาล

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน :  ทัวร์จีน NEW EXPERIENCE เจาะลึกปักกิ่ง-ลิ้มรสไวน์แดง 5 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI15 : ทัวร์จีน NEW EXPERIENCE เจาะลึกปักกิ่ง-ลิ้มรสไวน์แดง 5 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 29,900 - 33,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 20 - 24 กันยายน 2560
  วันที่ 04 - 08 / 11 - 15 ตุลาคม 2560
  วันที่ 19 - 23 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช
  วันที่ 01 - 05 / 27 - 31 ธันวาคม 2560
  วันที่ 30 ธันวาคม - 03 มกราคม 2561  **วันขึ้นปีใหม่

ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬารังนก(ผ่านชม) พระราชวังฤดูร้อน(นั่งเรือชมวิว) จัตุรัสเทียนอันเหมิน ลิ้มรสอาหารฮ่องเต้+ชมโชว์แมนจู ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน ถนนหวังฝูจิ่ง นั่งสามล้อชมกรุงปักกิ่ง ตลาดหงเฉียว ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ จัดเต็ม 5 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI16 : ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ จัดเต็ม 5 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 16,555 - 19,555 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 18 - 22 / 19 - 23 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช
  วันที่ 09 - 13 ธันวาคม 2560  **วันรัฐธรรมนูญ
  วันที่ 28 ธันวาคม - 01 มกราคม 2561  **วันขึ้นปีใหม่
  วันที่ 29 ธันวาคม - 02 มกราคม 2561  **วันขึ้นปีใหม่
  วันที่ 30 ธันวาคม - 03 มกราคม 2561  **วันขึ้นปีใหม่

หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู อิสระช้อปปิ้งถนนโบราณเหอฟังเจี่ย เซี่ยงไฮ้ หาดไว่ทาน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ช้อปปิ้งถนนนานกิง เมืองอู๋ซี สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน เมืองซูโจว วัดฉงหยวน

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน บินตรง หังโจว-ผู่โถวซาน(พักบนเกาะ)-เซี่ยงไฮ้ 4 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI17 : ทัวร์จีน บินตรง หังโจว-ผู่โถวซาน(พักบนเกาะ)-เซี่ยงไฮ้ 4 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 18,900 - 20,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 19 - 22 / 26 - 29 ตุลาคม 2560
  วันที่ 02 - 05 / 09 - 12 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 16 - 19 / 23 - 26 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 21 - 24 ธันวาคม 2560

เมืองหังโจว เกาะผู่โถวซาน วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป หนานไห่กวนอิม มหานครเซี่ยงไฮ้ ถนนนานกิง หาดไว่ทาน วัดพระหยกขาว ตลาดเฉินหวังเมี่ยว ล่องเรือทะเลสาบซีหู ถนนโบราณเหอฟังเจี่ย

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-หังโจว-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI18 : ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-หังโจว-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 24,900 - 28,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 01 - 05 / 15 - 19 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 30 พฤศจิกายน - 04 ธันวาคม 2560
  วันที่ 07 - 11 ธันวาคม 2560  **วันรัฐธรรมนูญ
  วันที่ 27 - 31 ธันวาคม 2560
  วันที่ 28 ธันวาคม - 01 มกราคม 2561  **วันขึ้นปีใหม่

เมืองหังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู ถนนโบราณเหอฟังเจี่ย เมืองอู๋ซี พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ หาดไว่ทาน อิสระเต็มวันที่สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ ช้อปปิ้งถนนนานกิง ตลาดเฉิงหวงเมี่ยว

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้-ดิสนีย์แลนด์ สบาย...สบาย 6 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI19 : ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้-ดิสนีย์แลนด์ สบาย...สบาย 6 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 17,999 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 12 พฤศจิกายน 2560

เมืองอู๋ซี พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ เมืองซูโจว จตุรัสหยวนหยง เมืองหังโจว ล่องทะเลสาบซีหู ถนนโบราณเหอฟ้งเจี่ย ขึ้นหอไข่มุก ลอดอุโมงค์เลเซอร์ หาดไว่ทาน อิสระเต็มวันเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้ (บินภายใน) 6 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI20 : ทัวร์จีน ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้ (บินภายใน) 6 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 19,900 - 25,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 12 - 17 กันยายน 2560
  วันที่ 17 - 22 / 24 - 29 ตุลาคม 2560

จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ชมกายกรรมปักกิ่ง หอฟ้าเทียนถาน กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย ตลาดร้อยปีเฉินหวงเมี่ยว หาดไว่ทาน หมู่บ้านจูเจี่ยเจี้ยว พิพิธภัรฑ์เซี่ยงไฮ้ ช้อปปิ้งถนนนานกิง ตลาดถาวเป่าเฉิง

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน บินตรง อู่ฮั่น-เขาบู๊ตึ๊ง-เซียงหยาง 6 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI21 : ทัวร์จีน บินตรง อู่ฮั่น-เขาบู๊ตึ๊ง-เซียงหยาง 6 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 27,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 12 - 17 / 26 - 31 ตุลาคม 2560

กำแพงเมืองโบราณเซียงหยาง บ้านพักขงเบ้ง เขาบู๊ตึ๊ง ตำหนักหนานเหยียนกง ตำหนักจือเซียวกง ตำหนักทอง(จินติง) ตำหนักไท่จื่อ เมืองอู่ฮั่น วัดกุยหยวน หอกระเรียนทอง ถนนคนเดินเจียงฮัน พิพิธภัณฑ์หูเป่ย เขตทิวทัศน์ทะเลสาบตงหู

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน เจิ้งโจว-ลั่วหยาง-ซีอาน-สุสานทหารจิ๋นซี 5 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI22 : ทัวร์จีน เจิ้งโจว-ลั่วหยาง-ซีอาน-สุสานทหารจิ๋นซี 5 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 18,999 - 28,999 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 14 - 18 ตุลาคม 2560
  วันที่ 21 - 25 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช
  วันที่ 28 ธันวาคม - 01 มกราคม 2561  **วันขึ้นปีใหม่

เจิ้งโจว ลั่วหยาง ศาลเจ้ากวนอู ซีอาน จัตุรัสเจดีย์ห่านป่าใหญ่ สวนวัดถังต้าฉือเอิน กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี กำแพงเมืองโบราณ อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินอิสลาม โชว์ราชวงศ์ถัง เจดีย์ห่านป่าเล็ก พิพิธภัณฑ์ซีอาน ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจิ้งโจว

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน SUPER คุ้ม 3 มรดกโลก อู่หลง-ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI23 : ทัวร์จีน SUPER คุ้ม 3 มรดกโลก อู่หลง-ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 26.900 - 28,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 10 - 15 / 24 - 29 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 01 - 06 ธันวาคม 2560  **วันพ่อแห่งชาติ
  วันที่ 08 - 13 ธันวาคม 2560  **วันรัฐธรรมนูญ

ฉงชิ่ง หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว หงหยาต้ง อู่หลง อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า-สามสะพานสวรรค์ เมืองฟ่งหวง ล่องเรือถัวเจียง สะพานสายรุ้ง จางเจียเจี้ย ถนนซีปู้เจี้ย จิตรกรรมภาพวาดทราย ภูเขาเทียนเหมินซาน เมืองฉางซา ถนนคนเดิน

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-หยางซั่ว-โชว์ดรีมไลค์ 6 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI24 : ทัวร์จีน กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-หยางซั่ว-โชว์ดรีมไลค์ 6 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 17,900 - 22,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 15 - 20 กันยายน 2560
  วันที่ 04 - 09 ตุลาคม 2560
  วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช
  วันที่ 10 - 15 พฤศจิกายน 2560

หลงเซิ่น นาขั้นบันไดหลงจี่ กุ้ยหลิน หยางซั่ว ถ้ำเงิน ล่องเรือแม่น้ำหลี่เจียง(ครึ่งสาย) ถนนคนเดิน จุดชมวิวเขาเซียงกง เจดีย์เงินเจดีย์ทอง เขางวงช้าง เขาเหยาซาน เมืองจำลองซ่ง โชว์ดรีมไลค์

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน บินตรง หังโจว-ยอดเขาที่สวยที่สุดหวงซาน 4 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI25 : ทัวร์จีน บินตรง หังโจว-ยอดเขาที่สวยที่สุดหวงซาน 4 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 17,900 - 19,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 12 - 15 / 26 - 29 ตุลาคม 2560

หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู เมืองถุนซี หวงซาน(กระเช้า) ชมทะเลเมฆ หุบเขาซีไห่ หาดไว่ทาน อุงโมงค์เลเซอร์ หอไข่มุก ตลาดเถาเป่า ช้อปปิ้งเอา้ท์เล็ท

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน เส้นทางสายไหม หลันโจว-ตุนหวง-ทะเลทรายจันทรา-อูรูมูฉี 8 วัน 6 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI26 : ทัวร์จีน เส้นทางสายไหม หลันโจว-ตุนหวง-ทะเลทรายจันทรา-อูรูมูฉี 8 วัน 6 คืน

ราคาทัวร์ : 54,900 - 55,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 12 - 19 ตุลาคม 2560
  วันที่ 19 - 26 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช

เมืองหลันโจว เขื่อนหลิวเจียเสีย วัดปิงหลิง อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง สวนกังหันน้ำ กำแพงเมืองจีนด่านเจียอี้กวน เนินทรายหมิงซาซาน(รวมค่าขี่อูฐ) ถ้ำโม่เกาคู เมืองโบราณเจียวเหอ เขาเปลวไฟ เมืองอูรูมูฉี เขาเทียนซานเทียนฉือ พิพิธภัณฑ์ซินเกียง วัดต้าฝอ

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว(รวมรถประจำอุทยาน)-ชม 2 โชว์ 5 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI27 : ทัวร์จีน เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว(รวมรถประจำอุทยาน)-ชม 2 โชว์ 5 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 19,900 - 21,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 17 - 21 / 24 - 28 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 01 - 05 / 22 - 26 ธันวาคม 2560
  วันที่ 08 - 12 ธันวาคม 2560  **วันรัฐธรรมนูญ

ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว(รวมรถประจำอุทยาน) ชมความงามของทะเลสาบห้าสี น้ำตกธารไข่มุก โชว์ทิเบต เฉินตู การแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ช้อปปิ้งถนนคนเดิน

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน เฉินตู-หวงหลง-จิ่วจ้ายโกว(รถเหมา)-ชม 2 โชว์ 6 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI28 : ทัวร์จีน เฉินตู-หวงหลง-จิ่วจ้ายโกว(รถเหมา)-ชม 2 โชว์ 6 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 30,900 - 34,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 10 - 15 ตุลาคม 2560
  วันที่ 19 - 24 / 20 - 25 / 21 - 26 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช
  วันที่ 23 - 28 ตุลาคม 2560
  วันที่ 02 - 07 / 03 - 08 / 05 - 10 พฤศจิกายน 2560

เฉินตู อุทยานแห่งชาติหวงหลง อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว(รวมรถเหมาในอุทยาน) ชมโชว์ทิเบต น้ำตกธารไข่มุก ทะเลสาบห้าสี ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ถนนคนเดินซุนซีลู่ ชมการแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ถนนคนเดินจิ่งหลี่

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน ทิเบต-พระราชวังโปตาลากง-ทะเลสาบหยางหู 6 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI29 : ทัวร์จีน ทิเบต-พระราชวังโปตาลากง-ทะเลสาบหยางหู 6 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 40,900 - 46,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 10 - 15 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 01 - 06 / 22 - 27 ธันวาคม 2560
  วันที่ 29 ธันวาคม - 03 มกราคม 2560  **วันขึ้นปีใหม่

เมืองลาซา พระราชวังโหลวปูหลินคา พระราชวังโปตาลา วัดโจคัง ตลาดแปดเหลี่ยมธิเบต อารามเซรา ทะเลสาบหยางหู พิพิธภัณฑ์ธิเบต อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินซุนซีลู่ การแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากาก


หมายเหตุ : กรุณาตรวจสอบทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวันราคาถูก และราคาทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวันราคาถูก กับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน SHOCK PRICE [A] ฉางซา-จางเจียเจี้ย-สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI01 : ทัวร์จีน SHOCK PRICE [A] ฉางซา-จางเจียเจี้ย-สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 10,999 - 13,999 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 13 - 16 / 15 - 18 / 16 - 19 กันยายน 2560
  วันที่ 21 - 24 / 23 - 26 กันยายน 2560
  วันที่ 04 - 07 / 05 - 08 / 10 - 13 / 11 - 14 ตุลาคม 2560
  วันที่ 13 - 16 / 14 - 17 / 17 - 20 / 18 - 21 ตุลาคม 2560
  วันที่ 24 - 27 / 25 - 28 / 26 - 29 ตุลาคม 2560
  วันที่ 27 - 30 / 28 - 31 ตุลาคม 2560

ฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่ สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก ถนนซีปู้เจีย จิตรกรรมภาพวาดทราย เขาเทียนเหมินซาน ถ้ำประตูสวรรค์ ระเบียงแก้ว

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน SHOCK PRICE [B] ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI03 : ทัวร์จีน SHOCK PRICE [B] ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 11,999 - 13,999 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 09 - 13 / 14 - 18 / 22 - 26 กันยายน 2560
  วันที่ 03 - 07 / 24 - 28 ธันวาคม 2560
  วันที่ 09 - 13 ธันวาคม 2560  **วันรัฐธรรมนูญ

ชมวิวเมืองฟ่งหวง อิสระช้อปปิ้งเมืองโบราณฟ่งหวง จิตรกรรมภาพวาดทราย สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก เขาเทียนเหมินซาน อุทยานจางเจียเจี้ย ถ้ำประตูสวรรค์ ถนนคนเดินหวงซิงลู่

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-สวนผลไม้-บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง 5 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI14 : ทัวร์จีน ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-สวนผลไม้-บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง 5 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 15,999 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 20 - 24 กันยายน 2560

จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน ชมกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อน วัดหลิงกวง ช้อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน สวนผลไม้ตามฤดูกาล


หมายเหตุ : กรุณาตรวจสอบทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวันราคาถูก และราคาทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวันราคาถูก กับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง