ทัวร์จีน

CHI01 ทัวร์จีน FUNNY NO SHOP จางเจียเจี้ย เที่ยวครบ 2 เขา สะพานแก้ว (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
4 วัน 3 คืน BY FD

From20,900 บาท

วันที่ 14 – 17 / 20 – 23 มิถุนายน 2562
วันที่ 04 – 07 กรกฎาคม 2562
วันที่ 22 – 25 สิงหาคม 2562
เดือนกันยายน – เดือนตุลาคม 2562

สนามบินฉางซา เมืองจางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนเหมินซาน นั่งกระเช้าขึ้นสู่เขาเทียนเหมินซาน ถ้ำเทียนเหมินต้ง อุทยานจางเจียเจี้ย สะพานใต้หล้าอันดับ 1 (more…)

CHI02 ทัวร์จีน SAVE PRICE จางเจียเจี้ย ถ้ำประตูสวรรค์ เทียนเหมินซาน
4 วัน 3 คืน BY FD

From10,900 บาท

วันที่ 14 – 17 มิถุนายน 2562
วันที่ 28 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2562
วันที่ 04 – 07 / 15 – 18 / 25 – 28 ก.ค. 2562
เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม 2562

เมืองจางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนเหมินซาน นั่งกระเช้าสู่เขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว ถ้ำประตูสวรรค์ พิสูจน์ความกล้าบนสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก (more…)

CHI03 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฝูหลง ล่องเรือชมเมือง
5 วัน 4 คืน BY WE

From17,900 บาท

วันที่ 05 – 09 / 12 – 16 มิถุนายน 2562
วันที่ 19 – 23 / 26 – 30 มิถุนายน 2562
วันที่ 15 – 19 กรกฎาคม 2562
วันที่ 21 – 25 ตุลาคม 2562

เมืองจางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนเหมินซาน นั่งกระเช้าขึ้นสู่เขาเทียนเหมินซาน เดินชมระเบียงแก้ว สะพานกระจก ถ้ำเทียนเหมินต้ง พิสูจน์ความกล้าบนสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก (more…)

CHI04 ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY FD

From18,900 บาท

วันที่ 12 – 16 / 26 – 30 มิถุนายน 2562
วันที่ 05 – 09 / 13 – 17 / 14 – 18 ก.ค. 2562
วันที่ 26 – 30 / 27 – 31 กรกฎาคม 2562
เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม 2562

เมืองโบราณฟ่งหวง สะพานสายรุ้ง ล่องเรือถัวเจียง เมืองจางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน ถนนซีปู้เจีย (more…)

CHI05 ทัวร์จีน เที่ยวครบไฮไลท์ จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง (ไม่ลงร้านช้อป)
6 วัน 5 คืน BY WE

From23,900 บาท

วันที่ 07 – 12 / 14 – 19 / 21 – 26 มิ.ย. 2562
วันที่ 03 – 08 / 10 – 15 / 14 – 19 ก.ค. 2562
วันที่ 17 – 22 / 24 – 29 กรกฎาคม 2562
เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม 2562

เมืองโบราณฟ่งหวง ชมสะพานสายรุ้ง ล่องเรือแพถัวเจียง เมืองจางเจียเจี้ย สะพานแก้ว อุทยานจางเจียเจี้ย สวนจอมพลเฮ่อหลง ชมจิตรกรรมภาพวาดทราย (more…)

CHI06 ทัวร์จีน คุนหมิง ตะลุยเมืองในฝัน สวรรค์บนดินแชงกรีล่า
6 วัน 5 คืน BY TG

From23,900 บาท

วันที่ 21 – 26 มิถุนายน 2562
วันที่ 12 – 17 / 16 – 21 / 26 – 31 ก.ค. 2562
วันที่ 02 – 07 / 09 – 14 / 16 – 21 ส.ค. 2562
เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม 2562

เมืองต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย เมืองจงเตี้ยน แวะชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ชมช่องแคบเสือกระโจน หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (more…)

CHI07 ทัวร์จีน KUNMING IMPRESSION OF LIJIANG
5 วัน 4 คืน BY TG

From19,900 บาท

วันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2562
วันที่ 24 – 28 กรกฎาคม 2562
วันที่ 08 – 12 / 14 – 18 สิงหาคม 2562
เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม 2562

เมืองต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว ทะเลสาบเอ๋อไห่ วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย เมืองลี่เจียง สระน้ำมังกรดำ ชมเมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (more…)

CHI08 ทัวร์จีน ปักกิ่ง ตำหนักรัก กู้กง
5 วัน 3 คืน BY TG

From18,900 บาท

วันที่ 07 – 11 / 14 – 18 / 21 – 25 มิ.ย. 2562
วันที่ 05 – 09 / 12 – 16 กรกฎาคม 2562
วันที่ 13 – 17 / 25 – 29 กรกฎาคม 2562

กรุงปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน ชมการแสดงกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน ย่าน ART BEIJING FUN (more…)

CHI09 ทัวร์จีน ปักกิ่ง พระราชวังสวรรค์ บัลลังก์มังกร
5 วัน 3 คืน BY CA

From18,900 บาท

วันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2562

กรุงปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ชมกายกรรมปักกิ่ง ถนนหวังฝูจิ่ง พระราชวังฤดูร้อน วัดเจ้าแม่กวนอิมกู่ถ่า หอฟ้าเทียนถาน (more…)

CHI10 ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงหมื่นลี้ ด่านซือหม่าไถ (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
4 วัน 3 คืน BY TG

From26,900 บาท

วันที่ 20 – 23 / 27 – 30 มิถุนายน 2562
วันที่ 04 – 07 กรกฎาคม 2562

กรุงปักกิ่ง เมืองหมี่หยุน เมืองโบราณกู๋เป่ย์ กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ พระราชวังฤดุร้อนอวี้เหอหยวน ผ่านชมและถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาโอลิมปิครังนก (more…)

CHI11 ทัวร์จีน ท่องแดนมังกร เยือน 2 มหานคร ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้
5 วัน 4 คืน BY TG

From22,900 บาท

วันที่ 21 – 25 / 26 – 30 มิถุนายน 2562
วันที่ 05 – 09 กรกฎาคม 2562

กรุงปักกิ่ง ช้อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ตลาดหงเฉียว ชมการแสดงกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน (more…)

CHI12 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ล่องเรือซีหู สุดหรรษาดิสนีย์แลนด์
4 วัน 3 คืน BY CA

From16,900 บาท

วันที่ 08 – 11 / 22 – 25 มิถุนายน 2562

เมืองหังโจว ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย หมู่บ้านเหมยเจียอู ล่องทะเลสาบซีหู ย่านศิลปะถนนเทียนจื่อฝาง เต็มอิ่มกับสวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (more…)

CHI13 ทัวร์จีน SHANGHAI VARIETY
4 วัน 3 คืน BY FM

From12,900 บาท

วันที่ 21 – 24 / 22 – 25 / 24 – 27 มิ.ย. 2562

เซี่ยงไฮ้ เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ชมวิวบนตึก SWFC หาดไว่ทาน รถไฟลอดอุโมงค์เลเซอร์ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery (more…)

CHI14 ทัวร์จีน SHANGHAI WONDERLAND
5 วัน 3 คืน BY MU

From17,900 บาท

วันที่ 17 – 21 / 20 – 24 มิถุนายน 2562
วันที่ 27 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2562
วันที่ 04 – 08 / 12 – 16 / 18 – 22 ก.ค. 2562
เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม 2562

เมืองซูโจว เมืองอู๋ซี ล่องเรือยามราตรีชมเมืองอู๋ซี วัดพระใหญ่หลิงซาน มหานครเซี่ยงไฮ้ หาดไว่ทาน นั่งรถไฟอุโมงค์เลเซอร์ Shanghai Shimao City Theme Park (more…)

CHI15 ทัวร์จีน ซีอาน ถ้ำผาหลงเหมิน ย้อนรอยประวัติศาสตร์จีน (ไม่ลงร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY FD

From23,900 บาท

วันที่ 12 – 16 / 25 – 29 กรกฎาคม 2562
วันที่ 29 สิงหาคม – 02 กันยายน 2562
วันที่ 12 – 16 กันยายน 2562
วันที่ 03 – 07 / 22 – 26 ตุลาคม 2562

สถานีรถไฟความเร็วสูง นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองลั่วหยาง วัดเส้าหลิน ชมการแสดงกังฟู ผ่านชมประตูเมืองลี่จิง ถนนโบราณหมิงซิง ผาหินแกะสลักหลงเหมิน (more…)

CHI16 ทัวร์จีน ครบสูตรซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน
5 วัน 4 คืน BY FD

From25,900 บาท

วันที่ 13 – 17 / 27 – 31 กรกฎาคม 2562
วันที่ 19 – 23 กันยายน 2562
วันที่ 10 – 14 / 17 – 21 ตุลาคม 2562

เมืองลั่วหยาง ถ้ำแกะสลักหลงเหมิน วัดถ้ำเฟิ่งเซียนซือ ร้านกระเบื้องม้าสามสี สุสานขุนพลกวนอู เมืองเจียวจัว อุทยานหยุนไถซาน เมืองซินหมี่ (more…)

CHI17 ทัวร์จีน ซีอาน เจาะตำนานทหารจิ๋นซีฮ่องเต้
4 วัน 3 คืน BY FD

From21,900 บาท

วันที่ 14 – 17 / 26 – 29 กรกฎาคม 2562
วันที่ 11 – 14 ตุลาคม 2562

เมืองซีอาน โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซี พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซี ผ่านชมบริเวณที่คาดว่าเป็น สุสานของจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ กำแพงเมืองซีอาน (more…)

CHI18 ทัวร์จีน หนีห่าว แพนด้า เฉิงตู การ์เซียสวรรค์
6 วัน 5 คืน BY TG

From27,900 บาท

วันที่ 12 – 17 กรกฎาคม 2562

เมืองเม่าเสี้ยน อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย ต๋ากู่ปิงชวน นั่งกระเช้าชมภูเขาหิมะน้ำแข็ง 3 ลูก อุทยานแห่งชาติหวงหลง อุทยานซงผิงโกว (more…)

CHI19 ทัวร์จีน เฉิงตู นมัสการพระโพธิสัตว์ผู่เศียรทรงช้าง
4 วัน 3 คืน BY MU

From19,900 บาท

วันที่ 27 – 30 มิถุนายน 2562

เมืองเฉิงตู เมืองโบราณหวงหลงซี เมืองเล่อซาน ลงเรือเพื่อชมเกาะเล่อซาน ง้อไบ๊ ยอดเขาจินติ่ง นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเขา องค์ผู่เสียนทรงช้าง (more…)

CHI20 ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว พิชิตเขาล่างซาน (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
6 วัน 5 คืน BY CZ

From21,900 บาท

วันที่ 12 – 17 กรกฎาคม 2562
วันที่ 02 – 07 สิงหาคม 2562
วันที่ 27 กันยายน – 02 ตุลาคม 2562
วันที่ 17 – 22 ตุลาคม 2562

เมืองซินหนิง อุทยานเขาล่างซาน จุดชมวิวปาเจี่ยวจ้าย ยอดเขาพริก เมืองหยางซั่ว เดินเล่นถนนฝรั่ง ล่องแพไม้ไผ่แม่น้ำหลีเจียง เมืองกุ้ยหลิน (more…)

CHI21 ทัวร์จีน GUILIN THE PARADIZE ON EARTH (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY CZ

From17,900 บาท

วันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2562
วันที่ 07 – 11 สิงหาคม 2562
วันที่ 30 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2562

