ทัวร์ตุรกี

TUR01 ทัวร์ตุรกี WONDERFUL TURKEY
8 วัน 5 คืน BY TK

From39,900 บาท

วันที่ 05 – 12 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 21 – 28 มีนาคม 2562

เมืองคัปปาโดเกีย เมืองเกอเรเม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม โรงงานพรม หุบเขานกพิราบ หมู่บ้านโบราณอุซิซาร์ อิสระซื้อทัวร์เสริมขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย (more…)

TUR02 ทัวร์ตุรกี ENDLESS TURKEY
10 วัน 7 คืน BY EK

From31,900 บาท

วันที่ 18 – 27 มกราคม 2562
วันที่ 23 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 25 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2562
เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 2562

เมืองอังการ่า เมืองคัปปาโดเกีย ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า เมืองเกอเรเม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง อิสระซื้อทัวร์เสริมขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย (more…)

TUR03 ทัวร์ตุรกี Back to Byzantine and Ottoman Empire (บินไฟล์ทภายใน 2 ขา)
8 วัน 5 คืน BY TK

From36,900 บาท

วันที่ 21 – 28 มกราคม 2562
วันที่ 01 – 08 / 06 – 13 / 16 – 23 เม.ย. 2562
วันที่ 11 – 18 / 21 – 28 พฤษภาคม 2562
วันที่ 11 – 18 / 21 – 28 มิถุนายน 2562

เมืองอิชเมียร์ เมืองเพอร์กามัม วิหารอะโครโปลิส เมืองด้านบน เมืองโบราณเอเฟซุส ชมห้องสมุดเซลซุส ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ บ้านพระแม่มารี (more…)

TUR04 ทัวร์ตุรกี Belly dance and Pistachio
10 วัน 7 คืน BY TK

From38,900 บาท

วันที่ 20 – 29 มกราคม 2562
วันที่ 13 – 22 มีนาคม 2562
วันที่ 25 มีนาคม – 03 เมษายน 2562
เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2562

เมืองอิสตันบูล พระราชวังโดลมาบาเช ชมอ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน เมืองอังการ่า เมืองคัปปาโดเกีย เมืองเกอเรเม ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง โรงงานทอพรมและโรงงานเซรามิค (more…)

TUR05 ทัวร์ตุรกี SUPER SAVE TURKEY
10 วัน 7 คืน BY EK

From29,900 บาท

วันที่ 23 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 25 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 30 มกราคม – 08 กุมภาพันธ์ 2562
เดือนกุมภาพันธ์ 2562

อังการ่า คัปปาโดเกีย ชมระบำหน้าท้อง คัปปาโดเกีย เมืองคอนย่า นครใต้ดิน เมืองปามุคคาเล
ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองโบราณเอเฟซุส (more…)