Follow us facebook twitter
  • ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านสู่เว็บไซต์ บริษัท เวิลด์ ฮอลิเดย์ ทราเวล ค่ะ บริษัทฯ ขอนำเสนอรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวต่างประเทศทุกเส้นทางสำหรับลูกค้าทุกท่าน เพื่อสะดวกในการพิจารณาโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวประเทศต่างๆ และ ค้นหาทัวร์ท่องเที่ยวประเทศต่างๆได้อย่างรวดเร็วและง่ายที่สุดค่ะ สนใจสอบถามข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มเติมและจองทัวร์ ได้ที่ Tel. 02-6344195-8 Hot line. 091-7342815, 081-6282718 บริษัทฯ ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการกับเราค่ะ บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านด้วยความยินดีและเต็มใจค่ะ

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น สัมผัสมนต์เสน่ห์แดนอาทิตย์อุทัย เจาะลึกโปรแกรม เที่ยวญี่ปุ่น หลากหลายเส้นทาง อาทิเช่น เกียวโต โอซาก้า นิกโก้ นาโงย่า ทตโตะริ คิวชู ซัปโปโร ฮอกไกโด  ชมบรรยากาศทุ่งดอกไม้พร้อมสนุกกับกิจกรรมตามฤดูกาล เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรม ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นเพื่อสุขภาพ พร้อมสรรให้ท่านเลือกท่องเที่ยวได้ตลอดปี

 

สนใจโปรแกรมทัวร์ช่วงวันเดินทางอื่นๆเพิ่มเติม รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่ค่ะ

 

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น HI B PRO [OSAKA-TOKYO] 5 DAYS 4 NIGHTS  

JP-PRO 03 : ทัวร์ญี่ปุ่น HI B PRO [OSAKA-TOKYO] 5 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 44,900 - 47,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 15 - 19 / 20 - 24 / 22 - 26 เมษายน 2560
  วันที่ 27 เมษายน - 01 พฤษภาคม 2560
  วันที่ 28 เมษายน - 02 พฤษภาคม 2560
  วันที่ 29 เมษายน - 03 พฤษภาคม 2560
  วันที่ 03 - 07 / 04 - 08 พฤษภาคม 2560
  วันที่ 05 - 09 / 06 - 10 พฤษภาคม 2560

 

เที่ยวเมืองหลวงเก่าญีปุ่นสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมที่เกียวโต [วัดคินคะคุจิ, วัดคิโยมิสึ, ฟูจิมิอินาริ] ทดลองนั่งรถไฟชินคันเซน ที่วิ่งด้วยความเร็ว 240 กม./ชม. ล่องทะเลสาบอาชิ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ตามสภาพอากาศ)

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น SUPER PRO TAKAYAMA-OSAKA 5 DAYS 3 NIGHTS  

JP-PRO 05 : ทัวร์ญี่ปุ่น SUPER PRO TAKAYAMA-OSAKA 5 DAYS 3 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 29,900 - 45,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 10 - 14 / 11 - 15 / 14 - 18 เมษายน 2560 (เทศกาลสงกรานต์)
  วันที่ 20 - 24 / 22 - 26 / 26 - 30 เมษายน 2560
  วันที่ 27 เมษายน - 01 พฤษภาคม 2560
  วันที่ 28 เมษายน - 02 พฤษภาคม 2560
  วันที่ 29 เมษายน - 03 พฤษภาคม 2560
  วันที่ 03 - 07 / 04 - 08 พฤษภคม 2560
  วันที่ 05 - 09 / 10 - 14 พฤษภาคม 2560
  วันที่ 12 - 16 / 19 - 23 / 26 - 30 พฤษภาคม 2560
  วันที่ 02 - 06 / 09 - 13 มิถุนายน 2560
  วันที่ 16 - 20 / 23 - 27 มิถุนายน 2560
  วันที่ 30 มิถุนายน - 04 กรกฎาคม 2560

เที่ยวเมืองหลวงเก่าสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมที่เกียวโต [วัดคิโยมิสึ, ฟูจิมิอินาริ,วัดเงินกินคะคุจิ]เที่ยวหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ พร้อมบรรยากาศประทับใจไม่รู้ลืมเดินเล่นย่านเมืองเก่าลิตเติ้ลเกียวโตพร้อมชมจวนผู้ว่าอันเก่าแก่ ณ เมืองทาคายาม่า

