Follow us facebook twitter
  • ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านสู่เว็บไซต์ บริษัท เวิลด์ ฮอลิเดย์ ทราเวล ค่ะ บริษัทฯ ขอนำเสนอรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวต่างประเทศทุกเส้นทางสำหรับลูกค้าทุกท่าน เพื่อสะดวกในการพิจารณาโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวประเทศต่างๆ และ ค้นหาทัวร์ท่องเที่ยวประเทศต่างๆได้อย่างรวดเร็วและง่ายที่สุดค่ะ สนใจสอบถามข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มเติมและจองทัวร์ ได้ที่ Tel. 02-6344195-8 Hot line. 091-7342815, 081-6282718 บริษัทฯ ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการกับเราค่ะ บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านด้วยความยินดีและเต็มใจค่ะ

โปรแกรม

ทัวร์ดูไบ ทัวร์รัสเซีย โมรอคโค : ทัวร์รัสเซีย CITY BREAKS IN MOSCOW ZAGORSK 5 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์ดูไบ ทัวร์รัสเซีย โมรอคโค

01RUS : ทัวร์รัสเซีย CITY BREAKS IN MOSCOW ZAGORSK 5 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 36,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 12 - 16 / 14 - 18 (เต็ม) มิถุนายน 2560
  วันที่ 21 - 25 / 26 - 30 มิถุนายน 2560

เนินเขาสแปร์โร่ว สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ช้อปปิ้งถนนอารบัต วิหารเซ็นต์ซาเวียร์ ชิมว้อดก้าและไข่ปลาคาเวียร์ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล ห้างสรรพสินค้ากุม ชมการแสดงละครสัตว์ ซาร์กอร์ส โบสถ์อัสสัมชัญ

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 5 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

01TPE : ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 5 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 18,900 - 19,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 01 - 05 / 02 - 06 / 07 - 11 มิถุนายน 2560
  วันที่ 08 - 12 / 09 - 13 / 14 - 18 มิถุนายน 2560
  วันที่ 15 - 19 / 16 - 20 / 21 - 25 มิถุนายน 2560
  วันที่ 22 - 26 / 23 - 27 มิถุนายน 2560
  วันที่ 28 มิถุนายน - 02 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 29 มิถุนายน - 03 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 30 มิถุนายน - 04 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 01 - 05 / 05 - 09 / 06 - 10 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 07 - 11 / 08 - 12 / 12 - 16 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 13 - 17 / 14 - 18 / 15 - 19 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 19 - 23 / 20 - 24 / 21 - 25 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 29 กรกฎาคม - 02 สิงหาคม 2560

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตลาดซื่อิหลินไนท์มาร์เก็ต พิพิธภัณฑ์กู้กง ขึ้นตึกไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง

ทัวร์ดูไบ ทัวร์รัสเซีย โมรอคโค : ทัวร์รัสเซีย ROMANTIC RUSSIA 8 DAYS สายการบิน : ทัวร์ดูไบ ทัวร์รัสเซีย โมรอคโค

02RUS : ทัวร์รัสเซีย ROMANTIC RUSSIA 8 DAYS

ราคาทัวร์ : 100,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 25 พฤษภาคม - 01 มิถุนายน 2560

กรุงมอสโคว์ พระราชวังเครมลิน จัตุรัสแดง โบสถ์เซนต์บาซิล พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ ช้อปปิ้งถนนอารบัต ชมละครสัตว์รัสเซีย ซาร์กอร์ส โบสถ์อัสสัมชัญ สถานีรถไฟใต้ดิน ล่องเรือแม่น้ำมอสควา เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูร้อน วังฤดูหนาว วังแคทเธอรีน วิหารเซนต์ไอแซค

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 4 วัน 2 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

02TPE : ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 4 วัน 2 คืน

ราคาทัวร์ : 21,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 13 - 16 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 24 - 27 สิงหาคม 2560

ขึ้นตึกไทเป101 ร้านขนมเหว่ยเก๋อ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ตลาดไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง กลอเรียเอ้าท์เลต

ทัวร์ดูไบ ทัวร์รัสเซีย โมรอคโค : ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย เต็มสูตร [มอสโคว์-ซาร์กอร์ส-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 8 วัน 5 คืน บินภายใน สายการบิน : ทัวร์ดูไบ ทัวร์รัสเซีย โมรอคโค

03RUS : ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย เต็มสูตร [มอสโคว์-ซาร์กอร์ส-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 8 วัน 5 คืน บินภายใน

ราคาทัวร์ : 59,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 25 กรกฎาคม - 01 สิงหาคม 2560
  วันที่ 22 - 29 สิงหาคม 2560

มอสโคว์ เนินเขาสแปร์โร่ว สถานีรถไฟใต้ดิน ซาร์กอร์ส วิหารเซนต์ซาเวียร์ ชมการแสดงละครสัตว์ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ จัตุรัสแดง โบสถ์เซนต์บาซิล ห้างสรรพสินค้ากุม มหาวิหารเซนต์ไอแซค พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังแคทเธอรีน

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์ไต้หวัน ทะเบสาบสุริยัน-จันทรา 5 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

03TPE : ทัวร์ไต้หวัน ทะเบสาบสุริยัน-จันทรา 5 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 18,900 - 22,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 03 - 07 / 04 - 08 / 05 - 09 สิงหาคม 2560 
  วันที่ 09 - 13 / 10 - 14 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 11 - 15 / 12 - 16 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 13 - 17 / 16 - 20 / 17 - 21 สิงหาคม 2560
  วันที่ 18 - 22 / 23 - 27 สิงหาคม 2560
  วันที่ 24 - 28 / 25 - 29 สิงหาคม 2560
  วันที่ 30 สิงหาคม - 03 กันยายน 2560
  วันที่ 31 สิงหาคม - 04 กันยายน 2560
  วันที่ 01 - 05 / 02 - 06 / 06 - 10 กันยายน 2560
  วันที่ 07 - 11 / 08 - 12 / 09 - 13 กันยายน 2560
  วันที่ 13 - 17 / 14 - 18 / 15 - 19 กันยายน 2560
  วันที่ 16 - 20 / 21 - 25 / 22 - 26 / 23 - 27 กันยายน 2560
  วันที่ 27 กันยายน - 01 ตุลาคม 2560
  วันที่ 28 กันยายน - 02 ตุลาคม 2560
  วันที่ 29 กันยายน - 03 ตุลาคม 2560
  วันที่ 30 กันยายน - 04 ตุลาคม 2560

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตลาดซื่อิหลินไนท์มาร์เก็ต พิพิธภัณฑ์กู้กง ขึ้นตึกไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง

ทัวร์ดูไบ ทัวร์รัสเซีย โมรอคโค : ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย เต็มสูตร (รถไฟด่วน) มอสโคว์-ซาร์กอร์ส-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์ดูไบ ทัวร์รัสเซีย โมรอคโค

04RUS : ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย เต็มสูตร (รถไฟด่วน) มอสโคว์-ซาร์กอร์ส-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 58,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 11 - 18 กรกฎาคม 2560 (เต็ม)
  วันที่ 08 - 12 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ (เต็ม)
  วันที่ 22 - 29 สิงหาคม 2560

มอสโคว์ เนินเขาสแปร์โร่ว ซาร์กอร์ส โบสถ์ทรีนิตี้ วิหารเซนต์ซาเวียร์ พระราชวังเครมลิน จัตุรัสแดง พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุม พระราชวังฤดูหนาว พระราชวังฤดุร้อน พระราชวังแคทเธอรีน ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบ สุริยัน-จันทรา 5 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

04TPE : ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบ สุริยัน-จันทรา 5 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 25,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 11 - 15 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น พิพิธภัณฑ์กู้กง ขึ้นตึกไทเป101 วัดหลงซันซือ อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ช้อปปิ้งมิตซุยเอ้าท์เล็ท

ทัวร์ดูไบ ทัวร์รัสเซีย โมรอคโค : ทัวร์รัสเซีย SUMMER RUSSIA (มอสโคว์-ซาร์กอร์ส) 5 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์ดูไบ ทัวร์รัสเซีย โมรอคโค

05RUS : ทัวร์รัสเซีย SUMMER RUSSIA (มอสโคว์-ซาร์กอร์ส) 5 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 36,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 28 มิถุนายน - 01 กรกฎาคม 2560

เมืองซาร์กอร์ส โบสถ์อัสสัมชัญ มอสโคว์ ช้อปปิ้งถนนอารบัต พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แซมเบอร์ เนินเขาสแปร์โร่วฮิลล์ วิหารเซ็นต์บาซิล ห้างสรรพสินค้ากุม ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์ไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน 6 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

05TPE : ทัวร์ไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน 6 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 38,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 09 - 14 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ

ไทเป อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตลาดซือหลินไนท์มาร์เก็ต อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ชมการแสดงพื้นเมืองชนเผ่า วัดหลงซันซื่อ ขึ้นตึกไทเป 101 พิพิธภัณฑ์กู้กง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานอาลีซัน

ทัวร์ดูไบ ทัวร์รัสเซีย โมรอคโค : ทัวร์รัสเซีย HIGHLIGHT RUSSIA 7 DAYS 5 NTS สายการบิน : ทัวร์ดูไบ ทัวร์รัสเซีย โมรอคโค

06RUS : ทัวร์รัสเซีย HIGHLIGHT RUSSIA 7 DAYS 5 NTS

ราคาทัวร์ : 58,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 03 - 09 / 05 - 11 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 08 - 14 / 10 - 16 กรกฎาคม 2560

เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูหนาว เมืองพุชกิ้น พระราชวังแคทเธอรีน พระราชวังนิโคลัส มอสโคว์ พระราชวังเครมลิน โบสถ์อัสสัมชัญ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ ชมละครสัตว์รัสเซีย จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล ห้ามสรรพสินค้ากุม สถานีรถไฟใต้ดิน เนินเขาสแปร์โร่ว์

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน-อุทยานอาลีซัน 5 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

06TPE : ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน-อุทยานอาลีซัน 5 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 34,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 10 - 14 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ

แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานแห่งชาติอาลีซัน นั่งรถไฟโบราณศึกษาเส้นทางธรรมชาติภายในอุทยาน ซือหลินไนท์มาร์เก็ต พิพิธภัณฑ์กู้กง อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว ขึ้นตึกไทเป101 วัดหลงซันซื่อ เจียงไคเช็ค

ทัวร์ดูไบ ทัวร์รัสเซีย โมรอคโค : ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย IN TRAIN (มอสโคว์-ซาร์กอร์ส-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก) 8 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์ดูไบ ทัวร์รัสเซีย โมรอคโค

07RUS : ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย IN TRAIN (มอสโคว์-ซาร์กอร์ส-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก) 8 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 55,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 12 - 19 กันยายน 2560
  วันที่ 26 กันยายน - 03 ตุลาคม 2560
  วันที่ 03 - 10 / 10 - 17 / 24 - 31 ตุลาคม 2560

กรุงมอสโคว์ เนินเชาสแปร์โร่ว สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ซาร์กอส โบสถ์โฮลีทรินิตี้ วิหารเซนต์ซาเวียร์ ชมการแสดงละครสัตว์รัสเซีย พระราชวังเครมลิน จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังแคทเธอรีน มหาวิหารเซนต์ไอแซค

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์ไต้หวัน อาบน้ำแร่สบาย...สบาย ไทเป-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

07TPE : ทัวร์ไต้หวัน อาบน้ำแร่สบาย...สบาย ไทเป-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 17,999 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 03 - 07 / 04 - 08 / 05 - 09 / 06 - 10 มิถุนายน 2560
  วันที่ 10 - 14 / 11 - 15 / 12 - 16 / 13 - 17 มิถุนายน 2560
  วันที่ 17 - 21 / 18 - 22 / 19 - 23 / 20 - 24 มิถุนายน 2560
  วันที่ 24 - 28 / 25 - 29 / 26 - 30 มิถุนายน 2560
  วันที่ 27 มิถุนายน - 01 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 02 - 06 / 03 - 07 / 04 - 08 กรกฏาคม 2560
  วันที่ 09 - 13 / 10 - 14 / 11 - 15 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 16 - 20 / 17 - 21 / 18 - 22 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 22 - 26 / 23 - 27 / 24 - 28 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 25 - 29 / 26 - 30 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 30 กรกฎาคม - 03 สิงหาคม 2560
  วันที่ 31 กรกฎาคม - 04 สิงหาคม 2560

ไต้หวัน วัดจงไถฉานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ไถจง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค พิพิธภัณฑ์กู้กง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว ขึ้นตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ช้อปปิ้งย่านซีเหมิ

ทัวร์ดูไบ ทัวร์รัสเซีย โมรอคโค : ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย ON BOARD มอสโคว์-ซาร์กอร์ส-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์ดูไบ ทัวร์รัสเซีย โมรอคโค

08RUS : ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย ON BOARD มอสโคว์-ซาร์กอร์ส-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 58,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 12 - 19 กันยายน 2560
  วันที่ 03 - 10 / 10 - 17 / 24 - 31 ตุลาคม 2560

กรุงมอสโคว์ เนินเชาสแปร์โร่ว สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ซาร์กอส โบสถ์โฮลีทรินิตี้ วิหารเซนต์ซาเวียร์ ชมการแสดงละครสัตว์รัสเซีย พระราชวังเครมลิน จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังแคทเธอรีน มหาวิหารเซนต์ไอแซค

ทัวร์แอฟริกาใต้ : ทัวร์แอฟริกาใต้ มหัศจรรย์ แอฟริกาใต้ 8 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์แอฟริกาใต้

AF01 : ทัวร์แอฟริกาใต้ มหัศจรรย์ แอฟริกาใต้ 8 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 69,900 - 74,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 12 - 19 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 26 กรกฎาคม - 02 สิงหาคม 2560
  วันที่ 09 - 16 / 23 - 30 สิงหาคม 2560
  วันที่ 13 - 20 กันยายน 2560
  วันที่ 27 กันยายน - 04 ตุลาคม 2560
  วันที่ 18 - 25 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)
  วันที่ 25 ตุลาคม - 01 พฤศจิกายน 2560

เยือนหมู่บ้านเลเซดี หมู่บ้านวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆ ของชาวแอฟริกาใต้ ตื่นเต้นกับกิจกรรมส่องสัตว์ซาฟารีที่ พีลันเนสเบิร์ก ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าหมุนรอบตัวเองขึ้นสู่จุดชมวิวด้านบน Table Mountain ล่องเรือไปชมแมวน้ำ นกเพนกวิน ชมทัศนียภาพอันงดงามที่แหลมกู๊ดโ

ทัวร์แอฟริกาใต้ : ทัวร์แอฟริกาใต้ SOUTH AFRICA 11 DAYS 8 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์แอฟริกาใต้

AF02 : ทัวร์แอฟริกาใต้ SOUTH AFRICA 11 DAYS 8 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 134,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 17 เมษายน 2560 (เทศกาลสงกรานต์)
  วันที่ 30 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2560
  วันที่ 07 - 17 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 11 - 21 สิงหาคม 2560
  วันที่ 20 - 30 ตุลาคม 2560
  วันที่ 01 - 11 ธันวาคม 2560

พบประสบการณ์สัมผัสกับการท่องซาฟารีอย่างใกล้ชิด ชมสัตว์ที่ยิ่งใหญ่ทั้ง 5 ของแอฟริกา ชมเมืองเคป์ทาวน์ สัมผัสบรรยากาศแหลมกู๊ดโฮปขึ้นสู่เทเบิ้ลเมาเท่น หมู่บ้าน LESEDI CULTURAL VILLAGE หมู่บ้านจำลองของชนเผ่าแอฟริกันพื้นเมือง แหลมกู๊ดโฮป

ทัวร์แอฟริกาใต้ : ทัวร์แอฟริกาใต้ ดินแดนแห่งกาฬทวีป แอฟริกาใต้ 8 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์แอฟริกาใต้

AF03 : ทัวร์แอฟริกาใต้ ดินแดนแห่งกาฬทวีป แอฟริกาใต้ 8 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 98,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 28 กรกฎาคม - 04 สิงหาคม 2560

สุด Exclusive Trip กับครอบครัว พี่เจ พี่ปิ่น และ 3 เจ้า เดินทางสู่แอฟริกาใต้ ตื่นเต้นกับกิจกรรมส่องสัตว์ซาฟารีที่ พีลันเนสเบิร์ก ท่องป่าซาฟารียามรุ่งอรุณ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าหมุนรอบตัวเองขึ้นสู่จุดชมวิวด้านบน Table Mountainล่องเรือไปชมแมวน้ำ นกเพนกวิน ชมทัศน

ทัวร์แอฟริกาใต้ : ทัวร์แอฟริกา SOUTH AFRICA 8 DAYS 5 NTS สายการบิน : ทัวร์แอฟริกาใต้

AF04 : ทัวร์แอฟริกา SOUTH AFRICA 8 DAYS 5 NTS

ราคาทัวร์ : 84,900 - 89,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 10 - 17 มิถุนายน 2560
  วันที่ 01 - 08 / 08 - 15 กรกฎาคม 2560

พบประสบการณ์สัมผัสกับการท่องซาฟารีอย่างใกล้ชิด ชมสัตว์ที่ยิ่งใหญ่ทั้ง 5 ของแอฟริกา ชมเมืองเคป์ทาวน์ สัมผัสบรรยากาศแหลมกู๊ดโฮป ลิ้มรสเนื้อนกกระจอกเทศ ขึ้นสู่เทเบิ้ล เมาเท่น ภูเขาโต๊ะ โดยกระเช้าไฟฟ้าหมุนรอบตัวเอง พักโรงแรม THE PALACE HOTEL

ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ : ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์-เมลเบิร์น-เกร้ท โอเชี่ยนโร้ด 6 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

AUS01 : ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์-เมลเบิร์น-เกร้ท โอเชี่ยนโร้ด 6 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 63,900 - 66,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 20 - 25 มิถุนายน 2560
  วันที่ 05 - 10 / 08 - 13 กรกฎาคม 2560  **วันเข้าพรรษา
  วันที่ 09 - 14 / 12 - 17 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 19 - 24 กันยายน 2560

ล่องเรือสำราญชมอ่าวซิดนีย์ สวนสัตว์พื้นเมือง ช้อปปิ้งย่านไชน่าทาวน์ นั่งรถไฟจักรไอน้ำโบราณ ชมนกเพนกวินบนเกาะฟิลลิป เกร้ทโอเชี่ยนโร้ด(เต็มสาย) เดอะแก๊ป อิ่มอร่อยกับกุ้งล็อบสเตอร์และไวน์ออสเตรเลีย

ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ : ทัวร์ออสเตรเลีย HOLIDAY AUSTRALIA 5 DAYS 3 NTS สายการบิน : ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

AUS02 : ทัวร์ออสเตรเลีย HOLIDAY AUSTRALIA 5 DAYS 3 NTS

ราคาทัวร์ : 52,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 10 - 14 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 21 - 25 กันยายน 2560

บริสเบน สวนสาธารณะเซาท์แบงก์ปาร์กแลนด์ โกลด์โคสท์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเคอร์รัมบิน สนุกสนานกับการป้อนอาหารจิงโจ้ด้วยตนเอง ซิดนีย์ ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์

ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ : ทัวร์ออสเตรเลีย WHALE WATCHING TANGALOOMA 5 DAYS (PROMOTION) สายการบิน : ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

AUS03 : ทัวร์ออสเตรเลีย WHALE WATCHING TANGALOOMA 5 DAYS (PROMOTION)

ราคาทัวร์ : 43,900 - 47,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2560
  วันที่ 08 - 12 กรกฎาคม 2560  **อาสาฬหบูชา
  วันที่ 12 - 16 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 26 - 30 สิงหาคม 2560
  วันที่ 23 - 27 กันยายน 2560

นครบริสเบน สวนสาธารณะเซาท์แบงก์ปาร์กแลนด์ ทังกาลูม่ารีสอร์ท ป้อนอาหารปลาโลมาแสนรู้ นั่งรถ 4WD ตะลุยเนินทราย ล่องเรือชมวาฬหลังค่อม เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเคอร์รัมบิน (ค่าทัวร์ยังไมรวมค่าวีซ่าออสเตรเลีย)

ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ : ทัวร์ออสเตรเลีย HIGHLIGHT MELBOURNE 6 DAYS 3 NTS สายการบิน : ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

AUS04 : ทัวร์ออสเตรเลีย HIGHLIGHT MELBOURNE 6 DAYS 3 NTS

ราคาทัวร์ : 39,900 - 44,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 24 - 29 มิถุนายน 2560
  วันที่ 09 - 14 กรกฎาคม 2560  **วันอาสาฬหบูชา
  วันที่ 10 - 15 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 09 - 14 / 20 - 25 กันยายน 2560

เมลเบิร์น ซิตี้ทัวร์ อนุสรณ์สถานสงคราม ผ่านชมรัฐสภาและผ่านชมวิหาร นั่งรถไฟจักรไอน้ำ สวนสัตว์พื้นเมือง ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป เกร้ทโอเชี่ยนโร้ด พอร์ตแคมเบลล์ อิสระเต็มวันที่เมลเบิร์น (ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าวีซ่า)

ทัวร์เกาหลี ศรีลังกา ทัวร์บาหลี : ทัวร์บาหลี มหัศจรรย์AEC-บาหลี+มรดกโลกบุโรพุทโธ [A] 4 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์เกาหลี ศรีลังกา ทัวร์บาหลี

BLI01 : ทัวร์บาหลี มหัศจรรย์AEC-บาหลี+มรดกโลกบุโรพุทโธ [A] 4 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 28,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 17 - 20 มิถุนายน 2560

วัดอูลูวาตู หมู่บ้านคินตามณี วัดทานาห์ล็อต มหาเจดีย์บุโรพุทโธ วัดปะวน วัดเมนดุท วัดพรามนันต์ วัดอูลันดานู บราตัน ร้านกฤษณา

ทัวร์เกาหลี ศรีลังกา ทัวร์บาหลี : ทัวร์บาหลี มหัศจรรย์AEC บาหลี-มรดกโลกบุโรพุทโธ [B] 5 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์เกาหลี ศรีลังกา ทัวร์บาหลี

BLI02 : ทัวร์บาหลี มหัศจรรย์AEC บาหลี-มรดกโลกบุโรพุทโธ [B] 5 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 31,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 11 กรกฎาคม 2560  **วันอาสาฬหบูชา

ยอร์คยาการ์ต้า วัดพราห์มนันต์ ถนนมาลิโอโบโร่ พระราชวังสุลต่าน มหาเจดีย์บุโรพุทโธ ชมระบำบารองแดนซ์ ศูนย์ผ้าบาติก หมู่บ้านคินตามณี ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ วัดตัมปะซิริง วัดเม็งวี ทะเลสาบบราตัน วิหารทานาล็อต

ทัวร์เกาหลี ศรีลังกา ทัวร์บาหลี : บาหลี+บรูไน FANTASTIC OF ASEAN-D 5 วัน 4 คืน  

BLI03 : บาหลี+บรูไน FANTASTIC OF ASEAN-D 5 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 22,900 - 25,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 16 - 20 / 23 - 27 พฤษภาคม 2560
  วันที่ 19 - 23 / 26 - 30 กันยายน 2560
  วันที่ 03 - 07 / 10 - 14 / 17 - 21 / 24 - 28 ตุลาคม 2560
  วันที่ 31 ตุลาคม - 04 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 07 - 11 / 14 - 18 พฤศจิกายน 2560

วัดเตียร์ตาอัมปีล ตลาดปราบเซียน สวนพระวิษณุ วัดอูลูวาตู ชมการแสดงระบำไฟ วัดทามันอายุน ทะเลสาบบราตัน วัดอูลันดานูบราตัน วิหารทานาห์ลอต หาดจิมบารัน บรูไน ผ่านชมมัสยิดกลางเมือง ล่องเรือชมลิงจมูกยาว หมู่บ้านกลางน้ำ

ทัวร์เกาหลี ศรีลังกา ทัวร์บาหลี : ทัวร์บาหลี อินโดนีเซีย เจาะลึกเกาะสวรรค์ บาหลี 4 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์เกาหลี ศรีลังกา ทัวร์บาหลี

BLI04 : ทัวร์บาหลี อินโดนีเซีย เจาะลึกเกาะสวรรค์ บาหลี 4 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 19,900 - 21,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 12 - 15 ตุลาคม 2560
  วันที่ 20 - 23 / 21 - 24 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช
  วันที่ 28 - 31 ตุลาคม 2560 
  วันที่ 04 - 07 / 11 - 14 / 18 - 21 / 25 - 28 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 02 - 05 / 09 - 12 / 16 - 19 ธันวาคม 2560

บาหลี วัดอูลูวาตู ชมการแสดงระบำไฟ หมู่บ้านคินตามณี วัดตัมปะซิริง ตลาดปราบเซียน วัดอูลันดานู บราตัน วัดทาห์นาล็อต

ทัวร์อินเดีย เนปาล ภูฏาน : ทัวร์ภูฏาน มหัศจรรย์ ดินแดนมังกรสายฟ้า 5 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์อินเดีย เนปาล ภูฏาน

BT01 : ทัวร์ภูฏาน มหัศจรรย์ ดินแดนมังกรสายฟ้า 5 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 49,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 27 - 31 ตุลาคม 2560
  วันที่ 28 ตุลาคม - 01 พฤศจิกายน 2560

พาโรริงปูซอง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เมืองทิมพู ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน วิหารหลวงแห่งทิมพู พูนาคา เจดีย์ดรุกวังเยลลาคัง วัดชิมิลาคัง พูนาคาซอง จุดชมวิวซังเกกัง สวนสัตว์แห่งชาติ วัดถ้ำพยัคฆ์เหิร ช้อปปิ้งพาโรสตรีท

ทัวร์อเมริกา แคนนาดา อเมริกาใต้ : GRAND CANADA 11 DAYS สายการบิน : ทัวร์อเมริกา แคนนาดา อเมริกาใต้

CAN01 : GRAND CANADA 11 DAYS

ราคาทัวร์ : 149,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 28 เมษายน - 08 พฤษภาคม 2560
  วันที่ 19 - 29 พฤษภาคม 2560

บริติชโคลัมเบีย ประตูสู่แปซิฟิกมีแนวชายฝั่งทะเลที่งดงามคล้ายฟยอร์ด แคนาเดียน ร็อกกี้ เส้นทางที่งดงามโรแมนติกที่สุดของแคนาดา เปิดประสบการณ์ในการตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็งโคลัมเบีย จรดชายฝั่งตะวันออกของแคนาดาออนตาริโอ

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน SHOCK PRICE [A] ฉางซา-จางเจียเจี้ย-สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI01 : ทัวร์จีน SHOCK PRICE [A] ฉางซา-จางเจียเจี้ย-สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 9,999 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 10 / 09 - 12 / 13 - 16 มิถุนายน 2560
  วันที่ 14 - 17 / 15 - 18 / 16 - 19 มิถุนายน 2560
  วันที่ 17 - 20 / 20 - 23 / 21 - 24 / 22 - 25 มิถุนายน 2560
  วันที่ 23 - 26 / 24 - 27 / 27 - 30 มิถุนายน 2560
  วันที่ 28 มิถุนายน - 01 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 29 มิถุนายน - 02 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 30 มิถุนายน - 03 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 04 - 07 / 05 - 08 / 07 - 10 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 08 - 11 / 11 - 14 / 12 - 15 กรกฎาคม 2560

ฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่ สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก ถนนซีปู้เจีย จิตรกรรมภาพวาดทราย เขาเทียนเหมินซาน ถ้ำประตูสวรรค์ ระเบียงแก้ว

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน SHOCK PRICE [B] ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI02 : ทัวร์จีน SHOCK PRICE [B] ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 11,999 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 14 - 18 / 20 - 24 พฤษภาคม 2560
  วันที่ 21 - 25 / 25 - 29 พฤษภาคม 2560
  วันที่ 08 - 12 / 19 - 13 / 11 - 15 มิถุนายน 2560
  วันที่ 15 - 19 / 16 - 20 / 17 - 21 / 18 - 22 มิถุนายน 2560
  วันที่ 22 - 26 / 23 - 27 / 24 - 28 / 25 - 29 มิถุนายน 2560
  วันที่ 29 มิถุนายน - 03 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 30 มิถุนายน - 04 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 06 - 10 / 07 - 11 / 08 - 12 / 09 - 13 กรกฎาคม 2560

ชมวิวเมืองฟ่งหวง อิสระช้อปปิ้งเมืองโบราณฟ่งหวง จิตรกรรมภาพวาดทราย สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก เขาเทียนเหมินซาน อุทยานจางเจียเจี้ย ถ้ำประตูสวรรค์ ถนนคนเดินหวงซิงลู่

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน บินตรง เชียงใหม่-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-สะพานแก้ว 6 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI03 : ทัวร์จีน บินตรง เชียงใหม่-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-สะพานแก้ว 6 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 20,900 - 24,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 23 - 28 มิถุนายน 2560
  วันที่ 07 - 12 กรกฎาคม 2560  **วันเข้าพรรษา
  วันที่ 11 - 16 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ

เชียงใหม่ ฉางซา ฟ่งหวง ล่องเรือถัวเจียง สะพานสายรุ้ง จางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว ถ้ำประตูสวรรค์ ภาพวาดทราย ลำธารแส้ม้าทอง อุทยานจางเจียเจี้ย เขาอวตาร สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง ภาพวาดสิบลี้ สะพานแก้วที่ยาวที่สุด ถนนคนเดินฉางซา

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน SUPER SAVE จางเจียเจี้ย-สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI04 : ทัวร์จีน SUPER SAVE จางเจียเจี้ย-สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 16,900 - 21,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 11 / 14 - 18 / 21 - 25 มิถุนายน 2560
  วันที่ 28 มิถุนายน - 02 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 12 - 16 / 19 - 23 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 02 - 06 / 16 - 20 / 23 - 27 สิงหาคม 2560
  วันที่ 09 - 13 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 30 สิงหาคม - 03 กันยายน 2560

จางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว ถ้ำประตูสวรรค์ อุทยานจางเจียเจี้ย เขาอวตาร สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง สวนจอมพลเฮ่อหลง รถรางชมภาพเขียนสิบลี้ สะพานแก้วที่ยาวที่สุด ถนนคนเดินหวงซิงลู่

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน ครบสูตร จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-สะพานแก้ว 6 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI05 : ทัวร์จีน ครบสูตร จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-สะพานแก้ว 6 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 19,900 - 26,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 09 - 14 / 16 - 21 / 23 - 28 มิถุนายน 2560
  วันที่ 30 มิถุนายน - 05 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 07 - 12 กรกฎาคม 2560  **เข้าพรรษา
  วันที่ 14 - 19 / 21 - 26 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 28 กรกฎาคม - 02 สิงหาคม 2560
  วันที่ 11 - 16 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 04 - 09  / 18 - 23 / 25 - 30 สิงหาคม 2560

ฟ่งหวง ล่องเรือถัวเจียง สะพานสายรุ้ง จางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว ถ้ำประตูสวรรค์ อุทยานจางเจียเจี้ย เขาอวตาร ภาพวาดสิบลี้(รถราง) สะพานแก้วที่ยาวที่สุด โชว์จิ้งจอกขาว ถนนคนเดินหวงซิงลู่

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-สะพานแก้ว-ถ้ำมังกรเหลือง 6 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI06 : ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-สะพานแก้ว-ถ้ำมังกรเหลือง 6 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 17,900 - 18,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 21 - 26 มิถุนายน 2560
  วันที่ 28 มิถุนายน - 03 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 12 - 17 / 19 - 24 / 26 - 31 กรกฎาคม 2560

ฉางซา สะพานแก้วที่ยาวที่สุด ล่องเรือถ้ำมังกรเหลือง จิตรกรรมภาพวาดทราย ภูเขาเทียนเหมินซาน ถ้ำประตูสวรรค์ ระเบียงแก้ว เมืองโบราณฟ่งหวง ล่องเรือถัวเจียง ถนนคนเดินหวงซิงลู่ สะพานสายรุ้ง

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน บินตรง ฉงชิ่ง-อู่หลง-หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ 4 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI07 : ทัวร์จีน บินตรง ฉงชิ่ง-อู่หลง-หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ 4 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 19,900 - 23,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 22 - 25 มิถุนายน 2560
  วันที่ 07 - 10 กรกฎาคม 2560  **วันอาสาฬหบูชา
  วันที่ 11 - 14 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 24 - 27 สิงหาคม 2560

ฉงชิ่ง วัดหลัวฮั่น หมู่บ้านโบราณฉือชีโข่ว ภูเขานางฟ้า หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ อู่หลง ช้อปปิ้งย่านChaotianmen กระเช้าข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง ถนนคนเดินเจียฟ่างเป่ย หงหยาต้ง ไม่ลงร้านช้อปของรัฐบาล

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน บินตรง ฉงชิ่ง-อู่หลง-ต้าจู๋-โชว์ IMPRESSION WULONG 5 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI08 : ทัวร์จีน บินตรง ฉงชิ่ง-อู่หลง-ต้าจู๋-โชว์ IMPRESSION WULONG 5 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 22,900 - 24,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 14 - 18 มิถุนายน 2560
  วันที่ 05 - 09 / 12 - 16 / 19 - 23 / 26 - 30 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 09 - 13 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2560
  วันที่ 28 สิงหาคม - 01 กันยายน 2560

อู่หลง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ ระเบียงแก้วอู่หลง ชมโชว์ IMPRESSION WULONG ถ้ำฝูหยงต้ง ฉงชิ่ง สวนเอ๋อหลิง หมู่บ้านโบราณฉือชีโข่ว ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง ต้าจู๋ เมืองโบราณชางโจว ผาหินแกะสลัก ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย หงหยาต้ง

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน ฉงชิ่ง-ต้าจู่-อู่หลง 4 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI09 : ทัวร์จีน ฉงชิ่ง-ต้าจู่-อู่หลง 4 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 22,900 - 24,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 10 กรกฎาคม 2560  **วันอาสาฬหบูชา
  วันที่ 11 - 14 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 24 - 27 สิงหาคม 2560

ฉงชิ่ง ต้าจู่ ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง ภูเขานางฟ้า อู่หลง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่) ระเบียงแก้วอู่หลง ย่านเฉาเทียนเหมิน กระเช้าข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง วัดหลั่วฮั่น เมืองโบราณฉือซีโข่ว

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน เฉินตู-หวงหลง-จิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำอุทยาน) 6 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI10 : ทัวร์จีน เฉินตู-หวงหลง-จิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำอุทยาน) 6 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 25,900 - 29,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 13 - 18 มิถุนายน 2560
  วันที่ 15 - 20 / 22 - 27 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 29 กรกฎาคม - 03 สิงหาคม 2560
  วันที่ 10 - 15 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 17 - 22 สิงหาคม 2560
  วันที่ 05 - 10 / 12 - 17 / 19 - 24 / 25 - 30 กันยายน 2560

เฉินตู เมืองเม่าเสี้ยน อุทยานแห่งชาติหวงหลง(ไม่รวมกระเช้า) ทะเลสาบห้าสี น้ำตกธารไข่มุก อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว(รวมรถประจำอุทยาน) ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า(รวมรถราง) ช้อปปิ้งถนนคนเดิน ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ถนนโบราณจิ่งหลี่

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว(รวมรถประจำอุทยาน)-ชม 2 โชว์ 5 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI11 : ทัวร์จีน เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว(รวมรถประจำอุทยาน)-ชม 2 โชว์ 5 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 21,900 - 23,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 11 / 14 - 18 / 22 - 26 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 09 - 13 / 11 - 15 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 25 - 29 สิงหาคม 2560
  วันที่ 08 - 12 / 15 - 19 / 22 - 26 กันยายน 2560

ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว(รวมรถประจำอุทยาน) ชมความงามของทะเลสาบห้าสี น้ำตกธารไข่มุก โชว์ทิเบต เฉินตู การแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ช้อปปิ้งถนนคนเดิน

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน เฉินตู-หวงหลง-จิ่วจ้ายโกว(รถเหมา)-ชม 2 โชว์ 6 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI12 : ทัวร์จีน เฉินตู-หวงหลง-จิ่วจ้ายโกว(รถเหมา)-ชม 2 โชว์ 6 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 34,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 10 - 15 ตุลาคม 2560
  วันที่ 19 - 24 / 20 - 25 / 21 - 26 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช
  วันที่ 23 - 28 / 24 - 29 / 25 - 30 ตุลาคม 2560

เฉินตู อุทยานแห่งชาติหวงหลง อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว(รวมรถเหมาในอุทยาน) ชมโชว์ทิเบต น้ำตกธารไข่มุก ทะเลสาบห้าสี ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ถนนคนเดินซุนซีลู่ ชมการแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ถนนคนเดินจิ่งหลี่

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน บินตรง อู่ฮั่น-เขาบู๊ตึ๊ง-เซียงหยาง 6 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI13 : ทัวร์จีน บินตรง อู่ฮั่น-เขาบู๊ตึ๊ง-เซียงหยาง 6 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 27,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 06 - 11 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 10 - 15 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 07 - 12 กันยายน 2560
  วันที่ 12 - 17 / 26 - 31 ตุลาคม 2560

กำแพงเมืองโบราณเซียงหยาง บ้านพักขงเบ้ง เขาบู๊ตึ๊ง ตำหนักหนานเหยียนกง ตำหนักจือเซียวกง ตำหนักทอง(จินติง) ตำหนักไท่จื่อ เมืองอู่ฮั่น วัดกุยหยวน หอกระเรียนทอง ถนนคนเดินเจียงฮัน พิพิธภัณฑ์หูเป่ย เขตทิวทัศน์ทะเลสาบตงหู

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน เจิ้งโจว-ไคเฟิง-ลั่วหยาง-รถไฟความเร็วสูง-ซีอาน 6 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI14 : ทัวร์จีน เจิ้งโจว-ไคเฟิง-ลั่วหยาง-รถไฟความเร็วสูง-ซีอาน 6 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 34,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 14 - 19 ตุลาคม 2560
  วันที่ 21 - 26 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช

เมืองเจิ้งโจว ศาลไคเฟิง เจดีย์เหล็ก ศาลามังกร เมืองเติงเฟิง วัดเส้าหลิน(รวมรถไฟฟ้า) ป่าเจดีย์ ชมการแสดงกังฟู เมืองลั่วหยาง ถ้ำหลงเหมิน วัดถ้ำเฟิงเซียนซือ นั่งรถไฟความเร็วสูง เจดีย์ห่านป่าใหญ่ พระราชวังต้าหมิงกง สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ กำแพงเมืองโบราณ

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI15 : ทัวร์จีน คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 23,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 06 - 10 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2560
  วันที่ 07 - 11 / 22 - 26 กันยายน 2560

เมืองโบราณแห่งต้าหลี่ ทะเลสาบเอ๋อไห่ วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย สระน้ำมังกรดำ เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก ชมโชว์อิมเพรสชั่นลี่เจียง อุทยานน้ำหยก ตำหนักทองจินเตี้ยน อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท วัดหยวนทง

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI16 : ทัวร์จีน คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 26,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 16 - 21 มิถุนายน 2560
  วันที่ 05 - 10 / 18 - 23 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 25 - 30 สิงหาคม 2560
  วันที่ 01 - 06 / 15 - 20 กันยายน 2560

คุนหมิง เมืองโบราณต้าลี่ วัดเจ้าแม่กวนอิม เจดีย์สามองค์(ด้านนอก) เมืองโบราณแชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน วัดลามะซงจ้านหลิน เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่) โชว์อิมเพรสชั่นลี่เจียง ตำหนักทองจินเตี้ยน

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน คุนหมิง-ต้าหลี่-แชงกรีล่า-ลี่เจียง IMPRESSION LIJIANG 6 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI17 : ทัวร์จีน คุนหมิง-ต้าหลี่-แชงกรีล่า-ลี่เจียง IMPRESSION LIJIANG 6 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 31,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 13 - 18 มิถุนายน 2560
  วันที่ 27 มิถุนายน - 02 กรกฎาคม 2560

เมืองโบราณแห่งต้าหลี่ เมืองจงเตี้ยน(แชงกรีล่า) วัดลามะซงจ้านหลิน หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน เมืองโบราณลี่เจียง ชมโชว์อิมเพรสชั่นลี่เจียง อุทยานน้ำหยก เมืองต้าหลี่ เมืองคุนหมิง วัดหยวนทง อิสระช้อปปิ้งห้างวอลล์มาร์ทหรือถนนคนเดิน (โปรแกรมไม่ลงร้านช้อปของรัฐบาล

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน คุนหมิง-แผ่นดินสีแดงตงชวน-ไร่สตรอว์เบอรรี่ 5 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI18 : ทัวร์จีน คุนหมิง-แผ่นดินสีแดงตงชวน-ไร่สตรอว์เบอรรี่ 5 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 17,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 06 - 10 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2560
  วันที่ 07 - 11 กันยายน 2560

เมืองตงชวน แผ่นดินสีแดง ภูเขาหิมะเจึ้ยวจื่อ ไร่สตรอว์เบอรรี่ อิสระช้อปปิ้งประตูไก่ม้าทอง ภูเขาซีซาน ตำหนักทองจินเตี้ยน เมืองโบราณกวนตู้ วัดหยวนทง *ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ๋าจีน*

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน SUPER!!คุ้ม ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-พระราชวังกู้กง 5 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI19 : ทัวร์จีน SUPER!!คุ้ม ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-พระราชวังกู้กง 5 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 16,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 02 - 06 / 09 - 13 / 23 - 27 มิถุนายน 2560

จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน ชมกายกรรมปักกิ่ง อุทยานเป่ยไห่ พระราชวังฤดูร้อน ช้อปปิ้งเดอะเพลส กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน ถนนหวังฝู่จิ่ง วัดลามะ ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน SHOCK PRICE! เจาะลึกมังกรแห่งดินแดง-ลิ้มรสชาติใหม่ BBQ 5 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI20 : ทัวร์จีน SHOCK PRICE! เจาะลึกมังกรแห่งดินแดง-ลิ้มรสชาติใหม่ BBQ 5 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 16,900 - 18,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 06 - 10 กรกฎาคม 2560  **วันอาสาฬหบูชา
  วันที่ 13 - 17 / 20 - 24 / 26 - 30 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 11 - 15 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 17 - 21 / 24 - 28 สิงหาคม 2560
  วันที่ 01 - 05 / 08 - 12 กันยายน 2560

ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน หอฟ้าเทียนถาน ชมกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อน วัดลามะ ถนนหวังฟูจิ่ง กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน สวนผลไม้ตามฤดูกาล ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน :  ทัวร์จีน ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน(นั่งกระเช้า)-หอฟ้าเทียนถาน 5 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI21 : ทัวร์จีน ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน(นั่งกระเช้า)-หอฟ้าเทียนถาน 5 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 18,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 21 - 25 มิถุนายน 2560

กรุงปักกิ่ง จตุรัสเทียนอันเหมิน หอฟ้าเทียนถาน ชมกายกรรมปักกิ่ง อุทยานเป่ยไห่ พระราชวังฤดุร้อนอวี้เหอหยวน ช้อปปิ้งTHE PLACE กำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิง(นั่งกระเช้า) ถนนหวังฝูจิ่ง วัดลามะ อิสระช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-หังโจว-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 6 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI22 : ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-หังโจว-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 6 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 15,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 06 - 11 / 13 - 18 / 15 - 20 มิถุนายน 2560
  วันที่ 20 - 25 / 23 - 28 มิถุนายน 2560
  วันที่ 27 มิถุนายน - 02 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 29 มิถุนายน - 04 กรกฎาคม 2560

เซี่ยงไฮ้ พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ ซูโจว จัตุรัสหยวนหยง หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู ถนนโบราณเหอฝังเจีย ตลาดเฉินหวงเมี่ยว หอไข่มุก อุโมงค์เลเซอร์ หาดไว่ทาน อิสระเต็มวันเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน บินตรง หังโจว-ผู่โถวซาน(พักบนเกาะ)-เซี่ยงไฮ้ 4 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI23 : ทัวร์จีน บินตรง หังโจว-ผู่โถวซาน(พักบนเกาะ)-เซี่ยงไฮ้ 4 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 19,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 22 - 25 มิถุนายน 2560

เมืองหังโจว เกาะผู่โถวซาน วัดผู่จี้ วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป มหานครเซี่ยงไฮ้ รถไฟอุโมงค์เลเซอร์ วัดพระหยกขาว ตลาดเฉินหวังเมี่ยว เมืองหังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู ถนนโบราณเหอฝังเจี่ย

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ SHOCK PRICE [B] เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-หังโจว-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 6 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI24 : ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ SHOCK PRICE [B] เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-หังโจว-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 6 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 13,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 09 - 14 / 16 - 21 / 23 - 28 มิถุนายน 2560

เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ เมืองซูโจว จัตุรัสหยวนหยง หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย ตลาดเฉินหวงเมี่ยว ขึ้นหอไข่มุก สกายวอล์ค อุโมงค์เลเซอร์ หาดไว่ทาน อิสระเต็มวันในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-หยางซั่ว-โชว์ดรีมไลค์ 6 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI25 : ทัวร์จีน กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-หยางซั่ว-โชว์ดรีมไลค์ 6 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 18,900 - 22,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 14 - 19 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 18 - 23 สิงหาคม 2560
  วันที่ 01 - 06 / 15 - 20 กันยายน 2560
  วันที่ 04 - 09 ตุลาคม 2560
  วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช

หลงเซิ่น นาขั้นบันไดหลงจี่ กุ้ยหลิน หยางซั่ว ถ้ำเงิน ล่องเรือแม่น้ำหลี่เจียง(ครึ่งสาย) ถนนคนเดิน จุดชมวิวเขาเซียงกง เจดีย์เงินเจดีย์ทอง เขางวงช้าง เขาเหยาซาน เมืองจำลองซ่ง โชว์ดรีมไลค์

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน เจาะลึกมองโกเลียใน-เนินทรายเสี่ยงซาวาน 6 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI26 : ทัวร์จีน เจาะลึกมองโกเลียใน-เนินทรายเสี่ยงซาวาน 6 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 28,900 - 32,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 08 - 13 มิถุนายน 2560
  วันที่ 05 - 10 กรกฎาคม 2560

วัดห้าเจดีย์ วัดต้าจาว สวนวัฒนธรรมชาวมองโก ทุ่งหญ้าซีลามู่เหริน เนินทรายเสี่ยงซาวาน ขี่อูฐชมทะเลทราย วัดอูหลาง สุสานเจงกิสข่าน อารามอู่ตังเจา

ล่องเรือสำราญ  : ทัวร์ล่องเรือสำราญ เส้นทางญี่ปุ่น-เกาหลี 6 วัน 4 คืน  

CRUISES01 : ทัวร์ล่องเรือสำราญ เส้นทางญี่ปุ่น-เกาหลี 6 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : เริ่มต้น 65,999 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 26 - 31 กรกฎาคม  2560

สัมผัสประสบการณ์การเดินทางสุดหรูครั้งหนึ่งในชีวิตกับการล่องเรือสำราญระดับโลก COSTA NEO ROMANTICA เส้นทาง ฟุกุโอกะ–มะอิซุรุ (เกียวโต)–คานาซาวะ–ปูซาน–ฟุกุโอกะ

ล่องเรือสำราญ  : ทัวร์ล่องเรือสำราญ เส้นทางญี่ปุ่น-เกาหลี 7 วัน 5 คืน  

CRUISES02 : ทัวร์ล่องเรือสำราญ เส้นทางญี่ปุ่น-เกาหลี 7 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : เริ่มต้น 69,999 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 26 สิงหาคม - 01 กันยายน 2560
  วันที่ 02 - 08 / 07 - 13 ตุลาคม 2560

ขอเชิญท่านสัมผัสประสบการณ์การเดินทางสุดหรูครั้งหนึ่งในชีวิต กับการล่องเรือสำราญระดับโลก Costa neoRomantica เส้นทางฟุกุโอกะ – มะอิซุรุ (เกียวโต) – คานาซาวะ – ซาไกมินาโตะ –ปูซาน – ฟุกุโอกะ

ล่องเรือสำราญ  : ทัวร์ล่องเรือสำราญ ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ ใต้หวัน 6 วัน 5 คืน สายการบิน : ล่องเรือสำราญ

CRUISES03 : ทัวร์ล่องเรือสำราญ ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ ใต้หวัน 6 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 49,999.- บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 11 - 16 เมษายน 2560**วันสงกรานต์

 

ล่องเรือสำราญสุดหรู ฮ่องกง นมัสการวัดแชกงมิว วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งถนนนาธาน ฉลองเทศกาลสงกรานต์บนเรือสำราญ superstarVirgo ฟิลิปปินส์ ใต้หวัน

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส (Jungfrau) 10 วัน 7 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS01 : อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส (Jungfrau) 10 วัน 7 คืน

ราคาทัวร์ : 108,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 04 - 14 มิถุนายน 2560
  วันที่ 08 - 17 / 22 - 31  กรกฎาคม 2560
  วันที่ 27 กรกฎาคม - 05 สิงหาคม 2560
  วันที่ 03 - 12 / 10 - 19 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)
  วันที่ 24 สิงหาคม - 02 กันยายน 2560

เที่ยวเกาะเวนิสอันสุดแสนโรแมนติก ชมมหานครแห่งแฟชั่นมิลานเมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก เต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่สวิตเซอร์แลนด์ แวะเที่ยวลูเซิร์นเมืองยอดนิยม พาขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรามรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส (Jungfrau) 10 วัน 7 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS01_PRO : อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส (Jungfrau) 10 วัน 7 คืน

ราคาทัวร์ : 99,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 16 กันยายน 2560

เที่ยวเกาะเวนิสอันสุดแสนโรแมนติก ชมมหานครแห่งแฟชั่นมิลานเมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก เต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่สวิตเซอร์แลนด์ แวะเที่ยวลูเซิร์นเมืองยอดนิยม พาขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรามรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส (Jungfrau) 10 วัน 7 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS02 : อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส (Jungfrau) 10 วัน 7 คืน

ราคาทัวร์ : 107,000 - 109,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 16 ตุลาคม 2560
  วันที่ 14 - 23 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)

เที่ยวเกาะเวนิสอันสุดแสนโรแมนติก ชมมหานครแห่งแฟชั่นมิลานเมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก เต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่สวิตเซอร์แลนด์ แวะเที่ยวลูเซิร์นเมืองยอดนิยม พาขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรามรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : COOL PRICE อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 10 วัน (Titlis) สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS03 : COOL PRICE อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 10 วัน (Titlis)

ราคาทัวร์ : 105,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 04 - 14 มิถุนายน 2560
  วันที่ 08 - 17 / 22 - 31 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 27 กรกฎาคม - 05 สิงหาคม 2560
  วันที่ 03 - 12 / 10 - 19 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)
  วันที่ 24 สิงหาคม - 02 กันยายน 2560

ชมความยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรมแบบโรมันในอิตาลี ล่องเรือตามลาคลองในเวนิส ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติกสวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนในฝัน ภูมิทัศน์อันงดงามของทะเลสาบและภูเขา สัมผัสหิมะบนยอดเขาตลอดทุกฤดูกาล ความยิ่งใหญ่ของพระราชวังแวร์ซายน์

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : COOL PRICE อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 10 วัน (Titlis) สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS03_PRO : COOL PRICE อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 10 วัน (Titlis)

ราคาทัวร์ : 97,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 16 กันยายน 2560

ชมความยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรมแบบโรมันในอิตาลี ล่องเรือตามลาคลองในเวนิส ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติกสวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนในฝัน ภูมิทัศน์อันงดงามของทะเลสาบและภูเขา สัมผัสหิมะบนยอดเขาตลอดทุกฤดูกาล ความยิ่งใหญ่ของพระราชวังแวร์ซายน์

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : COOL PRICE อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 10 วัน (Titlis) สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS04 : COOL PRICE อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 10 วัน (Titlis)

ราคาทัวร์ : 105,000 - 107,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 16 ตุลาคม 2560
  วันที่ 14 - 23 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)

ชมความยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรมแบบโรมันในอิตาลี ล่องเรือตามลาคลองในเวนิส ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติกสวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนในฝัน ภูมิทัศน์อันงดงามของทะเลสาบและภูเขา สัมผัสหิมะบนยอดเขาตลอดทุกฤดูกาล ความยิ่งใหญ่ของพระราชวังแวร์ซายน์

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 11 วัน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS05 : อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 11 วัน

ราคาทัวร์ : 117,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่  08 - 18 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 22 กรกฎาคม - 01 สิงหาคม 2560
  วันที่ 05 - 15  สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)

นครรัฐวาติกันศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม ลองเรือกอนโดล่าชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส พิชิตยอดเขายูงเฟราแห่งสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนในฝัน เข้าชมพระราชวังแวร์ซายน์ ชมภาพโมนาลิซ่าและผลงานอีกมากมายที่พิพิธภัณฑ์ลูฟท์

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 11 วัน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS05_PRO : อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 11 วัน

ราคาทัวร์ : 108,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 09 - 19 กันยายน 2560

นครรัฐวาติกันศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม ลองเรือกอนโดล่าชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส พิชิตยอดเขายูงเฟราแห่งสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนในฝัน เข้าชมพระราชวังแวร์ซายน์ ชมภาพโมนาลิซ่าและผลงานอีกมากมายที่พิพิธภัณฑ์ลูฟท์

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 11 วัน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS06 : อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 11 วัน

ราคาทัวร์ : 117,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 05 - 15 / 07 - 17 ตุลาคม 2560
  วันทีี 14 - 24 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)

นครรัฐวาติกันศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม ลองเรือกอนโดล่าชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส พิชิตยอดเขายูงเฟราแห่งสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนในฝัน เข้าชมพระราชวังแวร์ซายน์ ชมภาพโมนาลิซ่าและผลงานอีกมากมายที่พิพิธภัณฑ์ลูฟท์

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : GREAT BRITAIN อังกฤษ-เวลส์-สก็อตแลนด์ 9 วัน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS07 : GREAT BRITAIN อังกฤษ-เวลส์-สก็อตแลนด์ 9 วัน

ราคาทัวร์ : 108,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 03 - 11 / 10 - 18 / 17 - 25 มิถุนายน 2560
  วันที่ 24 มิถุนายน - 02 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 01 - 09 / 08 - 16 / 15 - 23 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 29 กรกฎาคม - 06 สิงหาคม 2560
  วันที่ 05 - 13 / 12 - 20 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)
  วันที่ 26 สิงหาคม - 03 กันยายน 2560
  วันที่ 02 - 10 / 09 - 17 / 16 - 24 กันยายน 2560
  วันที่ 23 กันยายน - 01 ตุลาคม 2560

เที่ยวมหานครลอนดอน ขึ้นชมทัศนียภาพของเมืองแบบเบิร์ดอายวิวบนลอนดอนอาย เข้าชมปราสาทเอดินเบิร์กเคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สก๊อต เยือนเมืองคาร์ดิ๊ฟเมืองหลวงแห่งเวลส์ ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกฟอร์ด

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : GREAT BRITAIN อังกฤษ-เวลส์-สก็อตแลนด์ 9 วัน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS08 : GREAT BRITAIN อังกฤษ-เวลส์-สก็อตแลนด์ 9 วัน

ราคาทัวร์ : 108,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 15 / 14 - 22 ตุลาคม 2560
  วันที่ 04 - 12 / 11 - 19 / 18 - 26 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 25 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 2560
  วันที่ 02 - 10 / 09 - 17 ธันวาคม 2560

เที่ยวมหานครลอนดอน ขึ้นชมทัศนียภาพของเมืองแบบเบิร์ดอายวิวบนลอนดอนอาย เข้าชมปราสาทเอดินเบิร์กเคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สก๊อต เยือนเมืองคาร์ดิ๊ฟเมืองหลวงแห่งเวลส์ ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกฟอร์ด

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : UK PANORAMA (ENGLAND-SCOTTLAND-NORTH IRELAND) 10 DAYS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS09 : UK PANORAMA (ENGLAND-SCOTTLAND-NORTH IRELAND) 10 DAYS

ราคาทัวร์ : 120,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 02 - 11 / 09 - 18 / 16 - 25 มิถุนายน 2560  
  วันที่ 23 มิถุนายน - 02 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 30 มิถุนายน - 09 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 07 - 16 / 14 - 23 / 21 - 30 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 28 กรกฎาคม - 06 สิงหาคม 2560
  วันที่ 04 - 13 / 10 - 19 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)
  วันที่ 25 สิงหาคม - 03 กันยายน 2560
  วันที่ 01 - 10 / 08 - 17 / 15 - 24 กันยายน 2560
  วันที่ 22 กันยายน - 01 ตุลาคม 2560

อังกฤษ(England) คาร์ดีฟ (Wales) เอดินเบิร์ก(Scotland) เบลฟาสต์(Norther Ireland) 4 ประเทศที่รวมกันเป็นสหราชอาณาจักร นำเท่านสัมผัสมนต์เสน่ห์ที่จะทำให้ความรู้สึกของคุณเปลี่ยนไป

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : UK PANORAMA (ENGLAND-SCOTTLAND-NORTH IRELAND) 10 DAYS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS10 : UK PANORAMA (ENGLAND-SCOTTLAND-NORTH IRELAND) 10 DAYS

ราคาทัวร์ : 120,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 06 - 15 / 13 - 22 ตุลาคม 2560
  วันที่10 - 19 / 17 - 26 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 24 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 2560
  วันที่ 01 - 10 / 08 - 17 ธันวาคม 2560

อังกฤษ(England) คาร์ดีฟ (Wales) เอดินเบิร์ก(Scotland) เบลฟาสต์(Norther Ireland) 4 ประเทศที่รวมกันเป็นสหราชอาณาจักร นำเท่านสัมผัสมนต์เสน่ห์ที่จะทำให้ความรู้สึกของคุณเปลี่ยนไป

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : GRAND EASTERN EUROPE 10 DAYS (เยอรมนี-เชค-สโลวาเกีย-ฮังการี-ออสเตรีย) สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS11 : GRAND EASTERN EUROPE 10 DAYS (เยอรมนี-เชค-สโลวาเกีย-ฮังการี-ออสเตรีย)

ราคาทัวร์ : 99,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 16 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 11 - 20 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)
  วันที่ 15 - 24 กันยายน 2560
  วันที่ 22 กันยายน - 01 ตุลาคม 2560

คาร์โลวีวารี บ่อน้าพุร้อนแห่งโบฮีเมียปราก เมืองมรดกโลก เมืองร้อยปราสาท เวียนนา ดินแดนแห่งดนตรีโมสาร์ทบูดาเปสต์ ไข่มุกแห่งแม่น้าดานูบ สโลวัค ชมความงดงามปราสาทบราติสลาวาเชสกี้ครุมลอฟ บรรยากาศสุดคลาสสิค ซาลส์บวร์ก แสนโรแมนติก มิวนิค มากด้วยสถาปัตยกรรมแห่งบาว

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : GRAND EASTERN EUROPE 10 DAYS (เยอรมนี-เชค-สโลวาเกีย-ฮังการี-ออสเตรีย) สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS12 : GRAND EASTERN EUROPE 10 DAYS (เยอรมนี-เชค-สโลวาเกีย-ฮังการี-ออสเตรีย)

ราคาทัวร์ : 96,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 06 - 15 / 13 - 22 ตุลาคม 2560
  วันที่ 03 - 12 / 10 - 19 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 24 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 2560
  วันที่ 01 - 10 / 08 - 17 ธันวาคม 2560
  วันที่ 15 - 24 / 22 - 31 ธันวาคม 2560

คาร์โลวีวารี บ่อน้าพุร้อนแห่งโบฮีเมียปราก เมืองมรดกโลก เมืองร้อยปราสาท เวียนนา ดินแดนแห่งดนตรีโมสาร์ทบูดาเปสต์ ไข่มุกแห่งแม่น้าดานูบ สโลวัค ชมความงดงามปราสาทบราติสลาวาเชสกี้ครุมลอฟ บรรยากาศสุดคลาสสิค ซาลส์บวร์ก แสนโรแมนติก มิวนิค มากด้วยสถาปัตยกรรมแห่งบาว

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : BEST OF GERMANY BAVARIA-TIROL 9 DAYS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS13 : BEST OF GERMANY BAVARIA-TIROL 9 DAYS

ราคาทัวร์ : 92,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 10 - 18 มิถุนายน 2560
  วันที่ 15 - 23 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 12 - 20 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)
  วันที่ 29 สิงหาคม - 03 กันยายน 2560
  วันที่ 02 - 10 / 09 - 17 / 16 - 24 กันยายน 2560
  วันที่ 23 กันยายน - 01 ตุลาคม 2560

อัญมณีล้ำค่ากลางดินแดนยุโรปโรแมนติกในอ้อมกอดของเทือกเขาแอลป็ ร่องรอยอารยะรรมแห่งแค้วนบาวาเรีย และเรืองราวราชวงศ์อับสบูร์อันเกรียงไกรในทิโรล

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : BEST OF GERMANY BAVARIA-TIROL 9 DAYS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS14 : BEST OF GERMANY BAVARIA-TIROL 9 DAYS

ราคาทัวร์ : 90,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 15 / 14 - 22 ตุลาคม 2560
  วันที่ 04 - 12 / 11 - 19 / 18 - 26 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 25 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 2560
  วันที่ 02 - 10 / 09 - 17 ธันวาคม 2560
  วันที่ 16 - 24 / 23 - 31 ธันวาคม 2560

อัญมณีล้ำค่ากลางดินแดนยุโรปโรแมนติกในอ้อมกอดของเทือกเขาแอลป็ ร่องรอยอารยะรรมแห่งแค้วนบาวาเรีย และเรืองราวราชวงศ์อับสบูร์อันเกรียงไกรในทิโรล

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : BEST OF GERMANY 10 DAYS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS15 : BEST OF GERMANY 10 DAYS

ราคาทัวร์ : 104,000 บาท

เดือน วันเดินทาง  
  วันที่ 09 - 18 / 16 - 25 มิถุนายน 2560
  วันที่ 21 - 30 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 11 - 20 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)
  วันที่ 25 สิงหาคม - 03 กันยายน 2560
  วันที่ 01 - 10 / 08 - 17 / 15 - 24 กันยายน 2560
  วันที่ 22 กันยายน - 01 ตุลาคม 2560

สัมผัสเส้นทางสายโรแมนติกโรเธนบวร์ก ล่องแม่น้ำไรน์ชมมนต์เสน่ห์วีถีของชาวเมืองที่ยังคงเอกลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์และจิตใจของชาวเยอรมัน ชมทิวทัศน์งดงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ ชมวิวบนยอดเขาซุกสปิตเซ่ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : BEST OF GERMANY 10 DAYS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS16 : BEST OF GERMANY 10 DAYS

ราคาทัวร์ : 107,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 06 - 15 / 13 - 22 ตุลาคม 2560
  วันที่ 03 - 12 / 10 - 19 / 17 - 26 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 24 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 2560
  วันที่ 01 - 10 / 08 - 17 ธันวาคม 2560
  วันที่ 15 - 24 / 22 - 31 ธันวาคม 2560

สัมผัสเส้นทางสายโรแมนติกโรเธนบวร์ก ล่องแม่น้ำไรน์ชมมนต์เสน่ห์วีถีของชาวเมืองที่ยังคงเอกลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์และจิตใจของชาวเยอรมัน ชมทิวทัศน์งดงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ ชมวิวบนยอดเขาซุกสปิตเซ่ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : แกรนด์อิตาลี 9 วัน (พักบนเกาะคาปรี) สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS17 : แกรนด์อิตาลี 9 วัน (พักบนเกาะคาปรี)

ราคาทัวร์ : 96,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 11 - 19 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)
  วันที่ 01 - 09 กันยายน 2560
  วันที่ 15 - 23 / 22  - 30 กันยายน 2560

มหาวิหารดูโอโม่ เวอโรน่าเมืองต้นกำเนิดนิยายรักโรมิโอจูเลียต หอเอนปิซ่า ชมเมืองเก่าพิพิธภัณฑ์ปอมเปอี เกาะคาปรีเมืองตากอากาศโรแมนติก ชมพิพิธภัณฑ์วาติกัน

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : AMAZING ITALY 11 DAYS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS19 : AMAZING ITALY 11 DAYS

ราคาทัวร์ : 99,000 บาท

เดือน วันเดินทาง 
  วันที่ 16 - 26 มิถุนายน 2560

ชมเมืองปอร์โตฟิโนสวรรค์แห่งเมืองท่า อิตาเลียนริเวียร่า ซิงเคว เทเร่เยือน 5 หมู่บ้านสวยติดทะเล พักบนเกาะคาปรีเมืองตากอากาศโรแมนติก นั้งเรือชมถ้ำบลูกร็อตโต้ เที่ยวชมเมืองอามาลฟี่ ชมพิพิธภัณฑ์วาติกัน เที่ยวกรุงโรมชมโคลอสเซียม น้ำพุเทรวี่ และบันไดสเปน

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : AMAZING ITALY 11 DAYS (พักบนเกาะคาปรี) สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS20 : AMAZING ITALY 11 DAYS (พักบนเกาะคาปรี)

ราคาทัวร์ : 108,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 21 -  31 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 11 - 21 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)
  วันที่ 25 สิงหคม - 04 กันยายน 2560
  วันที่ 01 - 11 / 08 - 18 / 15 - 25 กันยายน 2560

ชมเมืองปอร์โตฟิโนสวรรค์แห่งเมืองท่า อิตาเลียนริเวียร่า ซิงเคว เทเร่เยือน 5 หมู่บ้านสวยติดทะเล พักบนเกาะคาปรีเมืองตากอากาศโรแมนติก นั้งเรือชมถ้ำบลูกร็อตโต้ เที่ยวชมเมืองอามาลฟี่ ชมพิพิธภัณฑ์วาติกัน เที่ยวกรุงโรมชมโคลอสเซียม น้ำพุเทรวี่ และบันไดสเปน

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : SWISS SCENIC TRAIL 8 DAYS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS22 : SWISS SCENIC TRAIL 8 DAYS

ราคาทัวร์ : 113,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 08 - 15 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 05 - 12 / 12 - 19 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)
  วันที่ 02 - 09 / 09 - 16 / 16 - 23 กันยายน 2560

เยือนมรดกโลกอันล้ำค่าที่กรุงเบิร์น ชมความงดงามของยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอล์ป นำท่านผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอป์ด้วยรถไฟสาย Bernina Express ที่เก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์และนั้งรถไฟสายกลาเซียร์เอ็กเพรสรถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : SWISS SCENIC TRAIL 8 DAYS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS23 : SWISS SCENIC TRAIL 8 DAYS

ราคาทัวร์ : 100,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 09 - 16 กันยายน 2560

เยือนมรดกโลกอันล้ำค่าที่กรุงเบิร์น ชมความงดงามของยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอล์ป นำท่านผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอป์ด้วยรถไฟสาย Bernina Express ที่เก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์และนั้งรถไฟสายกลาเซียร์เอ็กเพรสรถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : SWISS SCENIC TRAIL 8 DAYS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS24 : SWISS SCENIC TRAIL 8 DAYS

ราคาทัวร์ : 104,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 14 ตุลาคม 2560 
  วันที่ 14 - 21 ตุลาคม 2560
  วันที่ 25 พฤศจิกายน - 02 ธันวาคม 2560
  วันที่ 02 - 09 / 09 - 16 ธันวาคม 2560

เยือนมรดกโลกอันล้ำค่าที่กรุงเบิร์น ชมความงดงามของยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอล์ป นำท่านผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอป์ด้วยรถไฟสาย Bernina Express ที่เก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์และนั้งรถไฟสายกลาเซียร์เอ็กเพรสรถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : UNSEEN SWITZERLAND 9 DAYS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS25 : UNSEEN SWITZERLAND 9 DAYS

ราคาทัวร์ : 119,000 - 124,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 02 - 10 / 08 - 16 / 17 - 25 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 27 กรกฎาคม - 04 สิงหาคม 2560
  วันที่ 05 - 13 / 12 - 20 / 19 - 27 สิงหาคม 2560
  วันที่ 26 สิงหาคม - 03 กันยายน 2560
  วันที่ 02 - 10 / 09 - 17 / 16 - 24 กันยายน 2560
  วันที่ 23 กันยายน - 01 ตุลาคม 2560
  วันที่ 07 - 15 / 14 - 22 ตุลาคม 2560

ท่องเที่ยวตามรอยในหลวงรัชกาลที่ ๙ พิชิตยอดเขา Glacier 3000 นั้งรถไฟไต่เขาริกิ ขึ้นยอดเข้าริกิชมวิวพาโนรามา

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : UNSEEN SWITZERLAND 9 DAYS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS26 : UNSEEN SWITZERLAND 9 DAYS

ราคาทัวร์ : 119,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 11 - 19 / 18 - 26 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 25 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 2560
  วันที่ 02 - 10 / 09 - 17 ธันวาคม 2560

ท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ตามรอยในหลวงรัชกาลที่ ๙ พิชิตยอดเขา Glacier 3000 นั้งรถไฟไต่เขาริกิ ขึ้นยอดเข้าริกิชมวิวพาโนรามา

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : SWISS PANORAMA 9 DAYS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS27 : SWISS PANORAMA 9 DAYS

ราคาทัวร์ : 126,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 06 - 14 / 13 - 21 / 20 - 28 พฤษภาคม 2560
  วันที่ 27 พฤษภาคม - 04 มิถุนายน 2560
  วันที่ 03 - 11 / 10 - 18 / 17 - 25 มิถุนายน 2560
  วันที่ 24 มิถุนายน - 02 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 01 - 09 / 08 - 16 / 15 - 23 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 05 - 13 / 12 - 20 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)
  วันที่ 26 สิงหาคม - 03 กันยายน 2560 
  วันที่ 02 - 10 / 09 - 17 / 16 - 24 กันยายน 2560
  วันที่ 23 กันยายน - 01 ตุลาคม 2560

สัมผัสความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นและพิชิตยอดเขายูงเฟรา ขึ้นยอดเขาริกิ นั้งรถไฟสู่หมู่บ้านแซร์มัท อาบนำ้แร่เมืองลอยเคอร์บาด

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : SWISS PANORAMA 9 DAYS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS28 : SWISS PANORAMA 9 DAYS

ราคาทัวร์ : 119,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 15 / 14 - 22 ตุลาคม 2560
  วันที่ 11 - 19 / 18 - 26 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 25 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 2560
  วันที่ 02 - 10 / 09 - 17 ธันวาคม 2560

สัมผัสความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นและพิชิตยอดเขายูงเฟรา ขึ้นยอดเขาริกิ นั้งรถไฟสู่หมู่บ้านแซร์มัท อาบนำ้แร่เมืองลอยเคอร์บาด

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : MONO SWISS 9 DAYS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS29 : MONO SWISS 9 DAYS

ราคาทัวร์ : 118,000 บาท

เดือน วันเดินทาง  
  วันที่ 05 - 13 / 12 - 20 / 19 - 27 พฤษภาคม 2560
  วันที่ 02 - 0 / 09 - 17 / 16 - 24 มิถุนายน 2560
  วันที่ 23 มิถุนายน - 01 กรกฏาคม 2560
  วันที่ 30 มิถุนายน - 08 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 07 - 15 / 14 - 22 / 21 - 29 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 04 - 12 / 11 - 19 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)
  วันที่ 01 - 09 / 08 - 16 / 15 - 23 กันยายน 2560

ล่องทะเลสาบชมความงามถาปัตยกรรมบ้านเรือนแบบชาเล่ต์สไตล์ที่ลูเซิรน์ เยือนเมืองเซอร์แมทเมืองเล็กๆที่ได้ยกย่องว่าปลอดมลพิศที่ดีของโลก มองเทรอซ์เมืองแห่งปราสาทสวยริมทะเลสาบเจนีวา

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : MONO SWISS 9 DAYS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS30 : MONO SWISS 9 DAYS

ราคาทัวร์ : 110,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 06 - 14 / 13 - 20 ตุลาคม 2560
  วันที่ 10 - 18 / 17 - 25 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 24 พฤศจิกายน - 02 ธันวาคม 2560
  วันที่ 01 - 09 / 08 - 16 ธันวาคม 2560

ล่องทะเลสาบชมความงามถาปัตยกรรมบ้านเรือนแบบชาเล่ต์สไตล์ที่ลูเซิรน์ เยือนเมืองเซอร์แมทเมืองเล็กๆที่ได้ยกย่องว่าปลอดมลพิศที่ดีของโลก มองเทรอซ์เมืองแห่งปราสาทสวยริมทะเลสาบเจนีวา

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : ROMANTIC SWITZERLAND 10 DAYS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS31 : ROMANTIC SWITZERLAND 10 DAYS

ราคาทัวร์ : 136,000 บาท

เดือน วันเดินทาง 
  วันที่ 05 - 14 / 12 - 21 / 19 - 28 พฤษภาคม 2560
  วันที่ 26 พฤษภาคม - 04 มิถุนายน 2560
  วันที่ 02 - 11 / 09 - 18 / 16 - 25 มิถุนายน 2560
  วันที่ 23 มิถุุนายน - 02 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 07 - 16 / 14 - 23 / 21 - 30 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 04 - 13 / 11 - 20 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)
  วันที่ 25 สิงหาคม - 03 กันยายน 2560
  วันที่ 08 - 17 / 15 - 24 กันยายน 2560

เยือนเมืองเซอร์แมท เมืองที่ได้รับการยกย่องว่าปลอดมลพิษที่ดีของโลก นั่งรถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส สัมผัสกับความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น นั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึ้นพิชิตยอดเขายูงเฟรา นั้งรถไฟไต่เขาริกิ ขึ้นยอดเข้าริกิชมวิวพาโนรามา

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : ROMANTIC SWITZERLAND 10 DAYS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS32 : ROMANTIC SWITZERLAND 10 DAYS

ราคาทัวร์ : 126,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 06 - 15 / 13 - 22 ตุลาคม 2560

เยือนเมืองเซอร์แมท เมืองที่ได้รับการยกย่องว่าปลอดมลพิษที่ดีของโลก นั่งรถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส สัมผัสกับความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น นั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึ้นพิชิตยอดเขายูงเฟรา นั้งรถไฟไต่เขาริกิ ขึ้นยอดเข้าริกิชมวิวพาโนรามา

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : ROMANTIC SWITZERLAND 10 DAYS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS33 : ROMANTIC SWITZERLAND 10 DAYS

ราคาทัวร์ : 128,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 10 - 19 / 17 - 26 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 24 พฤศจิกาทยน - 03 ธันวาคม 2560
  วันที่ 01 - 10 / 08 - 17 ธันวาคม 2560

เยือนเมืองเซอร์แมท เมืองที่ได้รับการยกย่องว่าปลอดมลพิษที่ดีของโลก นั่งรถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส สัมผัสกับความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น นั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึ้นพิชิตยอดเขายูงเฟรา นั้งรถไฟไต่เขาริกิ ขึ้นยอดเข้าริกิชมวิวพาโนรามา

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : ROMANTIC FRANCE 9 DAYS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS34 : ROMANTIC FRANCE 9 DAYS

ราคาทัวร์ : 99,000 บาท

เดือน วันเดินทาง 
  วันที่ 24 มิถุนายน - 02 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 22 - 30 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 29 กรกฎาคม - 06 สิงหาคม 2560
  วันที่ 12 - 20 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)
  วันที่ 26 สิงหาคม - 03 กันยายน 2560
  วันที่ 09 - 17 / 16- 24 กันยายน 2560
  วันที่ 23 กันยายน - 01 ตุลาคม 2560

ดินแดนแห่งศิลปะอารยธรรมและสวยงามด้วยภาพ นครแห่งแสงสี สวรรค์ของคู่รัก ศูนย์กลางการออกแบบและแฟชั่นของโลก มหานครทันสมัยที่ไม่เคยหยุดนิ่ง

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : BEST OF FRANCE 10 DAYS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS36 : BEST OF FRANCE 10 DAYS

ราคาทัวร์ : 102,000 บาท

เดือน วันเดินทาง   
  วันที่ 05 - 14  พฤษภาคม 2560
  วันที่ 26 พฤษภาคม - 04 มิถุนายน 2560
  วันที่ 16 - 25 มิถุนายน 2560
  วันที่ 23 มิถุนายน - 02 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 07 - 16 / 14 - 23 / 23 - 30 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 28 กรกฎาคม - 06 สิงหาคม 2560
  วันที่ 04 - 13  สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)
  วันที่ 25 สิงหาคม - 03 กันยายน 2560
  วันที่ 01 - 10 / 08 - 17 / 15 - 24 กันยายน 2560
  วันที่ 22 กันยายน - 01 ตุลาคม 2560

ดินแดนแห่งศิลปะอารยธรรมและสวยงามด้วยภาพ นครแห่งแสงสี สวรรค์ของคู่รัก ศูนย์กลางการออกแบบและแฟชั่นของโลก มหานครทันสมัยที่ไม่เคยหยุดนิ่ง

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : สเปน-โปรตุเกส 10 วัน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS40 : สเปน-โปรตุเกส 10 วัน

ราคาทัวร์ : 112,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 01 - 10 / 08 - 17 / 15 - 24 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 29 กรกฎาคม - 07 สิงหาคม 2560
  วันที่ 05 - 14 / 12 - 21 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)
  วันที่ 26 สิงหาคม - 04 กันยายน 2560
  วันที่ 02 - 11 / 09 - 18 / 16 - 25 กันยายน 2560
  วันที่ 23 กันยายน - 02 ตุลาคม 2560

ชมศิลปะ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม โบราณสถาน และกีฬาที่โดดเด่น เก่าแก่ ทรงคุณค่า

ทัวร์ยุโรปโรแมนติค : GRAND IBERIA (อิตาลี-ฝรั่งเศสตอนใต้-สเปน) 10 วัน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโรแมนติค

DS41 : GRAND IBERIA (อิตาลี-ฝรั่งเศสตอนใต้-สเปน) 10 วัน

ราคาทัวร์ : 104,000 บาท

เดือน วันเดินทาง 
  วันที่ 02 - 11 / 16 - 25 มิถุนายน 2560
  วันที่ 01 - 10 / 07 - 16 / 21 - 30 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 04 - 13 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)
  วันที่ 01 - 10 กันยายน 2560
  วันที่ 22 กันยายน - 01 ตุลาคม 2560

แกรนด์ไอบีเรียดินแดนของนักท่องเที่ยว ริมฝั่งทะเลเมติเตอร์เรเนียน เที่ยวเมืองนิซที่ใหญ่อันดับห้าของฝรั่งเศส ชมปง ดู การ์ หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่ชาวโรมันสร้างเมื่อ 2000 ปีมาแล้ว ชมโบสถ์ซากราด้า แฟมิเลีย ผลงานของเกาดี้ในการรวบรวมรูปทรงและพื้นผิวต่างๆในธรรมช

ทัวร์ยุโรปคลาสิก : อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 10 วัน (Jungfrau) สายการบิน : ทัวร์ยุโรปคลาสิก

DV01 : อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 10 วัน (Jungfrau)

ราคาทัวร์ : 110,900 บาท

เดือน วันเดินทาง 
  วันที่ 06 - 15 / 11 - 20 / 20 - 29 พฤษภาคม 2560
  วันที่ 03 - 12 / 08 - 17 / 17 - 26 มิถุนายน 2560
  วันที่ 22 มิถุนายน - 01 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 06 - 15 / 15 - 24 / 20 - 29 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 29 กรกฎาคม - 07 สิงหาคม 2560
  วันที่ 05 - 14 / 12 - 21 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)
  วันที่ 26 สิงหาคม - 04 กันยายน 2560
  วันที่ 02 - 11 / 07 - 16 / 16 - 25 กันยายน 2560
  วันที่ 14 - 23 / 19 - 28 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)
  วันที่ 28 ตุลาคม - 06 พฤศจิกายน 2560

ตื่นตากับมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ถ่ายรูปสนุกๆกับหอเอนปิซ่าสัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ชมความยิ่งใหญ่และอลังการของมหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร วิหารของเมืองฟลอเรนซ์ ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป

ทัวร์ยุโรปคลาสิก : อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส (Titlis) 10 วัน 7 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปคลาสิก

DV02 : อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส (Titlis) 10 วัน 7 คืน

ราคาทัวร์ : 108,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 11 - 20 / 20 - 29 พฤษภาคม 2560
  วันที่ 03 - 12 / 08 - 17 / 17 - 26 มิถุนายน 2560
  วันที่ 22 มิถุนายน - 01 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 01 - 10 / 06 - 15 / 15 - 24 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 29 กรกฎาคม - 07 สิงหาคม 2560
  วันที่ 05 - 14 / 12 - 21 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)
  วันที่ 16 - 25 / 21 - 30 กันยายน 2560
  วันที่ 14 - 23 / 19 - 28 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)
  วันที่ 28 ตุลาคม - 06 พฤศจิกายน 2560

ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่นครวาติกันประเทศที่เล็กที่สุดในโลก ชม 3 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก โคลอสเซี่ยม, หอเอนปิซ่า และหอไอเฟล เยือนดินแดนสุดแสนโรแมนติกบนเกาะเวนิส ขึ้นยอดเขาทิตลิสโดยกระเช้าลอยฟ้าทันสมัยระบบใหม่ล

ทัวร์ยุโรปคลาสิก : ยุโรปตะวันออก (เยอรมัน-เช็ค-ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค) 9 วัน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปคลาสิก

DV03 : ยุโรปตะวันออก (เยอรมัน-เช็ค-ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค) 9 วัน

ราคาทัวร์ : 85,900 บาท

เดือน วันเดินทาง    
  วันที่ 06 - 14 / 13 - 21 / 20 - 28 พฤษภาคม 2560  
  วันที่ 03 - 11 / 10 - 18 / 17 - 25 มิถุนายน 2560   
  วันที่ 24 มิถุนายน  - 02 กรกฎาคม 2560  
  วันที่ 08 - 16 / 15 - 23 / 22 - 30 กรกฎาคม 2560  
  วันที่ 29 กรกฎาคม - 06 สิงหาคม 2560  
  วันที่ 05 - 13 / 12 - 20 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)  
  วันที่ 26 สิงหาคม - 03 กันยายน 2560  
  วันที่ 02 - 10 / 09 - 17 / 16 - 24 กันยายน 2560  
  วันที่ 23 กันยายน - 01 ตุลาคม 2560  
  วันที่ 14 - 22 / 21 - 29 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)  
  วันที่ 28 ตุลาคม - 05 พฤศจิกายน 2560  

เชสกี้ ครุมลอฟเมืองมรดกโลกเพชคน้ำเอกที่ทรงคุณค่าในเขตโบฮีเมียใต้ สัมผัสความโรแมนติกของเมืองน้ำแร่ เมืองแห่งสปาที่คาล์โลวี วารี ชมปราสาทแห่งกรุงปร๊ากและสพานชาร์ล สัมผัสบรรยากาศแห่งการล่องเรือดานูบชมความงดงามของอาคารสถาปัตยกรรมแบบกอธิค

ทัวร์ยุโรปคลาสิก : อังกฤษ-เวลส์-สก๊อตแลนด์ 9 วัน 6 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปคลาสิก

DV04 : อังกฤษ-เวลส์-สก๊อตแลนด์ 9 วัน 6 คืน

ราคาทัวร์ : 105,900 บาท

เดือน วันเดินทาง  
  วันที่ 05 - 13 / 12 - 20 / 19 - 27 พฤษภาคม 2560
  วันที่ 26 พฤษภาคม - 03 มิถุนายน 2560
  วันที่ 02 - 10 / 09 - 17 / 16 - 24 มิถุนายน 2560
  วันที่ 23 มิถุนายน - 01 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 07 - 15 / 14 - 22 / 21 - 29 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 28 กรกฎาคม - 05 สิงหาคม 2560
  วันที่ 04 - 12 / 11 - 19 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)
  วันที่ 25 สิงหาคม - 02 กันยายน 2560
  วันที่ 15 - 23 / 22 - 30 กันยายน 2560
  วันที่ 29 กันยายน - 07 ตุลาคม 2560
  วันที่ 20 - 28 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)
  วันที่ 27 ตุลาคม - 04 พฤษภาคม 2560

สโตนเฮ้นจ์ หินปริศนา ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ล่องแมน่้ำเทมส์ ลอนดอนอาย ทาวเวอร์ออฟลอนดอน เยือนคารด์ ิ๊ฟ คอตสโวลส์ เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์สแตรทฟอร์ด ยอรค์ คลิฟฟอร์ดทาวเวอร์ มหาวิหารยอร์คมินเตอร์ เยือนเอดินเบิร์ก รถไฟด่วนอีสต์โคสด์เรลเวย์

ทัวร์ยุโรปคลาสิก : SWITZERLAND GRAND TOUR 8 DAYS 5 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปคลาสิก

DV05 : SWITZERLAND GRAND TOUR 8 DAYS 5 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 104,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 05 - 12 / 12 - 19 / 19 - 26 พฤษภาคม 2560
  วันที่ 26 พฤษภาคม - 02 มิถุนายน 2560
  วันที่ 02 - 09 / 09 - 16 / 16 - 23 มิถุนายน 2560
  วันที่ 30 มิถุนายน - 07 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 07 - 14 / 14 - 21 / 21 - 28 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 04 - 11 / 11 - 19 / 18 - 25 สิงหาคม 2560
  วันที่ 25 สิงหาคม - 01 กันยายน 2560
  วันที่ 01 - 08 / 08 - 15 / 22 - 29 กันยายน 2560
  วันที่ 20  - 27 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)

สัมผัสกับธรรมชาติอันงดงามของ สวิตเซอร์แลนด์ ที่มีวิวทิวทัศน์รายล้อมไปด้วยหุบเขาแสนสุดสวย เส้นทางท่องเที่ยวสายโบราณ St.Gotthard อุโมงค์ที่ลึกที่สุดในยุโรปนั่งรถไฟ Glacier Express รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก สัมผัสภูมิประเทศที่งดงามของ เทือกเขาแอลป์นั่งกร

ทัวร์ยุโรปคลาสิก : ITALY GRAND TOUR 9 DAYS 6 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปคลาสิก

DV06 : ITALY GRAND TOUR 9 DAYS 6 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 89,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 05 - 13 / 12 - 20 / 19 - 27 พฤษภาคม 2560
  วันที่ 26 พฤษภาคม - 03 มิถุนายน 2560
  วันที่ 02- 10 / 09 - 17 / 16 - 24 มิถุนายน 2560
  วันที่ 07 - 15 / 14 - 22 / 21 - 29 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 04 - 12 / 11 - 19 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)
  วันที่ 25 สิงหาคม - 01 กันยายน 2560
  วันที่ 01 - 09 / 08 - 16 / 15 - 23 กันยายน 2560
  วันที่ 29 กันยายน - 07 ตุลาคม 2560
  วันที่ 20 - 28 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)

มิลานโดดเด่นด้วย มหาวิหารดูโอโม เวอโรน่า..ต้นกาเนิด นิยายรักอมตะ ล่องเรือกอนโดล่า เป่าแก้วมูลาโน่ หอเอนปิซ่า สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ฟลอเร้นซ์ศูนย์กลางงานศิลปะ นาโปลีท่าเทียบเรือสาคัญทางตอนใต้ คาปรีที่พักตากอากาศแสนโรแมนติก

ทัวร์ยุโรปคลาสิก : ROMANCE RIVIERA 8 DAYS 5 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปคลาสิก

DV07 : ROMANCE RIVIERA 8 DAYS 5 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 91,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 05 - 12 / 12 - 19 / 19 - 26 พฤษภาคม 2560
  วันที่ 26 พฤษภาคม - 02 มิถุนายน 2560
  วันที่ 02 - 09 / 09 - 16 / 16 - 23 มิถุนายน 2560
  วันที่ 07-  14 / 14 - 21 / 21 - 28 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 28 กรกฎาคม - 04 สิงหาคม 2560
  วันที่ 11 - 18 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)
  วันที่ 25 สิงหาคม - 01 กันยายน 2560
  วันที่ 01 - 08 / 08 - 15 / 15 - 22 กันยายน 2560
  วันที่ 29 กันยายน - 06 ตุลาคม 2560
  วันที่ 20 - 27 ตุลาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)

ริเวียร่าปลายทางฝันของนักเดินทาง เพชรเม็ดงามแห่งเมดิเตอร์เรเนียนดินแดนที่มีทิวทัศน์สวยงาม บรรยากาศหรูหรามีชีวิตชีวาอยู่ตลอดเวลาภูเขาอยู่ไม่เคยห่างจากท้องทะเลชมหมู่บ้านเล็กๆ อันเก่าแก่ยืนอยู่เคียงข้างคฤหาสน์ใหญ่โตหรูหรา ชมหมู่บ้าน CINQUE TERRE เมืองมรดกโล

ทัวร์ยุโรปคลาสิก : GERMAN GRAND TOUR 10 DAYS 7 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปคลาสิก

DV08 : GERMAN GRAND TOUR 10 DAYS 7 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 96,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 05 - 14 / 12 - 21 / 19 - 28 พฤษภาคม 2560
  วันที่ 26 พฤษภาคม - 04 มิถุนายน 2560
  วันที่ 02 - 11 / 09 - 18 / 16 - 25 มิถุนายน 2560
  วันที่ 23 มิถุนายน - 02 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 07 - 16 / 14 - 23 / 21 - 30 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 04 - 13 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)
  วันที่ 25 สิงหาคม - 03 กันยายน 2560
  วันที่ 08 -17 / 15 - 24 กันยายน 2560
  วันที่ 29 กันยายน - 08 ตุลาคม 2560
  วันที่ 20 - 29 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)
  วันที่ 27 ตุลาคม - 05 พฤศจิกายน 2560

สัมผัสมรดกอันล้ำค่าแห่งรัฐบาวาเรรีย ล่องแม่น้ำไรน์ชมมนต์เสน่ห์วีถีของชาวเมืองที่ยังคงเอกลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์และจิตใจของชาวเยอรมัน ชมทิวทัศน์งดงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ ชมวิวบนยอดเขาซุกสปิตเซ่ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี

ทัวร์ยุโรปคลาสิก : IMPRESSION FRANCE 7 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปคลาสิก

DV09 : IMPRESSION FRANCE 7 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 75,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 06 - 12 / 13 - 19 / 20 - 26 พฤษภาคม 2560 
  วันที่ 27 พฤษภาคม - 02 มิถุนายน 2560
  วันที่ 03 - 09 / 10 - 16 / 17 - 23 มิถุนายน 2560
  วันที่ 17 - 23 / 24 - 30 มิถุนายน 2560
  วันที่ 01 - 07 / 08 - 14 / 15 - 21 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 29 กรกฎาคม -  04 สิงหาคม 2560
  วันที่ 12 - 18 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)
  วันที่ 26 สิงหาคม - 01 กันยายน 2560
  วันที่ 09 - 15 / 16 - 22 / 23 - 29 กันยายน 2560
  วันที่ 30 กันยายน - 06 ตุลาคม 2560
  วันที่ 21 - 27 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)
  วันที่ 28 ตุลาคม - 03 พฤศจิกายน 2560

ดินแดนแห่งศิลปะอารยธรรมและสวยงามด้วยภาพ นครแห่งแสงสี สวรรค์ของคู่รัก ศูนย์กลางการออกแบบและแฟชั่นของโลก มหานครทันสมัยที่ไม่เคยหยุดนิ่ง

ทัวร์ยุโรปคลาสิก : ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์-เยอรมนี 8 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปคลาสิก

DV10 : ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์-เยอรมนี 8 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 81,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 06 - 13 / 13 - 20 / 20 - 27 พฤษภาคม 2560
  วันที่ 27 พฤษภาคม - 03 มิถุนายน 2560
  วันที่ 03 - 10 / 10 - 17 / 17 - 24 มิถุนายน 2560
  วันที่ 24 มิถุนายน - 01 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 01 - 08 / 08 -15 / 15 - 22 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 29 กรกฎาคม - 05 สิงหาคม 2560
  วันที่ 12 - 19 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)
  วันที่ 26 สิงหาคม - 02 กันยายน 2560
  วันที่ 09 - 16 / 16 - 23 / 23 - 30 กันยายน 2560
  วันที่ 21 - 28 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)
  วันที่ 28 ตุลาคม - 04 พฤศจิกายน 2560

ชมสัญลักษณ์เมืองบรัสเซลล์หนูน้อยมานิคินพิส เที่ยวฝรั่งเศสมหานครยิ่งใหญ่และเมืองที่มีเสน่ห์ทั้งศิลปกรรมและแฟชั่น ชมเมืองที่สวยงามของเนเธอร์แลนด์

ทัวร์ยุโรปคลาสิก : BEST OF GERMANY BAVARIA-TIROL 7 DAYS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปคลาสิก

DV11 : BEST OF GERMANY BAVARIA-TIROL 7 DAYS

ราคาทัวร์ : 76,900 บาท

เดือน วันเดินทาง   
  วันที่ 06 - 12 / 13 - 19 / 20 - 26 พฤษภาคม 2560
  วันที่ 03 - 09 / 10 - 16 / 17 - 23 มิถุนายน 2560
  วันที่ 08 - 14 / 15 - 21 / 22 - 28 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 29 กรกฎาคม - 04 สิงหาคม 2560  
  วันที่ 11 - 18 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)
  วันที่ 26 สิงหาคม - 01กันยายน 2560
  วันที่ 09 - 15 / 16 - 22 / 23 - 29 กันยายน 2560
  วันที่ 30 กันยายน - 06 ตุลาคม 2560
  วันที่ 21 - 27 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)
  วันที่ 28 ตุลาคม - 03 พฤศจิกายน 2560

เต็มอิ่มกับธรรมชาติที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัทหมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี ปราสาทนอยชวาสไตน์ การ์มิส ขึ้นยอดเขาซุกสปิกเซ่ อินส์บรูค เมืองซาลส์บวร์ก เหมืองเกลือเก่า เมืองฮัลสแตท ช้อปปิ้งจตุรัสมาเรียนพลาตซ์ สนามอลิอันซ์ อารีน่า

ทัวร์ยุโรปคลาสิก : CROATIA RIVERA 7 DAYS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปคลาสิก

DV12 : CROATIA RIVERA 7 DAYS

ราคาทัวร์ : 66,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 05 - 11 / 07 - 13 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 09 - 15 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)

ขอแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ในยุโรป สำหรับท่านที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมและมีแหล่งมรดกโลกอยู่อย่างมากมาย พร้อมนำท่านไปเยือนสโลเวเนีย ประเทศเล็กๆที่ซ่อนตัวในทวีปยุโรป จุดหมายปลายทางที่โครเอเชีย

ทัวร์ดูไบ ทัวร์รัสเซีย โมรอคโค : ทัวร์ดูไบ AMAZING ดูไบ-อาบูดาบี 5 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์ดูไบ ทัวร์รัสเซีย โมรอคโค

DXB01 : ทัวร์ดูไบ AMAZING ดูไบ-อาบูดาบี 5 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 24,900 บาท

 

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 23 - 27 มิถุนายน 2560
  วันที่ 28 กรกฎาคม - 01 สิงหาคม 2560
  วันที่ 12 - 16 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 07 - 11 / 14 - 18 กันยายน 2560
  วันที่ 28 กันยายน - 02 ตุลาคม 2560
  วันที่ 05 - 09 / 12 - 16 ตุลาคม 2560

กรุงอาบูดาบี มัสยิดหลวง เฟอร์รารี่เวิลด์ มอลล์ออฟเอมิเรตส์ พิพิธภัณฑ์ดูไบ โครงการเดอะปาล์มโปรเจ็ค ตลาดเครื่องเทศและตลาดทองคำ ทัวร์ทะเลทราย พระราชวังท่านชีค สุเหร่าจูไมร่า ดูไบมอลล์ ตึกเบิร์จคาลิฟา(ไม่รวมค่าขึ้นตึก) **โปรแกรมทัวร์ยังไม่รวมค่าวีซ่าUAE

ทัวร์ดูไบ ทัวร์รัสเซีย โมรอคโค : ทัวร์ดูไบ 5 Stars ดูไบ-อาบูดาบี 5 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์ดูไบ ทัวร์รัสเซีย โมรอคโค

DXB02 : ทัวร์ดูไบ 5 Stars ดูไบ-อาบูดาบี 5 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 35,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 23 - 27 มิถุนายน 2560
  วันที่ 28 กรกฎาคม - 01 สิงหาคม 2560
  วันที่ 12 - 16 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 07 - 11 / 14 - 18 กันยายน 2560
  วันที่ 28 กันยายน - 02 ตุลาคม 2560
  วันที่ 05 - 09 / 12 - 16 ตุลาคม 2560

อาบูดาบี มัสยิดหลวง รับประทานอาหารในโรงแรมหรู 7 ดาว เฟอร์รารี่เวิลด์ มอลล์ออฟเอมิเรตส์ พิพิธภัณฑ์ดูไบ ตลาดเครื่องเทศและตลาดทองคำ เดอะปาล์มโปรเจ็ค ทัวร์ทะเลทราย พระราชวังท่านชีค ห้างดูไบ ตึกเบิร์จคาลิฟา(รวมค่าขึ้นตึก) **โปรแกรมทัวร์ยังไม่รวมค่าวีซ่าUAE

ทัวร์ดูไบ ทัวร์รัสเซีย โมรอคโค : ทัวร์ดูไบ THE MIRACLE OF OMAN AND DUBAI 7 DAYS 4 NTS สายการบิน : ทัวร์ดูไบ ทัวร์รัสเซีย โมรอคโค

DXB03 : ทัวร์ดูไบ THE MIRACLE OF OMAN AND DUBAI 7 DAYS 4 NTS

ราคาทัวร์ : 45,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 05 - 11 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 07 - 13 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ

มัสกัต หุบเขาตีวี เมืองซูร์ ศูนย์อนุรักษ์เต่า ป้อมโบราณนิชวา ปราสาทจาบริน สุเหร่ากรุงมัสกัต พระราชวังอัล อาลาม พิพิธภัณฑ์ดูไบ เดอะปาล์มโปรเจ็ค นั่งรถตะลุยทะเลทราย ห้างดูไบ มอลล์ออฟเอมิเรตส์ ตึกเบิร์จคาลิฟา (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าวีซ่าดูไบ

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : อิตาลี(เวนิส)-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส  (JUNGFRAU) 8 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

EUR01 : อิตาลี(เวนิส)-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส (JUNGFRAU) 8 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 65,900 บาท

เดือน วันเดินทาง 
  วันที่ 30 พฤษภาคม - 06 มิถุนายน 2560
  วันที่ 04 - 11 / 18 - 25 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 08 - 15 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)
  วันที่ 22 - 29 สิงหาคม 2560

นาท่านเที่ยวเกาะเวนิส อันสุดแสนโรแมนติก ชมมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก เต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่สวิตเซอร์แลนด์ แวะเที่ยวลูเซิร์น เมืองยอดนิยม พาขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : อิตาลี(โรม)-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส (JUNGFRAU) 8 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

EUR02 : อิตาลี(โรม)-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส (JUNGFRAU) 8 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 59,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 12 - 19 กันยายน 2560
  วันที่ 26 กันยายน - 03 ตุลาคม 2560
  วันที่ 03 - 10 / 10 - 17 / 24 - 31 ตุลาคม 2560
  วันที่ 17 - 24 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)
  **ราคานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**

ชมมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก เต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่สวิตเซอร์แลนด์ แวะเที่ยวลูเซิร์น ( เมืองยอดนิยม พาขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขา จุงเฟรา เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : อิตาลี(เวนิส)-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

EUR03 : อิตาลี(เวนิส)-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน

ราคาทัวร์ : 75,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 11 - 20 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)
  วันที่ 08 - 17 กันยายน 2560
  วันที่ 29 กันยายน - 08 ตุลาคม 2560
  วันที่ 20 - 29 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)
  **ราคานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**

ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่นครวาติกัน ประเทศที่เล็กที่สุดในโลก ชม 3 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก โคลอสเซี่ยม หอเอนปิซ่า และหอไอเฟล เยือนดินแดนสุดแสนโรแมนติกบนเกาะเวนิส พาขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา นั่งรถไฟด่วน TGV เข้าสู่ปารีส

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมัน-เช็ก-สโลวัค-ฮังการี-ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

EUR08 : อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมัน-เช็ก-สโลวัค-ฮังการี-ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน

ราคาทัวร์ : 65,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 15 - 23 มิถุนายน 2560
  วันที่ 29 มิถุนายน - 07 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 06 - 14 / 20 - 28 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 10 - 18 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)

พักเมืองอินเทอร์ลาเก้น และลูเซิร์น พาขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป เดินเล่นกับเมืองสวยที่คาร์โลวี วารี สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก ซึ่งจะทาให้คุณหลงรักแบบไม่รู้ลืม ล่องเรือชมรัฐสภาที่สุดแห่งความสวยงามของกรุงบูดาเปสต์

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : AUTUMN EASTERN (เชค-ออสเตรีย-สโลวัค-ฮังการี) 7 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

EUR10 : AUTUMN EASTERN (เชค-ออสเตรีย-สโลวัค-ฮังการี) 7 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 38,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 04 - 10 / 11 - 17 / 25 - 31 ตุลาคม 2560
  วันที่ 18 - 24 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)
  **ราคานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**

สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดสวยที่คาร์โลวี วารี) ล่องเรือทะเลสาปที่เมืองฮัลสตัทและชมความสวยงามของเมืองฮัลสตัทที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น UNESCO WORLD HERITAGE VIEW เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ ชมกรุงบูดาเปสต์ ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : ยุโรปตะวันออก [เยอรมนี-ออสเตรีย-เช็ก-สโลวัก-ฮังการี] 9 วัน 6 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

EUR11 : ยุโรปตะวันออก [เยอรมนี-ออสเตรีย-เช็ก-สโลวัก-ฮังการี] 9 วัน 6 คืน

ราคาทัวร์ : 55,900 - 59,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 04 - 12 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 08 - 16 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)
  วันที่ 12 - 20 กันยายน 2560
  วันที่ 27 กันยายน - 05 ตุลาคม 2560
  วันที่ 04 - 12 / 11 - 19 ตุลาคม 2560
  วันที่ 16 - 26 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)
  วันที่ 25 ตุลาคม - 02 พฤศจิกายน 2560 
  **ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**

ๆ เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบปราสาทในเทพนิยาย เต็มอิ่มกับธรรมชาติที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี แวะเมืองมรดกโลกที่ เชสกี้ ครุมลอฟ เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย สัมผัสความโรแมนติกที่กรุงปราก

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : ยุโรปตะวันออก [เยอรมัน(เบอร์ลิน)-เช็ก-สโลวัค-ออสเตรีย-ฮังการี] 9 วัน 6 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

EUR12 : ยุโรปตะวันออก [เยอรมัน(เบอร์ลิน)-เช็ก-สโลวัค-ออสเตรีย-ฮังการี] 9 วัน 6 คืน

ราคาทัวร์ : 46,900 - 50,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 04 - 12 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 08 - 16 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)
  วันที่ 14 - 22 กันยายน 2560
  วันที่ 03 - 11 ตุลาคม 2560 
  วันที่ 20 - 28 ตุลาคม 2560

เยอรมนี เดินเล่นเมืองไลป์ซิก ที่ชาวเยอรมันยังเคยยกย่องเป็น “ปารีสน้อย” เข้าชมความงามของพระราชวังซองส์ซูซี เป็นอดีตพระราชวังฤดูร้อนของพระเจ้าฟรีดริชที่ 2 แห่งปรัสเซีย ชม อนุสรณ์สถานกำแพงเบอร์ลิน ที่ ชมความงามของเมืองเดรสเดน สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : ยุโรปตะวันออก (เยอรมัน(แฟรงค์เฟิร์ต)-เช็ค-สโลวัค-ฮังการี-ออสเตรีย) 8 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

EUR13 : ยุโรปตะวันออก (เยอรมัน(แฟรงค์เฟิร์ต)-เช็ค-สโลวัค-ฮังการี-ออสเตรีย) 8 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 49,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 14 มิถุนายน 2560

เที่ยวชมกรุงบูดาเปสต์ เมืองที่มีความสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติ สัมผัสความโรแมนติกที่กรุงปราก ชมเมืองซาลส์เบิร์ก เมืองแห่งศิลปะและเป็นสถาณที่ถ่ายทำภาพยนตร์อมตะเรือง The Sound of Music

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : ยุโรปตะวันออก (ออสเตรีย-เยอรมนี-เช็ก-สโลวัค-ฮังการี) 9 วัน 6 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

EUR14 : ยุโรปตะวันออก (ออสเตรีย-เยอรมนี-เช็ก-สโลวัค-ฮังการี) 9 วัน 6 คืน

ราคาทัวร์ : 55,900 - 59,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 05 - 13 กันยายน 2560
  วันที่่ 03 - 11 ตุลาคม 2560
  **ราคานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**

เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : Hello Eastern Europe เชก-ออสเตรีย-สโลวัค-ฮังการี 7 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

EUR15 : Hello Eastern Europe เชก-ออสเตรีย-สโลวัค-ฮังการี 7 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 39,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 14 - 20 มิถุนายน 2560
  วันที่ 05 - 11 / 19 - 25 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 09 - 15 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)
  วันที่ 23 - 29 สิงหาคม 2560
  วันที่ 13 - 19 กันยายน 2560
  วันที่ 27 กันยายน - 03 ตุลาคม 2560

กรุงปรากเมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก เดินเล่นกับเมืองสวยที่คาร์โลวี วารีเข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ ที่วิจิตรตระการตาอันโด่งดังของออสเตรีย พร้อมทั้งนำท่านล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อ ชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : ยุโรปตะวันออก ครบเวอร์ (ออสเตรีย-เยอรมนี-เช็ก-สโลวัก-ฮังการี) 9 วัน 6 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

EUR16 : ยุโรปตะวันออก ครบเวอร์ (ออสเตรีย-เยอรมนี-เช็ก-สโลวัก-ฮังการี) 9 วัน 6 คืน

ราคาทัวร์ : 49,900 - 52,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 16 - 24 กันยายน 2560
  วันที่ 30 กันยายน - 08 ตุลาคม2560
  วันที่ 07 - 15 ตุลาคม 2560
  วันที่ 21 - 29 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)
  วันที่ 28 ตุลาคม - 05 พฤศจิกายน 2560
  **ราคานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**

เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก เยือนกรุงบราติสลาว่า ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อ ชื่นชมกับความงามของพระราชวังเชินบ

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : เยอรมัน-โปแลนด์-สโลวัค-ฮังการี 9 วัน 6 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

EUR18 : เยอรมัน-โปแลนด์-สโลวัค-ฮังการี 9 วัน 6 คืน

ราคาทัวร์ : 46,900 - 50,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 04 - 12 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 08 - 16 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)
  วันที่ 14 - 22 กันยายน 2560
  วันที่ 03 - 11 ตุลาคม 2560
  วันที่ 20 - 28 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)
  **ราคานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**

เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบปราสาทในเทพนิยาย เต็มอิ่มกับธรรมชาติที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี สัมผัสความโรแมนติกที่กรุงปราก ล่องเรือชมกรุงบูดาเปสต์ เข้าชมความยิ่งใหญ่และงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

EUR21 : ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 59,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 18 - 25 มิถุนายน 2560

เที่ยวปารีสเมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก เเยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) จัตุรัสที่กล่าวขานว่าสวยที่สุดในยุโรปใจกลางกรุงบรัสเซลส์ ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม ดินแดนแห่งเสรีภาพ เทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof)

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

EUR22 : เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 45,900 - 47,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 25 กรกฎาคม - 01 สิงหาคม 2560
  วันที่ 15 - 22 สิงหาคม 2560
  วันที่ 03 - 10 / 24 - 31 ตุลาคม 2560
  วันที่ 17 - 24 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)
  **ราคานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**

ชมกรุงอัมสเตอร์ดัมดินแดนแห่งเสรีภาพ เที่ยวเมืองเก่าฮาร์เล็ม แหล่งปลูกดอกทิวลิป ดอกไม้ประจำชาติเนเธอร์แลนด์ เที่ยวเมืองเวนิสแห่งยุโรปเหนือ ที่เมืองบรูกก์ เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ จัตุรัสที่กล่าวขานว่าสวยที่สุดในยุโรปใจกลางกรุงบรัสเซลส์ ให้อิสระเที่ยวชมปารีส

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : IN LOVE ITALY 7 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

EUR23 : IN LOVE ITALY 7 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 46,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 15 - 21 มิถุนายน 2560
  วันที่ 29 มิถุนายน - 05 กรกฎาคม 2560

ชมความยิ่งใหญ่และอลังการของมหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร วิหารของเมืองฟลอเรนซ์ (Florence) ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป ช้อปปิ้งจุใจ The Mall Luxury outlet ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า ตื่นตากับมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : โมโน อิตาลี (เวนิส) 7 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

EUR25 : โมโน อิตาลี (เวนิส) 7 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 39,900 - 45,900 บาท

เดือน วันเดินทาง  
  วันที่ 05 - 11 กรกฎาคม 2560  
  วันที่ 02 - 08 / 16 - 22 สิงหาคม 2560  
  วันที่ 11 - 17 / 25 - 31 ตุลาคม 2560  
  วันที่ 18 - 24 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)  
  **ราคานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**  

เกาะเวนิสดินแดนแสนโรแมนติก เดินเล่นบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า ช้อปปิ้งสนุกๆที่เมืองมิลาน เมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก เที่ยวเมืองเซียน่า อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ถ่ายรูปกับหอเอน ปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจ

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : โมโน อิตาลี 7 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

EUR26 : โมโน อิตาลี 7 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 45,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 13 กันยายน 2560
  วันที่ 28 กันยายน - 04 ตุลาคม 2560
  วันที่ 12 - 18 / 17 - 23 ตุลาคม 2560

ตื่นตากับมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่าสัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ชมความยิ่งใหญ่และอลังการของมหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร วิหารของเมืองฟลอเรนซ์

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : อิตาลี ลิกูเรีย 7 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

EUR27 : อิตาลี ลิกูเรีย 7 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 46,900 - 49,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 26 กรกฎาคม - 01 สิงหาคม 2560
  วันที่ 02 - 08 / 16 - 22 สิงหาคม 2560
  วันที่ 20 - 26 กันยายน 2560
  วันที่ 11 - 17 / 25 - 31 ตุลาคม 2560
  วันที่ 18 - 24 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)
  **ราคานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**

นั่งรถไฟเที่ยว “ดินแดนทั้งห้า” หรือ หมู่บ้านชิงเกว แตร์เร เที่ยวเมืองลุคคา เมืองที่ได้ชื่อว่า “Best Small Town in Italy” สัมผัสประสบการณ์นั่งรถรางขึ้นสู่ยอดเขากอร์เนอร์แกรต เพื่อชมความงามอันสุดจะบรรยายของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น นั่งรถไฟความเร็วสูง TGV เดิน

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : SHORT BREAKS IN PARIS 7 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

EUR28 : SHORT BREAKS IN PARIS 7 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 37,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 13 / 11 - 17 / 14 - 20 มิถุนายน 2560

มหานครแห่งแฟชั่นที่เป็นสรรค์ของนักชอปปิ้งจากทั่วทุกมุมโลก พาท่านชมมหานครปารีสอันสุดแสนโรแมนติก นำท่านถ่ายรูปกับหอไอเฟลประตูชัยนโปเลียน ล่องเรือบาโตมุช ไปตามแม่น้ำแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส นำเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : SWISS ฟินเวอร์ 7 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

EUR29 : SWISS ฟินเวอร์ 7 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 49,900 - 53,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 17 - 23 / 24 - 30 ตุลาคม 2560
  วันที่ 01-  07 / 08 - 14 ตุลาคม 2560
  วันที่ 22 - 28 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)
  วันที่ 29 ตุลาคม - 04 พฤศจิกายน 2560
  **ราคานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**

เยือนเมืองชาฟเฮาเซ่น เพื่อชม น้ำตกไรน์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป เที่ยวลูเซิร์น เมืองยอดนิยม พาเที่ยวกรุงเบิร์น ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี ที่เมืองมองเรอซ์ เที่ยวเมืองเซอร์แมท ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : ไฮไลท์เยอรมนี 8 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

EUR30 : ไฮไลท์เยอรมนี 8 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 69,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 21 - 28 มิถุนายน 2560
  วันที่ 28 มิถุนายน - 05 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 05 - 12 / 19 - 26 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 09 - 16 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)

เดินเล่นเมืองไลป์ซิก ที่ชาวเยอรมันยังเคยยกย่องเป็น “ปารีสน้อย” เข้าชมความงามของพระราชวังซองส์ซูซี เป็นอดีตพระราชวังฤดูร้อนของพระเจ้าฟรีดริชที่ 2 แห่งปรัสเซีย ชม อนุสรณ์สถานกำแพงเบอร์ลินชมความงามของเมืองเดรสเดน ที่ได้รับสมญานามว่าเป็น “ฟลอเร้นซ์แห่งแม่น้ำ

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : โปรตุเกส – สเปน 8 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

EUR34 : โปรตุเกส – สเปน 8 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 49,900 - 54,900 บาท

เดือน วันเดินทาง  
  วันที่ 06 - 13 กรกฎาคม 2560  
  วันที่ 09 - 16 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)  
  วันที่ 06 - 13 กันยายน 2560  
  วันที่ 28 กันยายน - 05 ตุลาคม 2560  
  วันที่ 10 - 17 ตุลาคม 2560  
  วันที่ 19 - 26 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)  
  **ราคานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**  

เยือนแหลมโรกา จุดที่เป็นปลายด้านตะวันตกสุดของทวีปยุโรป ชมความงามของมหาวิทยาลัยโกอิมบราซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชมเมืองปอร์โต้ แหล่งไวน์ชั้นดีและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก้ ตื่นตากับรางส่งน้ำโรมัน เข้าชมมหาวิหารแห

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : โปรตุเกส - สเปน 10 วัน 7 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

EUR35 : โปรตุเกส - สเปน 10 วัน 7 คืน

ราคาทัวร์ : 55,900 - 59,900 บาท

เดือน วันเดินทาง 
  วันที่ 03 - 12 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 26 กรกฎาคม - 04 สิงหาคม 2560
  วันที่ 13 - 22 กันยายน 2560
  วันที่ 03 - 12 ตุลาคม 2560
  วันที่ 18 - 27 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)
  **ราคานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**

แหลมโรกา จุดที่เป็นปลายด้านตะวันตกสุดของทวีปยุโรป ชมมหาวิทยาลัยโกอิมบรา อดีตมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ที่ถูกเปลี่ยนเป็นพระราชวังหลวง เที่ยวเมืองไวน์ชื่อดัง เมืองปอร์โต้ เข้าชม พระราชวังหลวง แห่งกรุงมาดริด ประเทศสเปน ถ่ายรูปกับมหาวิหาร

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : สก็อตแลนด์-เวลส์-อังกฤษ 8 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

EUR36 : สก็อตแลนด์-เวลส์-อังกฤษ 8 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 55,900 บาท

เดือน วันเดินทาง   
  วันที่ 08 - 15 / 13 - 20 มิถุนายน 2560
  วันที่ 12 - 19 / 19 - 26 กรกฎาคม 2560
  **ราคาทัวร์ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าอังกฤษ**

เข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สก๊อต แฟนบอลไม่พลาดเข้าชมสนามฟุตบอลของทีมปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เที่ยวบ้านเกิดของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ เยือนเมืองคาร์ดิฟฟ์ เมืองหลวงแห่งเวลส์ ชมพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมันตื่นตาตื่นใจกับเสาหินสโตน

ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า : ทัวร์ฮ่องกง VIP HONGKONG 3 วัน 2 คืน สายการบิน : ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า

HKG01 : ทัวร์ฮ่องกง VIP HONGKONG 3 วัน 2 คืน

ราคาทัวร์ : 25,900 - 29,900.- บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 05 - 07 / 12 -14 พฤษภาคม 2560 

บิน ชั้น Business Class ไป-กลับ พัก โรงแรมระดับ4 ดาว สักการะขอพร กับ 5 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังของฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน, วัดแชกงหมิว, สำนักนางชี, พระใหญ่ลันเตา, เจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัสเบย์ อิ่มอร่อยกับติ่มซำรสต้นตำรับ และอาหารกวางตุ้ง สไตล์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า : ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG LANTAU DISNEY 3 วัน 2 คืน สายการบิน : ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า

HKG02 : ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG LANTAU DISNEY 3 วัน 2 คืน

ราคาทัวร์ : 17,900 - 18,900.- บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 19 - 21 / 26 - 28 พฤษภาคม 2560
  วันที่ 02 - 04 / 03 - 05 / 09 - 11 มิถุนายน 2560 
  วันที่ 10 - 12 / 16 - 18 / 17 - 19 มิถุนายน 2560 
  วันที่ 23 - 25 / 24 - 26 มิถุนายน 2560 
  วันที่ 30 มิถุนายน - 02 กรกฏาคม 2560 

ฮ่องกง นมัสการพระใหญ่ลันเตา นั่งกระเช้านองปิง สวนสนุกดิสนีย์แลนด์,หาดรีพัสเบย์ วิคตอเรียพีค อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน,พิเศษทานอาหารทะเลซีฟู้ด ณ หมู่บ้านชาวประมง Lei Yue Mun

ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า : ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-จู่ไห่-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน สายการบิน : ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า

HKG03 : ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-จู่ไห่-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน

ราคาทัวร์ : 9,900 - 13,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2560 
  วันที่ 02 - 04 / 03 - 05 / 09 - 11 มิถุนายน 2560 
  วันที่ 10 -12 / 16 - 18 / 17 - 19 มิถุนายน 2560
  วันที่ 23 - 25 / 24 - 26 มิถุนายน 2560 
  วันที่ 30 มิถุนายน - 02 กรกฏาคม 2560 

จูไห่ ถนนคู่รัก สาวงามหวีหนี่ วัดผู๋โถว เซินเจิ้น ช้อปปิ้งหลอหวู่ซิตี้ ชมโชว์ม่านน้ำสามมิติ เซินเจิ้น หาดรีพัสเบย์ ฮ่องกง วิคตอเรียพีค อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน พักเซินเจิ้น 1 คืนและจู่ไห่ 1 คืน

ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า : ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ-Shopping 3 วัน 2 คืน สายการบิน : ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า

HKG04 : ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ-Shopping 3 วัน 2 คืน

ราคาทัวร์ : 17,900 - 18,900.- บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 05 - 07 / 12 - 14 / 19 - 21 พฤษภาคม 2560 
  วันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2560 
  วันที่ 02 - 04 / 09 - 11 / 16 - 18 / 23 - 25 มิถุนายน 2560
  วันที่ 30 มิถุนายน - 02 กรกฏาคม 2560 
  วันที่ 07 - 09 / 14 - 16 / 21 - 23 / 28 - 30 กรกฏาคม 2560 
  วันที่ 04 - 06 / 18 - 20 / 25 - 27 สิงหาคม 2560 
  วันที่ 11 - 13 สิงหาคม  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 01 - 03 / 08 - 10 / 15 - 17 / 22 - 24 กันยายน 2560 

ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าท์เลท วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว สำนักนางชี ช้อปปิ้งตลาดเลดี้ไนท์มาร์เก็ท วิคตอเรียพีค หาดรีพัสเบย์ อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน

ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า : ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า พระใหญ่ลันเตา โอเชี่ยนปาร์ค 5 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า

HKG05 : ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า พระใหญ่ลันเตา โอเชี่ยนปาร์ค 5 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 22,900.- บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 25 - 29 พฤษภาคม 2560 

โอเชี่ยนปาร์คสนุกสนานกับเครื่องเล่นหวาดเสียวมากมาย พร้อมชมความน่ารักของหมีแพนด้าและสัตว์อื่นๆอีกมากมาย ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเซีย ที่ VENETIAN RESORT HOTEL และชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อมาเก๊า เที่ยวชมโบสถ์เซนต์ปอลล์ จตุรัสเซนาโด้สแควร์ นั่งกระเช้านองปิง ชมวิว

ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า : ทัวร์มาเก๊า มาเก๊า - เวนเนเชี่ยน - จูไห่ 3 วัน 2 คืน สายการบิน : ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า

HKG07 : ทัวร์มาเก๊า มาเก๊า - เวนเนเชี่ยน - จูไห่ 3 วัน 2 คืน

ราคาทัวร์ : 7,900 - 12,900.- บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 05 - 07 / 06 - 08 พฤษภาคม 2560
  วันที่ 08 - 10 / 27 - 29 พฤษภาคม 2560 
  วันที่ 02 - 04 / 03 - 05 / 09 - 11 มิถุนายน 2560 
  วันที่ 10 - 12 / 16 - 18 / 17 - 19 / 23 - 25 มิถุนายน 2560
  วันที่ 30 มิถุนายน - 02 กรกฏาคม 2560 
  วันที่ 01 - 03 / 07 - 08 กรกฏาคม 2560 
  วันที่ 08 - 10 กรกฏาคม 2560  **วันเข้าพรรษา
  วันที่ 09 - 11 / 10 - 12 / 14 - 16 กรกฏาคม 2560 
  วันที่ 15 - 17 / 21 - 23 / 22 - 24 กรกฏาคม 2560 
  วันที่ 28 - 30 / 29 - 31 กรกฏาคม 2560 
  วันที่ 04 - 06 / 05 - 07 / 13 - 15 สิงหาคม 2560 
  วันที่ 11 - 13 / 12 - 14 สิงหาคม 2560  **วันแม่แแห่งชาติ
  วันที่ 18 - 20 / 19 - 21 / 25 - 27  สิงหาคม 2560 
  วันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2560 
  วันที่ 01 - 03 / 02 - 04 / 08 - 10 กันยายน 2560 
  วันที่ 09 - 11 / 15 - 17 / 16 - 18 กันยายน 2560 
  วันที่ 22 - 24 / 23 - 25 กันยายน 2560

เที่ยวชมเมืองจูไห่ ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” เป็นสัญลักษณ์ของเมืองพร้อมชมโชว์อลังการประกอบแสง สี เสียง ที่พระราชวังหยวนหมิงหยวน ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort และชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า

ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า : ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG SHOPPING FREE DAY 3 วัน 2 คืน สายการบิน : ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า

HKG09 : ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG SHOPPING FREE DAY 3 วัน 2 คืน

ราคาทัวร์ : 14,999 - 17,999.- บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 06 - 08 / 07 - 09 / 10 - 12 / 12 -14 พฤษภาคม 2560 
  วันที่ 13 - 15 / 14- 16 / 19 - 21 / 20 - 22 พฤษภาคม 2560 
  วันที่ 26 -28 / 27 - 29 / 28 - 30 พฤษภาคม 2560 
  วันที่ 02 - 04 / 03 - 05 / 04 - 06 มิถุนายน 2560 
  วันที่ 08 - 10 / 09 - 11 / 10 - 12 มิถุนายน 2560 
  วันที่ 11 -13 / 15 - 17 / 16 - 18 มิถุนายน 2560 
  วันที่ 17 - 19 / 18 - 20 / 23 - 25 มิถุนายน 2560 
  วันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2560 

 

ฮ่องกง วิคตอเรียพีค หาดรีพัสเบย์ อิสระช้อปปิ้ 2 วัดเต็ม นมัสการวัด วันแชกงหมิว

ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า : ทัวร์ฮ่องกง DISNEYLAND OCEANPARK 3 วัน 2 คืน สายการบิน : ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า

HKG10 : ทัวร์ฮ่องกง DISNEYLAND OCEANPARK 3 วัน 2 คืน

ราคาทัวร์ : 25,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที 05 - 07 พฤษภาคม 2560

 

ฮ่องกง เจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัสเบย์ วิคตอเรียพีค วัดแชกง ช้อปปิ้งถนนนาธาน เที่ยวดิสนีย์แลนด์เต็มวัน และ สวนสนุกโอเชี่ยนปาร์ค

ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า : HONGKONG MACAU LANTAU 4 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า

HKG11 : HONGKONG MACAU LANTAU 4 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 22,900 - 26,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 06 - 09 เมษายน 2560 
  วันที่ 12 - 15 / 13 - 16 เมษายน 2560  **วันสงกรานต์ 
  วันที่ 28 เมษายน - 01 พฤษภาคม 2560 
  วันที่ 05 - 08 พฤษภาคม 2560 

 

สัมผัสประสบการณ์ชมวิว 360 องศาผ่านทางกระเช้านองปิงและนมัสการองค์พระใหญ่ลันเตา ไหว้องค์เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าองค์อื่นๆ และข้ามสะพานต่ออายุ ณ หาดรีพัสเบย์ นั่งรถรางพีคแทรม ชมบรรยากาศยอดเขาวิคตอเรีย ชม VENETIAN ในบรรยากาศลาสเวกัสแห่งเอเซีย กับท้องฟ้าจำลองท

ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า : ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น กวงเจาเทรดแฟร์ 5 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า

HKG12 : ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น กวงเจาเทรดแฟร์ 5 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 20,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 16 - 20 เมษายน 2560 

 

เซินเจิ้น -กวางเจา เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ (เต็มวัน) เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ (เต็มวัน) ฮ่องกง วัดแชกง วัดหวังต้าเซียน อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน

ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า : ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง  3 วัน 2 คืน สายการบิน : ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า

HKG13 : ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน

ราคาทัวร์ : 25,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 29 เมษายน - 01 พฤษภาคม 2560 
  วันที่ 05 - 07 พฤษภาคม  2560

นมัสการองค์พระใหญ่ลันเตา ช้อปปิ้ง CITY GATE OUTLET ไหว้พระวัดหวังต้าเซียน วัดซีหลิน ที่ขึ้นชื่อในเรื่องการขอพร ช้อปปิ้งตลาดเลดี้มาร์เก็ต ชมโชว์ SYMPHONY OF LIGHTS เที่ยวชมยอดเขา VICTORIA PEAK นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม ณ หาด รีพลัสเบย์ ช้อปปิ้งถนนนาธาน

ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า : ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่ 5 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า

HKG16 : ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่ 5 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 14,900 - 15,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 8 - 12 มิถุนายน 2560
  วันที่ 06 - 10 / 20 - 24 กรกฏาคม 2560
  วันที่ 10 - 14 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2560 
  วันที่ 21 -  25 กันยายน 2560

 

ไหว้องค์เจ้าพ่อแชกง ณ วัดกังหัน วัดที่ขึ้นชื่อของชาวฮ่องกงในเรื่องการขอพร ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชีย ที่ VENETIAN RESORT HOTEL และชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า เที่ยวชมเมืองตากอากาศจีนตอนใต้ ณ เมืองจูไห่ มีรูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” เป็นสัญลักษณ์ของ

ทัวร์สแกนดิเนเวีย : WONDERFUL ICELAND  มหัศจรรย์เหนือธรรมชาติ 9 วัน สายการบิน : ทัวร์สแกนดิเนเวีย

ICELAND01 : WONDERFUL ICELAND มหัศจรรย์เหนือธรรมชาติ 9 วัน

ราคาทัวร์ : 159,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 02 - 10 กรกฎาคม 2560

ไอซ์แลนด์ มหัศจรรย์เหนือธรรมชาติ อาบน้ำแร่บูลลากูฯ น้ำพุร้อน (Geysir) ขับสโนว์โมบิล ล่องเรือชมปลาวาฬ ทะเลสาบธานน้ำแข็งโจกุลซาร์ลอน

ทัวร์สแกนดิเนเวีย : FANTASTIC ICELAND มหัศจรรย์เหนือธรรมชาติ 11 วัน สายการบิน : ทัวร์สแกนดิเนเวีย

ICELAND02 : FANTASTIC ICELAND มหัศจรรย์เหนือธรรมชาติ 11 วัน

ราคาทัวร์ : 189,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 21 - 31 กรกฎาคม 2560

ไอซ์แลนด์ มหัศจรรย์ยุโรปเหนือ ดินแดนแห่งธรรมชาติ เรคยาวิก ล่องเรือชมปลาวาฬ อุทยานแห่งชาติสเกฟตาเฟลล์ น้ำตกเชลยาแลนส์ ทะเลสาบธารน้ำแข็งโจกุลซาร์ลอน ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารน้ำแข็งเมียร์ดาลส์ โกลเด้นเซอร์เคิล น้ำตกกูลล์ฟอลส์ เคฟลาวิก

ทัวร์อินเดีย เนปาล ภูฏาน : ทัวร์อินเดีย อินเดีย-แคชเมียร์-ทัชมาฮาล 7 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์อินเดีย เนปาล ภูฏาน

IN01 : ทัวร์อินเดีย อินเดีย-แคชเมียร์-ทัชมาฮาล 7 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 40,900 - 44,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 03 - 09 / 24 - 30 มิถุนายน 2560
  วันที่ 01 - 07 / 08 - 14 / 15 - 21 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 29 กรกฎาคม - 04 สิงหาคม 2560
  วันที่ 12 - 18 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 26 สิงหาคม - 01 กันยายน 2560

เดลลี ศรีนาคา แคชเมียร์ เทือกเขากุลมาร์ค โซนามาร์ค ชมเทือกเขาหิมาลัย ล่องเรือชิคาร่า ทัชมาฮาล อักราฟอร์ดแหล่งมรดกโลก สวนชาลิมาร์ ประตูเมืองแห่งชัยชนะ

ทัวร์อินเดีย เนปาล ภูฏาน : อินเดีย อินเดีย-เลห์ ลาดัก-ทัชมาฮาล 9 วัน 6 คืน สายการบิน : ทัวร์อินเดีย เนปาล ภูฏาน

IN02 : อินเดีย อินเดีย-เลห์ ลาดัก-ทัชมาฮาล 9 วัน 6 คืน

ราคาทัวร์ : 50,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 08 - 16 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 24 สิงหาคม - 01 กันยายน 2560

เจดีย์แห่งสันติภาพ พระราชวังเลห์ วัดเฮมิส วัดทิกเช สตอคพาเลซ ถนนที่สูงที่สุดในโลก นูบร้าวัลเล่ย์ สนุกสนานกับกิจกรรมขี่อูฐบนทะเลทราย วัดดิสกิต ทะเลสาบแปงกอง ทัชมาฮาล อักราฟอร์ดแหล่งมรดกโลก

ทัวร์อินเดีย เนปาล ภูฏาน : ทัวร์อินเดีย อินเดีย-เลห์ ลาดัก-ทิเบตน้อย-ทัชมาฮาล 9 วัน 8 คืน สายการบิน : ทัวร์อินเดีย เนปาล ภูฏาน

IN03 : ทัวร์อินเดีย อินเดีย-เลห์ ลาดัก-ทิเบตน้อย-ทัชมาฮาล 9 วัน 8 คืน

ราคาทัวร์ : 49,900 - 56,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 03 - 11 กรกฎาคม 2560  **วันอาสาฬหบูชา
  วันที่ 23 - 31 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 07 - 15 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 22 - 30 สิงหาคม 2560

ทัชมาฮาล แหล่งมรดกโลกอักราฟอร์ด ลานสวนประดับดิวันอีอาอำ เจดีย์แห่งสันติภาพ พระราชวังเลห์ วัดเฮมิส วัดทิกเช พระราชวังเชย์ วัดดิสกิต ทะเลสาบแปงกอง กรุงเดลลี ประตูเมืองแห่งชัยชนะ ช้อปปิ้งที่ตลาดจันปาท

ตุรกี อียิปต์ จอร์แดน อิหร่าน : ทัวร์อิหร่าน PERSIAN DELIGHT IRAN 9 DAYS 7 NTS สายการบิน : ตุรกี อียิปต์ จอร์แดน อิหร่าน

IRN01 : ทัวร์อิหร่าน PERSIAN DELIGHT IRAN 9 DAYS 7 NTS

ราคาทัวร์ : 79,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 19 - 27 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช
  วันที่ 18 - 26 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 01 - 09 ธันวาคม 2560
  วันที่ 29 ธันวาคม - 06 มกราคม 2561  **วันขึ้นปีใหม่

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอิหร่าน พระราชวังโกเลสตาน หมู่บ้านมาซูเล่ห์ พระราชวังเนียวาราน พิพิธภัณฑ์อัญมณี มัสยิดสีชมพู คฤหาสถ์โบราณ อนุสรณ์สถานท่านฮาเฟซ ตลาดวาคิลบาร์ซาร์ พระราชวังเปอร์ซีโปลิส มัสยิดอิหม่าม พระราชวังอะลีคาปู หมู่บ้านอะบียาเน่ห์

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น SUPER KANSAI FREE USJ 5 DAYS 3 NIGHTS  

JP-PRO 01 : ทัวร์ญี่ปุ่น SUPER KANSAI FREE USJ 5 DAYS 3 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 25,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 17 - 21 / 24 - 28 พฤษภาคม 2560
  วันที่ 31 พฤษภาคม - 04 มิถุนายน 2560
  วันที่ 07 - 11 / 14 - 18 / 21 - 25 มิถุนายน 2560
  วันที่ 28 มิถุนายน - 02 กรกฎาคม 2560

เที่ยวเมืองเกียวโต วัดคิโยมิสึ วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น SUPER PRO TAKAYAMA-OSAKA 5 DAYS 3 NIGHTS  

JP-PRO 02 : ทัวร์ญี่ปุ่น SUPER PRO TAKAYAMA-OSAKA 5 DAYS 3 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 27,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 09 - 13 / 16 - 20 / 23 - 27 มิถุนายน 2560
  วันที่ 30 มิถุนายน - 04 กรกฎาคม 2560

เที่ยวเมืองหลวงเก่าสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมที่เกียวโต [วัดคิโยมิสึ, ฟูจิมิอินาริ,วัดเงินกินคะคุจิ]เที่ยวหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ พร้อมบรรยากาศประทับใจไม่รู้ลืมเดินเล่นย่านเมืองเก่าลิตเติ้ลเกียวโตพร้อมชมจวนผู้ว่าอันเก่าแก่ ณ เมืองทาคายาม่า

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SUMMER FINVER 5 DAYS 3 NIGHTS  

JP-PRO 03 : ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SUMMER FINVER 5 DAYS 3 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 24,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 06 - 10 / 07 -11 มิถุนายน 2560
  วันที่ 09 - 13 - 13 - 17 / 14 - 18 มิถุนายน 2560
  วันที่ 16 - 20 / 20 - 24  มิถุนายน 2560
  วันที่ 21 - 25 / 23 - 27 มิถุนายน 2560
  วันที่ 27 มิถุนายน - 01 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 28 มิถุนายน - 02 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 30 มิถุนายน - 04 กรกฎาคม 2560

ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ดื่มน้าบริสุทธิ์ที่เกิดจากการละลายของหิมะของภูเขาไฟฟูจิ ณ บ่อน้าศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไก นมัสการขอพรจากวัดดัง วัดอาซากุซะ พร้อมเดินทางเล่นซื้อของที่ถนน นากามิเซะ

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO HAKONE FUJI KAMAKURA 5 DAYS 3 NIGHTS  

JP-PRO 04 : ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO HAKONE FUJI KAMAKURA 5 DAYS 3 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 23,999 - 25,999 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 01 - 05 / 02 - 06 / 03 - 07 มิถุนายน 2560
  วันที่ 04 - 08 / 05 - 09 / 06 - 10 มิถุนายน 2560
  วันที่ 07 - 11 / 09 - 13 / 10 - 14 มิถุนายน 2560
  วันที่ 12 - 16 / 13 - 17 / 17 - 21 มิถุนายน 2560
  วันที่ 19 - 23 / 20 - 24 / 21 - 25 มิถุนายน 2560
  วันที่ 22 - 26 / 23 - 27 / 24 - 28 มิถุนายน 2560
  วันที่ 25 - 29 / 26 - 30 มิถุนายน 2560
  วันที่ 27 มิถุนายน - 01 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 28 มิถุนายน - 02 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 29 มิถุนายน - 03 ธันวาคม 2560
  วันที่ 30 มิถุนายน - 04 กรกฎาคม 2560

สนุกสนานกับกิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี ชิมไข่ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิ นมัสการขอพรจากวัดดัง วัดอาซากุซะ พร้อมเดินทางเล่นซื้อของที่ถนน นากามิเซะ

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SUMMER FRESH 5 DAYS 3 NIGHTS  

JP-PRO 04 : ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SUMMER FRESH 5 DAYS 3 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 27,900 - 28,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 05 - 09 / 06 - 10 / 07 - 11 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 08 - 12 / 13 - 17 / 14 - 18 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 15 - 19 / 19 - 23 / 20 -  24 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 19 - 23 / 20 - 24 / 21 - 25 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 22 - 26 / 26 - 30 / 27 - 31 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 28 กรกฎาคม - 01 สิงหาคม 2560
  วันที่ 29 กรกฎาคม - 02 สิงหาคม 2560
  วันที่ 02 - 06 / 03 - 07 / 04 - 08 สิงหาคม 2560
  วันที่ 05 - 09 / 13 - 17 / 16 - 20 สิงหาคม 2560
  วันที่ 09 - 13 / 10 - 14 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)
  วันที่ 11 - 15 / 12 - 16 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)
  วันที่ 17 - 21 / 18 - 22 / 19 - 23 สิงหาคม 2560
  วันที่ 23 - 27 / 24 - 28 / 25 - 29 สิงหาคม 2560
  วันที่ 30 สิงหาคม - 03 กันยายน 2560
  วันที่ 31 สิงหาคม - 04 กันยายน 2560
  วันที่ 01 - 05 / 02 - 06 / 06 - 10 กันยายน 2560
  วันที่ 07 - 11 / 08 - 12 / 09 - 13 กันยายน 2560
  วันที่ 13 - 17 / 14 - 18 / 15 - 19 กันยายน 2560
  วันที่ 16 - 20 / 20 - 24 / 21 - 25 กันยายน 2560
  วันที่ 22 - 26 / 23 - 27 กันยายน 2560
  วันที่ 27 กันยายน - 01 ตุลาคม 2560
  วันที่ 28 กันยายน - 02 ตุลาคม 2560
  วันที่ 29 กันยายน - 03 ตุลาคม 2560
  วันที่ 30 กันยายน - 04 ตุลาคม 2560

อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรืองทะเลสาบอาชิ หุขเขาโอวาคุดานิ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ] บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไก อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น อิ่มบุญ อิ่มใจ 5 วัน 3 คืน  

JP-PRO 05 : ทัวร์ญี่ปุ่น อิ่มบุญ อิ่มใจ 5 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 19,999 - 20,999 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 21 - 25 / 22 - 26 / 23 - 27 พฤษภาคม 2560
  วันที่ 24 - 28 / 25 - 29 / 26 - 30 พฤษภาคม 2560
  วันที่ 30 พฤษภาคม - 03 มิถุนายน 2560
  วันที่ 31 พฤษภาคม - 04 มิถุนายน 2560

สักการะขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือของชาวญี่ปุ่น ทั้ง 4 แห่ง “องค์เทวรูปฟุโดเมียวโอแห่งวัดนาริตะ” “ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ที่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5” “หลวงพ่อโตแห่งเมืองคามาคูระ” และ “องค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ”

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น อิ่มบุญ อิ่มใจ 6 วัน 4 คืน  

JP-PRO 06 : ทัวร์ญี่ปุ่น อิ่มบุญ อิ่มใจ 6 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 23,999 - 24,999 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่  19 - 24 / 20 - 25 / 21 - 26 พฤษภาคม 2560
  วันที่ 23 - 28 / 21 - 29 / 25 - 30 พฤษภาคม 2560
  วันที่ 27 พฤษภาคม - 01 มิถุนายน 2560
  วันที่ 29 พฤาภาคม - 03 มิถุนายน 2560
  วันที่ 31 พฤาภาคม - 05 มิถุนายน 2560
  วันที่ 07 - 12 / 09 - 14 / 14 - 19 มิถุนายน 2560
  วันที่ 16 - 21 / 21 - 26 / 23 - 28 มิถุนายน 2560
  วันที่ 28 มิถุนายน - 03 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 30 มิถุนายน - 05 กรกฎาคม 2560

ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ]นมัสการขอพรจากวัดดัง วัดอาซากุซะ พร้อมเดินทางเล่นซื้อของที่ถนน นากามิเซะ ชื่นชมความสวยงามของทุ่งดอกพิ้งค์มอส ที่บานสะพรั่งต้อนรับฤดูร้อน

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น ECO TOKYO TG PROMOTION 6 DAYS 3 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP001 : ทัวร์ญี่ปุ่น ECO TOKYO TG PROMOTION 6 DAYS 3 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 37,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 12 / 14 - 19 / 21 - 26 มิถุนายน 2560
  วันที่ 28 มิถุนายน - 03 กรกฎาคม 2560

เที่ยวโตเกียว ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ]เดินเล่นซื้อของระลึกพร้อมไหว้พระขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซากุซะ สักการะหลวงพ่อโตไดบุทสึ

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT [B] TG PROMOTION 6 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP002 : ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT [B] TG PROMOTION 6 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 43,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 02 - 07/ 09 - 14 มิถุนายน  2560
  วันที่ 16 - 21 / 23 - 28 มิถุนายน 2560

เที่ยวเมืองหลวงเก่าสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมที่เกียวโตวัดคินคาคุจิ และวัดคิโยมิสึ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ล่องทะเลสาบอาชิ ขึ้นภูเขาไฟฟูชิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT [C] TG PROMOTION 6 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP003 : ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT [C] TG PROMOTION 6 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 45,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 06 - 11 / 13 - 18 / 20  25 มิถุนายน 2558
  วันที่ 27 มิถุนายน - 02 กรกฎาคม 2560

สนุกสนานไปกับเครื่องเล่นที่ท้าทายนานาชนิดที่ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ สาวกแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่ควรพลาด เดินเล่นซื้อของระลึกพร้อมไหว้พระขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซากุซะ

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น PANORAMA 6 DAYS 4 NIGHTS (TEA PICKING) สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP004 : ทัวร์ญี่ปุ่น PANORAMA 6 DAYS 4 NIGHTS (TEA PICKING)

ราคาทัวร์ : 55,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 23 - 28 มิถุนายน 2560

เที่ยวเมืองหลวงเก่าสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมที่เกียวโต [วัดคินคะคุจิ, ปราสาทนิโจ,ฟูชิมิอินาริ]ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ]

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น LITE YOI TABI (FUSHIMI-SHINKANSEN-FUJI) 6 DAYS 3 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP005 : ทัวร์ญี่ปุ่น LITE YOI TABI (FUSHIMI-SHINKANSEN-FUJI) 6 DAYS 3 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 49,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 06 - 11 / 13 - 18  20 - 25 มิถุนายน 2560

นมัสการหลวงพ่อโตวัดโทไดจิ เที่ยวเมืองหลวงเก่าสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมที่เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ทดลองนั่งรถไฟชินคันเซน ที่วิ่งด้วยความเร็ว 240 กม./ชม. นมัสการเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธ์

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น TG PRO NAGOYA-OSAKA 5 DAYS 2 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP006 : ทัวร์ญี่ปุ่น TG PRO NAGOYA-OSAKA 5 DAYS 2 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 30,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 02 - 06 / 09 - 13 มิถุนายน 2560
  วันที่ 16 - 20 / 23 - 27 มิถุนายน 2560
  วันที่ 30 มิถุนายน - 04 กรกฎาคม 2560

ศาลเจ้าอิเสะ ถนนโอฮาไรมาชิ เที่ยวเมืองนาคา วัดโทไดจิ อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เที่ยวเมืองเกียวโต วัดคิโยมิสึ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น TG PRO KYUSHU FULLDAY 5 DAYS 3 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP007 : ทัวร์ญี่ปุ่น TG PRO KYUSHU FULLDAY 5 DAYS 3 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 34,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 02 - 06 / 09 - 13 มิถุนายน 2560
  วันที่ 16 - 20 / 23 - 27 มิถุนายน 2560
  วันที่ 30 มิถุนายน - 04 กรกฎาคม 2560

ขอพรจากศาลเจ้าชื่อดังแห่งเกาะคิวชู ณ ศาลเจ้าดาไซฟุ ศาลเจ้าชื่อดังแห่งเมืองฟุคุโอกะ ชมบ่อน้ำจิโงคุเมงุริ

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE 7 DAYS 5 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP008 : ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE 7 DAYS 5 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 64,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 19 - 24 มิถุนายน 2560

ชมความมีเสน่ห์ของเมืองฮาโกดาเตะพร้อมขึ้นกระเช้าชมวิวที่สวยติด 1 ใน 3 ของโลก เที่ยวชมเมืองแห่งความโรแมนติกที่ผสมผสานกับความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ ณ เมืองโอตารุ

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น ECO TOKYO TG PROMOTION 6 DAYS 3 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP045 : ทัวร์ญี่ปุ่น ECO TOKYO TG PROMOTION 6 DAYS 3 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 38,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 05 - 10 / 12 - 17 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 19 - 24 / 26 - 31 กรกฏาคม 2560

เที่ยวโตเกียว ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ]เดินเล่นซื้อของระลึกพร้อมไหว้พระขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซากุซะ สักการะหลวงพ่อโตไดบุทสึ

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN [B] TG PROMOTION 6 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP046 : ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN [B] TG PROMOTION 6 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 45,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 14 - 19 / 21 - 26 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 28 กรกฎาคม - 02 สิงหาคม 2560

ชมความงามเสาโทรริอิ(เสาสีส้ม)นับหมื่นต้นที่ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ วัดคินตาคูจิ วัดคิโยมิสึ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ หูบเขาโอวาคุดานิ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN [C] TG PROMOTION 6 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP047 : ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN [C] TG PROMOTION 6 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 47,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 18 - 23 / 25 - 30 กรกฎาคม 2560

สนุกสนานไปกับเครื่องเล่นที่ท้าทายนานาชนิดที่ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ พร้อมเข้าชมโซนใหม่โซนแฮรี่ พร้อมสนุกกับ“Harry Potter and the Forbidden Journey™ in 4K3D” นั้งรถไฟชินคันเซน ล่องทะเลสาบอาชิ

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น CLASSIC FUNNY LEGO LAVENDER DREAM 6 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP048 : ทัวร์ญี่ปุ่น CLASSIC FUNNY LEGO LAVENDER DREAM 6 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 50,700 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 12 กรกฎาคม 2560

สวนสนุก Lego Land ฮามามัตสึ ชมตลาดปลานาบุระ ไร่ชาเขียว กิจกรรมเก็บใบชา ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ต ขึ้นฟูจิ คาวาูจิโกะ ทุ่งลาเวนเดอร์ โตเกียว อิสระช้อปปิ้ง 1 วัน วัดอาซากุซะ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ พักอาบน้ำแร่ 1 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น ROMANTIC LAVENDER SUMMER MELON & FURANO CAKE 6 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP050 : ทัวร์ญี่ปุ่น ROMANTIC LAVENDER SUMMER MELON & FURANO CAKE 6 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 77,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 17 - 22 / 18 - 23 กรกฎาคม 2560

เที่ยวไฮไลท์ฮอกไกโด ชมุท่งลาเวนเดอร์ ไอซ์พาวิลเลี่ยน น้ำตกริวเซ-กิงกะ นั่งกระเช้าห้อยขา ฟาร์มโทมิตะ ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ต ซับโปโร โรงงงานช็อคโกแลต เก็บเชอร์รี่, พักอาบน้ำแร่ กินเมล่อนไม่อั้น, บุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ดอัพเกรด

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO LAVENDER 6 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP051 : ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO LAVENDER 6 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 66,900 - 69,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่  05 - 10 / 15 - 20 กรกฏาคม 2560
  วันที่ 29 กรกฎาคม - 03 สิงหาคม 2560 

เก็บเชอร์ร่สดๆจากไร่ บ่อน้ำสีฟ้า เที่ยวโรงงานช็อคโกแลต เมืองโรงแมนติคโอตารุ ชมความงามดอกลาเวนเดอร์ ณ ฟาร์มโทมิตะ อิสระเต็มวันที่ซัปโปโร

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO LAVENDER 6 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP052 : ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO LAVENDER 6 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 70,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 12 กรกฎาคม 2560

ชมควาามสวยงามของทุ่งดอกลาเวนเดอร์ และทุ่งดอกไม้สีรุ้งที่ฟาร์มโทมิตะและฟลาวเวอร์แลนด์ สมผัสความโรแมนติคที่คลองโอตารุ บ่อน้ำสีฟ้า นั้งกระเช้าขึ้นยอดเขาเท็งกุ เก็บเชอรี่สดๆจากต้น

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO FLOWER & FRUIT LOVER 6 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP056 : ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO FLOWER & FRUIT LOVER 6 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 65,900 - 67,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 05 - 10 / 06 - 10 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 07 - 12 / 11 - 16 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 14 - 19 / 18 - 23 / 21 - 26 กรกฎาคม 2560

ชมความงดงามของทุ่งดอกไม้หลากสี ณ ฟาร์มโทมิตะ ฟาร์มดอกไม้ชื่อดังของเกาะฮอกไกโด คลองโอตารุ นั้งกระเช้าขึ้นยอดเขาเท็งกุ หมู่บ้านช็อกโกแลต อิชิยะ

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SUMMER FLOWER 6 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP057 : ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SUMMER FLOWER 6 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 49,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 04 - 09 / 16 - 21 / 24 - 29 กรกฎาคม 2560

ชมความงดงามของทุ่งดอกไม้หลากสี ณ ฟาร์มโทมิตะ ฟาร์มดอกไม้ชื่อดังของเกาะฮอกไกโด ศิลปะบนทุ่งนาเมืองคามิคาวะ อิสระช้อปปิ้งถนนทานุกิโคจิ

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น BIG EASY HOKKAIDO 6 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP058 : ทัวร์ญี่ปุ่น BIG EASY HOKKAIDO 6 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 57,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 04 - 09 กรกฎาคม 2560

ชมความสวยงามของสวนดอกไม้ 2 สวน โทมิตะฟาร์มและสวนชิกิไซ ฮิลล์ชิมราเมนรสเลิศ อาหารขึ้นชื่อของเกาะฮอกไกโด ชมโรงงานผลิตสาเกชื่อดัง ของญี่ปุ่น พร้อมชิมสาเกสุดอร่อย พักโรงแรม พร้อมแช่น้ำแร่ออนเซน 2 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น BIG SOUNKYO-SAPPORO (LAVENDER) 6 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP059 : ทัวร์ญี่ปุ่น BIG SOUNKYO-SAPPORO (LAVENDER) 6 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 63,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 08 - 13 กรกฎาคม 2560

ชมศิลปะบนนาข้าว ที่ 1 ปีมีครั้งเดียวชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ไฮไลท์ของฮอกไกโดในช่วงฤดูร้อน นั่งรถกระเช้าขึ้นภูเขาไฟอุซึ ชมทะเลสาบโทยะและภูเขาโชวะชินซัง พิเศษ บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์ แบบไม่อั้น พร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ด

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น ฺBIG JAPAN HOKKAIDO ROMANTIC (SPECIAL) 6 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP065 : ทัวร์ญี่ปุ่น ฺBIG JAPAN HOKKAIDO ROMANTIC (SPECIAL) 6 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 56,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 11 - 16 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)

ขึ้นโร้ปเวย์ชมความสวยงามยามค่ำคืนที่สวยที่สุดของเมืองฮาโกดาเตะชมทุ่งดอกไม้หลากสี ไฮไลท์ขอฮอกไกโดในช่วงฤดูร้อนเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งที่ย่านทานุกิโคจิและมิตซุย เอ้าท์เลต พิเศษ บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์ พร้อมซอฟต์ดริ้งแบบไม่อั้นที่ร้านนันดะ ชื่อดัง

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO LAVENDER 6 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP066 : ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO LAVENDER 6 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 61,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 01 - 06 สิงหาคม 2560

ชมควาามสวยงามของทุ่งดอกลาเวนเดอร์ และทุ่งดอกไม้สีรุ้งที่ฟาร์มโทมิตะและฟลาวเวอร์แลนด์ สมผัสความโรแมนติคที่คลองโอตารุ "ยูบาริเมล่อน"ผลไม้ขึ้นชื่อที่สุดของฮอกไกโด เก็บเชอร์รี่สดๆจากต้น

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SOUNKYO 6 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP067 : ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SOUNKYO 6 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 65,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 11- 16 สิงหาคม 2557 (วันแม่แห่งชาติ)

ทัวร์ฮอกไกโด เที่ยวเกาะเหนือสุด นั้งรถแทคเตอร์ชมสวนดอกไม้ ชิคิโซะโนะโอกะ หาร์มอัลปากา สุดโรแมนติกที่คลองโอตารุ

ทัวร์เกาหลี ศรีลังกา ทัวร์บาหลี : ทัวร์เกาหลี WELCOME BUSAN HANOK 5 DAYS 3 NTS สายการบิน : ทัวร์เกาหลี ศรีลังกา ทัวร์บาหลี

KOR01 : ทัวร์เกาหลี WELCOME BUSAN HANOK 5 DAYS 3 NTS

ราคาทัวร์ : 23,900 - 26,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 11 / 14 - 18 / 21 - 25 มิถุนายน 2560
  วันที่ 28 มิถุนายน - 02 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 05 - 09 / 12 - 16 / 19 - 23 / 26 - 30 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 02 - 06 / 16 - 20 / 23 - 27 สิงหาคม 2560
  วันที่ 09 - 13 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 30 สิงหาคม - 03 กันยายน 2560
  วันที่ 06 - 10 / 13 - 17 / 20 - 24 กันยายน 2560
  วันที่ 11 - 15 / 18 - 22 / 25 - 29 ตุลาคม 2560

หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน ออรยุคโดสกายวอล์ค วัดพุลกุกซา หอดูดาวชมซงแด แดกู วัดดองฮวาซา สวนสนุกอีเวิลด์ ตึก83 ช้อปปิ้งถนนทงซองโน วัดแฮดงยงกุงซา สวนยงดูซาน หอคอยปูซาน ช้อปปิ้งตลาดนัมโพดง ล้อตเต้เอ้าท์เล็ต

ทัวร์เกาหลี ศรีลังกา ทัวร์บาหลี : ทัวร์เกาหลี PARADISE IN KOREA 5 DAYS 3 NTS สายการบิน : ทัวร์เกาหลี ศรีลังกา ทัวร์บาหลี

KOR02 : ทัวร์เกาหลี PARADISE IN KOREA 5 DAYS 3 NTS

ราคาทัวร์ : 23,900 - 27,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 01 - 05 / 08 - 12 / 15 - 19 / 22 - 26 มิถุนายน 2560
  วันที่ 29 มิถุนายน - 03 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 06 - 10 กรกฎาคม 2560  **วันอาสาฬหบูชา
  วันที่ 13 - 17 / 20 - 24 / 27 - 31 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 10 - 14 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 17 - 21 / 24 - 28 สิงหาคม 2560
  วันที่ 31 สิงหาคม - 04 กันยายน 2560
  วันที่ 07 - 11 / 14 - 18 / 21 - 25 กันยายน 2560
  วันที่ 12 - 16 / 26 - 30 ตุลาคม 2560
  วันที่ 19 - 23 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช

วัดโพทับซา สะพานนงดาริ นั่งรถชมฟาร์มโสม แดจังกึมธีมปาร์ค สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ นำท่านขึ้นสู่ล็อตเต้เวิลด์ทาวเวอร์จุดชมวิวแห่งใหม่ในโซล ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง พระราชวังเคียงบก คลองชองเกซอน ช้อปปิ้งปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรี พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ช้อปปิ้งย่านฮงแด

ทัวร์เกาหลี ศรีลังกา ทัวร์บาหลี : ทัวร์เกาหลี LAND MARK OF KOREA 5 DAYS 3 NTS สายการบิน : ทัวร์เกาหลี ศรีลังกา ทัวร์บาหลี

KOR03 : ทัวร์เกาหลี LAND MARK OF KOREA 5 DAYS 3 NTS

ราคาทัวร์ : 10,900 - 16,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 19 - 23 พฤษภาคม 2560
  วันที่ 02 - 06 / 07 - 11 / 09 - 13 มิถุนายน 2560
  วันที่ 15 - 19 / 17 - 21 / 22 - 26 / 24 - 28 มิถุนายน 2560
  วันที่ 29 มิถุนายน - 03 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 05 - 09 / 12 - 16 / 14 - 18 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 07 - 11 กรกฎาคม 2560  **วันอาสาฬหบูชา
  วันที่ 19 - 23 / 21 - 25 / 26 - 30 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 28 กรกฎาคม - 01 สิงหาคม 2560

โรงถ่ายละคร MBC DRAMA สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ชมน้ำพุเต้นระบำสะพานบันโพ โซลทาวเวอร์ พระราชวังชางด๊อกกุง ช้อปปิ้งย่านมยองดง ล้อตเต้เวิลด์ทาวเวอร์ หอชมวิวสกายโซล อิสระช้อปปิ้งถนนฮงอิก

ทัวร์เกาหลี ศรีลังกา ทัวร์บาหลี : ทัวร์เกาหลี SUMMER CHILL OUT 5 DAYS 3 NTS สายการบิน : ทัวร์เกาหลี ศรีลังกา ทัวร์บาหลี

KOR04 : ทัวร์เกาหลี SUMMER CHILL OUT 5 DAYS 3 NTS

ราคาทัวร์ : 16,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 21 - 25 มิถุนายน 2560
  วันที่ 28 มิถุนายน - 02 กรกฏาคม 2560

เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พระราชวังเคียงบก หมู่บ้านบุกชนฮันนก คลองชองเกชอน ช้อปปิ้งถนนฮงอิก หอคอยโซลทาวเวอร์ ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง

ทัวร์เกาหลี ศรีลังกา ทัวร์บาหลี : ทัวร์เกาหลี ROMANTIC SEORAKSAN & HAN RIVER 5 DAYS 3 NTS สายการบิน : ทัวร์เกาหลี ศรีลังกา ทัวร์บาหลี

KOR05 : ทัวร์เกาหลี ROMANTIC SEORAKSAN & HAN RIVER 5 DAYS 3 NTS

ราคาทัวร์ : 25,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 05 - 09 / 06 - 10 กรกฎาคม 2560  **วันอาสาฬหบูชา
  วันที่ 09 - 13 / 10 - 14 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ

เกาะนามิ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน วัดชินฮันซา โรงเรียนสอนทำกิมจิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ อันซานสตาร์ไลท์วิลเลจ พระราชวังชางด๊อกกุง ล่องเรือแม่น้ำฮัน หมู่บ้านบุกชอนฮันนก หอคอยโซลทาวเวอร์ วัดโซเกซา ช้อปปิ้งเมียงดง ตลาดอินซาดง

ทัวร์เกาหลี ศรีลังกา ทัวร์บาหลี : ทัวร์เกาหลี เกาหลี SUMMER SNOW 5 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์เกาหลี ศรีลังกา ทัวร์บาหลี

KOR06 : ทัวร์เกาหลี เกาหลี SUMMER SNOW 5 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 15,900 - 17,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 30 มิถุนายน - 04 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 05 - 09 / 07 - 11 / 12 - 16 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 14 - 18 / 19 - 23 / 21 - 25 / 26 - 30 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 28 กรกฎาคม - 01 สิงหาคม 2560
  วันที่ 02 - 06 / 04 - 08 / 16 - 20 สิงหาคม 2560
  วันที่ 09 - 13 / 11 - 15 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 18 - 22 / 23 - 27 / 25 - 29 สิงหาคม 2560
  วันที่ 30 สิงหาคม - 03 กันยายน 2560
  วันที่ 01 - 05 / 06 - 10 / 08 - 12 / 13 - 17 กันยายน 2560
  วันที่ 15 - 19 / 20 - 24 / 22 - 26 กันยายน 2560
  วันที่ 28 กันยายน - 02 ตุลาคม 2560

อินชอน หมู่บ้านเทพนิยายดงฮวามาอึล สวนซองโด One Mount Snow Park สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พระราชวังชางด็อกกุง ช้อปปิ้งถนนฮงอิก โซลทาวเวอร์ เท็ดดี้แบร์มิวเซียม ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง

ทัวร์เกาหลี ศรีลังกา ทัวร์บาหลี : ทัวร์เกาหลี SEORAKSAN IN AUTUMN 5 DAYS 3 NTS สายการบิน : ทัวร์เกาหลี ศรีลังกา ทัวร์บาหลี

KOR07 : ทัวร์เกาหลี SEORAKSAN IN AUTUMN 5 DAYS 3 NTS

ราคาทัวร์ : 27,900 - 32,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 04 - 08 / 11 - 15 / 25 - 29 / 26 - 30 ตุลาคม 2560
  วันที่ 19 - 23 ตุลาคม 2560  **วันปิยมหาราช
  วันที่ 01 - 05 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 29 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 2560
  วันที่ 30 พฤศจิกายน - 04 ธันวาคม 2560

เกาะนามิ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน วัดชินฮันซา สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ทานบุฟเฟ่ต์อินเตอร์ ล่องเรือชมวิวแม่น้ำฮัน พระราชวังชางด็อกกุง หมู่บ้านบุกชอนฮันนก ช้อปปิ้งตลาดมยองดง ล้อตเต้เวิลด์ทาวเวอร์ ช้อปปิ้งถนนฮงอิก

หมู่เกาะมัลดิฟส์ : Maldives Package 3 Nights at Finolhu Villas Maldives สายการบิน : หมู่เกาะมัลดิฟส์

MAL02 : Maldives Package 3 Nights at Finolhu Villas Maldives

ราคาทัวร์ : 54,600 - 74,500 .- บาท

  วันเดินทาง
  วันที่  12 - 14 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 21 - 23 ตุลาคม  2560  **วันปิยะมหาราช
  วันที่ 27 - 29 ตุลาคม 2560  

 

ค่าใช้จ่ายนี้รวม: • ที่พัก 2 คืน พร้อมตั๋วเครื่องบินสายการบิน สายการบิน Srilankan Airlines • บริการรับส่ง ไป/กลับ ระหว่างคลับเมด-สนามบิน โดยเรือสปีดโบ๊ต • อาหารบุฟเฟต์นานาชาติทั้งเช้า กลางวัน เย็น พร้อมทั้งเครื่องดื่ม เบียร์ ไวน์ น้ำผลไม้และอื่นๆ •

หมู่เกาะมัลดิฟส์ : Maldives Package 3 Nights at Centara Ras Fushi Resort & Spa Maldives สายการบิน : หมู่เกาะมัลดิฟส์

MAL03 : Maldives Package 3 Nights at Centara Ras Fushi Resort & Spa Maldives

ราคาทัวร์ : 40,900 - 53,900.- บาท

 

  วันที่เดินทาง
   วันที่ 07 - 10 / 14 - 17 / 21 - 24  กรกฏาคม 2560 
  วันที่ 27 มิถุนายน - 01 กรกฏาคม 2560 
  วันที่ 05 - 08 / 12 - 15 / 19 - 22 กรกฏาคม 2560 
  วันที่ 26 - 29 กรกฏาคม 2560 

 

ราคาแพ็คเกจรวม • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ส กรุงเทพฯ -โคลัมโบ-มาเล-โคลัมโบ-กรุงเทพฯ (S) • ค่าภาษีสนามบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าเชื้อเพลิงของสายการบิน • ค่าที่พักตามประเภทห้องที่ท่านเลือก จำนวน 2 คืน เป็นราคาต่อท่าน • ค่าเ

ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ : ทัวร์นิวซีแลนด์ NEW ZEALAND GRAND TOUR 9 DAYS สายการบิน : ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

NZ01 : ทัวร์นิวซีแลนด์ NEW ZEALAND GRAND TOUR 9 DAYS

ราคาทัวร์ : 119,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 01 - 09 กรกฏาคม 2560  **วันอาสาฬหบูชา
  วันที่ 08 - 16 / 22 - 30 กรกฏาคม 2560

โรโตรัว อะโกรโดมฟาร์ม เรนโบว์สปริง หมู่บ้านวัฒนธรรมชาวเมารี ถ้ำหนอนเรืองแสง รถไฟสายทรานส์อัลไพน์ ธารน้ำแข็งฟ็อกซ์ ทะเลสาบวาคาติปู นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค มิลเลอร์เลค ช่องแคบมิลฟอร์ด เมนูพิเศษกุ้งมังกร+เป๋าฮื้อทะเลใต้

ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ : ทัวร์นิวซีแลนด์ THE NORTH ISLAND 6 DAYS 4 NTS (เกาะเหนือ) สายการบิน : ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

NZ02 : ทัวร์นิวซีแลนด์ THE NORTH ISLAND 6 DAYS 4 NTS (เกาะเหนือ)

ราคาทัวร์ : 67,900 - 69,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 08 - 13 มิถุนายน 2560 (เต็ม)
  วันที่ 06 - 11 กรกฎาคม 2560

อ๊อคแลนด์ฮาเบอร์ ช้อปปิ้งย่านควีนส์สตรีท ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี ฟาร์มแกะอโกรโดม เรนโบว์สปริง หมู่บ้านฮอบบิท ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ ทะเลสาบเทาโป น้ำตกฮูก้า ชมการกระโดดบั้นจี้จั๊มพ์ที่สะพานคาวารัว

ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ : ทัวร์นิวซีแลนด์ BEAUTIFUL NEW ZEALAND 6 DAYS 4 NTS (เกาะใต้) สายการบิน : ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

NZ03 : ทัวร์นิวซีแลนด์ BEAUTIFUL NEW ZEALAND 6 DAYS 4 NTS (เกาะใต้)

ราคาทัวร์ : 75,900 - 77,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 17 - 22 มิถุนายน 2560
  วันที่ 07 - 12 กรกฎาคม 2560  **วันอาสาฬหบูชา

ควีนส์ทาวน์ กระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบพีคส์ ล่องเรือกลไฟโบราณ วอลเตอร์พีคฟาร์ม ชมสาธิตการตัดขนแกะ ทะเลสาบเทคาโป ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ ล่องเรือชมโลมาที่อะคารัว

ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ : ทัวร์นิวซีแลนด์ GRAND TOUR NEW ZEALAND NORTH & SOUTH 9 DAYS สายการบิน : ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

NZ04 : ทัวร์นิวซีแลนด์ GRAND TOUR NEW ZEALAND NORTH & SOUTH 9 DAYS

ราคาทัวร์ : 122,900 - 126,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 03 - 11 มิถุนายน 2560 (เต็ม)
  วันที่ 08 - 16 กรกฎาคม 2560  **วันอาสาฬหบูชา

หอคอยสกายทาวเวอร์ หมู่บ้านฮอบบิท โรโตรัว อะโกรโดมฟาร์มแกะ ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ ไคร้สเชิร์ช ทะเลสาบเทคาโป ชมการกระโดดบั้นจี้จั้มพ์ ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบพีค ฟ็อกซ์กลาเซียร์ นั่งรถไฟสายทรานซ์อัลไพน์

ทัวร์เวียดนาม พม่า บรูไน ฟิลิปปินส์ : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน สายการบิน : ทัวร์เวียดนาม พม่า บรูไน ฟิลิปปินส์

PM01 : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

ราคาทัวร์ : 9,999 - 11,999 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 01 - 03 พฤษภาคม 2560   **วันแรงงานแห่งชาติ
  วันที่ 06 - 08 พฤษภาคม 2560 
  วันที่ 11 - 13 / 12 - 14 พฤษภาคม 2560  **วันวิสาขบูชา
  วันที่ 13 - 15 / 14 - 16 พฤษภาคม 2560 
  วันที่ 18 - 20 / 19 - 21 / 20 - 22 พฤษภาคม 2560  
  วันที่ 21 - 23 / 25 - 27 / 26 - 28 พฤษภาคม 2560 
  วันที่ 27 - 29 / 28 - 30 พฤษภาคม 2560 

 

เจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ เจดีย์ชเวมอร์ดอว์ วัดไจ้คะวาย พระธาตุอินทร์แขวน ช้อปปิ้งตลาดสก็อต พระราชวังบุเรงนอง สิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ) พักโรงแรมเรือ 5 ดาว 1 คืนที่ย่างกุ้ง

ทัวร์เวียดนาม พม่า บรูไน ฟิลิปปินส์ : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน สายการบิน : ทัวร์เวียดนาม พม่า บรูไน ฟิลิปปินส์

PM02 : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

ราคาทัวร์ : 8,999 - 9,999.- บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 01 - 03 / 02 - 04 / 03 - 05 มิถุนายน 2560
  วันที่ 04 - 06 / 08 - 10 / 09 - 11 มิถุนายน 2560 
  วันที่ 10 - 12 / 11 - 13 / 15 - 17 มิถุนายน 2560 
  วันที่ 16 - 18 / 17 - 19 / 18 - 20 มิถุนายน 2560 
  วันที่ 22 - 24 / 23 - 25 / 24 - 26 มิถุนายน  2560 
  วันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2560 
  วันที่ 29 มิถุนายน - 01 กรกฏาคม 2560 
  วันที่ 30 มิถุนายน  - 02 กรกฏาคม 2560 

 

เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตะทาวน์ พระเทพทันใจ สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ วัดไจ้คะวาย พระธาตุอินทร์แขวน ช้อปปิ้งตลาดสก็อต นั่งรถขึ้นถึงพระธาตุอินทร์แขวน พักโรงแรม 3 ดาว

ทัวร์เวียดนาม พม่า บรูไน ฟิลิปปินส์ : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน สายการบิน : ทัวร์เวียดนาม พม่า บรูไน ฟิลิปปินส์

PM03 : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

ราคาทัวร์ : 9,999 - 12,999.- บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 01 - 03 / 02 - 04 / 06 - 08 กรกฏาคม 2560   
  วันที่ 07 - 09 / 08 - 10 / 09 - 11 กรกฏาคม 2560  **วันเข้าพรรษา
  วันที่ 13 - 15 / 14 - 16 / 15 - 17 กรกฏาคม 2560 
  วันที่ 16 - 18 / 20 - 22 / 21 - 23 กรกฏาคม 2560 
  วันที่ 22 - 24 / 23 - 25 / 27 - 29 กรกฏาคม 2560 
  วันที่ 28 - 30 / 29 - 31 กรกฏาคม 2560 
  วันที่ 30 กรกฏาคม - 01 สิงหาคม 2560 

 

เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตะทาวน์ พระเทพทันใจ สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ วัดไจ้คะวาย พระธาตุอินทร์แขวน ช้อปปิ้งตลาดสก็อต นั่งรถขึ้นถึงพระธาตุอินทร์แขวน พักโรงแรม 3 ดาว

ทัวร์เวียดนาม พม่า บรูไน ฟิลิปปินส์ : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน สายการบิน : ทัวร์เวียดนาม พม่า บรูไน ฟิลิปปินส์

PM04 : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

ราคาทัวร์ : 12,900.- บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 02 -04 / 03 - 05 / 09 - 11 มิถุนายน 2560 
  วันที่ 10 - 12 / 16 - 18 / 17 - 19 มิถุนายน 2560 
  วันที่ 23 - 25 / 24 - 26 มิถุนายน 2560 
  วันที่ วันที่ 30 มิถุนายน - 02 กรกฏาคม 2560 

เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตะทาวน์ พระเทพทันใจ สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ วัดไจ้คะวาย พระธาตุอินทร์แขวน ช้อปปิ้งตลาดสก็อต นั่งรถขึ้นถึงพระธาตุอินทร์แขวน พักโรงแรม 5 ดาว 1 คืนที่ย่างกุ้ง

ทัวร์เวียดนาม พม่า บรูไน ฟิลิปปินส์ : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน สายการบิน : ทัวร์เวียดนาม พม่า บรูไน ฟิลิปปินส์

PM05 : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

ราคาทัวร์ : 12,900 - 14,900.- บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 01 - 03 / 14 - 16 กรกฏาคม 2560 
  วันที่ 08 - 10 กรกฏาคม 2560  **วันเข้าพรรษา
  วันที่ 15 - 17 / 21 - 23 / 22 - 24 กรกฏาคม 2560 
  วันที่ 28 - 30 กรกฏาคม 2560 

 

สิเรียม ชมเจดีย์กลางน้ำ (เจดีย์เยเลพญา) พระมหาเจดีย์ชเวดากองที่ประดิษฐานพระธาตุพระพุทธเจ้าถึง 4 พระองค์ศักดิ์สิทธิ์และสวยงามที่สุดในโลก พระธาตุอินทร์แขวน พระเจดีย์เก่าแก่อายุกว่าสองพันห้าร้อยปี เทพทันใจเทพที่อธิษฐานขอแล้วสมปรารถนารวดเร็วดั่งใจ

ทัวร์เวียดนาม พม่า บรูไน ฟิลิปปินส์ : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน สายการบิน : ทัวร์เวียดนาม พม่า บรูไน ฟิลิปปินส์

PM06 : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

ราคาทัวร์ : 12,900 - 14,900.- บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 04 - 06 / 05 - 07 สิงหาคม 2560 
  วันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 18 - 20 / 19 - 21 / 25 - 27 สิงหาคม 2560 
  วันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2560 

สิเรียม ชมเจดีย์กลางน้ำ (เจดีย์เยเลพญา) พระมหาเจดีย์ชเวดากองที่ประดิษฐานพระธาตุพระพุทธเจ้าถึง 4 พระองค์ศักดิ์สิทธิ์และสวยงามที่สุดในโลก พระธาตุอินทร์แขวน พระเจดีย์เก่าแก่อายุกว่าสองพันห้าร้อยปี เทพทันใจเทพที่อธิษฐานขอแล้วสมปรารถนารวดเร็วดั่งใจ

ทัวร์เวียดนาม พม่า บรูไน ฟิลิปปินส์ : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน สายการบิน : ทัวร์เวียดนาม พม่า บรูไน ฟิลิปปินส์

PM07 : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

ราคาทัวร์ : 12,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 01 - 03 / 02 - 04 / 08 - 10 กันยายน 2560
  วันที่ 09 - 11 / 15 - 17 / 16 - 18 กันยายน  2560 
  วันที่ 22 - 24 / 23- 15 กันยายน 2560 

 

สิเรียม ชมเจดีย์กลางน้ำ (เจดีย์เยเลพญา) พระมหาเจดีย์ชเวดากองที่ประดิษฐานพระธาตุพระพุทธเจ้าถึง 4 พระองค์ศักดิ์สิทธิ์และสวยงามที่สุดในโลก พระธาตุอินทร์แขวน พระเจดีย์เก่าแก่อายุกว่าสองพันห้าร้อยปี เทพทันใจเทพที่อธิษฐานขอแล้วสมปรารถนารวดเร็วดั่งใจ

ทัวร์เวียดนาม พม่า บรูไน ฟิลิปปินส์ : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน สายการบิน : ทัวร์เวียดนาม พม่า บรูไน ฟิลิปปินส์

PM08 : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

ราคาทัวร์ : 13,900.- บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 02 - 04 / 03 - 05 / 09 - 11 มิถุนายน 2560 
  วันที่ 10 - 12 / 16 - 18 / 17 - 19 มิถุนายน 2560 
  วันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2560 
  วันที่ 30 มิถุนายน - 02 กรกฏาคม 2560 

วัดไจ้คะวาย พระเจดีย์ชเวมอดอว์ พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน พระพุทธไสยาสน์ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเทพทันใจ พระนอนตาหวาน ช้อปปิ้งตลาดสก็อต เจดีย์กลางน้ำ เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำย่าง สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง พักโรงแรม 4 ดาว

ทัวร์เวียดนาม พม่า บรูไน ฟิลิปปินส์ : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน สายการบิน : ทัวร์เวียดนาม พม่า บรูไน ฟิลิปปินส์

PM09 : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

ราคาทัวร์ : 13,900 - 15,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 01 - 03 / 07 - 09 / 08 - 10 กรกฏาคม 2560 
  วันที่ 09 - 11 / 14 - 16 / 15 - 17 กรกฏาคม 2560 
  วันที่ 15 - 17 / 21 - 23 / 22 - 24 กรกฏาคม 2560
  วันที่ 28 - 30 กรกฏาคม 2560

ย่างกุ้ง หงสาวดี วัดไจ้คะวาย พระธาตุอินทร์แขวน พระนอนตาหวาน เจดีย์ชเวดากอง สิเรียม พระเทพทันใจ ช้อปปิ้งตลาดสก็อต วัดพระหินอ่อน วัดช้างเผือก *พักโรงแรมเรือ 5 ดาว*

ทัวร์เวียดนาม พม่า บรูไน ฟิลิปปินส์ : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน สายการบิน : ทัวร์เวียดนาม พม่า บรูไน ฟิลิปปินส์

PM10 : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

ราคาทัวร์ : 13,900 - 15,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 04 - 06 / 05 - 07/ 18 - 20 สิงหาคม 2560 
  วันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ  
  วันที่ 19 - 21 / 25 - 27 / 26 - 28 สิงหาคม 2560

ย่างกุ้ง หงสาวดี วัดไจ้คะวาย พระธาตุอินทร์แขวน พระนอนตาหวาน เจดีย์ชเวดากอง สิเรียม พระเทพทันใจ ช้อปปิ้งตลาดสก็อต วัดพระหินอ่อน วัดช้างเผือก *พักโรงแรมเรือ 5 ดาว*

ทัวร์เวียดนาม พม่า บรูไน ฟิลิปปินส์ : ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์-พุกาม 4 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์เวียดนาม พม่า บรูไน ฟิลิปปินส์

PM12 : ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์-พุกาม 4 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 15,900 - 17,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 08 - 11 / 22 - 25 มิถุนายน 2560 
  วันที่ 13 - 16 / 27 - 30 กรกฏาคม 2560 
  วันที่ 11 - 14 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 24 - 27 สิงหาคม 2560
  วันที่ 14 - 17 กันยายน 2560 
  วันที่ 28 กันยายน - 01 ตุลาคม 2560 

มัณฑะเลย์ พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์ สะพานไม้สักอูเบง พุกาม วัดมหากันตายงค์ ชมทะเลเจดีย์เมืองพุกามในมุม360องศา ตลาดยองอู วัดอนันดา เจดีย์ชเวสิกอง

ทัวร์ลาว กัมพูชา สิบสองปันนา : ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน สายการบิน : ทัวร์ลาว กัมพูชา สิบสองปันนา

PNH01 : ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน

ราคาทัวร์ : 11,900 - 12,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 02 - 04 / 03 - 05 / 09 - 11 / 10 - 12 มิถุนายน 2560
  วันที่ 16 - 18 / 17 - 19 / 23 - 25 / 24 - 26 มิถุนายน 2560
  วันที่ 30 มิถุนายน - 02 กรกฏาคม 2560
  วันที่ 07 - 09 / 21 - 23 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 04 - 06 / 18 - 20 สิงหาคม 2560
  วันที่ 01 - 03 / 15 - 17 กันยายน 2560
  วันที่ 29 กันยายน - 01 ตุลาคม 2560

เสียมเรียบ ล่องเรือโตนเลสาบ ชมโชวืระบำอัปสรา ปราสาทบันทายสรี นครธม ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม ทุ่งสังหาร ศูนย์หัตถกรรมผ้าไหม

ทัวร์ลาว กัมพูชา สิบสองปันนา : ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน สายการบิน : ทัวร์ลาว กัมพูชา สิบสองปันนา

PNH02 : ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน

ราคาทัวร์ : 14,900 - 17,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 16 - 18 / 17 - 19 / 23 - 25 / 24 - 26 มิถุนายน 2560
  วันที่ 30 มิถุนายน - 02 กรกฏาคม 2560
  วันที่ 01 - 03 / 14 - 16 / 15 - 17 / 21 - 23 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 08 - 10 / 09 - 11 กรกฎาคม 2560  **วันอาสาฬหบูชา
  วันที่ 22 - 24 / 28 - 30 / 29 - 31 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 04 - 06 / 05 - 07 / 18 - 20 สิงหาคม 2560
  วันที่ 11 - 13 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 19 - 21 / 25 - 27 / 26 - 28 สิงหาคม 2560
  วันที่ 01 - 03 / 02 - 04 / 08 - 10 / 09 - 11 กันยายน 2560
  วันที่ 15 - 17 / 16 - 18 / 22 - 24 / 23 - 25 กันยายน 2560
  วันที่ 29 กันยายน - 01 ตุลาคม 2560
  วันที่ 30 กันยายน - 02 ตุลาคม 2560

พนมเปญ พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล วัดพระแก้ว พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ คุกตวลสเลง ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ล่องเรือโตนเลสาบ บุฟเฟ่ต์นานาชาติพร้อมชมโชว์อัปสรา ปราสาทบันทายสรี นครธม ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม ปราสาทนครวัด

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส (Jungfrau) 10 วัน 7 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

PRO_TG01 : อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส (Jungfrau) 10 วัน 7 คืน

ราคาทัวร์ : 99,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 12 - 21 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)

ทัวร์ยุโรป พิชิตยอดเขาจุงเฟรา มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป ชมความมหัศจรรย์ของ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่หอเอนปิซ่า เยือนดินแดนสุดแสน โรแมนติกบนเกาะเวนิส ตื่นตาตื่นใจกับพระราชวังแวร์ซายส์

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : ยุโรปตะวันออก(เยอรมัน-เชค-ออสเตรีย-ฮังการี) 10 วัน 7 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

PRO_TG02 : ยุโรปตะวันออก(เยอรมัน-เชค-ออสเตรีย-ฮังการี) 10 วัน 7 คืน

ราคาทัวร์ : 74,900 - 79,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 27 พฤษภาคม - 05 มิถุนายน 2560
  วันที่ 12 - 21 สิงหาคม 2560  (วันแม่แห่งชาติ)

เมืองร้อยปราสาท เวียนนา ดินแดนแห่งดนตรีโมสาร์ทบูดาเปสต์ ไข่มุกแห่งแม่น้าดานูบ สโลวัค ชมความงดงามปราสาทบราติสลาวาเชสกี้ครุมลอฟ บรรยากาศสุดคลาสสิค ซาลส์บวร์ก แสนโรแมนติก มิวนิค มากด้วยสถาปัตยกรรมแห่งบาวาเลีย เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : BW..EASY CLASSIC EASTERN (เยอรมนี-ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-เชค) 8 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

PRO_TG03 : BW..EASY CLASSIC EASTERN (เยอรมนี-ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-เชค) 8 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 54,900 - 59,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 21 - 28 กันยายน 2560
  วันที่ 04 - 11 / 23 - 30 พฤศจิกายน 2560

เวียนนาอดีตอาณาจักใหญ่ที่มีเสน่ห์ทั้งทางด้านศิลปะ ดนตรี และธรรมชาติที่งดงาม ฮอลสตัทเมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ซาลสเบิร์กเมืองแห่งศิลปินเพลง ปรากเมืองหลวงแห่งปราก ที่เต็มไปด้วยกลิ่นไอของความโรแมนติค ชมสะพานชาร์ล

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : MONO ITALY 8 DAYS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

PRO_TG04 : MONO ITALY 8 DAYS

ราคาทัวร์ : 46,900 - 48,900 บาท

เดือน วันเดินทาง  
  วันที่ 24 กันยายน - 01 ตุลาคม 2560
  วันที่ 12 - 19 / 19 - 26 พฤศจิกายน 2560
  **ราคาไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**

ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ชมความยิ่งใหญ่และอลังการของมหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร วิหารของเมืองฟลอเรนซ์ ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : BW..EASY GREAT BRITAIN อังกฤษ-เวลส์ 7 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

PRO_TG05 : BW..EASY GREAT BRITAIN อังกฤษ-เวลส์ 7 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 49,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 10 - 16 / 17 - 23 พฤศจิกายน 2560
  **ราคาไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**

ตื่นตาตื่นใจกับเสาหินสโตนเฮ้นจ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เยือนเมืองคาร์ดิฟฟ์เดินเล่น เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ เมืองสุดแสนโรแมนติคที่โด่งดังที่สุดใน คอตส์โวลส์ สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน บ้านเกิดเช็คสเปียร์ แมนเชสเตอร์ ชมสนามโอลด์แทรฟฟอร์ด ”แมนเชสเตอร์ ย

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : PARIS FREE STYLE 7 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

PRO_TG06 : PARIS FREE STYLE 7 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 39,900 บาท

เดือน วันเดินทาง  
  วันที่ 29 มิถุนายน - 05 กรกฎาคม 2560
  **ราคาไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**

ติก นำท่านถ่ายรูปกับหอไอเฟลประตูชัยนโปเลียน เข้าชมมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส และ ล่องเรือ บาโตมุช ไปตามแม่น้ำแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : BW..ROMANTIC SWISS 7 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

PRO_TG07 : BW..ROMANTIC SWISS 7 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 58,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 13 - 19 พฤศจิกายน  2560
  **ราคานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**

พิชิต 2 ยอดเขาสูง ขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา และขึ้นยอดเขาริกี้ แวะมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน โบสถ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ใน ยุโรป ล่องเรือในทะเลสาบลูกาโน่ ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำแข็งอันสวยงามทางตอนใต้ของสวิสเซอร์แลนด์ ลูเซิร์น ชมเมืองอนุสาวรีย์สิงโต และสะพานไม้ชาแพ

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : MONO SWISS 7 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

PRO_TG08 : MONO SWISS 7 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 53,900 - 57,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 04 - 10 / 18 - 24 กันยายน 2560
  วันที่ 06 - 12 / 20 - 26 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 27 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 2560
  วันที่ 01 - 07 / 03 - 09 ธันวาคม 2560
  **ราคานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**

เต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่สวิตเซอร์แลนด์ แวะเที่ยวลูเซิร์นเมืองยอดนิยม พาขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรามรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : PARIS MONT SAINT - MICHEL 8 DAYS 5 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

PRO_TG09 : PARIS MONT SAINT - MICHEL 8 DAYS 5 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 68,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 12 - 19 มิถุนายน 2560

ดินแดนแห่งศิลปะอารยธรรมและสวยงามด้วยภาพ นครแห่งแสงสี สวรรค์ของคู่รัก ศูนย์กลางการออกแบบและแฟชั่นของโลก มหานครทันสมัยที่ไม่เคยหยุดนิ่ง สัมผัสความอลังการของมหาวิหารกลางน้ำ Mont Saint Michel

ทัวร์ลาว กัมพูชา สิบสองปันนา : ทัวร์ลาว ลาว หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก 3 วัน 2 คืน สายการบิน : ทัวร์ลาว กัมพูชา สิบสองปันนา

SABAIDEE01 : ทัวร์ลาว ลาว หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก 3 วัน 2 คืน

ราคาทัวร์ : 13,900 - 17,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 03 - 05 / 16 - 18 / 17 - 19 มิถุนายน 2560
  วันที่ 23 - 25 / 24 - 26 มิถุนายน 2560
  วันที่ 30 มิถุนายน - 02 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 01 - 03 / 14 - 16 / 15 - 17 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 08 - 10 / 09 - 11 กรกฎาคม 2560  **วันอาสาฬหบูชา
  วันที่ 21 - 23 / 28 - 30 / 29 - 31 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 04 - 06 / 05 - 07 สิงหาคม 2560
  วันที่ 11 - 13 / 12 - 14 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 18 - 20 / 19 - 21 / 25 - 27 / 26 - 28 สิงหาคม 2560
  วันที่ 01 - 03  / 02 - 04 / 08 - 10 / 09 - 11 กันยายน 2560
  วันที่ 15 - 17 / 16 - 18 / 22 - 24 กันยายน 2560
  วันที่ 29 กันยายน - 01 ตุลาคม 2560
  วันที่ 30 กันยายน - 02 ตุลาคม 2560

เมืองหลวงพระบาง วัดวิชุนราช วัดเชียงทอง เขาพูสี ช้อปปิ้งตลาดค่ำ ใส่บาตรข้าวเหนียว พระราชวังหลวงพระบาง น้ำตกตาดกวางสี บ้านผานม วัดแสนสุขาราม วัดใหม่สุวรรณภูมาราม ตลาดดารา

ทัวร์ลาว กัมพูชา สิบสองปันนา : ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน สายการบิน : ทัวร์ลาว กัมพูชา สิบสองปันนา

SABAIDEE02 : ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

ราคาทัวร์ : 13,900 - 15,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 16 - 18 / 17 - 19 / 23 - 25 / 24 - 26 มิถุนายน 2560
  วันที่ 30 มิถุนายน - 02 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 01 - 03 / 07 - 09 / 14 - 16 / 15 - 17 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 08 - 10 / 09 - 11 กรกฎาคม 2560  **วันอาสาฬหบูชา
  วันที่ 21 - 23 / 22 - 24 / 28 - 30 / 29 - 31 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 04 - 06 / 05 - 07 / 11 - 13 สิงหาคม 2560
  วันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 18 - 20 / 19 - 21 / 25 - 27 / 26 - 28 สิงหาคม 2560
  วันที่ 01 - 03 / 08 - 10 / 09 - 11 / 15 - 17 กันยายน 2560
  วันที่ 16 - 18 / 22 - 24 / 23 - 25 กันยายน 2560
  วันที่ 29 กันยายน - 01 ตุลาคม 2560
  วันที่ 30 กันยายน - 02 ตุลาคม 2560

พระธาตุหลวง วัดสีสะเกด ล่องเรือแม่น้ำซอง น้ำตกตาดกวางสี เขาพูสี วังเวียง ตลาดค่ำ ตักบาตรข้าวเหนียว วัดใหม่สุวรรณภูมาราม พระราชวังหลวงพระบาง วัดเชียงทอง วัดวิชุนราช

ทัวร์สแกนดิเนเวีย : SCANDINAVIA FJORD TOUR 10 DAYS สายการบิน : ทัวร์สแกนดิเนเวีย

SCAN01 : SCANDINAVIA FJORD TOUR 10 DAYS

ราคาทัวร์ : 119,000- 125,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 24 มิถุนายน - 03 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 01 - 10 / 08 - 17 / 15 - 25 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 29 กรกฎาคม - 07 สิงหาคม 2560
  วันที่ 05 - 14 / 12 - 21 / 19 - 28 สิงหาคม 2560
  วันที่ 26 สิงหาคม - 04 กันยายน 2560
  วันที่ 02 - 11 / 09 - 18 / 16 - 25 กันยายน 2560
  วันที่ 23 กันยายน - 02 ตุลาคม 2560
  วันที่ 07 - 16 / 14 - 23 / 21 - 30 ตุลาคม 2560
  วันที่ 28 ตุลาคม - 06 พฤษภาคม 2560

เดนมาร์ค นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน DFDS BERGEN FJORD ROMANTIC TRAIN SILJA LINE

ทัวร์สแกนดิเนเวีย : SCANDINAVIA 4 CAPITALS[เดนมาร์ค-นอร์เวย์-สวีเดน-ฟินแลนด์] 7 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์สแกนดิเนเวีย

SCAN10 : SCANDINAVIA 4 CAPITALS[เดนมาร์ค-นอร์เวย์-สวีเดน-ฟินแลนด์] 7 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 69,900 - 79,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 08 - 14 กันยายน 2560
  วันที่ 07 - 13 / 14 - 20 ตุลาคม 2560
  วันที่ 21 - 27 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)
  วันที่ 28 ตุลาคม - 03 พฤศจิกายน 2560
  **ราคานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**

สัมผัสความงามของกรุงโคเปนเฮเก้น ถ่ายรูปกับพระราชวังอามาเลียนบอร์ก และรูปปั้นนางเงือกน้อย (Little Mermaid) เพลิดเพลินกับการล่องเรือและพักค้างคืนบนเรือสำราญ DFDS และ SILJALINE ชมกรุงออสโล ตื่นตาตื่นใจกับสวนประติมากรรมวิกลันด์

ทัวร์สแกนดิเนเวีย : BW..3 CAPITALS OF SCANDINAVIA เดนมาร์ก-นอร์เวย์-สวีเดน 7 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์สแกนดิเนเวีย

SCAN11 : BW..3 CAPITALS OF SCANDINAVIA เดนมาร์ก-นอร์เวย์-สวีเดน 7 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 48,900 - 49,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 03 - 09 กันยายน 2560
  วันที่ 06 - 12 / 20 - 26 พฤศจิกายน 2560
  **ราคาไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**

ชมกรุงออสโลตื่นตาตื่นใจกับสวนประติมากรรมวิเกลันด์ เพลิดเพลินกับการล่องเรือสำราญ DFDS สัมผัสความงามของกรุงโคเปนเฮเก้น ถ่ายรูปกับพระราชวังอามาเลียนบอร์ก และรูปปั้นนางเงือกน้อยตามตำนานเทพนิยายชื่อก้องโลก

ทัวร์สแกนดิเนเวีย : MONO MORWAYS 7 DAYS สายการบิน : ทัวร์สแกนดิเนเวีย

SCAN12 : MONO MORWAYS 7 DAYS

ราคาทัวร์ : 49,900 บาท

เดือน วันเดินทาง  
  วันที่ 03 - 09 พฤศจิกายน 2560   
  วันที่ 02 - 08 ธันวาคม 2560  
  **ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่า**  

เที่ยวดินแดนแห่งยุโรปเหนือ ณ ประเทศนอร์เวย์ ออสโล-กอล-กุ๊ดวานเก้น-ฟลัม-ล่องเรือชมฟยอร์ด-ไมร์ดาล-วอส-เบอร์เก้น -นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัมส์บานา-เกียโล

ทัวร์สแกนดิเนเวีย : MIDNIGHT SUN + GEIRANGER 13 DAYS สายการบิน : ทัวร์สแกนดิเนเวีย

SCAN13 : MIDNIGHT SUN + GEIRANGER 13 DAYS

ราคาทัวร์ : 174,000 บาท

เดือน วันเดินทาง   
  วันที่ 07 - 19 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 21 กรกฎาคม - 02 สิงหาคม 2560
  วันที่ 25 กรกฎาคม - 06 สิงหาคม 2560

ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนนอร์ธเคป จุดชมพระอาทิตย์ในยามเที่ยงคืนที่กล่าวกันว่าสวยที่สุดในโลก ล่องเรือชมซองจ์ฟยอร์ด ไกแรงเกอร์ นั้งรถไฟเส้นทางสายโรแมนติก ชมวิวที่ยอดเขาฟลอยเอ่น

ทัวร์สแกนดิเนเวีย : NORWAY COUNTRY ROAD 10 DAYS สายการบิน : ทัวร์สแกนดิเนเวีย

SCAN14 : NORWAY COUNTRY ROAD 10 DAYS

ราคาทัวร์ : 133,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 16 กรกฎาคม 2560

ไกแรงเกอร์ฟยอร์ด อัญมณีเม็ดงามที่ประดับไว้ในมงกุฏของฟยอร์ดแห่งนอร์เวย์ ธารน้ำแข็งบริกสดาล(Glacier) เบอร์เกนชมเมืองในฝันที่แสนน่ารัก รถไฟเส้นทางสายโรแมนติก (Flamsbana) ชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืน(Midnight Sun)

ทัวร์สแกนดิเนเวีย : SCANDINAVIA MIDNIGHT SUN+FJORD 12 DAYS สายการบิน : ทัวร์สแกนดิเนเวีย

SCAN15 : SCANDINAVIA MIDNIGHT SUN+FJORD 12 DAYS

ราคาทัวร์ : 166,000 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 18 / 08 - 19 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 01 - 12 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)

ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนนอร์ธเคป จุดชมพระอาทิตย์ในยามเที่ยงคืนที่กล่าวกันว่าสวยที่สุดในโลก (เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์) ล่องเรือชมซองจ์ฟยอร์ด นั้งรถไฟเส้นทางสายโรแมนติก หมู่บ้านซานตาคลอส

ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์มาเลเซีย : ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SUPER SAVE 3 DAYS 2 NTS สายการบิน : ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์มาเลเซีย

SIN01 : ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SUPER SAVE 3 DAYS 2 NTS

ราคาทัวร์ : 15,900 - 17,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 05 - 07 / 12 - 14 / 19 - 21 พฤษภาคม 2560 
  วันที่ 19 - 21 / 26 - 28 สิงหาคม 2560 

 

การ์เด้นท์บายเดอะเบย์ มารีน่าเบย์แซนด์ ล่องเรือบั้มพ์โบ๊ทชมแม่น้ำสิงคโปร์ ชมโชว์ Wonderful Light สวนสนุกเต็มวันยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ เมอร์ไลอ้อน ซันเทคซิตี้ ไชน่าทาวน์ วัดพระเขี้ยวแก้ว ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด

ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์มาเลเซีย : ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SUPER SAVE 3 DAYS 2 NTS สายการบิน : ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์มาเลเซีย

SIN03 : ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SUPER SAVE 3 DAYS 2 NTS

ราคาทัวร์ : ุ16,900 - 17,900.- บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 12 - 14 / 13 - 15 / 19 - 21 พฤษภาคม 2560 
  วันที่ 20 - 22 / 26 - 28 / 27 - 29 พฤษภาคม 2560 
  วันที่ 02 - 04 / 03 - 05 / 09 - 11 มิถุนายน 2560 
  วันที่ 10 - 12 / 16- 18 / 17 - 19 มิถุนายน 2560 
  วันที่ 23 - 25 / 24 - 26 มิถุนายน 2560 
  วันที่ 30 มิถุนายน - 02 กรกฏาคม 2560 
  วันที่ 01 - 03 / 07 - 09 / 08 - 10 กรกฏาคม 2560 
  วันที่ 09 - 11 / 14- 16 / 15 - 17 กรกฏาคม 2560 
  วันที่ 21 - 23 / 22 - 24 / 28 - 30 กรกฏาคม 2560 
  วันที่ 04 - 06 / 05 - 07 สิงหาคม 2560 
  วันที่ 11 - 13 / 12 - 14 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 25 - 27 / 26 - 28 สิงหาคม 2560 
  วันที่ 01 - 03 / 08 - 10 / 09 - 11 กันยายน 2560 
  วันที่ 29 กันยายน - 01 ตุลาคม 2560 

 

ชมโรงแรมสุดหรู มารีนา เบย์ แซนด์ ที่มีสวนลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัมผัสน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of Wealth เข้าชม “GARDEN BY THE BAY” สนุกเต็มวันที่ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ชมความน่ารักของนกนานาชนิดที่สวนนกจูร่ เมอร์ไลออนทาวน์เวอร์, ชมโชว์ “Wings of Tim

ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์มาเลเซีย : ทัวร์สิงคโปร์ สิงค์โปร์ ครบสูตร 4 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์มาเลเซีย

SIN04 : ทัวร์สิงคโปร์ สิงค์โปร์ ครบสูตร 4 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 25,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 11 - 14 สิงหาคม 2560  ** วันแม่งแห่งชาติ

 

สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สนุกสนานกับเครื่องเล่นแบบไม่จำกัดรอบ สัมผัสกับโรงแรมสุดหรู มารีนา เบย์ แซนด์ ล่องเรือสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบกชมเมืองสิงคโปร์ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับเมอร์ไลออน เที่ยวสวนนกจูร่ง ชมโชว์ WINGS OF TIMES ลิ้นรสข้าวมันไก่ร้าน SONG FA

ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์มาเลเซีย : ทัวร์สิงคโปร์ Singapore Super Save !!! 3DAYS 2 NTS สายการบิน : ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์มาเลเซีย

SIN05 : ทัวร์สิงคโปร์ Singapore Super Save !!! 3DAYS 2 NTS

ราคาทัวร์ : 17,900 - บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ 

 

มารีนา เบย์ แซนส์ ชมโชว์น้ำพุ แสง สี เสียง “Wonder Full Light” สุน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of Wealth ที่เชื่อกันว่าจะพบกับโชคลาภ “GARDEN BY THE BAY” ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ล่องเรือบั้มโบ๊ท เมอร์ไลออนหรือสิงโตพ่นน้ำ ไชน่าทาวน์ พร้อมสักการะเจ้าแม่กวนอิม

ตุรกี อียิปต์ จอร์แดน อิหร่าน : ทัวร์ตุรกี BEST OF TURKEY 8 DAYS 5 NTS พัก 4 ดาว บินภายใน 2 ขา สายการบิน : ตุรกี อียิปต์ จอร์แดน อิหร่าน

TUR01 : ทัวร์ตุรกี BEST OF TURKEY 8 DAYS 5 NTS พัก 4 ดาว บินภายใน 2 ขา

ราคาทัวร์ : 37,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 25 สิงหาคม - 01 กันยายน 2560
  วันที่ 15 - 22 กันยายน 2560 
  วันที่ 29 กันยายน - 06 ตุลาคม 2560

เมืองโบราณเอเฟซุส ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ วิหารอะโครโปลิส เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองคอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า คัปปาโดเกีย นครใต้ดิน ฮิปโปโดม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย พระราชวังโดลมาบาเซ พระราชวังทอปกาปี

ตุรกี อียิปต์ จอร์แดน อิหร่าน : ทัวร์ตุรกี SPIRIT OF TURKEY 8 DAYS 5 NTS พัก 4 ดาว บินภายใน 1 ขา สายการบิน : ตุรกี อียิปต์ จอร์แดน อิหร่าน

TUR02 : ทัวร์ตุรกี SPIRIT OF TURKEY 8 DAYS 5 NTS พัก 4 ดาว บินภายใน 1 ขา

ราคาทัวร์ : 34,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 09 - 16 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 08 - 15 / 22 - 29 กันยายน 2560

คัปปาโดเกีย นครใต้ดิน เมืองเกอเรเม ชมระบำหน้าท้อง พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอเฟซุส วิหารอะโครโปลิส เมืองทรอย เมืองชานัคคาเล่ พระราชวังโดลมาบาเช ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ฮิปโปโดม

