ทัวร์กัมพูชา

CAM01 ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ-นครวัด-นครธม
3 วัน 2 คืน BY FD

From12,900 บาท

วันที่ 07 – 09 / 21 – 23 / 29 – 31 ธ.ค. 2561
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 02 มกราคม 2562
วันที่ 04 – 06 / 11 – 13 มกราคม 2562
วันที่ 18 – 20 / 25 – 27 มกราคม 2562

ล่องเรือชมโตนเลสาบ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมการแสดงชุดระบำอัปสรพร้อมอาหารค่ำ ปราสาทบันทายศรี เมืองนครธม ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม (more…)

CAM02 ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ
3 วัน 2 คืน BY FD

From12,900 บาท

วันที่ 08 – 10 / 09 – 11 / 15 – 17 ธ.ค. 2561
วันที่ 22 – 24 / 29 – 31 ธันวาคม 2561
วันที่ 30 ธันวาคม 2561 – 01 มกราคม 2562
วันขึ้นปีใหม่ – เดือนมกราคม 2562

กรุงพนมเปญ อนุสาวรีย์อิสรภาพ วัดพนม คุกตวลสเลง พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล สักการะพระเจดีย์เงิน เดินช้อปปิ้งตลาดซาทะไม เมืองเสียมเรียบ (more…)

CAM03 ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ
3 วัน 2 คืน BY PG

From15,900 บาท

วันที่ 30 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2561
วันที่ 01 – 03 / 14 – 16 ธันวาคม 2561

พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล วัดพระแก้ว นมัสการพระแก้วมรกตของเขมร อนุสาวรีย์อิสรภาพ วัดพนม คุกตวลสเลง ตลาดซาทะไม (more…)

CAM04 ทัวร์กัมพูชา ซัวซไดย กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ
3 วัน 2 คืน BY PG

From15,888 บาท

วันที่ 19 – 21 มกราคม 2562
วันที่ 02 – 04 / 08 – 10 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 15 – 17 / 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 08 – 10 / 15 – 17 / 29 – 31 มี.ค. 2562

พนมเปญ พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล เจดีย์เงิน อนุสาวรีย์อิสรภาพ วัดพนม คุกตวลสเลง ตลาดซาทะไม สักการะศาลองค์เจ๊ก-องค์จอม (more…)