ทัวร์จีน

CHI01 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ล่องเรือถัวเจียง เมืองโบราณฟ่งหวง (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY FD

From19,888 บาท

วันที่ 16 – 20 / 23 – 27 มกราคม 2562
วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 06 – 10 / 13 – 17 / 20 – 24 มี.ค. 2562

เมืองฟ่งหวง อิสระชมเมืองโบราณ ชมสะพานสายรุ้ง ล่องเรือแพถัวเจียง เมืองจางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว สะพานกระจก (more…)

CHI02 ทัวร์จีน บินตรง จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY CZ

From24,888 บาท

วันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 09 – 13 / 23 – 27 มีนาคม 2562

เมืองโบราณฟ่งหวง อิสระเดินเล่นชมเมือง ชมสะพานสายรุ้ง ล่องเรือถัวเจียง เมืองถงเหริน หมู่บ้านชนเผ่าแม้ว เขาฝานจิ้ง เมืองจางเจียเจี้ย (more…)

CHI03 ทัวร์จีน บินตรงจางเจียเจี้ย ชมประตูสวรรค์ ล่องทะเลสาบเป่าเฟิงหู
3 วัน 2 คืน BY CZ

From15,888 บาท

วันที่ 27 – 29 มกราคม 2562
วันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 03 – 05 / 10 – 12 / 24 – 26 มี.ค. 2562

เมืองจางเจียเจี้ย ถ้ำมังกรเหลือง ชมจิตรกรรมภาพวาดทราย ล่องทะเลสาบเป่าเฟิงหู ถนนคนเดินซีปู้เจีย อิสระซื้อทัวร์เสริม (more…)

CHI04 ทัวร์จีน บินตรง จางเจียเจี้ย ท่องเมืองโบราณฟ่งหวง พิชิต 2 ขุนเขา (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
4 วัน 3 คืน BY CZ

From21,888 บาท

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2562
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2562
วันที่ 05 – 08 / 06 – 09 / 12 – 15 มี.ค. 2562
เดือนมีนาคม 2562

เมืองโบราณฟ่งหวง อิสระชมเมือง สะพานสายรุ้ง ล่องเรือถัวเจียง พิชิตสะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว เมืองจางเจียเจี้ย อิสระซื้อทัวร์เสริม (more…)

CHI05 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เที่ยวครบ 2 เขา ถ้ำประตูสวรรค์ เขาอวตาร
4 วัน 3 คืน BY FD

From17,888 บาท

วันที่ 18 – 21 / 25 – 28 มกราคม 2562
วันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 01 – 04 / 07 – 10 / 08 – 11 มี.ค. 2562
เดือนมีนาคม 2562

เมืองจางเจียเจี้ย ชมจิตรกรรมภาพวาดทราย ภูเขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว สะพานกระจก ถ้ำเทียนเหมินต้ง อุทยานจางเจียเจี้ย ลำธารแส้ม้าทอง (more…)

CHI06 ทัวร์จีน คุนหมิง แชงกรีล่า พิชิต 2 ภูเขาหิมะ
6 วัน 5 คืน BY TG

From22,888 บาท

วันที่ 01 – 06 / 11 – 16 มกราคม 2562
วันที่ 22 – 27 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 01 – 06 / 08 – 13 มีนาคม 2562
เดือนมีนาคม – เดือนเมษายน 2562

เมืองต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย ผ่านชมเจดีย์สามองค์ เมืองจงเตี้ยน แวะชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ชมเมืองโบราณแชงกรีล่า (more…)

CHI07 ทัวร์จีน คุนหมิง ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก โชว์จางอวี้โหมว
5 วัน 4 คืน BY TG

From19,888 บาท

วันที่ 09 – 13 / 16 – 20 มกราคม 2562
วันที่ 22 – 27 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 06 – 10 / 13 – 17 มีนาคม 2562
เดือนมีนาคม – เดือนเมษายน 2562

เมืองต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว ทะเลสาบเอ๋อไห่ วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย เมืองลี่เจียง สระน้ำมังกรดำ ชมเมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (more…)

CHI08 ทัวร์จีน ครบสูตร คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
6 วัน 5 คืน BY TG

From36,888 บาท

วันที่ 22 – 27 กุมภาพันธ์ 2562

นครคุนหมิง เมืองต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย เมืองจงเตี้ยน ผ่านชมโค้งแรกแห่งแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องแคบเสือกระโจน (more…)

