fbpx

ทัวร์โครเอเซีย – กรีซ

Jezero Kozjak in Croatia

A-EUR01 ทัวร์ยุโรป EXPLORE CROATIA
9 วัน 6 คืน BY EK

From61,900 บาท

วันที่ 05 – 13 สิงหาคม 2562

ชมมนต์เส่นห์ของบ้านพักริมชายฝั่ง แวะถ่ายรูปกับรูปปั้นหญิงสาวกับนกนางนวล ชมความงามของอุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ ล่องเรือข้ามทะเลสาบ อุทยาน Lower Lake ชมความงามของธรรมชาติ (more…)

Croatia

A-EUR02 ทัวร์ยุโรป CROATIA WONDER
8 วัน BY EK

From56,900 บาท

วันที่ 04 – 11 กันยายน 2562
วันที่ 10 – 17 ตุลาคม 2562

ชมความอลังการของธรรมชาติทะเลสาบสีเทอร์ควอยซ์ที่อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ชมเมืองมรดกโลกดูบรอฟนิคไข่มุกแห่งทะเลอะเดรียติก หลงเสน่ห์ของกรุงซาเกรบ (more…)

A-EUR03 ทัวร์ยุโรป CROATIA WONDER TK
8 วัน 5 คืน BY TK

From53,900 บาท

วันที่ 04 – 11 กันยายน 2562
วันที่ 23 – 30 ตุลาคม 2562
วันที่ 14 – 21 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 02 – 09 ธันวาคม 2562

เยือนเมืองโอพาเทีย เมืองเต็มเปี่ยมไปด้วยมนต์เส่นห์ของบ้านพักริมชายฝั่ง ชมความงดงามของธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ (more…)

Jezero Kozjak Croatia

A-EUR04 ทัวร์ยุโรป โครเอเชีย เลสโก ซีฟิอัส
7 วัน 4 คืน BY QR

From39,999 บาท

วันที่ 17 – 23 ตุลาคม 2562
วันที่ 09 – 15 / 16 – 22 / 23 – 29 พ.ย. 62
วันที่ 26 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 2563
เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2563

เยือนเมืองซาเกร็บ ชมมหาวิหารเซนต์มาร์ค เนินเขากอร์นจิกราด ชมโบสถ์เซนต์แคทเทอรีน พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งประเทศโครเอเชีย (more…)

B-EUR01 ทัวร์ยุโรป GREATEST CROATIA
9 วัน 6 คืนBY EK

From54,900 บาท

วันที่ 13 – 21 มิถุนายน 2562
วันที่ 05 – 13 สิงหาคม 2562
วันที่ 09 – 17 / 16 – 24 กันยายน 2562
วันที่ 30 กันยายน – 08 ตุลาคม 2562

ซาเกรบ-โอพาเทีย-พลิตวิเซ่-ซาดาร์-สปลิท ดูบรอฟนิค-โทรเกียร์-ซีเบนิค ชมความอลังการของธรรมชาติทะเลสาบสีเทอร์ควอยซ์ที่อุทยานพลิทวิเซ่ ชมเมืองมรดกโลกดูบรอฟนิคไข่มุกแห่งทะเลอะเดรียติก

B-EUR02 ทัวร์ยุโรป INSIGHT THE WORLD HERITAGE SITE
10 วัน BY TG

From56,900 บาท

วันที่ 04 – 11 กันยายน 2562
วันที่ 10 – 17 ตุลาคม 2562

ซาเกรบ-พลิตวิเซ่-ซาดาร์-สปลิท ดูบรอฟนิค-โทรเกียร์-ซีเบนิค ชมความอลังการของธรรมชาติทะเลสาบสีเทอร์ควอยซ์ที่อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ ชมเมืองมรดกโลกดูบรอฟนิคไข่มุกแห่งทะเลอะเดรียติก

DS01 ทัวร์ยุโรป INSIGHT THE WORLD HERITAGE SITE
10 วัน BY TG

From120,000 บาท

วันที่ 12 – 21 / 19 – 28 กรกฎาคม 2562
วันที่ 26 กรกฎาคม – 04 สิงหาคม 2562
วันที่ 09 – 18 / 16 – 25 สิงหาคม 2562
วันที่ 23 – สิงหาคม – 01 กันยายน 2562

เยือนกรุงเวียนนา เที่ยวเมืองมรดกโลก ชมเมืองตากอากาศสาธารณรัฐสโลเวเนีย ที่งดงามทั้งทะเลสาบ ภูเขา เที่ยซโครเอเชีย ซาเกรบ-โอพาเทีย-พลิตวิเซ่-ซาดาร์-สปลิท ดูบรอฟนิค-โทรเกียร์-ซีเบนิค (more…)

GRE01 ทัวร์ยุโรป IMPRESSIONS OF GREECE
8วัน BY EY

From126,800 บาท

วันที่ 11 – 18 กรกฎาคม 2562

เดินทางสู่ดินแดนเทพนิยายแห่งสรวงสวรรค์ เยี่ยมชมดินแดนแห่งอารยธรรม ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชนชาติกรีซ ล่องเรือสู่เกาะแห่งสวรรค์ (more…)

santorini Greece

GRE02 ทัวร์ยุโรป IMPRESSIONS OF GREECE เจาะลึกกรีซ เมืองแห่งตานานกรีกโบราณ
10วัน BY OS

From127,800 บาท

วันที่ 09 -18 ตุลาคม 2562

เดินทางสู่ดินแดนเทพนิยายแห่งสรวงสวรรค์ เอเธนส์ ชมเมือง อโครโปลิส วิหารพาร์เธนอน ย่านปลาก้า เยี่ยมชมดินแดนแห่งอารยธรรม (more…)

Coast_Houses Greece

GRE03 ทัวร์ยุโรป IMPRESSIONS OF GREECE เจาะลึกกรีซ ดินแดนแห่งเทพเจ้า
8วัน BY EK

From109,900 บาท

วันที่ 04 – 11 ตุลาคม 2562

เดินทางสู่ดินแดนเทพนิยายแห่งสรวงสวรรค์ เยี่ยมชมดินแดนแห่งอารยธรรม ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชนชาติกรีซ ล่องเรือสู่เกาะแห่งสวรรค์ (more…)