Follow us facebook twitter
  • ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านสู่เว็บไซต์ บริษัท เวิลด์ ฮอลิเดย์ ทราเวล ค่ะ บริษัทฯ ขอนำเสนอรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวต่างประเทศทุกเส้นทางสำหรับลูกค้าทุกท่าน เพื่อสะดวกในการพิจารณาโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวประเทศต่างๆ และ ค้นหาทัวร์ท่องเที่ยวประเทศต่างๆได้อย่างรวดเร็วและง่ายที่สุดค่ะ สนใจสอบถามข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มเติมและจองทัวร์ ได้ที่ Tel. 02-6344195-8 Hot line. 091-7342815, 081-6282718 บริษัทฯ ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการกับเราค่ะ บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านด้วยความยินดีและเต็มใจค่ะ

โปรแกรม

ทัวร์ดูไบ ทัวร์รัสเซีย โมรอคโค : ทัวร์รัสเซีย รัสเซียแกรนด์ทัวร์ 8 วัน 6 คืน สายการบิน : ทัวร์ดูไบ ทัวร์รัสเซีย โมรอคโค

01RUS : ทัวร์รัสเซีย รัสเซียแกรนด์ทัวร์ 8 วัน 6 คืน

ราคาทัวร์ : 85,000 - 86,500 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 10 - 17 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 07 - 14 / 21 - 28 กันยายน 2560
  วันที่ 19 - 26 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช
  วันที่ 16 - 23 พฤศจิกายน 2560

พระราชวังเครมลิน เนินเขาสแปร์โร่ว์ จัตุรัสแดง สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ชมละครสัตว์รัสเซีย โคโลเมนสโกเย่ พระราชวังฤดูร้อน แคทเธอรีนพาเลซ มหาวิหารเซ็นต์ไอแซค พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล โบสถ์เซนต์นิโคลัส

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์ไต้หวัน HOT PROMOTION 5 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

01TPE : ทัวร์ไต้หวัน HOT PROMOTION 5 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 11,991 - 14,991 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 01 - 05 / 03 - 07 / 04 - 08 สิงหาคม 2560
  วันที่ 05 - 09 / 06 - 10 / 07 - 11 สิงหาคม 2560
  วันที่ 08 - 12 / 09 - 13 (เต็ม) สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 10 - 14 / 11 - 15 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 12 - 16 / 14 - 18 / 15 - 19 สิงหาคม 2560
  วันที่ 16 - 20 / 17 - 21 / 18 - 22 สิงหาคม 2560
  วันที่ 19 - 23 (เต็ม) / 20 - 24 / 21 - 25 / 22 - 26 สิงหาคม 2560
  วันที่ 23 - 27 / 24 - 28 / 25 - 29 สิงหาคม 2560
  วันที่ 26 - 30 / 27 - 31 สิงหาคม 2560
  วันที่ 28 สิงหาคม - 01 กันยายน 2560
  วันที่ 29 สิงหาคม - 02 กันยายน 2560
  วันที่ 30 สิงหาคม - 03 กันยายน 2560
  วันที่ 31 สิงหาคม - 04 กันยายน 2560

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ช้อปปิ้งซีเหมินติง

ทัวร์ดูไบ ทัวร์รัสเซีย โมรอคโค : ทัวร์รัสเซีย CITY BREAKS IN MOSCOW ZAGORSK 5 DAYS 3 NTS สายการบิน : ทัวร์ดูไบ ทัวร์รัสเซีย โมรอคโค

02RUS : ทัวร์รัสเซีย CITY BREAKS IN MOSCOW ZAGORSK 5 DAYS 3 NTS

ราคาทัวร์ : 37,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 11 - 15 / 20 - 24 กันยายน 2560
  วันที่ 27 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม 2560

มอสโคว์ เนินเขาสแปร์โร่ว สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ช้อปปิ้งถนนอารบัต วิหารเซนต์ซาเวียร์ ล่องเรือแม่น้ำมอสควา พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล ชมการแสดงละครสัตว์ เมืองซาร์กอร์ส โบสถ์๋โฮลีทรินิตี้ โบสถ์อัสสัมชัญ

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบ สุริยัน-จันทรา 5 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

02TPE : ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบ สุริยัน-จันทรา 5 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 25,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 11 - 15 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น พิพิธภัณฑ์กู้กง ขึ้นตึกไทเป101 วัดหลงซันซือ อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ช้อปปิ้งมิตซุยเอ้าท์เล็ท

ทัวร์ดูไบ ทัวร์รัสเซีย โมรอคโค : ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย IN TRAIN (มอสโคว์-ซาร์กอร์ส-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก) 8 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์ดูไบ ทัวร์รัสเซีย โมรอคโค

03RUS : ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย IN TRAIN (มอสโคว์-ซาร์กอร์ส-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก) 8 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 55,900 - 66,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 10 - 17 / 24 - 31 ตุลาคม 2560
  วันที่ 27 ตุลาคม - 03 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 14 - 21 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 28 พฤศจิกายน - 05 ธันวาคม 2560
  วันที่ 05 - 12 ธันวาคม 2560  **วันรัฐธรรมนูญ
  วันที่ 26 ธันวาคม - 02 มกราคม 2561  **วันขึ้นปีใหม่
  วันที่ 29 ธันวาคม - 05 มกราคม 2561  **วันขึ้นปีใหม่

กรุงมอสโคว์ เนินเชาสแปร์โร่ว สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ซาร์กอส โบสถ์โฮลีทรินิตี้ วิหารเซนต์ซาเวียร์ ชมการแสดงละครสัตว์รัสเซีย พระราชวังเครมลิน จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังแคทเธอรีน มหาวิหารเซนต์ไอแซค

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์ไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน 6 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

03TPE : ทัวร์ไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน 6 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 38,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 09 - 14 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ

ไทเป อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตลาดซือหลินไนท์มาร์เก็ต อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ชมการแสดงพื้นเมืองชนเผ่า วัดหลงซันซื่อ ขึ้นตึกไทเป 101 พิพิธภัณฑ์กู้กง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานอาลีซัน

ทัวร์ดูไบ ทัวร์รัสเซีย โมรอคโค : ทัวร์รัสเซีย ROMANTIC RUSSIA 8 DAYS สายการบิน : ทัวร์ดูไบ ทัวร์รัสเซีย โมรอคโค

04RUS : ทัวร์รัสเซีย ROMANTIC RUSSIA 8 DAYS

ราคาทัวร์ : 104,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 12 - 19 ตุลาคม 2560
  วันที่ 02 - 09 / 09 - 16 / 16 - 23 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 30 พฤศจิกายน - 07 ธันวาคม 2560  **วันพ่อแห่งชาติ
  วันที่ 07 - 14 ธันวาคม 2560  **วันรัฐธรรมนูญ

พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ จัตุรัสแดง ห้างสรรพสินค้ากุม วิหารเซนต์ซาเวียร์ ชมละครสัตว์รัสเซีย เมืองซาร์กอร์ส สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล การแสดงบัลเล่ต์ พระราชวังฤดุร้อน พระราชวังแคทเธอรีน พระราชวังฤดูหนาว

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน-อุทยานอาลีซัน 5 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

04TPE : ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน-อุทยานอาลีซัน 5 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 34,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 10 - 14 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ

แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานแห่งชาติอาลีซัน นั่งรถไฟโบราณศึกษาเส้นทางธรรมชาติภายในอุทยาน ซือหลินไนท์มาร์เก็ต พิพิธภัณฑ์กู้กง อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว ขึ้นตึกไทเป101 วัดหลงซันซื่อ เจียงไคเช็ค

ทัวร์ดูไบ ทัวร์รัสเซีย โมรอคโค : ทัวร์รัสเซีย RUSSIAN FLY TO TRAIN (มอสโคว์-ซาร์กอร์ส-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก) 7 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์ดูไบ ทัวร์รัสเซีย โมรอคโค

05RUS : ทัวร์รัสเซีย RUSSIAN FLY TO TRAIN (มอสโคว์-ซาร์กอร์ส-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก) 7 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 59,900 - 65,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 13 / 09 - 15 ตุลาคม 2560
  วันที่ 30 ตุลาคม - 05 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 01 - 07 / 06 - 12 / 08 - 14 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 13 - 19 / 15 - 21 / 20 - 26 / 22 - 28 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 29 พฤศจิกายน - 05 ธันวาคม 2560

มอสโคว์ เนินเขาสแปร์โรว์ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล ห้างสรรพสินค้ากุม เซนต์ปีเตอร์สเิบิร์ก พระราชวังฤดุร้อน พระราชวังฤดูหนาว เมืองพุชกิ้น ป้อมปีเตอร์แอนด์พอลล์ ซาร์กอร์ส โบสถ์อัสสัมชัญ สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 4 วัน 2 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

05TPE : ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 4 วัน 2 คืน

ราคาทัวร์ : 21,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 24 - 27 สิงหาคม 2560

ขึ้นตึกไทเป101 ร้านขนมเหว่ยเก๋อ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ตลาดไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง กลอเรียเอ้าท์เลต

ทัวร์ดูไบ ทัวร์รัสเซีย โมรอคโค : ทัวร์รัสเซีย BIG...รัสเซีย-มอสโคว์ 5 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์ดูไบ ทัวร์รัสเซีย โมรอคโค

06RUS : ทัวร์รัสเซีย BIG...รัสเซีย-มอสโคว์ 5 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 40,900 - 44,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 13 - 17 กันยายน 2560
  วันที่ 27 กันยายน - 01 ตุลาคม 2560
  วันที่ 08 - 12 / 22 - 26 พฤศจิกายน 2560

ซาร์กอร์ส พระอารามเซอร์กาเยฟโปสาด มอสโคว์ เนินเขาสแปร์โร่ว์ ถนนอารบัท พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ พระราชวังเครมลิน จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล ห้างสรรพสินค้ากุม ละครสัตว์รัสเซีย วิหารเซนต์เดอะซาเวียร์

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวันครบสูตร 3 อุทยาน 6 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

06TPE : ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวันครบสูตร 3 อุทยาน 6 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 37,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช
  วันที่ 06 - 11 ธันวาคม 2560  **วันรัฐธรรมนูญ

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานแห่งชาติอาลีซัน นั่งรถไฟโบราณภายในอุทยานแห่งชาติอาลีซัน ขึ้นตึกชมวิวไทเป101 ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต วัดหลงซันซื่อ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานทาโรโกะ

ทัวร์ดูไบ ทัวร์รัสเซีย โมรอคโค : ทัวร์รัสเซีย AURORA HUNTING มอสโคว์-มูร์มันสค์ 7 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์ดูไบ ทัวร์รัสเซีย โมรอคโค

07RUS : ทัวร์รัสเซีย AURORA HUNTING มอสโคว์-มูร์มันสค์ 7 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 69,900 - 79,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 04 - 10 / 06 - 12 ธันวาคม 2560  **วันรัฐธรรมนูญ
  วันที่ 20 - 26 / 25 - 31 ธันวาคม 2560
  วันที่ 27 ธันวาคม - 02 มกราคม 2561  **วันขึ้นปีใหม่

เนินเขาสแปร์โร่ว์ เมืองมูร์มันสค์ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ ตามล่าหาแสงเหนือ ขับรถสโนโมบิล หมู่บ้านซามิ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล ห้างสรรพสินค้ากุม ชมละครสัตว์ สถานีรถไฟใต้ดิน ถนนอารบัต

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

07TPE : ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 33,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 19 - 23 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช
  วันที่ 07 - 11 ธันวาคม 2560  **วันรัฐธรรมนูญ

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานแห่งชาติอาลีซัน นั่งรถไฟโบราณ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต พิพิธภัณฑ์กู้กง อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ขึ้นตึกไทเป101 วัดหลงซันซื่อ ซีเหมินติง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

ทัวร์แอฟริกาใต้ : ทัวร์แอฟริกาใต้ มหัศจรรย์ แอฟริกาใต้ 8 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์แอฟริกาใต้

AF01 : ทัวร์แอฟริกาใต้ มหัศจรรย์ แอฟริกาใต้ 8 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 69,900 - 74,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 12 - 19 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 26 กรกฎาคม - 02 สิงหาคม 2560
  วันที่ 09 - 16 / 23 - 30 สิงหาคม 2560
  วันที่ 13 - 20 กันยายน 2560
  วันที่ 27 กันยายน - 04 ตุลาคม 2560
  วันที่ 18 - 25 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)
  วันที่ 25 ตุลาคม - 01 พฤศจิกายน 2560

เยือนหมู่บ้านเลเซดี หมู่บ้านวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆ ของชาวแอฟริกาใต้ ตื่นเต้นกับกิจกรรมส่องสัตว์ซาฟารีที่ พีลันเนสเบิร์ก ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าหมุนรอบตัวเองขึ้นสู่จุดชมวิวด้านบน Table Mountain ล่องเรือไปชมแมวน้ำ นกเพนกวิน ชมทัศนียภาพอันงดงามที่แหลมกู๊ดโ

ทัวร์แอฟริกาใต้ : ทัวร์แอฟริกา SOUTH AFRICA 8 DAYS 5 NTS สายการบิน : ทัวร์แอฟริกาใต้

AF02 : ทัวร์แอฟริกา SOUTH AFRICA 8 DAYS 5 NTS

ราคาทัวร์ : 94,900 - 99,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 03 - 10 / 17 - 24 กันยายน 2560
  วันที่ 08 - 15 / 15 - 22 ตุลาคม 2560
  วันที่ 05 - 12 / 19 - 26 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 03 - 10 / 10 - 17 ธันวาคม 2560

พบประสบการณ์สัมผัสกับการท่องซาฟารีอย่างใกล้ชิด ชมสัตว์ที่ยิ่งใหญ่ทั้ง 5 ของแอฟริกา ชมเมืองเคป์ทาวน์ สัมผัสบรรยากาศแหลมกู๊ดโฮป ลิ้มรสเนื้อนกกระจอกเทศ ขึ้นสู่เทเบิ้ล เมาเท่น ภูเขาโต๊ะ โดยกระเช้าไฟฟ้าหมุนรอบตัวเอง พักโรงแรม THE PALACE HOTEL

ทัวร์แอฟริกาใต้ : ทัวร์แอฟริกาใต้ ดินแดนแห่งกาฬทวีป แอฟริกาใต้ 8 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์แอฟริกาใต้

AF03 : ทัวร์แอฟริกาใต้ ดินแดนแห่งกาฬทวีป แอฟริกาใต้ 8 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 98,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 28 กรกฎาคม - 04 สิงหาคม 2560

สุด Exclusive Trip กับครอบครัว พี่เจ พี่ปิ่น และ 3 เจ้า เดินทางสู่แอฟริกาใต้ ตื่นเต้นกับกิจกรรมส่องสัตว์ซาฟารีที่ พีลันเนสเบิร์ก ท่องป่าซาฟารียามรุ่งอรุณ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าหมุนรอบตัวเองขึ้นสู่จุดชมวิวด้านบน Table Mountainล่องเรือไปชมแมวน้ำ นกเพนกวิน ชมทัศน

ทัวร์แอฟริกาใต้ : ทัวร์แอฟริกาใต้ SOUTH AFRICA 11 DAYS 8 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์แอฟริกาใต้

AF04 : ทัวร์แอฟริกาใต้ SOUTH AFRICA 11 DAYS 8 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 134,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 11 - 21 สิงหาคม 2560
  วันที่ 20 - 30 ตุลาคม 2560
  วันที่ 01 - 11 ธันวาคม 2560

พบประสบการณ์สัมผัสกับการท่องซาฟารีอย่างใกล้ชิด ชมสัตว์ที่ยิ่งใหญ่ทั้ง 5 ของแอฟริกา ชมเมืองเคป์ทาวน์ สัมผัสบรรยากาศแหลมกู๊ดโฮปขึ้นสู่เทเบิ้ลเมาเท่น หมู่บ้าน LESEDI CULTURAL VILLAGE หมู่บ้านจำลองของชนเผ่าแอฟริกันพื้นเมือง แหลมกู๊ดโฮป

ตุรกี อียิปต์ จอร์แดน อิหร่าน : ทัวร์จอร์แดน MAHABA JORDAN 6 DAYS 3 NTS สายการบิน : ตุรกี อียิปต์ จอร์แดน อิหร่าน

AMM01 : ทัวร์จอร์แดน MAHABA JORDAN 6 DAYS 3 NTS

ราคาทัวร์ : 58,900 - 63,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 20 - 25 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช
  วันที่ 07 - 12 ธันวาคม 2560  **วันรัฐธรรมนุญ
  วันที่ 30 ธันวาคม - 03 มกราคม 2561  **วันขึ้นปีใหม่

นครเจอราช วิหารเทพีอาร์เทมิส ปราสาทเครัคแห่งครูเสด เมืองเพตรา โรงละครโรมัน ทะเลทรายวาดิรัม ทะเลเดดซี เมาท์ เนโบ อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์แห่งโมเสส ภาพแผนที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งเยรูซาเล็ม ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน วิหารเฮอร์คิวลิส

ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ : ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์-เมลเบิร์น-เกร้ท โอเชี่ยนโร้ด 6 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

AUS01 : ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์-เมลเบิร์น-เกร้ท โอเชี่ยนโร้ด 6 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 63,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 24 - 29 กันยายน 2560

ล่องเรือสำราญชมอ่าวซิดนีย์ สวนสัตว์พื้นเมือง ช้อปปิ้งย่านไชน่าทาวน์ นั่งรถไฟจักรไอน้ำโบราณ ชมนกเพนกวินบนเกาะฟิลลิป เกร้ทโอเชี่ยนโร้ด(เต็มสาย) เดอะแก๊ป อิ่มอร่อยกับกุ้งล็อบสเตอร์และไวน์ออสเตรเลีย

ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ : ทัวร์ออสเตรเลีย HOLIDAY AUSTRALIA 5 DAYS 3 NTS สายการบิน : ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

AUS02 : ทัวร์ออสเตรเลีย HOLIDAY AUSTRALIA 5 DAYS 3 NTS

ราคาทัวร์ : 52,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 21 - 25 กันยายน 2560

บริสเบน สวนสาธารณะเซาท์แบงก์ปาร์กแลนด์ โกลด์โคสท์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเคอร์รัมบิน สนุกสนานกับการป้อนอาหารจิงโจ้ด้วยตนเอง ซิดนีย์ ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์

ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ : ทัวร์ออสเตรเลีย WHALE WATCHING TANGALOOMA 5 DAYS (PROMOTION) สายการบิน : ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

AUS03 : ทัวร์ออสเตรเลีย WHALE WATCHING TANGALOOMA 5 DAYS (PROMOTION)

ราคาทัวร์ : 43,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 23 - 27 กันยายน 2560

นครบริสเบน สวนสาธารณะเซาท์แบงก์ปาร์กแลนด์ ทังกาลูม่ารีสอร์ท ป้อนอาหารปลาโลมาแสนรู้ นั่งรถ 4WD ตะลุยเนินทราย ล่องเรือชมวาฬหลังค่อม เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเคอร์รัมบิน (ค่าทัวร์ยังไมรวมค่าวีซ่าออสเตรเลีย)

ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ : ทัวร์ออสเตรเลีย HIGHLIGHT MELBOURNE 6 DAYS 3 NTS สายการบิน : ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

AUS04 : ทัวร์ออสเตรเลีย HIGHLIGHT MELBOURNE 6 DAYS 3 NTS

ราคาทัวร์ : 39,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 09 - 14 กันยายน 2560

เมลเบิร์น ซิตี้ทัวร์ อนุสรณ์สถานสงคราม ผ่านชมรัฐสภาและผ่านชมวิหาร นั่งรถไฟจักรไอน้ำ สวนสัตว์พื้นเมือง ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป เกร้ทโอเชี่ยนโร้ด พอร์ตแคมเบลล์ อิสระเต็มวันที่เมลเบิร์น (ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าวีซ่า)

ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ : ทัวร์ออสเตรเลีย POPULAR AUSTRALIA 6 DAYS (ซิดนีย์-เมลเบิร์น-เกร้ท โอเชี่ยนโร้ด) สายการบิน : ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

AUS05 : ทัวร์ออสเตรเลีย POPULAR AUSTRALIA 6 DAYS (ซิดนีย์-เมลเบิร์น-เกร้ท โอเชี่ยนโร้ด)

ราคาทัวร์ : 63,900 - 67,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 10 - 15 ตุลาคม 2560
  วันที่ 19 - 24 / 21 - 26 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช
  วันที่ 21 - 26 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 30 พฤศจิกายน - 05 ธันวาคม 2560
  วันที่ 05 - 10 ธันวาคม 2560  **วันรัฐธรรมนูญ

ล่องเรือสำราญชมอ่าวซิดนีย์ สวนสัตว์พื้นเมือง ช้อปปิ้งย่านไชน่าทาวน์ นั่งรถไฟจักรไอน้ำโบราณ ชมนกเพนกวินบนเกาะฟิลลิป เกร้ทโอเชี่ยนโร้ด(เต็มสาย) เดอะแก๊ป อิ่มอร่อยกับกุ้งล็อบสเตอร์และไวน์ออสเตรเลีย

ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ : ทัวร์ออสเตรเลีย DELIGHT AUSTRALIA 5 DAYS (เมลเบิร์น-เกร้ท โอเชี่ยนโร้ด-ซิดนีย์) สายการบิน : ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

AUS06 : ทัวร์ออสเตรเลีย DELIGHT AUSTRALIA 5 DAYS (เมลเบิร์น-เกร้ท โอเชี่ยนโร้ด-ซิดนีย์)

ราคาทัวร์ : 55,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 11 / 14 - 18 ตุลาคม 2560
  วันที่ 19 - 23 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช
  วันที่ 04 - 08 / 18 - 22 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 02 - 06 ธันวาคม 2560  **วันพ่อแห่งชาติ
  วันที่ 06 - 10 ธันวาคม 2560  **วันรัฐธรรมนูญ

เมลเบิร์น นั่งรถไฟจักรไอน้ำโบราณ ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป เกร้ทโอเชียนโร้ด พอร์ตแคมเบลล์ ซิดนีย์ ล่องเรือสำราญในอ่าวซิดนีย์ อิสระช้อปปิ้งที่ย่านซิตี้เซ็นเตอร์

ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ : ทัวร์ออสเตรเลีย HOLIDAY AUSTRALIA 5 DAYS (บริสเบน-โกลด์โคสท์-ซิดนีย์) สายการบิน : ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

AUS07 : ทัวร์ออสเตรเลีย HOLIDAY AUSTRALIA 5 DAYS (บริสเบน-โกลด์โคสท์-ซิดนีย์)

ราคาทัวร์ : 55,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 11 / 14 - 18 ตุลาคม 2560
  วันที่ 19 - 23 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช
  วันที่ 04 - 08 / 18 - 22 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 02 - 06 ธันวาคม 2560  **วันพ่อแห่งชาติ
  วันที่ 06 - 10 ธันวาคม 2560  **วันรัฐธรรมนูญ

บริสเบน สวนสาธารณะเซาท์แบงค์ปาร์กแลนด์ ช้อปปิ้งย่านควีนสตรีทมอลล์ อาคาร Q1 OBSERVATION DECK เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเคอร์รัมบิน นครซิดนีย์ เดอะแก๊ป ล่องเรือสำราญชมอ่าวซิดนีย์

ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ : ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น-ซิดนีย์ 6 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

AUS08 : ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น-ซิดนีย์ 6 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 78,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 04 - 09 / 11 - 16 ตุลาคม 2560
  วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช
  วันที่ 08 - 13 / 22 - 27 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 05 - 10 ธันวาคม 2560  **วันรัฐธรรมนูญ

เมลเบิร์น ชมขบวนพาเหรดนกเพนกวิน เกาะฟิลลิป นั่งรถไฟจักรไอน้ำโบราณ เที่ยวชมเมืองเมลเบิร์น ซิดนีย์ ล่องเรือชมวิวอ่าวซิดนีย์ สวนสัตว์พื้นเมืองโคอาล่าพาร์ค อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าซีนิคเวิลด์ ซิดนีย์ทาวเวอร์

ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ : ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น-ซิดนีย์ 6 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

AUS09 : ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น-ซิดนีย์ 6 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 97,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 02 มกราคม 2561  **วันขึ้นปีใหม่

เมลเบิร์น ชมขบวนพาเหรดนกเพนกวิน เกาะฟิลลิป นั่งรถไฟจักรไอน้ำโบราณ เที่ยวชมเมืองเมลเบิร์น ซิดนีย์ ล่องเรือชมวิวอ่าวซิดนีย์ สวนสัตว์พื้นเมืองโคอาล่าพาร์ค อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าซีนิคเวิลด์ ซิดนีย์ทาวเวอร์

ทัวร์เกาหลี ศรีลังกา ทัวร์บาหลี : ทัวร์บาหลี มหัศจรรย์AEC บาหลี-มรดกโลกบุโรพุทโธ [A] 5 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์เกาหลี ศรีลังกา ทัวร์บาหลี

BLI01 : ทัวร์บาหลี มหัศจรรย์AEC บาหลี-มรดกโลกบุโรพุทโธ [A] 5 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 31,900 - 34,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 11 - 15 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 15 - 19 กันยายน 2560
  วันที่ 13 - 17 ตุลาคม 2560
  วันที่ 20 - 24 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช
  วันที่ 30 ธันวาคม - 03 มกราคม 2561  **วันขึ้นปีใหม่

วัดพรามนันต์ พระราชวังสุลต่าน พระราชวังน้ำ มหาเจดีย์บุโรพุธโธ วัดปะวน วัดเมนดุท ชมการแสดงระบำบารองแดนซ์ หมู่บ้านคินตามณี วัดตัมปะซีริง ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน วัดทามันอายุน ทะเลสาบบราตัน วัดทานาห์ลอต

ทัวร์เกาหลี ศรีลังกา ทัวร์บาหลี : บาหลี+บรูไน FANTASTIC OF ASEAN-D 5 วัน 4 คืน  

BLI02 : บาหลี+บรูไน FANTASTIC OF ASEAN-D 5 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 19,900 - 22,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 01 - 05 / 15 - 19 / 22 - 26 สิงหาคม 2560
  วันที่ 08 - 12 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 29 สิงหาคม  - 02 กันยายน 2560
  วันที่ 12 - 16 / 19 - 23 / 26 - 30 กันยายน 2560
  วันที่ 03 - 07 / 10 - 14 / 17 - 21 / 24 - 28 ตุลาคม 2560
  วันที่ 31 ตุลาคม - 04 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 07 - 11 / 14 - 18 พฤศจิกายน 2560

วัดเตียร์ตาอัมปีล ตลาดปราบเซียน สวนพระวิษณุ วัดอูลูวาตู ชมการแสดงระบำไฟ วัดทามันอายุน ทะเลสาบบราตัน วัดอูลันดานูบราตัน วิหารทานาห์ลอต หาดจิมบารัน บรูไน ผ่านชมมัสยิดกลางเมือง ล่องเรือชมลิงจมูกยาว หมู่บ้านกลางน้ำ

ทัวร์เกาหลี ศรีลังกา ทัวร์บาหลี : ทัวร์บาหลี อินโดนีเซีย เจาะลึกเกาะสวรรค์ บาหลี 4 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์เกาหลี ศรีลังกา ทัวร์บาหลี

BLI03 : ทัวร์บาหลี อินโดนีเซีย เจาะลึกเกาะสวรรค์ บาหลี 4 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 19,900 - 21,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 12 - 15 ตุลาคม 2560
  วันที่ 20 - 23 / 21 - 24 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช
  วันที่ 28 - 31 ตุลาคม 2560 
  วันที่ 04 - 07 / 11 - 14 / 18 - 21 / 25 - 28 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 02 - 05 / 09 - 12 / 16 - 19 ธันวาคม 2560

บาหลี วัดอูลูวาตู ชมการแสดงระบำไฟ หมู่บ้านคินตามณี วัดตัมปะซิริง ตลาดปราบเซียน วัดอูลันดานู บราตัน วัดทาห์นาล็อต

ทัวร์อินเดีย เนปาล ภูฏาน : ทัวร์ภูฏาน มหัศจรรย์ ดินแดนมังกรสายฟ้า 5 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์อินเดีย เนปาล ภูฏาน

BT01 : ทัวร์ภูฏาน มหัศจรรย์ ดินแดนมังกรสายฟ้า 5 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 48,900 - 52,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 27 - 31 ตุลาคม 2560
  วันที่ 28 ตุลาคม - 01 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 01 - 05 ธันวาคม 2560  **วันพ่อแห่งชาติ
  วันที่ 07 - 11 ธันวาคม 2560  **วันรัฐธรรมนูญ
  วันที่ 29 ธันวาคม - 02 มกราคม 2560  **วันขึ้นปีใหม่

พาโรริงปูซอง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เมืองทิมพู ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน วิหารหลวงแห่งทิมพู พูนาคา เจดีย์ดรุกวังเยลลาคัง วัดชิมิลาคัง พูนาคาซอง จุดชมวิวซังเกกัง สวนสัตว์แห่งชาติ วัดถ้ำพยัคฆ์เหิร ช้อปปิ้งพาโรสตรีท

ทัวร์อเมริกา แคนนาดา อเมริกาใต้ : แกรนด์แคนาดา 12 วัน สายการบิน : ทัวร์อเมริกา แคนนาดา อเมริกาใต้

CAN01 : แกรนด์แคนาดา 12 วัน

ราคาทัวร์ : 169,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 09 - 20 สิงหาคม 2560
  วันที่ 13 - 24 กันยายน 2560
  วันที่ 11 - 22 / 18 - 29 ตุลาคม 2560
  วันที่ 15 - 26 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 06 - 17 ธันวาคม 2560
  วันที่ 27 ธันวาคม - 07 มกราคม 2561 (วันขึ้นปีใหม่)

บริติชโคลัมเบีย ประตูสู่แปซิฟิกมีแนวชายฝั่งทะเลที่งดงามคล้ายฟยอร์ด แคนาเดียน ร็อกกี้ เส้นทางที่งดงามโรแมนติกที่สุดของแคนาดา เปิดประสบการณ์ในการตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็งโคลัมเบีย จรดชายฝั่งตะวันออกของแคนาดาออนตาริโอ

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน SHOCK PRICE [A] ฉางซา-จางเจียเจี้ย-สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI01 : ทัวร์จีน SHOCK PRICE [A] ฉางซา-จางเจียเจี้ย-สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 10,999 - 12,999 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 09 - 12 / 10 - 13 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 16 - 19 / 18 - 21 / 23 - 26 สิงหาคม 2560
  วันที่ 25 - 28 / 26 - 29 สิงหาคม 2560
  วันที่ 07 - 10 / 08 - 11 / 09 - 12 กันยายน 2560
  วันที่ 15 - 18 / 16 - 19 / 22 - 25 กันยายน 2560
  วันที่ 26 - 29 ตุลาคม 2560

ฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่ สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก ถนนซีปู้เจีย จิตรกรรมภาพวาดทราย เขาเทียนเหมินซาน ถ้ำประตูสวรรค์ ระเบียงแก้ว

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน SHOCK PRICE [B] ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI02 : ทัวร์จีน SHOCK PRICE [B] ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 11,999 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 10 - 14 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 13 - 17 / 17 - 21 / 19 - 23 สิงหาคม 2560
  วันที่ 20 - 24 / 24 - 28 สิงหาคม 2560
  วันที่ 09 - 13 / 14 - 18 / 15 - 19 กันยายน 2560
  วันที่ 21 - 25 / 22 - 26 กันยายน 2560

ชมวิวเมืองฟ่งหวง อิสระช้อปปิ้งเมืองโบราณฟ่งหวง จิตรกรรมภาพวาดทราย สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก เขาเทียนเหมินซาน อุทยานจางเจียเจี้ย ถ้ำประตูสวรรค์ ถนนคนเดินหวงซิงลู่

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน บินตรง เชียงใหม่-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-สะพานแก้ว 6 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI03 : ทัวร์จีน บินตรง เชียงใหม่-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-สะพานแก้ว 6 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 19,900 - 20,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 19 - 24 / 20 - 25 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช
  วันที่ 16 - 21 พฤศจิกายน 2560

เชียงใหม่ ฉางซา ฟ่งหวง ล่องเรือถัวเจียง สะพานสายรุ้ง จางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว ถ้ำประตูสวรรค์ ภาพวาดทราย ลำธารแส้ม้าทอง อุทยานจางเจียเจี้ย เขาอวตาร สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง ภาพวาดสิบลี้ สะพานแก้วที่ยาวที่สุด ถนนคนเดินฉางซา

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน SUPER SAVE จางเจียเจี้ย-สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI04 : ทัวร์จีน SUPER SAVE จางเจียเจี้ย-สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 17,900 - 21,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 02 - 06 / 16 - 20 / 23 - 27 สิงหาคม 2560
  วันที่ 09 - 13 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 30 สิงหาคม - 03 กันยายน 2560
  วันที่ 06 - 09 / 13 - 17 / 20 - 24 กันยายน 2560
  วันที่ 27 กันยายน - 01 ตุลาคม 2560
  วันที่ 04 - 08 / 11 - 15 ตุลาคม 2560
  วันที่ 18 - 22 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช

จางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว ถ้ำประตูสวรรค์ อุทยานจางเจียเจี้ย เขาอวตาร สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง สวนจอมพลเฮ่อหลง รถรางชมภาพเขียนสิบลี้ สะพานแก้วที่ยาวที่สุด ถนนคนเดินหวงซิงลู่

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน ครบสูตร จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-สะพานแก้ว 6 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI05 : ทัวร์จีน ครบสูตร จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-สะพานแก้ว 6 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 20,900 - 26,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 11 - 16 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 04 - 09  / 18 - 23 / 25 - 30 สิงหาคม 2560
  วันที่ 01 - 06 / 08 - 13 / 15 - 20 / 22 - 27 กันยายน 2560
  วันที่ 29 กันยายน - 04 ตุลาคม 2560
  วันที่ 06 - 11 / 13 - 18 ตุลาคม 2560
  วันที่ 27 ตุลาคม - 01 พฤศจิกายน 2560

ฟ่งหวง ล่องเรือถัวเจียง สะพานสายรุ้ง จางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว ถ้ำประตูสวรรค์ อุทยานจางเจียเจี้ย เขาอวตาร ภาพวาดสิบลี้(รถราง) สะพานแก้วที่ยาวที่สุด โชว์จิ้งจอกขาว ถนนคนเดินหวงซิงลู่

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-สะพานแก้ว-ถ้ำมังกรเหลือง 6 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI06 : ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-สะพานแก้ว-ถ้ำมังกรเหลือง 6 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 19,900 - 21,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 02 - 07 / 16 - 21 / 23 - 28 สิงหาคม 2560
  วันที่ 30 สิงหาคม - 04 กันยายน 2560
  วันที่ 06 - 11 / 13 - 18 / 20 - 25 กันยายน 2560
  วันที่ 05 - 10 / 12 - 17 / 26 - 31 ตุลาคม 2560
  วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช

ฉางซา สะพานแก้วที่ยาวที่สุด ล่องเรือถ้ำมังกรเหลือง จิตรกรรมภาพวาดทราย ภูเขาเทียนเหมินซาน ถ้ำประตูสวรรค์ ระเบียงแก้ว เมืองโบราณฟ่งหวง ล่องเรือถัวเจียง ถนนคนเดินหวงซิงลู่ สะพานสายรุ้ง

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน บินตรง ฉงชิ่ง-อู่หลง-หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ 4 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI07 : ทัวร์จีน บินตรง ฉงชิ่ง-อู่หลง-หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ 4 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 21,900 - 23,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 11 - 14 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 24 - 27 สิงหาคม 2560

ฉงชิ่ง วัดหลัวฮั่น หมู่บ้านโบราณฉือชีโข่ว ภูเขานางฟ้า หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ อู่หลง ช้อปปิ้งย่านChaotianmen กระเช้าข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง ถนนคนเดินเจียฟ่างเป่ย หงหยาต้ง ไม่ลงร้านช้อปของรัฐบาล

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน บินตรง ฉงชิ่ง-อู่หลง-ต้าจู๋-โชว์ IMPRESSION WULONG 5 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI08 : ทัวร์จีน บินตรง ฉงชิ่ง-อู่หลง-ต้าจู๋-โชว์ IMPRESSION WULONG 5 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 22,900 - 24,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 09 - 13 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2560
  วันที่ 28 สิงหาคม - 01 กันยายน 2560
  วันที่ 06 - 10 / 13 - 17 / 20 - 24 กันยายน 2560
  วันที่ 27 กันยายน - 01 ตุลาคม 2560
  วันที่ 11 - 15 / 18 - 22 ตุลาคม 2560

อู่หลง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ ระเบียงแก้วอู่หลง ชมโชว์ IMPRESSION WULONG ถ้ำฝูหยงต้ง ฉงชิ่ง สวนเอ๋อหลิง หมู่บ้านโบราณฉือชีโข่ว ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง ต้าจู๋ เมืองโบราณชางโจว ผาหินแกะสลัก ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย หงหยาต้ง

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน ฉงชิ่ง-ต้าจู่-อู่หลง 4 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI09 : ทัวร์จีน ฉงชิ่ง-ต้าจู่-อู่หลง 4 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 19,900 - 24,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 11 - 14 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 24 - 27 สิงหาคม 2560
  วันที่ 08 - 11 / 22 - 25 กันยายน 2560
  วันที่ 11 - 14 / 13 - 16 / 27 - 30 ตุลาคม 2560
  วันที่ 20 - 23 / 21 - 24 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช

ฉงชิ่ง ต้าจู่ ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง ภูเขานางฟ้า อู่หลง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่) ระเบียงแก้วอู่หลง ย่านเฉาเทียนเหมิน กระเช้าข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง วัดหลั่วฮั่น เมืองโบราณฉือซีโข่ว

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน เฉินตู-หวงหลง-จิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำอุทยาน) 6 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI10 : ทัวร์จีน เฉินตู-หวงหลง-จิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำอุทยาน) 6 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 25,900 - 29,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 10 - 15 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 05 - 10 / 12 - 17 / 19 - 24 / 25 - 30 กันยายน 2560

เฉินตู เมืองเม่าเสี้ยน อุทยานแห่งชาติหวงหลง(ไม่รวมกระเช้า) ทะเลสาบห้าสี น้ำตกธารไข่มุก อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว(รวมรถประจำอุทยาน) ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า(รวมรถราง) ช้อปปิ้งถนนคนเดิน ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ถนนโบราณจิ่งหลี่

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว(รวมรถประจำอุทยาน)-ชม 2 โชว์ 5 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI11 : ทัวร์จีน เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว(รวมรถประจำอุทยาน)-ชม 2 โชว์ 5 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 20,900 - 23,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 11 - 15 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 25 - 29 สิงหาคม 2560
  วันที่ 08 - 12 / 15 - 19 / 22 - 26 กันยายน 2560

ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว(รวมรถประจำอุทยาน) ชมความงามของทะเลสาบห้าสี น้ำตกธารไข่มุก โชว์ทิเบต เฉินตู การแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ช้อปปิ้งถนนคนเดิน

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน เฉินตู-หวงหลง-จิ่วจ้ายโกว(รถเหมา)-ชม 2 โชว์ 6 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI12 : ทัวร์จีน เฉินตู-หวงหลง-จิ่วจ้ายโกว(รถเหมา)-ชม 2 โชว์ 6 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 34,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 10 - 15 ตุลาคม 2560
  วันที่ 19 - 24 / 20 - 25 / 21 - 26 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช
  วันที่ 23 - 28 / 24 - 29 / 25 - 30 ตุลาคม 2560

เฉินตู อุทยานแห่งชาติหวงหลง อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว(รวมรถเหมาในอุทยาน) ชมโชว์ทิเบต น้ำตกธารไข่มุก ทะเลสาบห้าสี ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ถนนคนเดินซุนซีลู่ ชมการแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ถนนคนเดินจิ่งหลี่

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน บินตรง อู่ฮั่น-เขาบู๊ตึ๊ง-เซียงหยาง 6 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI13 : ทัวร์จีน บินตรง อู่ฮั่น-เขาบู๊ตึ๊ง-เซียงหยาง 6 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 27,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 10 - 15 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 07 - 12 กันยายน 2560
  วันที่ 12 - 17 / 26 - 31 ตุลาคม 2560

กำแพงเมืองโบราณเซียงหยาง บ้านพักขงเบ้ง เขาบู๊ตึ๊ง ตำหนักหนานเหยียนกง ตำหนักจือเซียวกง ตำหนักทอง(จินติง) ตำหนักไท่จื่อ เมืองอู่ฮั่น วัดกุยหยวน หอกระเรียนทอง ถนนคนเดินเจียงฮัน พิพิธภัณฑ์หูเป่ย เขตทิวทัศน์ทะเลสาบตงหู

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน เจิ้งโจว-ไคเฟิง-ลั่วหยาง-รถไฟความเร็วสูง-ซีอาน 6 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI14 : ทัวร์จีน เจิ้งโจว-ไคเฟิง-ลั่วหยาง-รถไฟความเร็วสูง-ซีอาน 6 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 32,900 - 34,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 12 - 17 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 02 - 07 กันยายน 2560
  วันที่ 14 - 19 ตุลาคม 2560
  วันที่ 21 - 26 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช

เมืองเจิ้งโจว ศาลไคเฟิง เจดีย์เหล็ก ศาลามังกร เมืองเติงเฟิง วัดเส้าหลิน(รวมรถไฟฟ้า) ป่าเจดีย์ ชมการแสดงกังฟู เมืองลั่วหยาง ถ้ำหลงเหมิน วัดถ้ำเฟิงเซียนซือ นั่งรถไฟความเร็วสูง เจดีย์ห่านป่าใหญ่ พระราชวังต้าหมิงกง สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ กำแพงเมืองโบราณ

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI15 : ทัวร์จีน คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 23,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 11 / 22 - 26 กันยายน 2560

เมืองโบราณแห่งต้าหลี่ ทะเลสาบเอ๋อไห่ วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย สระน้ำมังกรดำ เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก ชมโชว์อิมเพรสชั่นลี่เจียง อุทยานน้ำหยก ตำหนักทองจินเตี้ยน อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท วัดหยวนทง

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI16 : ทัวร์จีน คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 26,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 25 - 30 สิงหาคม 2560
  วันที่ 01 - 06 / 15 - 20 กันยายน 2560

คุนหมิง เมืองโบราณต้าลี่ วัดเจ้าแม่กวนอิม เจดีย์สามองค์(ด้านนอก) เมืองโบราณแชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน วัดลามะซงจ้านหลิน เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่) โชว์อิมเพรสชั่นลี่เจียง ตำหนักทองจินเตี้ยน

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI17 : ทัวร์จีน คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 25,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 17 - 22 / 22 - 27 สิงหาคม 2560
  วันที่ 05 - 10 / 12 - 17 / 19 - 24 กันยายน 2560

เมืองโบราณแห่งต้าหลี่ เมืองโบราณแชงกรีล่า วัดลามะซงจ้านหลิน หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน เมืองโบราณลี่เจียง เขาหิมะมังกรหยก ชมโชว์อิมเพรสชั่นลี่เจียง อุทยานน้ำหยก วัดหยวนทง ช้อปปิ้งห้างวอลล์มาร์ทหรือถนนคนเดิน

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน คุนหมิง-แผ่นดินสีแดงตงชวน-ไร่สตรอว์เบอรรี่ 5 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI18 : ทัวร์จีน คุนหมิง-แผ่นดินสีแดงตงชวน-ไร่สตรอว์เบอรรี่ 5 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 17,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 11 กันยายน 2560

เมืองตงชวน แผ่นดินสีแดง ภูเขาหิมะเจึ้ยวจื่อ ไร่สตรอว์เบอรรี่ อิสระช้อปปิ้งประตูไก่ม้าทอง ภูเขาซีซาน ตำหนักทองจินเตี้ยน เมืองโบราณกวนตู้ วัดหยวนทง *ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ๋าจีน*

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน SHOCK PRICE! เจาะลึกมังกรแห่งดินแดง-ลิ้มรสชาติใหม่ BBQ 5 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI19 : ทัวร์จีน SHOCK PRICE! เจาะลึกมังกรแห่งดินแดง-ลิ้มรสชาติใหม่ BBQ 5 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 16,900 - 18,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 26 - 30 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 11 - 15 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 17 - 21 / 24 - 28 สิงหาคม 2560
  วันที่ 01 - 05 / 08 - 12 กันยายน 2560

ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน หอฟ้าเทียนถาน ชมกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อน วัดลามะ ถนนหวังฟูจิ่ง กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน สวนผลไม้ตามฤดูกาล ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน TG PROMOTION 5 DAYS 3 NTS สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI20 : ทัวร์จีน ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน TG PROMOTION 5 DAYS 3 NTS

ราคาทัวร์ : 16,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 15 - 19 กันยายน 2560 

ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน พระราชวังฤดูร้อน ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย ถนนหวังฝู่จิ่ง กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน สวนผลไม้ตามฤดูกาล

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน :  ทัวร์จีน Beijing Hot Spring 5 Star กำแพงเมืองจีน-เมืองโบราณกู๋เป่ย์ 5 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI21 : ทัวร์จีน Beijing Hot Spring 5 Star กำแพงเมืองจีน-เมืองโบราณกู๋เป่ย์ 5 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 22,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 15 - 19 กันยายน 2560

เมืองโบราณกู๋เป่ย์ กำแพงเมืองจีนด่านซื่อหม่า จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย หอฟ้าเทียนถาน พระราชวังฤดูร้อน

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน BEIJING HOT PROMOTION [B] ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI22 : ทัวร์จีน BEIJING HOT PROMOTION [B] ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 14,999 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 01 - 05 / 07 - 11 / 15 - 19 กันยายน 2560

ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน ชมกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน วัดหลิงกวน(พระเขี้ยวแก้ว) ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน ถนนหวังฝู่จิ่ง

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน บินตรง เซี่ยงไฮ้-พระใหญ่หลิงซาน-ซูโจว-หังโจว 5 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI24 : ทัวร์จีน บินตรง เซี่ยงไฮ้-พระใหญ่หลิงซาน-ซูโจว-หังโจว 5 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 21,900 - 23,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 26 - 30 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 09 - 13 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2560
  วันที่ 14 - 18 / 21 - 25 กันยายน 2560
  วันที่ 11 - 15 / 27 - 31 ตุลาคม 2560
  วันที่ 19 - 23 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช

เมืองอู๋ซี วัดพระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) เมืองซูโจว จัตุรัสหยวนหยง เมืองหังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู(เรือเหมา) หมู่บ้านเหมยเจียอู(ไร่ชาหลงจิ่ง) มหานครเซี่ยงไฮ้ หาดไว่ทาน รถไฟอุโมงค์เลเซอร์ วัดพระหยกขาว ทานบุฟเฟ่ต์นานาชาติ 6 ดาว ตลาดเฉิงหวงเมี่ยว

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ล่องทะเลสาบซีหู-พระใหญ่หลิงซาน 5 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI25 : ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ล่องทะเลสาบซีหู-พระใหญ่หลิงซาน 5 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 15,900 - 16,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 03 - 07 สิงหาคม 2560
  วันที่ 10 - 14 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 31 สิงหาคม - 04 กันยายน 2560
  วันที่ 07 - 11 กันยายน 2560
  วันที่ 05 - 09 ตุลาคม 2560

ไร่ชาหลงจิ่ง หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู ถนนโบราณเหอฟ่งเจี่ย เมืองอู๋ซี พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ เซี่ยงไฮ้ หาดไว่ทาน อุโมงค์เลเซอร์ เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ ถนนนานกิง ตลาดเฉินหวงเมี่ยว

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้ (บินภายใน) 6 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI26 : ทัวร์จีน ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้ (บินภายใน) 6 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 23,900 - 26,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 18 - 23 / 25 - 30 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 11 - 16 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 22 - 27 สิงหาคม 2560
  วันที่ 06 - 11 / 12 - 17 / 19 - 24 กันยายน 2560
  วันที่ 17 - 22 / 24 - 29 ตุลาคม 2560
  วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช

จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ชมกายกรรมปักกิ่ง หอฟ้าเทียนถาน กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย ตลาดร้อยปีเฉินหวงเมี่ยว หาดไว่ทาน หมู่บ้านจูเจี่ยเจี้ยว พิพิธภัรฑ์เซี่ยงไฮ้ ช้อปปิ้งถนนนานกิง ตลาดถาวเป่าเฉิง

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน SAVE PRICE เซี่ยงไฮ้-หังโจว พิเศษเมนูกุ้งมังกร 5 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI27 : ทัวร์จีน SAVE PRICE เซี่ยงไฮ้-หังโจว พิเศษเมนูกุ้งมังกร 5 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 13,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 18 - 22 / 27 - 31 สิงหาคม 2560

เมืองโบราณเยี่ยะเหอ เมืองหังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู ไร่ชาหลงจิ่ง ถนนโบราณเหอฝังเจีย พิพิธภัณฑ์เซ๊่ยงไฮ้ หาดว่านทาน อิสระเดินทางด้วยตนเอง 1 วัน ช้อปปิ้งตลาดเฉิงหวงเมี่ยวและตลาดเถาเป่า

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-หยางซั่ว-โชว์ดรีมไลค์ 6 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI28 : ทัวร์จีน กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-หยางซั่ว-โชว์ดรีมไลค์ 6 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 18,900 - 22,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 18 - 23 สิงหาคม 2560
  วันที่ 01 - 06 / 15 - 20 กันยายน 2560
  วันที่ 04 - 09 ตุลาคม 2560
  วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช

หลงเซิ่น นาขั้นบันไดหลงจี่ กุ้ยหลิน หยางซั่ว ถ้ำเงิน ล่องเรือแม่น้ำหลี่เจียง(ครึ่งสาย) ถนนคนเดิน จุดชมวิวเขาเซียงกง เจดีย์เงินเจดีย์ทอง เขางวงช้าง เขาเหยาซาน เมืองจำลองซ่ง โชว์ดรีมไลค์

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน เส้นทางสายไหม หลันโจว-ตุนหวง-ทะเลทรายจันทรา-อูรูมูฉี 8 วัน 6 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI29 : ทัวร์จีน เส้นทางสายไหม หลันโจว-ตุนหวง-ทะเลทรายจันทรา-อูรูมูฉี 8 วัน 6 คืน

ราคาทัวร์ : 54,900 - 57,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 14 - 21 กันยายน 2560
  วันที่ 12 - 19 ตุลาคม 2560

เมืองหลันโจว เขื่อนหลิวเจียเสีย วัดปิงหลิง อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง สวนกังหันน้ำ กำแพงเมืองจีนด่านเจียอี้กวน เนินทรายหมิงซาซาน(รวมค่าขี่อูฐ) ถ้ำโม่เกาคู เมืองโบราณเจียวเหอ เขาเปลวไฟ เมืองอูรูมูฉี เขาเทียนซานเทียนฉือ พิพิธภัณฑ์ซินเกียง วัดต้าฝอ

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน SUPER คุ้ม 3 มรดกโลก อู่หลง-ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI30 : ทัวร์จีน SUPER คุ้ม 3 มรดกโลก อู่หลง-ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 26.900 - 28,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 10 - 15 / 24 - 29 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 01 - 06 ธันวาคม 2560  **วันพ่อแห่งชาติ
  วันที่ 08 - 13 ธันวาคม 2560  **วันรัฐธรรมนูญ

ฉงชิ่ง หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว หงหยาต้ง อู่หลง อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า-สามสะพานสวรรค์ เมืองฟ่งหวง ล่องเรือถัวเจียง สะพานสายรุ้ง จางเจียเจี้ย ถนนซีปู้เจี้ย จิตรกรรมภาพวาดทราย ภูเขาเทียนเหมินซาน เมืองฉางซา ถนนคนเดิน

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน บินตรง หังโจว-ยอดเขาที่สวยที่สุดหวงซาน 4 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI31 : ทัวร์จีน บินตรง หังโจว-ยอดเขาที่สวยที่สุดหวงซาน 4 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 19,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 24 - 27 สิงหาคม 2560
  วันที่ 07 - 10 / 14 - 17 / 21 - 24 กันยายน 2560
  วันที่ 12 - 15 / 19 - 22 / 26 - 29 ตุลาคม 2560

หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู เมืองถุนซี หวงซาน(กระเช้า) ชมทะเลเมฆ หุบเขาซีไห่ หาดไว่ทาน อุงโมงค์เลเซอร์ หอไข่มุก ตลาดเถาเป่า ช้อปปิ้งเอา้ท์เล็ท

ล่องเรือสำราญ  : ทัวร์ล่องเรือสำราญ เส้นทางญี่ปุ่น-เกาหลี 6 วัน 4 คืน  

CRUISES01 : ทัวร์ล่องเรือสำราญ เส้นทางญี่ปุ่น-เกาหลี 6 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : เริ่มต้น 65,999 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 26 - 31 กรกฎาคม  2560

สัมผัสประสบการณ์การเดินทางสุดหรูครั้งหนึ่งในชีวิตกับการล่องเรือสำราญระดับโลก COSTA NEO ROMANTICA เส้นทาง ฟุกุโอกะ–มะอิซุรุ (เกียวโต)–คานาซาวะ–ปูซาน–ฟุกุโอกะ

ล่องเรือสำราญ  : ทัวร์ล่องเรือสำราญ เส้นทางญี่ปุ่น-เกาหลี 7 วัน 5 คืน  

CRUISES02 : ทัวร์ล่องเรือสำราญ เส้นทางญี่ปุ่น-เกาหลี 7 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : เริ่มต้น 39,999 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 26 สิงหาคม - 01 กันยายน 2560
  วันที่ 07 - 13 ตุลาคม 2560

ขอเชิญท่านสัมผัสประสบการณ์การเดินทางสุดหรูครั้งหนึ่งในชีวิต กับการล่องเรือสำราญระดับโลก Costa neoRomantica เส้นทางฟุกุโอกะ – มะอิซุรุ (เกียวโต) – คานาซาวะ – ซาไกมินาโตะ –ปูซาน – ฟุกุโอกะ

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส (Jungfrau) 10 วัน 7 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS01 : อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส (Jungfrau) 10 วัน 7 คืน

ราคาทัวร์ : 99,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 16 กันยายน 2560

เที่ยวเกาะเวนิสอันสุดแสนโรแมนติก ชมมหานครแห่งแฟชั่นมิลานเมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก เต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่สวิตเซอร์แลนด์ แวะเที่ยวลูเซิร์นเมืองยอดนิยม พาขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรามรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส (Jungfrau) 10 วัน 7 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS02 : อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส (Jungfrau) 10 วัน 7 คืน

ราคาทัวร์ : 107,000 - 109,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 16 ตุลาคม 2560
  วันที่ 14 - 23 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)

เที่ยวเกาะเวนิสอันสุดแสนโรแมนติก ชมมหานครแห่งแฟชั่นมิลานเมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก เต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่สวิตเซอร์แลนด์ แวะเที่ยวลูเซิร์นเมืองยอดนิยม พาขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรามรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส (Jungfrau) 10 วัน 7 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS03 : อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส (Jungfrau) 10 วัน 7 คืน

ราคาทัวร์ : 99,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 30 พฤศจิกายน - 09 ธันวาคม 2560

เที่ยวเกาะเวนิสอันสุดแสนโรแมนติก ชมมหานครแห่งแฟชั่นมิลานเมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก เต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่สวิตเซอร์แลนด์ แวะเที่ยวลูเซิร์นเมืองยอดนิยม พาขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรามรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : COOL PRICE อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 10 วัน (Titlis) สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS04 : COOL PRICE อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 10 วัน (Titlis)

ราคาทัวร์ : 97,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 16 กันยายน 2560

ชมความยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรมแบบโรมันในอิตาลี ล่องเรือตามลาคลองในเวนิส ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติกสวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนในฝัน ภูมิทัศน์อันงดงามของทะเลสาบและภูเขา สัมผัสหิมะบนยอดเขาตลอดทุกฤดูกาล ความยิ่งใหญ่ของพระราชวังแวร์ซายน์

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : COOL PRICE อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 10 วัน (Titlis) สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS05 : COOL PRICE อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 10 วัน (Titlis)

ราคาทัวร์ : 105,000 - 107,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 16 ตุลาคม 2560
  วันที่ 14 - 23 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)

ชมความยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรมแบบโรมันในอิตาลี ล่องเรือตามลาคลองในเวนิส ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติกสวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนในฝัน ภูมิทัศน์อันงดงามของทะเลสาบและภูเขา สัมผัสหิมะบนยอดเขาตลอดทุกฤดูกาล ความยิ่งใหญ่ของพระราชวังแวร์ซายน์

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : COOL PRICE อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 10 วัน (Titlis) สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS06 : COOL PRICE อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 10 วัน (Titlis)

ราคาทัวร์ : 97,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 30 พฤศจิกายน - 09 ธันวาคม 2560

ชมความยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรมแบบโรมันในอิตาลี ล่องเรือตามลาคลองในเวนิส ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติกสวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนในฝัน ภูมิทัศน์อันงดงามของทะเลสาบและภูเขา สัมผัสหิมะบนยอดเขาตลอดทุกฤดูกาล ความยิ่งใหญ่ของพระราชวังแวร์ซายน์

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 11 วัน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS07 : อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 11 วัน

ราคาทัวร์ : 117,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 05 - 15  สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)

นครรัฐวาติกันศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม ลองเรือกอนโดล่าชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส พิชิตยอดเขายูงเฟราแห่งสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนในฝัน เข้าชมพระราชวังแวร์ซายน์ ชมภาพโมนาลิซ่าและผลงานอีกมากมายที่พิพิธภัณฑ์ลูฟท์

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 11 วัน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS08 : อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 11 วัน

ราคาทัวร์ : 108,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 09 - 19 กันยายน 2560

นครรัฐวาติกันศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม ลองเรือกอนโดล่าชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส พิชิตยอดเขายูงเฟราแห่งสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนในฝัน เข้าชมพระราชวังแวร์ซายน์ ชมภาพโมนาลิซ่าและผลงานอีกมากมายที่พิพิธภัณฑ์ลูฟท์

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 11 วัน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS09 : อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 11 วัน

ราคาทัวร์ : 117,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 05 - 15 / 07 - 17 ตุลาคม 2560
  วันทีี 14 - 24 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)

นครรัฐวาติกันศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม ลองเรือกอนโดล่าชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส พิชิตยอดเขายูงเฟราแห่งสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนในฝัน เข้าชมพระราชวังแวร์ซายน์ ชมภาพโมนาลิซ่าและผลงานอีกมากมายที่พิพิธภัณฑ์ลูฟท์

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 11 วัน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS10 : อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 11 วัน

ราคาทัวร์ : 108,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 02 - 12 / 11 - 21 พฤศจิกายน 2560

นครรัฐวาติกันศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม ลองเรือกอนโดล่าชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส พิชิตยอดเขายูงเฟราแห่งสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนในฝัน เข้าชมพระราชวังแวร์ซายน์ ชมภาพโมนาลิซ่าและผลงานอีกมากมายที่พิพิธภัณฑ์ลูฟท์

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส-อังกฤษ (Titlis) 12 วัน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS11 : อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส-อังกฤษ (Titlis) 12 วัน

ราคาทัวร์ : 150,000 - 152,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 18 / 14 - 25 ตุลาคม 2560

เที่ยวเกาะเวนิสอันสุดแสนโรแมนติก ชมมหานครแห่งแฟชั่นมิลานเมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก นั้งกระเช้าสู้ยอดเขาทิตลิส เยือนฝรั่งเศส กล่าวกันว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตชมความยิ่งใหญ่พระราชวังแวร์ซายส์ เที่ยวมหานครลอนดอน

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : GRAND EASTERN EUROPE 10 DAYS (เยอรมนี-เชค-สโลวาเกีย-ฮังการี-ออสเตรีย) สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS12 : GRAND EASTERN EUROPE 10 DAYS (เยอรมนี-เชค-สโลวาเกีย-ฮังการี-ออสเตรีย)

ราคาทัวร์ : 99,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 15 - 24 กันยายน 2560

คาร์โลวีวารี บ่อน้าพุร้อนแห่งโบฮีเมียปราก เมืองมรดกโลก เมืองร้อยปราสาท เวียนนา ดินแดนแห่งดนตรีโมสาร์ทบูดาเปสต์ ไข่มุกแห่งแม่น้าดานูบ สโลวัค ชมความงดงามปราสาทบราติสลาวาเชสกี้ครุมลอฟ บรรยากาศสุดคลาสสิค ซาลส์บวร์ก แสนโรแมนติก มิวนิค มากด้วยสถาปัตยกรรมแห่งบาว

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : GRAND EASTERN EUROPE 10 DAYS (เยอรมนี-เชค-สโลวาเกีย-ฮังการี-ออสเตรีย) สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS13 : GRAND EASTERN EUROPE 10 DAYS (เยอรมนี-เชค-สโลวาเกีย-ฮังการี-ออสเตรีย)

ราคาทัวร์ : 96,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 06 - 15 / 13 - 22 ตุลาคม 2560
  วันที่ 03 - 12 / 10 - 19 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 24 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 2560
  วันที่ 01 - 10 / 08 - 17 ธันวาคม 2560
  วันที่ 15 - 24 / 22 - 31 ธันวาคม 2560

คาร์โลวีวารี บ่อน้าพุร้อนแห่งโบฮีเมียปราก เมืองมรดกโลก เมืองร้อยปราสาท เวียนนา ดินแดนแห่งดนตรีโมสาร์ทบูดาเปสต์ ไข่มุกแห่งแม่น้าดานูบ สโลวัค ชมความงดงามปราสาทบราติสลาวาเชสกี้ครุมลอฟ บรรยากาศสุดคลาสสิค ซาลส์บวร์ก แสนโรแมนติก มิวนิค มากด้วยสถาปัตยกรรมแห่งบาว

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : GREAT BRITAIN อังกฤษ-เวลส์-สก็อตแลนด์ 9 วัน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS14 : GREAT BRITAIN อังกฤษ-เวลส์-สก็อตแลนด์ 9 วัน

ราคาทัวร์ : 108,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 15 / 14 - 22 ตุลาคม 2560
  วันที่ 04 - 12 / 11 - 19 / 18 - 26 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 25 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 2560
  วันที่ 02 - 10 / 09 - 17 ธันวาคม 2560

เที่ยวมหานครลอนดอน ขึ้นชมทัศนียภาพของเมืองแบบเบิร์ดอายวิวบนลอนดอนอาย เข้าชมปราสาทเอดินเบิร์กเคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สก๊อต เยือนเมืองคาร์ดิ๊ฟเมืองหลวงแห่งเวลส์ ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกฟอร์ด

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : UK PANORAMA (ENGLAND-SCOTTLAND-NORTH IRELAND) 10 DAYS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS15 : UK PANORAMA (ENGLAND-SCOTTLAND-NORTH IRELAND) 10 DAYS

ราคาทัวร์ : 120,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 13 - 22 ตุลาคม 2560
  วันที่10 - 19 / 17 - 26 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 24 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 2560
  วันที่ 01 - 10 / 08 - 17 ธันวาคม 2560

อังกฤษ(England) คาร์ดีฟ (Wales) เอดินเบิร์ก(Scotland) เบลฟาสต์(Norther Ireland) 4 ประเทศที่รวมกันเป็นสหราชอาณาจักร นำเท่านสัมผัสมนต์เสน่ห์ที่จะทำให้ความรู้สึกของคุณเปลี่ยนไป

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : SWISS SCENIC TRAIL 8 DAYS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS16 : SWISS SCENIC TRAIL 8 DAYS

ราคาทัวร์ : 100,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 09 - 16 กันยายน 2560

เยือนมรดกโลกอันล้ำค่าที่กรุงเบิร์น ชมความงดงามของยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอล์ป นำท่านผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอป์ด้วยรถไฟสาย Bernina Express ที่เก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์และนั้งรถไฟสายกลาเซียร์เอ็กเพรสรถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : SWISS SCENIC TRAIL 8 DAYS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS17 : SWISS SCENIC TRAIL 8 DAYS

ราคาทัวร์ : 104,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 14 ตุลาคม 2560 
  วันที่ 14 - 21 ตุลาคม 2560
  วันที่ 25 พฤศจิกายน - 02 ธันวาคม 2560
  วันที่ 02 - 09 / 09 - 16 ธันวาคม 2560

เยือนมรดกโลกอันล้ำค่าที่กรุงเบิร์น ชมความงดงามของยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอล์ป นำท่านผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอป์ด้วยรถไฟสาย Bernina Express ที่เก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์และนั้งรถไฟสายกลาเซียร์เอ็กเพรสรถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : SWISS SCENIC TRAIL 8 DAYS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS18 : SWISS SCENIC TRAIL 8 DAYS

ราคาทัวร์ : 96,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 11 - 18 พฤศจิกายน 2560

เยือนมรดกโลกอันล้ำค่าที่กรุงเบิร์น ชมความงดงามของยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอล์ป นำท่านผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอป์ด้วยรถไฟสาย Bernina Express ที่เก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์และนั้งรถไฟสายกลาเซียร์เอ็กเพรสรถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : UNSEEN SWITZERLAND 9 DAYS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS19 : UNSEEN SWITZERLAND 9 DAYS

ราคาทัวร์ : 124,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 12 - 20 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)
  วันที่ 02 - 10 / 09 - 17 / 16 - 24 กันยายน 2560
  วันที่ 23 กันยายน - 01 ตุลาคม 2560
  วันที่ 07 - 15 / 14 - 22 ตุลาคม 2560

ท่องเที่ยวตามรอยในหลวงรัชกาลที่ ๙ พิชิตยอดเขา Glacier 3000 นั้งรถไฟไต่เขาริกิ ขึ้นยอดเข้าริกิชมวิวพาโนรามา

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : UNSEEN SWITZERLAND 9 DAYS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS20 : UNSEEN SWITZERLAND 9 DAYS

ราคาทัวร์ : 119,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 11 - 19 / 18 - 26 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 25 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 2560
  วันที่ 02 - 10 / 09 - 17 ธันวาคม 2560

ท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ตามรอยในหลวงรัชกาลที่ ๙ พิชิตยอดเขา Glacier 3000 นั้งรถไฟไต่เขาริกิ ขึ้นยอดเข้าริกิชมวิวพาโนรามา

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : SWISS PANORAMA 9 DAYS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS21 : SWISS PANORAMA 9 DAYS

ราคาทัวร์ : 126,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 12 - 20 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)
  วันที่ 02 - 10 / 09 - 17 / 16 - 24 กันยายน 2560
  วันที่ 23 กันยายน - 01 ตุลาคม 2560

สัมผัสความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นและพิชิตยอดเขายูงเฟรา ขึ้นยอดเขาริกิ นั้งรถไฟสู่หมู่บ้านแซร์มัท อาบนำ้แร่เมืองลอยเคอร์บาด

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : SWISS PANORAMA 9 DAYS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS22 : SWISS PANORAMA 9 DAYS

ราคาทัวร์ : 119,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 15 / 14 - 22 ตุลาคม 2560
  วันที่ 11 - 19 / 18 - 26 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 25 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 2560
  วันที่ 02 - 10 / 09 - 17 ธันวาคม 2560

สัมผัสความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นและพิชิตยอดเขายูงเฟรา ขึ้นยอดเขาริกิ นั้งรถไฟสู่หมู่บ้านแซร์มัท อาบนำ้แร่เมืองลอยเคอร์บาด

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : MONO SWISS 9 DAYS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS23 : MONO SWISS 9 DAYS

ราคาทัวร์ : 118,000 บาท

เดือน วันเดินทาง  
  วันที่ 11 - 19 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)
  วันที่ 01 - 09 กันยายน 2560

ล่องทะเลสาบชมความงามถาปัตยกรรมบ้านเรือนแบบชาเล่ต์สไตล์ที่ลูเซิรน์ เยือนเมืองเซอร์แมทเมืองเล็กๆที่ได้ยกย่องว่าปลอดมลพิศที่ดีของโลก มองเทรอซ์เมืองแห่งปราสาทสวยริมทะเลสาบเจนีวา

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : MONO SWISS 9 DAYS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS24 : MONO SWISS 9 DAYS

ราคาทัวร์ : 110,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 06 - 14 / 13 - 20 ตุลาคม 2560
  วันที่ 10 - 18 / 17 - 25 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 24 พฤศจิกายน - 02 ธันวาคม 2560
  วันที่ 01 - 09 / 08 - 16 ธันวาคม 2560

ล่องทะเลสาบชมความงามถาปัตยกรรมบ้านเรือนแบบชาเล่ต์สไตล์ที่ลูเซิรน์ เยือนเมืองเซอร์แมทเมืองเล็กๆที่ได้ยกย่องว่าปลอดมลพิศที่ดีของโลก มองเทรอซ์เมืองแห่งปราสาทสวยริมทะเลสาบเจนีวา

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : ROMANTIC SWITZERLAND 10 DAYS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS25 : ROMANTIC SWITZERLAND 10 DAYS

ราคาทัวร์ : 136,000 บาท

เดือน วันเดินทาง 
  วันที่ 05 - 14 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)
  วันที่ 15 - 24 กันยายน 2560

เยือนเมืองเซอร์แมท เมืองที่ได้รับการยกย่องว่าปลอดมลพิษที่ดีของโลก นั่งรถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส สัมผัสกับความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น นั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึ้นพิชิตยอดเขายูงเฟรา นั้งรถไฟไต่เขาริกิ ขึ้นยอดเข้าริกิชมวิวพาโนรามา

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : ROMANTIC SWITZERLAND 10 DAYS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS26 : ROMANTIC SWITZERLAND 10 DAYS

ราคาทัวร์ : 126,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 06 - 15 / 13 - 22 ตุลาคม 2560

เยือนเมืองเซอร์แมท เมืองที่ได้รับการยกย่องว่าปลอดมลพิษที่ดีของโลก นั่งรถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส สัมผัสกับความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น นั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึ้นพิชิตยอดเขายูงเฟรา นั้งรถไฟไต่เขาริกิ ขึ้นยอดเข้าริกิชมวิวพาโนรามา

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : ROMANTIC SWITZERLAND 10 DAYS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS27 : ROMANTIC SWITZERLAND 10 DAYS

ราคาทัวร์ : 128,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 10 - 19 / 17 - 26 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 24 พฤศจิกาทยน - 03 ธันวาคม 2560
  วันที่ 01 - 10 / 08 - 17 ธันวาคม 2560

เยือนเมืองเซอร์แมท เมืองที่ได้รับการยกย่องว่าปลอดมลพิษที่ดีของโลก นั่งรถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส สัมผัสกับความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น นั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึ้นพิชิตยอดเขายูงเฟรา นั้งรถไฟไต่เขาริกิ ขึ้นยอดเข้าริกิชมวิวพาโนรามา

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : GRAND ITALY 9 DAYS (พักบนเกาะคาปรี) สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS28 : GRAND ITALY 9 DAYS (พักบนเกาะคาปรี)

ราคาทัวร์ : 96,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 15 กันยายน 2560

มหาวิหารดูโอโม่ เวอโรน่าเมืองต้นกำเนิดนิยายรักโรมิโอจูเลียต หอเอนปิซ่า ชมเมืองเก่าพิพิธภัณฑ์ปอมเปอี เกาะคาปรีเมืองตากอากาศโรแมนติก ชมพิพิธภัณฑ์วาติกัน

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : GRAND ITALY 9 DAYS (พักบนเกาะคาปรี) สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS29 : GRAND ITALY 9 DAYS (พักบนเกาะคาปรี)

ราคาทัวร์ : 95,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 06 - 14 / 15 - 23 ตุลาคม 2560
  วันที่ 03 - 11 / 17 - 25 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 24 พฤศจิกายน - 02 ธันวาคม 2560
  วันที่ 01 - 09 / 08 - 16 ธันวาคม 2560

เที่ยวอิตาลีแบบเจาะลึก โดดเด่นด้วยมหาวิหารดูโอโม มหาวิหารแบบกอริคใหญ่อันดับสามในยุโรป สัมผัสความเป็นเวนิสด้วยการล่องเรือกอนโดล่า หอเอนปิซ่าสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก เยือนนครฟลอเร้นศูนย์กลางศิลปะยุคเรอเนซองส์ สุดแสนโรแมนติกเมืองตากอากาศที่เกาะคาปรี

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : GRAND ITALY 9 DAYS (พักบนเกาะคาปรี) สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS30 : GRAND ITALY 9 DAYS (พักบนเกาะคาปรี)

ราคาทัวร์ : 85,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 10 - 18 พฤศจิกายน 2560

มหาวิหารดูโอโม่ เวอโรน่าเมืองต้นกำเนิดนิยายรักโรมิโอจูเลียต หอเอนปิซ่า ชมเมืองเก่าพิพิธภัณฑ์ปอมเปอี เกาะคาปรีเมืองตากอากาศโรแมนติก ชมพิพิธภัณฑ์วาติกัน

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : AMAZING ITALY 11 DAYS (พักบนเกาะคาปรี) สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS31 : AMAZING ITALY 11 DAYS (พักบนเกาะคาปรี)

ราคาทัวร์ : 108,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 11 - 21 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)

ชมเมืองปอร์โตฟิโนสวรรค์แห่งเมืองท่า อิตาเลียนริเวียร่า ซิงเคว เทเร่เยือน 5 หมู่บ้านสวยติดทะเล พักบนเกาะคาปรีเมืองตากอากาศโรแมนติก นั้งเรือชมถ้ำบลูกร็อตโต้ เที่ยวชมเมืองอามาลฟี่ ชมพิพิธภัณฑ์วาติกัน เที่ยวกรุงโรมชมโคลอสเซียม น้ำพุเทรวี่ และบันไดสเปน

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : AMAZING ITALY 11 DAYS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS32 : AMAZING ITALY 11 DAYS

ราคาทัวร์ : 110,000 บาท

เดือน วันเดินทาง 
  วันที่ 06 - 16 / 11 - 21 / 13 - 23 ตุลาคม 2560
  วันที่ 03 - 13 / 10 - 20 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 24 พฤศจิกายน - 04 ธันวาคม 2560
  วันที่ 01 - 11 / 08 - 18 ธันวาคม 2560

ชมเมืองปอร์โตฟิโนสวรรค์แห่งเมืองท่า อิตาเลียนริเวียร่า ซิงเคว เทเร่เยือน 5 หมู่บ้านสวยติดทะเล พักบนเกาะคาปรีเมืองตากอากาศโรแมนติก นั้งเรือชมถ้ำบลูกร็อตโต้ เที่ยวชมเมืองอามาลฟี่ ชมพิพิธภัณฑ์วาติกัน เที่ยวกรุงโรมชมโคลอสเซียม น้ำพุเทรวี่ และบันไดสเปน

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : ROMANTIC FRANCE 9 DAYS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS34 : ROMANTIC FRANCE 9 DAYS

ราคาทัวร์ : 99,000 บาท

เดือน วันเดินทาง 
  วันที่ 16- 24 กันยายน 2560

ดินแดนแห่งศิลปะอารยธรรมและสวยงามด้วยภาพ นครแห่งแสงสี สวรรค์ของคู่รัก ศูนย์กลางการออกแบบและแฟชั่นของโลก มหานครทันสมัยที่ไม่เคยหยุดนิ่ง

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : BEST OF FRANCE 10 DAYS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS36 : BEST OF FRANCE 10 DAYS

ราคาทัวร์ : 102,000 บาท

เดือน วันเดินทาง   
  วันที่ 15 - 24 กันยายน 2560

ดินแดนแห่งศิลปะอารยธรรมและสวยงามด้วยภาพ นครแห่งแสงสี สวรรค์ของคู่รัก ศูนย์กลางการออกแบบและแฟชั่นของโลก มหานครทันสมัยที่ไม่เคยหยุดนิ่ง

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : Best of France 10 Days สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS37 : Best of France 10 Days

ราคาทัวร์ : 110,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 06 - 15 ตุลาคม 2560 

ดินแดนแห่งศิลปะอารยธรรมและสวยงามด้วยภาพ นครแห่งแสงสี สวรรค์ของคู่รัก ศูนย์กลางการออกแบบและแฟชั่นของโลก มหานครทันสมัยที่ไม่เคยหยุดนิ่ง

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : สเปน-โปรตุเกส 10 วัน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS40 : สเปน-โปรตุเกส 10 วัน

ราคาทัวร์ : 112,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 05 - 14 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)
  วันที่ 16 - 25 กันยายน 2560

ชมศิลปะ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม โบราณสถาน และกีฬาที่โดดเด่น เก่าแก่ ทรงคุณค่า

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : BEST OF GERMANY BAVARIA-TIROL 9 DAYS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS41 : BEST OF GERMANY BAVARIA-TIROL 9 DAYS

ราคาทัวร์ : 92,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 10 - 18 มิถุนายน 2560
  วันที่ 15 - 23 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 12 - 20 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)
  วันที่ 29 สิงหาคม - 03 กันยายน 2560
  วันที่ 02 - 10 / 09 - 17 / 16 - 24 กันยายน 2560
  วันที่ 23 กันยายน - 01 ตุลาคม 2560

อัญมณีล้ำค่ากลางดินแดนยุโรปโรแมนติกในอ้อมกอดของเทือกเขาแอลป็ ร่องรอยอารยะรรมแห่งแค้วนบาวาเรีย และเรืองราวราชวงศ์อับสบูร์อันเกรียงไกรในทิโรล

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : BEST OF GERMANY BAVARIA-TIROL 9 DAYS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS41 : BEST OF GERMANY BAVARIA-TIROL 9 DAYS

ราคาทัวร์ : 90,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 15 / 14 - 22 ตุลาคม 2560
  วันที่ 04 - 12 / 11 - 19 / 18 - 26 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 25 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 2560
  วันที่ 02 - 10 / 09 - 17 ธันวาคม 2560
  วันที่ 16 - 24 / 23 - 31 ธันวาคม 2560

อัญมณีล้ำค่ากลางดินแดนยุโรปโรแมนติกในอ้อมกอดของเทือกเขาแอลป็ ร่องรอยอารยะรรมแห่งแค้วนบาวาเรีย และเรืองราวราชวงศ์อับสบูร์อันเกรียงไกรในทิโรล

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : GRAND IBERIA (อิตาลี-ฝรั่งเศสตอนใต้-สเปน) 10 วัน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS42 : GRAND IBERIA (อิตาลี-ฝรั่งเศสตอนใต้-สเปน) 10 วัน

ราคาทัวร์ : 116,000 บาท

เดือน วันเดินทาง 
  วันที่ 04 - 13 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)
  วันที่ 22 กันยายน - 01 ตุลาคม 2560

แกรนด์ไอบีเรียดินแดนของนักท่องเที่ยว ริมฝั่งทะเลเมติเตอร์เรเนียน เที่ยวเมืองนิซที่ใหญ่อันดับห้าของฝรั่งเศส ชมปง ดู การ์ หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่ชาวโรมันสร้างเมื่อ 2000 ปีมาแล้ว ชมโบสถ์ซากราด้า แฟมิเลีย ผลงานของเกาดี้ในการรวบรวมรูปทรงและพื้นผิวต่างๆในธรรมช

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : BEST OF GERMANY 10 DAYS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS45 : BEST OF GERMANY 10 DAYS

ราคาทัวร์ : 104,000 บาท

เดือน วันเดินทาง  
  วันที่ 09 - 18 / 16 - 25 มิถุนายน 2560
  วันที่ 21 - 30 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 11 - 20 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)
  วันที่ 25 สิงหาคม - 03 กันยายน 2560
  วันที่ 01 - 10 / 08 - 17 / 15 - 24 กันยายน 2560
  วันที่ 22 กันยายน - 01 ตุลาคม 2560

สัมผัสเส้นทางสายโรแมนติกโรเธนบวร์ก ล่องแม่น้ำไรน์ชมมนต์เสน่ห์วีถีของชาวเมืองที่ยังคงเอกลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์และจิตใจของชาวเยอรมัน ชมทิวทัศน์งดงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ ชมวิวบนยอดเขาซุกสปิตเซ่ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : BEST OF GERMANY 10 DAYS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS46 : BEST OF GERMANY 10 DAYS

ราคาทัวร์ : 107,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 06 - 15 / 13 - 22 ตุลาคม 2560
  วันที่ 03 - 12 / 10 - 19 / 17 - 26 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 24 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 2560
  วันที่ 01 - 10 / 08 - 17 ธันวาคม 2560
  วันที่ 15 - 24 / 22 - 31 ธันวาคม 2560

สัมผัสเส้นทางสายโรแมนติกโรเธนบวร์ก ล่องแม่น้ำไรน์ชมมนต์เสน่ห์วีถีของชาวเมืองที่ยังคงเอกลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์และจิตใจของชาวเยอรมัน ชมทิวทัศน์งดงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ ชมวิวบนยอดเขาซุกสปิตเซ่ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : เยอรมัน-สโลเวเนีย-โครเอเชีย 10 วัน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS48 : เยอรมัน-สโลเวเนีย-โครเอเชีย 10 วัน

ราคาทัวร์ : 114,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 08 - 17 กันยายน 2560 
  วันที่ 22 กันยายน - 10 ตุลาคม 2560
  วันที่ 14 - 23 ตุลาคม 2560

เยือนสโลเวเนียที่ยังคงกลิ่นอายวัฒนธรรมอันเก่าแก่ ภูมิทัศน์ที่งดงาม และโครเอเชีย อัญมณีแห่งทะเลอาเตรียติก

ทัวร์ยุโรปคลาสิก : อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 10 วัน (Jungfrau) สายการบิน : ทัวร์ยุโรปคลาสิก

DV01 : อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 10 วัน (Jungfrau)

ราคาทัวร์ : 110,900 บาท

เดือน วันเดินทาง 
  วันที่ 06 - 15 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 29 กรกฎาคม - 07 สิงหาคม 2560
  วันที่ 05 - 14 / 10 - 19  สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)
  วันที่ 19 - 28 สิงหาคม 2560
  วันที่ 07 - 16 / 16 - 25 กันยายน 2560
  วันที่ 14 - 23 / 19 - 28 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)
  วันที่ 28 ตุลาคม - 06 พฤศจิกายน 2560

ตื่นตากับมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ถ่ายรูปสนุกๆกับหอเอนปิซ่าสัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ชมความยิ่งใหญ่และอลังการของมหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร วิหารของเมืองฟลอเรนซ์ ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป

ทัวร์ยุโรปคลาสิก : อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส (Titlis) 10 วัน 7 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปคลาสิก

DV02 : อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส (Titlis) 10 วัน 7 คืน

ราคาทัวร์ : 108,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 05 - 14 / 10 - 19 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)
  วันที่ 07 - 16 / 16 - 25 / 21 - 30 กันยายน 2560
  วันที่ 14 - 23 / 19 - 28 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)
  วันที่ 28 ตุลาคม - 06 พฤศจิกายน 2560

ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่นครวาติกันประเทศที่เล็กที่สุดในโลก ชม 3 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก โคลอสเซี่ยม, หอเอนปิซ่า และหอไอเฟล เยือนดินแดนสุดแสนโรแมนติกบนเกาะเวนิส ขึ้นยอดเขาทิตลิสโดยกระเช้าลอยฟ้าทันสมัยระบบใหม่ล

ทัวร์ยุโรปคลาสิก : ยุโรปตะวันออก (เยอรมัน-เช็ค-ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค) 9 วัน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปคลาสิก

DV03 : ยุโรปตะวันออก (เยอรมัน-เช็ค-ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค) 9 วัน

ราคาทัวร์ : 85,900 บาท

เดือน วันเดินทาง    
  วันที่ 05 - 13 / 12 - 20 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)  
  วันที่ 26 สิงหาคม - 03 กันยายน 2560  
  วันที่ 02 - 10 / 09 - 17 / 16 - 24 กันยายน 2560  
  วันที่ 23 กันยายน - 01 ตุลาคม 2560  
  วันที่ 14 - 22 / 21 - 29 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)  
  วันที่ 28 ตุลาคม - 05 พฤศจิกายน 2560  

เชสกี้ ครุมลอฟเมืองมรดกโลกเพชคน้ำเอกที่ทรงคุณค่าในเขตโบฮีเมียใต้ สัมผัสความโรแมนติกของเมืองน้ำแร่ เมืองแห่งสปาที่คาล์โลวี วารี ชมปราสาทแห่งกรุงปร๊ากและสพานชาร์ล สัมผัสบรรยากาศแห่งการล่องเรือดานูบชมความงดงามของอาคารสถาปัตยกรรมแบบกอธิค

ทัวร์ยุโรปคลาสิก : อังกฤษ-เวลส์-สก๊อตแลนด์ 9 วัน 6 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปคลาสิก

DV04 : อังกฤษ-เวลส์-สก๊อตแลนด์ 9 วัน 6 คืน

ราคาทัวร์ : 105,900 บาท

เดือน วันเดินทาง  
  วันที่ 04 - 12 / 11 - 19 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)
  วันที่ 18 - 25 สิงหาคม 2560
  วันที่ 08 - 16 / 15 - 23 กันยายน 2560
  วันที่ 29 กันยายน - 07 ตุลาคม 2560
  วันที่ 13 - 21 ตุลาคม 2560
  วันที่ 20 - 28 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)
  วันที่ 27 ตุลาคม - 04 พฤษภาคม 2560

สโตนเฮ้นจ์ หินปริศนา ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ล่องแมน่้ำเทมส์ ลอนดอนอาย ทาวเวอร์ออฟลอนดอน เยือนคารด์ ิ๊ฟ คอตสโวลส์ เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์สแตรทฟอร์ด ยอรค์ คลิฟฟอร์ดทาวเวอร์ มหาวิหารยอร์คมินเตอร์ เยือนเอดินเบิร์ก รถไฟด่วนอีสต์โคสด์เรลเวย์

ทัวร์ยุโรปคลาสิก : SWITZERLAND GRAND TOUR 8 DAYS 5 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปคลาสิก

DV05 : SWITZERLAND GRAND TOUR 8 DAYS 5 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 104,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 14 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 04 - 11 / 11 - 19 / 18 - 25 สิงหาคม 2560
  วันที่ 25 สิงหาคม - 01 กันยายน 2560
  วันที่ 01 - 08 / 08 - 15 / 22 - 29 กันยายน 2560
  วันที่ 13 - 20 ตุลาคม 2560
  วันที่ 20  - 27 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)

สัมผัสกับธรรมชาติอันงดงามของ สวิตเซอร์แลนด์ ที่มีวิวทิวทัศน์รายล้อมไปด้วยหุบเขาแสนสุดสวย เส้นทางท่องเที่ยวสายโบราณ St.Gotthard อุโมงค์ที่ลึกที่สุดในยุโรปนั่งรถไฟ Glacier Express รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก สัมผัสภูมิประเทศที่งดงามของ เทือกเขาแอลป์นั่งกร

ทัวร์ยุโรปคลาสิก : ITALY GRAND TOUR 9 DAYS 6 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปคลาสิก

DV06 : ITALY GRAND TOUR 9 DAYS 6 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 89,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 04 - 12 / 11 - 19 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)
  วันที่ 25 สิงหาคม - 01 กันยายน 2560
  วันที่ 01 - 09 / 08 - 16 / 15 - 23 กันยายน 2560
  วันที่ 29 กันยายน - 07 ตุลาคม 2560
  วันที่ 13 - 21 ตุลาคม 2560
  วันที่ 20 - 28 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)

มิลานโดดเด่นด้วย มหาวิหารดูโอโม เวอโรน่า..ต้นกาเนิด นิยายรักอมตะ ล่องเรือกอนโดล่า เป่าแก้วมูลาโน่ หอเอนปิซ่า สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ฟลอเร้นซ์ศูนย์กลางงานศิลปะ นาโปลีท่าเทียบเรือสาคัญทางตอนใต้ คาปรีที่พักตากอากาศแสนโรแมนติก

ทัวร์ยุโรปคลาสิก : ROMANCE RIVIERA 8 DAYS 5 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปคลาสิก

DV07 : ROMANCE RIVIERA 8 DAYS 5 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 91,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 04 - 11 สิงหาคม 2560
  วันที่ 11 - 18 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)
  วันที่ 25 สิงหาคม - 01 กันยายน 2560
  วันที่ 01 - 08 / 08 - 15 / 15 - 22 กันยายน 2560
  วันที่ 29 กันยายน - 06 ตุลาคม 2560
  วันที่ 20 - 27 ตุลาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)

ริเวียร่าปลายทางฝันของนักเดินทาง เพชรเม็ดงามแห่งเมดิเตอร์เรเนียนดินแดนที่มีทิวทัศน์สวยงาม บรรยากาศหรูหรามีชีวิตชีวาอยู่ตลอดเวลาภูเขาอยู่ไม่เคยห่างจากท้องทะเลชมหมู่บ้านเล็กๆ อันเก่าแก่ยืนอยู่เคียงข้างคฤหาสน์ใหญ่โตหรูหรา ชมหมู่บ้าน CINQUE TERRE เมืองมรดกโล

ทัวร์ยุโรปคลาสิก : GERMAN GRAND TOUR 10 DAYS 7 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปคลาสิก

DV08 : GERMAN GRAND TOUR 10 DAYS 7 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 96,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 04 - 13 / 11 - 20 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)
  วันที่ 25 สิงหาคม - 03 กันยายน 2560
  วันที่ 08 -17 / 15 - 24 กันยายน 2560
  วันที่ 22 กันยายน - 01 ตุลาคม 2560
  วันที่ 13 - 20 ตุลาคม 2560
  วันที่ 20 - 29 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)
  วันที่ 27 ตุลาคม - 05 พฤศจิกายน 2560

สัมผัสมรดกอันล้ำค่าแห่งรัฐบาวาเรรีย ล่องแม่น้ำไรน์ชมมนต์เสน่ห์วีถีของชาวเมืองที่ยังคงเอกลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์และจิตใจของชาวเยอรมัน ชมทิวทัศน์งดงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ ชมวิวบนยอดเขาซุกสปิตเซ่ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี

ทัวร์ยุโรปคลาสิก : IMPRESSION FRANCE 7 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปคลาสิก

DV09 : IMPRESSION FRANCE 7 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 75,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 12 - 18 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)
  วันที่ 26 สิงหาคม - 01 กันยายน 2560
  วันที่ 09 - 15 / 16 - 22 / 23 - 29 กันยายน 2560
  วันที่ 30 กันยายน - 06 ตุลาคม 2560
  วันที่ 21 - 27 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)
  วันที่ 28 ตุลาคม - 03 พฤศจิกายน 2560

ดินแดนแห่งศิลปะอารยธรรมและสวยงามด้วยภาพ นครแห่งแสงสี สวรรค์ของคู่รัก ศูนย์กลางการออกแบบและแฟชั่นของโลก มหานครทันสมัยที่ไม่เคยหยุดนิ่ง

ทัวร์ยุโรปคลาสิก : ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์-เยอรมนี 8 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปคลาสิก

DV10 : ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์-เยอรมนี 8 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 81,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 12 - 19 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)
  วันที่ 26 สิงหาคม - 02 กันยายน 2560
  วันที่ 09 - 16 / 16 - 23 / 23 - 30 กันยายน 2560
  วันที่ 21 - 28 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)
  วันที่ 28 ตุลาคม - 04 พฤศจิกายน 2560

ชมสัญลักษณ์เมืองบรัสเซลล์หนูน้อยมานิคินพิส เที่ยวฝรั่งเศสมหานครยิ่งใหญ่และเมืองที่มีเสน่ห์ทั้งศิลปกรรมและแฟชั่น ชมเมืองที่สวยงามของเนเธอร์แลนด์

ทัวร์ยุโรปคลาสิก : BEST OF GERMANY BAVARIA-TIROL 7 DAYS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปคลาสิก

DV11 : BEST OF GERMANY BAVARIA-TIROL 7 DAYS

ราคาทัวร์ : 76,900 บาท

เดือน วันเดินทาง   
  วันที่ 05 - 11 / 19 - 25 สิงหาคม 2560  
  วันที่ 12 - 18 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)
  วันที่ 26 สิงหาคม - 01กันยายน 2560
  วันที่ 09 - 15 / 16 - 22 / 23 - 29 กันยายน 2560
  วันที่ 30 กันยายน - 06 ตุลาคม 2560
  วันที่ 14 - 20 ตุลาคม 2560
  วันที่ 21 - 27 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)
  วันที่ 28 ตุลาคม - 03 พฤศจิกายน 2560

เต็มอิ่มกับธรรมชาติที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัทหมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี ปราสาทนอยชวาสไตน์ การ์มิส ขึ้นยอดเขาซุกสปิกเซ่ อินส์บรูค เมืองซาลส์บวร์ก เหมืองเกลือเก่า เมืองฮัลสแตท ช้อปปิ้งจตุรัสมาเรียนพลาตซ์ สนามอลิอันซ์ อารีน่า

ทัวร์ยุโรปคลาสิก : CROATIA RIVERA 7 DAYS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปคลาสิก

DV12 : CROATIA RIVERA 7 DAYS

ราคาทัวร์ : 66,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 05 - 11 / 07 - 13 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 09 - 15 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)

ขอแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ในยุโรป สำหรับท่านที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมและมีแหล่งมรดกโลกอยู่อย่างมากมาย พร้อมนำท่านไปเยือนสโลเวเนีย ประเทศเล็กๆที่ซ่อนตัวในทวีปยุโรป จุดหมายปลายทางที่โครเอเชีย

ทัวร์ดูไบ ทัวร์รัสเซีย โมรอคโค : ทัวร์ดูไบ AMAZING BURJ KHALIFA 5 DAYS 3 NTS สายการบิน : ทัวร์ดูไบ ทัวร์รัสเซีย โมรอคโค

DXB01 : ทัวร์ดูไบ AMAZING BURJ KHALIFA 5 DAYS 3 NTS

ราคาทัวร์ : 24,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 12 - 16 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 07 - 11 กันยายน 2560
  วันที่ 28 กันยายน - 02 ตุลาคม 2560
  วันที่ 05 - 09 ตุลาคม 2560
  วันที่ 20 - 24 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช

กรุงอาบูดาบี มัสยิดหลวง เฟอร์รารี่เวิลด์ มอลล์ออฟเอมิเรตส์ พิพิธภัณฑ์ดูไบ ตลาดเครื่องเทศและตลาดทองคำ โครงการเดอะปาล์มโปรเจ็ค ทัวร์ทะเลทราย พระราชวังท่านชีค ดูไบมอลล์ ตึกเบิร์จคาลิฟา(รวมค่าขึ้นตึก) ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส

ทัวร์ดูไบ ทัวร์รัสเซีย โมรอคโค : ทัวร์ดูไบ 5 Stars ดูไบ-อาบูดาบี 5 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์ดูไบ ทัวร์รัสเซีย โมรอคโค

DXB02 : ทัวร์ดูไบ 5 Stars ดูไบ-อาบูดาบี 5 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 34,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 11 กันยายน 2560
  วันที่ 28 กันยายน - 02 ตุลาคม 2560
  วันที่ 05 - 09 ตุลาคม 2560
  วันที่ 20 - 24 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช

อาบูดาบี มัสยิดหลวง รับประทานอาหารในโรงแรมหรู 7 ดาว เฟอร์รารี่เวิลด์ มอลล์ออฟเอมิเรตส์ พิพิธภัณฑ์ดูไบ ตลาดเครื่องเทศและตลาดทองคำ เดอะปาล์มโปรเจ็ค ทัวร์ทะเลทราย พระราชวังท่านชีค ห้างดูไบ ตึกเบิร์จคาลิฟา(รวมค่าขึ้นตึก) **โปรแกรมทัวร์ยังไม่รวมค่าวีซ่าUAE

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : อิตาลี(เวนิส)-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส  (JUNGFRAU) 8 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

EUR01 : อิตาลี(เวนิส)-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส (JUNGFRAU) 8 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 59,900 - 75,900 บาท

เดือน วันเดินทาง 
  วันที่ 12 - 19 กันยายน 2560 
  วันที่ 26 กันยายน - 03 ตุลาคม 2560
  วันที่ 03 - 10 / 10 - 17 / 24 - 31 ตุลาคม 2560
  วันที 17 - 24 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)
  วันที่ 08 - 15 / 22 - 29 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 29 พฤศจิกายน - 06 ธันวาคม 2560
  วันที่ 26 ธันวาคม - 02 มกราคม 2561 (เทศกาลปีใหม่)

นาท่านเที่ยวเกาะเวนิส อันสุดแสนโรแมนติก ชมมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก เต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่สวิตเซอร์แลนด์ แวะเที่ยวลูเซิร์น เมืองยอดนิยม พาขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : HELLO MILAN,  TITLIS & EIFFEL TOWER (อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส) 7 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

EUR02 : HELLO MILAN, TITLIS & EIFFEL TOWER (อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส) 7 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 49,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 19 - 25 ตุลาคม 2560
  วันที่ 09 - 15 พฤศจิกายน 2560
  **ราคานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**

มหานครมิลานเมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก พร้อมเต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่สวิตเซอร์แลนด์ แวะเที่ยวลูเซิร์นพาขึ้นกะเช้าพิชิตยอดเขาทิตลิส พร้อมทั้งเที่ยวปารีส ) เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก เข้าชมความงดงามของพร

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : EUROPE CLASSIC อิตาลี(เวนิส)-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

EUR03 : EUROPE CLASSIC อิตาลี(เวนิส)-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน

ราคาทัวร์ : 69,900 - 83,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 11 - 20 ตุลาคม 2560
  วันที่ 03 - 12 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 28 พฤศจิกายน - 07 ธันวาคม 2560
  วันที่ 25 ธันวาคม - 03 มกราคม 2560 (เทศกาลปีใหม่)
  วันที่ 28 ธันวาคม - 06 มกราคม 2560 (เทศกาลปีใหม่)
  **ราคานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**

ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่นครวาติกัน ประเทศที่เล็กที่สุดในโลก ชม 3 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก โคลอสเซี่ยม หอเอนปิซ่า และหอไอเฟล เยือนดินแดนสุดแสนโรแมนติกบนเกาะเวนิส พาขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา นั่งรถไฟด่วน TGV เข้าสู่ปารีส

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : ฝรั่งเศส-อิตาลี (ริเวียร่า) 8 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

EUR04 : ฝรั่งเศส-อิตาลี (ริเวียร่า) 8 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 45,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 12 - 19 / 18 - 25 ตุลาคม 2560
  วันที่ 09 - 16 / 23 - 30 ตุลาคม 2560
  วันที่ 30 พฤศจิกายน - 07 ธันวาคม 2560
  **ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**

เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยว"เฟรนซ์ ริเวียร่า" เลาะชายฝั่งทะเล ณ เมืองชื่อดัง เจนัว – มอนเตคาร์โล – นีซ – คานส์ รวมถึงเส้นทางอันเป็นเอกลักษณ์ เอ๊กซ์ ซองโพรว๊องซ์–อาวีญยอง–เรอมูแล็ง–ลียง ที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์ (ทิตลิส) 7 วัน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

EUR05 : ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์ (ทิตลิส) 7 วัน

ราคาทัวร์ : 49,900 บาท

เดือน วันเดินทาง  
  วันที่ 01 - 07 / 05 - 11 ธันวาคม 2560  

ปารีส หอไอเฟล ประตูชัย ถนนชองเชลิเซ่ ล่องบาโตมูช แกลลอเรีย ลาฟาแยตต์ แรงส์ มหาวิหารแห่งเมืองแรงส์ แองเกิลเบิร์ก ยอดเขาทิตลิส อินเทอลาเก้น ลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน ซูริค

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมัน-เช็ก-สโลวัค-ฮังการี-ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

EUR08 : อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมัน-เช็ก-สโลวัค-ฮังการี-ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน

ราคาทัวร์ : 56,900 - 65,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 12 - 20 ตุลาคม 2560
  วันที่ 19 - 27 ตุลาคม (วันปิยมหาราช)
  วันที่ 08 - 16 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 28 พฤศจิกายน - 06 ธันวาคม 2560
  วันที่ 03 - 11 ธันวาคม 2560
  วันที่ 26 ธันวาคม 2560 - 03 มกราคม 2561 (เทศกาลปีใหม่)
  **ราคานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**

พักเมืองอินเทอร์ลาเก้น และลูเซิร์น พาขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป เดินเล่นกับเมืองสวยที่คาร์โลวี วารี สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก ซึ่งจะทาให้คุณหลงรักแบบไม่รู้ลืม ล่องเรือชมรัฐสภาที่สุดแห่งความสวยงามของกรุงบูดาเปสต์

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : EAST EUROPE CHECK-IN (ออสเตรีย-เช็ก-สโลวัค-ฮังการี) 9 วัน 6 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

EUR10 : EAST EUROPE CHECK-IN (ออสเตรีย-เช็ก-สโลวัค-ฮังการี) 9 วัน 6 คืน

ราคาทัวร์ : 49,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 30 กันยายน - 08 ตุลาคม 2560
  **ราคานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**

สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย เยือนกรุงบราติสลาว่า เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี ชื่นชมกับความงามของพระราชวังเชินบรุนน์

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : ยุโรปตะวันออก [เยอรมนี-ออสเตรีย-เช็ก-สโลวัก] 9 วัน 6 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

EUR11 : ยุโรปตะวันออก [เยอรมนี-ออสเตรีย-เช็ก-สโลวัก] 9 วัน 6 คืน

ราคาทัวร์ : 49,900 - 52,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 12 - 20 กันยายน 2560
  วันที่ 27 กันยายน - 05 ตุลาคม 2560
  วันที่ 04 - 12 / 11 - 19 ตุลาคม 2560
  วันที่ 25 ตุลาคม - 02 พฤศจิกายน 2560 
  **ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**

เต็มอิ่มกับธรรมชาติที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี แวะเมืองมรดกโลกที่ เชสกี้ ครุมลอฟ เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย สัมผัสความโรแมนติกที่กรุงปราก เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : ยุโรปตะวันออก [เยอรมัน(เบอร์ลิน)-เช็ก-สโลวัค-ออสเตรีย-ฮังการี] 9 วัน 6 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

EUR12 : ยุโรปตะวันออก [เยอรมัน(เบอร์ลิน)-เช็ก-สโลวัค-ออสเตรีย-ฮังการี] 9 วัน 6 คืน

ราคาทัวร์ : 46,900 - 59,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 08 - 16 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)
  วันที่ 14 - 22 กันยายน 2560
  วันที่ 03 - 11 ตุลาคม 2560 
  วันที่ 16 - 24 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 28 พฤศจิกายน - 06 ธันวาคม 2560
  วันที่ 03 - 11 ธันวาคม 2560
  วันที่ 27 ธันวาคม - 04 มกราคม 2560 (เทศกาลปีใหม่)
  วันที่ 30 ธันวาคม - 07 มกราคม 2560 (เทศกาลปีใหม่)
  **ราคานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**

เยอรมนี เดินเล่นเมืองไลป์ซิก ที่ชาวเยอรมันยังเคยยกย่องเป็น “ปารีสน้อย” เข้าชมความงามของพระราชวังซองส์ซูซี เป็นอดีตพระราชวังฤดูร้อนของพระเจ้าฟรีดริชที่ 2 แห่งปรัสเซีย ชม อนุสรณ์สถานกำแพงเบอร์ลิน ที่ ชมความงามของเมืองเดรสเดน สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : ยุโรปตะวันออก (ออสเตรีย-เยอรมนี-เช็ก-สโลวัค-ฮังการี) 9 วัน 6 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

EUR14 : ยุโรปตะวันออก (ออสเตรีย-เยอรมนี-เช็ก-สโลวัค-ฮังการี) 9 วัน 6 คืน

ราคาทัวร์ : 55,900 - 65,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 05 - 13 กันยายน 2560
  วันที่่ 31 ตุลาคม - 08 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 19 - 27 ธันวาคม 2560
  วันที่ 26 ธันวาคม - 03 มกราคม 2560 (เทศกาลปีใหม่)
  **ราคานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**

เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : Winter Eastern เชก-ออสเตรีย-สโลวัค-ฮังการี 7 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

EUR15 : Winter Eastern เชก-ออสเตรีย-สโลวัค-ฮังการี 7 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 38,900 - 48,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 25 - 31 ตุลาคม 2560
  วันที่ 26 ตุลาคม - 01 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 30 ตุลาคม - 05 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 08 - 14 / 15 - 21 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 22 - 28 / 24 - 30 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 30 พฤศจิกายน - 06 ธันวาคม 2560
  วันที่ 06 - 12 / 08 - 14 ธันวาคม 2560
  วันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 03 มกราคม 2561 (เทศกาลปีใหม่)
  วันที่ 29 ธันวาคม 2560 - 04 มกราคม 2561 (เทศกาลปีใหม่)
  **ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**

กรุงปรากเมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก เดินเล่นกับเมืองสวยที่คาร์โลวี วารีเข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ ที่วิจิตรตระการตาอันโด่งดังของออสเตรีย พร้อมทั้งนำท่านล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อ ชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : ยุโรปตะวันออก ครบเวอร์ (ออสเตรีย-เยอรมนี-เช็ก-สโลวัก-ฮังการี) 9 วัน 6 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

EUR16 : ยุโรปตะวันออก ครบเวอร์ (ออสเตรีย-เยอรมนี-เช็ก-สโลวัก-ฮังการี) 9 วัน 6 คืน

ราคาทัวร์ : 52,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 21 - 29 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)
  **ราคานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**

เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก เยือนกรุงบราติสลาว่า ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อ ชื่นชมกับความงามของพระราชวังเชินบ

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : ยุโรปตะวันออก [เยอรมัน-ออสเตรีย-เชค] 8 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

EUR17 : ยุโรปตะวันออก [เยอรมัน-ออสเตรีย-เชค] 8 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 49,900 บาท

เดือน วันเดินทาง  
  วันที่ 21 - 28 กันยายน 2560
  วันที่ 12 - 19 / 21 - 28 ตุลาคม 2560
  วันที่ 28 พฤศจิกายน - 05 ธันวาคม 2560
  วันที่ 04 - 11 ธันวาคม 2560

สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก แบบเต็มอิ่มซึ่งจะทาให้คุณหลงรักไม่รู้ลืม เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ชมสู่ ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : เยอรมัน-โปแลนด์-สโลวัค-ฮังการี 9 วัน 6 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

EUR18 : เยอรมัน-โปแลนด์-สโลวัค-ฮังการี 9 วัน 6 คืน

ราคาทัวร์ : 46,900 - 50,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 04 - 12 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 08 - 16 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)
  วันที่ 14 - 22 กันยายน 2560
  วันที่ 03 - 11 ตุลาคม 2560
  วันที่ 20 - 28 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)
  **ราคานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**

เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบปราสาทในเทพนิยาย เต็มอิ่มกับธรรมชาติที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี สัมผัสความโรแมนติกที่กรุงปราก ล่องเรือชมกรุงบูดาเปสต์ เข้าชมความยิ่งใหญ่และงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : เนเธอร์แลนด์ - เบลเยี่ยม - ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

EUR21 : เนเธอร์แลนด์ - เบลเยี่ยม - ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 45,900 - 47,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 15 - 22 สิงหาคม 2560
  วันที่ 03 - 10 / 24 - 31 ตุลาคม 2560
  วันที่ 17 - 24 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)
  **ราคานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**

อัมสเตอร์ดัม เที่ยวปารีสเมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ อัน เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ จัตุรัสที่กล่าวขานว่าสวยที่สุดในยุโรปใจกลางกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม (Belgium) ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

EUR22 : เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 45,900 - 47,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 25 กรกฎาคม - 01 สิงหาคม 2560
  วันที่ 15 - 22 สิงหาคม 2560
  วันที่ 03 - 10 / 24 - 31 ตุลาคม 2560
  วันที่ 17 - 24 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)
  **ราคานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**

ชมกรุงอัมสเตอร์ดัมดินแดนแห่งเสรีภาพ เที่ยวเมืองเก่าฮาร์เล็ม แหล่งปลูกดอกทิวลิป ดอกไม้ประจำชาติเนเธอร์แลนด์ เที่ยวเมืองเวนิสแห่งยุโรปเหนือ ที่เมืองบรูกก์ เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ จัตุรัสที่กล่าวขานว่าสวยที่สุดในยุโรปใจกลางกรุงบรัสเซลส์ ให้อิสระเที่ยวชมปารีส

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : ทัวร์อิตาลี COLORFULL BURANO 7 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

EUR23 : ทัวร์อิตาลี COLORFULL BURANO 7 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 41,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 13 กันยายน 2560
  วันที่ 28 กันยายน - 04 ตุลาคม 2560
  **ราคานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**

ชมความยิ่งใหญ่และอลังการของมหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร วิหารของเมืองฟลอเรนซ์ (Florence) ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป ช้อปปิ้งจุใจ The Mall Luxury outlet ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า ตื่นตากับมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : ทัวร์อิตาลี COLORFULL BURANO V.2 7 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

EUR24 : ทัวร์อิตาลี COLORFULL BURANO V.2 7 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 43,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 13 กันยายน 2560
  วันที่ 28 กันยายน - 04 ตุลาคม 2560
  วันที่ 12 - 18 / 17 - 23 ตุลาคม 2560
  **ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**

ตามรอยนิยายชื่อดังสุดแสนโรแมนติค โรมิโอ จูเลียต ณ เมืองเวโรน่า เยือนเกาะบูราโนประทับใจกับอาคารบ้านเรือนสีสันอันจัดจ้าน เดินเล่นบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค) บนเกาะเวนิสที่น

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : โมโน อิตาลี (เวนิส) 7 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

EUR25 : โมโน อิตาลี (เวนิส) 7 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 39,500 - 44,900 บาท

เดือน วันเดินทาง  
  วันที่ 05 - 11 กรกฎาคม 2560  
  วันที่ 02 - 08 / 16 - 22 สิงหาคม 2560  
  วันที่ 11 - 17 / 25 - 31 ตุลาคม 2560  
  วันที่ 18 - 24 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)  
  **ราคานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**  

เกาะเวนิสดินแดนแสนโรแมนติก เดินเล่นบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า ช้อปปิ้งสนุกๆที่เมืองมิลาน เมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก เที่ยวเมืองเซียน่า อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ถ่ายรูปกับหอเอน ปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจ

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : อิตาลี ลิกูเรีย 7 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

EUR27 : อิตาลี ลิกูเรีย 7 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 46,900 - 49,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 26 กรกฎาคม - 01 สิงหาคม 2560
  วันที่ 02 - 08 / 16 - 22 สิงหาคม 2560
  วันที่ 20 - 26 กันยายน 2560
  วันที่ 11 - 17 / 25 - 31 ตุลาคม 2560
  วันที่ 18 - 24 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)
  **ราคานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**

นั่งรถไฟเที่ยว “ดินแดนทั้งห้า” หรือ หมู่บ้านชิงเกว แตร์เร เที่ยวเมืองลุคคา เมืองที่ได้ชื่อว่า “Best Small Town in Italy” สัมผัสประสบการณ์นั่งรถรางขึ้นสู่ยอดเขากอร์เนอร์แกรต เพื่อชมความงามอันสุดจะบรรยายของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น นั่งรถไฟความเร็วสูง TGV เดิน

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : SHORT BREAKS IN PARIS 7 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

EUR28 : SHORT BREAKS IN PARIS 7 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 39,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 18 - 24 กันยายน 2560
  วันที่ 25 กันยายน - 01 ตุลาคม 2560
  **ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**

มหานครแห่งแฟชั่นที่เป็นสรรค์ของนักชอปปิ้งจากทั่วทุกมุมโลก พาท่านชมมหานครปารีสอันสุดแสนโรแมนติก นำท่านถ่ายรูปกับหอไอเฟลประตูชัยนโปเลียน ล่องเรือบาโตมุช ไปตามแม่น้ำแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส นำเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : SWISS ฟินเวอร์ 7 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

EUR29 : SWISS ฟินเวอร์ 7 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 49,900 - 53,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 17 - 23 / 24 - 30 ตุลาคม 2560
  วันที่ 01-  07 / 08 - 14 ตุลาคม 2560
  วันที่ 22 - 28 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)
  วันที่ 29 ตุลาคม - 04 พฤศจิกายน 2560
  **ราคานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**

เยือนเมืองชาฟเฮาเซ่น เพื่อชม น้ำตกไรน์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป เที่ยวลูเซิร์น เมืองยอดนิยม พาเที่ยวกรุงเบิร์น ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี ที่เมืองมองเรอซ์ เที่ยวเมืองเซอร์แมท ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : ไฮไลท์เยอรมนี 8 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

EUR30 : ไฮไลท์เยอรมนี 8 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 49,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 06 - 13 / 20 - 27 กันยายน 2560
  วันที่ 04 - 11 ตุลาคม 2560
  วันที่ 18 - 25 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)
  วันที่ 25 ตุลาคม - 01 พฤศจิกายน 2560
  **ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**

เดินเล่นเมืองไลป์ซิก ที่ชาวเยอรมันยังเคยยกย่องเป็น “ปารีสน้อย” เข้าชมความงามของพระราชวังซองส์ซูซี เป็นอดีตพระราชวังฤดูร้อนของพระเจ้าฟรีดริชที่ 2 แห่งปรัสเซีย ชม อนุสรณ์สถานกำแพงเบอร์ลินชมความงามของเมืองเดรสเดน ที่ได้รับสมญานามว่าเป็น “ฟลอเร้นซ์แห่งแม่น้ำ

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : FOCUS ON BALTIC (ลิทัวเนีย-ลัตเวีย-เอสโตเนีย-ฟินแลนด์) 7 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

EUR32 : FOCUS ON BALTIC (ลิทัวเนีย-ลัตเวีย-เอสโตเนีย-ฟินแลนด์) 7 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 57,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 15 - 21 กันยายน 2560
  วันที่ 06 - 12 / 13 - 19 / 20 - 26 ตุลาคม 2560
  วันที่ 27 ตุลาคม - 02 พฤศจิกายน 2560
  **ราคานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**

เยือนสี่ประเทศของยุโรปในแถบคาบสมุทรบอลติก ที่องค์การยูเนสโก้ได้ยกย่องให้เป็นมรดกโลกอันล้ำค่า

ทัวร์ยุโรปคลาสิก : ็Hola Espana สเปน-โปรตุเกส 8 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปคลาสิก

EUR33 : ็Hola Espana สเปน-โปรตุเกส 8 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 39,900 บาท

เดือน วันเดินทาง   
  วันที่ 06 - 13 / 18 - 25 กันยายน 2560
  วันที่ 27 กันยายน - 04 ตุลาคม 2560
  วันที่ 09 - 16 ตุลาคม 2560
  วันที่ 05 - 12 / 10 - 17 / 21 - 28 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 29 พฤศจิกายน - 06 ธันวาคม 2560
  วันที่ 01 - 08 / 08 - 15 ธันวาคม 2560
  **ราคานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**

เข้าชมพระราชวังหลวง แห่งกรุงมาดริด ตื่นตากับรางส่งน้ำโรมันสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 เยือนเมืองซาลามังกา เมืองมรดกโลกจากยูเนสโก้ ชมความงามของมหาวิทยาลัยโกอิมบรา check inเท่ห์ๆที่แหลมโรกา จุดปลายด้านตะวันตกสุดของทวีปยุโรป เข้าชมมหาวิหารแห่งโทเลโด

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : โปรตุเกส – สเปน 8 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

EUR34 : โปรตุเกส – สเปน 8 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 49,900 - 59,900 บาท

เดือน วันเดินทาง  
  วันที่ 06 - 13 กันยายน 2560  
  วันที่ 28 กันยายน - 05 ตุลาคม 2560  
  วันที่ 10 - 17 ตุลาคม 2560  
  วันที่ 19 - 26 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)  
  วันที่ 31 ตุลาคม - 07 พฤศจิกายน 2560  
  วันที่ 29 พฤศจิกายน - 06 ธันวาคม 2560  
  วันที่ 28 ธันวาคม - 04 ธันวาคม 2560  
  **ราคานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**  

เยือนแหลมโรกา จุดที่เป็นปลายด้านตะวันตกสุดของทวีปยุโรป ชมความงามของมหาวิทยาลัยโกอิมบราซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชมเมืองปอร์โต้ แหล่งไวน์ชั้นดีและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก้ ตื่นตากับรางส่งน้ำโรมัน เข้าชมมหาวิหารแห

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : โปรตุเกส - สเปน 10 วัน 7 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

EUR35 : โปรตุเกส - สเปน 10 วัน 7 คืน

ราคาทัวร์ : 55,900 - 59,900 บาท

เดือน วันเดินทาง 
  วันที่ 02 - 11 ธันวาคม 2560
  วันที่ 23 ธันวาคม 2560 - 01 มกราคม 2561 (เทศกาลปีใหม่)
  วันที่ 29 ธันวาคม 2560 - 07 มกราคม 2561 (เทศกาลปีใหม่)
  **ราคานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**

แหลมโรกา จุดที่เป็นปลายด้านตะวันตกสุดของทวีปยุโรป ชมมหาวิทยาลัยโกอิมบรา อดีตมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ที่ถูกเปลี่ยนเป็นพระราชวังหลวง เที่ยวเมืองไวน์ชื่อดัง เมืองปอร์โต้ เข้าชม พระราชวังหลวง แห่งกรุงมาดริด ประเทศสเปน ถ่ายรูปกับมหาวิหาร

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : สก็อตแลนด์-เวลส์-อังกฤษ 8 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

EUR36 : สก็อตแลนด์-เวลส์-อังกฤษ 8 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 55,900 บาท

เดือน วันเดินทาง   
  วันที่ 08 - 15 / 13 - 20 มิถุนายน 2560
  วันที่ 12 - 19 / 19 - 26 กรกฎาคม 2560
  **ราคาทัวร์ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าอังกฤษ**

เข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สก๊อต แฟนบอลไม่พลาดเข้าชมสนามฟุตบอลของทีมปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เที่ยวบ้านเกิดของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ เยือนเมืองคาร์ดิฟฟ์ เมืองหลวงแห่งเวลส์ ชมพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมันตื่นตาตื่นใจกับเสาหินสโตน

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : FANTASTIC CROATIA 8 DAYS 5 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

EUR37 : FANTASTIC CROATIA 8 DAYS 5 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 45,000 - 49,900 บาท

เดือน วันเดินทาง   
  วันที่ 13 - 20 กันยายน 2560
  วันที่ 07 - 14 ตุลาคม 2560
  วันที่ 27 ตุลาคม - 03 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 15 - 22 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 02 - 09 ธันวาคม 2560
  **ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**

ชมความอลังการของธรรมชาติที่อุทยานพลิตวิเซ่ เที่ยวซาดาร์ ,เมืองสปลิท ,เมืองสตอน,เมืองโทรเกียร์,เมืองซิเบนิค เดินเล่นที่เมืองดูบลอฟนิก เมืองมรดกโลกที่ได้รับสมญานามว่า ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติก นั่งกระเช้า สู่ SRD HILL จุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองดูบรอฟนิค

ตุรกี อียิปต์ จอร์แดน อิหร่าน : ทัวร์อียิปต์ PLEASURE EGYPT 8 DAYS 5 NTS สายการบิน : ตุรกี อียิปต์ จอร์แดน อิหร่าน

EY01 : ทัวร์อียิปต์ PLEASURE EGYPT 8 DAYS 5 NTS

ราคาทัวร์ : 65,900 - 69,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 05 - 12 ธันวาคม 2560  **วันรัฐธรรมนูญ
  วันที่ 26 ธันวาคม - 02 มกราคม 2561  **วันขึ้นปีใหม่
  วันที่ 28 ธันวาคม - 04 มกราคม 2561  **วันขึ้นปีใหม่

เขื่อนอัสวาน มหาวิหารลามเลส มหาวิหารฟิเลย์ วิหารออมคอมโบ วิหารเอ็ดฟู ลุคซอร์ ฝั่งตะวันตกและตะวันออกของแม่น้ำไนล์ ไคโร พิรามิด เมมฟิส ซัคคาร่า พิพิธภัณฑ์อิยิปต์ พักเรือสำราญระดับ 5 ดาว

ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า : ทัวร์ฮ่องกง  HONGKONG-LANTAU-DISNEYLAND  3 วัน 2 คืน สายการบิน : ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า

HKG01 : ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG-LANTAU-DISNEYLAND 3 วัน 2 คืน

ราคาทัวร์ : 17,900 - 19,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 01 - 03 / 02 - 04 / 08 - 10 กันยายน 2560 
  วันที่ 09 - 11 / 15 - 17 / 16 - 18 / 22 - 24 กันยายน 2560
  วันที่ 06 - 08 / 07 - 09 / 13 - 15 ตุลาคม 2560
  วันที่ 14 - 16 / 20 - 22 / 22 - 24 ตุลาคม 2560
  วันที่ 21 - 23 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช

ชมการแสดงซิมโฟนี่ออฟไลท์ พระใหญ่ลันเตา(ขึ้นกระเช้านองปิง) ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์(ช่วงบ่าย) นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค หาดรีพัลเบย์ อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน

ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า : ทัวร์ฮ่องกง VIP HONGKONG 3 วัน 2 คืน สายการบิน : ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า

HKG02 : ทัวร์ฮ่องกง VIP HONGKONG 3 วัน 2 คืน

ราคาทัวร์ : 27,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่  12 - 14 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ 

สักการะขอพร กับ 5 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังของฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน, วัดแชกงหมิว, สำนักนางชี, พระใหญ่ลันเตา, เจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัสเบย์ นั่งรถรางพีคแทรม ชมบรรยากาศยอดเขาวิคตอเรีย อิ่มอร่อยกับติ่มซำรสต้นตำรับ และอาหารกวางตุ้ง สไตล์ฮ่องกง อิสระช้อปปิ้งส

ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า : ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-จู่ไห่-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน สายการบิน : ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า

HKG03 : ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-จู่ไห่-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน

ราคาทัวร์ : 9,900 - 11,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 29 - 31 กรกฏาคม 2560 
  วันที่ 04 - 06 / 05 - 07 / 18 - 20 สิงหาคม 2560 
  วันที่ 11 - 13 / 12 - 14 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 18 - 20 / 19 - 21 / 25 - 27 / 26 - 28 สิงหาคม 2560 
  วันที่ 01 - 03 / 02 - 04 / 08 - 10 กันยายน 2560 
  วันที่ 09 - 11 / 15 - 17 / 16 - 18 กันยายน 2560 
  วันที่ 22 - 24 / 23 - 25 กันยายน 2560 

จูไห่ ถนนคู่รัก สาวงามหวีหนี่ วัดผู๋โถว เซินเจิ้น ช้อปปิ้งหลอหวู่ซิตี้ ชมโชว์ม่านน้ำสามมิติ เซินเจิ้น หาดรีพัสเบย์ ฮ่องกง วิคตอเรียพีค อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน พักเซินเจิ้น 1 คืนและจู่ไห่ 1 คืน

ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า : ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ-Shopping 3 วัน 2 คืน สายการบิน : ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า

HKG04 : ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ-Shopping 3 วัน 2 คืน

ราคาทัวร์ : 16,900 - 20,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 04 - 06 / 18 - 20 / 25 - 27 สิงหาคม 2560 
  วันที่ 01 - 03 / 08 - 10 / 15 - 17 / 22 - 24 กันยายน 2560 
  วันที่ 13 - 15 ตุลาคม 2560
  วันที่ 03 - 05 / 10 - 12 / 17 - 19 / 24 - 26 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2560

ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าท์เลท วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว สำนักนางชี ช้อปปิ้งตลาดเลดี้ไนท์มาร์เก็ท วิคตอเรียพีค หาดรีพัสเบย์ อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน

ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า : ทัวร์มาเก๊า มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-จูไห่ 3 วัน 2 คืน สายการบิน : ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า

HKG05 : ทัวร์มาเก๊า มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-จูไห่ 3 วัน 2 คืน

ราคาทัวร์ : 7,900 - 12,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2560  **วันแม่แแห่งชาติ
  วันที่ 25 - 27 / 26 - 28 สิงหาคม 2560 
  วันที่ 01 - 03 / 02 - 04 / 08 - 10 กันยายน 2560 
  วันที่ 09 - 11 / 15 - 17 / 16 - 18 กันยายน 2560 
  วันที่ 22 - 24 / 23 - 25 กันยายน 2560
  วันที่ 06 - 08 / 07 - 09 / 13 - 15 / 14 - 16 ตุลาคม 2560
  วันที่ 20 - 22 / 22 - 24 / 27 - 29 / 28 - 30 ตุลาคม 2560
  วันที่ 21 - 23 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช

มาเกีา เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล โบสถ์เซนต์ปอล จัตุรัสเชนาโด้ เวเนเชี่ยนรีสอร์ท วัดผู๋โถ่ว ผ่านชมถนนคู่รัก จูไห่ พระราชวังหยวนหมิงหยวน ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย

ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า : ทัวร์ฮ่องกง MACAU-HKG-SHOPPING-PEAK TRAM 3 วัน 2 คืน สายการบิน : ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า

HKG06 : ทัวร์ฮ่องกง MACAU-HKG-SHOPPING-PEAK TRAM 3 วัน 2 คืน

ราคาทัวร์ : 13,900 - 18,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2560

มาเกีา เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล เดอะเวเนเชี่ยนรีสอร์ท ฮ่องกง วัดแชกงหมิว ยอดเขาวิคตอเรียพีค(นั่งรถรางพีคแทรม) อิสระช้อปปิ้งตลาดเลดี้มาร์เก็ต อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน

ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า : ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน สายการบิน : ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า

HKG07 : ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน

ราคาทัวร์ : 10,900 - 12,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 20 - 22 / 22 - 24 ตุลาคม 2560
  วันที่ 21 - 23 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช
  วันที่ 10 - 12 / 17 - 19 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 01 - 03 ธันวาคม 2560 
  วันที่ 09 - 11 ธันวาคม 2560  **วันรัฐธรรมนูญ

ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา+กระเช้านองปิง ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าท์เล็ท เดินทางสู่เมืองเซินเจิ้นโดยรถไฟ หมู่บ้านฮากกากันเคิง ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน ชมโชว์MANGROVE GROOVE หลอหวู่ซิตี้ วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน

ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า : ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่ 5 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า

HKG08 : ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่ 5 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 14,900 - 17,900 บาท

  วันที่ 10 - 14 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2560 
  วันที่ 21 -  25 กันยายน 2560
  วันที่ 12 - 15 / 26 - 29 ตุลาคม 2560
  วันที่ 19 - 22 / 20 - 23 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช

วัดหวังต้าเซียน วิคตอเรียพีค อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ชมโชว์ซิมโฟนี่ออฟไลท์ วัดแชกงหมิว เดินทางสู่จูไห่โดยเรือเฟอร์รี่ พระราชวังหยวนหมิงหยวน จูไห่ ถนนคู่รัก วัดผู่โถว ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย มาเก๊า วัดอาม่า เจ้าแม่กวนอิม โบสถ์เซนต์ปอล จัตุรัสเชนาโด้ เวเนเชี่ยน

ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า : ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-จูไห่ 3 วัน 2 คืน สายการบิน : ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า

HKG09 : ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-จูไห่ 3 วัน 2 คืน

ราคาทัวร์ : 7,900 - 12,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 03 - 05 / 04 - 06 / 10 - 12 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 11 - 13 / 17 - 19 / 18 - 20 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 24 - 26 / 25 - 27 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 01 - 03 / 02 - 04 / 03 - 05 ธันวาคม 2560
  วันที่ 08 - 10 / 09 - 11 / 10 - 12 ธันวาคม 2560  **วันรัฐธรรมนูญ
  วันที่ 15 - 17 / 16 - 18 / 22 - 24 / 23 - 25 ธันวาคม 2560

มาเกีา เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล โบสถ์เซนต์ปอล จัตุรัสเชนาโด้ เวเนเชี่ยนรีสอร์ท วัดผู๋โถ่ว ผ่านชมถนนคู่รัก จูไห่ พระราชวังหยวนหมิงหยวน ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย

ทัวร์สแกนดิเนเวีย : ทัวร์ไอซ์แลนด์ MIRACLE ICELAND มหัศจรรย์เหนือธรรมชาติ 10 วัน สายการบิน : ทัวร์สแกนดิเนเวีย

ICELAND02 : ทัวร์ไอซ์แลนด์ MIRACLE ICELAND มหัศจรรย์เหนือธรรมชาติ 10 วัน

ราคาทัวร์ : 155,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 06 - 15 / 13 - 22 ตุลาคม 2560

ไอซ์แลนด์ มหัศจรรย์เหนือธรรมชาติ อาบน้ำแร่บูลลากูฯ น้ำพุร้อน (Geysir) ขับสโนว์โมบิล

ทัวร์อินเดีย เนปาล ภูฏาน : ทัวร์อินเดีย อินเดีย-แคชเมียร์-ทัชมาฮาล 7 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์อินเดีย เนปาล ภูฏาน

IN01 : ทัวร์อินเดีย อินเดีย-แคชเมียร์-ทัชมาฮาล 7 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 38,900 - 41,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 12 - 18 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 26 สิงหาคม - 01 กันยายน 2560
  วันที่ 09 - 15 / 23 - 29 กันยายน 2560
  วันที่ 14 - 20 ตุลาคม 2560
  วันที่ 21 - 27 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช
  วันที่ 28 ตุลาคม - 03 พฤศจิกายน 2560

เดลลี ศรีนาคา แคชเมียร์ เทือกเขากุลมาร์ค โซนามาร์ค ชมเทือกเขาหิมาลัย ล่องเรือชิคาร่า ทัชมาฮาล อักราฟอร์ดแหล่งมรดกโลก สวนชาลิมาร์ ประตูเมืองแห่งชัยชนะ

ทัวร์อินเดีย เนปาล ภูฏาน : อินเดีย อินเดีย-เลห์ ลาดัก-ทัชมาฮาล 9 วัน 6 คืน สายการบิน : ทัวร์อินเดีย เนปาล ภูฏาน

IN02 : อินเดีย อินเดีย-เลห์ ลาดัก-ทัชมาฮาล 9 วัน 6 คืน

ราคาทัวร์ : 46,900 - 48,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 08 - 16 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 24 สิงหาคม - 01 กันยายน 2560
  วันที่ 14 - 22 ตุลาคม 2560

เจดีย์แห่งสันติภาพ พระราชวังเลห์ วัดเฮมิส วัดทิกเช สตอคพาเลซ ถนนที่สูงที่สุดในโลก นูบร้าวัลเล่ย์ สนุกสนานกับกิจกรรมขี่อูฐบนทะเลทราย วัดดิสกิต ทะเลสาบแปงกอง ทัชมาฮาล อักราฟอร์ดแหล่งมรดกโลก

ทัวร์อินเดีย เนปาล ภูฏาน : ทัวร์อินเดีย อินเดีย-เลห์ ลาดัก-ทิเบตน้อย-ทัชมาฮาล 9 วัน 8 คืน สายการบิน : ทัวร์อินเดีย เนปาล ภูฏาน

IN03 : ทัวร์อินเดีย อินเดีย-เลห์ ลาดัก-ทิเบตน้อย-ทัชมาฮาล 9 วัน 8 คืน

ราคาทัวร์ : 45,900 - 47,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 22 - 30 สิงหาคม 2560
  วันที่ 13 - 21 ตุลาคม 2560

ทัชมาฮาล แหล่งมรดกโลกอักราฟอร์ด ลานสวนประดับดิวันอีอาอำ เจดีย์แห่งสันติภาพ พระราชวังเลห์ วัดเฮมิส วัดทิกเช พระราชวังเชย์ วัดดิสกิต ทะเลสาบแปงกอง กรุงเดลลี ประตูเมืองแห่งชัยชนะ ช้อปปิ้งที่ตลาดจันปาท

ทัวร์อินเดีย เนปาล ภูฏาน : ทัวร์อินเดีย อินเดีย-เนปาล-เขาคิชฌกูฏ 8 วัน 7 คืน สายการบิน : ทัวร์อินเดีย เนปาล ภูฏาน

IN04 : ทัวร์อินเดีย อินเดีย-เนปาล-เขาคิชฌกูฏ 8 วัน 7 คืน

ราคาทัวร์ : 45,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 08 - 15 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 28 พฤศจิกายน - 05 ธันวาคม 2560  **วันพ่อแห่งชาติ
  วันที่ 03 - 10 / 05 - 12 ธันวาคม 2560  **วันรัฐธรรมนูญ

เมืองคยา สถูปพุทธคยา สัตตมหาสถาน ขึ้นเขาคิชฌกูฏ วัดเวฬุวัน มหาวิทยาลัยนาลันทา วัดป่ามหาวัน เมืองกุสินารา มกุฏพันธเจดีย์ เมืองลุมพินี สวนลุมพินีวัน เมืองสาวัตถี สถูปเจาคันธี ธรรมเมขสถูป แม่น้ำคงคา เมืองพาราณสี

ตุรกี อียิปต์ จอร์แดน อิหร่าน : ทัวร์อิหร่าน PERSIAN DELIGHT IRAN 9 DAYS 7 NTS สายการบิน : ตุรกี อียิปต์ จอร์แดน อิหร่าน

IRN01 : ทัวร์อิหร่าน PERSIAN DELIGHT IRAN 9 DAYS 7 NTS

ราคาทัวร์ : 79,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 19 - 27 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช
  วันที่ 18 - 26 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 01 - 09 ธันวาคม 2560
  วันที่ 29 ธันวาคม - 06 มกราคม 2561  **วันขึ้นปีใหม่

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอิหร่าน พระราชวังโกเลสตาน หมู่บ้านมาซูเล่ห์ พระราชวังเนียวาราน พิพิธภัณฑ์อัญมณี มัสยิดสีชมพู คฤหาสถ์โบราณ อนุสรณ์สถานท่านฮาเฟซ ตลาดวาคิลบาร์ซาร์ พระราชวังเปอร์ซีโปลิส มัสยิดอิหม่าม พระราชวังอะลีคาปู หมู่บ้านอะบียาเน่ห์

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SUMMER CHILL 5 DAYS 3 NIGHTS  

JP-PRO 01 : ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SUMMER CHILL 5 DAYS 3 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 23,900 - 24,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 02 - 06 / 16 - 20 สิงหาคม 2560
  วันที่ 30 สิงหาคม - 03 กันยายน 2560
  วันที่ 06 - 10 / 07 - 11 / 13 - 17 กันยายน 2560
  วันที่ 14 - 18 / 20 - 24 / 21 - 25 กันยายน 2560
  วันที่ 27 กันยายน - 01 ตุลาคม 2560
  วันที่ 28 กันยายน - 02 ตุลาคม 2560

อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรืองทะเลสาบอาชิ หุขเขาโอวาคุดานิ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ] บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไก อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น FULL DAY JAPAN TRIP TOKYO FUJI 5 วัน 3 คืน  

JP-PRO 02 : ทัวร์ญี่ปุ่น FULL DAY JAPAN TRIP TOKYO FUJI 5 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 25,999 - 27,999 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 05 - 09 / 06 - 10 / 07 - 11 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 08 - 12 / 13 - 17 / 14 - 18 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 15 - 19 / 19 - 23 / 20 - 24 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 21 - 25 / 22 - 26 / 26 - 30 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 28 กรกฎาคม - 01 สิงหาคม 2560
  วันที่ 02 - 06 / 03 - 07 / 04 - 08 สิงหาคม 2560
  วันที่ 09 - 13 / 10 - 14 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)
  วันที่ 11 - 15 / 12 - 16 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)
  วันที่ 05 - 09 / 1 7- 21 / 18 - 22 สิงหาคม 2560
  วันที่ 19 - 23 / 23 - 27 / 24 - 28 สิงหาคม 2560
  วันที่ 25 - 29 / 26 - 30 สิงหาคม 2560
  วันที่ 30 สิงหาคม - 03 กันยายน 2560
  วันที่ 31 สิงหาคม - 04 กันยายน 2560
  วันที่ 01 - 05 / 02 - 06 / 06 - 10 กันยายน 2560
  วันที่ 07 - 11 / 08 - 12 / 09 - 13 กันยายน 2560
  วันที่ 13 - 17 / 14 - 18 / 15 - 19 กันยายน 2560
  วันที่ 16 - 20 / 21 - 25 / 22 - 26 กันยายน 2560
  วันที่ 27 กันยายน - 02 ตุลาคม 2560
  วันที่ 29 กันยายน - 03 ตุลาคม 2560
  วันที่ 30 กันยายน - 04 ตุลาคม 2560

ล่องเรือโจรสลัด 35 นาทีชิมไข่ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิ ถ่ายรูปบรรยากาศสุดชิว ณ.มิชิมะ สกายวอล์ค สานแขวนที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น ชมความงามของภูเขาที่สวยที่สุด “ภูเขาไฟฟูจิ” และ สวนดอกไม้นานาพันธุ์ สักการะขอพรกับ “เจ้าแม่กวนอิม” ที่วัดอาซากุสะ และ ช้อปปิ้งเพลินๆ

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO IN TOWN 5 DAYS 3 NIGHTS  

JP-PRO 03 : ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO IN TOWN 5 DAYS 3 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 27,900 - 28,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 21 - 25 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 11 - 15 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)

เที่ยวญี่ปุ่น ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิ ชมภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) อิสระโตเกียวเต็มวัน

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น SUPER KANSAI FREE USJ 5 DAYS 3 NIGHTS  

JP-PRO 04 : ทัวร์ญี่ปุ่น SUPER KANSAI FREE USJ 5 DAYS 3 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 24,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 28 กันยายน - 02 ตุลาคม 2560

เที่ยวเมืองหลวงเก่าที่เกียวโต วัดคิโยมิสึ วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ อิสระเต็มวัน หรือเลิอกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT OSAKA-KYOTO-KOBE 5 DAYS 3 NIGHTS  

JP-PRO 05 : ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT OSAKA-KYOTO-KOBE 5 DAYS 3 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 25,900 - 26,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2560
  วันที่ 30 สิงหาคม - 03 กันยายน 2560
  วันที่ 06 - 10 / 13 - 17 / 20 - 24 กันยายน 2560
  วันที่ 27 กันยายน - 01 ตุลาคม 2560
  วันที่ 10 - 14 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)

เมืองเฮียวโงะ ปราสาทฮิเมจิ เที่ยวเมืองโกเบ ชมวิวยอดเขาร๊อคโกะอิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอวัดคิโยมิสึ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO HITACHI RED KOCHIA 5 DAYS 3 NIGHTS  

JP-PRO 06 : ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO HITACHI RED KOCHIA 5 DAYS 3 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 33,900 - 34,900 บาท

เดือน วันเดินทาง  
  วันที่ 05 - 09 / 12 - 16 ตุลาคม 2560  
  วันที่ 18 - 22 / 19 - 23 ตุลาคม 2560  
  วันที่ 25 - 29 / 26 - 30 ตุลาคม 2560  

สวนฮิตาชิซีไซด์พาร์ค ชมทุ่งต้นโคเชีย วัดอาซากุซะ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ-อาบน้ำแร่

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น ECO TOKYO TG PROMOTION 6 DAYS 3 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP008 : ทัวร์ญี่ปุ่น ECO TOKYO TG PROMOTION 6 DAYS 3 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 37,900 - 38,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 05 - 10 / 12 - 17 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 19 - 24 / 26 - 31 กรกฏาคม 2560

เที่ยวโตเกียว ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ]เดินเล่นซื้อของระลึกพร้อมไหว้พระขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซากุซะ สักการะหลวงพ่อโตไดบุทสึ

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO EXCITING (MELON PICKING) 5 DAYS 3 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP009 : ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO EXCITING (MELON PICKING) 5 DAYS 3 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 41,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 18 - 22 กรกฎาคม 2560

ล่องเรือโจรสลัด อาบน้ำแร่ อ็องเซ็น เพื่อผ่อนคลายจากความเมื่อยล้า หุบเขาโอวาคุดานิ วัดอาซากุซะ ช้อปปิ้งโกเท็มบะพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต สวนเมล่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN [B] TG PROMOTION 6 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP010 : ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN [B] TG PROMOTION 6 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 43,900 - 47,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 05 - 10 / 14 - 19 / 21 - 26 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 28 กรกฎาคม - 02 สิงหาคม 2560

ชมความงามเสาโทรริอิ(เสาสีส้ม)นับหมื่นต้นที่ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ วัดคินตาคูจิ วัดคิโยมิสึ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ หูบเขาโอวาคุดานิ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN [C] TG PROMOTION 6 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP011 : ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN [C] TG PROMOTION 6 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 45,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 18 - 23 / 25 - 30 กรกฎาคม 2560

สนุกสนานไปกับเครื่องเล่นที่ท้าทายนานาชนิดที่ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ พร้อมเข้าชมโซนใหม่โซนแฮรี่ พร้อมสนุกกับ“Harry Potter and the Forbidden Journey™ in 4K3D” นั้งรถไฟชินคันเซน ล่องทะเลสาบอาชิ

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น DOKODEMO OSAKA-TOKYO PROMOTION 6 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP012 : ทัวร์ญี่ปุ่น DOKODEMO OSAKA-TOKYO PROMOTION 6 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 50,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 21 - 26 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 07 - 12 สิงหาคม 2560
  วันที่ 19 - 24 กันยายน 2560

เที่ยวญี่ปุ่นสุดคุ้ม เส้นทางใหม่ ไฮไลท์!! [09-14 มิ.ย. ชม วัดโทไดจิ ] [21-26 ก.ค. ,7-12 ส.ค. ชมทุ่งดอกลิลลี่] [19-24 ก.ย. ชมลาน “ต้นโคเกีย”]

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น DOKODEMO OSAKA-TOKYO (UNIVERSAL) 6 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP013 : ทัวร์ญี่ปุ่น DOKODEMO OSAKA-TOKYO (UNIVERSAL) 6 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 51,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 21 - 26 กรกฎาคม 2560 
  วันที่ 07 - 12 สิงหาคม 2560
  วันที่ 19 - 24 กันยายน 2560

เข้าสวนสนุกยูนิเวอร์แซล (รวมแล้ว) นิโอเอะธีมพาร์ค กิจกรรมทำขนมญี่ปุ่น เก็บ/กินเมล่อน ช้อปปิ้งโกเท็มบะเอ้าท์เล็ต ขึ้นชมฟูจิ โตเกียว ชินจูกุ ฟรีช้อปปิ้ง 1 วัน ศาลเจ้าฮิเอะ พักอาบน้ำแร่ กินขาปูยักษ์

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น PANORAMA (LEGO LAND) 6 DAYS 4 NIGNTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP014 : ทัวร์ญี่ปุ่น PANORAMA (LEGO LAND) 6 DAYS 4 NIGNTS

ราคาทัวร์ : 56,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 27 กรกฎาคม - 01 สิงหาคม 2560

เที่ยวเมืองหลวงเก่าสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมที่เกียวโต [วัดคิโยมิสึ, ฟูจิมิอินาริ] สนุกสนานกับสวนสนุกแห่งใหม่ เอาใจแฟนๆตัวต่อสุดคลาสสิค LEGO LAND

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น CLASSIC FUNNY LEGO LAVENDER DREAM 6 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP015 : ทัวร์ญี่ปุ่น CLASSIC FUNNY LEGO LAVENDER DREAM 6 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 50,700 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 12 กรกฎาคม 2560

สวนสนุก Lego Land ฮามามัตสึ ชมตลาดปลานาบุระ ไร่ชาเขียว กิจกรรมเก็บใบชา ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ต ขึ้นฟูจิ คาวาูจิโกะ ทุ่งลาเวนเดอร์ โตเกียว อิสระช้อปปิ้ง 1 วัน วัดอาซากุซะ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ พักอาบน้ำแร่ 1 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น TAKYAMA FANTASTIC DINOSOUR 6 DAYS 3 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP016 : ทัวร์ญี่ปุ่น TAKYAMA FANTASTIC DINOSOUR 6 DAYS 3 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 39,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 05 - 10 / 12 - 17 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 19 - 24 / 26 - 31 กรกฎาคม 2560

เที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า ถนนสายซันมาจิ เมืองฟุคุอิ หน้าผาโทจินโบ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ เที่ยวเมืองมรดกโลกชื่อดัง ณ เมืองชิราคาว่าโกะ ที่จะทำให้ประทับใจไม่รู้ลืม

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA KAMIKOCHI GREEN 6 DAYS 3 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP017 : ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA KAMIKOCHI GREEN 6 DAYS 3 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 43,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 03 - 08 / 23 - 28 กรกฎาคม 2560

ชมมรดกโลกหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า เดินเล่นถนนสายซันมาจิ ซูจิ ชมความงดงามของปราสาทมัสซึโมโต้

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น ROMANTIC LAVENDER SUMMER MELON & FURANO CAKE 6 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP018 : ทัวร์ญี่ปุ่น ROMANTIC LAVENDER SUMMER MELON & FURANO CAKE 6 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 77,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 17 - 22 / 18 - 23 กรกฎาคม 2560

เที่ยวไฮไลท์ฮอกไกโด ชมุท่งลาเวนเดอร์ ไอซ์พาวิลเลี่ยน น้ำตกริวเซ-กิงกะ นั่งกระเช้าห้อยขา ฟาร์มโทมิตะ ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ต ซับโปโร โรงงงานช็อคโกแลต เก็บเชอร์รี่, พักอาบน้ำแร่ กินเมล่อนไม่อั้น, บุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ดอัพเกรด

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO LAVENDER 6 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP019 : ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO LAVENDER 6 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 66,900 - 69,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่  05 - 10 / 15 - 20 กรกฏาคม 2560
  วันที่ 29 กรกฎาคม - 03 สิงหาคม 2560 

เก็บเชอร์ร่สดๆจากไร่ บ่อน้ำสีฟ้า เที่ยวโรงงานช็อคโกแลต เมืองโรงแมนติคโอตารุ ชมความงามดอกลาเวนเดอร์ ณ ฟาร์มโทมิตะ อิสระเต็มวันที่ซัปโปโร

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO LAVENDER 6 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP020 : ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO LAVENDER 6 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 70,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 12 กรกฎาคม 2560

ชมควาามสวยงามของทุ่งดอกลาเวนเดอร์ และทุ่งดอกไม้สีรุ้งที่ฟาร์มโทมิตะและฟลาวเวอร์แลนด์ สมผัสความโรแมนติคที่คลองโอตารุ บ่อน้ำสีฟ้า นั้งกระเช้าขึ้นยอดเขาเท็งกุ เก็บเชอรี่สดๆจากต้น

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO FLOWER & FRUIT LOVER 6 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP021 : ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO FLOWER & FRUIT LOVER 6 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 65,900 - 67,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 05 - 10 / 06 - 10 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 07 - 12 / 11 - 16 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 14 - 19 / 18 - 23 / 21 - 26 กรกฎาคม 2560

ชมความงดงามของทุ่งดอกไม้หลากสี ณ ฟาร์มโทมิตะ ฟาร์มดอกไม้ชื่อดังของเกาะฮอกไกโด คลองโอตารุ นั้งกระเช้าขึ้นยอดเขาเท็งกุ หมู่บ้านช็อกโกแลต อิชิยะ

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SUMMER FLOWER 6 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP022 : ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SUMMER FLOWER 6 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 49,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 04 - 09 / 16 - 21 / 24 - 29 กรกฎาคม 2560

ชมความงดงามของทุ่งดอกไม้หลากสี ณ ฟาร์มโทมิตะ ฟาร์มดอกไม้ชื่อดังของเกาะฮอกไกโด ศิลปะบนทุ่งนาเมืองคามิคาวะ อิสระช้อปปิ้งถนนทานุกิโคจิ

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น BIG EASY HOKKAIDO 6 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP023 : ทัวร์ญี่ปุ่น BIG EASY HOKKAIDO 6 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 57,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 04 - 09 กรกฎาคม 2560

ชมความสวยงามของสวนดอกไม้ 2 สวน โทมิตะฟาร์มและสวนชิกิไซ ฮิลล์ชิมราเมนรสเลิศ อาหารขึ้นชื่อของเกาะฮอกไกโด ชมโรงงานผลิตสาเกชื่อดัง ของญี่ปุ่น พร้อมชิมสาเกสุดอร่อย พักโรงแรม พร้อมแช่น้ำแร่ออนเซน 2 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น BIG SOUNKYO-SAPPORO (LAVENDER) 6 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP024 : ทัวร์ญี่ปุ่น BIG SOUNKYO-SAPPORO (LAVENDER) 6 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 63,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 08 - 13 กรกฎาคม 2560

ชมศิลปะบนนาข้าว ที่ 1 ปีมีครั้งเดียวชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ไฮไลท์ของฮอกไกโดในช่วงฤดูร้อน นั่งรถกระเช้าขึ้นภูเขาไฟอุซึ ชมทะเลสาบโทยะและภูเขาโชวะชินซัง พิเศษ บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์ แบบไม่อั้น พร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ด

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น ECO TOKYO TG PROMOTION 6 DAYS 3 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP026 : ทัวร์ญี่ปุ่น ECO TOKYO TG PROMOTION 6 DAYS 3 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 37,900 - 41,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 02 - 07 / 23 - 28 สิงหาคม 2560
  วันที่ 10 - 15 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)
  วันที่ 30 สิงหาคม - 04 กันยายน 2560

ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามที่ทะเลสาบอาชิพร้อมชมความสวยงามของศาลเจ้าฮาโกเน่ บ่อน้ำศักดิ์สิทธ์โอชิโนะฮักไก วัดอาซากะซะ หลวงพ่อโตไดบุทสึ ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN [B] TG PROMOTION 6 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP027 : ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN [B] TG PROMOTION 6 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 43,900 - 48,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 04 - 09 / 18 - 23 / 25 - 30 สิงหาคม 2560
  วันที่ 11 - 16 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)

เที่ยวเมืองหลวงเก่าสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมที่เกียวโต เป็นประสบการณ์ประทับใจชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ]

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN-C TG PROMOTION 6 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP028 : ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN-C TG PROMOTION 6 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 45,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 01 - 06 / 15 - 20 / 22 - 27 สิงหาคม 2560
  วันที่ 29 สิงหาคม - 03 กันยายน 2560

สนุกสนานไปกับเครื่องเล่นที่ท้าทายนานาชนิดที่ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ สาวกแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่ควรพลาด เดินเล่นซื้อของระลึกพร้อมไหว้พระขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซากุซะ

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น PANORAMA 6 DAYS 4 NIGHTS (ARACHIYAMA+MELON) สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP029 : ทัวร์ญี่ปุ่น PANORAMA 6 DAYS 4 NIGHTS (ARACHIYAMA+MELON)

ราคาทัวร์ : 55,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 05 - 10 สิงหาคม 2560

ทัวร์ญี่ปุ่นเก็บภาพประจับใจสะภาพแขวนวิวฟูจิ มิชิม่า นั้งรถไฟสายธรรมชาติ ลิ้มรสเมล่อนสดๆจากต้น ศลายเจ้าฟูชิมิ อินาริ ป่าไผ่

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น TG PRO NAGOYA OSAKA 5 DAYS 2 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP030 : ทัวร์ญี่ปุ่น TG PRO NAGOYA OSAKA 5 DAYS 2 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 30,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 02 - 06 / 04 - 08 / 16 - 20 สิงหาคม 2560
  วันที่ 23 - 27 / 25 - 29 สิงหาคม 2560
  วันที่ 30 สิงหาคม - 03 กันยายน 2560

เที่ยวเมืองหลวงเก่าสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมที่เกียวโต [วัดคิโยมิสึ,ฟูชิมิอินาริ] อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA HERITAGE (FRUITS PICKING) 6 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP031 : ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA HERITAGE (FRUITS PICKING) 6 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 59,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่04 - 09 / 25 - 30 สิงหาคม 2560

เดินเล่นชมความสวยงามของหมู่บ้านที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดก หมุ่บ้านชิราคาวาโกะเที่ยวชมปราสาทที่มีความสวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศญี่ปุ่น ณ ปราสาทมัตสึโมโต้นมัสการขอพรจากวัดอาซะกุซ่า

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE FLOWER 6 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP032 : ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE FLOWER 6 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 47,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 15 - 20 / 18 - 23 / 25 - 30 สิงหาคม 2560

ชมความมีเสน่ห์ของเมืองฮาโกดาเตะพร้อมขึ้นกระเช้าชมวิวที่สวยติด 1 ใน 3 ของโลกเที่ยวชมเมืองแห่งความโรแมนติกที่ผสมผสานกับความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ ณ เมืองโอตารุ

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น DOKODEMO HOKKAIDO (DORAEMON & ROYCE WORLD) 5 DAYS 3 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP033 : ทัวร์ญี่ปุ่น DOKODEMO HOKKAIDO (DORAEMON & ROYCE WORLD) 5 DAYS 3 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 50,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2560

เที่ยวไฮไลท์ ฮอกไกโด สัมผัสความเย็นที่ไอซ์พาวิลเลี่ยน นั่งกระเช้าห้อยขาคุโรดาเคะ น้ำตกริวเซ-กิงกะ ซับโปโร โอตารุ อิสระช้อปปิ้งย่าน JR-Sapporo โลกแห่งช็อคโกแล็ต "รอยซ์เวิล์ด" โดราเอมอน สกายพาร์ค

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HI-LIGHT & DORAEMON ROYCE WORLD 6 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP034 : ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HI-LIGHT & DORAEMON ROYCE WORLD 6 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 54,800 บาท

เดือน วันเดินทาง  
  วันที่ 07 - 12 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)  

สนุกและเพลิดเพลินไปกับตัวการ์ตูนโดราเอม่อน ที่ โดราเอม่อนสกายพาร์ค เที่ยวชมเมืองแห่งความโรแมนติกที่ผสมผสานกับความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ ณ เมืองโอตารุ

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น ฺBIG JAPAN HOKKAIDO ROMANTIC (SPECIAL) 6 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP035 : ทัวร์ญี่ปุ่น ฺBIG JAPAN HOKKAIDO ROMANTIC (SPECIAL) 6 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 56,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 11 - 16 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)

ขึ้นโร้ปเวย์ชมความสวยงามยามค่ำคืนที่สวยที่สุดของเมืองฮาโกดาเตะชมทุ่งดอกไม้หลากสี ไฮไลท์ขอฮอกไกโดในช่วงฤดูร้อนเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งที่ย่านทานุกิโคจิและมิตซุย เอ้าท์เลต พิเศษ บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์ พร้อมซอฟต์ดริ้งแบบไม่อั้นที่ร้านนันดะ ชื่อดัง

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO LAVENDER 6 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP036 : ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO LAVENDER 6 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 61,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 01 - 06 สิงหาคม 2560

ชมควาามสวยงามของทุ่งดอกลาเวนเดอร์ และทุ่งดอกไม้สีรุ้งที่ฟาร์มโทมิตะและฟลาวเวอร์แลนด์ สมผัสความโรแมนติคที่คลองโอตารุ "ยูบาริเมล่อน"ผลไม้ขึ้นชื่อที่สุดของฮอกไกโด เก็บเชอร์รี่สดๆจากต้น

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SOUNKYO 6 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP037 : ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SOUNKYO 6 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 65,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 11- 16 สิงหาคม 2557 (วันแม่แห่งชาติ)

ทัวร์ฮอกไกโด เที่ยวเกาะเหนือสุด นั้งรถแทคเตอร์ชมสวนดอกไม้ ชิคิโซะโนะโอกะ หาร์มอัลปากา สุดโรแมนติกที่คลองโอตารุ

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น TG PRO KYUSHU FULLDAY 5 DAYS 3 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP038 : ทัวร์ญี่ปุ่น TG PRO KYUSHU FULLDAY 5 DAYS 3 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 34,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 04 - 08 / 18 - 22 / 25 - 29 สิงหาคม 2560

ขอพรจากศาลเจ้าชื่อดังแห่งเกาะคิวชู ณ ศาลเจ้าดาไซฟุ ศาลเจ้าชื่อดังแห่งเมืองฟุคุโอกะ ชมบ่อน้ำจิโงคุเมงุริ

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU & HUIS TEN BOSCH FLOWER PARK 6 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP039 : ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU & HUIS TEN BOSCH FLOWER PARK 6 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 47,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 09 - 14 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)

เพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบยุโรปในหมู่บ้านฮอลแลนด์ เฮ้าส์เทนบอช ชมบ่อน้ำนรกจิโกะคุเมะกุริ (บ่อเลือดและบ่อทะเล)

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO FOR YOU 5 DAYS 3 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP040 : ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO FOR YOU 5 DAYS 3 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 37,991 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 17 - 21 / 24 - 28 สิงหาคม 2560
  วันที่ 05 - 09 / 06 - 10 กันยายน 2560
  วันที่ 12 - 16 / 13 - 17 กันยายน 2560
  วันที่ 19 - 23 / 20 - 24 / 26 - 30 กันยายน 2560
  วันที่ 27 มิถุนายน - 01 กรกฎาคม 2560

ชิมราเมนชั้นเยี่ยม จาก 8 ร้านที่ว่ากันว่าดีที่สุดของเมืองอาซาฮีคาว่า ณ Ramen Villageชม “ทุ่งลาเวนเดอร์” เต็มพื้นที่ ณ ฟาร์มโทมิตะ ลิ้มลอง “เมล่อน ยูบาริ” ที่ได้ชื่อว่า หวานอร่อยที่สุดในญี่ปุ่น ไม่มีพลาดกับการไปถ่ายรูปกับ “คลองโอตารุ” หนึ่งในแลนด์มาร์กข

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น ECO TOKYO TG PROMOTION 6 DAYS 3 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP041 : ทัวร์ญี่ปุ่น ECO TOKYO TG PROMOTION 6 DAYS 3 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 37,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 06 - 11 / 13 - 18 / 20 - 25 กันยายน 2560
  วันที่ 27 กันยายน - 02 ตุลาคม 2560

ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ชิมไข่ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิ ช้อปปิ้งที่โกเทมบะเอ้าท์เล็ต ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไก

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO FOR YOU 6 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP041 : ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO FOR YOU 6 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 39,991 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 16 - 21 - 23 - 28 สิงหาคม 2560
  วันที่ 29 สิงหาคม - 03 กันยายน 2560
  วันที่ 31 สิงหาคม - 05 กันยายน 2560
  วันที่ 12 - 17 กันยายน 2560

ชิมราเมนชั้นเยี่ยม จาก 8 ร้านที่ว่ากันว่าดีที่สุดของเมืองอาซาฮีคาว่า ณ Ramen Villageชม “ทุ่งลาเวนเดอร์” เต็มพื้นที่ ณ ฟาร์มโทมิตะ ลิ้มลอง “เมล่อน ยูบาริ” ที่ได้ชื่อว่า หวานอร่อยที่สุดในญี่ปุ่น ไม่มีพลาดกับการไปถ่ายรูปกับ “คลองโอตารุ” หนึ่งในแลนด์มาร์ก

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN - B TG PROMOTION 6 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP042 : ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN - B TG PROMOTION 6 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 43,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 01 - 06 / 08 - 13 / 15 - 20 กันยายน 2560
  วันที่ 29 กันยายน - 04 ตุลาคม 2560

นมัสการหลวงพ่อโตวัดโทไดจิ เที่ยวเมืองหลวงเก่าสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมที่เกียวโต [วัดคินคะคุจิ, วัดคิโยมิสึ, ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ] ทดลองนั่งรถไฟชินคันเซน ที่วิ่งด้วยความเร็ว 240 กม./ชม. ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามที่ทะเลสาบอาชิ นมัสการเจ้าแม่กวนอิมศ

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN - C TG PROMOTION 6 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP043 : ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN - C TG PROMOTION 6 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 45,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 05 - 10 / 12 - 17 / 19 - 26 กันยายน 2560
  วันที่ 26 กันยายน - 01 ตุลาคม 2560

[การันตีตั๋วเข้าโซนแฮรี่พอร์ตเตอร์ – ให้ท่านได้เที่ยวชมเมืองพ่อมดอย่างจุใจ!!] สนุกสนานไปกับเครื่องเล่นที่ท้าทายนานาชนิดที่ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ พร้อมเข้าชมโซนใหม่ “The Wizarding World of Harry Potter” สาวกแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่ควรพลาด

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น PANORAMA 6 DAYS 4 NIGHTS (ARASHIYAMA+MELON) สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP044 : ทัวร์ญี่ปุ่น PANORAMA 6 DAYS 4 NIGHTS (ARASHIYAMA+MELON)

ราคาทัวร์ : 56,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 09 - 14 / 23 - 28 กันยายน 2560

เที่ยวโอซาก้า ชมป่าไผ่อายุกว่า 1000 ปี ชมเส้นทางธรรมชาติที่สวยที่สุดในเกียวโต ณ อาราชิยาม่า นั่งรถไฟสายโรแมนติครถไฟโทร็อคโกะ เก็บภาพประทับใจสะพานแขวนวิวฟูจิ มิชิม่า

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น TG PRO NAGOYA-OSAKA 5 DAYS 2 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP045 : ทัวร์ญี่ปุ่น TG PRO NAGOYA-OSAKA 5 DAYS 2 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 30,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 01 - 05 / 06 - 10 กันยายน 2560
  วันที่ 13 - 17 / 15 - 19 กันยายน 2560
  วันที่ 20 - 24 / 22 - 26 กันยายน 2560
  วันที่ 27 กันยายน - 01 ตุลาคม 2560
  วันที่ 29 กันยายน - 03 ตุลาคม 2560

เที่ยวเมืองเกียวดต วัดคิโยมิสึ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ เข้าเมืองนาราวัดโทไดจิ อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA FANTASTIC DINOSOUR 6 DAYS 3 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP046 : ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA FANTASTIC DINOSOUR 6 DAYS 3 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 39,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 06 - 11 / 13 - 18 / 20 - 25 กันยายน 2560
  วันที่ 27 กันยายน - 02 ตุลาคม 2560

ชมความสวยงามของหมู่บ้านที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดก หมุ่บ้านชิราคาวาโกะเที่ยวเมืองทาคาย่ามา เดินเล่นย่านเขตเมืองเก่าซันมาจิ ซูจิ ชมพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA KAMIKOCHI TOKYO 6 DAYS 3 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP047 : ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA KAMIKOCHI TOKYO 6 DAYS 3 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 43,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 04 - 09 / 25 - 30 กันยายน 2560

เที่ยวหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ พร้อมบรรยากาศประทับใจไม่รู้ลืม เดินเล่นย่านเมืองเก่าซันมาจิซูจิ ย้อนรอยบรรยากาศสมัยเอโดะ เที่ยวชมปราสาทที่มีความสวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศญี่ปุ่น ณ ปราสาทมัตสึโมโต้

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA HERITAGE 6 DAYS 4 NIGHTS (FRUITS PICKING) สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP048 : ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA HERITAGE 6 DAYS 4 NIGHTS (FRUITS PICKING)

ราคาทัวร์ : 56,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 08 - 13 / 22 - 27 กันยายน 2560

เที่ยวหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ ปราสาทมัตสึโมโต้ปราสาทที่งดงามติดอันดับ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น สวนผลไม้ พระใหญ่เมืองคามาคุระ

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE FLOWER 6 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP049 : ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE FLOWER 6 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 47,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 05 - 10 / 19 - 24 กันยายน 2560 
  วันที่ 26 กันยายน - 01 ตุลาคม 2560
  วันที่ 28 กันยายน - 03 ตุลาคม 2560

ชมวิวกลางคืนเมืองฮาโกดาเตะ สวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ โกดังอิฐแดงโดราเอม่อนสกายพาร์ค เมืองสุดดรแมนติกโอตารุ

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SUMMER 6 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP050 : ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SUMMER 6 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 56,900 บาท

เดือน     วันเดินทาง
              วันที่ 10 - 15 กันยายน 2560

ฟาร์มหมีโนโบริเบทสึ ชมโรงงานช็อกโกแลต ที่ขึ้นชื่อของฮอกไกโด ชมเมืองเก่าโอตารุ เมืองที่สุดแสนโรแมนติก ช้อปปิ้งจุใจที่

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL LITE & BUDGET 6 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP051 : ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL LITE & BUDGET 6 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 36,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 04 - 09 / 20 - 25 กันยายน 2560
  วันที่ 27 กันยายน - 02 ตุลาคม 2560

ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ]

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น ECO TOKYO & HITACHI FLOWER 6 DAYS 3 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP055 : ทัวร์ญี่ปุ่น ECO TOKYO & HITACHI FLOWER 6 DAYS 3 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 42,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 04 - 09 / 26 - 31 ตุลาคม 2560

เที่ยวโตเกียว ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ]เดินเล่นซื้อของระลึกพร้อมไหว้พระขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซากุซะ ชมสวนฮิตาลิซีไซด์พาร์ค ชมทุ่งต้นโคเชีย ทุ่งดอกคอสมอส

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น ECO TOKYO & HITACHI FLOWER 6 DAYS 3 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP056 : ทัวร์ญี่ปุ่น ECO TOKYO & HITACHI FLOWER 6 DAYS 3 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 43,900 - 45,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 06 - 11 / 13 - 18 ตุลาคม 2560
  วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)

เที่ยวโตเกียว ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ]เดินเล่นซื้อของระลึกพร้อมไหว้พระขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซากุซะ ชมสวนฮิตาลิซีไซด์พาร์ค ชมทุ่งต้นโคเชีย ทุ่งดอกคอสมอส

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น YOI TABI WORLD HERITAGE (KOGIA) 6 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP060 : ทัวร์ญี่ปุ่น YOI TABI WORLD HERITAGE (KOGIA) 6 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 54,900 - 57,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 11 - 16 / 18 - 23 ตุลาคม 2560

เที่ยวญี่ปุ่น นารา วัดโทไดจิ เกียวโต ปราสาททอง ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ช้อปปิ้งโกเท็มบะเอ้าท์เล็ต ขึ้นชมฟูจิ ชมทุ่งโคเคีย โตเกียว ฟรีช้อปปิ้ง 1 วัน พักอาบน้ำแร่ กินขาปูยักษ์

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น YOI TABI UNIVERSAL STUDIOS JAPAN (KOGIA) 6 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP062 : ทัวร์ญี่ปุ่น YOI TABI UNIVERSAL STUDIOS JAPAN (KOGIA) 6 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 56,900 - 59,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 11 - 16 / 18 - 23 ตุลาคม 2560

เที่ยวญี่ปุ่น โอซาก้า เข้าสวนสนุกยูนิเวอร์แซล (รวมแล้ว) ช้อปปิ้งโกเท็มบะเอ้าท์เล็ต ขึ้นชมฟูจิ ชมทุ่งโคเคีย โตเกียว ฟรีช้อปปิ้ง 1 วัน พักอาบน้ำแร่ กินขาปูยักษ์

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น ROMANTIC AUTUMN LEAVES IN TOHOKU 7 DAYS 5 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP063 : ทัวร์ญี่ปุ่น ROMANTIC AUTUMN LEAVES IN TOHOKU 7 DAYS 5 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 87,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 29 ตุลาคม - 04 พฤศจิกายน 2558

อาโอะโมะริ พิพิธภัณฑ์เนะปุตะ ปราสาทฮิโระซาคิ เก็บแอปเปิ้ล นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดศาลาทอง ล่องเรือโตรกเขาเกะอิบิเคะอิ เซ็นได ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิม่า วัดเอนสึอิน ชมโคเคียและดอกคอสมอส อัพเกรดบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง อาบน้ำแร่ 3 คืน

ทัวร์เกาหลี ศรีลังกา ทัวร์บาหลี : ทัวร์เกาหลี WELCOME BUSAN HANOK 5 DAYS 3 NTS สายการบิน : ทัวร์เกาหลี ศรีลังกา ทัวร์บาหลี

KOR01 : ทัวร์เกาหลี WELCOME BUSAN HANOK 5 DAYS 3 NTS

ราคาทัวร์ : 23,900 - 26,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 16 - 20 / 23 - 27 สิงหาคม 2560
  วันที่ 30 สิงหาคม - 03 กันยายน 2560
  วันที่ 06 - 10 / 13 - 17 / 20 - 24 กันยายน 2560
  วันที่ 11 - 15 / 18 - 22 / 25 - 29 ตุลาคม 2560

หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน ออรยุคโดสกายวอล์ค วัดพุลกุกซา หอดูดาวชมซงแด แดกู วัดดองฮวาซา สวนสนุกอีเวิลด์ ตึก83 ช้อปปิ้งถนนทงซองโน วัดแฮดงยงกุงซา สวนยงดูซาน หอคอยปูซาน ช้อปปิ้งตลาดนัมโพดง ล้อตเต้เอ้าท์เล็ต

ทัวร์เกาหลี ศรีลังกา ทัวร์บาหลี : ทัวร์เกาหลี PARADISE IN KOREA 5 DAYS 3 NTS สายการบิน : ทัวร์เกาหลี ศรีลังกา ทัวร์บาหลี

KOR02 : ทัวร์เกาหลี PARADISE IN KOREA 5 DAYS 3 NTS

ราคาทัวร์ : 23,900 - 27,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 17 - 21 / 24 - 28 สิงหาคม 2560
  วันที่ 31 สิงหาคม - 04 กันยายน 2560
  วันที่ 07 - 11 / 14 - 18 / 21 - 25 กันยายน 2560
  วันที่ 12 - 16 / 26 - 30 ตุลาคม 2560
  วันที่ 19 - 23 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช

วัดโพทับซา สะพานนงดาริ นั่งรถชมฟาร์มโสม แดจังกึมธีมปาร์ค สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ นำท่านขึ้นสู่ล็อตเต้เวิลด์ทาวเวอร์จุดชมวิวแห่งใหม่ในโซล ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง พระราชวังเคียงบก คลองชองเกซอน ช้อปปิ้งปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรี พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ช้อปปิ้งย่านฮงแด

ทัวร์เกาหลี ศรีลังกา ทัวร์บาหลี : ทัวร์เกาหลี เกาหลี SUMMER SNOW 5 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์เกาหลี ศรีลังกา ทัวร์บาหลี

KOR03 : ทัวร์เกาหลี เกาหลี SUMMER SNOW 5 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 14,900 - 16,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 11 - 15 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 01 - 05 / 15 - 19 กันยายน 2560
  วันที่ 20 - 24 / 22 - 26 กันยายน 2560

อินชอน หมู่บ้านเทพนิยายดงฮวามาอึล สวนซองโด One Mount Snow Park สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พระราชวังชางด็อกกุง ช้อปปิ้งถนนฮงอิก โซลทาวเวอร์ เท็ดดี้แบร์มิวเซียม ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง

ทัวร์เกาหลี ศรีลังกา ทัวร์บาหลี : ทัวร์เกาหลี HOT PRICE PROMOTION 5 DAYS 3 NTS สายการบิน : ทัวร์เกาหลี ศรีลังกา ทัวร์บาหลี

KOR04 : ทัวร์เกาหลี HOT PRICE PROMOTION 5 DAYS 3 NTS

ราคาทัวร์ : 22,900 - 27,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 10 - 14 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 12 - 16 / 13 - 17 ตุลาคม 2560
  วันที่ 18 - 22 / 19 - 23 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช
  วันที่ 25 - 29 / 26 - 30 / 27 - 31 ตุลาคม 2560
  วันที่ 01 - 05 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 29 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 2560
  วันที่ 30 พฤศจิกายน - 04 ธันวาคม 2560

The Garden of Morning Calm เกาะนามิ โรงถ่ายละคร MBC Dramia โรงเรียนสอนทำกิมจิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ช้อปปิ้งย่านฮงแด พระราชวังเคียงบกกุง คลองชองกเยชอน ตลาดเมียงดง โซลทาวเวอร์ วัดบุงวันซา

ทัวร์เกาหลี ศรีลังกา ทัวร์บาหลี : ทัวร์เกาหลี ROMANTIC AUTUMN RAIL BIKE 5 DAYS 3 NTS สายการบิน : ทัวร์เกาหลี ศรีลังกา ทัวร์บาหลี

KOR05 : ทัวร์เกาหลี ROMANTIC AUTUMN RAIL BIKE 5 DAYS 3 NTS

ราคาทัวร์ : 17,900 - 19,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 05 - 09 / 07 - 11 / 12 - 16 ตุลาคม 2560
  วันที่ 14 - 18 / 17 - 21 ตุลาคม 2560
  วันที่ 19 - 23 / 21 - 25 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช
  วันที่ 23 - 27 ตุลาคม 2560

The Garden of Morning Calm ปั่นจักรยานเรลไบค์บนรางรถไฟ โรงเรียนสอนทำกิมจิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี พระราชวังถ็อกซูกุง ช้อปปิ้งถนนฮงอิก

ทัวร์เกาหลี ศรีลังกา ทัวร์บาหลี : ทัวร์เกาหลี SEORAKSAN IN AUTUMN 5 DAYS 3 NTS สายการบิน : ทัวร์เกาหลี ศรีลังกา ทัวร์บาหลี

KOR06 : ทัวร์เกาหลี SEORAKSAN IN AUTUMN 5 DAYS 3 NTS

ราคาทัวร์ : 27,900 - 34,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 11 - 15 / 12 - 16 / 25 - 29 / 26 - 30 ตุลาคม 2560
  วันที่ 18 - 22 / 19 - 23 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช
  วันที่ 01 - 05 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 29 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 2560
  วันที่ 30 พฤศจิกายน - 04 ธันวาคม 2560

เกาะนามิ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน วัดชินฮันซา สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ทานบุฟเฟ่ต์อินเตอร์ ล่องเรือชมวิวแม่น้ำฮัน พระราชวังชางด็อกกุง หมู่บ้านบุกชอนฮันนก ช้อปปิ้งตลาดมยองดง ล้อตเต้เวิลด์ทาวเวอร์ ช้อปปิ้งถนนฮงอิก

ทัวร์เกาหลี ศรีลังกา ทัวร์บาหลี : ทัวร์เกาหลี เกาหลี-เซี่ยงไฮ้ COLORFUL AUTUMN 6 DAYS 4 NTS สายการบิน : ทัวร์เกาหลี ศรีลังกา ทัวร์บาหลี

KOR07 : ทัวร์เกาหลี เกาหลี-เซี่ยงไฮ้ COLORFUL AUTUMN 6 DAYS 4 NTS

ราคาทัวร์ : 23,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช

เกาะนามิ โรงถ่ายละคร MBC DRAMIA สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ช้อปปิ้งถนนฮงแด โซลทาวเวอร์ พระราชวังชางด็อกกุง โรงเรียนสอนทำกิมจิ+สวนชุดฮันบก ช้อปปิ้งตลาดมยองดง ตลาดน้ำโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือชมเมือง หาดไว่ทาน

ทัวร์เกาหลี ศรีลังกา ทัวร์บาหลี : ทัวร์เกาหลี เกาหลี-เซี่ยงไฮ้ ENJOY SKI RESORT 6 DAYS 4 NTS สายการบิน : ทัวร์เกาหลี ศรีลังกา ทัวร์บาหลี

KOR08 : ทัวร์เกาหลี เกาหลี-เซี่ยงไฮ้ ENJOY SKI RESORT 6 DAYS 4 NTS

ราคาทัวร์ : 24,900 - 32,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 30 พฤศจิกายน - 05 ธันวาคม 2560  **วันพ่อแห่งชาติ
  วันที่ 27 ธันวาคม - 01 มกราคม 2561  **วันขึ้นปีใหม่

สกีรีสอร์ท(ไม่รวมค่าเข้าลานสกี) ไร่สตรอเบอร์รี่ ล้อตเต้เวิลด์ทาวเวอร์(รวมค่าขึ้นลิฟต์) สวนสนุกล้อตเต้เวิลด์ ช้อปปิ้งถนนฮงแด โซลทาวเวอร์ พระราชวังชางด็อกกุง โรงเรียนสอนทำกิมจิ+สวมชุดฮันบก ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง เซี่ยงไฮ้ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว ถนนนานกิง หาดไว่ทาน

หมู่เกาะมัลดิฟส์ : Maldives Package 5 Days 3 Nights at Dusit Thani Maldives Resort สายการบิน : หมู่เกาะมัลดิฟส์

MAL01 : Maldives Package 5 Days 3 Nights at Dusit Thani Maldives Resort

ราคาทัวร์ : 53,900 - 66,900.- บาท

  วันเดินทาง
  วันที่ 06 - 10 / 13 - 17 / 20 - 24 มิถุนายน 2560 
  วันที่ 27 มิถุนายน - 01 กรกฏาคม 2560 
  วันที่ 04 - 08 / 11 - 15 / 18 - 22 กรกฏาคม 2560 
  วันที่ 25 - 29 กรกฏาคม 2560 

• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ส กรุงเทพฯ -โคลัมโบ-มาเล-โคลัมโบ-กรุงเทพฯ (S) • ค่าภาษีสนามบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าเชื้อเพลิงของสายการบิน • ค่าที่พักตามประเภทห้องที่ท่านเลือก จำนวน 3 คืน เป็นราคาต่อท่าน • ค่าเที่ยวบินในประเทศแล

หมู่เกาะมัลดิฟส์ : Maldives Package 3 Nights at Finolhu Villas Maldives สายการบิน : หมู่เกาะมัลดิฟส์

MAL02 : Maldives Package 3 Nights at Finolhu Villas Maldives

ราคาทัวร์ : 54,600 - 74,500 .- บาท

  วันเดินทาง
  วันที่  12 - 14 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 21 - 23 ตุลาคม  2560  **วันปิยะมหาราช
  วันที่ 27 - 29 ตุลาคม 2560  

 

ค่าใช้จ่ายนี้รวม: • ที่พัก 2 คืน พร้อมตั๋วเครื่องบินสายการบิน สายการบิน Srilankan Airlines • บริการรับส่ง ไป/กลับ ระหว่างคลับเมด-สนามบิน โดยเรือสปีดโบ๊ต • อาหารบุฟเฟต์นานาชาติทั้งเช้า กลางวัน เย็น พร้อมทั้งเครื่องดื่ม เบียร์ ไวน์ น้ำผลไม้และอื่นๆ •

หมู่เกาะมัลดิฟส์ : Maldives Package 3 Nights at Centara Ras Fushi Resort & Spa Maldives สายการบิน : หมู่เกาะมัลดิฟส์

MAL03 : Maldives Package 3 Nights at Centara Ras Fushi Resort & Spa Maldives

ราคาทัวร์ : 40,900 - 53,900.- บาท

 

  วันที่เดินทาง
   วันที่ 07 - 10 / 14 - 17 / 21 - 24  กรกฏาคม 2560 
  วันที่ 27 มิถุนายน - 01 กรกฏาคม 2560 
  วันที่ 05 - 08 / 12 - 15 / 19 - 22 กรกฏาคม 2560 
  วันที่ 26 - 29 กรกฏาคม 2560 

 

ราคาแพ็คเกจรวม • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ส กรุงเทพฯ -โคลัมโบ-มาเล-โคลัมโบ-กรุงเทพฯ (S) • ค่าภาษีสนามบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าเชื้อเพลิงของสายการบิน • ค่าที่พักตามประเภทห้องที่ท่านเลือก จำนวน 2 คืน เป็นราคาต่อท่าน • ค่าเ

ทัวร์ดูไบ ทัวร์รัสเซีย โมรอคโค : ทัวร์โมร็อคโค WONDERFUL MOROCCO 11 DAYS 8 NTS สายการบิน : ทัวร์ดูไบ ทัวร์รัสเซีย โมรอคโค

MRC01 : ทัวร์โมร็อคโค WONDERFUL MOROCCO 11 DAYS 8 NTS

ราคาทัวร์ : 69,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 18 - 28 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช

คาซาบลังก้า สุเหร่ากษัตริย์ฮัสซันที่2 เมืองราบัต สุเหร่าหลวง ป้อมอูดายา เมืองเซฟซาอูน เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส เมืองเมคเนส ประตูบับมันซู ทะเลทรายซาฮาร่า ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ทะเลทราย มาราเกซ พระราชวังบาเฮีย เอซาเวร่า เมืองเอลจาดีด้า

ทัวร์ดูไบ ทัวร์รัสเซีย โมรอคโค : ทัวร์โมร็อคโค MEMORY MOROCCO 10 DAYS 7 DAYS สายการบิน : ทัวร์ดูไบ ทัวร์รัสเซีย โมรอคโค

MRC02 : ทัวร์โมร็อคโค MEMORY MOROCCO 10 DAYS 7 DAYS

ราคาทัวร์ : 69,900 - 75,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 11 - 20 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 02 - 11 ธันวาคม 2560  **วันรัฐธรรมนูญ
  วันที่ 25 ธันวาคม - 03 มกราคม 2561  **วันขึ้นปีใหม่

คาซาบลังก้า เมืองราบัต สุเหร่าหลวง ป้อมอูดายา เมืองเซฟซาอูน เมืองโบราณโรมัโวลูบิลิส ประตูพระราชวังหลวงแห่งเมืองเฟซ สุเหร่าใหญ่ไคเราวีน ทะเลทรายซาฮาร่า เมืองวอซาเซท ป้อมไอท์ เบนฮาดดู เมืองมาราเกซ มัสยิดคูตูเบีย

ทัวร์ดูไบ ทัวร์รัสเซีย โมรอคโค : ทัวร์โมร็อคโค CHARMING MOROCCO 9 DAYS 6 NTS สายการบิน : ทัวร์ดูไบ ทัวร์รัสเซีย โมรอคโค

MRC03 : ทัวร์โมร็อคโค CHARMING MOROCCO 9 DAYS 6 NTS

ราคาทัวร์ : 52,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 27 กันยายน - 05 ตุลาคม 2560
  วันที่ 04 - 12 / 11 - 19 ตุลาคม 2560
  วันที่ 04 - 12 / 11 - 19 ตุลาคม 2560
  วันที่ 08 - 16 / 15 - 23 / 22 - 30 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 08 - 16 ธันวาคม 2560  **วันรัฐธรรมนูญ
  วันที่ 13 - 21 ธันวาคม 2560

เมืองคาซาบลังก้า เมืองมาราเกซ จัตุรัสกลางเมือง พระราชวังบาเฮีย เมืองวอซาเซท ทะเลทรายซาฮาร่า สุเหร่าใหญ่ไคเราวีน นครสีฟ้าเซฟซาอูน เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส ป้อมอูดายา *ค่าทัวร์ยังไม่รวมค่าวีซ่าประเทศโมร็อคโค*

ทัวร์ดูไบ ทัวร์รัสเซีย โมรอคโค : ทัวร์โมร็อคโค AMAZING MOROCCO 10 DAYS 7 NTS สายการบิน : ทัวร์ดูไบ ทัวร์รัสเซีย โมรอคโค

MRC04 : ทัวร์โมร็อคโค AMAZING MOROCCO 10 DAYS 7 NTS

ราคาทัวร์ : 52,900 - 63,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 16 / 13 - 22 ตุลาคม 2560
  วันที่ 02 - 11 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 27 พฤศจิกายน - 06 ธันวาคม 2560
  วันที่ 25 ธันวาคม - 03 มกราคม 2561  **วันขึ้นปีใหม่
  วันที่ 29 ธันวาคม - 07 มกราคม 2561  **วันขึ้นปีใหม่

สุเหร่าหลวง เมืองราบัต ป้อมอูดายา เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส นครสีฟ้าเชฟซาอูน เมืองเฟซ สุเหร่าใหญ่ไคเราวีน เมืองอิเฟรน พักผ่อนค้างคืนในทะเลทรายซาฮาร่า เมืองวอซาเซท เมืองมาราเกซ พระราชวังบาเฮีย คาซาบลังก้า

ทัวร์อินเดีย เนปาล ภูฏาน : ทัวร์เนปาล เนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย 5 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์อินเดีย เนปาล ภูฏาน

NP01 : ทัวร์เนปาล เนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย 5 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 32,900 - 38,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 11 - 15 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 13 - 17 ตุลาคม 2560
  วันที่ 21 - 25 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช
  วันที่ 01 - 05 / 23 - 27 ธันวาคม 2560
  วันที่ 09 - 13 ธันวาคม 2560  **วันรัฐธรรมนูญ
  วันที่ 29 ธันวาคม - 02 มกราคม 2561  **วันขึ้นปีใหม่

วัดเนียตาโปลา เมืองนากาก็อต ล่องเรือทะเลสาบเฟวา วัดบาลาฮี ยอดเขาซารางก็อต น้ำตกเดวิส ค่ายอพยพชาวทิเบต แม่น้ำเซติ เมืองกาฐมาณฑุ วัดพระกฤษณะ วัดทองคำ กาฐมาณฑป วัดปศุปฏินาถ สถูปสวยมภูนาถ

ทัวร์อินเดีย เนปาล ภูฏาน : ทัวร์เนปาล HIMALAYAN OF NEPAL 6 DAYS 5 NTS สายการบิน : ทัวร์อินเดีย เนปาล ภูฏาน

NP02 : ทัวร์เนปาล HIMALAYAN OF NEPAL 6 DAYS 5 NTS

ราคาทัวร์ : 39,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 01 - 06 / 16 - 21 พฤศจิกายน 2560

พระราชวังกาฐมัณฑุ วัดกุมารี กาฐมาณฑป หนุมานโธกา วัดตะเลชุ หุบเขาโภครา ยอดเขาซารางก๊อต แม่น้ำเซติ น้ำตกเดวิส ค่ายอพยพชาวทิเบต ล่องเรือทะเลสาบเฟวา วัดบาลาฮี ย่านทาเมล จัตุรัสปาทาน ดูร์บาร์ วัดพระกฤษณะ

ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ : ทัวร์นิวซีแลนด์ NEW ZEALAND GRAND TOUR 9 DAYS สายการบิน : ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

NZ01 : ทัวร์นิวซีแลนด์ NEW ZEALAND GRAND TOUR 9 DAYS

ราคาทัวร์ : 124,000 - 135,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07- 15 / 14 - 22 ตุลาคม 2560
  วันที่ 04 - 12 / 11 - 19 / 18 - 26 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 25 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 2560
  วันที่ 02 - 10 / 09 - 17 ธันวาคม 2560  **วันรัฐธรรมนูญ
  วันที่ 15 - 23 ธันวาคม 2560
  วันที่ 25 ธันวาคม - 02 มกราคม 2561  **วันขึ้นปีใหม่
  วันที่ 30 ธันวาคม - 07 มกราคม 2561  **วันขึ้นปีใหม่

โอ๊คแลนด์ ฟาร์มแกะอโกรโดม เรนโบว์สปริง ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ ไคร้สเชิร์ช นั่งรถไฟสายทรานสอัลไพน์ ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ ฟ็อกกลาเซียร์ ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบพีค ช่องแคบมิลฟอร์ดซาวน์

ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ : ทัวร์นิวซีแลนด์ THE HOBBIT TOUR NORTH ISLAND 6 DAYS 4 NTS สายการบิน : ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

NZ02 : ทัวร์นิวซีแลนด์ THE HOBBIT TOUR NORTH ISLAND 6 DAYS 4 NTS

ราคาทัวร์ : 66,900 - 67,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 21 - 26 กันยายน 2560
  วันที่ 19 - 24 / 21 - 26 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช
  วันที่ 16 - 21 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 30 พฤศจิกายน - 05 ธันวาคม 2560  **วันพ่อแห่งชาติ

โอ๊คแลนด์ เขาอีเดน หมู่บ้านชาวฮอบบิท เมืองโรโตรัว ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี ฟาร์มอะโกรโดม ชมการสาธิตการตัดขนแกะ เรนโบว์สปริง ทะเลสาบเทาโป น้ำตกฮูก้า ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่

ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ : ทัวร์นิวซีแลนด์ BEAUTIFUL NEW ZEALAND 7 DAYS (เกาะใต้) สายการบิน : ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

NZ03 : ทัวร์นิวซีแลนด์ BEAUTIFUL NEW ZEALAND 7 DAYS (เกาะใต้)

ราคาทัวร์ : 77,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 21 - 26 กันยายน 2560

ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค ขึ้นเรือกลไฟโบราณชมความงามของทะเลสาบวาคาทิปู ชมการสาธิตตัดขนแกะ ทะเลสาบเทคาโป อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ ชมโบสถ์ขนาดเล็กที่สุดในนิวซีแลนด์ เมืองอะคารัว ล่องเรือชมปลาโลมาเฮกเตอร์ ขึ้นสู่ยอดเขาแคชเมียร์

ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ : ทัวร์นิวซีแลนด์ HOLIDAY NEW ZEALAND 7 DAYS 5 NTS สายการบิน : ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

NZ04 : ทัวร์นิวซีแลนด์ HOLIDAY NEW ZEALAND 7 DAYS 5 NTS

ราคาทัวร์ : 85,900 - 89,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 11 - 17 ตุลาคม 2560
  วันที่ 18 - 24 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช
  วันที่ 15 - 21 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 06 - 12 ธันวาคม 2560  **วันรัฐธรรมนูญ

นั่งกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ๊อบส์พีค แวะชมเรือเร็วเจ็ทโบ้ตและการกระโดดบั้นจี้จั๊มพ์ที่สะพานคาวารัว ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมการแสดงสุนัขต้อนแกะ ช้อปปิ้งย่านควีนส์สตรีท ทะเลสาบเทคาโป พิพิธภํณฑ์แคนเทอเบอร์รี่ ล่องเรือชมโลมาเฮกเตอร์

ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ : ทัวร์นิวซีแลนด์ GRAND TOUR NEW ZEALAND NORTH & SOUTH 9 DAYS 7 NTS สายการบิน : ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

NZ05 : ทัวร์นิวซีแลนด์ GRAND TOUR NEW ZEALAND NORTH & SOUTH 9 DAYS 7 NTS

ราคาทัวร์ : 119,900 - 122,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 16 - 24 กันยายน 2560
  วันที่ 21 - 29 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช
  วันที่ 18 - 26 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 02 - 10 ธันวาคม 2560  **วันพ่อแห่งชาติ

หอคอยสกายทาวเวอร์ หมู่บ้านฮอบบิท ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี ฟาร์มอะโกรโดม ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ ทะเลสาบเทคาโป อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ ล่องเรือกลไฟ ยอดเขาบ็อบพีค ทะเลสาบวานาก้า ฟ็อกซ์กลาเซียร์ นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์

ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ : ทัวร์นิวซีแลนด์ GRACEFUL NEW ZEALAND 7 DAYS 5 NTS สายการบิน : ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

NZ06 : ทัวร์นิวซีแลนด์ GRACEFUL NEW ZEALAND 7 DAYS 5 NTS

ราคาทัวร์ : 73,900 - 75,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 06 - 12 กันยายน 2560
  วันที่ 04 - 10 ตุลาคม 2560
  วันที่ 31 ตุลาคม - 06 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 14 - 21 พฤศจิกายน 2560

สะพานฮาร์เบอร์ หอคอยสกายทาวเวอร์ หมู่บ้านชาวฮอบบิท ฟาร์มแกะอะโกรโดม ชมการแสดงพื้นเมืองชาวเมารี ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี ล่องเรือชมทะเลสาบโรโตรัว ทะเลสาบเทาโป น้ำตกฮูก้า เมืองเนเปียร์ เมืองเวลลิงตัน ขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาวิคตอเรีย พิพิธภัณฑ์เทปาปา วีต้าเวิร

ทัวร์เวียดนาม พม่า บรูไน ฟิลิปปินส์ : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน สายการบิน : ทัวร์เวียดนาม พม่า บรูไน ฟิลิปปินส์

PM01 : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

ราคาทัวร์ : 12,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 18 - 20 / 19 - 21 / 25 - 27 / 26 - 28 สิงหาคม 2560
  วันที่ 01 - 03 / 02 - 04 / 08 - 10 กันยายน 2560
  วันที่ 09 - 11 / 15 - 17 / 16 - 18 กันยายน 2560
  วันที่ 22 - 24 / 23 - 25 กันยายน 2560
  วันที่ 29 กันยายน - 01 ตุลาคม 2560
  วันที่ 30 กันยายน - 02 ตุลาคม 2560

วัดไจ้คะวาย พระเจดีย์ขเวมอดอว์ พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ ช้อปปิ้งสก๊อตมาร์เก็ต

ทัวร์เวียดนาม พม่า บรูไน ฟิลิปปินส์ : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน สายการบิน : ทัวร์เวียดนาม พม่า บรูไน ฟิลิปปินส์

PM02 : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

ราคาทัวร์ : 13,900 - 18,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 06 - 08 / 07 - 09 / 13 - 15 / 14 - 16 ตุลาคม 2560
  วันที่ 21 - 23 / 22 - 24 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช
  วันที่ 27 - 29 / 28 - 30 ตุลาคม 2560
  วันที่ 03 - 05 / 04 - 06 / 10 - 12 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 11 - 13 / 17 - 19 / 18 - 20 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 24 - 26 / 25 - 27 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 01 - 03 / 02 - 04 / 03 - 05 ธันวาคม 2560
  วันที่ 08 - 10 / 09 - 11 ธันวาคม 2560  **วันรัฐธรรมนูญ
  วันที่ 15 - 17 / 16 - 18 / 22 - 24 / 23 - 25 ธันวาคม 2560
  วันที่ 30 ธันวาคม - 01 มกราคม 2561  **วันขึ้นปีใหม่
  วันที่ 31 ธันวาคม - 02 มกราคม 2561  **วันขึ้นปีใหม่

วัดไจ้คะวาย พระเจดีย์ชเวมอดอว์ พระราชวังบุเรงนอง คิมปูนแค้มป์ พระธาตุอินทร์แขวน เชิงเขาไจ้ก์โท พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ ช้อปปิ้งสก็อตมาร์เก็ต

ทัวร์เวียดนาม พม่า บรูไน ฟิลิปปินส์ : ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์-พุกาม 4 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์เวียดนาม พม่า บรูไน ฟิลิปปินส์

PM03 : ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์-พุกาม 4 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 15,900 - 19,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 11 - 14 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 14 - 17 กันยายน 2560 
  วันที่ 28 กันยายน - 01 ตุลาคม 2560 
  วันที่ 12 - 15 / 26 - 29 ตุลาคม 2560
  วันที่ 20 - 23 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช
  วันที่ 02 - 05 / 09 - 12 / 16 - 19 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 02 - 05 / 14 - 17 / 21 - 24 ธันวาคม 2560
  วันที่ 08 - 11 ธันวาคม 2560  **วันรัฐธรรมนูญ
  วันที่ 29 ธันวาคม - 01 มกราคม 2561  **วันขึ้นปีใหม่
  วันที่ 30 ธันวาคม - 02 มกราคม 2561  **วันขึ้นปีใหม่

มัณฑะเลย์ พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์ สะพานไม้สักอูเบง พุกาม วัดมหากันตายงค์ ชมทะเลเจดีย์เมืองพุกามในมุม360องศา ตลาดยองอู วัดอนันดา เจดีย์ชเวสิกอง

ทัวร์เวียดนาม พม่า บรูไน ฟิลิปปินส์ : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน สายการบิน : ทัวร์เวียดนาม พม่า บรูไน ฟิลิปปินส์

PM04 : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

ราคาทัวร์ : 11,900 - 14,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 04 - 06 / 18 - 20 สิงหาคม 2560
  วันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 19 - 21 / 25 - 27 / 26 - 28 สิงหาคม 2560
  วันที่ 01 - 03 / 02 - 04 / 08 - 10 กันยายน 2560
  วันที่ 09 - 11 / 15 - 17 / 16 - 18 กันยายน 2560
  วันที่ 22 - 24 / 23 - 25 กันยายน 2560
  วันที่ 29 กันยายน - 01 ตุลาคม 2560
  วันที่ 30 กันยายน - 02 ตุลาคม 2560

วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวมอดอว์ พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน คิมปูนแคมป์ นมัสการเทพทันใจ เมืองหงสาวดี พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์ไจ๊ปุ่น ย่างกุ้ง พระนอนตาหวาน เจดีย์ชเวดากอง พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี เจดีย์โบตะทาวน์ ช้อปปิ้งตลาดสก็อต

ทัวร์เวียดนาม พม่า บรูไน ฟิลิปปินส์ : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-สิเรียม-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน สายการบิน : ทัวร์เวียดนาม พม่า บรูไน ฟิลิปปินส์

PM05 : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-สิเรียม-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

ราคาทัวร์ : 12,900 - 14,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 29 กันยายน - 01 ตุลาคม 2560
  วันที่ 30 กันยายน - 02 ตุลาคม 2560
  วันที่ 13 - 15 / 14 - 16 ตุลาคม 2560 
  วันที่ 21 - 23 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช

วัดไจ้คะวาย พระเจดีย์ชเวมอดอว์ พระราชวังบุเรงนอง คิมปูนแค้มป์ พระธาตุอินทร์แขวน พระพุทธไสนาสน์ชเวตาเลียว เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี พระมหาเจดีย์ชเวดากอง สิเรียม(เจดีย์เยเลพญา) เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ ช้อปปิ้งตลาดสก็อต

ทัวร์ลาว กัมพูชา สิบสองปันนา : ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน สายการบิน : ทัวร์ลาว กัมพูชา สิบสองปันนา

PNH01 : ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน

ราคาทัวร์ : 12,900 - 20,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2560
  วันที่ 01 - 03 / 15 - 17 กันยายน 2560
  วันที่ 29 กันยายน - 01 ตุลาคม 2560
  วันที่ 06 - 08 / 20 - 22 / 27 - 29 ตุลาคม 2560
  วันที่ 03 - 05 / 10 - 12 / 17 - 19 / 24 - 26 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 01 - 03 / 08 - 10 / 15 - 17 / 22 - 24 ธันวาคม 2560
  วันที่ 09 - 11 ธันวาคม 2560  **วันรัฐธรรมนูญ
  วันที่ 30 ธันวาคม - 01 มกราคม 2561  **วันขึ้นปีใหม่
  วันที่ 31 ธันวาคม - 02 มกราคม 2561  **วันขึ้นปีใหม่

เสียมเรียบ ล่องเรือโตนเลสาบ ชมโชวืระบำอัปสรา ปราสาทบันทายสรี นครธม ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม ทุ่งสังหาร ศูนย์หัตถกรรมผ้าไหม

ทัวร์ลาว กัมพูชา สิบสองปันนา : ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ สบาย...สบาย 3 วัน 2 คืน สายการบิน : ทัวร์ลาว กัมพูชา สิบสองปันนา

PNH02 : ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ สบาย...สบาย 3 วัน 2 คืน

ราคาทัวร์ : 12,999 - 15,999 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 25 - 27 / 26 - 28 สิงหาคม 2560
  วันที่ 02 - 04 / 08 - 10 / 15 - 17 กันยายน 2560
  วันที่ 16 - 18 / 22 - 24 / 23 - 25 กันยายน 2560
  วันที่ 29 กันยายน - 01 ตุลาคม 2560
  วันที่ 30 กันยายน - 02 ตุลาคม 2560
  วันที่ 06 - 08 / 07 - 09 / 13 - 15 / 14 - 16 ตุลาคม 2560
  วันที่ 21 - 23 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช
  วันที่ 20 - 22 / 27 - 29 ตุลาคม 2560
  วันที่ 03 - 05 / 10 - 12 / 11 - 13 / 17 - 19 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 18 - 20 / 24 - 26 / 25 - 27 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 02 - 04 / 08 - 10 ธันวาคม 2560
  วันที่ 09 - 11 ธันวาคม 2560  **วันรัฐธรรมนูญ
  วันที่ 15 - 17 / 16 - 18 ธันวาคม 2560

พนมเปญ พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล วัดพระแก้ว พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ คุกตวลสเลง ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ล่องเรือโตนเลสาบ บุฟเฟ่ต์นานาชาติพร้อมชมโชว์อัปสรา ปราสาทบันทายสรี นครธม ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม ปราสาทนครวัด

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส (Jungfrau) 10 วัน 7 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

PRO_TG01 : อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส (Jungfrau) 10 วัน 7 คืน

ราคาทัวร์ : 99,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 12 - 21 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)

ทัวร์ยุโรป พิชิตยอดเขาจุงเฟรา มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป ชมความมหัศจรรย์ของ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่หอเอนปิซ่า เยือนดินแดนสุดแสน โรแมนติกบนเกาะเวนิส ตื่นตาตื่นใจกับพระราชวังแวร์ซายส์

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

PRO_TG02 : สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 52,900 - 72,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 03 - 10 / 17 - 24 กันยายน 2560
  วันที่ 19 - 26 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 03 - 10 ธันวาคม 2560
  วันที่ 26 ธันวาคม - 02 มกราคม 2561 (เทศกาลปีใหม่)
  **ราคานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**

พาขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขา จุงเฟรามรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ อันยิ่งใหญ่ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : EUROPE AUTUMN ROUTE (สวิตเซอร์แลนด์-ลิคเท่นสไตน์-อิตาลี) 8 วัน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

PRO_TG03 : EUROPE AUTUMN ROUTE (สวิตเซอร์แลนด์-ลิคเท่นสไตน์-อิตาลี) 8 วัน

ราคาทัวร์ : 63,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 22 - 29 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)
  **ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**

ชมทะเลสาบโคโม่ ช้อปปิ้งฟ็อกซ์ทาวน์เก็บภาพถ่ายที่ลูกาโน่-ขึ้นเขาจุงฟราว Top of Europe ชมเมืองวาดูซ เมืองหลวงแห่งลิคเท่นสไตน์ ชมเมืองตากอากาศเซ้นต์มอริทส์ ล่องเรือสู่เวนิสชมดูโอโม่ เที่ยวเมืองปาโดว่า แห่งแคว้นเวเนโต้ ปิดท้ายด้วยการช้อปปิ้งมิลาน เมืองแห่ง

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : Interlaken With Love 2 (อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์) 8 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

PRO_TG03 : Interlaken With Love 2 (อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์) 8 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 59,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 20 - 27 กันยายน 2560
  **ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**

เยือนเมืองลูเซิร์นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ สัมผัสกรุงเบิร์น ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลก เดินเล่นเมืองมองเทรอซ์ เมืองตากอากาศที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา สุดๆกับการพิชิตเทือกเขาแอลป์

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : ยุโรปตะวันออก(เยอรมัน-เชค-ออสเตรีย-ฮังการี) 10 วัน 7 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

PRO_TG05 : ยุโรปตะวันออก(เยอรมัน-เชค-ออสเตรีย-ฮังการี) 10 วัน 7 คืน

ราคาทัวร์ : 79,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 12 - 21 สิงหาคม 2560  (วันแม่แห่งชาติ)

เมืองร้อยปราสาท เวียนนา ดินแดนแห่งดนตรีโมสาร์ทบูดาเปสต์ ไข่มุกแห่งแม่น้าดานูบ สโลวัค ชมความงดงามปราสาทบราติสลาวาเชสกี้ครุมลอฟ บรรยากาศสุดคลาสสิค ซาลส์บวร์ก แสนโรแมนติก มิวนิค มากด้วยสถาปัตยกรรมแห่งบาวาเลีย เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : ยุโรปตะวันออก (เยอรมัน-ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-เช็ก) 10 วัน 7 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

PRO_TG06 : ยุโรปตะวันออก (เยอรมัน-ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-เช็ก) 10 วัน 7 คืน

ราคาทัวร์ : 82,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 14 - 23 ตุลาคม 2560
  วันที่ 21 - 30 ตุลาคม 2560 (ปิยมหาราช)

เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา เดินเล่นเมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ ล่องแม่น้ำดานูบ ชมเมืองเล็กๆที่เต็มไปด้วยศิลปะน่ารักที่โอเบอร์อันเมอเกา

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : BW..EASY CLASSIC EASTERN (เยอรมนี-ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-เชค) 8 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

PRO_TG07 : BW..EASY CLASSIC EASTERN (เยอรมนี-ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-เชค) 8 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 54,900 - 59,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 21 - 28 กันยายน 2560
  วันที่ 04 - 11 / 23 - 30 พฤศจิกายน 2560

เวียนนาอดีตอาณาจักใหญ่ที่มีเสน่ห์ทั้งทางด้านศิลปะ ดนตรี และธรรมชาติที่งดงาม ฮอลสตัทเมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ซาลสเบิร์กเมืองแห่งศิลปินเพลง ปรากเมืองหลวงแห่งปราก ที่เต็มไปด้วยกลิ่นไอของความโรแมนติค ชมสะพานชาร์ล

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : Unseen เยอรมนี-ออสเตรีย-ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

PRO_TG08 : Unseen เยอรมนี-ออสเตรีย-ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 55,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 13 - 20 / 20 - 27 กันยายน 2560
  วันที่ 27 กันยายน - 04 ตุลาคม 2560
  วันที่ 01 - 08 / 08 - 15 / 15 - 22 พฤศจิกายน 2560
  **ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**

เยือนฮัลสตัทหมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย พร้อมทั้งท่านได้เดินเที่ยว 4 เมืองโรแมนติคแห่งฝรั่งเศสที่ซ่อนตัวรอต้อนรับนักท่องเที่ยวมาชมอาคารไม้โบราณที่แต่งแต้มด้วยสีสันสีสดใส ณ กอลมาร์ ขึ้นยอดเขาทิตลิส โดยกระเช้าลอยฟ้าทันสมัยระบบใหม่ล่าสุดหมุน 360 องศารอบตัวเอง

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : EUROPE CHARMING 3 COUNTRIES (เยอรมัน-สวิตเซอร์แลนด์-ออสเตรีย) 9 วัน 6 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

PRO_TG09 : EUROPE CHARMING 3 COUNTRIES (เยอรมัน-สวิตเซอร์แลนด์-ออสเตรีย) 9 วัน 6 คืน

ราคาทัวร์ : 55,900 - 59,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 01 - 09 กันยายน 2560
  วันที่ 10 - 18 พฤศจิกายน 2560
  **ราคานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**

เที่ยวเมืองดังแฟร้งค์เฟิร์ต มิวนิค ไฮเดลเบิร์ก ฟุสเซ่นขึ้นเขาทิทลิส ด้วยกระเช้าใหม่ล่าสุดและทานอาหารบนยอดเขา เข้าชม 2 ปราสาทดัง ปราสาทไฮเดลเบิร์กและนอยชวานสไตน์ปิดท้ายด้วยการช้อปปิ้งคริสตัลและย่านเมืองเก่าแห่งมิวนิคและอร่อยกับเมนูขาหมูเยอรมัน

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : เยอรมนี-เช็ก-ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

PRO_TG10 : เยอรมนี-เช็ก-ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน

ราคาทัวร์ : 55,900 - 69,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 11 - 19 / 18 - 26 กันยายน 2560
  วันที่ 25 กันยายน - 03 ตุลาคม 2560
  วันที่ 06 - 14 / 13 - 21 / 20 - 28 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 25 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 2560
  วันที่ 25 ธันวาคม - 02 มกราคม 2560 (เทศกาลปีใหม่)
  วันที่ 26 ธันวาคม - 03 มกราคม 2560 (เทศกาลปีใหม่)
  วันที่ 27 ธันวาคม - 04 มกราคม 2560 (เทศกาลปีใหม่)

เต็มอิ่มกับธรรมชาติที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี ชื่นชมกับความงามของพระราชวังเชินบรุนน์ ที่วิจิตรตระการตา สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก ชมความงามของเมืองเดรสเดน ที่ได้รับสมญานามว่าเป็น “ฟลอเร้นซ์แห่งแม่น้ำเอลเบ้”

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : EAST EUROPE WONDERFUL (เชค - ออสเตรีย) 8 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

PRO_TG11 : EAST EUROPE WONDERFUL (เชค - ออสเตรีย) 8 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 44,900 - 46,900 บาท

เดือน   วันเดินทาง  
    วันที่ 17 - 24 / 23 - 30 กันยายน 2560  
    วันที่ 17 - 24 พฤศจิกายน 2560  
    **ราคานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**  

สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปร๊าก แบบเต็มอิ่มซึ่งจะทำให้คุณหลงรักไม่รู้ลืม ฮอลสตัท ถ่ายรูปกับปราสาทบราติสลาวา พระราชวังเชรินน์บรุนน์ ฮอลสตัท เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : Berlin to Hallstatt เยอรมนี-เช็ก-ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

PRO_TG12 : Berlin to Hallstatt เยอรมนี-เช็ก-ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน

ราคาทัวร์ : 55,900 - 69,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่  03 - 11 / 10 - 18 / 17 - 24 กันยายน 2560
  วันที่  29 กันยายน - 07 ตุลาคม 2560
  วันที่ 19 - 27 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 26 พฤศจิกายน - 04 ธันวาคม 2560
  วันที่ 25 ธันวาคม - 02 มกราคม 2560 (เทศกาลปีใหม่)
  วันที่ 29 ธันวาคม - 06 มกราคม 2560 (เทศกาลปีใหม่)
  **ราคานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**

ล่องเรือทะเลสาบ และ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่เหมืองเกลือโบราณ (Salzwelten) ที่เมืองฮัลสตัทและชมความสวยงามของเมืองฮัลสตัทที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น UNESCO WORLD HERITAGE VIEW ณ จุดชมวิว SKY WALK

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : BW..EASY GREAT BRITAIN อังกฤษ-เวลส์ 7 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

PRO_TG13 : BW..EASY GREAT BRITAIN อังกฤษ-เวลส์ 7 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 49,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 10 - 16 / 17 - 23 พฤศจิกายน 2560
  **ราคาไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**

ตื่นตาตื่นใจกับเสาหินสโตนเฮ้นจ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เยือนเมืองคาร์ดิฟฟ์เดินเล่น เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ เมืองสุดแสนโรแมนติคที่โด่งดังที่สุดใน คอตส์โวลส์ สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน บ้านเกิดเช็คสเปียร์ แมนเชสเตอร์ ชมสนามโอลด์แทรฟฟอร์ด ”แมนเชสเตอร์ ย

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : อังกฤษ-สก๊อตแลนด์ 8 วัน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

PRO_TG14 : อังกฤษ-สก๊อตแลนด์ 8 วัน

ราคาทัวร์ : 53,900 - 54,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 22 - 29 กันยายน 2560
  วันที่ 03 - 10 / 17 - 25 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 24 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม 2560
  วันที่ 01 - 08 ธันวาคม 2560
  **ราคานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**

เที่ยวมหานครลอนดอน สนามแอนด์ฟิลด์ ชมปราสาทที่เอดินเบิร์ก ช้อปปิ้งมหานครลอนดอน

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : Big Ben Calling (อังกฤษ-เวลส์-สกอตแลนด์) 8 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

PRO_TG15 : Big Ben Calling (อังกฤษ-เวลส์-สกอตแลนด์) 8 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 57,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 09 - 16 กันยายน 2560
  **ราคานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**

ตื่นตาตื่นใจกับเสาหินสโตนเฮ้นจ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เยือนเมืองคาร์ดิฟฟ์ เที่ยวบ้านเกิดของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ เที่ยวเมืองเอดินบะระ ประเทศสกอตแลนด์ เข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สก๊อต ถ่ายรูปกับหอนาฬิกาบิ๊กเบน

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : SWITZERLAND PARADISE ON EARTH (2) 8 DAYS 5 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

PRO_TG16 : SWITZERLAND PARADISE ON EARTH (2) 8 DAYS 5 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 61,900 บาท

เดือน วันเดินทาง  
  วันที่ 21 - 28 กันยายน 2560
  **ราคานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**

สัมผัสเมืองลูเซิร์นแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม พิชิตยอดเขาจุงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 3,454 เมตร เที่ยวเมืองเซอร์แมท ถ่ายรูปสวยๆกับปราสาทชิลยอง ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส”

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : BEST OF SWISS 7 DAYS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

PRO_TG18 : BEST OF SWISS 7 DAYS

ราคาทัวร์ : 56,900 - 57,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 04 - 10 / 18-  24 กันยายน 2560 
  วันที่ 06 - 12 / 20 - 26 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 27 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 2560
  วันที่ 01 - 07 / 03 - 09 ธันวาคม 2560
  **ราคานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**

ขึ้น 2 เขาดัง ทิทลิส และ โรเชอร์ เดอ เนย์ซูริค-เวเว่ย์-ล่องเรือทะเลสาบ-มองเทรอซ์-ชมทัศนียภาพบน โรเชอร์ เด เนย์- ตามรอยเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 9-โลซานน์-ชาฟฮาวเซ่น-น้ำตกไรน์-นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทิตลิส

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : MONO SWISS 7 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

PRO_TG18 : MONO SWISS 7 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 53,900 - 57,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 04 - 10 / 18 - 24 กันยายน 2560
  วันที่ 06 - 12 / 20 - 26 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 27 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 2560
  วันที่ 01 - 07 / 03 - 09 ธันวาคม 2560
  **ราคานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**

เต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่สวิตเซอร์แลนด์ แวะเที่ยวลูเซิร์นเมืองยอดนิยม พาขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรามรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : BW..ROMANTIC SWISS 7 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

PRO_TG19 : BW..ROMANTIC SWISS 7 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 58,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 13 - 19 พฤศจิกายน  2560
  **ราคานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**

พิชิต 2 ยอดเขาสูง ขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา และขึ้นยอดเขาริกี้ แวะมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน โบสถ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ใน ยุโรป ล่องเรือในทะเลสาบลูกาโน่ ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำแข็งอันสวยงามทางตอนใต้ของสวิสเซอร์แลนด์ ลูเซิร์น ชมเมืองอนุสาวรีย์สิงโต และสะพานไม้ชาแพ

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : แกรนด์อิตาลี 9 วัน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

PRO_TG20 : แกรนด์อิตาลี 9 วัน

ราคาทัวร์ : 63,300 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 10 - 18 ตุลาคม 2560
  **ราคานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**

โรม-ปอมเปอี-เนเปิ้ล-คาปรี-ถ้ำบลูกร็อตโต้-ฟลอเรนซ์-หอเอนปิซ่า-เวนิส-มิลาน-ช้อปปิ้งแบรนด์เนม ชิมสปาเก็ตตี้หมึกดำ

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : MONO ITALY 8 DAYS 5 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

PRO_TG20 : MONO ITALY 8 DAYS 5 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 46,900 - 48,900 บาท

เดือน วันเดินทาง  
  วันที่ 24 กันยายน - 01 ตุลาคม 2560
  วันที่ 12 - 19 / 19 - 26 พฤศจิกายน 2560
  **ราคาไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**

ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ชมความยิ่งใหญ่และอลังการของมหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร วิหารของเมืองฟลอเรนซ์ ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : PARIS MONA LISA 7 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

PRO_TG25 : PARIS MONA LISA 7 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 42,900 - 53,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 08 - 14 / 22 - 27 กันยายน 2560
  วันที่ 25 - 31 ธันวาคม 2560
  วันที่ 27 ธันวาคม - 02 มกราคม 2561 (เทศกาลปีใหม่)
  **ราคานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**

เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียง เก็บรักษาผลงานทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมาก กว่า 35,000 ชิ้น ถ่ายรูปกับหอไอเฟล ประตูชัยนโปเลียน และ ล่องเรือ บาโตมุช ตื่นตาตื่นใจกับพระราชวังแวร์ซายส์ (มีเวลาให้ท่านช้อปปิ้งจุใจทั้ง ห้างชั้นนำแกลเล

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : ROMANTIC PARIS CHAMPS-ELYSEES 6 DAYS 3 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

PRO_TG26 : ROMANTIC PARIS CHAMPS-ELYSEES 6 DAYS 3 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 42,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 06 - 11 / 13 - 18 / 20 - 25 กันยายน 2560
  วันที่ 27 กันยายน - 02 ตุลาคม 2560
  **ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**

ประตูชัยนโปเลียน เข้าชมความงามของมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส และ ล่องเรือ บาโตมุช ไปตามแม่น้ำแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ตื่นตาตื่นใจกับพระราชวังแวร์ซายส์ มีเวลาให้ท่านช้อปปิ้งจุใจทั้ง ห้างชั้นนำแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์, ถนนชองป์เอลิเซ่, ร้านค้าปลอดภาษี

ทัวร์ลาว กัมพูชา สิบสองปันนา : ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน สายการบิน : ทัวร์ลาว กัมพูชา สิบสองปันนา

SABAIDEE01 : ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

ราคาทัวร์ : 13,900 - 19,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 01 - 03 / 08 - 10 / 09 - 11 / 15 - 17 กันยายน 2560
  วันที่ 16 - 18 / 22 - 24 / 23 - 25 กันยายน 2560
  วันที่ 29 กันยายน - 01 ตุลาคม 2560
  วันที่ 30 กันยายน - 02 ตุลาคม 2560
  วันที่ 07 - 09 / 14 - 16 ตุลาคม 2560
  วันที่ 20 - 22 / 27 - 29 / 28 - 30 ตุลาคม 2560
  วันที่ 03 - 05 / 04 - 06 / 10 - 12 / 11 - 13 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 17 - 19 / 18 - 20 / 24 - 26 / 25 - 27 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 01 - 03 / 02 - 04 / 03 - 05 ธันวาคม 2560
  วันที่ 08 - 10 / 09 - 11 ธันวาคม 2560  **วันรัฐธรรมนูญ
  วันที่ 15 - 17 / 16 - 18 / 22 - 24 ธันวาคม 2560
  วันที่ 23 - 25 / 29 - 31 ธันวาคม 2560
  วันที่ 30 ธันวาคม - 01 มกราคม 2561  **วันขึ้นปีใหม่
  วันที่ 31 ธันวาคม - 02 มกราคม 2561  **วันขึ้นปีใหม่

พระธาตุหลวง วัดสีสะเกด ล่องเรือแม่น้ำซอง น้ำตกตาดกวางสี เขาพูสี วังเวียง ตลาดค่ำ ตักบาตรข้าวเหนียว วัดใหม่สุวรรณภูมาราม พระราชวังหลวงพระบาง วัดเชียงทอง วัดวิชุนราช

ทัวร์สแกนดิเนเวีย : SCANDINAVIA FJORD TOUR 10 DAYS สายการบิน : ทัวร์สแกนดิเนเวีย

SCAN01 : SCANDINAVIA FJORD TOUR 10 DAYS

ราคาทัวร์ : 119,000- 125,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 12 - 21 สิงหาคม 2560
  วันที่ 02 - 11 / 09 - 18 / 16 - 25 กันยายน 2560
  วันที่ 23 กันยายน - 02 ตุลาคม 2560
  วันที่ 07 - 16 / 14 - 23 / 21 - 30 ตุลาคม 2560
  วันที่ 28 ตุลาคม - 06 พฤษภาคม 2560

เดนมาร์ค นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน DFDS BERGEN FJORD ROMANTIC TRAIN SILJA LINE

ทัวร์สแกนดิเนเวีย : SCANDINAVIA 3 CAPITALS (สวีเดน-นอร์เวย์-เดนมาร์ค) 8 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์สแกนดิเนเวีย

SCAN03 : SCANDINAVIA 3 CAPITALS (สวีเดน-นอร์เวย์-เดนมาร์ค) 8 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 55,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 23 - 30 กันยายน 2560
  **ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**

เข้าชมศาลาว่าการกรุงสต็อคโฮล์ม ชมกรุงออสโล ตื่นตาตื่นใจกับสวนประติมากรรมวิเกลันด์ ชมลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น สถานที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 1952 สัมผัสความงามของกรุงโคเปนเฮเก้น ถ่ายรูปกับพระราชวังอามาเลียนบอร์ก

ทัวร์สแกนดิเนเวีย : BW..3 CAPITALS OF SCANDINAVIA เดนมาร์ก-นอร์เวย์-สวีเดน 7 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์สแกนดิเนเวีย

SCAN04 : BW..3 CAPITALS OF SCANDINAVIA เดนมาร์ก-นอร์เวย์-สวีเดน 7 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 48,900 - 49,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 03 - 09 กันยายน 2560
  วันที่ 06 - 12 / 20 - 26 พฤศจิกายน 2560
  **ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**

ชมกรุงออสโลตื่นตาตื่นใจกับสวนประติมากรรมวิเกลันด์ เพลิดเพลินกับการล่องเรือสำราญ DFDS สัมผัสความงามของกรุงโคเปนเฮเก้น ถ่ายรูปกับพระราชวังอามาเลียนบอร์ก และรูปปั้นนางเงือกน้อยตามตำนานเทพนิยายชื่อก้องโลก

ทัวร์สแกนดิเนเวีย : SCANDINAVIA 4 CAPITALS[เดนมาร์ค-นอร์เวย์-สวีเดน-ฟินแลนด์] 7 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์สแกนดิเนเวีย

SCAN05 : SCANDINAVIA 4 CAPITALS[เดนมาร์ค-นอร์เวย์-สวีเดน-ฟินแลนด์] 7 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 69,900 - 79,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 08 - 14 กันยายน 2560
  วันที่ 07 - 13 / 14 - 20 ตุลาคม 2560
  วันที่ 21 - 27 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)
  วันที่ 28 ตุลาคม - 03 พฤศจิกายน 2560
  **ราคานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**

สัมผัสความงามของกรุงโคเปนเฮเก้น ถ่ายรูปกับพระราชวังอามาเลียนบอร์ก และรูปปั้นนางเงือกน้อย (Little Mermaid) เพลิดเพลินกับการล่องเรือและพักค้างคืนบนเรือสำราญ DFDS และ SILJALINE ชมกรุงออสโล ตื่นตาตื่นใจกับสวนประติมากรรมวิกลันด์

ทัวร์สแกนดิเนเวีย : FLAMSBANA NORWAY 7 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์สแกนดิเนเวีย

SCAN06 : FLAMSBANA NORWAY 7 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 52,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 01 - 07 / 05 - 11 กันยายน 2560
  วันที่ 19 - 25 / 22 - 28 กันยายน 2560
  **ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**

รถไฟสายโรแมนติก Flamsbana ได้รับการขนานนามว่าเป็น The Most Beautiful Train Journey in the World พร้อมสัมผัสบรรยากาศล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด นั่งรถรางไฟฟ้า Floibanen เพื่อไปชมทิวทัศน์อันงดงามบนยอดเขาฟลอเยน

ทัวร์สแกนดิเนเวีย : MONO NORWAY 7 DAYS สายการบิน : ทัวร์สแกนดิเนเวีย

SCAN07 : MONO NORWAY 7 DAYS

ราคาทัวร์ : 49,900 บาท

เดือน วันเดินทาง  
  วันที่ 03 - 09 พฤศจิกายน 2560   
  วันที่ 02 - 08 ธันวาคม 2560  
  **ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่า**  

เที่ยวดินแดนแห่งยุโรปเหนือ ณ ประเทศนอร์เวย์ ออสโล-กอล-กุ๊ดวานเก้น-ฟลัม-ล่องเรือชมฟยอร์ด-ไมร์ดาล-วอส-เบอร์เก้น -นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัมส์บานา-เกียโล

ทัวร์สแกนดิเนเวีย : MIDNIGHT SUN + GEIRANGER 13 DAYS สายการบิน : ทัวร์สแกนดิเนเวีย

SCAN13 : MIDNIGHT SUN + GEIRANGER 13 DAYS

ราคาทัวร์ : 174,000 บาท

เดือน วันเดินทาง   
  วันที่ 07 - 19 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 21 กรกฎาคม - 02 สิงหาคม 2560
  วันที่ 25 กรกฎาคม - 06 สิงหาคม 2560

ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนนอร์ธเคป จุดชมพระอาทิตย์ในยามเที่ยงคืนที่กล่าวกันว่าสวยที่สุดในโลก ล่องเรือชมซองจ์ฟยอร์ด ไกแรงเกอร์ นั้งรถไฟเส้นทางสายโรแมนติก ชมวิวที่ยอดเขาฟลอยเอ่น

ทัวร์สแกนดิเนเวีย : NORWAY COUNTRY ROAD 10 DAYS สายการบิน : ทัวร์สแกนดิเนเวีย

SCAN14 : NORWAY COUNTRY ROAD 10 DAYS

ราคาทัวร์ : 133,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 16 กรกฎาคม 2560

ไกแรงเกอร์ฟยอร์ด อัญมณีเม็ดงามที่ประดับไว้ในมงกุฏของฟยอร์ดแห่งนอร์เวย์ ธารน้ำแข็งบริกสดาล(Glacier) เบอร์เกนชมเมืองในฝันที่แสนน่ารัก รถไฟเส้นทางสายโรแมนติก (Flamsbana) ชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืน(Midnight Sun)

ทัวร์สแกนดิเนเวีย : SCANDINAVIA MIDNIGHT SUN+FJORD 12 DAYS สายการบิน : ทัวร์สแกนดิเนเวีย

SCAN15 : SCANDINAVIA MIDNIGHT SUN+FJORD 12 DAYS

ราคาทัวร์ : 166,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 18 / 08 - 19 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 01 - 12 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)

ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนนอร์ธเคป จุดชมพระอาทิตย์ในยามเที่ยงคืนที่กล่าวกันว่าสวยที่สุดในโลก (เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์) ล่องเรือชมซองจ์ฟยอร์ด นั้งรถไฟเส้นทางสายโรแมนติก หมู่บ้านซานตาคลอส

ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์มาเลเซีย : ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SUPER SAVE 3 DAYS 2 NTS สายการบิน : ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์มาเลเซีย

SIN01 : ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SUPER SAVE 3 DAYS 2 NTS

ราคาทัวร์ : 17,900 - 19,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ 
  วันที่ 21 - 23 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช
  วันที่ 09 - 11 ธันวาคม 2560  **วันรัฐธรรมนูญ
  วันที่ 30 ธันวาคม - 01 มกราคม 2561  **วันขึ้นปีใหม่
  วันที่ 31 ธันวาคม - 02 มกราคม 2561  **วันขึ้นปีใหม่

การ์เด้นบายเดอะเบย์ ล่องเรือบั๊มพ์โบ้ท มารีน่าเบย์แซนด์ ชมการแสดงแสงสีเสียงวันเดอร์ฟูลไลท์ สนุกสนานเต็มวันกับสวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ เมอร์ไลอ้อน ซันเทคซิตี้ ชมน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง ไชน่าทาวน์ วัดพระเขี้ยวแก้ว อิสระช้อปปิ้งบนถนนออร์ชาร์ด

ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์มาเลเซีย : ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SUPER SAVE 3 DAYS 2 NTS สายการบิน : ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์มาเลเซีย

SIN02 : ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SUPER SAVE 3 DAYS 2 NTS

ราคาทัวร์ : ุ16,900 - 19,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 01 - 03 / 08 - 10 / 09 - 11 กันยายน 2560 
  วันที่ 29 กันยายน - 01 ตุลาคม 2560 
  วันที่ 06 - 08 / 13 - 15 / 14 - 16 ตุลาคม 2560
  วันที่ 21 - 23 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช
  วันที่ 20 - 22 / 28 - 30 ตุลาคม 2560
  วันที่ 03 - 05 / 04 - 06 / 10 - 12 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 11 - 13 / 17 - 19 / 18 - 20 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 24 - 26 / 25 - 27 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 01 - 03 / 08 - 10 / 15 - 17 ธันวาคม 2560
  วันที่ 09 - 11 ธันวาคม 2560  **วันรัฐธรรมนูญ
  วันที่ 30 ธันวาคม - 01 มกราคม 2561  **วันขึ้นปีใหม่
  วันที่ 31 ธันวาคม - 02 มกราคม 2561  **วันขึ้นปีใหม่

การ์เด้นท์บายเดอะเบย์ ล่องเรือบั๊มพ์โบ๊ท มารีน่าเบย์แซนด์ สนุกกับสวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ(เต็มวัน) ซันเทคซิตี้ ชมน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง ไชน่าทาวน์ วัดพระเขี้ยวแก้ว ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด

ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์มาเลเซีย : ทัวร์สิงคโปร์ สิงคโปร์ ครบสูตร 4 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์มาเลเซีย

SIN03 : ทัวร์สิงคโปร์ สิงคโปร์ ครบสูตร 4 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 23,900 - 25,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 20 - 23 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช
  วันที่ 29 ธันวาคม - 01 มกราคม 2561  **วันขึ้นปีใหม่
  วันที่ 30 ธันวาคม - 02 มกราคม 2561  **วันขึ้นปีใหม่

ซันเทคซิตี้ การ์เด้นบายเดอะเบย์ ล่องเรือบั๊มพ์โบ้ทชมวิถีชีวิตของชาวสิงคโปร์ริมแม่น้ำ สนุกสนานเต็มวันกับสวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ สวนนกจูร่ง เกาะเซ็นโตซ่า ถ่ายรูปกับเมอร์ไลอ้อนทาวเวอร์ โชว์อนิเมชั่น wings of Time เมอร์ไลอ้อนพาร์ค ไชน่าทาวน์

ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์มาเลเซีย : ทัวร์สิงคโปร์ สิงค์โปร์ ครบสูตร 4 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์มาเลเซีย

SIN04 : ทัวร์สิงคโปร์ สิงค์โปร์ ครบสูตร 4 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 23,900 - 25,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 20 - 23 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช
  วันที่ 29 ธันวาคม - 01 มกราคม 2561  **วันขึ้นปีใหม่
  วันที่ 30 ธันวาคม - 02 มกราคม 2561  **วันขึ้นปีใหม่

ซันเทคซิตี้ การ์เด้นบายเดอะเบย์ ล่องเรือบั๊มพ์โบ้ทชมวิถีชีวิตของชาวสิงคโปร์ริมแม่น้ำ สนุกสนานเต็มวันกับสวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ สวนนกจูร่ง เกาะเซ็นโตซ่า ถ่ายรูปกับเมอร์ไลอ้อนทาวเวอร์ โชว์อนิเมชั่น wings of Time เมอร์ไลอ้อนพาร์ค ไชน่าทาวน์

ตุรกี อียิปต์ จอร์แดน อิหร่าน : ทัวร์ตุรกี AMAZING TURKEY 8 DAYS สายการบิน : ตุรกี อียิปต์ จอร์แดน อิหร่าน

TUR01 : ทัวร์ตุรกี AMAZING TURKEY 8 DAYS

ราคาทัวร์ : 29,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 14 / 12 - 19 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 19 - 26 สิงหาคม 2560
  วันที่ 26 สิงหาคม - 02 กันยายน 2560

อิสตันบูล ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช่ ฮิปโปโดรม ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์ สุเหร่าสีน้ำเงิน อ่างเก็บน้ำเยอเรบาตัน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย พระราชวังทอปกาปี บ้านพระแม่มารี ปามุคคาเล่ พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า คัปปาโดเกีย ทะเลสาบเกลือ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่

ตุรกี อียิปต์ จอร์แดน อิหร่าน : ทัวร์ตุรกี WOW ENJOY TURKEY 8 DAYS 6 NTS สายการบิน : ตุรกี อียิปต์ จอร์แดน อิหร่าน

TUR02 : ทัวร์ตุรกี WOW ENJOY TURKEY 8 DAYS 6 NTS

ราคาทัวร์ : 29,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 24 - 31 สิงหาคม 2560

ฮิปโปโดม สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ตลาดสไปซ์มาเก็ต ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเซ่ เมืองชานัคคาเล่ เมืองทรอย เมืองเพอร์กามัม วิหารอะโครโปลิส เมืองโบราณเอเฟซุส ปามุคคาเล่ เมืองโบราณเฮียราโพลิส คัปปาโดเกีย เมืองเกอเรเม่

ตุรกี อียิปต์ จอร์แดน อิหร่าน : ทัวร์ตุรกี WOW TURKEY 8 DAYS สายการบิน : ตุรกี อียิปต์ จอร์แดน อิหร่าน

TUR03 : ทัวร์ตุรกี WOW TURKEY 8 DAYS

ราคาทัวร์ : 29,900 - 30,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 08 - 15 / 09 - 16 / 10 - 17 / 11 - 18 กันยายน 2560
  วันที่ 12 - 19 / 13 - 20 / 14 - 21 / 15 - 22 กันยายน 2560
  วันที่ 16 - 23 / 17 - 24 / 18 - 25 / 19 - 26 กันยายน 2560
  วันที่ 20 - 27 / 21 - 28 / 22 - 29 / 23 - 30 กันยายน 2560
  วันที่ 24 กันยายน - 01 ตุลาคม 2560
  วันที่ 26 กันยายน - 03 ตุลาคม 2560
  วันที่ 27 กันยายน - 04 ตุลาคม 2560
  วันที่ 28 กันยายน - 05 ตุลาคม 2560 
  วันที่ 29 กันยายน - 06 ตุลาคม 2560
  วันที่ 30 กันยายน - 07 ตุลาคม 2560

ฮิปโปโดม สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย พระราชวังทอปกาปี พระราชวังโดลมาบาเซ่ บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส ปามุคคาเล่ เมืองคัปปาโดเกีย โชว์ระบำหน้าท้อง พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์

ตุรกี อียิปต์ จอร์แดน อิหร่าน : ทัวร์ตุรกี BEST OF TURKEY 8 DAYS 5 NTS พัก 4 ดาว บินภายใน 2 ขา สายการบิน : ตุรกี อียิปต์ จอร์แดน อิหร่าน

TUR04 : ทัวร์ตุรกี BEST OF TURKEY 8 DAYS 5 NTS พัก 4 ดาว บินภายใน 2 ขา

ราคาทัวร์ : 37,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 15 - 22 กันยายน 2560 
  วันที่ 29 กันยายน - 06 ตุลาคม 2560

เมืองโบราณเอเฟซุส ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ วิหารอะโครโปลิส เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองคอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า คัปปาโดเกีย นครใต้ดิน ฮิปโปโดม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย พระราชวังโดลมาบาเซ พระราชวังทอปกาปี

ตุรกี อียิปต์ จอร์แดน อิหร่าน : ทัวร์ตุรกี SPIRIT OF TURKEY 8 DAYS 5 NTS พัก 4 ดาว บินภายใน 1 ขา สายการบิน : ตุรกี อียิปต์ จอร์แดน อิหร่าน

TUR05 : ทัวร์ตุรกี SPIRIT OF TURKEY 8 DAYS 5 NTS พัก 4 ดาว บินภายใน 1 ขา

ราคาทัวร์ : 34,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 10 - 17 / 12 - 19 / 19 - 26 กันยายน 2560
  วันที่ 24 กันยายน - 01 ตุลาคม 2560
  วันที่ 26 กันยายน - 03 ตุลาคม 2560
  วันที่ 30 กันยายน - 07 ตุลาคม 2560
  วันที่ 06 - 13 / 08 - 15 ตุลาคม 2560
  วันที่ 10 - 17 / 13 - 20 ตุลาคม 2560
  วันที่ 20 - 27 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช
  วันที่ 27 ตุลาคม - 03 พฤศจิกายน 2560

คัปปาโดเกีย นครใต้ดิน เมืองเกอเรเม ชมระบำหน้าท้อง พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอเฟซุส วิหารอะโครโปลิส เมืองทรอย เมืองชานัคคาเล่ พระราชวังโดลมาบาเช ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ฮิปโปโดม

ตุรกี อียิปต์ จอร์แดน อิหร่าน : ทัวร์ตุรกี TURKEY IZMIR IN LOVE 8 วัน 5 คืน (พักโรงแรม 4 ดาว บินภายใน 2 ขา) สายการบิน : ตุรกี อียิปต์ จอร์แดน อิหร่าน

TUR06 : ทัวร์ตุรกี TURKEY IZMIR IN LOVE 8 วัน 5 คืน (พักโรงแรม 4 ดาว บินภายใน 2 ขา)

ราคาทัวร์ : 37,900 - 41,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 05 - 12 ตุลาคม 2560
  วันที่ 19 - 26 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช
  วันที่ 26 ตุลาคม - 02 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 01 - 08 / 03 - 10 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 01 - 08 / 03 - 10 / 21 - 28 ธันวาคม 2560
  วันที่ 07 - 14 ธันวาคม 2560  **วันรัฐธรรมนูญ
  วันที่ 27 ธันวาคม - 03 มกราคม 2561  **วันขึ้นปีใหม่
  วันที่ 29 ธันวาคม - 05 มกราคม 2561  **วันขึ้นปีใหม่

เมืองโบราณเอเฟซุส ห้องอาบน้ำโรมัน วิหารอะโครโปลิส ปามุคคาเล่ เมืองโบราณเฮียราโพลิส พิพิธภัณฑ์เมฟลานา ชมระบำหน้าท้อง จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด ฮิปโปโดม สุเหร่าสีน้ำเงิน อ่างเก็บน้ำเยเรบาตัน พระราชวังโดลมาบาเช่ ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังทอปกาปี

ตุรกี อียิปต์ จอร์แดน อิหร่าน : ทัวร์ตุรกี Hello Nevşehir 8 วัน 5 คืน (พักโรงแรม 4 ดาว บินภายใน 1 ขา) สายการบิน : ตุรกี อียิปต์ จอร์แดน อิหร่าน

TUR07 : ทัวร์ตุรกี Hello Nevşehir 8 วัน 5 คืน (พักโรงแรม 4 ดาว บินภายใน 1 ขา)

ราคาทัวร์ : 34,900 - 38,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 09 - 16 / 16 - 23 / 23 - 30 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 30 พฤศจิกายน - 07 ธันวาคม 2560
  วันที่ 02 - 09 / 04 - 10 / 14 - 21 ธันวาคม 2560
  วันที่ 26 ธันวาคม - 02 มกราคม 2561  **วันขึ้นปีใหม่
  วันที่ 28 ธันวาคม - 04 มกราคม 2561  **วันขึ้นปีใหม่

คัปปาโดเกีย นครใต้ดิน ชมระบำหน้าท้อง พิพิธภัณฑ์เมฟลานา ปามุคคาเล่ เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองโบราณเอเฟซุส วิหารอะโครโปลิส เมืองชานัคคาเล่ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช ช่องแคบบอสฟอรัส ฮิปโปโดม สุเหร่าสีน้ำเงิน พระราชวังทอปกาป

ทัวร์อเมริกา แคนนาดา อเมริกาใต้ : ทัวร์อเมริกาตะวันตก (ซานฟรานซิสโก-ลาส เวกัส-แอลเอ) 9 วัน 6 คืน สายการบิน : ทัวร์อเมริกา แคนนาดา อเมริกาใต้

USA01 : ทัวร์อเมริกาตะวันตก (ซานฟรานซิสโก-ลาส เวกัส-แอลเอ) 9 วัน 6 คืน

ราคาทัวร์ : 83,900 - 85,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 01 - 09 / 14 - 22 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 11 - 19 / 21 - 29 สิงหาคม 2560
  วันที่ 01 - 09 / 15 - 23 กันยายน 2560
  วันที่ 06 - 14 / 20 - 28 ตุลาคม 2560

เที่ยวอเมริกาตก สวนสนุกระดับโลกดิสนีย์แลนด์ รีสอร์ท และ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ท่องราตรีที่ลาสเวกัสศูนย์รวมความบันเทิงและคาสิโน อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน ประสบการณ์ใหม่เดินบนสกายวอร์กชมแกรนด์แคนยอน

ทัวร์อเมริกา แคนนาดา อเมริกาใต้ : ทัวร์อเมริกาตะวันตก (ซาน ฟรานซิสโก-ลาส เวกัส-แอลเอ) 9 วัน 6 คืน สายการบิน : ทัวร์อเมริกา แคนนาดา อเมริกาใต้

USA02 : ทัวร์อเมริกาตะวันตก (ซาน ฟรานซิสโก-ลาส เวกัส-แอลเอ) 9 วัน 6 คืน

ราคาทัวร์ : 79,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 15 - 23 กันยายน 2560

ทัวร์อเมริกา : ศูนย์รวมแหล่งบันเทิงระดับโลก และ ดาราฮอลลีวู๊ด

ทัวร์อเมริกา แคนนาดา อเมริกาใต้ : ทัวร์อเมริกา รื่นเริงหรรษาอเมริกาตะวันตก(ซานฟรานซิสโก-ลาสเวกัส-แอลเอ) 9 วัน 6 คืน สายการบิน : ทัวร์อเมริกา แคนนาดา อเมริกาใต้

USA03 : ทัวร์อเมริกา รื่นเริงหรรษาอเมริกาตะวันตก(ซานฟรานซิสโก-ลาสเวกัส-แอลเอ) 9 วัน 6 คืน

ราคาทัวร์ : 99,990 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 14 - 22 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)

สัมผัสกับถนนฮอลลีวูด และชมฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟม ชมฉากถ่ายทาภาพยนตร์จริงที่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ บินภายในจากลาสเวกัสสู่เมืองซานฟรานซิสโก ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานฯ และสะพานโกลเด้นเกทอันโด่งดัง นั่งรถรางสัมผัสกับวิวที่สวยงามของเมืองซานฟรานซิสโก

ทัวร์อเมริกา แคนนาดา อเมริกาใต้ : ทัวร์อเมริกา รื่นเริงหรรษาอเมริกาตะวันออก-แคนาดา 10 วัน 7 คืน สายการบิน : ทัวร์อเมริกา แคนนาดา อเมริกาใต้

USA04 : ทัวร์อเมริกา รื่นเริงหรรษาอเมริกาตะวันออก-แคนาดา 10 วัน 7 คืน

ราคาทัวร์ : 119,990 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 14 - 23 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)

เที่ยวเมืองนิวยอร์ค ชมเมืองอิทาคาที่เงียบสงบโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ สัมผัสเมืองแอตแลนด์ติก ซิตี้ เมืองตากอากาศที่ขึ้นชื่อระดับโลก ชมน้ำตกไนแองการ่า ความมหัศจรรย์ธรรมชาติที่สวยที่สุด เที่ยวโตรอนโต ขึ้นหอคอยซีเอ็น

ทัวร์อเมริกา แคนนาดา อเมริกาใต้ : ทัวร์อเมริกาตะวันออก (นิวยอร์ก-ไนแอการ่า-วอชิงตัน ดี.ซี.) 9 วัน 6 คืน สายการบิน : ทัวร์อเมริกา แคนนาดา อเมริกาใต้

USA05 : ทัวร์อเมริกาตะวันออก (นิวยอร์ก-ไนแอการ่า-วอชิงตัน ดี.ซี.) 9 วัน 6 คืน

ราคาทัวร์ : 79,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 15 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 18 - 26 สิงหาคม 2560
  วันที่ 22 - 30 กันยายน 2560
  วันที่ 13 - 21 ตุลาคม 2560

ชมอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ ชมทิวทัศน์ของนครนิวยอร์ก บนตึกร็อคกี้เฟลเลอร์ เซ็นเตอร์ชมโรงงานช็อกโกแลต Hershey’s ชื่อดังของนิวยอร์ก ชมความงามของน้ำตกไนแองการ่า ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่เอาท์เล็ต

ทัวร์อเมริกา แคนนาดา อเมริกาใต้ : ทัวร์อเมริกา แคนนาดา (นิวยอร์ก-แอตแลนด์ติก ซิตี้ -วอชิงตัน ดี.ซี.-ไนแอการ่า-โตรอนโต) 11 วัน 7 คืน สายการบิน : ทัวร์อเมริกา แคนนาดา อเมริกาใต้

USA06 : ทัวร์อเมริกา แคนนาดา (นิวยอร์ก-แอตแลนด์ติก ซิตี้ -วอชิงตัน ดี.ซี.-ไนแอการ่า-โตรอนโต) 11 วัน 7 คืน

ราคาทัวร์ : 107,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 27 กรกฎาคม - 06 สิงหาคม 2560
  วันที่ 10 - 20 สิงหาคม 2560
  วันที่ 24 สิงหาคม - 03 กันยายน 2560
  วันที่ 14 - 24 กันยายน 2560
  วันที่ 05 - 15 / 19 - 29 ตุลาคม 2560

ทัวร์แคนาดาโตรอนโต เที่ยวชมมหานครนิวยอร์ค ถ่ายรูปคู่กับทำเนียบขาว ชมน้ำตกไนแอการ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติ เที่ยวเมืองแอตแลนด์ติก ซิตี้ เมืองตากอากาศที่ขึ้นชื่อระดับโลก

ทัวร์อเมริกา แคนนาดา อเมริกาใต้ : ทัวร์อเมริกา อเมริกา - แคนาดา 10 วัน สายการบิน : ทัวร์อเมริกา แคนนาดา อเมริกาใต้

USA07 : ทัวร์อเมริกา อเมริกา - แคนาดา 10 วัน

ราคาทัวร์ : 126,000 - 132,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 16 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 11 - 20 สิงหาคม 2560
  วันที่ 15 - 24 กันยายน 2560
  วันที่ 13 - 22 / 20 - 29 ตุลาคม 2560
  วันที่ 17 - 26 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 08 - 17 ธันวาคม 2560
  วันที่ 29 ธันวาคม 2560 - 07 มกราคม 2561 (วันขึ้นปีใหม่)

วอชิงตัน ดีซี ชมพิพิธภัณฑ์ยานบินและอวกาศแห่งชาติ ฟิลลาเดลเฟีย แอตแลนติกซ๊ตี้ มหานครนิวยอร์ค ชมอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ ชมความงามของน้าตกไนแองการ่าฝั่งแคนาดา ล่องเรือชมน้ำตกไนแองการ่า โตรอนโต้

ทัวร์เวียดนาม พม่า บรูไน ฟิลิปปินส์ : ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง-นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์เวียดนาม พม่า บรูไน ฟิลิปปินส์

VN01 : ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง-นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 12,900 - 13,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 24 - 27 สิงหาคม 2560 
  วันที่ 14 - 17 / 21 - 24 กันยายน 2560
  วันที่ 28 กันยายน - 01 ตุลาคม 2560
  วันที่ 05 - 08 / 12 - 15 / 19 - 22 / 26 - 29 ตุลาคม 2560
  วันที่ 02 - 05 / 09 - 12 / 16 - 19 / 23 - 26 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 07 - 10 / 08 - 11 ธันวาคม 2560  **วันรัฐธรรมนูญ

เยือนดินแดน หลังคาแห่งอินโดจีน สัมผัสความงาม แห่งธรรมชาติบริสุทธิ์ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ ช้อปปิ้งสอนค้าพื้นเมืองถนน 36 สาย ล่องเรือชมอ่าวฮาลองเบย์ ถ้ำนางฟ้า ทะเลสาบคืนดาบ สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์

ทัวร์เวียดนาม พม่า บรูไน ฟิลิปปินส์ : ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา 5 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์เวียดนาม พม่า บรูไน ฟิลิปปินส์

VN02 : ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา 5 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 17,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 19 - 23 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช 

ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ ถ้ำนางฟ้า นครหลวงฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ วัดหง๊อกเซิน ช้อปปิ้งถนน 36 สาย ชมการแสดงระบำตุ๊กตาน้ำ เมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขา ยอดเขาฮัมรอง ตลาดเมืองซาปา น้ำตกสีเงิน สุสานลุงโฮ พิพิธภัณฑ์ลุงโฮ เจดีย์เสาเดียว เจดีย์เฉินกว๊อก

ทัวร์เวียดนาม พม่า บรูไน ฟิลิปปินส์ : ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา ( FANSIPAN ) 4 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์เวียดนาม พม่า บรูไน ฟิลิปปินส์

VN03 : ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา ( FANSIPAN ) 4 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 14,900 - 16,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 24 - 27 สิงหาคม 2560 
  วันที่ 14 - 17 / 21 - 24 กันยายน 2560
  วันที่ 28 กันยายน - 01 ตุลาคม 2560
  วันที่ 05 - 08 / 12 - 15 / 19 - 22 / 26 - 29 ตุลาคม 2560
  วันที่ 02 - 05 / 09 - 12 / 16 - 19 / 23 - 26 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 07 - 10 / 08 - 11 ธันวาคม 2560  **วันรัฐธรรมนูญ

เมืองฮาลอง อ่าวฮาลองเบย์ ถ้ำนางฟ้า นครหลวงฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ วัเหง๊อกเซิน ช้อปปิ้งถนน 36 สาย ชมการแสดงระบำตุ๊กตาน้ำ เมืองซาปา ยอดเขาฟานซีปัน ตลาดซาปา