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SUMMER FINVER 5 DAYS 3 NIGHTS  

JP-PRO 07 : ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SUMMER FINVER 5 DAYS 3 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 27,900 - 28,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 24 - 28 / 25 - 29 / 26 - 30 พฤษภาคม 2560
  วันที่ 31 พฤษภาคม - 04 มิถุนายน 2560
  วันที่ 02 - 06 / 06 - 10 / 07 -11 มิถุนายน 2560
  วันที่ 09 - 13 - 13 - 17 / 14 - 18 มิถุนายน 2560
  วันที่ 16 - 20 / 20 - 24  มิถุนายน 2560
  วันที่ 21 - 25 / 23 - 27 มิถุนายน 2560
  วันที่ 27 มิถุนายน - 01 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 28 มิถุนายน - 02 กรกฎาคม 2560
  วันที่ 30 มิถุนายน - 04 กรกฎาคม 2560

ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ดื่มน้าบริสุทธิ์ที่เกิดจากการละลายของหิมะของภูเขาไฟฟูจิ ณ บ่อน้าศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไก นมัสการขอพรจากวัดดัง วัดอาซากุซะ พร้อมเดินทางเล่นซื้อของที่ถนน นากามิเซะ

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SHOCK PRICE-B 5 DAYS 3 NIGHTS  

JP-SB 01 : ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SHOCK PRICE-B 5 DAYS 3 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 27,999 - 31,999 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 03 - 07 / 15 - 19 / 16 - 20 เมษายน 2560
  วันที่ 17 - 21 / 23 - 27 เมษายน 2560
  วันที่ 24 - 28 / 25 - 29 เมษายน 2560
  วันที่ 27 เมษายน - 01 พฤษภาคม 2560
  วันที่ 28 เมษายน - 02 พฤาภาคม 2560
  วันที่ 30 เมษายน - 04 พฤษภาคม 2560
  วันที่ 01 - 05 / 02 - 06 / 03 - 07 พฤษภาคม 2560
  วันที่ 04 - 08 / 05 - 09 / 06 - 10 พฤษภาคม 2560
  วันที่ 08 - 12 / 09 - 13 / 10 - 14 พฤษภาคม 2560
  วันที่ 11 - 15 - 12 - 16 / 13 - 17 พฤษภาคม 2560
  วันที่ 14 - 18 / 15 - 19 / 16 - 20 พฤษภาคม 2560
  วันที่ 18 - 22 / 19 - 23 / 20 - 24 พฤษภาคม 2560
  วันที่ 19 - 23 / 20 - 24 / 21 - 25 พฤษภาคม 2560
  วันที่ 22 - 26 / 23 - 27 / 24 - 28 พฤษภาคม 2560
  วันที่ 25 - 29 / 26 - 30 / 27 - 31 พฤษภาคม 2560
  วันที่ 28 พฤษภาคม - 01 มิถุนายน 2560
  วันที่ 29 พฤษภาคม - 02 มิถุนายน 2560
  วันที่ 30 พฤษภาคม - 03 มิถุนายน 2560
  วันที่ 31 พฤษภาคม - 04 มิถุนายน 2560

โตเกียวสกายทรี นมัสการขอพรจากวัดดัง วัดอาซากุซะ พร้อมเดินทางเล่นซื้อของที่ถนน นากามิเซะ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น ECO TOKYO FULL FLOWER 6 DAYS 3 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP001 : ทัวร์ญี่ปุ่น ECO TOKYO FULL FLOWER 6 DAYS 3 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 46,900 - 48,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 19 - 24 / 20 - 24 / 21 - 26 เมษายน 2560
  วันที่ 26 เมษายน - 01 พฤษภาคม 2560
  วันที่ 27 เมษายน - 02 พฤษภาคม 2560
  วันที่ 28 เมษายน - 03 พฤษภาคม 2560
  วันที่ 29 เมษายน - 04 พฤษภาคม 2560

ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ]ชื่นชมความสวยงามของทุ่งดอกพิ้งค์มอส ที่บานสะพรั่งต้อนรับฤดูร้อน [ขึ้นกับสภาพอากาศ] ชมดอกวิสทีเรีย สวนฮิตาชิซีไซด์พาร์ค ชมทุ่งดอกนีโมฟีล่า

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO EXCITING 6 DAYS 4 NIGHTS (FLOWER BLOOMING) สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP002 : ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO EXCITING 6 DAYS 4 NIGHTS (FLOWER BLOOMING)

ราคาทัวร์ : 59,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 30 เมษายน - 05 พฤษภาคม 2560

เที่ยวโตเกียว ชมความงดงามแห่งทุ่งพิ้งค์มอส ทิวลิป และต้นวิสทีเรีย สักการะหลวงพ่อโตไดบุทสึ ชมวิวฟูจิ จากสะพานแขวนยาวที่สี่สุดในญี่ปุ่น ฟูจิมิชิม่า

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN [B] 6 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP003 : ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN [B] 6 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 51,900 - 53,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 18 - 23 เมษายน 2560 
  วันที่ 26 เมษายน - 01 พฤษภาคม 2560
  วันที่ 28 เมษายน - 03 พฤษภาคม 2560

เที่ยวเมืองเกียวโต วัดคิโยมิสึ วัดคินคาคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ นั้งรถไฟชินคันเซน ชมภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) อิสระเต็มวันในโตเกียว

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN [B] REROUTE FREE OSAKA 6 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP004 : ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN [B] REROUTE FREE OSAKA 6 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 53,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 21 - 26 เมษายน 2560
  วันที่ 26 เมษายน - 01 พฤษภาคม 2560
  วันที่ 28 เมษายน - 03 พฤษภาคม 2560

เที่ยวเมืองเกียวโต วัดคิโยมิสึ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ชมภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) อิสระเต็มวันในโอซาก้า

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN - C 6 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP005 : ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN - C 6 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 56,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 21 - 26 เมษายน 2560
  วันที่ 27 เมษายน - 02 พฤษภาคม 2560

สนุกสนานกับสวนสนุกระดับโลก"ยูนิวเอร์แซลสตูดิโอ" ล่องเรือทะเลสาบอาชิ หุบเขาไข่ดำโอวาคุดานิ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ชมควางงามแห่งทุ่ง พิ้งค์มอส เที่ยวมหานครโตเกียว

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN [A] 7 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP006 : ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN [A] 7 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 54,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 16 - 22 เมษายน 2560

เมืองฮิตาชินากะ สวนฮิตาชิซีไซด์พาร์ค เมืองอาชิคางะ ชมดอกวิสทีเรีย วัดอาซากุซะ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ โกเทมบะเอ้าท์เล็ต เที่ยวเมืองเกียวโต

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น PANORAMA DELUXE 7 DAYS 5 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP007 : ทัวร์ญี่ปุ่น PANORAMA DELUXE 7 DAYS 5 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 75,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 13 - 19 เมษายน 2560(เทศกาลสงกรานต์)

ชมหมู่บ้านมรดกโลกหมู่บ้านชิราคาวาโกะชมความยิ่งใหญ่ของปราสาทมัตสนึโมโต้ บ่อน้ำศักดิ์สิทธ์โอะชิโนะฮัคไค อิสระโตเกียวเต็มวัน

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น PANORAMA 6 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP008 : ทัวร์ญี่ปุ่น PANORAMA 6 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 59,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 21 - 26 เมษายน 2560

ชมความงามเสาโทรริอิ(เสาสีส้ม)นับหมื่นต้นที่ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ วัดคินตาคูจิ วัดคิโยมิสึ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ หูบเขาโอวาคุดานิ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO PINKMOSS PLUS TAKAYAMA 5 DAYS 3 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP009 : ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO PINKMOSS PLUS TAKAYAMA 5 DAYS 3 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 45,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 17 - 21 / 18 - 22 เมษายน 2560

ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ] ชมชิบะซากุระ ปราสาทมัสซึโมโต้ ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA TOKYO FULLDAY SAKURA 6 DAYS 3 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP010 : ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA TOKYO FULLDAY SAKURA 6 DAYS 3 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 61,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 13 - 18 เมษายน 2560 (เทศกาลสงกรานต์)

เที่ยวหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ ปราสาทมัตสึโมโต้ปราสาทที่งดงามติดอันดับ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น ช้อปปิ้งแฟคทอรี่เอ้าท์เล็ต ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไก

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุน PRO TAKAYAMA JAPAN ALPS SNOW WALL 6 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP011 : ทัวร์ญี่ปุน PRO TAKAYAMA JAPAN ALPS SNOW WALL 6 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 51,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 16 - 21 / 17 - 22 เมษายน 2560

