fbpx

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน CHI01 จางเจียเจี้ยครบสูตร ฟ่งหวง กุ้ยโกว ฝานจิ้งซาน
5 วัน 4 คืน BY CZ

From18,900 บาท

วันที่ 30 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
วันที่ 08 – 12 กุมภาพันธ์ 2563
เดือนมีนาคม 2563

เมืองโบราณฟ่งหวง ล่องเรือแพถัวเจียง เมืองถงเหริน เขาฝานจิ้ง เมืองจางเจียเจี้ย พิสูจน์ความกล้าบนสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก อุทยานจางเจียเจี้ย (more…)

ทัวร์จีน CHI02 ครบสูตรจางเจียเจี้ย ฟ่งหวง ไม่ลงร้าน อลังการโชว์เชียนกู่ฉิง (ไม่ลงร้านช้อป)
6 วัน 5 คืน BY WE

From24,900 บาท

วันที่ 06 – 11 / 18 – 23 ธันวาคม 2562

เมืองฟ่งหวง อิสระเดินเล่นชมเมืองโบราณ สะพานสายรุ้ง ล่องเรือถัวเจียง เมืองจางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน (more…)

ทัวร์จีน CHI03 จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว ฟ่งหวง (ไม่ลงร้านช้อป)
5 วัน 4 คืน BY FD

From17,999 บาท

วันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2562
วันที่ 06 – 10 / 13 – 17 / 18 – 22 ธ.ค. 2562
เดือนธันวาคม 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

เมืองจางเจียเจี้ย พิสูจน์ความกล้าบนสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดินเมืองจางเจียเจี้ย ชมจิตรกรรมภาพวาดทราย ภูเขาเทียนเหมินซาน (more…)

ทัวร์จีน CHI04 WINTER IN ZHANGJIAJIE
5 วัน 4 คืน BY WE

From14,900 บาท

วันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 09 – 13 ธันวาคม 2562

สนามบินเมืองฉางซา เมืองฝูหลง น้ำตกฝูหลง ชมเมืองโบราณ เมืองจางเจียเจี้ย ตลาดใต้ดิน ภูเขาเทียนเหมินซาน นั่งกระเช้าขึ้นสู่ภูเขา (more…)

ทัวร์จีน CHI05 จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน เขาอวตาร สะพานแก้ว (ไม่ลงร้านช้อป)
4 วัน 3 คืน BY FD

From15,999 บาท

วันที่ 28 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562
วันที่ 12 – 15 / 19 – 22 / 26 – 29 ธ.ค. 2562
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
วันขึ้นปีใหม่ 2563

เมืองจางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก ภูเขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว ถ้ำเทียนเหมินต้ง ภูเขาประตูสวรรค์ ทานหม้อไฟทะเลจักรพรรดิ์ (more…)

สระน้ำมังกรดำ

ทัวร์จีน CHI06 IMPRESSION IN KUNMING LIJIANG
5 วัน 4 คืน BY TG

From19,888 บาท

วันที่ 04 – 08 / 10 – 14 ธันวาคม 2562
วันที่ 25 – 29 / 27 – 31 ธันวาคม 2562
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563

เมืองต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่ เมืองลี่เจียง สวนสาะารณะเหยหลงถาน เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก ชมโชว์ผู้กำกับจางอวี้โหมว (more…)

ภูเขาหิมะมังกรหยก

ทัวร์จีน CHI07 KUNMING DREAM TOWN IN SHANGRI-LA
6 วัน 5 คืน BY TG

From24,999 บาท

วันที่ 01 – 06 / 06 – 11 ธันวาคม 2562
วันที่ 10 – 15 / 20 – 25 ธันวาคม 2562
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
เดือนธันวาคม 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

เมืองต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว ชมวัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์ เมืองจงเตี้ยน โค้งแรกแม่น้ำแยงซี ชมเมืองโบราณแชงกรีล่า (more…)

ทัวร์จีน CHI08 SUPER คุ้ม คุนหมิง ภูเขาเจี้ยวจื่อ ตงชวน สะพานแก้ว ถ้ำไซอิ๋ว
4 วัน 3 คืน BY MU

From10,999 บาท

วันที่ 14 – 17 / 21 – 24 ธันวาคม 2562

นครคุนหมิง เมืองตงชวน นำชมแผ่นดินสีแดง เมืองถางเตี้ยน สัมผัสความสวยงามของภูเขาเจี้ยวจื่อ ถ้ำไซอิ๋ว ชมหินปูนงอกอันงดงาม (more…)

คุนหมิง แชงกรีล่า

ทัวร์จีน CHI09 ครบสูตรคุนหมิง แชงกรีล่า ลี่เจียง(นั่งรถไฟความเร็วสูง) ไม่ลงร้านช้อป
5 วัน 4 คืน BY TG

From32,900 บาท

วันที่ 10 – 14 / 18 – 22 ธันวาคม 2562
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563

เมืองต้าหลี่ ชมเมืองโบราณแห่งต้าหลี่ วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย ผ่านชมเจีย์สามองค์ เมืองจงเตี้ยน ช่องแคบเสือกระโจน ชมเมืองโบราณแชงกรีล่า (more…)

ทัวร์จีน CHI10 BEIJING NEW HILIGHT กำแพงเมืองจีนมู่เถียนยู่
5 วัน 3 คืน BY MU

From16,900 บาท

วันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2562

เมืองปักกิ่ง นั่งสามล้อชมซอยหูถง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ถนนหวังฝูจิ่ง หอฟ้าเทียนถาน องค์เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า ช้อปปิ้งย่าน THE PLACE (more…)

พระราชวังกู้กง

ทัวร์จีน CHI11 ปักกิ่ง กำแพงเสียดฟ้า วังต้องห้าม
5 วัน 3 คืน BY CA

From19,900 บาท

วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563

กรุงปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง วัดเจ้าแม่กวนอิมกู่ถ่า ชมการแสดงกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน พิพิธภัณฑ์ศิลปะ 3D (more…)

กำแพงเมืองจีน

ทัวร์จีน CHI12 ปักกิ่ง กำแพงหมื่นลี้ จีหยงกวน
5 วัน 3 คืน BY TG

From17,888 บาท

วันที่ 04 – 08 / 06 – 10 ธันวาคม 2562
วันที่ 20 – 24 / 26 – 30 ธันวาคม 2562

เมืองปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน ชมการแสดงกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน ย่าน ART BEIJING (more…)

ทัวร์จีน CHI13 ปักกิ่ง FUNNY SKI SNOW WORLD
5 วัน 3 คืน BY TG

From24,900 บาท

วันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563

กรุงปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ถนนโบราณเฉียนเหมิน ชมการแสดงกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน (more…)

ทัวร์จีน CHI14 ปักกิ่ง ท้าลมหนาว SKI SNOW WORLD
4 วัน 2 คืน BY HU

From13,900 บาท

วันที่ 19 – 22 ธันวาคม 2562
วันที่ 27 – 30 / 28 – 31 ธันวาคม 2562
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
เดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ 2563

กรุงปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้ามกู้กง ถนนเฉียนเหมิน พระราชวังฤดุร้อนอวี้เหอหยวน กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน (more…)

พระราชวังฤดูร้อน

ทัวร์จีน CHI15 เยือน 2 มหานครแห่งแดนมังกร ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้
5 วัน 4 คืน BY TG

From21,999 บาท

วันที่ 05 – 09 / 21 – 25 ธันวาคม 2562
วันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2562
วันที่ 11 – 15 มกราคม 2563
วันที่ 08 – 12 / 14 – 18 / 22 – 26 ก.พ. 2563

กรุงปักกิ่ง ช้อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ตลาดหงเฉียว ชมการแสดงกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน (more…)

Shanghai

ทัวร์จีน CHI16 SHANGHAI FOREVER ไหว้พระ ช้อปปิ้ง
5 วัน 3 คืน BY MU

From13,900 บาท

วันที่ 19 – 23 / 27 – 31 ธันวาคม 2562
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563

เมืองอู๋ซี วัดพระใหญ่หลิงซาน คลองขุดเมืองโบราณอู๋ซี เมืองหังโจว หมู่บ้านเหมยเจียอู ไร่ชาหลงจิ่ง ล่องเรือทะเลสาบซีหู ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย (more…)

Shanghai Disneyland

ทัวร์จีน CHI17 เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ตะลุยดินแดนแห่งเทพนิยาย
4 วัน 3 คืน BY CA

From14,900 บาท

วันที่ 21 – 24 ธันวาคม 2562
วันที่ 30 ธันวาคม 62 – 02 มกราคม 63 (ว่าง 1 ที่)

หมู่บ้านโบราณเยี่ยเหอ เมืองหังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู หมู่บ้านเหมยเจียอู ไร่ชาหลงจิ่ง มหานครเซี่ยงไฮ้ หาดไว่ทาน รถไฟอุโมงค์เลเซอร์ (more…)

ทัวร์จีน CHI18 เที่ยวครบสูตร เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว ชมโชว์กายกรรม
5 วัน 3 คืน BY CZ

From10,900 บาท

วันที่ 23 – 27 ธันวาคม 2562
วันที่ 01 – 05 / 06 – 10 / 15 – 19 ม.ค. 2563
วันที่ 12 – 16 / 17 – 21 กุมภาพันธ์ 2563
เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม 2563

เมืองอู๋ซี วัดพระใหญ่หลิงซานต้าฝอ พิพิธภัณฑ์กาน้ำดินทราย เมนูพิเศษซี่โครงหมูอู๋ซี ล่องเรือคลองขุดเมืองโบราณอู๋ซี เมืองหังโจว (more…)

ทัวร์จีน CHI19 เซี่ยงไฮ้ หังโจว พัก 5 ดาว บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดกุ้งมังกร
4 วัน 2 คืน BY CZ

From7,999 บาท

วันที่ 29 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2562
วันที่ 13 – 16 / 15 – 18 / 20 – 23 ธ.ค. 2562
วันที่ 03 – 06 / 05 – 08 มกราคม 2563
เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2563

เมืองหังโจว ล่องเรือคลองโบราณต้ายุ่นเหอ หมู่บ้านเหมยเจียอู ขึ้นชมวิวบนเจดีย์หลักเมืองเฉิงหวางเก๋อ ช้อปปิ้งหังโจวเอ้าท์เล็ท (more…)

ทัวร์จีน CHI22 HELLO จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
6 วัน 5 คืน BY TG

From22,999 บาท

วันที่ 14 – 19 ธันวาคม 2562
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563
เดือนธันวาคม 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

เขตอุทยานแห่งชาติหวงหลง ชมความงดงามของปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว ชมความงดงามของใบไม้เปลี่ยนสีตามฤดูกาล อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (more…)

ทัวร์จีน CHI23 เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
4 วัน 3 คืน BY MU

From15,900 บาท

วันที่ 28 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562
วันที่ 04 – 07 / 08 – 11 ธันวาคม 2562
วันที่ 19 – 22 / 26 – 29 ธันวาคม 2562

เมืองเฉิงตู อุทยานจิ่วจ้ายโกว ผ่านชมทะเลสายเตี๋ยซี ชมความงดงามของปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติหวงหลง (more…)

ทัวร์จีน CHI24 ครบสูตรเฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เล่อซาน ง้อไบ๊ นมัสการองค์ผู่เศียรทรงช้าง
8 วัน 7 คืน BY TG

From35,900 บาท

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563

เมืองเฉิงตู เขตอุทยานแห่งชาติหวงหลง ชมความงามบริเวณปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน (more…)

ทัวร์จีน CHI25 เฉิงตู ภูผาหิมะกลาเซียร์ จิ่วจ้ายโกว หวงหลง
6 วัน 5 คืน BY TG

From28,900 บาท

วันที่ 26 – 31 ธันวาคม 2562
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 04 มกราคม 2563

เมืองเม่าเสี้ยน อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะกลาเซียร์ เขตอุทยานแห่งชาติหวงหลง ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว ชมอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว เมืองเฉิงตู (more…)

ทัวร์จีน CHI26 กุ้ยหลิน หยางซั่ว นาขั้นบันไดหลงจี๋ โชว์ดรีมไลค์ลี่เจียง
6 วัน 5 คืน BY CZ

From14,900 บาท

วันที่ 13 – 18 ธันวาคม 2562 (ว่าง 1 ที่)
วันที่ 10 – 15 มกราคม 2563
วันที่ 21 – 26 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 13 – 18 มีนาคม 2563

