ทัวร์ญี่ปุ่น

TOKYO OSAKA

JP01 RELAX TOKYO
5 วัน 3 คืน BY TG

From37,900 บาท

วันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2562

ชื่นชมความงามของภูเขาไฟฟูจิ ชมความงดงามของทุ่งดอกโคเชียที่สวนโออิชิ พาร์ค สักการะพระใหญ่เมืองคามาคุระที่วัดโคโตขุ (more…)

Hitachi Seaside park Tokyo

JP02 TOKYO AUTUMN
7วัน 4 คืน BY NH

From53,900 บาท

วันที่ 17 – 23 ตุลาคม 2562

ชมความสวยงามทุ่งดอกโคเชียที่สวนฮิตาชิ ซีไซด์พาร์ค เยี่ยมชมหมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณสมัยเอโดะโออูจิจูกุ ขึ้นกระเช้าอะเคจิไดระชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี (more…)

JP03 DOKODEMO KAWAGOE TOKYO [KITAIN – KARUIZAWA – HARAJUKU]
6วัน 4 คืน BY NH

From34,900 บาท

วันที่ 21 – 26 พฤษภาคม 2562
วันที่ 08 – 13 / 22 – 27 มิถุนายน 2562
วันที่ 10 – 15 / 24 – 29 กรกฎาคม 2562
เดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน 2562

ชมความงดงามของวัดคิตะอิน ชมวัดดารุมะจิ ต้นกำเนิดของตุ๊กตาทาคาซากิ ดารุมะหรือตุ๊กตานำโชค ชมความงามของน้ำตกสายไหมชิระอิโตะ สายน้ำที่ทิ้งตัวลงมาเป็นเส้นเล็กๆ คล้ายเส้นด้าย (more…)

JP04 OSAKA KYOTO เที่ยวเต็ม
5วัน 3 คืน BY XW

From21,900 บาท

วันที่ 08 – 12 / 21 – 25 สิงหาคม 2562
วันที่ 03 – 07 / 11 – 15 / 25 – 29 กันยายน 2562

เที่ยวเต็มทุกวัน หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ นั่งกระเช้าอามาโนะ ฮาชิดาเตะ ปราสาทโอซาก้า หลวงพ่อโต วัดโทไดจิ ป่าไผ่ (more…)

JP05 LILY PARK SHIRAHIGE & HEAT BALLOON
6 วัน 4 คืน BY JL

From49,900 บาท

วันที่ 15 – 20 / 26 – 31 กรกฎาคม 2562
วันที่ 07 – 12 สิงหาคม 2552

ชมลานดอกไม้ภูเขาฮาโคะดาเตะ เข้าร่วมงานเทศกาลระบำพื้นเมืองกุโจ ชมวิวหมู่บ้านชิราคาวะโกะ เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ (more…)

JP06 OSAKA NARA KOBE สดใส
5 วัน 3 คืน BY XW

From19,900 บาท

วันที่ 26 – 30 กรกฎาคม 2562
วันที่ 31 กรกฎาคม – 04 สิงหาคม 2562
วันที่ 14 – 18 สิงหาคม 2562
เดือนสิงหาคม – กันยายน 2562

เมืองโอซาก้า ชมศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ สัมผัสกับวัฒนธรรมการชงชาญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม ชมความงามของปราสาททอง ณ วัดคินคาคุจิ เยือนนาราชมวัดโทไดจิ (more…)

JP07 PANORAMA โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า ยามาคะโกะ โตเกียว
6 วัน 4 คืน BY TG

From49,900 บาท

วันที่ 09 – 14 ตุลาคม 2562

สักการะศาลเจ้าฟูชิมิอินาริสัมผัสและเก็บภาพความสวยงามกับ โทริอิ(ซุ้มประตูสีส้ม) ชมวัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส ช้อปปิ้ง ย่านซาคาเอะ ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นต้นตำหรับ (more…)

Gotemba Fuji Japan

JP08 PANORAMA โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า ยามาคะโกะ โตเกียว
6 วัน 4 คืน BY TG

