ทัวร์จอร์แดน

AMM01 ทัวร์จอร์แดน JORDAN IN DREAM
7 วัน 4 คืน BY RJ

From63,900 บาท

วันที่ 17 – 23 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 07 – 13 มีนาคม 2562
วันที่ 12 – 18 / 13 – 19 เมษายน 2562
วันที่ 30 เมษายน – 06 พฤษภาคม 2562

นครเจอราช ซุ้มประตูกษัตริย์เฮเดรียน ถนนคาร์โด เมืองเครัค ชมปราสาทเครัคแห่งครูเสด ชมนครเพตรา มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ (more…)

AMM02 ทัวร์จอร์แดน MAHABA JORDAN
6 วัน 3 คืน BY RJ

From63,900 บาท

วันที่ 12 – 17 เมษายน 2562

นครเจอราช เมืองพันเสา ซุ้มประตูกษัตริย์เฮเดรียน สนามแข่งม้าฮิปโปโดรม ชมวิหารเทพีอาร์เทมิส เมืองเครัค ชมปราสาทเครัคแห่งครูเสด (more…)

AMM03 ทัวร์จอร์แดน มหัศจรรย์ JORDAN
6 วัน 3 คืน BY RJ

From49,900 บาท

วันที่ 21 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 07 – 12 / 21 – 26 มีนาคม 2562
วันที่ 04 – 09 / 11 – 16 เมษายน 2562

ท่องเที่ยวในจอร์แดน เมืองมาดาบาหรือเมืองแห่งโมเสก เมืองเครัคชมทิวทัศน์อันงดงามของหุบเขาทั้งสองข้างทาง”แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน” (more…)