ทัวร์ตุรกี

TUR01 ทัวร์ตุรกี Back to Byzantine and Ottoman Empire (บินไฟล์ทภายใน 2 ขา)
8 วัน 5 คืน BY TK

From35,900 บาท

วันที่ 01 – 08 ตุลาคม 2561
วันที่ 09 – 16 / 20 – 27 / 23 – 30 พ.ย. 2561
วันที่ 06 – 13 / 13 – 20 ธันวาคม 2561

เมืองอิชเมียร์ เมืองเพอร์กามัม วิหารอะโครโปลิส เมืองด้านบน เมืองโบราณเอเฟซุส ชมห้องสมุดเซลซุส ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ บ้านพระแม่มารี (more…)

TUR02 ทัวร์ตุรกี Trojan Horse and Hot Air balloon (บินไฟล์ทภายใน 1 ขา)
8 วัน 5 คืน BY TK

From33,900 บาท

วันที่ 03 – 10 ตุลาคม 2561
วันที่ 05 – 12 / 13 – 20 / 21 – 28 พ.ย. 2561
วันที่ 27 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2561

เมืองคัปปาโดเกีย ชมนครใต้ดิน เมืองเกอเรเม พิพิธภัณฑืกลางแจ้ง โรงงานทอพรมและโรงงานเซรามิค ชมการแสดงระบำหน้าท้อง อิสระซื้อทัวร์เสริมขึ้นบอลลูน (more…)

TUR03 ทัวร์ตุรกี WONDERFUL TURKEY
8 DAYS 5 NIGHTS BY TK

From39,900 บาท

วันที่ 10 – 17 ตุลาคม 2561

เมืองคัปปาโดเกีย พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม จุดชมวิวหุบเขานกพิราบ หมู่บ้านโบราณอุซิซาร์ ซื้อทัวร์เสริมขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย พิพิธภัณฑ์เมฟลานา (more…)

TUR04 ทัวร์ตุรกี DISCOVER TURKEY
10 วัน 7 คืน BY EK

From31,900 บาท

วันที่ 03 – 12 / 04 – 13 ตุลาคม 2561
วันที่ 05 – 14 / 14 – 23 ตุลาคม 2561
วันที่ 25 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2561
เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2561

เมืองอังการ่า สุสานอตาเติร์ก เมืองคัปปาโดเกีย พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ ชมระบำหน้าท้อง อิสระเลือกซื้อทัวร์บอลลูนเพื่อชมทัศนียภาพของเมืองคัปปาโดเกีย (more…)

TUR05 ทัวร์ตุรกี Belly dance and Pistachio
10 วัน 7 คืน BY TK

From35,900 บาท

วันที่ 04 – 13 ตุลาคม 2561
วันที่ 06 – 15 / 10 – 19 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 14 – 23 / 18 – 27 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 11 – 20 / 16 – 25 ธันวาคม 2561

เมืองอิสตันบูล พระราชวังโดลมาบาเช ชมอ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน เมืองอังการ่า เมืองคัปปาโดเกีย เมืองเกอเรเม ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง โรงงานทอพรมและโรงงานเซรามิค (more…)

TUR06 ทัวร์ตุรกี TURKISH MEDITERRANEAN
9 DAYS 6 NTS BY TK

From41,900 บาท

วันที่ 13 – 21 ตุลาคม 2561
วันที่ 21 – 29 ตุลาคม 2561

เมืองอิสตันบูล มัสยิดสีน้ำเงิน วิหารเซนต์โซเฟีย ฮิปโปโดม พระาชวังทอปกาปี ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต พระราชวังโดลมาบาเช ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส (more…)

TUR07 ทัวร์ตุรกี WONDERFUL TURKEY (RE-ROUTE) ชมใบไม้เปลี่ยนสี
8 วัน 5 คืน BY TK

From38,900 บาท

วันที่ 25 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2561

เมืองอิสตันบูล มัสยิดสีน้ำเงิน วิหารเซนต์โซเฟีย ฮิปโปโดม พระราชวังทอปกาปี ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต พระราชวังโดลมาบาเช่ ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส (more…)

TUR08 ทัวร์ตุรกี WONDERFUL AUTUMN IN TURKEY
8 วัน 5 คืน BY TK

From38,900 บาท

วันที่ 09 – 16 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 04 – 11 ธันวาคม 2561

เมืองคัปปาโดเกีย เมืองเกอเรเม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม โรงงานพรม หุบเขานกพิราบ หมู่บ้านโบราณอุซิซาร์ อิสระซื้อทัวร์เสริมขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย (more…)

TUR09 ทัวร์ตุรกี WONDERFUL TURKEY NEW YEAR, 2019
8 วัน 5 คืน BY TK

From43,900 บาท

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 – 01 มกราคม 2562
วันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 03 มกราคม 2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2561 – 04 มกราคม 2562
วันที่ 29 ธันวาคม 2561 – 05 มกราคม 2562

เมืองคัปปาดดเกีย พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม แวะจุดชมวิวหุบเขานกพิราบ หมู่บ้านโบราณอุซิซาร์ เมืองคัปปาโดเกีย เมืองคอนย่า แวะถ่ายรูปคาราวานสไลน์ (more…)