fbpx

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน CHI01 จางเจียเจี้ย เที่ยวครบ SAVE SAVE
4 วัน 3 คืน BY CZ

From13,888 บาท

วันที่ 26 – 29 / 27 – 30 กันยายน 2562
วันที่ 18 – 21 / 20 – 23 / 23 – 26 พ.ย. 2562
วันที่ 16 – 19 ธันวาคม 2562

เมืองจางเจียเจี้ย เข้าชมพิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง สะพานสายรุ้ง ล่องเรือถัวเจียง เมืองจางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนเหมินซาน (more…)

จางเจียเจี้ย

ทัวร์จีน CHI02 จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว เมืองโบราณฟ่งหวง
5 วัน 4 คืน BY FD

From21,900 บาท

วันที่ 04 – 08 / 11 – 15 / 18 – 22 ต.ค. 2562

เมืองฟ่งหวง อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง ชมสะพานสายรุ้ง ล่องเรือถัวเจียง เมืองจางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนเหมินซาน ชมระเบียงแก้ว (more…)

ทัวร์จีน CHI03 WINTER IN ZHANGJIAJIE
5 วัน 4 คืน BY WE

From13,900 บาท

วันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 09 – 13 / 23 – 27 ธันวาคม 2562

สนามบินเมืองฉางซา เมืองฝูหลง น้ำตกฝูหลง ชมเมืองโบราณ เมืองจางเจียเจี้ย ตลาดใต้ดิน ภูเขาเทียนเหมินซาน นั่งกระเช้าขึ้นสู่ภูเขา (more…)

ทัวร์จีน CHI04 ครบสูตรจางเจียเจี้ย ฟ่งหวง ไม่ลงร้าน อลังการโชว์เชียนกู่ฉิง (ไม่ลงร้านช้อป)
6 วัน 5 คืน BY WE

From24,900 บาท

วันที่ 06 – 11 / 13 – 18 / 20 – 25 พ.ย. 2562
วันที่ 27 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2562
วันที่ 18 – 23 ธันวาคม 2562
วันขึ้นปีใหม่ 2563

เมืองฟ่งหวง อิสระเดินเล่นชมเมืองโบราณ สะพานสายรุ้ง ล่องเรือถัวเจียง เมืองจางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน (more…)

ทัวร์จีน CHI05 จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว ฟ่งหวง (ไม่ลงร้านช้อป)
5 วัน 4 คืน BY FD

From17,999 บาท

วันที่ 30 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 01 – 05 / 08 – 12 / 14 – 18 พ.ย. 2562
วันที่ 15 – 19 / 22 – 26 พฤศจิกายน 2562
เดือนพฤศจิกายน 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

เมืองจางเจียเจี้ย พิสูจน์ความกล้าบนสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดินเมืองจางเจียเจี้ย ชมจิตรกรรมภาพวาดทราย ภูเขาเทียนเหมินซาน (more…)

สระน้ำมังกรดำ

ทัวร์จีน CHI06 IMPRESSION IN KUNMING LIJIANG
5 วัน 4 คืน BY TG

From19,888 บาท

วันที่ 10 – 14 / 19 – 23 ตุลาคม 2562
วันที่ 09 – 13 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2562
เดือนธันวาคม 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

เมืองต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่ เมืองลี่เจียง สวนสาะารณะเหยหลงถาน เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก ชมโชว์ผู้กำกับจางอวี้โหมว (more…)

ภูเขาหิมะมังกรหยก

ทัวร์จีน CHI07 KUNMING DREAM TOWN IN SHANGRI-LA
6 วัน 5 คืน BY TG

From22,999 บาท

วันที่ 09 – 14 / 11 – 16 / 13 – 18 ต.ค. 2562
วันที่ 19 – 24 / 23 – 28 / 26 – 31 ต.ค. 2562
วันที่ 29 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2562
เดือนพฤศจิกายน 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

เมืองต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว ชมวัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์ เมืองจงเตี้ยน โค้งแรกแม่น้ำแยงซี ชมเมืองโบราณแชงกรีล่า (more…)

ทัวร์จีน CHI08 SUPER คุ้ม คุนหมิง ภูเขาเจี้ยวจื่อ ตงชวน สะพานแก้ว ถ้ำไซอิ๋ว
4 วัน 3 คืน BY MU

From10,999 บาท

วันที่ 16 – 19 / 22 – 25 / 25 – 28 ต.ค. 2562
วันที่ 30 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 08 – 11 / 15 – 18 / 21 – 24 พ.ย. 2562
เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2562

นครคุนหมิง เมืองตงชวน นำชมแผ่นดินสีแดง เมืองถางเตี้ยน สัมผัสความสวยงามของภูเขาเจี้ยวจื่อ ถ้ำไซอิ๋ว ชมหินปูนงอกอันงดงาม (more…)

คุนหมิง แชงกรีล่า

ทัวร์จีน CHI09 ครบสูตรคุนหมิง แชงกรีล่า ลี่เจียง(นั่งรถไฟความเร็วสูง) ไม่ลงร้านช้อป
5 วัน 4 คืน BY TG

From31,900 บาท

วันที่ 17 – 21 ตุลาคม 2562
วันที่ 06 – 10 / 20 – 24 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 10 – 14 / 18 – 22 ธันวาคม 2562
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563

เมืองต้าหลี่ ชมเมืองโบราณแห่งต้าหลี่ วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย ผ่านชมเจีย์สามองค์ เมืองจงเตี้ยน ช่องแคบเสือกระโจน ชมเมืองโบราณแชงกรีล่า (more…)

ทัวร์จีน CHI10 BEIJING NEW HILIGHT กำแพงเมืองจีนมู่เถียนยู่
5 วัน 3 คืน BY MU

From15,900 บาท

วันที่ 17 – 21 / 19 – 23 ตุลาคม 2562
วันที่ 08 – 12 / 15 – 19 / 22 – 26 พ.ย. 2562
วันที่ 06 – 10 / 19 – 23 ธันวาคม 2562
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563

เมืองปักกิ่ง นั่งสามล้อชมซอยหูถง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ถนนหวังฝูจิ่ง หอฟ้าเทียนถาน องค์เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า ช้อปปิ้งย่าน THE PLACE (more…)

พระราชวังกู้กง

ทัวร์จีน CHI11 ปักกิ่ง กำแพงเสียดฟ้า วังต้องห้าม
5 วัน 3 คืน BY CA

From16,900 บาท

วันที่ 18 – 22 / 19 – 23 / 25 – 29 ต.ค. 2562
วันที่ 08 – 12 / 22 – 26 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 06 – 10 ธันวาคม 2562
วันขึ้นปีใหม่ 2563

กรุงปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง วัดเจ้าแม่กวนอิมกู่ถ่า ชมการแสดงกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน พิพิธภัณฑ์ศิลปะ 3D (more…)

กำแพงเมืองจีน

ทัวร์จีน CHI12 ปักกิ่ง…เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง หมู่บ้านยุโรป (ไม่ลงร้านช้อป)
5 วัน 3 คืน BY CA

From25,999 บาท

วันที่ 09 – 13 / 19 – 23 / 24 – 28 ต.ค. 2562
วันที่ 06 – 10 / 20 – 24 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 04 – 08 / 06 – 10 ธันวาคม 2562
วันที่ 18 – 22 / 26 – 30 ธันวาคม 2562

กรุงปักกิ่ง เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ(รวมกระเช้าขึ้น-ลง) พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง หมู่บ้านยุโรป วัดลามะยงเหอกง (more…)

ทัวร์จีน CHI13 ปักกิ่ง FUNNY SKI SNOW WORLD
5 วัน 3 คืน BY TG

From24,900 บาท

วันที่ 27 – 31 ตุลาคม 2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563

กรุงปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ถนนโบราณเฉียนเหมิน ชมการแสดงกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน (more…)

พระราชวังฤดูร้อน

ทัวร์จีน CHI14 เยือน 2 มหานครแห่งแดนมังกร ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้
5 วัน 4 คืน BY TG

From19,999 บาท

วันที่ 17 – 21 / 23 – 27 ตุลาคม 2562
วันที่ 07 – 11 / 09 – 13 / 14 – 18 พ.ย. 2562
วันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2562
เดือนธันวาคม 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

กรุงปักกิ่ง ช้อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ตลาดหงเฉียว ชมการแสดงกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน (more…)

เซี่ยงไฮ้ Shanghai

ทัวร์จีน CHI15 ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้…OLYMPIC TOWER หังโจว ทะเลสาบซีหู
6 วัน 4 คืน BY MU

From23,999 บาท

วันที่ 21 – 26 ตุลาคม 2562
วันที่ 26 – 31 ธันวาคม 2562

จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังโบราณกู้กง ชมกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน ขึ้นชมวิวบนหอคอยโอลิมปิกทาวเวอร์ (more…)

Shanghai

ทัวร์จีน CHI16 SHANGHAI FOREVER ไหว้พระ ช้อปปิ้ง
5 วัน 3 คืน BY MU

From13,900 บาท

วันที่ 11 – 15 / 19 – 23 / 23 – 27 ต.ค. 2562
วันที่ 08 – 12 / 15 – 19 / 22 – 26 พ.ย. 2562
วันที่ 04 – 08 / 06 – 10 / 19 – 23 ธ.ค. 2562
เดือนธันวาคม 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

เมืองอู๋ซี วัดพระใหญ่หลิงซาน คลองขุดเมืองโบราณอู๋ซี เมืองหังโจว หมู่บ้านเหมยเจียอู ไร่ชาหลงจิ่ง ล่องเรือทะเลสาบซีหู ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย (more…)

Shanghai Disneyland

ทัวร์จีน CHI17 เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ตะลุยดินแดนแห่งเทพนิยาย
4 วัน 3 คืน BY CA

From13,900 บาท

วันที่ 19 – 22 / 26 – 29 ตุลาคม 2562
วันที่ 09 – 12 / 16 – 19 / 23 – 26 พ.ย. 2562
วันที่ 07 – 10 ธันวาคม 2562
เดือนธันวาคม 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

หมู่บ้านโบราณเยี่ยเหอ เมืองหังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู หมู่บ้านเหมยเจียอู ไร่ชาหลงจิ่ง มหานครเซี่ยงไฮ้ หาดไว่ทาน รถไฟอุโมงค์เลเซอร์ (more…)

ล่องเรือจูเจียเจี่ยว

ทัวร์จีน CHI18 เซี่ยงไฮ้ ไฉไล ท่องเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว
4 วัน 3 คืน BY FM

From8,988 บาท

วันที่ 11 – 14 / 18 – 21 / 25 – 28 ต.ค. 2562
วันที่ 31 ตุลาคม – 03 พฤสจิกายน 2562
วันที่ 07 – 10 / 14 – 17 / 21 – 24 พ.ย. 2562
เดือนพฤศจิกายน 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ย่านซินเทียนตี้ หาดไว่ทาน นั่งรถไฟลอดอุโมงค์เลเซอร์ ตลาดเฉิงหวงเมี่ยว ร้านกาแฟสตาร์บัคสาขาใหญ่ที่สุดในเซี่ยงไฮ้ (more…)

เซี่ยงไฮ้ Shanghai

ทัวร์จีน CHI19 เซี่ยงไฮ้ ท่องโลกผจญภัย ตะลุยดิสนีย์แลนด์
5 วัน 3 คืน BY XJ

From13,900 บาท

วันที่ 11 – 15 / 22 – 26 ตุลาคม 2562
วันที่ 13 – 17 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 04 – 08 / 27 – 31 ธันวาคม 2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563

เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ถนนนานกิง ร้านกาแฟสตาร์บัคสาขาใหม่ในเซี่ยงไฮ้ ขึ้นชมวิวชั้นที่ 100 บนตึก SWFC ย่านศิลปะถนนเทียนจื่อฝาง (more…)

ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า

ทัวร์จีน CHI20 DOUBLE จิ่วจ้ายโกว ซงผิงโกว หมีแพนด้า (ไม่ลงร้านช้อป)
6 วัน 5 คืน BY

From29,999 บาท

วันที่ 01 – 06 พฤศจิกายน 2562

เมืองเม่าเสี้ยน อุทยานซงผิงโกว ชมวิวทะเลสาบห้าสี สระมรกต อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ชมแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ หมู่ทะเลสาบซู่เจิ้น (more…)

ทัวร์จีน CHI21 HELLO จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
6 วัน 5 คืน BY TG

From22,999 บาท

วันที่ 11 – 16 / 12 – 17 / 13 – 18 ต.ค. 2562
วันที่ 15 – 20 / 18 – 23 ตุลาคม 2562
วันที่ 27 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2562
เดือนพฤศจิกายน 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

เขตอุทยานแห่งชาติหวงหลง ชมความงดงามของปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว ชมความงดงามของใบไม้เปลี่ยนสีตามฤดูกาล อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (more…)

ทัวร์จีน CHI22 เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
4 วัน 3 คืน BY MU

From14,900 บาท

วันที่ 11 – 16 ตุลาคม 2562
วันที่ 30 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 03 – 06 / 06 – 09 / 14 – 17 พ.ย. 2562
เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2562

เมืองเฉิงตู อุทยานจิ่วจ้ายโกว ผ่านชมทะเลสายเตี๋ยซี ชมความงดงามของปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติหวงหลง (more…)

ทัวร์จีน CHI23 ครบสูตรเฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เล่อซาน ง้อไบ๊ นมัสการองค์ผู่เศียรทรงช้าง
8 วัน 7 คืน BY TG

From35,900 บาท

วันที่ 12 – 19 ตุลาคม 2562
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 04 มกราคม 2563

เมืองเฉิงตู เขตอุทยานแห่งชาติหวงหลง ชมความงามบริเวณปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน (more…)

ทัวร์จีน CHI24 กุ้ยหลิน หยางซั่ว นาขั้นบันไดหลงจี๋ (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
6 วัน 5 คืน BY CZ

From21,900 บาท

วันที่ 18 – 23 ตุลาคม 2562

กุ้ยหลิน หลงเซิ่น นาขั้นบันไดหลงจี๋ ถ้ำเงิน ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) เมืองหยางซั่ว ถนนฝรั่ง เขาเหยาซาน(รวมกระเช้า) (more…)

Guilin

ทัวร์จีน CHI25 กุ้ยหลิน หยางซั่ว เขาเซียงกง
5 วัน 4 คืน BY CZ

From13,888 บาท

วันที่ 13 – 17 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 01 – 05 มกราคม 2563
วันที่ 04 – 08 มีนาคม 2563

เมืองกุ้ยหลิน เขาเหยาซาน สวนชวนซาน ถ้ำเขาทะลุ ชมการแสดงโชว์ DREAM LIKE LIJIANG SHOW ที่ผสมผสานระหว่างบัลเล่ต์กับกายกรรมเข้าด้วยกัน (more…)

chongqing

ทัวร์จีน CHI26 ผจญภัยแดนมังกร ฉงชิ่ง อู่หลง วัดใจความกล้าสะพานกระจกว่านเซิ่น (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY WE

From24,999 บาท

วันที่ 09 – 13 / 11 – 15 / 23 – 27 ต.ค. 2562
วันที่ 30 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 08 – 12 / 20 – 24 พฤศจิกายน 2562
เดือนพฤศจิกายน 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

เขานางฟ้า ระเบียงแก้ว หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่) ชมโชว์จางอวี้โหมว อู่หลง สะพานกระจกว่านเซิ่น ฉงชิ่ง (more…)

Century Paragon

ทัวร์จีน CHI27 CHONGQING RELAX TIME IN CENTURY PARAGON (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY WE

From38,999 บาท

วันที่ 08 – 12 ตุลาคม 2562

เมืองฉงชิ่ง ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย หงหยาต้ง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง ชมความงามของเจดีย์สือเป่าไจ้ เมืองโบราณไป๋ตี้เฉิง ลงเรือเล็กเพื่อชมความงามของเสินหนีซวี (more…)

Century Glory

ทัวร์จีน CHI28 ฉงชิ่ง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY WE

From35,999 บาท

วันที่ 28 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2562

เมืองฉงชิ่ง หงหยาต้ง นำท่านพักบนเรือสำราญสุดหรูระดับ 6 ดาว CENTURY GLORY สนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือสำราญ หรือเลือกซื้อออพชั่นทัวร์ได้ตามอัธยาศัย (more…)

Dazu

ทัวร์จีน CHI29 เยือนแดนมังกร 1 ในมหานครของจีน ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY WE

From20,999 บาท

วันที่ 08 – 12 / 18 – 22 / 26 – 30 ต.ค. 2562
วันที่ 05 – 09 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 01 – 05 / 11 – 15 / 20 – 24 ธ.ค. 2562
เดือนธันวาคม 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

เมืองอู่หลง อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ โดยสารลิฟต์แก้วลงสู่หุบเหวด้านล่าง พิสูจน์ความกล้าบนระเบียงแก้วอู่หลง ถ้ำฝูหยงต้ง (more…)

Hainan

ทัวร์จีน CHI30 เกาะไหหลำ ไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้ ล่องเรือชมเมือง
5 วัน 4 คืน BY HU

From18,900 บาท

วันที่ 10 – 14 / 16 – 20 / 25 – 29 ต.ค. 2562
วันที่ 30 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 15 – 19 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2562

เมืองไหโข่ว โรงถ่ายภาพยนตร์จำลอง เมืองโบ๋อ่าว ชมศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย นั่งเรือชมหาดหยก หมู่บ้านวัฒนธรรมชมกลุ่มน้อยเผ่าหลีแม้ว (more…)

ทัวร์จีน CHI31 อิ่มบุญ สุขใจ ไหโข่ว ซานย่า พักอุทยานวัดหนานซาน
5 วัน 4 คืน BY HU

From17,900 บาท

วันที่ 02 – 06 / 04 – 08 / 19 – 23 ต.ค. 2562
วันที่ 06 – 10 / 20 – 24 / 22 – 26 พ.ย. 2562
วันที่ 27 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562
เดือนพฤศจิกายน 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

เมืองไหโข่ว โรงถ่ายภาพยนตร์จำลอง เมืองโบ๋อ่าว ศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย นั่งเรือชมหาดหยก หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (more…)

Xian

ทัวร์จีน CHI32 ครบสูตรซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน
5 วัน 4 คืน BY FD

From26,900 บาท

วันที่ 14 – 18 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 06 – 10 / 18 – 22 / 25 – 29 ธ.ค. 2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563

เมืองซีอาน เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณ นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองลั่วหยาง วัดเส้าหลิน ชมป่าเจดีย์ ชมการแสดงกังฟู (more…)

Xian

ทัวร์จีน CHI33 ซีอาน ลั่วหยาง ถ้ำหินแกะสลักหลงเหมิน (ไม่ลงร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY FD

From29,900 บาท

วันที่ 22 – 26 ตุลาคม 2562

สถานีรถไฟความเร็วสูง นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองลั่วหยาง วัดเส้าหลิน ชมการแสดงกังฟู ผ่านชมประตูเมืองลี่จิง ถนนโบราณหมิงซิง ผาหินแกะสลักหลงเหมิน (more…)

Xian

ทัวร์จีน CHI34 ซีอาน ลั่วหยาง มหัศจรรย์ถ้ำหินแกะสลักหลงเหมิน (ไม่ลงร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY FD

From24,900 บาท

วันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 28 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2562
วันที่ 04 – 08 / 20 – 24 / 27 – 31 ธ.ค. 2562
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563

เจดีย์ห่านป่าใหญ่แห่งวัดฉือเอิน นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองลั่วหยาง วัดเส้าหลิน ชมการแสดงกังฟู ผ่านชมประตูเมืองลี่จิง เดินชมถนนโบราณหมิงชิง (more…)

Xinjiang Kanasi

ทัวร์จีน CHI35 ซินเจียง คานาสือ ธารน้ำห้าสี (ไม่ลงร้านช้อป)
8 วัน 7 คืน BY 3U

From38,900 บาท

วันที่ 17 – 24 พฤศจิกายน 2562

เมืองเฉิงตู บินภายในสู่เมืองอูรูมูฉี เมืองขุยถุน ผ่านชมเขาเทียนซาน เมืองคาราเมย์ เที่ยวชมแพะเมืองผีอูเหอเอ่อ เมืองปู้เอ่อจิน เที่ยวชมธารน้ำห้าสี (more…)

zhangye danxia

ทัวร์จีน CHI36 เส้นทางสายไหม ทูรูฟาน ตุนหวง จางเย่ (ไม่ลงร้านช้อป)
8 วัน 7 คืน BY FM

From43,900 บาท

วันที่ 11 – 18 / 22 – 29 ตุลาคม 2562
วันที่ 12 – 19 พฤศจิกายน 2562

เมืองอุรุมชี พิพิธภัณฑ์ซินเจียง เมืองทูรูฟาน เมืองโบราณเจียวเหอ เขาเปลวเพลิง ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองหลิวหยวน เมืองตุนหวง อิสระเดินเล่นตลาดกลางคืน (more…)

mongolia

ทัวร์จีน CHI37 มองโกเลีย สวรรค์บนดินที่ไม่ไกลเกินเอื้อม
5 วัน 3 คืน BY OM

From31,900 บาท

วันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 07 – 11 ธันวาคม 2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
เดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563

