Follow us facebook twitter
  • ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านสู่เว็บไซต์ บริษัท เวิลด์ ฮอลิเดย์ ทราเวล ค่ะ บริษัทฯ ขอนำเสนอรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวต่างประเทศทุกเส้นทางสำหรับลูกค้าทุกท่าน เพื่อสะดวกในการพิจารณาโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวประเทศต่างๆ และ ค้นหาทัวร์ท่องเที่ยวประเทศต่างๆได้อย่างรวดเร็วและง่ายที่สุดค่ะ สนใจสอบถามข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มเติมและจองทัวร์ ได้ที่ Tel. 02-6344195-8 Hot line. 091-7342815, 081-6282718 บริษัทฯ ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการกับเราค่ะ บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านด้วยความยินดีและเต็มใจค่ะ

โปรแกรมทัวร์ยุโรปโรแมนติค

ทัวร์ยุโรปโรแมนติก เส้นทางโรแมนติกอันหลากหลายของทัวร์ยุโรปคุณภาพที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปสัมผัสให้ได้ ทัวร์ยุโรปโรแมนติกของเราเสริฟอาหารท้องถิ่นรสชาติเยี่ยมและเส้นทางการเดินทางที่แตกต่างและแปลกใหม่ เพื่อให้ท่านได้เข้าถึงความโรแมนติกของยุโรปอย่างแท้จริง

 

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส (Jungfrau) 10 วัน 7 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS01 : อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส (Jungfrau) 10 วัน 7 คืน

ราคาทัวร์ : 108,500 - 110,500 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 16 ตุลาคม 2560
  วันที่ 14 - 23 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)

เที่ยวเกาะเวนิสอันสุดแสนโรแมนติก ชมมหานครแห่งแฟชั่นมิลานเมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก เต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่สวิตเซอร์แลนด์ แวะเที่ยวลูเซิร์นเมืองยอดนิยม พาขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรามรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส (Jungfrau) 10 วัน 7 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS02 : อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส (Jungfrau) 10 วัน 7 คืน

ราคาทัวร์ : 100,500 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 30 พฤศจิกายน - 09 ธันวาคม 2560

เที่ยวเกาะเวนิสอันสุดแสนโรแมนติก ชมมหานครแห่งแฟชั่นมิลานเมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก เต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่สวิตเซอร์แลนด์ แวะเที่ยวลูเซิร์นเมืองยอดนิยม พาขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรามรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส (Jungfrau) 10 วัน 7 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS03 : อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส (Jungfrau) 10 วัน 7 คืน

ราคาทัวร์ : 106,500 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 06 มกราคม 2561 (เทศกาลปีใหม่)

เที่ยวเกาะเวนิสอันสุดแสนโรแมนติก ชมมหานครแห่งแฟชั่นมิลานเมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก เต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่สวิตเซอร์แลนด์ แวะเที่ยวลูเซิร์นเมืองยอดนิยม พาขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรามรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : COOL PRICE อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 10 วัน (Titlis) สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS04 : COOL PRICE อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 10 วัน (Titlis)

ราคาทัวร์ : 106,500 - 108,500 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 16 ตุลาคม 2560
  วันที่ 14 - 23 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)

ชมความยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรมแบบโรมันในอิตาลี ล่องเรือตามลาคลองในเวนิส ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติกสวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนในฝัน ภูมิทัศน์อันงดงามของทะเลสาบและภูเขา สัมผัสหิมะบนยอดเขาตลอดทุกฤดูกาล ความยิ่งใหญ่ของพระราชวังแวร์ซายน์

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : COOL PRICE อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 10 วัน (Titlis) สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS05 : COOL PRICE อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 10 วัน (Titlis)

ราคาทัวร์ : 98,500 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 30 พฤศจิกายน - 09 ธันวาคม 2560

ชมความยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรมแบบโรมันในอิตาลี ล่องเรือตามลาคลองในเวนิส ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติกสวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนในฝัน ภูมิทัศน์อันงดงามของทะเลสาบและภูเขา สัมผัสหิมะบนยอดเขาตลอดทุกฤดูกาล ความยิ่งใหญ่ของพระราชวังแวร์ซายน์

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 11 วัน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS06 : อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 11 วัน

