ทัวร์จีน

CHI01 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ล่องเรือถัวเจียง เมืองโบราณฟ่งหวง (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY FD

From18,888 บาท

วันที่ 28 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2561
วันที่ 30 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2561
วันที่ 05 – 09 / 06 – 10 / 07 – 11 ธ.ค. 2561
เดือนธันวาคม – วันขึ้นปีใหม่ 2562

เมืองจางเจียเจี้ย ถนนซีปู้เจีย ชมจิตรกรรมภาพวาดทราย พิสูจน์ความกล้าบนสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก ภูเขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว (more…)

CHI02 ทัวร์จีน เที่ยวครบไฮไลท์ จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
6 วัน 5 คืน BY WE

From19,888 บาท

วันที่ 09 – 14 / 14 – 19 / 23 – 28 พ.ย. 2561
วันที่ 28 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2561
วันที่ 05 – 10 / 07 – 12 / 12 – 17 ธ.ค. 2561
เดือนธันวาคม – วันขึ้นปีใหม่ 2562

เมืองโบราณฟ่งหวง สะพานสายรุ้ง ล่องเรือแพถัวเจียง เมืองจางเจียเจี้ย อุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนเหมินซาน สะพานกระจก ถ้ำเทียนเหมินต้ง (more…)

CHI03 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย หุบเขาแห่งสวรรค์ (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
4 วัน 3 คืน BY FD

From15,888 บาท

วันที่ 15 – 18 / 22 – 25 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 06 – 09 / 08 – 11 / 13 – 16 ธ.ค. 2561
วันที่ 20 – 23 / 22 – 25 ธันวาคม 2561
เดือนธันวาคม 2561 – วันขึ้นปีใหม่ 2562

เมืองจางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว สะพานกระจก ถ้ำเทียนเหมินต้ง ซื้อของที่ระลึกที่ถนนคนเดินซีปู้เจี้ย จิตรกรรมภาพวาดทราย (more…)

CHI04 ทัวร์จีน สุดคุ้ม 3 มรดกโลก จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-กุ้ยโจว (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
6 วัน 5 คืน BY WE

From21,888 บาท

วันที่ 19 – 24 ธันวาคม 2561
วันที่ 30 ธันวาคม 2561 – 04 มกราคม 2562

เมืองถงเหริน หมู่บ้านชนเผ่าแม้ว เขาฝานจิ้ง เมืองฟ่งหวง อิสระเดินชมเมืองโบราณ สะพานสายรุ้ง ล่องเรือถัวเจียง เมืองจางเจียเจี้ย (more…)

CHI05 ทัวร์จีน บินตรง จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง
3 วัน 2 คืน BY CZ

From17,888 บาท

วันที่ 18 – 20 / 25 – 27 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 02 – 04 / 16 – 18 / 23 – 25 ธ.ค. 2561
วันที่ 30 ธันวาคม 2561 – 01 มกราคม 2562

บินตรงเมืองจางเจียเจี้ย เมืองฟ่งหวง อิสระเดินเล่นชมเมืองโบราณ ชมสะพานสายรุ้ง ล่องเรือถัวเจียง ถนนคนเดินซีปู้เจีย พิสูจน์ความกล้าบนสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก (more…)

CHI06 ทัวร์จีน คุนหมิง พิชิตภูเขาหิมะมังกรหยก โชว์ลี่สุ่ยจินซา
5 วัน 4 คืน BY TG

From22,888 บาท

วันที่ 14 – 18 / 21 – 25 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 08 – 12 ธันวาคม 2561
วันที่ 29 ธันวาคม 2561 – 02 มกราคม 2562
วันที่ 30 ธันวาคม 2561 – 03 มกราคม 2562

เมืองต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว ทะเลสาบเอ๋อไห่ วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย เมืองลี่เจียง สระน้ำมังกรดำ เมืองโบราณลี่เจียง ชมโชว์ลี่สุ่ยจินซา (more…)

CHI07 ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
6 วัน 5 คืน BY TG

From28,900 บาท

วันที่ 09 – 14 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 29 ธันวาคม 2561 – 03 มกราคม 2562

คุนหมิง เมืองโบราณต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย เมืองจงเตี้ยน เมืองโบราณแชงกรีล่า ช่องแคบเสือกระโจน หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (more…)

CHI08 ทัวร์จีน SAVE PRICE KUNMING IMPRESSION OF LIJIANG
5 วัน 4 คืน BY 8L

From17,888 บาท

วันที่ 14 – 18 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2561
วันที่ 28 ธันวาคม 2561 – 01 มกราคม 2562
วันขึ้นปีใหม่ 2562

เมืองต้าหลี่ ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่ เมืองลี่เจียง ชมเมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก ชมโชว์ Impression Lijiang ของผู้กำกับจางอวี้โหมว (more…)

CHI09 ทัวร์จีน SPECIAL PRICE คุนหมิง ดินแดนแห่งความฝันแชงกรีล่า
6 วัน 5 คืน BY 8L

From20,888 บาท

วันที่ 24 – 29 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 05 – 10 / 21 – 26 ธันวาคม 2561

เมืองต้าหลี่ ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่ เมืองโบราณลี่เจียง ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าใหญ่สู่จุดชมวิวภูเขาหิมะมังกรหยก ชมโชว์จางอวี้โหมว อุทยานน้ำหยก (more…)

CHI10 ทัวร์จีน ปักกิ่ง โปรโมชั่น
5 วัน 3 คืน BY TG

From18,900 บาท

วันที่ 09 – 13 / 14 – 18 / 15 – 19 พ.ย. 2561
วันที่ 16 – 20 / 22 – 26 / 23 – 27 พ.ย. 2561
วันที่ 28 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2561
เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2561

กรุงปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา นั่งสามล้อซอยหูถงชมเมือง ศูนย์ใบชา พระราชวังฤดูร้อน (more…)

CHI11 ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน(นั่งกระเช้า) เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า
5 วัน 3 คืน BY MU

From16,888 บาท

วันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 03 – 07 / 07 – 11 ธันวาคม 2561
วันที่ 13 – 17 / 21 – 25 ธันวาคม 2561
วันที่ 30 ธันวาคม 2561 – 03 มกราคม 2562

ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง วัดเข้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า อุทยานเป่ยไห่ หอฟ้าเทียนถาน เดินเล่นย่าน THE PLACE ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิครังนก (more…)

CHI12 ทัวร์จีน ปักกิ่ง-ภัตตาคารเติ้งลวี่จวิน-หอคอยโอลิมปิกทาวเวอร์
5 วัน 3 คืน BY CA

From19,888 บาท

วันที่ 15 – 19 / 22 – 26 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 30 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2561
วันที่ 01 – 05 / 07 – 11 ธันวาคม 2561
เดือนธันวาคม – วันขึ้นปีใหม่ 2562

ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ชมกายกรรมปักกิ่ง ถนนหวังฝู่จิ่ง พระราชวังฤดูร้อน วัดเจ้าแม่กวนอิมกู่ถ่า รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารเติ้งลวี่จวิน (more…)

CHI13 ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนนั่งกระเช้า SKI SNOW WORLD
5 วัน 4 คืน BY TG

From31,888 บาท

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 – 01 มกราคม 2562
วันที่ 29 ธันวาคม 2561 – 02 มกราคม 2562
วันที่ 30 ธันวาคม 2561 – 03 มกราคม 2562
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 04 มกราคม 2562

ปักกิ่ง ช้อปปิ้ง THE PLACE จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง นั่งสามล้อชมเมืองเก่าหูถง หอฟ้าเทียนถาน ชมกายกรรมปักกิ่ง (more…)

CHI14 ทัวร์จีน ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง
6 วัน 5 คืน BY TG

From24,888 บาท

วันที่ 01 – 06 / 05 – 10 / 06 – 11 ธ.ค. 2561
วันที่ 15 – 20 / 20 – 25 ธันวาคม 2561
วันที่ 22 – 27 / 26 – 31 ธันวาคม 2561

กรุงปักกิ่ง ถนนหวังฟูจิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน นำท่านชมการแสดงกายกรรมปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน (more…)

CHI15 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้-อู่ซี-ล่องเรือราตรี
4 วัน 3 คืน BY CA

From17,900 บาท

วันที่ 07 – 10 ธันวาคม 2561
วันที่ 30 ธันวาคม – 02 มกราคม 2562

เมืองเซี่ยงไฮ้ โรงถ่ายภาพยนตร์สามก๊ก พิพิธภัณฑ์กาน้ำชาดินทราย ล่องเรือยามราตรีชมเมืองอู๋ซี แวะชมศูนย์เพาะเลี้ยงไข่มุก นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดตงหลิน (more…)

CHI16 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว ดิสนีย์แลนด์
5 วัน 3 คืน BY XJ

From14,888 บาท

วันที่ 06 – 10 / 14 – 18 ธันวาคม 2561
วันที่ 28 ธันวาคม 2561 – 01 มกราคม 2562
วันที่ 29 ธันวาคม 2561 – 02 มกราคม 2562
วันที่ 11 – 15 มกราคม 2562

เซี่ยงไฮ้ เมืองหังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย หาดไว่ทาน อุโมงค์เลเซอร์ (more…)

CHI17 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ สวนสนุกดิสนีย์แลนด์
4 วัน 3 คืน BY CA

From16,888 บาท

วันที่ 16 – 19 / 23 – 26 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 01 – 04 / 07 – 10 ธันวาคม 2561

เซี่ยงไฮ้ หมู่บ้านโบราณเยี่ยะเหอ เมืองหังโจว ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย หมู่บ้านเหมยเจียอู ล่องเรือทะเลสาบซีหู เมืองเซี่ยงไฮ้ (more…)

CHI18 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 360 องศา ล่องเรือหวงผู่
5 วัน 3 คืน BY TG

From24,888 บาท

วันที่ 30 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2561
วันที่ 04 – 08 / 07 – 11 / 14 – 18 ธ.ค. 2561
วันที่ 21 – 25 / 27 – 31 ธันวาคม 2561
วันขึ้นปีใหม่ 2562

เมืองหังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง ถนนโบราณเหอฟังเจีย เมืองอู๋ซี นมัสการพระใหญ่หลิงซานต้าฝอ มหานครเซี่ยงไฮ้ (more…)

CHI19 ทัวร์จีน ครบสูตร ซีอาน-ลั่วหยาง-หยุนไถซาน
5 วัน 4 คืน BY FD

From32,888 บาท

วันที่ 30 ธันวาคม – 03 มกราคม 2562

เมืองซีอาน ผ่านชมกำแพงเมืองซีอาน เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ผ่านชมจัตุรัสหอกลอง นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองลั่วหยาง เมืองเติงเฟิง วัดเส้าหลิน ชมป่าเจดีย์ (more…)

CHI20 ทัวร์จีน เจิ้งโจว ซีอาน อุทยานหยุนไถซาน
5 วัน 4 คืน BY WE

From28,900 บาท

วันที่ 06 – 10 ธันวาคม 2561
วันที่ 30 ธันวาคม – 03 มกราคม 2562

เมืองเจิ้งโจว อุทยานหยุนไถซาน เมืองเติงเฟิง วัดเส้าหลิน ชมการแสดงกังฟู นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองซีอาน ผ่านชมจัตุรัสหอกลอง (more…)

CHI21 ทัวร์จีน เจาะลึก 2 นคร ซีอาน-ลั่วหยาง (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY FD

From25,888 บาท

วันที่ 03 – 05 / 05 – 09 / 11 – 15 ม.ค. 2562
วันที่ 19 – 23 / 25 – 29 มกราคม 2562
วันที่ 16 – 20 / 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
เดือนมีนาคม 2562

เมืองซีอาน เจดีย์ห่านป่าใหญ่ เมืองลั่วหยาง เมืองเติงเฟิง วัดเส้าหลิน ชมป่าเจดีย์ ชมดชว์การแสดงกังฟู วัดม้าขาว ชมประตูเมืองลีจิง (more…)

CHI22 ทัวร์จีน เฉิงตู การ์เซียร์สวรรค์ หวงหลง ซงผิงโกว
6 วัน 5 คืน BY TG

From27,900 บาท

วันที่ 30 พฤศจิกายน – 05 ธันวาคม 2561
วันที่ 01 – 06 / 05 – 10 / 08 – 13 ธ.ค. 2561

เฉิงตู ต๋ากู่ปิงชวน อุทยานภูผาการ์เซียร์สวรรค์ เมืองเม่าเสี้ยน อุทยานหวงหลง อุทยานซงผิงโกว ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ถนนซุนซีลู่ (more…)

CHI23 ทัวร์จีน HELLO SNOW CHENGDU DAGU GLACIER
6 วัน 5 คืน BY TG

From23,888 บาท

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 – 02 มกราคม 2562
วันที่ 29 ธันวาคม 2561 – 03 มกราคม 2562
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 05 มกราคม 2562
เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2562

เมืองเฉิงตู อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะกลาเซียร์ นั่งกระเช้าชมภูเขาหิมะ 3 ลูก อุทยานแห่งชาติหวงหลง อุทยานซงผิงโกวที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นจิ่วจ้ายโกวน้อย (more…)

CHI24 ทัวร์จีน เฉิงตู พิชิตอุทยานหวงหลง ซงผิงโกว
6 วัน 5 คืน BY CA

From19,888 บาท

วันที่ 20 – 25 ธันวาคม 2561
วันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 01 มกราคม 2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2561 – 02 มกราคม 2562

ท่าอากาศยานเฉิงตู อุทยานซงผิงโกวหรือจิ่วจ้ายโกวน้อย อุทยานหวงหลง ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า (more…)

CHI25 ทัวร์จีน AUTUMN IN GUILIN พักหรู 5 ดาว (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
6 วัน 5 คืน BY CZ

From17,888 บาท

วันที่ 30 พฤศจิกายน – 05 ธันวาคม 2561
วันที่ 07 – 12 / 14 – 19 ธันวาคม 2561

เมืองกุ้ยหลิน สวนเจ็ดดาว ชมเมืองจำลองสมัยซ่ง ตึกเซียวเหยา ถนนโบราณตงซี เมืองหยางซั่ว เข้าชมหินงอกหินย้อยในถ้ำเงิน ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (more…)

CHI26 ทัวร์จีน กุ้ยหลิน ซานเจียง หยางซั่ว (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
6 วัน 5 คืน BY CZ

From18,888 บาท

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 – 02 มกราคม 2562
วันที่ 04 – 09 / 11 – 16 / 25 – 30 ม.ค. 2562
วันที่ 01 – 06 / 08 – 13 / 15 – 20 ก.พ. 2562
เดือนมีนาคม 2562

เมืองกุ้ยหลิน เมืองซานเจียง หมู่บ้านเฉิงหยางปาจ้าย ชมเจดีย์เผ่าต้ง สะพานลมฝนเฉิงหยาง ถ้ำเงิน ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง เมืองหยางซั่ว (more…)

CHI27 ทัวร์จีน หังโจว ผู่โถวซาน (พักบนเกาะ) นมัสการเจ้าแม่กวนอิม
5 วัน 3 คืน BY CA

From25,900 บาท

วันที่ 07 – 11 ธันวาคม 2561

เมืองหังโจว ท่าเรือจูเจียเจียน เกาะผู่โถวซาน วัดผู่จี้ สักการะเจ้าแม่กวนอิมแห่งเกาะผู่โถวซาน วัดเจ้าแม่กวนอิม สักการะเจ้าแม่กวนอิมหนานไห่ (more…)

CHI28 ทัวร์จีน ทิเบต ดินแดนแห่งหลังคาโลก ทะเลสาบหยางหู
6 วัน 5 คืน BY 3U

From32,888 บาท

วันที่ 07 – 12 ธันวาคม 2561
วันที่ 30 ธันวาคม 2561 – 04 มกราคม 2562

ท่าอากาศยานเฉิงตู บินภายในสู่นครลาซา พระราชวังโหลวปูหลินคา พระราชวังโปตาลา อารามโจคัง ตลาดบาร์ฆอร์ ทะเลสาบหยางหู (more…)

CHI29 ทัวร์จีน ฉงชิ่ง-อู่หลง-ต้าจู่ โชว์ IMPRESSION WULONG (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY WE

From23,900 บาท

วันที่ 02 – 06 / 14 – 18 ธันวาคม 2561
วันที่ 19 – 23 / 21 – 25 ธันวาคม 2561
วันที่ 30 ธันวาคม – 03 มกราคม 2562
วันที่ 31 ธันวาคม – 04 มกราคม 2562

เมืองอู่หลง อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า-สามสะพานสวรรค์ พิสูจน์ความกล้ากับการเดินบนระเบียงแก้วอู่หลง ชมโชว์ Impression Wulong ของผู้กำกับจางอวี้โหมว (more…)

CHI30 ทัวร์จีน เฉิงตู อูรูมูฉี เส้นทางสายไหม แกรนด์แคนยอนเทียนซาน (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
8 วัน 7 คืน BY 3U

From43,900 บาท

วันที่ 16 – 23 ธันวาคม 2561

เมืองอูรุมชี เขาเทียนซานเทียนฉื่อ เที่ยวชมเขาเปลวไฟ เมืองโบราณเจียวเหอ เข้าชมระบบชลประทานข่านเอ่อจิง เนินทรายหมิงซาซาน สระน้ำเสี้ยวพระจันทร์ (more…)

CHI31 ทัวร์จีน เสิ่นหยาง ฮาร์บิ้น THE CHINA SNOW TOWN
7 วัน 5 คืน BY XW

From32,888 บาท

วันที่ 18 – 24 / 25 – 31 ธันวาคม 2561
วันที่ 04 – 10 / 11 – 17 / 25 – 31 ม.ค. 2562
วันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2562

เมืองเสิ่นหยาง นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ฮาร์บิ้น ถนนจงหยางต้าเจีย ลานสกี YUBULI หมู่บ้านหิมะ เขาแกะหญ้า ชมแสงสียามค่ำคืนของถนนคนเดินในหมู่บ้านหิมะ (more…)

CHI32 ทัวร์จีน เทียนสิน ฮาร์บิ้น ICE & SNOW
6 วัน 4 คืน BY CA

From34,888 บาท

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 01 มกราคม 2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2561 – 02 มกราคม 2562
วันที่ 29 ธันวาคม 2561 – 03 มกราคม 2562
เดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ 2562

เมืองเทียนสิน ล่องเรือชมวิวสองฟากฝั่งของแม่น้ำไห่เหอ ชมถนนอิตาลี่ บินภายในสู่เมืองฮาร์บิ้น คฤหาสน์วอลการ์ คฤหาสน์พาฟลอฟ (more…)