ทัวร์จีน

CHI01 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เที่ยวครบ SAVE SAVE
4 วัน 3 คืน BY CZ

From12,888 บาท

วันที่ 30 สิงหาคม – 02 กันยายน 2562
วันที่ 03 – 06 / 06 – 09 / 11 – 14 ก.ย. 2562
วันที่ 18 – 21 / 20 – 23 / 25 – 28 ก.ย. 2562
เดือนกันยายน – เดือนตุลาคม 2562

เมืองจางเจียเจี้ย เข้าชมพิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง สะพานสายรุ้ง ล่องเรือถัวเจียง เมืองจางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนเหมินซาน (more…)

จางเจียเจี้ย

CHI02 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว เมืองโบราณฟ่งหวง
5 วัน 4 คืน BY FD

From18,900 บาท

วันที่ 09 – 13 สิงหาคม 2562
วันที่ 30 สิงหาคม – 03 กันยายน 2562
วันที่ 06 – 10 / 13 – 17 / 20 – 24 ก.ย. 2562
วันที่ 04 – 08 / 11 – 15 / 18 – 22 ต.ค. 2562

เมืองฟ่งหวง อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง ชมสะพานสายรุ้ง ล่องเรือถัวเจียง เมืองจางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนเหมินซาน ชมระเบียงแก้ว (more…)

CHI03 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย…วุ้นมะพร้าว เขาอวตาร เทียนเหมินซาน ฟ่งหวง
5 วัน 4 คืน BY WE

From27,999 บาท

วันที่ 23 – 27 ตุลาคม 2562

สนามบินฉางซา เมืองฟ่งหวง ชมเมืองโบราณฟ่งหวง สะพานสายรุ้ง ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง เมืองจางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว (more…)

CHI04 ทัวร์จีน ครบสูตร จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง โชว์จิ้งจอกขาว (ไม่ลงร้านช้อป)
6 วัน 5 คืน BY WE

From23,900 บาท

วันที่ 07 – 12 / 14 – 19 / 21 – 26 ส.ค. 2562
วันที่ 28 สิงหาคม – 02 กันยายน 2562
วันที่ 04 – 09 / 11 – 16 / 18 – 23 ก.ย. 2562
เดือนกันยายน – เดือนตุลาคม 2562

สนามบินฉางซา เมืองโบราณฟ่งหวง ชมสะพานสายรุ้ง ล่องเรือโบราณถัวเจียง เมืองจางเจียเจี้ย อุทยานมรดกโลก นำท่านเดินบนสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก (more…)

สระน้ำมังกรดำ

CHI05 ทัวร์จีน IMPRESSION IN KUNMING LIJIANG
5 วัน 4 คืน BY TG

From19,999 บาท

วันที่ 08 – 12 / 14 – 18 สิงหาคม 2562
วันที่ 28 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562
วันที่ 01 – 05 / 12 – 16 / 19 – 23 ก.ย. 2562
เดือนตุลาคม 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

เมืองต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่ เมืองลี่เจียง สวนสาะารณะเหยหลงถาน เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก ชมโชว์ผู้กำกับจางอวี้โหมว (more…)

ภูเขาหิมะมังกรหยก

CHI06 ทัวร์จีน KUNMING DREAM TOWN IN SHANGRI-LA
6 วัน 5 คืน BY TG

From22,999 บาท

วันที่ 02 – 07 / 09 – 14 สิงหาคม 2562
วันที่ 16 – 21 / 23 – 28 สิงหาคม 2562
วันที่ 21 – 28 กันยายน 2562
เดือนตุลาคม 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

เมืองต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว ชมวัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์ เมืองจงเตี้ยน โค้งแรกแม่น้ำแยงซี ชมเมืองโบราณแชงกรีล่า (more…)

CHI07 ทัวร์จีน ซัวเถา…บ้านดินถู่โหลวหย่งติ้ง เฮี้ยงบู้ซัว ไต่ฮงกง
5 วัน 4 คืน BY CZ

From22,999 บาท

วันที่ 23 – 27 ตุลาคม 2562

เมืองซัวเถา เมืองเหมยโจว เจดีย์พระพันองค์ ตำบลต้าผู่ ชมไทอันโหลวบ้านหินทรงสี่เหลี่ยม เมืองหย่งติ้ง หมู่บ้านดินถู่โหลวหย่งติ้ง เมืองเหมยโจว (more…)

CHI08 ทัวร์จีน เสิ่นหยาง…หาดแดง 1 ปี มี 1 ครั้ง จี๋หลิน ฉางชุน
7 วัน 5 คืน BY XW

From27,999 บาท

วันที่ 23 – 29 สิงหาคม 2562
วันที่ 06 – 12 / 20 – 26 กันยายน 2562

เมืองเสิ่นหยาง พระราชวังเสิ่นหยางกู้กง ถนนโบราณหม่านชิง เมืองผานจิ่น ชมหาดแดงที่เกิดจากปรากฏการร์ทางธรรมชาติของทุกปี เมืองจี๋หลิน (more…)

CHI09 ทัวร์จีน BEIJING NEW HILIGHT กำแพงเมืองจีนมู่เถียนยู่
5 วัน 3 คืน BY MU

From16,900 บาท

วันที่ 05 – 09 / 20 – 24 กันยายน 2562
วันที่ 17 – 21 / 19 – 23 / 26 – 30 ต.ค. 2562
วันที่ 08 – 12 / 15 – 19 / 22 – 26 พ.ย. 2562
วันที่ 06 – 10 19 – 23 ธันวาคม 2562

เมืองปักกิ่ง นั่งสามล้อชมซอยหูถง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ถนนหวังฝูจิ่ง หอฟ้าเทียนถาน องค์เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า ช้อปปิ้งย่าน THE PLACE (more…)

พระราชวังกู้กง

CHI10 ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเสียดฟ้า วังต้องห้าม
5 วัน 3 คืน BY CA

From16,900 บาท

วันที่ 13 – 17 / 20 – 24 กันยายน 2562
วันที่ 18 – 22 / 19 – 23 / 25 – 29 ต.ค. 2562
วันที่ 08 – 12 / 22 – 26 พฤศจิกายน 2562

กรุงปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง วัดเจ้าแม่กวนอิมกู่ถ่า ชมการแสดงกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน พิพิธภัณฑ์ศิลปะ 3D (more…)

กำแพงเมืองจีน

CHI11 ทัวร์จีน ปักกิ่ง…เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง หมู่บ้านยุโรป (ไม่ลงร้านช้อป)
5 วัน 3 คืน BY CA

From25,999 บาท

วันที่ 09 – 13 / 19 – 23 / 24 – 28 ต.ค. 2562
วันที่ 06 – 10 / 20 – 24 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 04 – 08 / 06 – 10 ธันวาคม 2562
วันที่ 18 – 22 / 26 – 30 ธันวาคม 2562

กรุงปักกิ่ง เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ(รวมกระเช้าขึ้น-ลง) พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง หมู่บ้านยุโรป วัดลามะยงเหอกง (more…)

พระราชวังฤดูร้อน

CHI12 ทัวร์จีน เยือน 2 มหานครแห่งแดนมังกร ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้
5 วัน 4 คืน BY TG

From19,999 บาท

วันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2562
วันที่ 06 – 10 / 20 – 24 กันยายน 2562
วันที่ 12 – 16 / 17 – 21 / 23 – 27 ต.ค. 2562
วันที่ 07 – 11 / 14 – 18 พฤศจิกายน 2562

กรุงปักกิ่ง ช้อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ตลาดหงเฉียว ชมการแสดงกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน (more…)

เซี่ยงไฮ้ Shanghai

CHI13 ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้…OLYMPIC TOWER หังโจว ทะเลสาบซีหู
6 วัน 4 คืน BY MU

From22,999 บาท

วันที่ 03 – 08 / 17 – 22 กันยายน 2562
วันที่ 15 – 20 / 21 – 26 ตุลาคม 2562

จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังโบราณกู้กง ชมกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน ขึ้นชมวิวบนหอคอยโอลิมปิกทาวเวอร์ (more…)

Shanghai

CHI14 ทัวร์จีน SHANGHAI FOREVER ไหว้พระ ช้อปปิ้ง
5 วัน 3 คืน BY MU

From14,900 บาท

วันที่ 01 – 05 / 08 – 12 / 23 – 27 ส.ค. 2562
วันที่ 06 – 10 / 13 – 17 / 20 – 24 ก.ย. 2562
วันที่ 11 – 15 / 19 – 23 / 23 – 27 ต.ค. 2562
เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2562

เมืองอู๋ซี วัดพระใหญ่หลิงซาน คลองขุดเมืองโบราณอู๋ซี เมืองหังโจว หมู่บ้านเหมยเจียอู ไร่ชาหลงจิ่ง ล่องเรือทะเลสาบซีหู ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย (more…)

Shanghai Disneyland

CHI15 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ตะลุยดินแดนแห่งเทพนิยาย
4 วัน 3 คืน BY CA

From15,900 บาท

วันที่ 26 – 29 กรกฎาคม 2562
วันที่ 17 – 20 / 24 – 27 สิงหาคม 2562
วันที่ 12 – 15 / 19 – 22 / 20 – 23 ต.ค. 2562
เดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน 2562

หมู่บ้านโบราณเยี่ยเหอ เมืองหังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู หมู่บ้านเหมยเจียอู ไร่ชาหลงจิ่ง มหานครเซี่ยงไฮ้ หาดไว่ทาน รถไฟอุโมงค์เลเซอร์ (more…)

ล่องเรือจูเจียเจี่ยว

CHI16 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ไฉไล ท่องเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว
4 วัน 3 คืน BY FM

From13,988 บาท

วันที่ 01 – 04 / 10 – 13 สิงหาคม 2562
วันที่ 15 – 18 / 22 – 25 สิงหาคม 2562
วันที่ 29 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562
เดือนกันยายน – เดือนตุลาคม 2562

เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ย่านซินเทียนตี้ หาดไว่ทาน นั่งรถไฟลอดอุโมงค์เลเซอร์ ตลาดเฉิงหวงเมี่ยว ร้านกาแฟสตาร์บัคสาขาใหญ่ที่สุดในเซี่ยงไฮ้ (more…)

เซี่ยงไฮ้ Shanghai

CHI17 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว ล่องเรือต้ายวิ่นเหอ ผู่โถวซาน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม
5 วัน 3 คืน BY MU

From21,999 บาท

วันที่ 02 – 06 / 09 – 13 / 23 – 27 ส.ค. 2562
วันที่ 06 – 10 / 14 – 18 / 20 – 24 ก.ย. 2562
วันที่ 18 – 22 / 19 – 23 / 22 – 26 ต.ค. 2562
วันที่ 30 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2562

เมืองหังโจว คลองขุดโบราณต้ายวิ่นเหอของจีน ล่องเรือขุดโบราณต้ายวิ่นเหอ ศุนย์ศิลปะจีน ท่าเรือจูเจียเจียน เกาะผู่โถวซาน วัดผู่จี้ (more…)

ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า

CHI18 ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว…2 มรดกโลก จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หมีแพนด้า เฉิงตู
6 วัน 5 คืน BY CA

From28,999 บาท

วันที่ 12 – 17 / 22 – 27 ตุลาคม 2562
วันที่ 29 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 05 – 10 พฤศจิกายน 2562

เมืองเฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน ชมความงดงามในเขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว หมู่ทะเลสาบซู่เจิ้น ชมทะเลสาบมังกรคู่และทะเลสาบห้าสี (more…)

CHI19 ทัวร์จีน เฉิงตู ซงผิงโกว การ์เซียร์สวรรค์
4 วัน 3 คืน BY MU

From15,900 บาท

วันที่ 19 – 22 ตุลาคม 2562
วันที่ 30 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 03 – 06 / 14 – 17 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 08 – 11 / 19 – 22 ธันวาคม 2562

เมืองเฉิงตู เลือกซื้อของที่ระลึกที่ถนนซอยกว้างซอยแคบ เมืองเม่าเสี้ยน อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซียร์ ชมภูเขาน้ำแข็งหิมะ 3 ลูก (more…)

CHI20 ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว นาขั้นบันไดหลงจี๋ (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
6 วัน 5 คืน BY CZ

From19,900 บาท

วันที่ 30 สิงหาคม – 04 กันยายน 2562
วันที่ 12 – 17 / 13 – 18 กันยายน 2562
วันที่ 18 – 23 / 25 – 30 ตุลาคม 2562

กุ้ยหลิน หลงเซิ่น นาขั้นบันไดหลงจี๋ ถ้ำเงิน ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) เมืองหยางซั่ว ถนนฝรั่ง เขาเหยาซาน(รวมกระเช้า) (more…)

Guilin

CHI21 ทัวร์จีน กุ้ยหลิน…นาขั้นบันไดหลงจี๋ ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY CZ

From18,999 บาท

วันที่ 31 กรกฎาคม – 04 สิงหาคม 2562
วันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2562

กุ้ยหลิน หลงเซิ่น นาขั้นบันไดหลงจี๋(รวมกระเช้าขึ้น+ลง) ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง ชมโชว์ MIRAGE ถ้ำขลุ่ยอ้อ ล่องเรือแพไม้ไผ่ (more…)

chongqing

CHI22 ทัวร์จีน ผจญภัยแดนมังกร ฉงชิ่ง อู่หลง วัดใจความกล้าสะพานกระจกว่านเซิ่น (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY WE

From22,999 บาท

วันที่ 08 – 12 สิงหาคม 2562
วันที่ 28 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562
วันที่ 04 – 08 / 25 – 29 กันยายน 2562
เดือนตุลาคม 2562

เขานางฟ้า ระเบียงแก้ว หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่) ชมโชว์จางอวี้โหมว อู่หลง สะพานกระจกว่านเซิ่น ฉงชิ่ง (more…)

Century Paragon

CHI23 ทัวร์จีน CHONGQING RELAX TIME IN CENTURY PARAGON (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY WE

From29,999 บาท

วันที่ 06 – 10 สิงหาคม 2562
วันที่ 17 – 21 กันยายน 2562
วันที่ 08 – 12 ตุลาคม 2562

เมืองฉงชิ่ง ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย หงหยาต้ง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง ชมความงามของเจดีย์สือเป่าไจ้ เมืองโบราณไป๋ตี้เฉิง ลงเรือเล็กเพื่อชมความงามของเสินหนีซวี (more…)

Century Glory

CHI24 ทัวร์จีน ฉงชิ่ง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY WE

From35,999 บาท

วันที่ 28 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2562

เมืองฉงชิ่ง หงหยาต้ง นำท่านพักบนเรือสำราญสุดหรูระดับ 6 ดาว CENTURY GLORY สนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือสำราญ หรือเลือกซื้อออพชั่นทัวร์ได้ตามอัธยาศัย (more…)

Dazu

CHI25 ทัวร์จีน ต้าจู๋…ฉงชิ่ง อู่หลง นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY WE

From22,999 บาท

วันที่ 10 – 14 สิงหาคม 2562
วันที่ 12 – 16 / 19 – 23 ตุลาคม 2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563

เมืองอู่หลง อุทยานหลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ บ้านโบราณกลางหุบเขา ชมระเบียงกระจกขนาดใหญ่ นั่งกระเช้าสู่ถ้ำฝูหยง เมืองฉงชิ่ง (more…)

Hainan

CHI26 ทัวร์จีน เกาะไหหลำ ไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้ ล่องเรือชมเมือง
5 วัน 4 คืน BY HU

From17,900 บาท

วันที่ 21 – 25 สิงหาคม 2562
วันที่ 28 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562
วันที่ 04 – 08 / 25 – 29 กันยายน 2562
เดือนกันยายน 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

เมืองไหโข่ว โรงถ่ายภาพยนตร์จำลอง เมืองโบ๋อ่าว ชมศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย นั่งเรือชมหาดหยก หมู่บ้านวัฒนธรรมชมกลุ่มน้อยเผ่าหลีแม้ว (more…)

Xian

CHI27 ทัวร์จีน ซีอาน ลั่วหยาง ถ้ำหินแกะสลักหลงเหมิน (ไม่ลงร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY FD

From24,900 บาท

วันที่ 12 – 16 กันยายน 2562
วันที่ 03 – 07 / 22 – 26 ตุลาคม 2562

สถานีรถไฟความเร็วสูง นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองลั่วหยาง วัดเส้าหลิน ชมการแสดงกังฟู ผ่านชมประตูเมืองลี่จิง ถนนโบราณหมิงซิง ผาหินแกะสลักหลงเหมิน (more…)

Xian

CHI28 ทัวร์จีน ครบสูตรซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน
5 วัน 4 คืน BY FD

From26,900 บาท

วันที่ 14 – 18 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 06 – 10 / 18 – 22 / 25 – 29 ธ.ค. 2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563

เมืองซีอาน เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณ นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองลั่วหยาง วัดเส้าหลิน ชมป่าเจดีย์ ชมการแสดงกังฟู (more…)

Xinjiang Kanasi

CHI29 ทัวร์จีน ซินเจียง คานาสือ ธารน้ำห้าสี (ไม่ลงร้านช้อป)
8 วัน 7 คืน BY 3U

From38,900 บาท

วันที่ 04 – 11 / 08 – 15 กันยายน 2562
วันที่ 13 – 20 ตุลาคม 2562
วันที่ 17 – 24 พฤศจิกายน 2562

เมืองเฉิงตู บินภายในสู่เมืองอูรูมูฉี เมืองขุยถุน ผ่านชมเขาเทียนซาน เมืองคาราเมย์ เที่ยวชมแพะเมืองผีอูเหอเอ่อ เมืองปู้เอ่อจิน เที่ยวชมธารน้ำห้าสี (more…)

zhangye danxia

CHI30 ทัวร์จีน เส้นทางสายไหม…หลานโจว จางเย่ ตุนหวง ถู่หลู่ฟาน อูหลู่มู่ฉี (ไม่ลงร้านช้อป)
9 วัน 8 คืน BY 3U

From48,999 บาท

วันที่ 08 – 16 กันยายน 2562
วันที่ 13 – 21 / 20 – 28 ตุลาคม 2562

เมืองเฉิงตู เมืองหลานโจว ล่องเรือเขื่อนหลิวเจียเสีย วัดปิ่งหลิงซื่อ อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง ชมสะพานเหล็กแห่งแรกของแม่น้ำเหลือง นั่งรถไฟด่วนสู่จางเย่ (more…)

mongolia

CHI31 ทัวร์จีน มองโกเลียใน…ฮูเหอเฮ่าเทอะ ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน (ไม่ลงร้านช้อป)
6 วัน 5 คืน BY 3U

From32,999 บาท

วันที่ 13 – 18 กันยายน 2562

เมืองโฮฮอท พิพิธภัณฑ์มองโกเลียใน วัดต้าเจา ลิ้มรสสุกี้เนื้อแพะ ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน ชมการแสดงมวยปล้ำ ยิงธนู ฟาร์มเอินเหอ ชมการแสดงพื้นเมือง (more…)