From49,900 บาท

วันที่ 18 – 23 ตุลาคม 2562

สักการะศาลเจ้าฟูชิมิอินาริสัมผัสและเก็บภาพความสวยงามกับ โทริอิ(ซุ้มประตูสีส้ม) ชมวัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส อิ่มหนำสำราญกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญี่ปุ่น (more…)

JP09 PANORAMA โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า ยามาคะโกะ โตเกียว นาริตะ
6 วัน 4 คืน BY TG

From49,900 บาท

วันที่ 22 – 27 ตุลาคม 2562

ชมทุ่งดอกโคเชีย สักการะศาลเจ้าฟูชิมิอินาริสัมผัสและเก็บภาพความสวยงามกับ โทริอิ(ซุ้มประตูสีส้ม) ชมวัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส อิ่มหนำสำราญกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญี่ปุ่น (more…)

JP10 DOKODEMO FUJI TOKYO [KAMAKURA – FUJI – SHINJUKU – HARAJUKU]
6วัน 4 คืน BY NH

From34,900 บาท

วันที่ 21 – 26 พฤษภาคม 2562
วันที่ 22 – 27 มิถุนายน 2562
วันที่ 24 – 29 กรกฎาคม 2562
เดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน 2562

เดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น นมัสการหลวงพ่อโตไดบุทสึกลางแจ้งเมืองคามาคุระ ชมความงามแห่งภูเขาไฟฟูจิสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น (more…)

ginkaku Kyoto

JP11 PANORAMA DELUXE
7 วัน 5 คืน BY TG

From65,900 บาท

วันที่ 08 – 14 ตุลาคม 2562

เดินทางสู่เมืองโอซาก้า ชมปราสาทโอซาก้า ปราสาทโบราณ 7 ชั้น เดินตลาดคุโรมง ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ถนนคนของเมืองโอซาก้า (more…)

Fuji Japan

JP12 PANORAMA DELUXE (FUJI KOKAI)
7 วัน 5 คืน BY TG

From68,900 บาท

วันที่ 17 – 23 ตุลาคม 2562

เดินทางสู่เมืองโอซาก้า ชมวัดโทไดจิ สัมผัสประสบการณ์ใหม่ทดลองทำซูชิ สักการะศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ชมความงามของวัดคินคะคุจิ (more…)

Todai ji temple Tokyo Japan

JP13 OSAKA KOBE NARA เจ้ากวางน้อย
6 วัน 4 คืน BY XJ

From27,900 บาท

วันที่ 12 – 17 / 19 – 24 มิถุนายน 2562
วันที่ 26 – 01 กรกฎาคม 2562
วันที่ 03 – 08 / 12 – 17 / 13 – 18 ก.ค. 2562
เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2562

เมืองนารา วัดโทไดจิสักการะหลวงพ่อโตและชมเจ้ากวางน้อย ชมเมืองเกียวโต เดินเล่นที่อุโมงค์ป่าไผ่ สะพานโทเก็ตสึเคียว วัดคินคาคุจิ (more…)

KIMONO Japan

JP14 PANORAMA SLOW LIFE (KIMONO)
6 วัน 4 คืน BY TG

From61,900 บาท

วันที่ 18 – 23 ตุลาคม 2562

เดินทางสู่เมืองอาราชิยาม่า สัมผัสประสบการณ์ใหม่ด้วยการ เเต่งชุดกิโมโนเดินเล่นชม ป่าไผ่ ชมวัดเท็นริวจิ สะพานโทเก็ทสึ เมืองฮามามัตสึ (more…)

JP15 TOKYO แมวกวัก
5วัน 3 คืน BY XJ

From26,900 บาท

วันที่ 12 – 16 / 13 – 17 / 17 – 21 ก.ค. 2562
วันที่ 25 – 29 / 26 – 30 กรกฎาคม 2562
วันที่ 06 – 10 / 13 – 17 / 20 – 24 ก.ย. 2562
วันที่ 27 กันยายน – 01 ตุลาคม 2562