เมืองกุ้ยหลิน เขาเหยาซาน สวนชวนซาน ชมหินงอกหินย้อยภายในถ้ำทะลุ ชมโชว์ดรีมไลค์ลี่เจียงที่ผสมผสานระหว่างบัลเล่ต์กับกายกรรม (more…)

Guilin

ทัวร์จีน CHI27 กุ้ยหลิน หยางซั่ว เขาเซียงกง
5 วัน 4 คืน BY CZ

From13,888 บาท

วันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2562
วันที่ 01 – 05 มกราคม 2563
วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 04 – 08 / 19 – 23 มีนาคม 2563

เมืองกุ้ยหลิน เขาเหยาซาน สวนชวนซาน ถ้ำเขาทะลุ ชมการแสดงโชว์ DREAM LIKE LIJIANG SHOW ที่ผสมผสานระหว่างบัลเล่ต์กับกายกรรมเข้าด้วยกัน (more…)

chongqing

ทัวร์จีน CHI28 ผจญภัยแดนมังกร ฉงชิ่ง อู่หลง วัดใจความกล้าสะพานกระจกว่านเซิ่น (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY WE

From24,999 บาท

วันที่ 27 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562
วันที่ 06 – 10 / 13 – 17 / 22 – 26 ธ.ค. 2562
วันที่ 25 – 29 / 27 – 31 ธันวาคม 2563
เดือนธันวาคม 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

เขานางฟ้า ระเบียงแก้ว หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่) ชมโชว์จางอวี้โหมว อู่หลง สะพานกระจกว่านเซิ่น ฉงชิ่ง (more…)

Dazu

ทัวร์จีน CHI29 เยือนแดนมังกร 1 ในมหานครของจีน ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY WE

From21,999 บาท

วันที่ 01 – 05 / 11 – 15 / 26 – 30 ธ.ค. 2562
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 04 มกราคม 2563

เมืองอู่หลง อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ โดยสารลิฟต์แก้วลงสู่หุบเหวด้านล่าง พิสูจน์ความกล้าบนระเบียงแก้วอู่หลง ถ้ำฝูหยงต้ง (more…)

Hainan

ทัวร์จีน CHI31 ไหโข่ว ซานย่า นมัสการเจ้าแม่กวนอิม
5 วัน 4 คืน BY HU

From16,900 บาท

วันที่ 25 – 29 / 27 – 31 ธันวาคม 2562
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 04 มกราคม 2563

เมืองไหโข่ว โรงถ่ายภาพยนตร์จำลอง เมืองโบ๋อ่าว ชมศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย นั่งเรือชมหาดหยก หมู่บ้านวัฒนธรรมชมกลุ่มน้อยเผ่าหลีแม้ว (more…)

ทัวร์จีน CHI32 อิ่มบุญ สุขใจ ไหโข่ว ซานย่า พักอุทยานวัดหนานซาน
5 วัน 4 คืน BY HU

From18,900 บาท

วันที่ 04 – 08 / 06 – 10 ธันวาคม 2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563

เมืองไหโข่ว โรงถ่ายภาพยนตร์จำลอง เมืองโบ๋อ่าว ศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย นั่งเรือชมหาดหยก หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (more…)

Xian

ทัวร์จีน CHI33 ครบสูตรซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน
5 วัน 4 คืน BY FD

From25,900 บาท

วันที่ 18 – 22 / 25 – 29 ธันวาคม 2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563
เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม 2563

เมืองซีอาน เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณ นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองลั่วหยาง วัดเส้าหลิน ชมป่าเจดีย์ ชมการแสดงกังฟู (more…)

Xian

ทัวร์จีน CHI34 ซีอาน ลั่วหยาง มหัศจรรย์ถ้ำหินแกะสลักหลงเหมิน (ไม่ลงร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY FD

From24,900 บาท

วันที่ 20 – 24 / 27 – 31 ธันวาคม 2562
วันที่ 08 – 12 มกราคม 2563
วันที่ 13 – 17 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 11 – 15 / 18 – 22 มีนาคม 2563

เจดีย์ห่านป่าใหญ่แห่งวัดฉือเอิน นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองลั่วหยาง วัดเส้าหลิน ชมการแสดงกังฟู ผ่านชมประตูเมืองลี่จิง เดินชมถนนโบราณหมิงชิง (more…)

Xian

ทัวร์จีน CHI35 ONCE IN XIAN (ไม่ลงร้านรัฐบาล)
4 วัน 3 คืน BY FD

From18,900 บาท

วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563
วันที่ 13 – 16 มีนาคม 2563

สนามบินซีอาน เจดีย์ห่านป่าใหญ่แห่งวัดฉือเอิน พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้ กำแพงเมืองซีอาน เมนูเกี๊ยวซีอาน (more…)

zhangye danxia

ทัวร์จีน CHI36 เส้นทางสายไหม ตุนหวง จางเย่ หลานโจว (ไม่ลงร้านช้อป)
8 วัน 7 คืน BY 3U

From29,900 บาท

วันที่ 08 – 15 ธันวาคม 2562 (ว่าง 1 ที่)

เมืองตุนหวง ตลาดกลางคืนซาโจว ถ้ำโม่เกาคู เนินทรายหมิงซาซาน ชมทะเลสาบเสี้ยวพระจันทร์ เมืองเจียยี่กวน กำแพงเมืองจีนด่านเจียยี่กวน (more…)

เซี่ยงไฮ้ Shanghai

ทัวร์จีน CHI38 หังโจว ผู่โถวซาน หนานไห่กวนอิม
5 วัน 3 คืน BY CA

From20,900 บาท

วันที่ 28 ธันวาคม 62 – 01 มกราคม 63 (ว่าง 1 ที่)

เมืองหังโจว เกาะผู่โถวซาน ท่าเรือจูเจียเจียน วัดผู่จี้ สักการะเจ้าแม่กวนอิมปางนั่งสมาธิ วัดไผ่สีม่วง วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป สักการะพระโพธิ์สัตว์กวนอิม (more…)

Tibet

ทัวร์จีน CHI39 ทิเบต แผ่นดินแห่งพระพุทธองค์ ทะเลสาบหยางหู เย่คาเจ๋อ (ไม่ลงร้านช้อป)
6 วัน 5 คืน BY 3U

From36,900 บาท

วันที่ 18 – 23 ธันวาคม 2562

เมืองลาซา พระราชวังโหลวปูหลินคา พระราชวังโปตาลา วัดโจคัง ตลาดบาร์ฆอร์ ชมอารามเซรา ทะเลสาบหยางหู สัมผัสความสวยของน้ำที่ใส (more…)

ทัวร์จีน CHI40 เทียนสิน ฮาร์บิ้น คฤหาสน์วอลการ์ พักหรู 5 ดาว
6 วัน 4 คืน BY CA

From34,900 บาท

วันที่ 08 – 13 มกราคม 2563
วันที่ 12 – 17 กุมภาพันธ์ 2563

เมืองเทียนสิน ชมวิวแม่น้ำไห่เหอ ถ่ายรูปภาพนอกกับเทียนจินอาย ถนนอิตาลี ชมบ้านกระเบื้อง บินภายในสู่เมืองฮาร์บิน คฤหาสน์วอลการ์ โบสถ์เซนต์นิโคลัส (more…)

ทัวร์จีน CHI41 COUNTDOWN HARBIN SNOW FROZEN
6 วัน 4 คืน BY FM

From36,900 บาท

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 04 มกราคม 2563

เมืองฮาร์บิ้น สัมผัสประสบการณ์นั่งม้าลากเลื่อน หมู่บ้านหิมะ DREAM HOME ถนนคนเดินแส่ยุ่นเจีย โบสถ์เซนต์โซเฟีย ถนนจงยาง (more…)

ทัวร์จีน CHI42 THE CHINA SNOW TOWN ฮาร์บิ้น หมู่ตานเจียง พักหรู 5 ดาว
7 วัน 5 คืน BY FM

From36,900 บาท

วันที่ 01 – 07 มกราคม 2563
วันที่ 12 – 18 กุมภาพันธ์ 2563

เมืองฮาร์บิ้น ชมโบสถ์เซนต์โซเฟีย ถนนจงยาง อนุสาวรีย์ฝั่งหง เกาะพระอาทิตย์ ชมเทศกาลน้ำแข็งประจำปีบนเกาะ ยาปู้ลี่ สัมผัสประสบการณ์นั่งม้าลากเลื่อน (more…)