Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

ทัวร์จีน

CHI01 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย SHOCK PRICE [A] ฉางซา-จางเจียเจี้ย-สะพานแก้ว
4 วัน 3 คืน BY FD

From11,999 บาท

เดือนธันวาคม 2560
วันที่ 29 ธันวาคม – 01 มกราคม 2561
วันที่ 31 ธันวาคม – 03 มกราคม 2561

ฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่ สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก ถนนซีปู้เจีย จิตรกรรมภาพวาดทราย เขาเทียนเหมินซาน (more…)

CHI02 ทัวร์จีน SUPER SAVE จางเจียเจี้ย-สะพานแก้ว
5 วัน 4 คืน BY WE

From24,900 บาท

วันที่ 31 ธันวาคม – 04 มกราคม 2561

จางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว ถ้ำประตูสวรรค์ อุทยานจางเจียเจี้ย เขาอวตาร สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง สวนจอมพลเฮ่อหลง (more…)

CHI03 ทัวร์จีน ครบสูตร จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-สะพานแก้ว
6 วัน 5 คืน BY WE

From29,900 บาท

วันที่ 30 ธันวาคม – 04 มกราคม 2561
วันที่ 31 ธันวาคม – 05 มกราคม 2561

ฟ่งหวง ล่องเรือถัวเจียง สะพานสายรุ้ง จางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว ถ้ำประตูสวรรค์ อุทยานจางเจียเจี้ย เขาอวตาร (more…)

CHI04 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-สะพานแก้ว
6 วัน 5 คืน BY FD

From14,900 บาท

วันที่ 13 – 18 ธันวาคม 2560
วันที่ 20 – 25 ธันวาคม 2560

ฉางซา เมืองโบราณฟ่งหวง ล่องเรือถัวเจียง สะพานสายรุ้ง เมืองจางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนเหมินซาน ถนนคนเดินซีปู้เจีย จิตรกรรมภาพวาดทราย (more…)

CHI05 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-สะพานแก้ว
6 วัน 5 คืน BY FD

From14,999 บาท

เดือนมกราคม 2561
เดือนกุมภาพันธ์ 2561
เดือนมีนาคม 2561

เมืองฉางซา เมืองโบราณฟ่งหวง อิสระชมเมืองเก่าฟ่งหวง ล่องเรือถัวเจียง สะพานสายรุ้ง เมืองจางเจียเจี้ย จิตรกรรมภาพวาดทราย ถนนคนเดินซีปู้เจีย (more…)

CHI06 ทัวร์จีน บินตรง ฉงชิ่ง-อู่หลง-ต้าจู๋-โชว์ IMPRESSION WULONG
5 วัน 4 คืน BY WE

From29,900 บาท

วันที่ 28 ธันวาคม – 01 มกราคม 2561
วันที่ 31 ธันวาคม – 04 มกราคม 2561

อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า-สะพานสวรรค์ สะพานมังกรดำ ระเบียงแก้วอู่หลง ชมโชว์ IMPRESSION WULONG ถ้ำฝูหยงต้ง สวนเอ๋อหลิ่ง (more…)

CHI07 ทัวร์จีน คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก
5 วัน 4 คืน BY TG

From24,900 บาท

วันที่ 28 ธันวาคม – 01 มกราคม 2561
วันที่ 10 – 14 / 26 – 30 มกราคม 2561
วันที่ 01 – 05 กุมภาพันธ์ 2561
เดือนมีนาคม 2561

คุนหมิง เมืองโบราณต้าหลี่ ทะเลสาบเอ๋อไห่ วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย เมืองลี่เจียง สวนสาธารณะเหยหลงถาน เมืองโบราณลี่เจียง (more…)

CHI08 ทัวร์จีน คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
6 วัน 5 คืน BY TG

From28,900 บาท

วันที่ 27 ธันวาคม – 01 มกราคม 2561
วันที่ 12 – 17 มีนาคม 2561
วันที่ 29 มีนาคม – 03 เมษายน 2561

คุนหมิง เมืองโบราณต้าหลี่ วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย แชงกรีล่าแห่งเมืองจงเตี้ยน ช่องแคบเสือกระโจน หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (more…)

CHI09 ทัวร์จีน คุนหมิง-ลี่เจียง-แชงกรีล่า-พิชิต 2 ภูเขาหิมะ-โชว์ลี่สุ่ยจินซา
6 วัน 5 คืน BY MU

From35,900 บาท

วันที่ 27 ธันวาคม – 01 มกราคม 2561
วันที่ 28 ธันวาคม – 02 มกราคม 2561
วันที่ 29 ธันวาคม – 03 มกราคม 2561

เมืองโบราณต้าหลี่ เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก ชมการแสดงวัฒนธรรมลี่สุ่ยจินซา อุทยานน้ำหยก เมืองจงเตี้ยน แชงกรีล่า (more…)

CHI10 ทัวร์จีน ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-หอฟ้าเทียนถาน-ถนนโบราณเฉียนเหมิน
5 วัน 4 คืน BY TG

From25,900 บาท

วันที่ 22 – 26 ธันวาคม 2560

ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน ถนนโบราณเฉียนเหมิน พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน ชมกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อน ช้อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง (more…)

CHI11 ทัวร์จีน BEIJING HOT SPRING กำแพงเมืองจีน-เมืองโบราณกู๋เป่ย์-หมูหันเหรียญทอง
5 วัน 3 คืน BY TG

From31,900 บาท

วันที่ 23 – 27 ธันวาคม 2560

ปักกิ่ง เมืองโบราณกู๋เป่ย์สุ่ยจิน กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่า(โดยสารกระเช้าเคเบิ้ลคาร์) แช่บ่อน้ำพุร้อน จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ชมกายกรรมปักกิ่ง (more…)

CHI12 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-หังโจว-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์
5 วัน 3 คืน BY TG

From26,900 บาท

วันที่ 10 – 14 / 24 – 28 มกราคม 2561
วันที่ 31 มกราคม – 04 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 02 – 06 / 14 – 18 มีนาคม 2561
วันที่ 30 มีนาคม – 03 เมษายน 2561

เซี่ยงไฮ้ เมืองหังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง ช้อปปิ้งถนนโบราณเหอฟังเจี่ย เมืองอู๋ซี พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ วังกบิลพัสดุ์จำลอง (more…)

CHI13 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้-อู่ซี-ซูโจว-ล่องทะเลสาบซีหู
5 วัน 3 คืน BY FM

From14,999 บาท

เดือนมกราคม 2561
เดือนกุมภาพันธ์ 2561
เดือนมีนาคม 2561

เซี่ยงไฮ้ เมืองอู่ซี พระใหญ่หลิงซาน เมืองซูโจว จัตุรัสหยวนหยง เมืองหังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู ไร่ชาหลงจิง ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย (more…)

CHI14 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้-เมืองสวรรค์อูเจิ้น-ล่องเรือหวงผู่
5 วัน 4 คืน BY TG

From27,900 บาท

วันที่ 12 – 16 / 20 – 24 มกราคม 2561
วันที่ 03 – 07 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 02 – 06 / 16 – 20 / 24 – 28 มี.ค. 2561

เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึก SWFC ชั้น 101 หาดไว่ทาน เมืองอู่ซี เมืองจำลองสามก๊ก พิพิธภัณฑ์กาน้ำชา ถนนโบราณซ่งเหอฝั่งเจีย ล่องเรือทะเลสาบซีหู หมู่บ้านถงเซียง (more…)

CHI15 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ สบาย สบาย ดิสนีย์แลนด์
4 วัน 3 คืน BY CA

