ทัวร์กัมพูชา

CAM01 ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ-นครวัด-นครธม
3 วัน 2 คืน BY FD

From10,900 บาท

วันที่ 01 – 03 / 08 – 10 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 15 – 17 / 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 01 – 03 / 08 – 10 / 15 – 17 มี.ค. 2562
เดือนมีนาคม – เดือนเมษายน 2562

ล่องเรือชมโตนเลสาบ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมการแสดงชุดระบำอัปสรพร้อมอาหารค่ำ ปราสาทบันทายศรี เมืองนครธม ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม (more…)

CAM02 ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ
3 วัน 2 คืน BY FD

From12,900 บาท

วันที่ 02 – 04 / 09 – 11 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 16 – 18 / 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 02 – 04 / 09 – 11 / 16 – 18 มีนาคม 2562
เดือนมีนาคม – เดือนเมษายน 2562

กรุงพนมเปญ อนุสาวรีย์อิสรภาพ วัดพนม คุกตวลสเลง พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล สักการะพระเจดีย์เงิน เดินช้อปปิ้งตลาดซาทะไม เมืองเสียมเรียบ (more…)