ทัวร์จอร์แดน

Petra Jordan

AMM01 ทัวร์จอร์แดน เสน่ห์หาเพตรา
7 วัน 4 คืน BY EK

From43,900 บาท

วันที่ 23 – 29 กันยายน 2562

กรุงอัมมาน เมืองมาดาบา ชมโบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ ขึ้นชมภูเขาเนโบ ชมโบสถ์อนุสรณ์โมเสส เมืองเครัค เมืองเพตรา (more…)

jordan wadirum

AMM02 ทัวร์จอร์แดน JORDAN & ISRAEL THE HOLY LAND
7 วัน 4 คืน BY EK

From55,900 บาท

วันที่ 09 – 15 กันยายน 2562

กรุงอัมมาน เมืองมาดาบา ชมโบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์ ทะเลทรายวาดิรัม นั่งรถจี๊ปท่องทะเลทราย เมืองเพตรานครสีชมพู มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ (more…)

Petra

AMM03 ทัวร์จอร์แดน JORDAN IN DREAM
7 วัน 4 คืน BY RJ

From63,900 บาท

วันที่ 22 – 28 ตุลาคม 2562
วันที่ 04 – 10 ธันวาคม 2562
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
วันขึ้นปีใหม่ 2563

กรุงอัมมาน ดินแดนศักดิ์สิทธิ์เมาท์เนโบ เมืองมาดาขาเมืองแห่งโมเสด นั่งรถกระบะเปิดหลังคารับบรรยากาศท้องทะเลทรายวาดิรัม เมืองอคาบาล่องเรือกระจก (more…)

Jordan Wadirum

AMM04 ทัวร์จอร์แดน MARHABA JORDAN
6 วัน 3 คืน BY RJ

From65,900 บาท

วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563

กรุงอัมมาน ดินแดนศักดิ์สิทธิ์เมาท์เนโบ เมืองมาดาบาเมืองแห่งโมเสด ทะเลทรายวาดิรัม เมืองเพตรา เมืองมรดกโลก มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ (more…)

Petra

AMM05 ทัวร์จอร์แดน THE MYSTIC OF JORDAN
7 วัน 4 คืน BY EK

From43,900 บาท

วันที่ 07 – 13 ตุลาคม 2562
วันที่ 11 – 17 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 03 – 09 ธันวาคม 2562

กรุงอัมมาน เมืองมาดาบา ชมโบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์ ขึ้นชมภูเขาเนโบ ชมโบสถ์อนุสรณ์โมเสส เมืองเพตรา มหานครศิลาทรายสีชมพู (more…)