From15,999 บาท

วันที่ 25 – 28 มกราคม 2561
วันที่ 02 – 05 / 16 – 19 มีนาคม 2561

เซี่ยงไฮ้ เมืองโบราณเยี่ยะเหอ เมืองหังโจว ไร่ชาหลงจิ่ง ย่านศิลปะถนนเทียนจื่อฝาง โกลบอลฮาร์เบอร์ช้อปปิ้งมอลล์ อิสระเต็มวันในสวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (more…)

CHI16 ทัวร์จีน ซีอาน-ลั่วหยาง-รถไฟความเร็วสูง-วัดเส้าหลิน
6 วัน 4 คืน BY XW

From20,999 บาท

วันที่ 16 – 21 ธันวาคม 2560
วันที่ 23 – 28 ธันวาคม 2560
วันที่ 30 ธันวาคม – 04 มกราคม 2561

เมืองซีอาน นั่งรถไฟความเร็วสูงมุ่งหน้าสู่เมืองลั่วหยาง วัดไป๋หม่า เมืองเติงเฟิง วัดเส้าหลิน ถ้ำหินหลงเหมิน ป่าเจดีย์ ชมการแสดงกังฟู (more…)

CHI17 ทัวร์จีน เฉิงตู-จิ่วจ้ายโกวน้อยซงผิงโกว-อุทยานภูผาหิมะการ์เซียสวรรค์
6 วัน 5 คืน BY TG

From26,900 บาท

วันขึ้นปีใหม่ 2561
วันที่ 12 – 17 มกราคม 2561
วันที่ 02 – 07 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 16 – 21 มีนาคม 2561

เฉิงตู อุทยานซงผิงโกว หมู่บ้านชนเผ่าเซียง อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะกลาเซียร์(ต๋ากู่ปิงซวน) นั่งกระเช้าชมภูเขาน้ำแข็งหิมะ เขื่อนตูเจียงเยี่ยน ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า (more…)

CHI18 ทัวร์จีน กุ้ยหลิน-หยางซัว-ชม 2 โชว์
6 วัน 5 คืน BY CZ

From15,999 บาท

วันที่ 05 – 10 / 19 – 24 / 26 – 31 ม.ค. 2561
วันที่ 09 – 14 / 16 – 21 / 23 – 28 ก.พ. 2561
วันที่ 15 – 20 / 22 – 27 มีนาคม 2561
วันที่ 29 มีนาคม – 03 เมษายน 2561

เมืองกุ้ยหลิน นาขั้นบันไดหลงจี่ เมืองหยางซั่ว ชมถ้ำเงิน ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง อิสระเดินเล่นถนนฝรั่งหยังเหยินเจีย ประตูโบราณกูหนานเหมิน (more…)

CHI19 ทัวร์จีน CHONGQING เมพ ขิง ขิง
3 วัน 2 คืน BY WE

From8,999 บาท

เดือนธันวาคม 2560
วันที่ 30 ธันวาคม – 01 มกราคม 2561
เดือนมกราคม 2561
เดือนมีนาคม 2561

เมืองอู่หลง ลานสกีอินดอร์ อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ จุดชมวิวระเบียงกระจก เมืองฉงชิ่ง ตลาดขายส่งฉาวเทียนเหมิน อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง (more…)

CHI20 ทัวร์จีน หังโจว-ผู่โถ่วซาน-ไหว้พระ
4 วัน 3 คืน BY CA

From17,999 บาท

วันที่ 11 – 14 / 19 – 22 / 27 – 30 ม.ค. 2561
วันที่ 01 – 04 / 08 – 11 / 15 – 18 มี.ค. 2561

นั่งเรือข้ามฟากสู่เกาะผู่โถวซาน วัดผู่จี้ นมัสการเจ้าแม่กวนอิม มหานครเซี่ยงไฮ้ หาดไว่ทาน นั่งรถไฟอุโมงค์เลเซอร์ อิสระช้อปปิ้งถนนนานกิง (more…)