fbpx

ทัวร์กัมพูชา

cambodia

CAM01 ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ-นครวัด-นครธม
3 วัน 2 คืน BY FD

From9,999 บาท

วันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2562
วันที่ 06 – 08 / 27 – 29 กันยายน 2562
วันที่ 01 – 03 / 15 – 17 พฤศจิกายน 2562
เดือนธันวาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563

ล่องเรือชมโตนเลสาบ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมการแสดงชุดระบำอัปสรพร้อมอาหารค่ำ ปราสาทบันทายศรี เมืองนครธม ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม (more…)

cambodia โตนเลสาบ

CAM02 ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ
3 วัน 2 คืน BY FD

From12,900 บาท

วันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2562
วันที่ 06 – 08 / 20 – 22 กันยายน 2562
วันที่ 04 – 06 / 11 – 13 ตุลาคม 2562
เดือนพฤศจิกายน 2562 – เดือนมีนาคม 2563

กรุงพนมเปญ อนุสาวรีย์อิสรภาพ วัดพนม คุกตวลสเลง พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล สักการะพระเจดีย์เงิน เดินช้อปปิ้งตลาดซาทะไม เมืองเสียมเรียบ (more…)