fbpx

ทัวร์ตุรกี-จอร์เจีย

gudauri

GEO01 ทัวร์จอร์เจีย THE GREAT OF GEORGIA จอร์เจีย ยืนหนึ่ง
6 วัน 3 คืน BY EK

From34,333 บาท

วันที่ 10 – 15 มีนาคม 2563
วันที่ 02 – 07 / 16 – 21 / 22 – 27 เม.ย. 2563
วันที่ 06 – 11 พฤษภาคม 2563
วันที่ 10 – 15 มิถุนายน 2563

กรุงทบิลิซี เมืองเก่าทบิลิซึ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาล่า เมืองมิสเคต้า วิหารจวารี เมืองกูดาอูรี ป้อมอันนานูรี เมืองคาซเบกี้ (more…)

georgia

GEO02 ทัวร์จอร์เจีย-อาร์เมเนีย Amazing View of the Caucasus Mountains
8 วัน 5 คืน BY EK

From48,900 บาท

วันที่ 19 – 26 มีนาคม 2563
วันที่ 28 เมษายน – 05 พฤษภาคม 2563
วันที่ 16 – 23 มิถุนายน 2563

เมืองเยเรวาน ประเทศอาร์เมเนีย เดอะคาสเคด ชมจตุรัสกลางเมืองเยเรวาน วิหารเกกฮาร์ด หุบเขาเอวาน วิหารการ์นี เมืองคอร์วิราพ (more…)

GEO03 ทัวร์จอร์เจีย HERE WE GO
6 วัน 3 คืน BY TK

From36,900 บาท

วันที่ 07 – 12 มีนาคม 2563
วันที่ 16 – 21 เมษายน 2563
วันที่ 27 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2563
เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2563

เมืองทบิลิซึ เมืองกูดาอูรี อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย เมืองคาซเบกี้ ชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ ป้อมอันนานูรี ชมทัศนียภาพอ่างเก็บน้ำซินวารี (more…)

GEO04 ทัวร์จอร์เจีย-อาร์เมเนีย ULTIMATE VIEW OF THE CAUCASUS MOUNTAINS
8 วัน 5 คืน BY QR

From52,900 บาท

วันที่ 08 – 15 / 22 – 29 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 07 มีนาคม 2563
วันที่ 07 – 14 / 14 – 21 / 21 – 28 มี.ค. 2563
เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม 2563

เมืองทบิลิซึ เขตเมืองเก่า ป้อมนาริกาล่า ชมโรงอาบน้ำโบราณ วิหารซีโอนี เมืองมิสเคต้า วิหารจวารี เมืองกูดาอูรี ขึ้นสู่เทือกเขาคอเคซัส (more…)

Georgia

GEO05 ทัวร์จอร์เจีย PREMIUM GEORGIA แห่งเทือกเขาคอเคซัส
8วัน 6คืน BY TK

From57,900 บาท

วันที่ 29 มีนาคม – 05 เมษายน 2563
วันที่ 05 – 12 เมษายน 2563
วันที่ 26 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2563
เดือน พฤษภาคม – เดือนสิงหาคม 2563

ชมโบสถ์ตรินิตี้ เมืองทบิลิซึ ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ชมป้อมปราการนาริ อนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย ช้อปปิ้งถนนคนเดินย่านเมืองเก่า วิหารซีโอนี เมืองมิสเคต้า โบสถ์สเวติทสโคเวลี วิหารจวารี ป้อมอนานูรี อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย (more…)

GEO06 ทัวร์จอร์เจีย FINAL CALL TO GEORGIA
6 วัน 4 คืน BY QR

From39,900 บาท

วันที่ 22 – 27 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 05 มีนาคม 2563
วันที่ 07 – 12 / 14 – 19 / 21 – 26 มี.ค. 2563
เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม 2563

เมืองกูดาอูรี ป้อมอันนานูรี เมืองคาซเบกี้ ชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย เมืองกอรี พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน (more…)

GEO07 ทัวร์จอร์เจีย I AM IN GEORGIA
8 วัน 5 คืน BY TK

From42,900 บาท

วันที่ 06 – 13 / 08 – 15 มีนาคม 2563
วันที่ 05 – 12 / 14 – 12 เมษายน 2563
วันที่ 28 เมษายน – 05 พฤษภาคม 2563
เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2563

เมืองทบิลิซึ อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย เมืองกอรี พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน เมืองอัพลิสต์ชิเคห์ อารามจีลาติ มหาวิหารบากราติ เมืองบาทูมิ (more…)

GEO08 ทัวร์จอร์เจีย The Million Dollar View of Caucasus Mountains อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย
10 DAYS 7 NIGHTS BY EK

From56,900 บาท

วันที่ 05 – 14 / 14 – 23 เม.ย. 2563 (สงกรานต์)
วันที่ 29 เมษายน – 08 พฤษภาคม 2563
วันที่ 16 – 25 มิถุนายน 2563

บากู เมืองเก่า โกบัสตาน ภูเขาโคลน ภาพแกะสลักบนภูเขาหิน ณ พิพิธภัณฑ์เปิด ภูเขาแห่งไฟ วิหารแห่งไฟ เมืองเชคี (more…)

GEO09 ทัวร์จอร์เจีย GRAND GEORGIA EXCLUSIVE TRIP
8 วัน 6 คืน BY QR

From46,900 บาท

วันที่ 09 – 16 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2563
วันที่ 08 – 15 / 22 – 29 มีนาคม 2563
เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2563

เมืองทบิลิซึ นครถ้ำวาร์ดเซีย ป้อมราบาติ เมืองบอร์โจมี สวนบอร์โจมี ถ้ำโพรมิธีอุส เมืองบาทูมิ ชมการแสดงน้ำพุเต้นระบำ ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำ (more…)

TUR01 ทัวร์ตุรกี WONDROUS TURKEY บินภายใน 2 ขา
8 วัน 5 คืน BY TK

From39,900 บาท

วันที่ 20 – 27 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 01 – 08 / 18 – 25 / 24 – 31 มี.ค. 2563

เมืองอิซเมียร์ เมืองเพอร์กามัม วิหารอะโครโปลิส เข้าชมเมืองโบราณเอเฟซุส ห้องสมุดเซลซุส บ้านพระแม่มารี เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย (more…)

TUR02 ทัวร์ตุรกี TURKEY BE FRESH
10 วัน 7 คืน BY EK

From34,900 บาท

วันที่ 03 – 12 / 12 – 21 / 17 – 26 ก.พ. 2563
วันที่ 02 – 11 / 14 – 23 / 21 – 30 มี.ค. 2563
วันที่ 04 – 13 / 07 – 16 / 11 – 20 เม.ย. 2563
เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2563

เมืองอังการ่า เมืองคัปปาโดเกีย ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า เมืองเกอเรเม อิสระซื้อทัวร์เสริมขึ้นบอลลูนชมวิวเมืองคัปปาโดเกีย เมืองคอนย่า นครใต้ดิน (more…)

Istanbul

TUR03 ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ตุรกี บินภายใน 1 ขา
8 วัน 5 คืน BY TK

From33,900 บาท

วันที่ 19 – 26 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 11 – 18 มีนาคม 2563
วันที่ 25 มีนาคม – 01 เมษายน 2563
เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2563

เมืองอิสตันบูล พระราชวังทอปกาปี อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน ฮิปโปโดม วิหารเซนต์โซเฟีย ตลาดแกรนด์บาซาร์ พระราชวังโดลบามาเช่ (more…)

TUR04 ทัวร์ตุรกี TURKEY TROY (บินภายใน 1 ขา)
8 วัน 5 คืน BY TK

From36,900 บาท

วันที่ 22 – 29 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 07 มีนาคม 2563

กรุงอิสตันบูล ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปี ตลาดแกรนด์บาซาร์ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส (more…)

TUR05 ทัวร์ตุรกี POPULAR TURKEY
9 วัน 7 คืน BY TK

From34,900 บาท

วันที่ 08 – 16 / 15 – 23 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 07 – 15 / 14 – 22 / 21 – 29 มี.ค. 2563

เมืองชานัคคาเล่ ถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จำลองแห่งกรุงทรอย เมืองเพอร์กามัม วิหารอะโครโปลิส เมืองโบราณเอเฟซุส ห้องสมุดเซลซุส บ้านพระแม่มารี (more…)

cappadocia

TUR06 ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์…ตุรกี บินภายใน 2 ขา เทศกาลทุ่งดอกทิวลิป
8 วัน 5 คืน BY TK

From36,900 บาท

วันที่ 29 มีนาคม – 05 เมษายน 2563
วันที่ 07 – 14 เมษายน 2563

เมืองคัปปาโดเกีย พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม ทานไอศกรีมตุรกีต้นตำรับ หุบเขานกพิราบ ชมบ้านท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในถ้ำ ชมโชว์การแสดงพื้นเมือง (more…)

TUR07 ทัวร์ตุรกี TURKEY TROY (NIGHT FLIGHT)
8 วัน 5 คืน BY TK

From39,900 บาท

วันที่ 04 – 11 / 05 – 12 / 06 – 13 เม.ย. 2563

กรุงอิสตันบูล ช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลบามาเช่ ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์ พระราชวังทอปกาปี สวนสาธารณะอีเมอร์กันพาร์ค ฮิปโปโดรม (more…)