ทัวร์กัมพูชา

CAM01 ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ-นครวัด-นครธม
3 วัน 2 คืน BY FD

From10,900 บาท

วันที่ 14 – 16 / 28 – 30 กันยายน 2561
วันที่ 05 – 07 / 19 – 21 / 26 – 28 ต.ค. 2561
วันที่ 02 – 04 / 09 – 11 / 16 – 18 พ.ย. 2561
เดือนพฤศจิกายน 2561 – เดือนมกราคม 2562

ล่องเรือชมโตนเลสาบ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมการแสดงชุดระบำอัปสรพร้อมอาหารค่ำ ปราสาทบันทายศรี เมืองนครธม ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม (more…)

CAM02 ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ
3 วัน 2 คืน BY FD

From11,900 บาท

วันที่ 29 กันยายน – 01 ตุลาคม 2561
วันที่ 06 – 08 / 13 – 15 ตุลาคม 2561
วันที่ 20 – 22 / 27 – 29 ตุลาคม 2561
เดือนพฤศจิกายน 2561 – เดือนมกราคม 2562

กรุงพนมเปญ อนุสาวรีย์อิสรภาพ วัดพนม คุกตวลสเลง พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล สักการะพระเจดีย์เงิน เดินช้อปปิ้งตลาดซาทะไม เมืองเสียมเรียบ (more…)

CAM03 ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ
3 วัน 2 คืน BY PG

From15,900 บาท

วันที่ 05 – 07 ตุลาคม 2561
วันที่ 02 – 04 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 30 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2561
เดือนธันวาคม – วันขึ้นปีใหม่ 2562

พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล วัดพระแก้ว นมัสการพระแก้วมรกตของเขมร อนุสาวรีย์อิสรภาพ วัดพนม คุกตวลสเลง ตลาดซาทะไม (more…)