ทัวร์จีน

CHI01 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ล่องเรือถัวเจียง เมืองโบราณฟ่งหวง (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY FD

From20,888 บาท

วันที่ 11 – 15 เมษายน 2562
วันที่ 17 – 21 / 24 – 28 เมษายน 2562
วันที่ 08 – 12 / 15 – 19 / 22 – 26 พ.ค. 2562
วันที่ 12 – 16 / 26 – 30 มิถุนายน 2562

เมืองฟ่งหวง อิสระชมเมืองโบราณ ชมสะพานสายรุ้ง ล่องเรือแพถัวเจียง เมืองจางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว สะพานกระจก (more…)

CHI02 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ถ้ำประตูสวรรค์ พิพิธภัณฑ์หม่าหวังตุย (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
4 วัน 3 คืน BY FD

From30,888 บาท

วันที่ 12 – 15 / 13 – 16 เมษายน 2562

เมืองจางเจียเจี้ย นั่งกระเช้าสู่ภูเขาเทียนเหมินซาน ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินต้ง พิสูจนืความกล้าบนสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก ชมจิตรกรรมภาพวาดทราย (more…)

CHI03 ทัวร์จีน SAVE PRICE จางเจียเจี้ย เที่ยว 2 เขา เทียนเหมินซาน อุทยานจางเจียเจี้ย
4 วัน 3 คืน BY FD

From14,888 บาท

วันที่ 10 – 13 / 14 – 17 เมษายน 2562
วันที่ 19 – 22 / 26 – 29 เมษายน 2562
วันที่ 09 – 12 / 17 – 20 / 24 – 27 พ.ค. 2562
เดือนมิถุนายน 2562

เมืองจางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินต้ง อุทยานจางเจียเจี้ย ลำธารแส้ม้าทอง เมืองฉางซา สวนเทียนซินเก๋อ (more…)

CHI04 ทัวร์จีน ครบสูตรมรดกโลก จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง ไม่ลงร้านช้อป PLAN B
6 วัน 5 คืน BY WE

From22,888 บาท

วันที่ 26 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2562
วันที่ 24 – 29 พฤษภาคม 2562

เมืองโบราณฟ่งหวง ชมสะพานสายรุ้ง ล่องเรือแพถัวเจียง เมืองจางเจียเจี้ย พิสูจน์ความกล้าบนสะพานแก้วที่ยาวที่สุด อุทยานจางเจียเจี้ย ชมสวนจอมพลเฮ่อหลง (more…)

CHI05 ทัวร์จีน SPECIAL PRICE จางเจียเจี้ย พิชิตเขาเทียนเหมิน สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
4 วัน 3 คืน BY FD

From12,888 บาท

วันที่ 05 – 08 / 11 – 14 เมษายน 2562
วันที่ 18 – 21 / 25 – 28 เมษายน 2562
วันที่ 03 – 06 / 23 – 26 พฤษภาคม 2562
วันที่ 06 – 09 / 20 – 23 มิถุนายน 2562

เมืองจางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว ถ้ำเทียนเหมินต้ง พิสูจน์ความกล้าบนสะพานแก้วที่ยาวที่สุด ชมจิตรกรรมภาพวาดทราย ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน (more…)

CHI06 ทัวร์จีน คุนหมิง แชงกรีล่า พิชิต 2 ภูเขาหิมะ
6 วัน 5 คืน BY TG

From24,888 บาท

วันที่ 05 – 10 / 06 – 11 เมษายน 2562
วันที่ 10 – 15 เมษายน 2562
วันที่ 19 – 24 / 20 – 25 เมษายน 2562
เดือนเมษายน – เดือนกรกฎาคม 2562

เมืองต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย ผ่านชมเจดีย์สามองค์ เมืองจงเตี้ยน แวะชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ชมเมืองโบราณแชงกรีล่า (more…)

CHI07 ทัวร์จีน คุนหมิง ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก โชว์จางอวี้โหมว
5 วัน 4 คืน BY TG

From20,888 บาท

วันที่ 27 – 31 มีนาคม 2562
วันที่ 10 – 14 / 11 – 15 เมษายน 2562
วันที่ 24 – 28 เมษายน 2562
เดือนเมษายน – เดือนกรกฎาคม 2562

เมืองต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว ทะเลสาบเอ๋อไห่ วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย เมืองลี่เจียง สระน้ำมังกรดำ ชมเมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (more…)

CHI08 ทัวร์จีน SAVE PRICE คุนหมิง ภูเขาหิมะมังกรหยก แชงกรีล่า
6 วัน 5 คืน BY 8L

From16,888 บาท

29 มีนาคม – 03 เมษายน 2562
วันที่ 26 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2562
วันที่ 12 – 17 กรกฎาคม 2562

นครคุนหมิง เมืองต้าหลี่ ชมทะเลสาบเอ๋อไห่ ซานถ่าหรือเจดีย์3องค์ เมืองโบราณลี่เจียง นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่เขาหิมะมังกรหยก สระน้ำมังกรดำ (more…)

CHI09 ทัวร์จีน BEST TIME TO BEIJING กำแพงเมืองจีน ชมพระราชวัง
4 วัน 3 คืน BY TG

From18,888 บาท

วันที่ 23 – 26 มีนาคม 2562
วันที่ 30 มีนาคม – 02 เมษายน 2562

กรุงปักกิ่ง ถนนโบราณเฉียนเหมิน จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน ชมการแสดงกายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง (more…)

CHI10 ทัวร์จีน BEIJING WOW TG PROMOTION
5 วัน 3 คืน BY TG

From20,888 บาท

วันที่ 04 – 08 / 26 – 30 เมษายน 2562
วันที่ 01 – 05 / 09 – 13 / 16 – 20 พ.ค. 2562

กรุงปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน ชมการแสดงกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อน ถนนหวังฝูจิ่ง (more…)

CHI11 ทัวร์จีน BEIJING CHECK IN OLYMPIC TOWER
5 วัน 3 คืน BY CA

From19,888 บาท

วันที่ 11 – 15 / 12 – 16 / 13 – 17 เม.ย. 2562
วันที่ 30 เมษายน – 04 พฤษภาคม 2562
วันที่ 16 – 20 พฤษภาคม 2562

เดินทางสู่กรุงปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน อิสระกับการช้อปปิ้ง ที่ถนนหวังฝูจิ่ง ชมพระราชวังฤดูร้อน “อวี้เหอหยวน” ศูนย์ผีเซียะ (more…)

CHI12 ทัวร์จีน ปักกิ่ง ตะลุยแดนมังกร โชว์กายกรรม
5 วัน 3 คืน BY TG

From27,888 บาท

วันที่ 11 – 15 / 13 – 17 เมษายน 2562

กรุงปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน ชมการแสดงกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน ถนนหวังฝูจิ่ง (more…)

CHI13 ทัวร์จีน HILIGHT ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง
5 วัน 4 คืน BY TG

From23,888 บาท

วันที่ 24 – 28 เมษายน 2562
วันที่ 01 – 05 / 04 – 08 พฤษภาคม 2562
วันที่ 17 – 21 / 24 – 28 พฤษภาคม 2562

กรุงปักกิ่ง ช้อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ตลาดหงเฉียว ชมการแสดงกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน (more…)

CHI14 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี เมืองโบราณอู่เจิ้น เวนิชแห่งเจ้อเจียง
5 วัน 4 คืน BY TG

From22,888 บาท

วันที่ 27 – 31 มีนาคม 2562

เมืองเซี่ยงไฮ้ ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ชมวิวบนเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ เมืองโบราณอู่เจิ้น เมืองหังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง (more…)

CHI15 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ไฉไล สวนสนุกดิสนีย์แลนด์
4 วัน 3 คืน BY CA

From16,888 บาท

วันที่ 12 – 15 เมษายน 2562 (ว่าง 1 ที่)
วันที่ 27 – 30 เมษายน 2562 (ว่าง 1 ที่)
วันที่ 01 – 04 / 18 – 21 / 25 – 28 พ.ค. 2562
วันที่ 08 – 11 / 22 – 25 มิถุนายน 2562

เซี่ยงไฮ้ เมืองโบราณเยี่ยเหอ เมืองหังโจว ถนนโบราณเหอฝังเจีย หมู่บ้านเหมยเจียอู ล่องเรือทะเลสาบซีหู ย่านศิลปะถนนเทียนจื่อฝาง (more…)

CHI16 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว ดิสนีย์แลนด์
5 วัน 3 คืน BY XJ

From19,888 บาท

วันที่ 10 – 14 / 13 – 17 เมษายน 2562

เมืองหังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย มหานครเซี่ยงไฮ้ นั่งรถไฟอุโมงค์เลเซอร์ลอดอุโมงค์ใต้แม่น้ำหวังผู่ ช้อปปิ้งตลาดเฉิงหวังเมี่ยว (more…)

CHI17 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี มหานครตะวันออก
5 วัน 3 คืน BY MU

From17,888 บาท

วันที่ 10 – 14 เมษายน 2562
วันที่ 25 – 29 เมษายน 2562
วันที่ 02 – 06 / 16 – 20 พฤษภาคม 2562
เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2562

เมืองอู๋ซี วัดพระใหญ่หลิงซานต้าฝอ เมืองซูโจว จัตุรัสหยวนหยง เมืองหังโจว ล่องทะเลสาบซีหู หมู่บ้านเหมยเจียอู มหานครเซี่ยงไฮ้ (more…)

CHI18 ทัวร์จีน ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน วัดเส้าหลิน
5 วัน 4 คืน BY FD

From29,888 บาท

วันที่ 05 – 09 เมษายน 2562
วันที่ 13 – 17 เมษายน 2562 (ว่าง 1 ที่)
วันที่ 16 – 20 พฤษภาคม 2562

เมืองซีอาน เมืองลั่วหยาง ถ้ำแกะสลักหลงเหมิน วัดถ้ำเฟิงเซียนซือ แวะชมร้านกระเบื้องม้าสามสี สุสานขุนพลกวนอู ชมเทศกาลดอกโบตั๋น (more…)

CHI19 ทัวร์จีน ซีอาน เจาะตำนานสุสานจิ๋นซี
4 วัน 3 คืน BY FD

From19,888 บาท

วันที่ 04 – 07 / 11 – 14 เมษายน 2562
วันที่ 01 – 04 พฤษภาคม 2562

เมืองซีอาน โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซี พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซี กำแพงเมืองซีอาน ชมโชว์ราชวงศ์ถัง วัดฉือเอิน พิพิธภัณฑ์ซีอาน (more…)

CHI20 ทัวร์จีน ซีอาน ลั่วหยาง มหัศจรรย์ถ้ำผาหลงเหมิน (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY FD

From25,888 บาท

วันที่ 26 – 30 เมษายน 2562
วันที่ 01 – 05 / 23 – 27 พฤษภาคม 2562

นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองลั่วหยาง วัดเส้าหลิน ชมการแสดงกังฟู วัดม้าขาว ประตูเมืองลี่จิง เดินชมถนนโบราณหมิงซิง ผาหินแกะสลักหลงเหมิน (more…)

CHI21 ทัวร์จีน บินตรงเจิ้งโจว หยุนไถซาน เทศกาลดอกโบตั๋น (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY WE

From32,888 บาท

วันที่ 13 – 17 เมษายน 2562

เมืองเจิ้งโจว เมืองเจียวจัว อุทยานหยุนไถซาน เมืองลั่วหยาง ชมเทศกาลดอกโบตั๋น ผาหินแกะสลักหลงเหมิน เมืองหลิงเป่า เมืองซีอาน (more…)

CHI22 ทัวร์จีน HELLO SNOW CHENGDU DAGU GLACIER
6 วัน 5 คืน BY TG

From32,888 บาท

วันที่ 11 – 16 / 12 – 17 / 13 – 18 เม.ย. 2562

เมืองเฉิงตู อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะกลาเซียร์ นั่งกระเช้าชมภูเขาหิมะ 3 ลูก อุทยานแห่งชาติหวงหลง อุทยานซงผิงโกวที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นจิ่วจ้ายโกวน้อย (more…)

CHI23 ทัวร์จีน เฉิงตู ไห่โหลวโกว ธารน้ำแข็งการ์เซียร์
6 วัน 5 คืน BY TG

From33,888 บาท

วันที่ 10 – 15 เมษายน 2562

เมืองหลูติ้ง ชมสะพานหลูติ้ง เมืองคังติ้ง อุทยานมู่เกอโช่ว ทะเลสาบมู่เกอโช่ว เมืองไห่โหลวโกว อุทยานน้ำแข็งไห่โหลวโกว ชมธารน้ำแข็งการ์เซียร์ (more…)

CHI24 ทัวร์จีน เฉิงตู ซงผิงโกว การ์เซียสวรรค์
5 วัน 4 คืน BY 3U

From19,888 บาท

วันที่ 24 – 28 เมษายน 2562
วันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2562

เมืองเฉิงตู อุทยานซงผิงโกว เมืองเม่าเสียน อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย นั่งกระเช้าชมภูเขาน้ำแข็งหิมะ 3 ลูก ทะเลสาบต้ากู๋ (more…)

CHI25 ทัวร์จีน กุ้ยหลิน ซานเจียง หยางซั่ว (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
6 วัน 5 คืน BY CZ

From19,888 บาท

วันที่ 29 มี.ค. – 03 เม.ย. 2562 (ว่าง 2 ที่)

เมืองกุ้ยหลิน เมืองซานเจียง หมู่บ้านเฉิงหยางปาจ้าย ชมเจดีย์เผ่าต้ง สะพานลมฝนเฉิงหยาง ถ้ำเงิน ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง เมืองหยางซั่ว (more…)

CHI26 ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว นาขั้นบันไดหลงจี๋ (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
6 วัน 5 คืน BY CZ

From24,888 บาท

วันที่ 12 – 17 เมษายน 2562

เมืองกุ้ยหลิน อำเภอหลงเซิน ชมนาขั้นบันไดหลงจี๋ ถ้ำเงิน ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง เมืองหยางซั่ว เดินเล่นถนนฝรั่ง เขาเหยาซาน นั่งกระเช้าไฟฟ้า (more…)

CHI27 ทัวร์จีน หังโจว ผู่โถวซาน (พักบนเกาะ) นมัสการเจ้าแม่กวนอิม
5 วัน 3 คืน BY CA

From19,888 บาท

วันที่ 10 – 14 / 11 – 15 เมษายน 2562
วันที่ 16 – 20 พฤษภาคม 2562

เมืองหังโจว ท่าเรือจูเจียเจียน เกาะผู่โถวซาน วัดผู่จี้ สักการะเจ้าแม่กวนอิมแห่งเกาะผู่โถวซาน วัดเจ้าแม่กวนอิม สักการะเจ้าแม่กวนอิมหนานไห่ (more…)

CHI28 ทัวร์จีน ทิเบต ดินแดนแห่งหลังคาโลก ทะเลสาบหยางหู
6 วัน 5 คืน BY 3U

From35,888 บาท

วันที่ 26 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2562
วันที่ 15 – 20 พฤษภาคม 2562
วันที่ 16 – 21 มิถุนายน 2562

ท่าอากาศยานเฉิงตู บินภายในสู่นครลาซา พระราชวังโหลวปูหลินคา พระราชวังโปตาลา อารามโจคัง ตลาดบาร์ฆอร์ ทะเลสาบหยางหู (more…)

CHI29 ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ ต้าจู๋ (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY WE

From22,888 บาท

วันที่ 02 – 06 / 05 – 09 เมษายน 2562
วันที่ 10 – 14 / 13 – 17 / 14 – 18 เม.ย. 2562
วันที่ 24 – 28 / 26 – 30 เมษายน 2562
เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2562

เมืองฉงชิ่ง เมืองอู่หลง อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า-สามสะพานสวรรค์ ระเบียงแก้วอู่หลง ถ้ำฝูหยงต้ง สวนเอ๋อหลิง หมู่บ้านโบราณฉือชีโข่ว (more…)

CHI30 ทัวร์จีน ฉงชิ่ง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ ว่านเซิ่น สะพานกระจก (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY WE

From23,888 บาท

วันที่ 08 – 12 / 17 – 21 พฤษภาคม 2562
วันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2562

เมืองฉงชิ่ง หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว เมืองอู่หลง อุทยานเขานางฟ้า อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า-สะพานสวรรค์ พิสูจน์ความกล้าที่ระเบียงแก้วอู่หลง (more…)

CHI31 ทัวร์จีน ฉงชิ่ง ล่องเรือสำราญหรู ระดับ 5 ดาว CENTURY PARAGON (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY WE

From30,888 บาท

วันที่ 16 – 20 เมษายน 2562
วันที่ 14 – 18 / 21 – 25 พฤษภาคม 2562
วันที่ 04 – 08 มิถุนายน 2562

เเมืองฉงชิ่ง ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย ช้อปปิ้งย่านหงหยาต้ง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง เจดีย์สือเป่าไจ้ เมืองโบราณไป๋ตี้เฉิง เสินหนงซวี (more…)

CHI32 ทัวร์จีน เต้าเฉิง ย่าติง THE LAST SHANGRI-LA บินภายใน (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
6 วัน 5 คืน BY 3U

From36,888 บาท

วันที่ 08 – 13 พฤษภาคม 2562
วันที่ 26 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2562

เมืองเฉิงตู ซิงตูเฉียว สะพานหลูติง เมืองหลีถัง ชมทุ่งหญ้าโปหว่า เมืองย่าติง อุทยานย่าติง ยอดเขายานม่ายหยง ทุ่งหญ้าลั่วหรง (more…)

CHI33 ทัวร์จีน เทียนสิน ปักกิ่ง รถไฟความเร็วสูง
5 วัน 3 คืน BY CA

From17,888 บาท

วันที่ 10 – 14 พฤษภาคม 2562
วันที่ 31 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 2562

กรุงปักกิ่ง หอฟ้าเทียนถาน พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน ช้อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน ผ่านชมและถ่ายรูปหน้าสนามกีฬารังนก (more…)

CHI34 ทัวร์จีน มองโกเลียใน ดินแดนแห่งทุ่งหญ้า (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
6 วัน 5 คืน BY 3U

From31,888 บาท

วันที่ 24 – 29 พฤษภาคม 2562
วันที่ 12 – 17 มิถุนายน 2562

เมืองเออร์ดอส สุสานเจงกิสข่าน เมืองเปาโถว สนุกกับกิจกรรมบนเนินทรายเสี่ยงซาวาน อารามอู่ตังเจา อารามเหม่ยต้ายเจา ทุ่งหญ้าซีลามู่เหริน (more…)