Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

ทัวร์จีน

PROMOTION

CHI01 ทัวร์จีน PARADISE OF ZHANGJIAJIE
4 วัน 3 คืน BY FD

From13,900 บาท

วันที่ 06 – 09 / 13 – 16 / 26 – 29 ก.ค. 2561
วันที่ 10 – 13 / 23 – 26 / 24 – 27 ส.ค. 2561
วันที่ 31 สิงหาคม – 03 กันยายน 2561
เดือนกันยายน – เดือนตุลาคม 2561

ฉางซา เมืองจางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว สะพานกระจก ถ้ำเทียนเหมินต้ง ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน ซื้อของฝากที่ถนนซีปู้เจีย (more…)

CHI02 ทัวร์จีน ครบสูตรมรดกโลก จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง
6 วัน 5 คืน BY WE

From21,900 บาท

วันที่ 04 – 09 / 11 – 16 กรกฎาคม 2561
วันที่ 18 – 23 / 25 – 30 กรกฎาคม 2561
วันที่ 01 – 06 / 08 – 13 / 15 – 20 ส.ค. 2561
เดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน 2561

เมืองฟ่งหวง ล่องเรือถัวเจียง สะพานสายรุ้ง เมืองจางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว ถ้ำประตูสวรรค์ อุทยานจางเจียเจี้ย สวนจอมพลเฮ่อหลง (more…)

CHI03 ทัวร์จีน สุดคุ้ม จางเจียเจี้ย-เมืองโบราณฟ่งหวง
5 วัน 4 คืน BY FD

From15,900 บาท

วันที่ 11 – 15 / 18 – 22 / 27 – 31 ก.ค. 2561
วันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2561
วันที่ 29 สิงหาคม – 02 กันยายน 2561
เดือนกันยายน – เดือนตุลาคม 2561

เมืองฉางซา เมืองโบราณฟ่งหวง อิสระชมเมืองเก่าฟ่งหวง ล่องเรือถัวเจียง เมืองจางเจียเจี้ย จิตรกรรมภาพวาดทราย ถนนซีปู้เจีย (more…)

CHI04 ทัวร์จีน SUPER SAVE จางเจียเจี้ย-สะพานแก้ว
5 วัน 4 คืน BY WE

From17,900 บาท

วันที่ 06 – 10 / 13 – 17 กรกฎาคม 2561
วันที่ 20 – 24 / 26 – 30 กรกฎาคม 2561
วันที่ 03 – 07 / 10 – 14 สิงหาคม 2561
เดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน 2561

เมืองจางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก อุทยานจางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว ถ้ำเทียนเหมินต้ง จิตรกรรมภาพวาดทราย (more…)

CHI05 ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก
5 วัน 4 คืน BY TG

From26,900 บาท

วันที่ 18 – 22 / 26 – 30 กรกฎาคม 2561
วันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2561
วันที่ 29 สิงหาคม – 02 กันยายน 2561
วันที่ เดือนกันยายน – เดือนตุลาคม 2561

คุนหมิง เมืองโบราณต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย ทะเลสาบเอ๋อไห่ เมืองลี่เจียง สวสาธารณะเหยหลงถาน เมืองโบราณลี่เจียง (more…)

CHI06 ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
6 วัน 5 คืน BY TG

From29,900 บาท

วันที่ 13 – 18 / 20 – 25 กรกฎาคม 2561
วันที่ 03 – 08 / 08 – 13 / 17 – 22 ส.ค. 2561
วันที่ 14 – 19 กันยายน 2561
เดือนตุลาคม 2561

คุนหมิง เมืองโบราณต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย เมืองจงเตี้ยน เมืองโบราณแชงกรีล่า ช่องแคบเสือกระโจน หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (more…)

CHI07 ทัวร์จีน ปักกิ่ง โปรโมชั่น
5 วัน 3 คืน BY TG

From15,900 บาท

วันที่ 04 – 08 / 05 – 09 / 06 – 10 ก.ค. 2561
วันที่ 16 – 20 / 23 – 27 / 24 – 28 ส.ค. 2561
เดือนสิงหาคม – เดือนพฤศจิกายน 2561

กรุงปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา นั่งสามล้อซอยหูถงชมเมือง ศูนย์ใบชา พระราชวังฤดูร้อน (more…)

CHI08 ทัวร์จีน ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-ถนนโบราณเฉียนเหมิน
5 วัน 4 คืน BY TG

From25,900 บาท

วันที่ 05 – 09 / 19 – 23 / 26 – 30 ก.ค. 2561
วันที่ 09 – 13 / 23 – 27 สิงหาคม 2561

กรุงปักกิ่ง ถนนโบราณเฉียนเหมิน จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน ชมการแสดงกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน (more…)

CHI09 ทัวร์จีน ปักกิ่ง-ภัตตาคารเติ้งลวี่จวิน-หอคอยโอลิมปิกทาวเวอร์
5 วัน 3 คืน BY CA

From20,900 บาท

วันที่ 11 – 15 / 19 – 23 ตุลาคม 2561
วันที่ 20 – 24 / 26 – 30 ตุลาคม 2561
วันที่ 01 – 05 / 08 – 12 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 15 – 19 / 22 – 26 พฤศจิกายน 2561

ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ชมกายกรรมปักกิ่ง ถนนหวังฝู่จิ่ง พระราชวังฤดูร้อน วัดเจ้าแม่กวนอิมกู่ถ่า รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารเติ้งลวี่จวิน (more…)

CHI10 ทัวร์จีน ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง
6 วัน 5 คืน BY TG

From22,900 บาท

วันที่ 22 – 27 / 23 – 28 / 24 – 29 ส.ค. 2561
วันที่ 31 สิงหาคม – 05 กันยายน 2561
วันที่ 04 – 09 / 05 – 10 / 06 – 11 ก.ย. 2561
เดือนกันยายน – เดือนพฤศจิกายน 2561

กรุงปักกิ่ง ถนนหวังฟูจิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน นำท่านชมการแสดงกายกรรมปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน (more…)

CHI11 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้-อู่ซี-ล่องเรือราตรี
4 วัน 3 คืน BY CA

From15,900 บาท

วันที่ 17 – 20 สิงหาคม 2561
วันที่ 07 – 10 / 21 – 24 กันยายน 2561
วันที่ 20 – 23 / 27 – 30 ตุลาคม 2561
เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2561

เมืองเซี่ยงไฮ้ โรงถ่ายภาพยนตร์สามก๊ก พิพิธภัณฑ์กาน้ำชาดินทราย ล่องเรือยามราตรีชมเมืองอู๋ซี แวะชมศูนย์เพาะเลี้ยงไข่มุก นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดตงหลิน (more…)

CHI12 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หรรษา สวนสนุกดิสนีย์แลนด์
6 วัน 4 คืน BY XJ

From21,900 บาท

วันที่ 07 – 12 สิงหาคม 2561
วันที่ 12 – 17 / 18 – 23 ตุลาคม 2561
วันที่ 06 – 11 ธันวาคม 2561

เมืองหังโจว ล่องทะเลสาบซีหู หมู่บ้านเหมยเจียอู ช้อปปิ้งถนนโบราณเหอฝั่งเจีย เมืองอู๋ซี วัดพระใหญ่หลิงซาน ชมศาลาฝานกง (more…)

CHI13 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ สวนสนุกดิสนีย์แลนด์
4 วัน 3 คืน BY CA

From18,900 บาท

วันที่ 20 – 23 กรกฎาคม 2561
วันที่ 11 – 14 / 25 – 28 ส.ค. 2561
วันที่ 01 – 04 / 14 – 17 กันยายน 2561
เดือนตุลาคม 2561 – เดือนธันวาคม 2562

เซี่ยงไฮ้ หมู่บ้านโบราณเยี่ยะเหอ เมืองหังโจว ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย หมู่บ้านเหมยเจียอู ล่องเรือทะเลสาบซีหู เมืองเซี่ยงไฮ้ (more…)

CHI14 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี มนต์เสน่ห์ตะวันออก
5 วัน 3 คืน BY MU

From19,900 บาท

วันที่ 25 – 29 กรกฎาคม 2561
วันที่ 28 กรกฎาคม – 01 สิงหาคม 2561
วันที่ 02 – 06 / 08 – 12 สิงหาคม 2561
เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม 2561

เมืองอู๋ซี พระใหญ่หลิงซาน ศาลาฝานกง ศูนย์ผลิตภัณพ์ไข่มุก เมืองซูโจว จัตุรัสหยวนหยง เมืองหังโจว ล่องทะเลสาบซีหู หมู่บ้านเหมยเจียอู (more…)

CHI15 ทัวร์จีน ครบสูตร ซีอาน-ลั่วหยาง-หยุนไถซาน
5 วัน 4 คืน BY FD

From28,900 บาท

วันที่ 09 – 13 / 22 – 26 สิงหาคม 2561
วันที่ 26 – 30 กันยายน 2561
วันที่ 19 – 23 ตุลาคม 2561

เมืองซีอาน ผ่านชมกำแพงเมืองซีอาน เมืองลั่วหยาง นั่งรถไฟความเร็วสูง เมืองเติงเฟิง วัดเส้าหลิน ป่าเจดีย์ ชมการแสดงกังฟู (more…)

CHI16 ทัวร์จีน เจิ้งโจว ซีอาน อุทยานหยุนไถซาน
5 วัน 4 คืน BY WE

From28,900 บาท

วันที่ 06 – 10 ธันวาคม 2561
วันที่ 31 ธันวาคม – 03 มกราคม 2562

เมืองเจิ้งโจว อุทยานหยุนไถซาน เมืองเติงเฟิง วัดเส้าหลิน ชมการแสดงกังฟู นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองซีอาน ผ่านชมจัตุรัสหอกลอง (more…)

CHI17 ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง
6 วัน 5 คืน BY TG

From25,900 บาท

วันที่ 26 – 31 กรกฎาคม 2561
วันที่ 27 กรกฎาคม – 01 สิงหาคม 2561
วันที่ 24 – 29 สิงหาคม 2561
เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม 2561

เฉิงตู อุทยานแห่งชาติหวงหลง ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน เมืองเฉิงตู ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า (more…)

CHI18 ทัวร์จีน เฉิงตู การ์เซียร์สวรรค์ หวงหลง ซงผิงโกว
6 วัน 5 คืน BY TG

From28,900 บาท

วันที่ 18 – 23 ตุลาคม 2561
วันที่ 31 ตุลาคม – 05 พฤศจิกายน 2561
เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2561

เฉิงตู อุทยานสวรรคืภูผาหิมะการ์เซียร์ นั่งกระเช้าชมภูเขาน้ำแข็งหิมะ อุทยานแห่งชาติหวงหลง อุทยานซงผิงโกว ศูนยืวิจัยหมีแพนด้าถนนคนเดินซุนซีลู่ (more…)

CHI19 ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง
6 วัน 5 คืน BY CA

From24,900 บาท

วันที่ 03 – 05 / 10 – 15 สิงหาคม 2561
วันที่ 31 สิงหาคม – 05 กันยายน 2561
วันที่ 14 – 19 กันยายน 2561
วันที่ 12 – 17 / 20 – 25 ตุลาคม 2561

เฉิงตู ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติหวงหลง ชมโชว์การแสดงเปลี่ยนหน้ากาก (more…)

CHI20 ทัวร์จีน IMPRESSION GUILIN NO SHOP
5 วัน 4 คืน BY CZ

From17,900 บาท

วันที่ 08 – 12 / 15 – 19 สิงหาคม 2561
วันที่ 29 สิงหาคม – 02 กันยายน 2561
วันที่ 19 – 23 กันยายน 2561
วันที่ 10 – 14 ตุลาคม 2561

เมืองกุ้ยหลิน เขาฝูโปว เมืองจำลองสมัยซ่ง สักการะเจ้าแม่กวนอิมวัดเหนินเหยิน เดินชมถนนโบราณตงซี เมืองหยางซั่ว (more…)

CHI21 ทัวร์จีน หังโจว ผู่โถวซาน (พักบนเกาะ) นมัสการเจ้าแม่กวนอิม
5 วัน 3 คืน BY CA

From21,900 บาท

วันที่ 11 – 15 / 25 – 29 ตุลาคม 2561
วันที่ 09 – 13 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 07 – 11 ธันวาคม 2561

เมืองหังโจว ท่าเรือจูเจียเจียน เกาะผู่โถวซาน วัดผู่จี้ สักการะเจ้าแม่กวนอิมแห่งเกาะผู่โถวซาน วัดเจ้าแม่กวนอิม สักการะเจ้าแม่กวนอิมหนานไห่ (more…)

CHI22 ทัวร์จีน ทิเบต ดินแดนหลังคาโลก ทะเลสาบน่ามู่ชว่อ
6 วัน 5 คืน BY 3U

From40,900 บาท

วันที่ 07 – 12 กันยายน 2561
วันที่ 17 – 22 / 19 – 24 ตุลาคม 2561

เฉินตู นครลาซา พระราชวังโหลวปูหลินคา พระราชวังโปตาลากง อารามโจคัง ตลาดบาร์ฆอร์ อารามเซรา เมืองดัมซุง ผ่านชมทุ่งหญ้าจ้างเป่ย (more…)

CHI23 ทัวร์จีน ฉงชิ่ง-อู่หลง-ต้าจู่ โชว์ IMPRESSION WULONG
5 วัน 4 คืน BY WE

From25,900 บาท

วันที่ 25 – 29 กรกฎาคม 2561
วันที่ 01 – 05 / 08 – 12 สิงหาคม 2561
วันที่ 12 – 16 / 26 – 30 กันยายน 2561
วันที่ 19 – 23 ตุลาคม 2561

เมืองอู่หลง อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า-สามสะพานสวรรค์ พิสูจน์ความกล้ากับการเดินบนระเบียงแก้วอู่หลง ชมโชว์ Impression Wulong ของผู้กำกับจางอวี้โหมว (more…)