ทัวร์ตุรกี

TUR01 ทัวร์ตุรกี Back to Byzantine and Ottoman Empire (บินไฟล์ทภายใน 2 ขา)
8 วัน 5 คืน BY TK

From35,900 บาท

วันที่ 20 – 27 / 23 – 30 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 13 – 20 ธันวาคม 2561

เมืองอิชเมียร์ เมืองเพอร์กามัม วิหารอะโครโปลิส เมืองด้านบน เมืองโบราณเอเฟซุส ชมห้องสมุดเซลซุส ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ บ้านพระแม่มารี (more…)

TUR02 ทัวร์ตุรกี Trojan Horse and Hot Air balloon (บินไฟล์ทภายใน 1 ขา)
8 วัน 5 คืน BY TK

From33,900 บาท

วันที่ 27 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2561

เมืองคัปปาโดเกีย ชมนครใต้ดิน เมืองเกอเรเม พิพิธภัณฑืกลางแจ้ง โรงงานทอพรมและโรงงานเซรามิค ชมการแสดงระบำหน้าท้อง อิสระซื้อทัวร์เสริมขึ้นบอลลูน (more…)

TUR03 ทัวร์ตุรกี DISCOVER TURKEY
10 วัน 7 คืน BY EK

From31,900 บาท

วันที่ 22 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2561
วันที่ 23 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2561
วันที่ 28 พฤศจิกายน – 07 ธันวาคม 2561
เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2561

เมืองอังการ่า สุสานอตาเติร์ก เมืองคัปปาโดเกีย พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ ชมระบำหน้าท้อง อิสระเลือกซื้อทัวร์บอลลูนเพื่อชมทัศนียภาพของเมืองคัปปาโดเกีย (more…)

TUR04 ทัวร์ตุรกี Belly dance and Pistachio
10 วัน 7 คืน BY TK

From35,900 บาท

วันที่ 18 – 27 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 11 – 20 / 16 – 25 ธันวาคม 2561

เมืองอิสตันบูล พระราชวังโดลมาบาเช ชมอ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน เมืองอังการ่า เมืองคัปปาโดเกีย เมืองเกอเรเม ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง โรงงานทอพรมและโรงงานเซรามิค (more…)

TUR05 ทัวร์ตุรกี WONDERFUL AUTUMN IN TURKEY
8 วัน 5 คืน BY TK

From38,900 บาท

วันที่ 04 – 11 ธันวาคม 2561

เมืองคัปปาโดเกีย เมืองเกอเรเม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม โรงงานพรม หุบเขานกพิราบ หมู่บ้านโบราณอุซิซาร์ อิสระซื้อทัวร์เสริมขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย (more…)

TUR06 ทัวร์ตุรกี WONDERFUL TURKEY NEW YEAR, 2019
8 วัน 5 คืน BY TK

From43,900 บาท

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 – 01 มกราคม 2562
วันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 03 มกราคม 2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2561 – 04 มกราคม 2562
วันที่ 29 ธันวาคม 2561 – 05 มกราคม 2562

เมืองคัปปาโดเกีย พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม แวะจุดชมวิวหุบเขานกพิราบ หมู่บ้านโบราณอุซิซาร์ เมืองคัปปาโดเกีย เมืองคอนย่า แวะถ่ายรูปคาราวานสไลน์ (more…)

TUR07 ทัวร์ตุรกี ENDLESS TURKEY
10 วัน 7 คืน BY TK

From31,900 บาท

วันที่ 11 – 20 / 18 – 27 มกราคม 2562
วันที่ 23 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 24 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 2562
เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2562

เมืองอังการ่า เมืองคัปปาโดเกีย ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า เมืองเกอเรเม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง อิสระซื้อทัวร์เสริมขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย (more…)

TUR08 ทัวร์ตุรกี TROY WINTER SKI
10 DAYS 7 NTS BY TK

From49,900 บาท

วันที่ 30 ธันวาคม 2561 – 08 มกราคม 2562
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 09 มกราคม 2562

เมืองไคเซอร์รี่ สกีรีสอร์ท เมืองคัปปาโดเกีย พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ อิสระซื้อทัวร์เสริมขึ้นบอลลูนชมทัศนียภาพ นครใต้ดินไคมัคลี (more…)

TUR09 ทัวร์ตุรกี PREMIUM WINTER SKI TURKEY
8 DAYS 5 NIGHTS BY TK

From49,900 บาท

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 – 01 มกราคม 2562
วันที่ 26 ธันวาคม 2561 – 02 มกราคม 2562
วันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 03 มกราคม 2562
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 07 มกราคม 2562

เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี เมืองปามุคคาเล่ ชมปราสาทปุยฝ้าย เมืองคอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลานา เมืองคัปปาโดเกีย ชมนครใต้ดินไคมัคลี (more…)

TUR10 ทัวร์ตุรกี WONDERFUL TURKEY (Re-Route) NEW YEAR, 2019
8 วัน 5 คืน BY TK

From43,900 บาท

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 – 04 มกราคม 2562
วันที่ 29 ธันวาคม 2561 – 05 มกราคม 2562

เมืองอิสตันบูล มัสยิดสีน้ำเงิน วิหารเซนต์โซเฟีย ฮิปโปโดม พระราชวังทอปกาปี ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์มาร์เก็ต พระราชวังโดลมาบาเช่ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส (more…)