เมืองกุ้ยหลิน เขาฝูโปว เมืองจำลองสมัยซ่ง วัดเหนินเหยิน ถนนโบราณตงซี เที่ยวชมถนนโบราณซิงผิง ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง เมืองหยางซั่ว (more…)

CHI22 ทัวร์จีน หังโจว ผู่โถวซาน ไหว้เจ้าแม่กวนอิม
5 วัน 3 คืน BY CA

From19,900 บาท

วันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2562

เมืองหังโจว ท่าเรือจูเจียเจียน เกาะผู่โถวซาน วัดผู่จี้ สักการะเจ้าแม่กวนอิมแห่งเกาะผู่โถวซาน วัดไผ่สีม่วง วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป (more…)

CHI24 ทัวร์จีน ตะลุยแดนมังกร มหานครฉงชิ่ง (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY WE

From20,900 บาท

วันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2562
วันที่ 02 – 06 / 23 – 27 กรกฎาคม 2562
วันที่ 06 – 12 / 21 – 25 สิงหาคม 2562
เดือนกันยายน – เดือนตุลาคม 2562

เมืองฉงชิ่ง เมืองอู่หลง อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า-สามสะพานสวรรค์ ระเบียงแก้วอู่หลง ถ้ำฝูหยงต้ง ถนนคนเดินเจียฟ่างเปย เมืองต้าจู๋ (more…)

CHI25 ทัวร์จีน ฉงชิ่ง ต้าจู่ อู่หลง สะพานกระจกว่านเซิ่น (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY WE

From22,900 บาท

วันที่ 12 – 16 / 19 – 23 มิถุนายน 2562
วันที่ 10 – 14 / 16 – 20 / 24 – 28 ก.ค. 2562
วันที่ 08 – 12 สิงหาคม 2562
เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม 2562

เมืองฉงชิ่ง หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว เมืองอู่หลง อุทยานเขานางฟ้า ระเบียงแก้วอู่หลง อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า-สะพานสวรรค์ ชมโชว์อิมเพรสชั่นอู่หลง (more…)

CHI26 ทัวร์จีน RELAX TIME IN CHONGQING CENTURY PARAGON (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY WE

From30,900 บาท

วันที่ 02 – 06 / 23 – 27 กรกฎาคม 2562
วันที่ 06 – 10 สิงหาคม 2562
วันที่ 17 – 21 กันยายน 2562
วันที่ 08 – 12 ตุลาคม 2562

เมืองฉงชิ่ง ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย หงหยาต้ง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง ชมความงามของเจดีย์สือเป่าไจ้ เมืองโบราณไป๋ตี้เฉิง ลงเรือเล็กเพื่อชมความงามของเสินหนีซวี (more…)

CHI27 ทัวร์จีน ไหโข่ว ซานย่า ไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้
5 วัน 4 คืน BY HU

From17,900 บาท

วันที่ 07 – 11 / 12 – 16 / 19 – 23 มิ.ย. 2562
วันที่ 21 – 25 / 26 – 30 มิถุนายน 2562

เมืองไหโข่ว โรงถ่ายภาพยนตร์จำลอง เมืองโบ๋อ่าว ชมศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย หมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่าปิงหลางกู่ เมืองซานย่า อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (more…)

CHI28 ทัวร์จีน ไหโข่ว ซานย่า ท่องเกาะไข่มุกแห่งวัฒนธรรมจีนใต้
5 วัน 4 คืน BY HU

From16,900 บาท

วันที่ 03 – 07 / 05 – 09 / 10 – 14 ก.ค. 2562
วันที่ 12 – 16 / 13 – 17 / 14 – 18 ก.ค. 2562
วันที่ 24 – 28 / 26 – 30 กรกฎาคม 2562
เดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน 2562

เมืองไหโข่ว โรงถ่ายภาพยนตร์จำลอง เมืองโบ๋อ่าว ชมศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย นั่งเรือชมหาดหยก หมู่บ้านวัฒนธรรมชมกลุ่มน้อยเผ่าหลีแม้ว (more…)