ราคาทัวร์ : 118,500 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 05 - 15 / 07 - 17 ตุลาคม 2560
  วันทีี 14 - 24 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)

นครรัฐวาติกันศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม ลองเรือกอนโดล่าชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส พิชิตยอดเขายูงเฟราแห่งสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนในฝัน เข้าชมพระราชวังแวร์ซายน์ ชมภาพโมนาลิซ่าและผลงานอีกมากมายที่พิพิธภัณฑ์ลูฟท์

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 11 วัน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS07 : อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 11 วัน

ราคาทัวร์ : 116,500 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 07 มกราคม 2561(เทศกาลปีใหม่)

นครรัฐวาติกันศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม ลองเรือกอนโดล่าชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส พิชิตยอดเขายูงเฟราแห่งสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนในฝัน เข้าชมพระราชวังแวร์ซายน์ ชมภาพโมนาลิซ่าและผลงานอีกมากมายที่พิพิธภัณฑ์ลูฟท์

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 11 วัน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS08 : อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 11 วัน

ราคาทัวร์ : 109,500 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 02 - 12 / 11 - 21 พฤศจิกายน 2560

นครรัฐวาติกันศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม ลองเรือกอนโดล่าชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส พิชิตยอดเขายูงเฟราแห่งสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนในฝัน เข้าชมพระราชวังแวร์ซายน์ ชมภาพโมนาลิซ่าและผลงานอีกมากมายที่พิพิธภัณฑ์ลูฟท์

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส-อังกฤษ (Titlis) 12 วัน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS09 : อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส-อังกฤษ (Titlis) 12 วัน

ราคาทัวร์ : 151,500 - 153,500 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 18 / 14 - 25 ตุลาคม 2560

เที่ยวเกาะเวนิสอันสุดแสนโรแมนติก ชมมหานครแห่งแฟชั่นมิลานเมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก นั้งกระเช้าสู้ยอดเขาทิตลิส เยือนฝรั่งเศส กล่าวกันว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตชมความยิ่งใหญ่พระราชวังแวร์ซายส์ เที่ยวมหานครลอนดอน

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : GRAND EASTERN EUROPE 10 DAYS (เยอรมนี-เชค-สโลวาเกีย-ฮังการี-ออสเตรีย) สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS10 : GRAND EASTERN EUROPE 10 DAYS (เยอรมนี-เชค-สโลวาเกีย-ฮังการี-ออสเตรีย)

ราคาทัวร์ : 90,500 - 97,500 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 06 - 15 / 13 - 22 ตุลาคม 2560
  วันที่ 03 - 12 / 10 - 19 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 24 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 2560
  วันที่ 01 - 10 / 08 - 17 ธันวาคม 2560
  วันที่ 15 - 24 / 22 - 31 ธันวาคม 2560

คาร์โลวีวารี บ่อน้าพุร้อนแห่งโบฮีเมียปราก เมืองมรดกโลก เมืองร้อยปราสาท เวียนนา ดินแดนแห่งดนตรีโมสาร์ทบูดาเปสต์ ไข่มุกแห่งแม่น้าดานูบ สโลวัค ชมความงดงามปราสาทบราติสลาวาเชสกี้ครุมลอฟ บรรยากาศสุดคลาสสิค ซาลส์บวร์ก แสนโรแมนติก มิวนิค มากด้วยสถาปัตยกรรมแห่งบาว

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : GRAND EASTERN EUROPE 10 DAYS (เยอรมนี-เชค-สโลวาเกีย-ฮังการี-ออสเตรีย) สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS11 : GRAND EASTERN EUROPE 10 DAYS (เยอรมนี-เชค-สโลวาเกีย-ฮังการี-ออสเตรีย)

ราคาทัวร์ : 104,500 - 106,500 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 06 มกราคม 2561 (เทศกาลปีใหม่)
  วันที่ 29 ธันวาคม 2560 - 07 มกราคม 2561 (เทศกาลปีใหม่)

 

คาร์โลวีวารี บ่อน้าพุร้อนแห่งโบฮีเมียปราก เมืองมรดกโลก เมืองร้อยปราสาท เวียนนา ดินแดนแห่งดนตรีโมสาร์ทบูดาเปสต์ ไข่มุกแห่งแม่น้าดานูบ สโลวัค ชมความงดงามปราสาทบราติสลาวาเชสกี้ครุมลอฟ บรรยากาศสุดคลาสสิค ซาลส์บวร์ก แสนโรแมนติก มิวนิค มากด้วยสถาปัตยกรรมแห่งบาว

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : GRAND EASTERN EUROPE 10 DAYS (เยอรมนี-เชค-สโลวาเกีย-ฮังการี-ออสเตรีย) สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS12 : GRAND EASTERN EUROPE 10 DAYS (เยอรมนี-เชค-สโลวาเกีย-ฮังการี-ออสเตรีย)

ราคาทัวร์ : 106,500 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 26 ธันวาคม 2560 - 04 มกราคม 2561 (เทศกาลปีใหม่)

คาร์โลวีวารี บ่อน้าพุร้อนแห่งโบฮีเมียปราก เมืองมรดกโลก เมืองร้อยปราสาท เวียนนา ดินแดนแห่งดนตรีโมสาร์ทบูดาเปสต์ ไข่มุกแห่งแม่น้าดานูบ สโลวัค ชมความงดงามปราสาทบราติสลาวาเชสกี้ครุมลอฟ บรรยากาศสุดคลาสสิค ซาลส์บวร์ก แสนโรแมนติก มิวนิค มากด้วยสถาปัตยกรรมแห่งบาว

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : GREAT BRITAIN อังกฤษ-เวลส์-สก็อตแลนด์ 9 วัน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS13 : GREAT BRITAIN อังกฤษ-เวลส์-สก็อตแลนด์ 9 วัน

ราคาทัวร์ : 109,500 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 15 / 14 - 22 ตุลาคม 2560
  วันที่ 04 - 12 / 11 - 19 / 18 - 26 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 25 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 2560
  วันที่ 02 - 10 / 09 - 17 ธันวาคม 2560

เที่ยวมหานครลอนดอน ขึ้นชมทัศนียภาพของเมืองแบบเบิร์ดอายวิวบนลอนดอนอาย เข้าชมปราสาทเอดินเบิร์กเคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สก๊อต เยือนเมืองคาร์ดิ๊ฟเมืองหลวงแห่งเวลส์ ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกฟอร์ด

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : GREAT BRITAIN อังกฤษ-เวลส์-สก็อตแลนด์ 9 วัน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS14 : GREAT BRITAIN อังกฤษ-เวลส์-สก็อตแลนด์ 9 วัน

ราคาทัวร์ : 114,500 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 26 ธันวาคม 2560 - 06 มกราคม 2561 (เทศกาลปีใหม่)

เที่ยวมหานครลอนดอน ขึ้นชมทัศนียภาพของเมืองแบบเบิร์ดอายวิวบนลอนดอนอาย เข้าชมปราสาทเอดินเบิร์กเคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สก๊อต เยือนเมืองคาร์ดิ๊ฟเมืองหลวงแห่งเวลส์ ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกฟอร์ด

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : UK PANORAMA (ENGLAND-SCOTTLAND-NORTH IRELAND) 10 DAYS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS15 : UK PANORAMA (ENGLAND-SCOTTLAND-NORTH IRELAND) 10 DAYS

ราคาทัวร์ : 121,500 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 13 - 22 ตุลาคม 2560
  วันที่10 - 19 / 17 - 26 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 24 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 2560
  วันที่ 01 - 10 / 08 - 17 ธันวาคม 2560

อังกฤษ(England) คาร์ดีฟ (Wales) เอดินเบิร์ก(Scotland) เบลฟาสต์(Norther Ireland) 4 ประเทศที่รวมกันเป็นสหราชอาณาจักร นำเท่านสัมผัสมนต์เสน่ห์ที่จะทำให้ความรู้สึกของคุณเปลี่ยนไป

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : UK PANORAMA (ENGLAND-SCOTTLAND-NORTH IRELAND) 10 DAYS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS16 : UK PANORAMA (ENGLAND-SCOTTLAND-NORTH IRELAND) 10 DAYS

ราคาทัวร์ : 119,500 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 29 ธันวาคม 2560 - 07 มกราคม 2561 (เทศกาลปีใหม่)

อังกฤษ(England) คาร์ดีฟ (Wales) เอดินเบิร์ก(Scotland) เบลฟาสต์(Norther Ireland) 4 ประเทศที่รวมกันเป็นสหราชอาณาจักร นำเท่านสัมผัสมนต์เสน่ห์ที่จะทำให้ความรู้สึกของคุณเปลี่ยนไป

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : SWISS SCENIC TRAIL 8 DAYS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS17 : SWISS SCENIC TRAIL 8 DAYS

ราคาทัวร์ : 97,500 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 11 - 18 พฤศจิกายน 2560

เยือนมรดกโลกอันล้ำค่าที่กรุงเบิร์น ชมความงดงามของยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอล์ป นำท่านผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอป์ด้วยรถไฟสาย Bernina Express ที่เก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์และนั้งรถไฟสายกลาเซียร์เอ็กเพรสรถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : GRAND SWISS NEW YEAR 8 DAYS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS18 : GRAND SWISS NEW YEAR 8 DAYS

ราคาทัวร์ : 109,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 29 ธันวาคม 2560 - 05 มกราคม 2561(เทศกาลปีใหม่)

ขึ้นยอดเขาริกิ นั้งรถไฟสู่ยูงเฟรายอด พิชิตยอดเขา Glacier 3000 ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น นั้งรถไฟสายกลาเซียร์เอ็กเพรสรถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : UNSEEN SWITZERLAND 9 DAYS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS20 : UNSEEN SWITZERLAND 9 DAYS

ราคาทัวร์ : 120,500 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 11 - 19 / 18 - 26 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 25 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 2560
  วันที่ 02 - 10 / 09 - 17 ธันวาคม 2560

ท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ตามรอยในหลวงรัชกาลที่ ๙ พิชิตยอดเขา Glacier 3000 นั้งรถไฟไต่เขาริกิ ขึ้นยอดเข้าริกิชมวิวพาโนรามา

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : SWISS PANORAMA 9 DAYS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS22 : SWISS PANORAMA 9 DAYS

ราคาทัวร์ : 120,500 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 15 / 14 - 22 ตุลาคม 2560
  วันที่ 11 - 19 / 18 - 26 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 25 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 2560
  วันที่ 02 - 10 / 09 - 17 ธันวาคม 2560

สัมผัสความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นและพิชิตยอดเขายูงเฟรา ขึ้นยอดเขาริกิ นั้งรถไฟสู่หมู่บ้านแซร์มัท อาบนำ้แร่เมืองลอยเคอร์บาด

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : ROMANTIC SWITZERLAND 10 DAYS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS26 : ROMANTIC SWITZERLAND 10 DAYS

ราคาทัวร์ : 127,500 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 06 - 15 / 13 - 22 ตุลาคม 2560

เยือนเมืองเซอร์แมท เมืองที่ได้รับการยกย่องว่าปลอดมลพิษที่ดีของโลก นั่งรถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส สัมผัสกับความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น นั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึ้นพิชิตยอดเขายูงเฟรา นั้งรถไฟไต่เขาริกิ ขึ้นยอดเข้าริกิชมวิวพาโนรามา

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : ROMANTIC SWITZERLAND 10 DAYS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS27 : ROMANTIC SWITZERLAND 10 DAYS

ราคาทัวร์ : 129,500 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 10 - 19 / 17 - 26 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 24 พฤศจิกาทยน - 03 ธันวาคม 2560
  วันที่ 01 - 10 / 08 - 17 ธันวาคม 2560

เยือนเมืองเซอร์แมท เมืองที่ได้รับการยกย่องว่าปลอดมลพิษที่ดีของโลก นั่งรถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส สัมผัสกับความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น นั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึ้นพิชิตยอดเขายูงเฟรา นั้งรถไฟไต่เขาริกิ ขึ้นยอดเข้าริกิชมวิวพาโนรามา

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : ROMANTIC SWITZERLAND 10 DAYS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS28 : ROMANTIC SWITZERLAND 10 DAYS

ราคาทัวร์ : 126,500 บาท

เดือน วันเดินทาง 
  วันที่ 25 ธันวาคม 2560 - 03 มกราคม 2561 (เทศกาลปีใหม่)

เยือนเมืองเซอร์แมท เมืองที่ได้รับการยกย่องว่าปลอดมลพิษที่ดีของโลก นั่งรถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส สัมผัสกับความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น นั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึ้นพิชิตยอดเขายูงเฟรา นั้งรถไฟไต่เขาริกิ ขึ้นยอดเข้าริกิชมวิวพาโนรามา

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : GRAND ITALY 9 DAYS (พักบนเกาะคาปรี) สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS29 : GRAND ITALY 9 DAYS (พักบนเกาะคาปรี)

ราคาทัวร์ : 96,500 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 06 - 14 / 15 - 23 ตุลาคม 2560
  วันที่ 03 - 11 / 17 - 25 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 24 พฤศจิกายน - 02 ธันวาคม 2560
  วันที่ 01 - 09 / 08 - 16 ธันวาคม 2560

เที่ยวอิตาลีแบบเจาะลึก โดดเด่นด้วยมหาวิหารดูโอโม มหาวิหารแบบกอริคใหญ่อันดับสามในยุโรป สัมผัสความเป็นเวนิสด้วยการล่องเรือกอนโดล่า หอเอนปิซ่าสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก เยือนนครฟลอเร้นศูนย์กลางศิลปะยุคเรอเนซองส์ สุดแสนโรแมนติกเมืองตากอากาศที่เกาะคาปรี

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : GRAND ITALY 9 DAYS (พักบนเกาะคาปรี) สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS30 : GRAND ITALY 9 DAYS (พักบนเกาะคาปรี)

ราคาทัวร์ : 86,500 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 10 - 18 พฤศจิกายน 2560

มหาวิหารดูโอโม่ เวอโรน่าเมืองต้นกำเนิดนิยายรักโรมิโอจูเลียต หอเอนปิซ่า ชมเมืองเก่าพิพิธภัณฑ์ปอมเปอี เกาะคาปรีเมืองตากอากาศโรแมนติก ชมพิพิธภัณฑ์วาติกัน

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : GRAND ITALY 9 DAYS (พักบนเกาะคาปรี) สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS31 : GRAND ITALY 9 DAYS (พักบนเกาะคาปรี)

ราคาทัวร์ : 99,500 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 29 ธันวาคม 2560 - 06 มกราคม 2561 (เทศกาลปีใหม่)

มหาวิหารดูโอโม่ เวอโรน่าเมืองต้นกำเนิดนิยายรักโรมิโอจูเลียต หอเอนปิซ่า ชมเมืองเก่าพิพิธภัณฑ์ปอมเปอี เกาะคาปรีเมืองตากอากาศโรแมนติก ชมพิพิธภัณฑ์วาติกัน

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : AMAZING ITALY 11 DAYS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS32 : AMAZING ITALY 11 DAYS

ราคาทัวร์ : 111,500 บาท

เดือน วันเดินทาง 
  วันที่ 11 - 21 / 13 - 23 ตุลาคม 2560
  วันที่ 03 - 13 / 10 - 20 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 24 พฤศจิกายน - 04 ธันวาคม 2560
  วันที่ 01 - 11 / 08 - 18 ธันวาคม 2560

ชมเมืองปอร์โตฟิโนสวรรค์แห่งเมืองท่า อิตาเลียนริเวียร่า ซิงเคว เทเร่เยือน 5 หมู่บ้านสวยติดทะเล พักบนเกาะคาปรีเมืองตากอากาศโรแมนติก นั้งเรือชมถ้ำบลูกร็อตโต้ เที่ยวชมเมืองอามาลฟี่ ชมพิพิธภัณฑ์วาติกัน เที่ยวกรุงโรมชมโคลอสเซียม น้ำพุเทรวี่ และบันไดสเปน

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : AMAZING ITALY 11 DAYS (พักบนเกาะคาปรี) สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS33 : AMAZING ITALY 11 DAYS (พักบนเกาะคาปรี)

ราคาทัวร์ : 101,100 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 17 - 27 พฤศจิกายน 2560

ชมเมืองปอร์โตฟิโนสวรรค์แห่งเมืองท่า อิตาเลียนริเวียร่า ซิงเคว เทเร่เยือน 5 หมู่บ้านสวยติดทะเล พักบนเกาะคาปรีเมืองตากอากาศโรแมนติก นั้งเรือชมถ้ำบลูกร็อตโต้ เที่ยวชมเมืองอามาลฟี่ ชมพิพิธภัณฑ์วาติกัน เที่ยวกรุงโรมชมโคลอสเซียม น้ำพุเทรวี่ และบันไดสเปน

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : ฺBEAUTIFUL NORTH ITALY 10 DAYS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS34 : ฺBEAUTIFUL NORTH ITALY 10 DAYS

ราคาทัวร์ : 105,500 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 24 ธันวาคม 2560 - 02 มกราคม 2561 (เทศกาลปีใหม่)

อิตาเลียนริเวียร่า ซิเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี ชมพิพิธภัณฑ์เฟอร์รารี่ เทือกเขาโดโลไมท์ ทะเลสาบมิซูริน่า และ ทะเลสาบโคโม่

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : ROMANTIC FRANCE 9 DAYS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS35 : ROMANTIC FRANCE 9 DAYS

ราคาทัวร์ : 96,500 บาท

เดือน วันเดินทาง 
  วันที่ 30 ธันวาคม 2560 - 07 มกราคม 2561 (เทศกาลปีใหม่)

ดินแดนแห่งศิลปะอารยธรรมและสวยงามด้วยภาพ นครแห่งแสงสี สวรรค์ของคู่รัก ศูนย์กลางการออกแบบและแฟชั่นของโลก มหานครทันสมัยที่ไม่เคยหยุดนิ่ง

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : Best of France 10 Days สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS36 : Best of France 10 Days

ราคาทัวร์ : 103,500 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 06 - 15 ตุลาคม 2560 

ดินแดนแห่งศิลปะอารยธรรมและสวยงามด้วยภาพ นครแห่งแสงสี สวรรค์ของคู่รัก ศูนย์กลางการออกแบบและแฟชั่นของโลก มหานครทันสมัยที่ไม่เคยหยุดนิ่ง

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : BEST OF GERMANY BAVARIA-TIROL 9 DAYS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS37 : BEST OF GERMANY BAVARIA-TIROL 9 DAYS

ราคาทัวร์ : 91,500 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 15 / 14 - 22 ตุลาคม 2560
  วันที่ 04 - 12 / 11 - 19 / 18 - 26 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 25 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 2560
  วันที่ 02 - 10 / 09 - 17 ธันวาคม 2560
  วันที่ 16 - 24 / 23 - 31 ธันวาคม 2560

อัญมณีล้ำค่ากลางดินแดนยุโรปโรแมนติกในอ้อมกอดของเทือกเขาแอลป็ ร่องรอยอารยะรรมแห่งแค้วนบาวาเรีย และเรืองราวราชวงศ์อับสบูร์อันเกรียงไกรในทิโรล

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : BEST OF GERMANY BAVARIA-TIROL 9 DAYS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS38 : BEST OF GERMANY BAVARIA-TIROL 9 DAYS

ราคาทัวร์ : 95,500 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 30 ธันวาคม 2560 - 07 มกราคม 2561 (วันแม่แห่งชาติ)

อัญมณีล้ำค่ากลางดินแดนยุโรปโรแมนติกในอ้อมกอดของเทือกเขาแอลป็ ร่องรอยอารยะรรมแห่งแค้วนบาวาเรีย และเรืองราวราชวงศ์อับสบูร์อันเกรียงไกรในทิโรล

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : BEST OF GERMANY 10 DAYS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS39 : BEST OF GERMANY 10 DAYS

ราคาทัวร์ : 108,500 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 06 - 15 / 13 - 22 ตุลาคม 2560
  วันที่ 03 - 12 / 10 - 19 / 17 - 26 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 24 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 2560
  วันที่ 01 - 10 / 08 - 17 ธันวาคม 2560
  วันที่ 15 - 24 / 22 - 31 ธันวาคม 2560

สัมผัสเส้นทางสายโรแมนติกโรเธนบวร์ก ล่องแม่น้ำไรน์ชมมนต์เสน่ห์วีถีของชาวเมืองที่ยังคงเอกลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์และจิตใจของชาวเยอรมัน ชมทิวทัศน์งดงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ ชมวิวบนยอดเขาซุกสปิตเซ่ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : BEST OF GERMANY 10 DAYS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS40 : BEST OF GERMANY 10 DAYS

ราคาทัวร์ : 110,500 บาท

เดือน วันเดินทาง  
  วันที่ 25 ธันวาคม 2560 - 03 มกราคม 2561 (เทศกาลปีใหม่)

สัมผัสเส้นทางสายโรแมนติกโรเธนบวร์ก ล่องแม่น้ำไรน์ชมมนต์เสน่ห์วีถีของชาวเมืองที่ยังคงเอกลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์และจิตใจของชาวเยอรมัน ชมทิวทัศน์งดงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ ชมวิวบนยอดเขาซุกสปิตเซ่ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : สเปน-โปรตุเกส 10 วัน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS41 : สเปน-โปรตุเกส 10 วัน

ราคาทัวร์ : 112,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 16 / 14 - 23 ตุลาคม 2560
  วันที่ 04 - 13 / 18 - 27 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 02 - 11 / 09 - 18 ธันวาคม 2560
  วันที่ 24 ธันวาคม 2560 - 02 มกราคม 2561 (เทศกาลปีใหม่)
  วันที่ 30 ธันวาคม 2560 - 08 มกราคม 2561 (เทศกาลปีใหม่)

ชมศิลปะ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม โบราณสถาน และกีฬาที่โดดเด่น เก่าแก่ ทรงคุณค่า

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : GRAND IBERIA (อิตาลี-ฝรั่งเศสตอนใต้-สเปน) 10 วัน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS42 : GRAND IBERIA (อิตาลี-ฝรั่งเศสตอนใต้-สเปน) 10 วัน

ราคาทัวร์ : 110,000 - 117,000 บาท

เดือน วันเดินทาง 
  วันที่ 06 - 15 / 13 - 22 ตุลาคม 2560
  วันที่ 03 - 12 / 17 - 26 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 01 - 10 ธันวาคม 2560
  วันที่ 29 ธันวาคม 2560 - 07 มกราคม 2561 (เทศกาลปีใหม่)

แกรนด์ไอบีเรียดินแดนของนักท่องเที่ยว ริมฝั่งทะเลเมติเตอร์เรเนียน เที่ยวเมืองนิซที่ใหญ่อันดับห้าของฝรั่งเศส ชมปง ดู การ์ หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่ชาวโรมันสร้างเมื่อ 2000 ปีมาแล้ว ชมโบสถ์ซากราด้า แฟมิเลีย ผลงานของเกาดี้ในการรวบรวมรูปทรงและพื้นผิวต่างๆในธรรมช

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : เยอรมัน-สโลเวเนีย-โครเอเชีย 10 วัน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS44 : เยอรมัน-สโลเวเนีย-โครเอเชีย 10 วัน

ราคาทัวร์ : 115,500 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 14 - 23 ตุลาคม 2560

เยือนสโลเวเนียที่ยังคงกลิ่นอายวัฒนธรรมอันเก่าแก่ ภูมิทัศน์ที่งดงาม และโครเอเชีย อัญมณีแห่งทะเลอาเตรียติก

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : BALTIC COUNTRY (เอสโทเนีย-ลัตเวีย-ลิธัวเนีย) 8 DAYS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS51 : BALTIC COUNTRY (เอสโทเนีย-ลัตเวีย-ลิธัวเนีย) 8 DAYS

ราคาทัวร์ : 75,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 16 - 23 ตุลาคม 2560

ทัวร์ยุโรปเหนือ 3 ประเทศ ในแถบคาบสมุทรบอลติก ที่องค์การยูเนสโก้ได้ยกย่องให้เป็นมรดกโลกอันล้ำค่า

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : BALTIC COUNTRY (เอสโทเนีย-ลัตเวีย-ลิธัวเนีย) 8 DAYS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS52 : BALTIC COUNTRY (เอสโทเนีย-ลัตเวีย-ลิธัวเนีย) 8 DAYS

ราคาทัวร์ : 79,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 26 ธันวาคม - 02 มกราคม 2561 (เทศกาลปีใหม่)

ทัวร์ยุโรปเหนือ 3 ประเทศ ในแถบคาบสมุทรบอลติก ที่องค์การยูเนสโก้ได้ยกย่องให้เป็นมรดกโลกอันล้ำค่า


หมายเหตุ : กรุณาตรวจสอบทัวร์ยุโรปโรแมนติคราคาถูก และราคาทัวร์ยุโรปโรแมนติคราคาถูก กับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง


หมายเหตุ : กรุณาตรวจสอบทัวร์ยุโรปโรแมนติคราคาถูก และราคาทัวร์ยุโรปโรแมนติคราคาถูก กับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง