Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

ทัวร์ญี่ปุ่น

เดือนพฤศจิกายน

PROMOTION XJ

JP-PRO2 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO IN TOWN
5 DAYS 3 NIGHTS BY XJ

From29,900 บาท

วันที่ 09 – 13 / 15 – 19 / 16 – 20 พ.ย. 60
วันที่ 17 – 21 / 22 – 26 / 23 – 27 พ.ย. 60
วันที่ 29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2560
วันที่ 30 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2560

เที่ยวโตเกียว ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ] (more…)

PROMOTION XJ

JP-PRO3 ทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo – Remember [B]
5 DAYS 3 NIGHTS BY XJ

From26,991 บาท

วันที่ 03 – 07 / 04 – 08 / 10 – 14 พ.ย. 60
วันที่ 11 – 15 / 17 – 21 / 18 – 22 พ.ย. 60
วันที่ 18 – 22 / 24 – 28 / 25 – 29 พ.ย. 60

เที่ยว วัดเก่าแก่อาซากุสะ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม  ชิมขนมโบราณ สนุกสนานกับของฝากถ่ายรูป โตเกียวสกายทรีและ ฟินฟรีที่ ย่านชินจูกุกับฮาราจูกุ  (more…)

PROMOTION XJ

JP-PRO4 ทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo – Recharge
6 DAYS 4 NIGHTS BY XJ

From34,999 บาท

วันที่ 01 – 06 / 08 – 13 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 15 – 20 / 22 – 27 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 29 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2560

ทัวร์ญี่ปุ่น เยือนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ถ่ายรูปวิวทะเลสาบ ขึ้นหุบเขากำมะถัน ลองทานไข่ดำ ขึ้นจุดชมวิว ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) (more…)

JP08 ทัวร์ญี่ปุ่น PANRAMA DELUXE
7 DAYS 5 NIGHTS BY TG

From67,900 บาท

วันที่ 29 พฤศจิกายน – 05 ธันวาคม 2560

นั้งรถไฟสายธรรมชาติ ชมความงามของธรรมชาติตามฤดูกาล สักการะหลวงพ่อโตวัดโทไดจิ (more…)

JP11 ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA GOLDEN ROUTE AUTUMN
7 DAYS 4 NIGHTS BY TG

From55,900 บาท

วันที่ 29 พฤศจิกายน – 05 ธันวาคม 2560

ชมความสวยงามของหมู่บ้านที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดก หมุ่บ้านชิราคาวาโกะ เที่ยวเมืองทาคาย่ามา เดินเล่นย่านเขตเมืองเก่าซันมาจิ ซูจิ (more…)

JP14 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE EARLY WINTER
6 DAYS 4 NIGHTS BY TG

From49,900 บาท

วันที่ 30 พฤศจิกายน – 05 ธันวาคม 2560

ขึ้นโร้ปเวย์ชมความสวยงามยามค่ำคืนที่สวยที่สุดของเมืองฮาโกดาเตะ นั่งกระเช้าชมภูเขาไฟโชวะชินซัง (more…)

เดือนธันวาคม

PROMOTION XJ

JP-PRO5 ทัวร์ญี่ปุ่น SUPER PRO TAKAYAMA AUTUMN
5 DAYS 3 NIGHTS BY XJ

From35,900 บาท

วันที่ 13 – 17 / 20 – 24 ธันวาคม 2560

วัดเรียวอันจิ สะพานโคเทะสึ ปาไผ่ ชมเทศกาล Nabana No Sato ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า เดินเล่นถนนสายซันมาจิ หน้าผาโทจินโบ

PROMOTION XJ

JP-PRO7 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO IN TOWN
5 DAYS 3 NIGHTS BY XJ

From34,900 บาท

วันที่ 07 – 11 / 08 – 12 ธันวาคม 2560
วันที่ 13 – 17 / 14 – 18 ธันวาคม 2560
วันที่ 15 – 19 / 20 – 24 ธันวาคม 2560
วันที่ 21 – 25 / 22 – 26 ธันวาคม 2560

เที่ยวโตเกียว ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ] (more…)

JP18 ทัวร์ญี่ปุ่น GOODDAY TOKYO
5 DAYS 3 NIGHTS BY JL

From42,900 บาท

วันที่ 29 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 08-12 / 22-26 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 02 – 06 / 13 – 17 / 21 – 25 ธ.ค. 2560

เที่ยวโตเกียว ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ]เดินเล่นซื้อของระลึกพร้อมไหว้พระขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซากุซะ (more…)

JP19 ทัวร์ญี่ปุ่น ECO TOKYO
6 DAYS 3 NIGHTS BY TG

From42,900 บาท

วันที่ 02 – 07 / 05 – 10 ธ.ค. 60
วันที่ 07 – 12 / 12 – 17 / 19 – 24 ธ.ค. 60
วันที่ 29 ธันวาคม – 03 มกราคม 2561
วันที่ 30 ธันวาคม – 04 มกราคม 2561

เที่ยวโตเกียว ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ] (more…)

JP20 ทัวร์ญี่ปุ่น COOLDAY TOKYO
5 DAYS 3 NIGHTS BY JL

From56,900 บาท

วันที่ 30 ธันวาคม – 03 มกราคม 2561

เที่ยวโตเกียว ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ] (more…)

JP21 ทัวร์ญี่ปุ่น COOLDAY TOKYO
6 DAYS 4 NIGHTS BY JL

From56,900 บาท

วันที่ 31 ธันวาคม – 05 มกราคม 2561

เที่ยวโตเกียว ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ] (more…)

JP22 ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN A PLUS DISNEY
7 DAYS 4 NIGHTS BY JL

From65,900 บาท

วันที่ 31 ธันวาคม – 06 มกราคม 2561

พบกับความสนุกสนานที่โตเกียวดีสนีย์แลนด์ หรือ โตเกียวดีสนีย์ซี นั้งรถไฟหัวกระสุนชินกังเซ็น (more…)

JP23 ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN – B
6 DAYS 4 NIGHTS BY JL

From50,900 บาท

วันที่ 19 – 24 ธันวาคม 2560
วันที่ 31 ธันวาคม – 05 มกราคม 2561

เที่ยวเมืองหลวงเก่าเกียวโต วัดน้ำใสคิโยะมิสึ ปราสาททองคินคาคุจิ นั้งรถไฟหัวกระสุนชินกังเซ็น ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (more…)

JP24 ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN – B
6 DAYS 4 NIGHTS BY TG

From49,900 บาท

วันที่ 01 – 06 / 04 – 09 ธันวาคม 2560
วันที่ 07 – 12 / 14 – 19 ธันวาคม 2560
วันที่ 20 – 25 / 22 – 27 / 24 – 29 ธ.ค. 60
วันที่ 28 ธันวาคม – 02 มกราคม 2561

ทัวร์เกียวโต เที่ยวเมืองหลวงเก่าเกียวโต วัดน้ำใสคิโยะมิสึ ปราสาททองคินคาคุจิ นั้งรถไฟหัวกระสุนชินกังเซ็น ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (more…)

JP25 ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN B PLUS USJ
7 DAYS 5 NIGHTS BY TG

From56,900 บาท

วันที่ 04 – 10 / 11 – 17 / 18 – 24 ธ.ค. 60

เที่ยวสวนสนุกระดับโลก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน เที่ยวเมืองหลวงเก่าเกียวโต วัดน้ำใสคิโยะมิสึ ปราสาททองคินคาคุจิ (more…)

JP26 ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN C NEW YEAR
6 DAYS 4 NIGHTS BY TG

From69,900 บาท

วันที่ 28 ธันวาคม – 02 มกราคม 2561


ทัวร์ญี่ปุ่น สนุกสนานไปกับเครื่องเล่นที่ท้าทายนานาชนิดที่ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ นั้งรถไฟหัวกระสุนชินกังเซ็น (more…)

JP27 ทัวร์ญี่ปุ่น PANORAMA (Arashiyama + Fuji Ski)
6 DAYS 4 NIGHTS BY TG

From55,900 บาท

วันที่ 23 – 28 ธันวาคม 2560

เที่ยวเมืองหลวงเก่าสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมที่เกียวโต สัมผัสปุยขาวและความหนาวเย็นของหิมะพร้อมสนุกสนานกับการเล่นหิมะ ณ ลานสกีแถบฟูจิ (more…)

JP28 ทัวร์ญี่ปุ่น PANORAMA (FUJI SKI)
6 DAYS 4 NIGHTS BY TG

From65,900 บาท

วันที่ 26 – 31 ธันวาคม 2560

เที่ยวเมืองหลวงเก่าสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมที่เกียวโต สัมผัสปุยขาวและความหนาวเย็นของหิมะพร้อมสนุกสนานกับการเล่นหิมะ ณ ลานสกีแถบฟูจิ (more…)