กรุงอูลาบาเตอร์ อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน อุทยานแห่งชาติ GORKHI-TERELJ นั่งสุนัขลากเลื่อน ชมหินรูปเต่าขนาดยักษ์ สวมใส่ชุดประจำชาติชาวมองโกเลีย ขี่ม้าทากิ อนุสาวรีย์ไซซาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมองโกเลีย (more…)

Yading

ทัวร์จีน CHI38 THE LAST SHANGRI-LA ย่าติง ตันปา หุบเขาสี่ดารุณี (ไม่ลงร้านช้อป)
6 วัน 5 คืน BY 3U

From37,900 บาท

วันที่ 18 – 23 ตุลาคม 2562

อุทยานภูเขาสี่ดรุณี หุบเขาซวงเฉียวโกว ชมทุ่งหญ้าเหนี่ยนหยูป้า เมืองตันปา หมู่บ้านเจี๋ยจี ชมด้านนอกของหอคอยโบราณโซโพ วัดถ่ากง เมืองซิงตูเฉียว (more…)

เซี่ยงไฮ้ Shanghai

ทัวร์จีน CHI39 หังโจว ผู่โถวซาน หนานไห่กวนอิม
5 วัน 3 คืน BY CA

From15,900 บาท

วันที่ 22 – 26 ตุลาคม 2562
วันที่ 07 – 11 / 21 – 25 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 05 – 09 ธันวาคม 2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563

เมืองหังโจว เกาะผู่โถวซาน ท่าเรือจูเจียเจียน วัดผู่จี้ สักการะเจ้าแม่กวนอิมปางนั่งสมาธิ วัดไผ่สีม่วง วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป สักการะพระโพธิ์สัตว์กวนอิม (more…)

Tibet

ทัวร์จีน CHI40 ทิเบต แผ่นดินแห่งพระพุทธองค์ ทะเลสาบหยางหู เย่คาเจ๋อ (ไม่ลงร้านช้อป)
6 วัน 5 คืน BY 3U

From36,900 บาท

วันที่ 15 – 20 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 18 – 23 ธันวาคม 2562

เมืองลาซา พระราชวังโหลวปูหลินคา พระราชวังโปตาลา วัดโจคัง ตลาดบาร์ฆอร์ ชมอารามเซรา ทะเลสาบหยางหู สัมผัสความสวยของน้ำที่ใส (more…)

ทัวร์จีน CHI41 เทียนสิน ฮาร์บิ้น คฤหาสน์วอลการ์ พักหรู 5 ดาว
6 วัน 4 คืน BY CA

From34,900 บาท

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563
วันที่ 08 – 13 มกราคม 2563
วันที่ 12 – 17 กุมภาพันธ์ 2563

เมืองเทียนสิน ชมวิวแม่น้ำไห่เหอ ถ่ายรูปภาพนอกกับเทียนจินอาย ถนนอิตาลี ชมบ้านกระเบื้อง บินภายในสู่เมืองฮาร์บิน คฤหาสน์วอลการ์ โบสถ์เซนต์นิโคลัส (more…)

ทัวร์จีน CHI42 เคาท์ดาวน์ฮาร์บิ้น เที่ยวครบ เทศกาลน้ำแข็ง หมู่บ้านหิมะ พักหรู 5 ดาว
7 วัน 6 คืน BY 3U

From37,900 บาท

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 05 มกราคม 2563

เมืองฮาร์บิ้น เกาะพระอาทิตย์ ชมเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งประจำเมืองฮาร์บิ้น ยาปู้ลี่ นั่งม้าลากเลื่อน ลานสกียาปู้ลี่ ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขายาปู้ลี่ (more…)

ทัวร์จีน CHI43 PREMIUM HARBIN ตะลุยหมู่บ้านหิมะ พักหรู 5 ดาว
7 วัน 5 คืน BY XW

From29,900 บาท

วันที่ 24 – 30 ธันวาคม 2562
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 06 มกราคม 2563
เดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ 2563

นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองฮาร์บิ้น ลานสกียาปู้ลี่ ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขายาปู้ลี่ หมู่บ้านหิมะ DREAM HOME ชมแสงสียามค่ำคืนในหมู่บ้านหิมะ (more…)