CHI09 ทัวร์จีน BEST TIME TO BEIJING กำแพงเมืองจีน ชมพระราชวัง
4 วัน 3 คืน BY TG

From17,888 บาท

วันที่ 17 – 20 มกราคม 2562
วันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 01 – 04 / 08 – 11 / 14 – 17 มี.ค. 2562
เดือนมีนาคม 2562

กรุงปักกิ่ง ถนนโบราณเฉียนเหมิน จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน ชมการแสดงกายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง (more…)

CHI10 ทัวร์จีน BEIJING WOW TG PROMOTION
5 วัน 3 คืน BY TG

From14,888 บาท

วันที่ 18 – 22 / 25 – 29 มกราคม 2562
วันที่ 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 01 – 05 / 07 – 11 / 08 – 12 มี.ค. 2562
เดือนมีนาคม 2562

กรุงปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน ชมการแสดงกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อน ถนนหวังฝูจิ่ง (more…)

CHI11 ทัวร์จีน ปักกิ่ง PREMIUM NO SHOP พัก 5 ดาว (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
4 วัน 3 คืน BY TG

From26,888 บาท

วันที่ 01 – 04 / 14 – 17 มีนาคม 2562
วันที่ 23 – 26 / 28 – 31 มีนาคม 2562

กรุงปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง เข้าชมห้องเก็บสมบัติของจักรพรรดิ์ นั่งสามล้อโบราณ ณ ซอยหูถง ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย (more…)

CHI12 ทัวร์จีน ปักกิ่ง พิชิตกำแพงเมืองจีน (นั่งกระเช้า) เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า
5 วัน 3 คืน BY MU

From14,888 บาท

วันที่ 09 – 13 / 15 – 19 มีนาคม 2562
วันที่ 29 มีนาคม – 02 เมษายน 2562
วันที่ 04 – 08 / 18 – 22 / 25 – 29 เม.ย. 2562

มหานครปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง สามล้อชมย่านเมืองเก่าปักกิ่ง ถนนหวังฝูจิ่ง หอฟ้าเทียนถาน นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า (more…)

CHI13 ทัวร์จีน HILIGHT ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง
5 วัน 4 คืน BY TG

From22,888 บาท

วันที่ 25 – 29 มกราคม 2562
วันที่ 16 – 20 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 07 – 11 / 09 – 13 / 14 – 18 มี.ค. 2562
เดือนมีนาคม 2562

กรุงปักกิ่ง ช้อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ตลาดหงเฉียว ชมการแสดงกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน (more…)

CHI14 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี เมืองโบราณอู่เจิ้น เวนิชแห่งเจ้อเจียง
5 วัน 4 คืน BY TG

From22,888 บาท

วันที่ 16 – 20 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2562
วันที่ 07 – 11 / 13 – 17 / 15 – 19 มี.ค. 2562
เดือนมีนาคม 2562

เมืองเซี่ยงไฮ้ ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ชมวิวบนเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ เมืองโบราณอู่เจิ้น เมืองหังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง (more…)

CHI15 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ไฉไล สวนสนุกดิสนีย์แลนด์
4 วัน 3 คืน BY CA

From16,888 บาท

วันที่ 16 – 19 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 09 – 12 / 23 – 26 มีนาคม 2562
วันที่ 30 มีนาคม – 02 เมษายน 2562
วันที่ 06 – 09 / 27 – 30 เมษายน 2562

เซี่ยงไฮ้ เมืองโบราณเยี่ยเหอ เมืองหังโจว ถนนโบราณเหอฝังเจีย หมู่บ้านเหมยเจียอู ล่องเรือทะเลสาบซีหู ย่านศิลปะถนนเทียนจื่อฝาง (more…)

CHI16 ทัวร์จีน HELLO SHANGHAI DISNEYLAND
5 วัน 3 คืน BY TG

From20,888 บาท

วันที่ 20 – 24 / 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2562
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 2562
เดือนมีนาคม 2562

เมืองหังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย เมืองอู๋ซี นมัสการพระใหญ่หลิงซานต้าฝอ ศาลาฝานกง (more…)

CHI17 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี มหานครตะวันออก
5 วัน 3 คืน BY MU

From15,888 บาท

วันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 07 – 11 / 22 – 26 มีนาคม 2562

เมืองอู๋ซี วัดพระใหญ่หลิงซานต้าฝอ เมืองซูโจว จัตุรัสหยวนหยง เมืองหังโจว ล่องทะเลสาบซีหู หมู่บ้านเหมยเจียอู มหานครเซี่ยงไฮ้ (more…)

CHI18 ทัวร์จีน เจาะลึก 2 นคร ซีอาน-ลั่วหยาง (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY FD

From26,888 บาท

วันที่ 25 – 29 มกราคม 2562
วันที่ 16 – 20 / 21 – 25 กุมภาพันะ์ 2562
วันที่ 02 – 06 / 06 – 10 / 09 – 13 มี.ค. 2562
เดือนมีนาคม 2562

เมืองซีอาน เจดีย์ห่านป่าใหญ่ เมืองลั่วหยาง เมืองเติงเฟิง วัดเส้าหลิน ชมป่าเจดีย์ ชมดชว์การแสดงกังฟู วัดม้าขาว ชมประตูเมืองลีจิง (more…)

CHI19 ทัวร์จีน REMEMBER OF XIAN
4 วัน 3 คืน BY FD

From17,888 บาท

วันที่ 23 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 06 – 09 / 14 – 17 มีนาคม 2562

เมืองซีอาน วัดชินหลง อิสระช้อปปิ้งถนนศิลปะซูย่วนเหมิน โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซี ชมพิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้ ผ่านชมกำแพงเมืองซีอาน (more…)

CHI20 ทัวร์จีน HELLO SNOW CHENGDU DAGU GLACIER
6 วัน 5 คืน BY TG

From23,888 บาท

วันที่ 18 – 23 มกราคม 2562
วันที่ 01 – 06 / 08 – 13 มีนาคม 2562
วันที่ 15 – 20 / 22 – 27 มีนาคม 2562

เมืองเฉิงตู อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะกลาเซียร์ นั่งกระเช้าชมภูเขาหิมะ 3 ลูก อุทยานแห่งชาติหวงหลง อุทยานซงผิงโกวที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นจิ่วจ้ายโกวน้อย (more…)

CHI21 ทัวร์จีน เฉิงตู ไห่โหลวโกว ธารน้ำแข็งการ์เซียร์
6 วัน 5 คืน BY TG

From29,888 บาท

วันที่ 01 – 06 / 08 – 13 มีนาคม 2562
วันที่ 15 – 20 / 22 – 27 มีนาคม 2562

เมืองหลูติ้ง ชมสะพานหลูติ้ง เมืองคังติ้ง อุทยานมู่เกอโช่ว ทะเลสาบมู่เกอโช่ว เมืองไห่โหลวโกว อุทยานน้ำแข็งไห่โหลวโกว ชมธารน้ำแข็งการ์เซียร์ (more…)

CHI22 ทัวร์จีน เฉิงตู ซงผิงโกว การ์เซียสวรรค์
5 วัน 4 คืน BY 3U

From18,888 บาท

วันที่ 06 – 10 / 20 – 24 มีนาคม 2562
วันที่ 01 – 05 / 08 – 12 เมษายน 2562
วันที่ 15 – 19 / 24 – 28 เมษายน 2562
วันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2562

เมืองเฉิงตู อุทยานซงผิงโกว เมืองเม่าเสียน อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย นั่งกระเช้าชมภูเขาน้ำแข็งหิมะ 3 ลูก ทะเลสาบต้ากู๋ (more…)

CHI23 ทัวร์จีน MIRACLE OF GUILIN (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY CZ

From16,888 บาท

วันที่ 23 – 27 มกราคม 2562
วันที่ 06 – 10 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2562
วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2562

เมืองกุ้ยหลิน เขาฝูโปว เมืองจำลองสมัยซ่ง วัดเหนินเหยิน เดินชมถนนโบราณตงซี ถนนโบราณซิงผิง ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง เมืองหยางซั่ว (more…)

CHI24 ทัวร์จีน กุ้ยหลิน ซานเจียง หยางซั่ว (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
6 วัน 5 คืน BY CZ

From19,888 บาท

วันที่ 25 – 30 มกราคม 2562
วันที่ 01 – 06 / 08 – 13 / 15 – 20 ก.พ. 2562
วันที่ 01 – 06 / 15 – 20 มีนาคม 2562
วันที่ 29 มีนาคม – 03 เมษายน 2562

เมืองกุ้ยหลิน เมืองซานเจียง หมู่บ้านเฉิงหยางปาจ้าย ชมเจดีย์เผ่าต้ง สะพานลมฝนเฉิงหยาง ถ้ำเงิน ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง เมืองหยางซั่ว (more…)

CHI25 ทัวร์จีน หังโจว ผู่โถวซาน (พักบนเกาะ) นมัสการเจ้าแม่กวนอิม
5 วัน 3 คืน BY CA

From18,888 บาท

วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2562
วันที่ 13 – 17 / 27 – 31 มีนาคม 2562
วันที่ 16 – 20 พฤษภาคม 2562

เมืองหังโจว ท่าเรือจูเจียเจียน เกาะผู่โถวซาน วัดผู่จี้ สักการะเจ้าแม่กวนอิมแห่งเกาะผู่โถวซาน วัดเจ้าแม่กวนอิม สักการะเจ้าแม่กวนอิมหนานไห่ (more…)

CHI26 ทัวร์จีน ทิเบต ดินแดนแห่งหลังคาโลก ทะเลสาบหยางหู
6 วัน 5 คืน BY 3U

From35,888 บาท

วันที่ 05 – 10 เมษายน 2562
วันที่ 26 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2562
วันที่ 15 – 20 พฤษภาคม 2562
วันที่ 16 – 21 มิถุนายน 2562

ท่าอากาศยานเฉิงตู บินภายในสู่นครลาซา พระราชวังโหลวปูหลินคา พระราชวังโปตาลา อารามโจคัง ตลาดบาร์ฆอร์ ทะเลสาบหยางหู (more…)

CHI27 ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ ต้าจู๋ (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY WE

From20,888 บาท

วันที่ 09 – 13 / 16 – 20 / 23 – 27 ม.ค. 2562
วันที่ 30 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2562

เมืองฉงชิ่ง เมืองอู่หลง อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า-สามสะพานสวรรค์ ระเบียงแก้วอู่หลง ถ้ำฝูหยงต้ง สวนเอ๋อหลิง หมู่บ้านโบราณฉือชีโข่ว (more…)

CHI28 ทัวร์จีน เจาะลึกเส้นทางสายไหม ระเบียงเหอซี (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
8 วัน 7 คืน BY 3U

From39,888 บาท

วันที่ 15 – 22 มีนาคม 2562
วันที่ 12 – 19 เมษายน 2562
วันที่ 03 – 10 พฤษภาคม 2562

อุรุมชี เขาเทียนซานเทียนฉือ ตลาดต้าปาจา เมืองทูรฟาน เที่ยวชมเขาเปลวเพลิง เมืองโบราณเจียวเหอ เข้าชมระบบชลประทานฃ่านเอ่อจิง (more…)

CHI29 ทัวร์จีน เสิ่นหยาง ฮาร์บิ้น THE CHINA SNOW TOWN
7 วัน 5 คืน BY XW

From33,888 บาท

วันที่ 18 – 24 / 25 – 31 ม.ค. 2562
วันที่ 15 – 21 / 22 – 28 กุมภาพันธ์ 2562

เมืองเสิ่นหยาง นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ฮาร์บิ้น ถนนจงหยางต้าเจีย ลานสกี YUBULI หมู่บ้านหิมะ เขาแกะหญ้า ชมแสงสียามค่ำคืนของถนนคนเดินในหมู่บ้านหิมะ (more…)

CHI30 ทัวร์จีน เทียนสิน ฮาร์บิ้น ICE & SNOW
6 วัน 4 คืน BY CA

From34,888 บาท

วันที่ 17 – 22 มกราคม 2562
วันที่ 21 – 26 กุมภาพันธ์ 2562

เมืองเทียนสิน ล่องเรือชมวิวสองฟากฝั่งของแม่น้ำไห่เหอ ชมถนนอิตาลี่ บินภายในสู่เมืองฮาร์บิ้น คฤหาสน์วอลการ์ คฤหาสน์พาฟลอฟ (more…)

CHI31 ทัวร์จีน ไหโข่ว ซานย่า ท่องมหาสมุทรแอตแลนติก
5 วัน 4 คืน BY HU

From19,888 บาท

วันที่ 23 – 27 / 25 – 29 มกราคม 2562
วันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 08 – 12 / 13 – 17 มีนาคม 2562
วันที่ 15 – 19 / 20 – 24 มีนาคม 2562

เมืองไหโข่ว โรงถ่ายภาพยนตร์จำลอง เมืองโบ๋อ่าว ชมศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย หมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่า เมืองซานย่า อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (more…)