ทัวร์จอร์แดน

AMM01 ทัวร์จอร์แดน JORDAN IN DREAM
7 DAYS 4 NIGHTS BY RJ

From69,900 บาท

วันที่ 29 ธันวาคม – 04 มกราคม 2562

กรุงอัมมาน นครเจอราช(เมืองพันเสา) ชมปราสาทเครัคแห่งครูเสด ชมเมืองเพตรา พบความสวยงามมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ ชมโรงละครโรมัน เมืองอคาบา ลงเรือท้องกระจกแล่นในทะเลแดง ทะเลทรายวาดิรัม (more…)

AMM02 มหัศจรรย์ จอร์แดน
6 วัน 3 คืน BY RJ

From59,900 บาท

วันที่ 06 – 11 ธันวาคม 2561
วันที่ 28 ธันวาคม 2561 – 02 มกราคม 2562

กรุงอัมมาน เมืองมาดาบา เมาท์เนโบ เมืองเครัค ปราสาทเครัคแห่งครูเสด เมืองอคาบา ลงเรือท้องกระจกแล่นในทะเลแดง ทะเลทรายวาดิรัม (more…)