เก็บภาพความประทับใจกับกำแพงหิมะ เจแปนแอลป์ ล่องเรือทาราอิ ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ ปราสาทมัสซึโมโต้ เทศกาล NABANA NO SATO

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA ALPS & WISTERIA BLOSSOM 6 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP012 : ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA ALPS & WISTERIA BLOSSOM 6 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 59,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 27 เมษายน - 02 พฤษภาคม 2560
  วันที่ 29 เมษายน - 04 พฤษภาคม 2560

ชมความสวยงามของกำแพงหิมะและเขื่อนคุโรเบะ ณ เส้นทางสายอัลไพน์ [Japan Alps]เที่ยวเมืองมรดกโลกชื่อดัง ณ เมืองชิราคาว่าโกะ ที่จะทำให้ประทับใจไม่รู้ลืม ชมดอกวิสทีเรีย

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA JAPAN ALPS GOLDEN ROUTE 7 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP013 : ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA JAPAN ALPS GOLDEN ROUTE 7 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 61,900 - 63,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 20 - 26 เมษายน 2560
  วันที่ 28 เมษายน - 04 พฤษภาคม 2560

ชมความสวยงามของกำแพงหิมะและเขื่อนคุโรเบะ ณ เส้นทางสายอัลไพน์ [Japan Alps] เที่ยวหมู่บ ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ พร้อมบรรยากาศประทับใจไม่รู้ลืม ชมชิบะซากุระ(พิ้งค์มอส)

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA ALPS FULLWAY TOKYO-OSAKA 7 DAYS 5 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP014 : ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA ALPS FULLWAY TOKYO-OSAKA 7 DAYS 5 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 69,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 28 เมษายน - 04 พฤษภาคม 2560

เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า ชื่นชมความสวยงามของทุ่งดอกพิ้งค์มอส ที่บานสะพรั่งต้อนรับฤดูร้อน เที่ยวเมืองเกียวโต

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น AOMORI-TOKYO SAKURA BLOSSOM 6 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP015 : ทัวร์ญี่ปุ่น AOMORI-TOKYO SAKURA BLOSSOM 6 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 55,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 18 - 23 เมษายน 2560

ชมกำแพงหิมะบนเทือกเขาแอสไปร์ เมืองฮิราอิซูมิ วัดชูซอนจิ ฟาร์มสตอเบอรี่-เมืองมัตสึชิม่า เมืองฟุกุชิมะสวนฮานามิยาม่า[ชมซากุระ-ตามสภาพอากาศ] หมู่บ้านโออูจิจูคุ

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE & SOUNKYO 6 DAYS 4 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP017 : ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE & SOUNKYO 6 DAYS 4 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 59,900 - 69,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 14 - 19 เมษายน 2560 (เทศกาลสงกรานต์)
  วันที่ 18 - 23 /  21 - 26 / 22 - 27 เมษาวน 2560
  วันที่ 26 เมษายน - 01 พฤษภาคม 2560
  วันที่ 27 เมษายน - 02 พฤษภาคม 2560
  วันที่ 28 เมษายน - 03 พฤษภาคม 2560

เที่ยวชมเมืองแห่งความโรแมนติกที่ผสมผสานกับความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ ณ เมืองโอตารุ จุดชมวิวที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ที่สุดที่สุดในโลก ณ ภูเขาฮาโคะดาเตะ

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น AMAZING ALL KYUSHU 7 DAYS 5 NIGHTS สายการบิน : ทัวร์ญี่ปุ่น

JP123 : ทัวร์ญี่ปุ่น AMAZING ALL KYUSHU 7 DAYS 5 NIGHTS

ราคาทัวร์ : 70,900 บาท

เดือน วันเดินทาง
  วันที่ 09 - 15 เมษายน 2560 (เทศกาลสงกรานต์)

เที่ยวเมืองทางตอนใต้ของเกาะคิวชู สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ ชมความสวยงามปราสาทเก่าแก่ที่อยู่คู่เกาะคิวชูมาช้านาน ณ ปราสาทคุมาโมโต้ สัมผัสประสบการณ์อบทรายร้อน ที่จะทำให้ท่านลืมความเมื่อยล้า


หมายเหตุ : กรุณาตรวจสอบทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก และราคาทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก กับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง