ทัวร์กัมพูชา

CAM01 ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ-นครวัด-นครธม
3 วัน 2 คืน BY FD

From9,999 บาท

วันที่ 10 – 12 เมษายน 2562
วันที่ 11 – 13 / 12 – 14 / 13 – 15 เม.ย. 2562
วันที่ 26 – 28 เมษายน 2562
เดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม 2562

ล่องเรือชมโตนเลสาบ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมการแสดงชุดระบำอัปสรพร้อมอาหารค่ำ ปราสาทบันทายศรี เมืองนครธม ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม (more…)

CAM02 ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ
3 วัน 2 คืน BY FD

From12,900 บาท

วันที่ 12 – 14 / 13 – 15 / 14 – 16 เม.ย. 2562
วันที่ 27 – 29 เมษายน 2562
วันที่ 04 – 06 / 18 – 20 / 25 – 27 พ.ค. 2562
เดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม 2562

กรุงพนมเปญ อนุสาวรีย์อิสรภาพ วัดพนม คุกตวลสเลง พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล สักการะพระเจดีย์เงิน เดินช้อปปิ้งตลาดซาทะไม เมืองเสียมเรียบ (more…)