JP29 ทัวร์ญี่ปุ่น YOI TABI WORLD HERITAGE [DAIBUTSU-FUSHIMI-SHINKANSEN-FUJI-NARITA SAN]
6 DAYS 4 NIGHTS BY JL

From56,900 บาท

วันที่ 05 – 10 ธันวาคม 2560

เที่ยวเกียวโต เมืองมรดกโลก นารา วัดโทไดจิ เกียวโต ปราสาททอง ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ นั่งชินกันเซน บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ภูเขาไฟฟูจิ (more…)

JP30 ทัวร์ญี่ปุ่น YOI TABI UNIVERSAL STUDIOS JAPAN ON CHRISTMAS
6 DAYS 4 NIGHTS BY TG

From61,700 บาท

วันที่ 22 – 27 ธันวาคม 2560

ทัวร์โอซาก้า เข้าสวนสนุกยูนิเวอร์แซล (รวมแล้ว) ช้อปปิ้งโกเท็มบะเอ้าท์เล็ต ขึ้นชมฟูจิ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ นั่งรถไฟชินกังเซ็น (more…)

เทศกาลปีใหม่

JP31 ทัวร์ญี่ปุ่น PANORAMA (FUJI SKI+STRAWBERRY)
6 DAYS 4 NIGHTS BY TG

From71,900 บาท

วันที่ 31 ธันวาคม – 05 มกราคม 2561

ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2018 เที่ยวเมืองหลวงเก่าสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมที่เกียวโต สัมผัสปุยขาวและความหนาวเย็นของหิมะพร้อมสนุกสนานกับการเล่นหิมะ ณ ลานสกีแถบฟูจิ (more…)

เทศกาลปีใหม่

JP32 ทัวร์ญี่ปุ่น PANORAMA (ILLUMINATION+SKI RESORT+STRAWBERRY)
6 DAYS 4 NIGHTS BY TG

From68,900 บาท

วันที่ 30 ธันวาคม – 04 มกราคม 2561

ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2018 เที่ยวเมืองหลวงเก่าสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมที่เกียวโต สัมผัสปุยขาวและความหนาวเย็นของหิมะพร้อมสนุกสนานกับการเล่นหิมะ ณ ลานสกีแถบฟูจิ (more…)

เทศกาลปีใหม่

JP33 ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA KANSAI (SKI+ILLUMINATION)
7 DAYS 5 NIGHTS BY TG

From82,900 บาท

วันที่ 29 ธันวาคม – 04 มกราคม 2561

ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2561 ทาคายาม่า ชมหมู่บ้านมรดกโลกหมู่บ้านชิราคาวาโกะ(จุดชมวิวชิโรยามะ) สนุกสนานลานสกีฮิรุกาโนะ เทศกาลนาบานาโนซาโตะ เที่ยวเมืองหลวงเก่าเกียวโต (more…)

JP34 ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA GOLDEN ROUTE
6 DAYS 4 NIGHTS BY TG

From52,900 บาท

วันที่ 02 – 07 / 05 – 10 ธันวาคม 2560
วันที่ 12 – 17 / 19 – 24 ธันวาคม 2560
วันที่ 21 – 26 / 23 – 28 ธันวาคม 2560

เที่ยวเมืองหลวงเก่าเกียวโต วัดน้ำใสคิโยะมิสึ ทาคายาม่า ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ นั้งกระเช้าชินโฮตากะโรปเวย์ ปราสาทมัสซึโมโต้ (more…)

เทศกาลปีใหม่

JP35 ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA-OSAKA NEWYEAR
6 DAYS 4 NIGHTS BY TG

From67,900 บาท

วันที่ 30 ธันวาคม – 04 มกราคม 2561

ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2561 เที่ยวเมืองหลวงเก่าเกียวโต วัดน้ำใสคิโยะมิสึ ศาลเจ้าฟูจิมิ อินาริ ทาคายาม่า ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ นั้งกระเช้าชินโฮตากะโรปเวย์ ปราสาทมัสซึโมโต้ (more…)

JP36 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ROMANCE WINTER
6 DAYS 4 NIGHTS BY TG

From49,900 บาท

วันที่ 05 – 10 ธันวาคม 2560

ทัวร์ฮอกไกโด ประทับใจกับการประดับประดาไฟในฤดูหนาวที่สวนโอโดริ ซัปโปโร เทศกาลคริสมารส ฮฮาโกดาเตะ แฟนตาซี ฟาร์มหมีสีน้ำตาล คลองโอตารุ

JP36 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO WINTER ILLUMINATION
6 DAYS 4 NIGHTS BY TG

From53,900 บาท

วันที่ 09 – 14 / 16 – 21 ธันวาคม 2560

ทัวร์ฮอกไกโด ประทับใจกับการประดับประดาไฟในฤดูหนาวที่สวนโอโดริ ซัปโปโร ชมการเดินพาเหรดของเพนกิ้วนสุดน่ารักที่ นิกเซ่ มารี พาร์ค

JP37 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE WINTER
6 DAYS 4 NIGHTS BY TG

From57,900 บาท

วันที่ 02 – 07 / 04 – 09 ธันวาคม 2560
วันที่ 12 – 17 / 21 – 26 ธันวาคม 2560

เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด หมู่บ้านไอนุ เที่ยวชมเมืองย่านโมโตมาจิ นั่งกระเช้าชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ (more…)

JP40 ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU ROMANTIC HUISTENBOSCH
6 DAYS 4 NIGHTS BY TG

From49,900 บาท

วันที่ 04 – 09 / 23 – 28 ธันวาคม 2560
วันที่ 27 ธันวาคม – 01 มกราคม 2561

ทัวร์คิวชู ศาลเจ้าดาไซฟุ เฮ้าส์เทนบอช หมู่บ้านฮอลแลนด์ ของประเทศญี่ปุ่น ศาลเจ้ายูโทกุอินาริ ศาลเจ้าใหญ่แห่งเมืองซากะ หมู่บ้านยูฟุอิน เมืองฟุคุโอกะ

JP41 ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวคิวชู AMAZING NATURE
6 DAYS 4 NIGHTS BY TG

From69,900 บาท

วันที่ 29 ธันวาคม – 03 มกราคม 2561

นำท่านเที่ยวญี่ปุ่นตอนใต้ “เกาะคิวชู”สัมผัสเมืองแห่งมนต์เสน่ห์ เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในเอเชีย สัมผัสประสบการณ์การนั่งชินคันเซน รถไฟความเร็วสูง ด้วยความเร็ว 240–320 กม./ชั่วโมง (more…)

JP42 ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวคิวชู BIG COUNTDOWN KYUSHU
6 DAYS 4 NIGHTS BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 29 ธันวาคม – 03 มกราคม 2561

ทัวร์คิวชู ชมการแสดงดอกไม้ไฟ เฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับเข้าสู่ปีใหม่ 2018 ที่เฮ้าส์เทบอชอุเรชิโนะออนเซน ที่มีชื่อเสียงว่าเป็น 1 ใน 3 ของออนเซนที่ทำให้มีผิวสวย (more…)

JP43 ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวคิวชู MYSTERIOUS KYUSHU
6 DAYS 4 NIGHTS BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 29 ธันวาคม – 03 มกราคม 2561

3ทัวร์คิวชู สัมผัสประสบการณ์การนั่งชินคันเซน รถไฟความเร็วสูง ด้วยความเร็ว 240–320 กม./ชั่วโมงตามหารักแท้ ค้นหาความมหัศจรรย์แห่ง ศาลเจ้ายูโดะ หุบเขาทาคาชิโฮ สวรรค์บนดิน ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์น่าหลงไหล

JP44 ทัวร์ญี่ปุ่น WHITE WINTER TAKAYAMA & SHIN-HOTAKA IN NEW YEA
7 DAYS 4 NIGHTS BY TG

From79,900 บาท

วันที่ 29 ธันวาคม – 04 มกราคม 2561

ทัวร์เกียวโต ปราสาทเงินกิงคาคุจิ ศาลเจ้ายาซากะ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าภูเขาชินโฮตากะ วัดเซ็นโคจิ ฟาร์มวาซาบิ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอะชิโนะ (more…)

เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2018

PROMOTION XJ

JP-PRO8 ทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo – Fuji Maxx
5 DAYS 3 NIGHTS BY XJ

From26,991 บาท

เดือน มกราคม – มีนาคม 2561

สัมผัสบรรยากาศหนาวเย็น หิมะขาวๆ ที่ ลานสกี ใกล้ภูเขาไฟฟูจิ ชมหุ่นกันดั้มตัวใหม่รุ่น RX-0 ยูนิคอร์น ขนาดเท่าของจริงไหว้เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ที่วัดอาซากุสะ (more…)

JP55 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SAHORO SNOW (SKI)
6 DAYS 4 NIGHTS BY TG

From62,900 บาท

วันที่ 02 – 07 มกราคม 2561

ทัวร์ฮอกไกโด หมู่บ้านช็อกโกแลตอิซิยะ สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาว สกีรีสอร์ท ฟาร์มหมีโนโบริเบทสึ ชมความน่ารักของเหล่าแพนกวินที่นิกเซ่มารีนพาร์ค (more…)

JP56 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE(SKI RESORT)
6 DAYS 4 NIGHTS BY TG

From65,900 บาท

วันที่ 06 – 11 มกราคม 2561

ทัวร์ฮอกไกโดชม หอคอยโกะเรียวคะคุ หอคอยสูง 90 เมตร ด้านบนเป็นรูปห้าเหลี่ยม นั่งกระเช้าไปยัง จุดชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ (more…)

JP57 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO FURANO ROMANCE
6 DAYS 4 NIGHTS BY TG

From49,900 บาท

วันที่ 13 – 18มกราคม 2561

ทัวร์ฮอกไกโด หมู่บ้านช็อกโกแลตอิซิยะ สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาว เล่น Snow Mobile Snow rafting และ Snow Sled (more…)

PROMOTION

JP60 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO WINTER WOWW
5 DAYS 3 NIGHTS BY TG

From39,999 บาท

เดือน มกราคม – มีนาคม 2561

ทัวร์ฮอกไกโดโปรโมชั่น สนุกสนานกับ  SNOW MOBILE  หรือ SNOW RAFTING หมู่บ้านราเมน ชมความน่ารักของแพนกวิ้นที่สวนสัตว์อาซาฮียาม่า ชมความโรแมนติกคลองโอตาระ (more…)

JP61 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SNOW FESTIVAL
6 DAYS 4 NIGHTS BY TG

From64,800 บาท

วันที่ 07 – 12 กุมภาพันธ์ 2561

ทัวร์ฮอกไกโด ชมเทศกาล Sapporo Snow Festival 2018 หมู่บ้านราเมน พิพิธภัณฑ์สาเกโอโตโกะยาม่ะ ชมเทศกาล Sounkyo Ice Waterfall Festival (more…)

JP62 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SNOW FESTIVAL
6 DAYS 4 NIGHTS BY TG

From66,800 บาท

วันที่ 08 – 13 กุมภาพันธ์ 2561

ทัวร์ฮอกไกโด ชมเทศกาล Sapporo Snow Festival 2018 หมู่บ้านราเมน พิพิธภัณฑ์สาเกโอโตโกะยาม่ะ ชมเทศกาล Sounkyo Ice Waterfall Festival (more…)

JP63 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SNOW FEST FUN
6 DAYS 4 NIGHTS BY TG

From57,999 บาท

วันที่ 02 – 07 / 03 – 08 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 06 – 11 / 09 – 14 กุมภาพันธ์ 2561

ทัวร์ฮอกไกโด ชมเทศกาลหิมะซัปโปโร 2018 สนุกสนานกับ  SNOW MOBILE  หรือ SNOW RAFTING หมู่บ้านราเมน ชมความน่ารักของแพนกวิ้นที่สวนสัตว์อาซาฮียาม่า ชมความโรแมนติกคลองโอตารุ (more…)

JP65 ทัวร์ญี่ปุ่น WINTER YOI TABI KIMONO[SNOW & STRAWBERRY]
7 DAYS 4 NIGHTS BY JL

From55,900 บาท

วันที่ 09 – 15 มกราคม 2561
วันที่ 06 – 12 กุมภาพันธ์ 2561

เที่ยวเมืองหลวงเก่าเกียวโต แต่งชุดกิโมโน ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริศาลเจ้ายาซากะ เก็บสตรอเบอร์รี่ ช้อปปิ้งพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต โตเกียว สนุกสนานลานสกีฟูจิเท็น (more…)

JP66 ทัวร์ญี่ปุ่น CLASSIC TAKAYAMA SHIRAKAWA & WHITE SNOW MONKEY
6 DAYS 4 NIGHTS BY JL

From63,900 บาท

วันที่ 02 – 07 มกราคม 2561


ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า กิฟุ ชมหมู่บ้านชิราคาวะโกะ ทาคายาม่า ตลาดเช้าพื้นเมือง ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าจุดชมวิวภูเขาชินโฮตากะ ชมความน่ารักของลิงหิมะ ชิมสตรอเบอร์รี่สายพันธุ์เจ้าหญิงเอะจิโกะ (more…)

JP67 ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL LITE CHUBU ILLUMINATION
6 DAYS 4 NIGHTS BY TG

From44,900 บาท

วันที่ 05 – 11 / 13 – 19 มีนาคม 2561
วันที่ 14 – 20 / 18 – 24 มีนาคม 2561

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวครบ!! ช้อปมันส์!! 7 วัน 5 คืน เส้นทาง กิฟุ-เกียวโต-โอซาก้า ชมเทศกาลแสงไฟสุดยิ่งใหญ่ ณ สวนดอกไม้ นาบานะ โนะ ซาโตะ (more…)