ทัวร์ตุรกี-กรีซ-จอร์เจีย

GEO01 ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA-ARMENIA
7 วัน 5 คืน BY QR

From63,900 บาท

วันที่ 24 – 30 มีนาคม 2562

กรุงทบิลิซี เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ ชมป้อมอนานูรี เมืองคาซเบกี้ ชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ เมืองอัพลีสต์ซีคห์ ชมหมู่บ้านที่ถูกสร้างจากถ้ำ (more…)

GEO02 ทัวร์จอร์เจีย The Million Dollar View of Caucasus Mountains
8 วัน 5 คืน BY QR

From54,900 บาท

วันที่ 12 – 19 เมษายน 2562
วันที่ 26 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2562
วันที่ 03 – 10 พฤษภาคม 2562
วันที่ 07 – 14 / 21 – 28 มิถุนายน 2562

เที่ยวจอร์เจีย-อาร์เมเนีย ชมทัศนียภาพของเมืองทบิลิซี ขึ้นรถ4WDเพื่อเข้าสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัสเพื่อชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ ชมความสวยงามของหุบเขาเอวาน (more…)

GEO03 ทัวร์จอร์เจีย – อาร์เมเนีย
8 วัน 6 คืน BY KC

From55,900 บาท

วันที่ 17 – 24 พฤษภาคม 2562
วันที่ 07 – 14 มิถุนายน 2562

เที่ยวจอร์เจีย อาร์เมเนีย เมืองอัพลีสต์ซีคห์ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า เมืองมิทสเคต้า ชมวิหารจวารี วิหารสเวติสโคเวลี เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ (more…)

GRE01 ทัวร์ยุโรป GREECE SANTORINI’S SUNSET
8 วัน 5 คืน BY EK

From63,900 บาท

วันที่ 11 – 18 เมษายน 2562
วันที่ 25 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2562
วันที่ 16 – 23 พฤษภาคม 2562
วันที่ 27 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2562

เที่ยวเมืองเอเธนส์ ชมจัตุรัสซินตักมา สัมผัสบรรยากาศของเมืองเอเธนส์ในอดีต ที่ย่านเมืองเก่าปลาก้า(Plaka) (more…)

GRE02 ทัวร์ยุโรป MAMMA MIA! GREECE
9 วัน 6 คืน BY EY

From87,900 บาท

วันที่ 27 เมษายน – 05 พฤษภาคม 2562

เที่ยวเอเธนส์ มหาวิหารและโรงละคร เดลฟีสะดือโลก กาลัมบาก้า เมทีโอร่า นครแห่งอารามลอยฟ้า เกาะมิโคนอส กังหันทะเล (more…)

TUR01 ทัวร์ตุรกี TURKISH DELIGHT RE-ROUTE (บินภายใน 2 ขา)
8 วัน 5 คืน BY TK

From40,900 บาท

วันที่ 13 – 20 มีนาคม 2562

เมืองอิซมีร์ เมืองโบราณเอเฟซุส ชมห้องสมุดเซลซุส ชมโรงละครเอเฟซุส เมืองคูซาดาสี เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส (more…)

TUR02 ทัวร์ตุรกี ENDLESS TURKEY
10 วัน 7 คืน BY EK

From31,900 บาท

วันที่ 02 – 11 เมษายน 2562
วันที่ 09 – 18 / 12 – 21 เมษายน 2562
วันที่ 16 – 25 เมษายน 2562
เดือนพฤษภาคม 2562

เมืองอังการ่า เมืองคัปปาโดเกีย ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า เมืองเกอเรเม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง อิสระซื้อทัวร์เสริมขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย (more…)

TUR03 ทัวร์ตุรกี Belly dance and Pistachio
10 วัน 7 คืน BY TK

From38,900 บาท

วันที่ 13 – 22 มีนาคม 2562
วันที่ 25 มีนาคม – 03 เมษายน 2562
วันที่ 02 – 11 / 15 – 24 เมษายน 2562
เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2562

เมืองอิสตันบูล พระราชวังโดลมาบาเช ชมอ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน เมืองอังการ่า เมืองคัปปาโดเกีย เมืองเกอเรเม ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง โรงงานทอพรมและโรงงานเซรามิค (more…)

TUR04 ทัวร์ตุรกี Back to Byzantine and Ottoman Empire (บินไฟล์ทภายใน 2 ขา)
8 วัน 5 คืน BY TK

From38,900 บาท

วันที่ 01 – 08 / 16 – 23 เมษายน 2562
วันที่ 21 – 28 พฤษภาคม 2562
วันที่ 11 – 18 / 21 – 28 มิถุนายน 2562

เมืองอิชเมียร์ เมืองเพอร์กามัม วิหารอะโครโปลิส เมืองด้านบน เมืองโบราณเอเฟซุส ชมห้องสมุดเซลซุส ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ บ้านพระแม่มารี (more…)

TUR05 ทัวร์ตุรกี WONDERFUL TURKEY (บินภายใน 1 ขา)
8 DAYS 5 NTS BY TK

From42,900 บาท

วันที่ 02 – 10 / 04 – 12 เมษายน 2562
วันที่ 25 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2562
วันที่ 30 เมษายน – 07 พฤษภาคม 2562
วันที่ 01 – 08 / 16 – 23 / 17 – 24 พ.ค. 2562

กรุงเคย์เซอรี่ คัปปาโดเกีย เกอเรเม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดิน Underground City โรงงานพรม โรงงานเพชร หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์ (more…)

TUR06 ทัวร์ตุรกี WONDERFUL TURKEY SONGKRAN (บินภายใน 1 ขา)
8 วัน 5 คืน BY TK

From47,900 บาท

วันที่ 07 – 14 / 09 – 16 เมษายน 2562
วันที่ 12 – 19 เมษายน 2562

กรุงเคย์เซอรี่ เมืองคัปปาโดเกีย เมืองเกอเรเม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดิน โรงงานพรม หมู่บ้านโบราณอุซิซาร์ เมืองคัปปาโดเกีย (more…)

TUR07 ทัวร์ตุรกี WONDERFUL TURKEY RE-ROUTE (บินภายใน 1 ขา)
8 วัน 5 คืน BY TK

From42,900 บาท

วันที่ 23 – 30 เมษายน 2562
วันที่ 29 เมษายน – 06 พฤษภาคม 2562
วันที่ 15 – 22 พฤษภาคม 2562

กรุงอิสตันบูล มัสยิดสีน้ำเงิน วิหารเซนต์โซเฟีย ฮิปโปโดม พระราชวังทอปกาปี ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต พระราชวังโดลมาบาเช่ ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส (more…)

TUR08 ทัวร์ตุรกี TURKISH DELIGHT RE-ROUTE (บินไฟล์ทภายใน 2 ขา)
8 วัน 5 คืน BY TK

From43,900 บาท

วันที่ 25 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2562
วันที่ 08 – 15 / 15 – 22 พฤษภาคม 2562

เมืองอิซมีร์ เมืองโบราณเอเฟซุส ร้านเครื่องหนัง คุซาดาสี เมืองปามุคคาเล ปราสาทปุยฝ้าย
ปามุคคาเล่ เมืองคอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลานา (more…)

TUR09 ทัวร์ตุรกี TURKISH DELIGHT (บินภายใน 2 ขา)
8 วัน 5 คืน BY TK

From42,900 บาท

วันที่ 25 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2562

กรุงเคย์เซอรี่ คัปปาโดเกีย พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดิน หุบเขานกพิราบ หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์ เมืองคัปปาโดเกีย โรงงานเครื่องปั้นดินเผา (more…)

TUR10 ทัวร์ตุรกี THE ROCK OF CAPPADOCIA (บินภายใน 1 ขา)
9 วัน 6 คืน BY TK

From35,900 บาท

วันที่ 11 – 19 มีนาคม 2562
วันที่ 01 – 09 / 18 – 26 เมษายน 2562
วันที่ 08 – 16 / 19 – 27 พฤษภาคม 2562
วันที่ 07 – 15 / 13 – 21 มิถุนายน 2562

ชมเมืองคัปปาโดเกีย นครใต้ดิน เมืองเกอเรเม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง โรงงานทอพรม ชมการแสดงระบำหน้าท้อง อิสระซื้อทัวร์เสริมขึ้นบอลลูนชมวิวเมือง (more…)