ชมความงามแห่งธรรมชาติ ที่อุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่ ชมหุบเขาโอวาคุดานบ่อน้ำแร่กำมะถันตามธรรมชาติ ชมความงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น (more…)

Kochia Carnival Japan

JP16 TOKYO NIKKO TOHOKU(KOKAI + FRUIT PICKING)
6 วัน 4 คืน BY TG

From68,900 บาท

วันที่ 22 – 27 ตุลาคม 2562

เดินทางสู่เมืองโตเกียว สักการะพระใหญ่อุชิคุ ไดบุทสึ เดินทางสู่ฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค ฮิตาชิ ชมทุ่งดอกโคเชีย นั่งกระเช้าอะเคจิไดระ (more…)

takayama Japan

JP17 TAKAYAMA KAMIKOCHI(APPLE PICKING)
6 วัน 4 คืน BY TG

From61,500 บาท

วันที่ 04 – 09 ตุลาคม 2562

เดินทางสู่เมืองชิราคาวาโกะ ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองทาคายาม่า เที่ยวชมย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ นั่งกระเช้าชินโฮทากะ เดินทางสู่คามิโคจิ (more…)

OSAKA

JP18 KANSAI EXCITING (LEGO LAND)
6 วัน 4 คืน BY TG

From57,900 บาท

วันที่ 11 – 16 ตุลาคม 2562

เดินทางสู่เมืองเกียวโต เพื่อชม วัดเบียวโดอิน หมู่บ้านนินจาอิงะ เดินทางสู่เมืองมิซูงิ สวนสนุก LEGOLAND JAPAN ไปช้อปปิ้งต่อที่ โอเอซิส 21 (more…)

JP19 NAGOYA TAKAYAMA ดอกไม้ เริงระบำ
5วัน 3 คืน BY JL

From39,900 บาท

วันที่ 17 – 21 พฤษภาคม 2562
วันที่ 06 – 10 มิถุนายน 2562
วันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2562
วันที่ 09 – 13 สิงหาคม 2562

ชมระบำพื้นเมือง ODORI DANCE ชมดอกไม้นานาชนิด ที่ Bokka no Satoเที่ยวชมเมืองเก่าแก่ ที่ เมืองซึมาโกะชมหมู่บ้านชาวนาท่ามกลางหุบเขาอันมีเอกลักษณ์หลังคาสามเหลี่ยมชิราคาวาโกะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ (more…)

JP20 OSAKA TAKAYAMA หวานฉ่ำ
5 วัน 3 คืน BY XJ

From26,900 บาท

วันที่ 04 – 08 / 05 – 09 / 12 – 16 ก.ค. 2562
วันที่ 01 – 05 / 02 – 06 / 08 – 12 ส.ค. 2562
วันที่ 29 สิงหาคม – 02 กันยายน 2562
เดือนสิงหาคม – กันยายน 2562

ชมพุ่มดอกโคเชียนับหมื่นต้น ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ท่ามกลางหุบเขาอันมีเอกลักษณ์หลังคาสามเหลี่ยมชิราคาวาโกะ ลอดเสาโทริอิสีแดงนับร้อยต้นที่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ (more…)

JP21 TOKYO FUJI สวย สะดุดตา
5 วัน 3 คืน BY TG

From36,900 บาท

วันที่ 12-16 / 13 – 17 / 14 – 18 / 16 -20 ก.ค. 62

สักการะเจ้าแม่กวนอิมแห่งวัดอาซากุสะ ชมภูเขาไฟฟูจิ ชมความสวยงามของดอกชิบะ ซากุระ หรือ ดอกลาเวนเดอร์ ชิมไข่ดำหุบเขาโอวาคุดานิ (more…)

japanese food Japan

JP22 KANSAI EATING TOUR
6 วัน 4 คืน BY TG

From69,900 บาท

วันที่ 18 – 23 ตุลาคม 2562

เดินทางสู่เมืองนารา ชมวัดโทไดจิ สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการทำซูชิ ชมหมู่บ้านนินจาอิงะ เต็มอิ่มกับอาหารญี่ปุ่นแท้ ชมเกาะไข่มุกมิกิโมโตะ (more…)

JP23 TOKYO FUJI หวานละมุน
5 วัน 3 คืน BY XW

From22,900 บาท

วันที่ 14-18 / 21-25 มิถุนายน 2562
วันที่ 28 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2562
วันที่ 07-11/ 14-18 / 21-25 มิ.ย. 2562
เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 2562

สักการะเจ้าแม่กวนอิมแห่งวัดอาซากุสะ ชมภูเขาไฟฟูจิ ชมความสวยงามของดอกพิงค์มอส เก็บครบแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง ชินจูกุ โอไดบะ ช้อปปิ้งจุใจ (more…)

JP24 OSAKA โอซาก้า ซู่ซ่า
5 วัน 3 คืน BY XW

From22,900 บาท

วันที่ 19 – 23 / 26 – 30 มิถุนายน 2562
วันที่ 03 – 07/ 10 – 14 / 12 – 16 ก.ค. 2562
วันที่ 31 กรกฎาคม – 04 สิงหาคม 2562
เดือนสิงหาคม – กันยายน 2562

ศาลเจ้าจิ้งจอกขาว ถ่ายรูปกับเสาโทริอิ สีแดงกว่าหมื่นต้นเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ถ่ายรูปกับกวางวัดโทไดจิ (more…)

JP25 PARONAMA (TEA PICKING)
7 วัน 5 คืน BY TG

From60,900 บาท

วันที่ 19 – 25 สิงหาคม 2562

เยือนเมืองโอซาก้า ชมความงามของปราสาทโอซาก้า ปราสาทเก่าแก่ของเมือง และสัมผัสกับบรรยากาศการเดินตลาดสดเก่าแก่ที่มีมาตังแต่สมัยเดโอะตอนปลายที่มีสินค้ามากมายให้เลือกซื้อ (more…)

JP26 PARONAMA SLOW LIFE (MIMONO+TEA PICKING)
6 วัน 4 คืน BY TG

From54,900 บาท

วันที่ 07 – 12 สิงหาคม 2562

สัมผัสกับการการแต่งชุดกิโมโน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดเก่าแก่ 1 ใน 5 วัดมรดกของเมืองเกียวโต ชมความงามของธรรมชาติบนสะพานโทเก็ทสึ สัมผัสการนั่งรถไฟความเร็วสูงอย่างชินคันเซ็น (more…)

JP27 TAKAYAMA HERITAGE(FRUIT PICKING)
6 วัน 4 คืน BY TG

From56,900 บาท

วันที่ 02 – 07 / 20 – 25 สิงหาคม 2562

สัมผัสกับบรรยากาศความเป็นญี่ปุ่นแท้ดั้งเดิมที่หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ชมบรรยากาศของ ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า สัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนในยามเช้า อากาศเย็นสบาย (more…)

JP28 TOKYO EXCITING
5 วัน 4 คืน BY TG

From46,900 บาท

วันที่ 03 – 07 สิงหาคม 2562

สักการะ พระใหญ่อุชิคุ ไดบุทสึ แห่งเมืองอุชิคุ และ เทพเจ้าแห่งความรัก ที่ศาลเจ้าคาวาโก เอะฮิคาวะ พลิดเพลินไปกับบรรยากาศของช่วงเวลาสมัยโชวะ ในย่านตรอกขนมโบราณคาชิยะ โยโกโช (more…)

Tohoku Tokyo Japan

JP29 TOKYO TOHOKU
6วัน 4 คืน BY NH

From56,900 บาท

วันที่ 22 – 28 ตุลาคม 2562

ชมดอกโคเชียที่ฮิิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค นั่งกระเช้าขึ้นชมความงามของฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ชมทะเลสาบโกชิคินุมะหรือบึงน้ำ 5 สี (more…)

JAPAN ALPS Japan

JP30 TAKAYAMA JAPAN ALPS AUTUMN
6วัน 4 คืน BY TG

From62,900 บาท

วันที่ 09 – 14 ตุลาคม 2562

สักการะศาลเจ้าอัตสึตะ เมืองกุโจ ฮิรุกะโนะโคเก็น ชมทุ่งโคเคีย ทาคายาม่า หมู่บ้าน ชิราคาวาโกะ ชมวิวชิโรยามะ ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ ทานามิ (more…)

asakusa Japan

JP31 PANORAMA DELIGHT
6วัน 4 คืน BY TG

From49,900 บาท

วันที่ 09 – 14 ตุลาคม 2562

เดินทางสู่จังหวัดเกียวโต สักการะศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ชมวัดคิโยมิสึ เพลิดเพลินกับ ย่านฮิกาชิยาม่า เดินทางสู่ย่านซาคาเอะเมืองนาโกย่า (more…)

HOKKAIDO

JP33 รื่นเริงหรรษาฮาโกดาเตะ อาโอโมริ
6 วัน 3 คืน BY JL

From56,999 บาท

วันที่ 10 – 15 ตุลาคม 2562

เมืองฮาโกดาเตะ ชมสวนพฤษศาสตร์ฮาโกดาเตะ ชมป้อมดาวโกเรียวคาคุ ชมโกดังอิฐแดง เมืองอาโอโมริ ชมปราสาทฮิโรซากิ (more…)

hokkaido romantic

JP34 HOKKAIDO HAKODATE ROMANCE
6 วัน 4 คืน BY TG

From49,900 บาท

วันที่ 05 – 10 ธันวาคม 2562

เมืองโนโบริเบทสึ ชมหุบผานรกจิโกกุดานิ ชมวิวทะเลสาบโทยะ เมืองฮาโกะดาเตะ โกดังอิฐแดง เข้าชม Hakodate Christmas Fantasy ตลาดเช้าฮาโกะดาเตะ (more…)

JP35 HOKKAIDO SOUNKYO AUTUMN
6 วัน 4 คืน BY TG

From55,900 บาท

วันที่ 26 กันยายน – 01 ตุลาคม 2562

เที่ยวสวนสัตว์อาซาฮิยาม่า พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง บ่อน้ำสีฟ้า ชมสวนดอกไม้ชิคิไซโนะโอกะ คลองโอตารุ (more…)

JP36 YOKOSO HOKKAIDO JOZANKEI HOHEIKYO IN AUTUMN
6 วัน 4 คืน BY TG

From54,900 บาท

วันที่ 28 – 03 กันยายน 2562
วันที่ 08 – 13 / 12 – 17 ตุลาคม 2562

ชมวิวเขื่อนโฮเฮะอิเคียวติด1 ใน 100 เขื่อนที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น จุดชมวิวสะพานนิชิคิบาชิ”และ“สระน้ำไมซึรุโนะโทะโระ ชมวิวสะพานแขวนฟุตามิชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี (more…)

JP37 HOKKAIDO ลาเวนเดอร์ หอมฟุ้ง
6 วัน 4 คืน BY TG

From54,900 บาท

วันที่ 02 – 27 / 05 – 10 / 09 – 14 ก.ค. 2562
วันที่ 19 – 24 / 23 – 28 กรกฎาคม 2562
วันที่ 25 – 30 / 26 – 31 กรกฎาคม 2562

เที่ยวโทมิตะฟาร์ม ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ เที่ยวสวนซิกิไซโนะโอกะ ชมทุ่งดอกไม้หลากสี ชมบ่อน้ำสีฟ้าที่เกิดจากธรรมชาติ สนุกสนานกับกิจกรรมเก็บผลไม้ (more…)

autumn Japan

JP38 HOKKAIDO HAKODATE AUTUMN (APPLE PICKING)
7 วัน 5 คืน BY TG

From65,900 บาท

วันที่ 17 – 23 ตุลาคม 2562

เดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นฟาร์มหมีโนโบริเบทสึ ชมหมีสายพันธุ์พื้นเมืองฮอกไกโด นิกเซ่มารีนพาร์ค ชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ (more…)

JP39 HOKKAIDO LAVENDER ซุปตาร์ ทุ่ง 7 สี ที่นี่เพื่อคุณ
5 วัน 3 คืน BY XJ

From19,888 บาท

วันที่ 05 – 09 / 12 – 16 มิถุนายน 2562
วันที่ 19 – 23 / 26 – 30 มิถุนายน 2562
วันที่ 07 – 11 / 21 – 25 กรกฎาคม 2562
เดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน 2562

ชมทุ่งดอกไม้ 7 สี ที่ฟาร์มโทมิตะ ชมบ่อน้ำสีฟ้าที่เป็นสีฟ้าที่เกิดจากแร่ธาติธรรมชาติ ดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดโรแมนติกที่คลองโอตารุ (more…)

JP40 HOKKAIDO FLOWER LAND
5 วัน 3 คืน BY TG

From49,900 บาท

วันที่ 08 – 12 สิงหาคม 2562

เอาใจสายหวาน สายช้อป กับทริป Hokkaido Flower Land ด้วยการชมความสวยงามของดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ ที่ สวนดอกไม้ชิกิไซโนะโอกะ , โทมิตะฟาร์ม ชิม ช้อป สินค้าจากดอกไม้นานาพรรณ (more…)

Former Hokkaido Government Office Hokkaido

JP41 HOKKAIDO โอ้โห โก้จัง
5 วัน 3 คืน BY XJ

From28,900 บาท

วันที่ 07 – 11 / 11 – 15 / 14 – 18 ส.ค. 62
วันที่ 08 – 12 / 22 – 26 / 25 – 29 ก.ย. 62

เมืองโนโบริเบทสึ ชมหุบเขานรกจิโกกุดานิแหล่งบ่อน้ำพุร้อน ช้อปปิ้งถนนทานุกิโคจิ ย่านช้อปปิ้งเก่าแก่ (more…)

furano Hokkaido

JP42 HOKKAIDO AUTUMN RED FUN
5 วัน 3 คืน BY XJ

From30,900 บาท

วันที่ 02 – 06 / 16 – 20 / 20 – 24 ต.ค. 62
วันที่ 30 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 06 – 10 / 08 – 12 / 13 – 17 พ.ย. 62
เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2562

นั่งกระเช้าชมใบไม้เปลี่ยนสีภูเขาคุโรดาเกะ ตื่นเต้นกับกระเช้าห้อยขา คลองโอตารุ ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ ซูซูกิโนะ ลิ้มรสเมนูขาปูยักษ์ 3 ชนิด (more…)

JP43 HOKKAIDO HAKODATE AUTUMN FOR YOU
6 วัน 4 คืน BY XJ

From35,900 บาท

วันที่ 02 – 07 / 12 – 17 / 19 – 24 ต.ค. 62
วันที่ 23 – 28 / 26 – 31 ตุลาคม 2562
วันที่ 29 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 01 – 06 / 05 – 10 / 08 – 13 / 12 – 17พ.ย. 62

อุทยานแห่งชาติโอนุมะนั่งกระเช้าชมใบไม้เปลี่ยนสีภูเขาคุโรดาเกะ ตื่นเต้นกับกระเช้าห้อยขา คลองโอตารุ นั่งกระเช้าชมวิวเมืองฮาโกดาเตะ (more…)

ski Hokkaido

JP44 HOKKAIDO WINTER มันส์ หนาว มาก
5 วัน 3 คืน BY XJ

From30,900 บาท

วันที่ 29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2562
วันที่ 07 – 11 / 11 – 15 / 08 – 22 ธ.ค. 62
วันที่ 25 – 29 / 26 – 30 ธันวาคม 2562
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 04 มกราคม 2563

ชมหุบเขานรกจิโกกุดานิ ภูเขาไฟโชวะ ความงามของเมืองซัปโปโร สนุกสนานกับลานสกีหิมะเย็นฉํ่า หุบเขานรกจิโกกุดานิ คลองโอตารุ (more…)

JP45 HOKKAIDO HAKODATE WINTER หิมะ เย็นฉ่ำ
6 วัน 4 คืน BY XJ

From35,900 บาท

วันที่ 19 – 24 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 26 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562
วันที่ 29 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2562
เดือนธันวาคม 2562 – มกราคม 2563

สนุกสนานกับกิจกรรมสกี หมู่บ้านนิงเกิลเทอเรส อุทยานแห่งชาติโอนุมะ เมืองฮาโกดาเตะ ป้อมโกเรียวคาคุ โกดังอิฐแดง ทานุกิโคจิ (more…)

็Hokkaido night

JP46 HOKKAIDO ฮาโกดาเตะ เป๊ะเที่ยวเต็ม
6 วัน 4 คืน BY TG

From42,900 บาท

วันที่ 06 – 11 / 07 – 12 / 08 – 13 / 10 – 15 ส.ค. 62
วันที่ 05 – 10 / 02 – 17 / 19 – 24 ก.ย. 62
วันที่ 05 – 10 / 12 – 17 / 19 – 24 พ.ย. 62

ชมหุบเขานรกจิโกกุดานิ นั่งกระเช้าชมวิวฮาโกดาเตะ ภูเขาไฟโชวะชินซัง แช่น้ำแร่ธรรมชาติ เดินตลาดเช้าฮาโกดาเตะ ชมฟาร์มหมีสีน้ำตาล (more…)

Shiroi Koibito Park Hokkaido

JP47 HOKKAIDO HAKODATE AUTUMN BEST TIME
6 วัน 4 คืน BY TG

From47,900 บาท

วันที่ 01 – 06 / 08 – 13 / 10 – 15 ต.ค. 62
วันที่ 17 – 22 / 25 – 30 ตุลาคม 2562

เยือนหมู่บ้านดาเตะจิไดมูระ นั่งกระเช้าชมวิวฮาโกดาเตะ ภูเขาไฟโชวะชินซัง นั่งกระเช้าอุสุซัง ผ่อนคลายแช่น้ำแร่ธรรมชาติ ชมฟาร์มหมีสีน้ำตาล (more…)

flower field farm Japan

JP48 HOKKAIDO SOUNKYO AUTUMN
6 วัน 4 คืน BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 01 – 06 ตุลาคม 2562

เยือนเมืองอะซาฮิคาว่า สัมผัสหมู่บ้านราเมน ชมสวนสัตว์อาซาฮิยาม่า นั่งกระเช้าลอยฟ้าคุโรดาเกะ เมืองบิเอะ ชมบ่อน้ำสีฟ้า ชมสวนดอกไม้ชิคิไซโนะโอกะ (more…)

flower farm Japan

JP49 HOKKAIDO SOUNKYO AUTUMN
6 วัน 4 คืน BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 22 – 27 ตุลาคม 2562

เยือนเมืองอะซาฮิคาว่า สัมผัสหมู่บ้านราเมน ชมสวนสัตว์อาซาฮิยาม่า นั่งกระเช้าลอยฟ้าคุโรดาเกะ เมืองบิเอะ ชมบ่อน้ำสีฟ้า ชมสวนดอกไม้ชิคิไซโนะโอกะ (more…)

OTARU CANAL Japan

JP50 HOKKAIDO AUTUMN (DELIGHT)
6 วัน 4 คืน BY TG

From47,900 บาท

วันที่ 22 – 27 ตุลาคม 2562

เยือนเมืองโนโบริเบทสึ ชมหมู่บ้านจำลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะ นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมฟาร์มหมีโนโบริเบทสึ ชมจิโกกุดานิ เดินทางสู่ (more…)

JP51 HOKKAIDO HAKODATE
6 วัน 4 คืน BY TG

From55,900 บาท

วันที่ 17 – 22 ตุลาคม 2562

ชมวิวทะเลสาบโทยะ เมืองฮาโกดาเตะ เยือนย่านโกดังอิฐแดง ขึ้นยอดเขาฮาโกดาเตะ ชมตลาดเช้าฮาโกดาเตะ ชมหอคอยโกะเรียวคะคุ (more…)

KYUSHU FUKUOKA

JP60 KYUSHU HUIS TEN BOSCH
6 วัน 4 คืน BY TG

From54,900 บาท

วันที่ 27 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562

ชมหมู่บ้านยูฟุอินเป็นหมู่บ้านจำลองสไตล์ยุโรป ชมหมู่บ้านฮอลแลนด์ของญี่ปุ่นเฮาส์เทนบอช จิโกกุเมกุริบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟ ชมสวนเฮาส์เทนบอช (more…)

JP61 KYUSHU HIROSHIMA
6 วัน 4 คืน BY TG

From57,900 บาท

วันที่ 16 – 21 กันยายน 2562

สัมผัสกับประสบการณ์ที่หาได้เฉพาะในคิวชูเท่านั่นกับการอาบทรายร้อนเมืองเบปปุ ชมหมู่บ้านยุฟุอิน ชมชิโนอิเกะจิโกกุบ่อน้ำแร่สีแดงที่เกิดจากความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ (more…)

JP62 INSIDE CHOGOKU
6 วัน 4 คืน BY TG

From44,900 บาท

วันที่ 04 – 09 / 11 – 16 / 24 – 29 ก.ค. 2562
วันที่ 20 – 25 สิงหาคม 2562
วันที่ 27 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562
วันที่ 03 – 08 / 25 – 30 กันยายน

เมืองฟุคุโอกะ ศาลเจ้าดาไซฟุ ชมสะพานคินไตเคียวที่เมืองอิวาคุนิ สวนสันติภาพฮิโรชิม่า ชมเกาะมิยาจิม่าที่มีวิวทิวทัศน์งดงาม (more…)

JP63 KYUSHU KAGOSHIMA
6 วัน 4 คืน BY TG

From58,900 บาท

วันที่ 01 – 06 สิงหาคม 2562

เมืองฟุคุโอกะ ศาลเจ้าดาไซฟุ ชมหมู่บ้านยูฟุอินเป็นหมู่บ้านจำลองสไตล์ยุโรป จิโกกุเมกุริบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟ (more…)

HELLO KITTY SHINKANSEN Kyushu

JP64 KYUSHU รถไฟคิตตี้ คาวาอี้
6 วัน 4 คืน BY TG

From43,900 บาท

วันที่ 22 – 27 ตุลาคม 2562
วันที่ 19 – 24 พฤศจิกายน 2562

นั่งรถไฟสายคาวาอี้ที่สุดในญี่ปุ่น “Hello Kitty Shinkansen สักการะขอพรศาลเจ้าดาไซฟุ ล่องเรือชมเมือง ชมความสวยงามของสวนดอกไม้มิฟูเนะยามะ (more…)

onsen Japan

JP65 KYUSHU HUIS TEN BOSCH
6 วัน 4 คืน BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 22 – 27 ตุลาคม 2562

สักการะศาลเจ้าดาไซฟุ สัมผัสประสบการณ์ใหม่การอาบทรายร้อนที่เมืองเบปปุ ชมบ่อน้ำพุร้อนที่ จิโกกุ เมกุริ หมู่บ้านยูฟุอิน เมืองมิยาซากิ (more…)

SENDAI - NIKKO

kebika Sendai

JP70 SENDAI PREMIUM AUTUMN
6วัน 4 คืน BY TG

From39,900 บาท

วันที่ 12 – 17 พฤศจิกายน 2562

สัมผัสดินแดนดินแดนที่งดงามที่สุด1ใน3ของญี่ปุ่นเมืองมัตสึชิม่า สักการะวัดเก่าแก่เอนสึอิน เดินทางสู่เมืองมรดกโลกแห่งภูมิภาคโทโฮกุ เมืองฮิราซูมิ (more…)