ตุรกี อียิปต์ จอร์แดน อิหร่าน : ทัวร์ตุรกี AMAZING TURKEY 8 DAYS สายการบิน : ตุรกี อียิปต์ จอร์แดน อิหร่าน

TUR03 : ทัวร์ตุรกี AMAZING TURKEY 8 DAYS

ราคาทัวร์ : 29,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 14 / 09 - 16 มิถุนายน 2560
  วันที่ 14 - 21 มิถุนายน 2560

กรุงอังคาร่า ทะเลสาบเกลือ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ ชมโชว์ระบำหน้าท้อง นครใต้ดินไคมัคลี เมืองคอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส สุเหร่าสีน้ำเงิน พระราชวังทอปกาปี

ทัวร์อเมริกา แคนนาดา อเมริกาใต้ : ทัวร์อเมริกาตะวันตก (ซานฟรานซิสโก-ลาส เวกัส-แอลเอ) 9 วัน 6 คืน สายการบิน : ทัวร์อเมริกา แคนนาดา อเมริกาใต้

USA01 : ทัวร์อเมริกาตะวันตก (ซานฟรานซิสโก-ลาส เวกัส-แอลเอ) 9 วัน 6 คืน

ราคาทัวร์ : 83,900 - 85,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 01 - 09 / 14 - 22 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 11 - 19 / 21 - 29 สิงหาคม 2560
  วันที่ 01 - 09 / 15 - 23 กันยายน 2560
  วันที่ 06 - 14 / 20 - 28 ตุลาคม 2560

เที่ยวอเมริกาตก สวนสนุกระดับโลกดิสนีย์แลนด์ รีสอร์ท และ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ท่องราตรีที่ลาสเวกัสศูนย์รวมความบันเทิงและคาสิโน อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน ประสบการณ์ใหม่เดินบนสกายวอร์กชมแกรนด์แคนยอน

ทัวร์อเมริกา แคนนาดา อเมริกาใต้ : ทัวร์อเมริกาตะวันตก (ซาน ฟรานซิสโก-ลาส เวกัส-แอลเอ) 9 วัน 6 คืน สายการบิน : ทัวร์อเมริกา แคนนาดา อเมริกาใต้

USA02 : ทัวร์อเมริกาตะวันตก (ซาน ฟรานซิสโก-ลาส เวกัส-แอลเอ) 9 วัน 6 คืน

ราคาทัวร์ : 79,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 16 - 24 มิถุนายน 2560

ทัวร์อเมริกา : ศูนย์รวมแหล่งบันเทิงระดับโลก และ ดาราฮอลลีวู๊ด

ทัวร์อเมริกา แคนนาดา อเมริกาใต้ : ทัวร์อเมริกาตะวันออก (นิวยอร์ก-ไนแอการ่า-วอชิงตัน ดี.ซี.) 9 วัน 6 คืน สายการบิน : ทัวร์อเมริกา แคนนาดา อเมริกาใต้

USA04 : ทัวร์อเมริกาตะวันออก (นิวยอร์ก-ไนแอการ่า-วอชิงตัน ดี.ซี.) 9 วัน 6 คืน

ราคาทัวร์ : 75,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 23 - 31 พฤษภาคม 2560
  วันที่ 20 - 28 มิถุนายน 2560

เที่ยวชมมหานครนิวยอร์ค ถ่ายรูปคู่กับทำเนียบขาว ชมน้ำตกไนแอการ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติ อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ

ทัวร์อเมริกา แคนนาดา อเมริกาใต้ : ทัวร์อเมริกาตะวันออก (นิวยอร์ก-ไนแอการ่า-วอชิงตัน ดี.ซี.) 10 วัน 6 คืน สายการบิน : ทัวร์อเมริกา แคนนาดา อเมริกาใต้

USA05 : ทัวร์อเมริกาตะวันออก (นิวยอร์ก-ไนแอการ่า-วอชิงตัน ดี.ซี.) 10 วัน 6 คืน

ราคาทัวร์ : 79,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 18 - 21 พฤษภาคม 2560
  วันที่ 05 - 14 / 19 - 28 มิถุนายน 2560

ชมอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ ชมทิวทัศน์ของนครนิวยอร์ก บนตึกร็อคกี้เฟลเลอร์ เซ็นเตอร์ชมโรงงานช็อกโกแลต Hershey’s ชื่อดังของนิวยอร์ก ชมความงามของน้ำตกไนแองการ่า ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่เอาท์เล็ต

ทัวร์อเมริกา แคนนาดา อเมริกาใต้ : ทัวร์อเมริกา แคนนาดา (นิวยอร์ก-แอตแลนด์ติก ซิตี้ -วอชิงตัน ดี.ซี.-ไนแอการ่า-โตรอนโต) 11 วัน 7 คืน สายการบิน : ทัวร์อเมริกา แคนนาดา อเมริกาใต้

USA06 : ทัวร์อเมริกา แคนนาดา (นิวยอร์ก-แอตแลนด์ติก ซิตี้ -วอชิงตัน ดี.ซี.-ไนแอการ่า-โตรอนโต) 11 วัน 7 คืน

ราคาทัวร์ : 111,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 25 พฤษภาคม - 04 มิถุนายน 2560
  วันที่ 08 - 18 มิถุนายน 2560
  วันที่ 22 มิถุนายน - 02 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 06 - 16 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 27 กรกฎาคม - 06 สิงหาคม 2560
  วันที่ 10 - 20 สิงหาคม 2560
  วันที่ 24 สิงหาคม - 03 กันยายน 2560

ทัวร์แคนาดาโตรอนโต เที่ยวชมมหานครนิวยอร์ค ถ่ายรูปคู่กับทำเนียบขาว ชมน้ำตกไนแอการ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติ เที่ยวเมืองแอตแลนด์ติก ซิตี้ เมืองตากอากาศที่ขึ้นชื่อระดับโลก

ทัวร์เวียดนาม พม่า บรูไน ฟิลิปปินส์ : ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง-นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์เวียดนาม พม่า บรูไน ฟิลิปปินส์

VN01 : ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง-นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 12,900 - 14,900.- บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 11 - 14 / 25 - 28 พฤษภาคม 2560 
  วันที่ 15 - 18 มิถุนายน 2560 
  วันที่ 29 มิถุนายน - 01 กรกฏาคม 2560 
  วันที่ 07 - 10 กรกฏาคม 2560  **วันเข้าพรรษา
  วันที่ 13 - 16 / 27 - 30 กรกฏาคม 2560 
  วันที่ 03 - 06 / 24 - 27 สิงหาคม 2560 

เยือนดินแดน หลังคาแห่งอินโดจีน สัมผัสความงาม แห่งธรรมชาติบริสุทธิ์ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ ช้อปปิ้งสอนค้าพื้นเมืองถนน 36 สาย ล่องเรือชมอ่าวฮาลองเบย์ ถ้ำนางฟ้า ทะเลสาบคืนดาบ สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์

ทัวร์เวียดนาม พม่า บรูไน ฟิลิปปินส์ : ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา 5 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์เวียดนาม พม่า บรูไน ฟิลิปปินส์

VN02 : ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา 5 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 15,900 - 17,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 10 - 14 พฤษภาคม 2560 
  วันที่ 06 - 10 / 10 - 14 กรกฏาคม 2560  **วันเข้าพรรษา 

ชมความงดงามของ ซาปา เมืองหลังคาโลกแห่งอินโดจีน ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าวฮาลองเบย์ สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, ซีฟู้ด บุฟเฟต์

ทัวร์เวียดนาม พม่า บรูไน ฟิลิปปินส์ : ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา ( FANSIPAN ) 4 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์เวียดนาม พม่า บรูไน ฟิลิปปินส์

VN03 : ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา ( FANSIPAN ) 4 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 14,900 - 16,900.- บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 11 - 14 / 25 - 28 พฤษถาคม 2560 
  วันที่ 29 มิถุนายน - 02 กรกฏาคม 2560 
  วันที่ 13 - 16 / 27 - 30 กรกฏาคม 2560 
  วันที่ 03 - 06 / 24 - 27 สิงหาคม 2560 

ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์” ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำวัฒนธรรม 1 เดียวในโลก ขึ้นฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย

ทัวร์เวียดนาม พม่า บรูไน ฟิลิปปินส์ : ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง-นินห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์เวียดนาม พม่า บรูไน ฟิลิปปินส์

VN04 : ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง-นินห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 12,900 - 14,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 05 - 08 / 26 - 29 พฤษภาคม 2560  
  วันที่ 02 - 05 / 09 -12  มิถุนายน 2560 
  วันที่ 16 - 19 /23 - 26 มิถุนายน 2560 
  วันที่ 30 มิถุนายน - 03 กรกฏาคม 2560 
  วันที่ 07 - 10 / 14 -17 กรกฏาคม 2560 
  วันที่ 21 - 24 / 28 - 31 กรกฏาคม 2560 
  วันที่ 04 - 07 สิงหาคม 2560 
  วันที่ 11 - 14 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ 
  วันที่ 18 - 21 / 25 - 28 สิงหาคม 2560 
  วันที่ 08 - 11 / 15 - 18 กันยายน 2560 
  วันที่ 22 - 25 กันยายน 2560 

ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าวฮาลองเบย์ เที่ยวเมือง นิงห์บิงห์ สัมผัสความงามของ “ฮาลองบก” เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย

ทัวร์เวียดนาม พม่า บรูไน ฟิลิปปินส์ : ทัวร์เวียดนาม เวียดนามใต้-โฮจิมินห์-ดาลัด-มุยเน่ 4 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์เวียดนาม พม่า บรูไน ฟิลิปปินส์

VN05 : ทัวร์เวียดนาม เวียดนามใต้-โฮจิมินห์-ดาลัด-มุยเน่ 4 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 10,900 - 14,900.- บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 04 - 07 / 07 - 10  พฤษภาคม 2560 
  วันที่ 18 - 21 / 25 - 28 พฤษภาคม 2560
  วันที่ 08 - 11 / 15 - 18 / 22 - 25 มิถุนายน 2560 
  วันที่ 29 มิถุนายน - 02 กรกฏาคม 2560 
  วันที่ 07 - 10 / 13 - 16 กรกฏาคม 2560 
  วันที่ 20 - 23 / 27 - 30 กรกฏาคม 2560 
  วันที่ 10 - 13 / 11 - 14 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 17 - 20 / 24 - 27 สิงหาคม 2560 
  วันที่ 07 - 10 / 14 - 17 กันยายน 2560 
  วันที่ 21 - 24 กันยายน 2560 

มหานครโฮจิมินห์ ฟานเทียต ทะเลทรายมุยเน่ ดาลัด วัดติ๊กลาม นั่งกระเช้าไฟฟ้า โบสถ์นอร์ทเธอดาม สวนดอกไม้เมืองหนาว พระราชวังตากอากาศ ช้อปปิ้งตลาดเบถัน ชมการแสดงระบำตุ๊กตาน้ำ พักโรงแรมเทียบเท่าระดับสามดาว

ทัวร์เวียดนาม พม่า บรูไน ฟิลิปปินส์ : ทัวร์เวียตนาม โฮจิมินห์-มุยเน่-ดาลัด 5 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์เวียดนาม พม่า บรูไน ฟิลิปปินส์

VN06 : ทัวร์เวียตนาม โฮจิมินห์-มุยเน่-ดาลัด 5 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 14,900.- บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 10 - 14 พฤษภาคม 2560 

มหานครโฮจิมินห์ ฟานเทียต ทะเลทรายมุยเน่ ดาลัด วัดติ๊กลาม นั่งกระเช้าไฟฟ้า โบสถ์นอร์ทเธอดาม สวนดอกไม้เมืองหนาว พระราชวังตากอากาศ ช้อปปิ้งตลาดเบถัน ชมการแสดงระบำตุ๊กตาน้ำ พักโรงแรมเทียบเท่าระดับสามดาว

ทัวร์เวียดนาม พม่า บรูไน ฟิลิปปินส์ : ทัวร์เวียตนาม เวียดนามเหนือฮานอย-ฮาลอง-ซาปา 5 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์เวียดนาม พม่า บรูไน ฟิลิปปินส์

VN07 : ทัวร์เวียตนาม เวียดนามเหนือฮานอย-ฮาลอง-ซาปา 5 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 17,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 05 - 09 กรกฏาคม 2560 
  วันที่ 09 - 12 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ

ชมความงดงามของ ซาปา เมืองหลังคาโลกแห่งอินโดจีน ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าวฮาลองเบย์ สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, ซีฟู้ด บุฟเฟต์

ทัวร์เวียดนาม พม่า บรูไน ฟิลิปปินส์ : ทัวร์เวียดนาม เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์เวียดนาม พม่า บรูไน ฟิลิปปินส์

VN09 : ทัวร์เวียดนาม เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 11,900 - 14,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 29 เมษายน - 01 พฤษภาคม 2560 
  วันที่ 18 - 21 / 25 - 28 พฤษภาคม 2560 
  วันที่ 01 - 04 / 08 - 11 มิถุนายน 2560 
  วันที่ 15 - 18 / 22 - 25 มิถุนายน 2560 
  วันที่ 06 - 09 / 13 - 16 กรกฏาคม 2560 
  วันที่ 20 - 23 / 27 - 30 กรกฏาคม 2560 
  วันที่ 03 - 06 / 17 - 20 สิงหาคม 2560 
  วันที่ 10 - 13 สิหงาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ

โฮจิมินห์ ฟานเทียด ทะเลทรายมุยเน่ ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน นั่งกระเช้าไฟฟ้า พระราชวังตากอากาศ นครโฮจิมินห์ อุโมงค์กู๋จี โบสถ์นอร์ทเทรอดาม ทำเนียบประธานาธิบดี

ทัวร์เวียดนาม พม่า บรูไน ฟิลิปปินส์ : ทัวร์เวียตนาม เวียดนามกลาง ดานัง-ฮอยอัน-เว้ ( บาน่า ฮิลล์ ) 4 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์เวียดนาม พม่า บรูไน ฟิลิปปินส์

VN10 : ทัวร์เวียตนาม เวียดนามกลาง ดานัง-ฮอยอัน-เว้ ( บาน่า ฮิลล์ ) 4 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 13,900.- บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 18 - 21 / 25 สิงหาคม 2560
  วันที่ 01 - 04 / 15 - 18 กันยายน 2560

เที่ยวชม ดานัง เมืองแห่งภูเขาหินอ่อนและชายหาดขาวสวย เที่ยวชม เว้ เมืองหลวงเก่าที่มีโบราณสถานอยู่ทั่วเมือง ชม ฮอยอันเมืองมรดกโลกที่สวยงามและเงียบสงบ ขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์ นั่งกระเช้า ที่ยาวที่สุดในโลก ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ ตลาดดองบา ตลา

ทัวร์เวียดนาม พม่า บรูไน ฟิลิปปินส์ : ทัวร์เวียดนาม เวียดนามใต้ โฮจิมนห์ขมุยเน่-ดาลัด 5 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์เวียดนาม พม่า บรูไน ฟิลิปปินส์

VN11 : ทัวร์เวียดนาม เวียดนามใต้ โฮจิมนห์ขมุยเน่-ดาลัด 5 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 13,900.- บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 05 - 09 พฤษภาคม 2560  

เที่ยว มหานครโฮจิมินห์ ชมความงามของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสเก่าแก่ สัมผัสมนต์ขลังแห่งทะเลทรายตะวันออก “มุยเน่” •เที่ยวเมืองดาลัด เมืองที่แสนโรแมนติกที่ได้รับสมยานามว่า หุบเขาแห่งความรัก ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ตลาดเบนถัน สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติ

ทัวร์เวียดนาม พม่า บรูไน ฟิลิปปินส์ : ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ ฮานอย-ฮาลอง 4 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์เวียดนาม พม่า บรูไน ฟิลิปปินส์

VN12 : ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ ฮานอย-ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 9,900.- บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 04 - 07 พฤษภาคม 2560

 

ฮานอย สุสานลุงโฮ เจดีย์เสาเดียว พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ล่องเรืออ่าวฮาลอง ถ้ำนางฟ้า ทะเลสาบคืนดาบ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ ช้อปปิ้งตลาด 36 สาย พักโรงแรมเทียบเท่า 3 ดาว

ทัวร์เวียดนาม พม่า บรูไน ฟิลิปปินส์ : ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ซาปา 4 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์เวียดนาม พม่า บรูไน ฟิลิปปินส์

VN13 : ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ซาปา 4 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 13,900.- บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 10 - 13 พฤษภาคม 2560 

 

ฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ วัดหง็อกเซิน ช้อปปิ้งถนน 36 สาย ระบำตุ๊กตาน้ำ ลาวไก ซาปา ภูเขาฮัมรอง ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมืองซาปา น้ำตกสีเงิน

ทัวร์เวียดนาม พม่า บรูไน ฟิลิปปินส์ : ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา FANSIPAN 4 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์เวียดนาม พม่า บรูไน ฟิลิปปินส์

VN14 : ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา FANSIPAN 4 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 10,999 - 12,999.- บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 26 - 29 พฤษภาคม 2560
  วันที่ 0/2 - 05 / 09 - 12 / 16 - 19 / 23 - 26 มิถุนายน 2560
  วันที่ 30 มอถุนายน - 03 กรกฏาคม 2560 
  วันที่ 07 - 10 กรกฏาคม 260  **วันเข้าพรรษา
  วันที่ 14 - 17 / 21 - 24 กรกฏาคม 2560
  วันที่ 28 - 31 กรกฏาคม 2560  **วันเฉลิมพระชรมพรรษารัชกาลที่ 10 
  วันที่ 04 - 07 / 18 - 21 / 25 - 28 สิงหาคม 2560 
  วันที่ 11 - 14 สิงหาคม 2560  **วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 01 - 04 / 08 - 11 / 15 - 18 / 22 - 25 กันยายน 2560 
  วันที่ 29 กันยายน - 02 ตุลาคม 2560 
  วันที่ 06 - 09 ตุลาคม 2560 
  วันที่ 13 - 16 ตุลาคม 2560  **วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่9
  วันที่ 20 - 23 ตุลาคม 2560  **วันปิยะมหาราช

เที่ยวชมหมู่บ้านขาวเขา ก๊าดก๊าด, น้ำตกสีเงิน Thac Bac, ขึ้นฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย นมัสการวัดเจ้าแม่กวนอิม, เยี่ยมชมสุสานลุงโฮ นมัสการวัดเฉินก๊วก


หมายเหตุ : กรุณาตรวจสอบราคาถูก และราคาราคาถูก กับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์ไต้หวัน อาบน้ำแร่สบาย...สบาย ไทเป-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

07TPE : ทัวร์ไต้หวัน อาบน้ำแร่สบาย...สบาย ไทเป-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 17,999 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 03 - 07 / 04 - 08 / 05 - 09 / 06 - 10 มิถุนายน 2560
  วันที่ 10 - 14 / 11 - 15 / 12 - 16 / 13 - 17 มิถุนายน 2560
  วันที่ 17 - 21 / 18 - 22 / 19 - 23 / 20 - 24 มิถุนายน 2560
  วันที่ 24 - 28 / 25 - 29 / 26 - 30 มิถุนายน 2560
  วันที่ 27 มิถุนายน - 01 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 02 - 06 / 03 - 07 / 04 - 08 กรกฏาคม 2560
  วันที่ 09 - 13 / 10 - 14 / 11 - 15 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 16 - 20 / 17 - 21 / 18 - 22 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 22 - 26 / 23 - 27 / 24 - 28 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 25 - 29 / 26 - 30 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 30 กรกฎาคม - 03 สิงหาคม 2560
  วันที่ 31 กรกฎาคม - 04 สิงหาคม 2560

ไต้หวัน วัดจงไถฉานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ไถจง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค พิพิธภัณฑ์กู้กง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว ขึ้นตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ช้อปปิ้งย่านซีเหมิ

ทัวร์ดูไบ ทัวร์รัสเซีย โมรอคโค : ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย ON BOARD มอสโคว์-ซาร์กอร์ส-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์ดูไบ ทัวร์รัสเซีย โมรอคโค

08RUS : ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย ON BOARD มอสโคว์-ซาร์กอร์ส-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 58,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 12 - 19 กันยายน 2560
  วันที่ 03 - 10 / 10 - 17 / 24 - 31 ตุลาคม 2560

กรุงมอสโคว์ เนินเชาสแปร์โร่ว สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ซาร์กอส โบสถ์โฮลีทรินิตี้ วิหารเซนต์ซาเวียร์ ชมการแสดงละครสัตว์รัสเซีย พระราชวังเครมลิน จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังแคทเธอรีน มหาวิหารเซนต์ไอแซค

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน SHOCK PRICE [A] ฉางซา-จางเจียเจี้ย-สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI01 : ทัวร์จีน SHOCK PRICE [A] ฉางซา-จางเจียเจี้ย-สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 9,999 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 07 - 10 / 09 - 12 / 13 - 16 มิถุนายน 2560
  วันที่ 14 - 17 / 15 - 18 / 16 - 19 มิถุนายน 2560
  วันที่ 17 - 20 / 20 - 23 / 21 - 24 / 22 - 25 มิถุนายน 2560
  วันที่ 23 - 26 / 24 - 27 / 27 - 30 มิถุนายน 2560
  วันที่ 28 มิถุนายน - 01 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 29 มิถุนายน - 02 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 30 มิถุนายน - 03 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 04 - 07 / 05 - 08 / 07 - 10 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 08 - 11 / 11 - 14 / 12 - 15 กรกฎาคม 2560

ฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่ สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก ถนนซีปู้เจีย จิตรกรรมภาพวาดทราย เขาเทียนเหมินซาน ถ้ำประตูสวรรค์ ระเบียงแก้ว

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน SHOCK PRICE [B] ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI02 : ทัวร์จีน SHOCK PRICE [B] ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 11,999 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 14 - 18 / 20 - 24 พฤษภาคม 2560
  วันที่ 21 - 25 / 25 - 29 พฤษภาคม 2560
  วันที่ 08 - 12 / 19 - 13 / 11 - 15 มิถุนายน 2560
  วันที่ 15 - 19 / 16 - 20 / 17 - 21 / 18 - 22 มิถุนายน 2560
  วันที่ 22 - 26 / 23 - 27 / 24 - 28 / 25 - 29 มิถุนายน 2560
  วันที่ 29 มิถุนายน - 03 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 30 มิถุนายน - 04 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 06 - 10 / 07 - 11 / 08 - 12 / 09 - 13 กรกฎาคม 2560

ชมวิวเมืองฟ่งหวง อิสระช้อปปิ้งเมืองโบราณฟ่งหวง จิตรกรรมภาพวาดทราย สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก เขาเทียนเหมินซาน อุทยานจางเจียเจี้ย ถ้ำประตูสวรรค์ ถนนคนเดินหวงซิงลู่

ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน : ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ SHOCK PRICE [B] เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-หังโจว-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 6 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์จีน ทัวร์ใต้หวัน

CHI24 : ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ SHOCK PRICE [B] เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-หังโจว-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 6 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 13,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 09 - 14 / 16 - 21 / 23 - 28 มิถุนายน 2560

เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ เมืองซูโจว จัตุรัสหยวนหยง หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย ตลาดเฉินหวงเมี่ยว ขึ้นหอไข่มุก สกายวอล์ค อุโมงค์เลเซอร์ หาดไว่ทาน อิสระเต็มวันในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : AUTUMN EASTERN (เชค-ออสเตรีย-สโลวัค-ฮังการี) 7 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

EUR10 : AUTUMN EASTERN (เชค-ออสเตรีย-สโลวัค-ฮังการี) 7 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 38,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 04 - 10 / 11 - 17 / 25 - 31 ตุลาคม 2560
  วันที่ 18 - 24 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)
  **ราคานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**

สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดสวยที่คาร์โลวี วารี) ล่องเรือทะเลสาปที่เมืองฮัลสตัทและชมความสวยงามของเมืองฮัลสตัทที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น UNESCO WORLD HERITAGE VIEW เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ ชมกรุงบูดาเปสต์ ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น SUPER PRO TAKAYAMA-OSAKA 5 DAYS 3 NIGHTS  

JP-PRO 02 : ทัวร์ญี่ปุ่น SUPER PRO TAKAYAMA-OSAKA 5 DAYS 3 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 27,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 09 - 13 / 16 - 20 / 23 - 27 มิถุนายน 2560
  วันที่ 30 มิถุนายน - 04 กรกฎาคม 2560

เที่ยวเมืองหลวงเก่าสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมที่เกียวโต [วัดคิโยมิสึ, ฟูจิมิอินาริ,วัดเงินกินคะคุจิ]เที่ยวหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ พร้อมบรรยากาศประทับใจไม่รู้ลืมเดินเล่นย่านเมืองเก่าลิตเติ้ลเกียวโตพร้อมชมจวนผู้ว่าอันเก่าแก่ ณ เมืองทาคายาม่า

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส (Jungfrau) 10 วัน 7 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

PRO_TG01 : อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส (Jungfrau) 10 วัน 7 คืน

ราคาทัวร์ : 99,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 12 - 21 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ)

ทัวร์ยุโรป พิชิตยอดเขาจุงเฟรา มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป ชมความมหัศจรรย์ของ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่หอเอนปิซ่า เยือนดินแดนสุดแสน โรแมนติกบนเกาะเวนิส ตื่นตาตื่นใจกับพระราชวังแวร์ซายส์

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : ยุโรปตะวันออก(เยอรมัน-เชค-ออสเตรีย-ฮังการี) 10 วัน 7 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

PRO_TG02 : ยุโรปตะวันออก(เยอรมัน-เชค-ออสเตรีย-ฮังการี) 10 วัน 7 คืน

ราคาทัวร์ : 74,900 - 79,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 27 พฤษภาคม - 05 มิถุนายน 2560
  วันที่ 12 - 21 สิงหาคม 2560  (วันแม่แห่งชาติ)

เมืองร้อยปราสาท เวียนนา ดินแดนแห่งดนตรีโมสาร์ทบูดาเปสต์ ไข่มุกแห่งแม่น้าดานูบ สโลวัค ชมความงดงามปราสาทบราติสลาวาเชสกี้ครุมลอฟ บรรยากาศสุดคลาสสิค ซาลส์บวร์ก แสนโรแมนติก มิวนิค มากด้วยสถาปัตยกรรมแห่งบาวาเลีย เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : BW..EASY CLASSIC EASTERN (เยอรมนี-ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-เชค) 8 วัน 5 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

PRO_TG03 : BW..EASY CLASSIC EASTERN (เยอรมนี-ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-เชค) 8 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 54,900 - 59,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 21 - 28 กันยายน 2560
  วันที่ 04 - 11 / 23 - 30 พฤศจิกายน 2560

เวียนนาอดีตอาณาจักใหญ่ที่มีเสน่ห์ทั้งทางด้านศิลปะ ดนตรี และธรรมชาติที่งดงาม ฮอลสตัทเมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ซาลสเบิร์กเมืองแห่งศิลปินเพลง ปรากเมืองหลวงแห่งปราก ที่เต็มไปด้วยกลิ่นไอของความโรแมนติค ชมสะพานชาร์ล

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : BW..EASY GREAT BRITAIN อังกฤษ-เวลส์ 7 วัน 4 คืน สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

PRO_TG05 : BW..EASY GREAT BRITAIN อังกฤษ-เวลส์ 7 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 49,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 10 - 16 / 17 - 23 พฤศจิกายน 2560
  **ราคาไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**

ตื่นตาตื่นใจกับเสาหินสโตนเฮ้นจ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เยือนเมืองคาร์ดิฟฟ์เดินเล่น เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ เมืองสุดแสนโรแมนติคที่โด่งดังที่สุดใน คอตส์โวลส์ สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน บ้านเกิดเช็คสเปียร์ แมนเชสเตอร์ ชมสนามโอลด์แทรฟฟอร์ด ”แมนเชสเตอร์ ย

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : PARIS FREE STYLE 7 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

PRO_TG06 : PARIS FREE STYLE 7 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 39,900 บาท

เดือน วันเดินทาง  
  วันที่ 29 มิถุนายน - 05 กรกฎาคม 2560
  **ราคาไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**

ติก นำท่านถ่ายรูปกับหอไอเฟลประตูชัยนโปเลียน เข้าชมมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส และ ล่องเรือ บาโตมุช ไปตามแม่น้ำแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น : MONO SWISS 7 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น

PRO_TG08 : MONO SWISS 7 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 53,900 - 57,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 04 - 10 / 18 - 24 กันยายน 2560
  วันที่ 06 - 12 / 20 - 26 พฤศจิกายน 2560
  วันที่ 27 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 2560
  วันที่ 01 - 07 / 03 - 09 ธันวาคม 2560
  **ราคานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า**

เต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่สวิตเซอร์แลนด์ แวะเที่ยวลูเซิร์นเมืองยอดนิยม พาขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรามรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป


หมายเหตุ : กรุณาตรวจสอบราคาถูก และราคาราคาถูก กับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง