ทัวร์ตุรกี-จอร์เจีย

Georgia

GEO01 ทัวร์จอร์เจีย – อาร์เมเนีย
8 วัน 5 คืน BY GF

From55,900 บาท

วันที่ 20 – 27 ตุลาคม 2562

เมืองอัพลีสต์ซีคห์ ชมหมู่บ้านที่ถูกสร้างขึ้นจากถ้ำ พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน เมืองมิทสเคต้า (more…)

georgia

GEO02 ทัวร์จอร์เจีย-อาร์เมเนีย ULTIMATE VIEW OF THE CAUCASUS MOUNTAINS
8 วัน 5 คืน BY QR

From54,900 บาท

วันที่ 20 – 27 กันยายน 2562
วันที่ 18 – 25 ตุลาคม 2562
วันที่ 25 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2562
เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2562

เมืองทบิลิซิ ป้อมนาริกาล่า วิหารซีโอนี เมืองมิสเคต้า วิหารจวารี ป้อมอันนานูรี เมืองคาซเบกี้ นั่งรถ 4WD โบสถ์เกอร์เกตี้ เทือกเขาคอเคซัส (more…)

Istanbul

TUR01 ทัวร์ตุรกี Belly dance and Pistachio
10 วัน 7 คืน BY TK

From39,900 บาท

วันที่ 14 – 23 ตุลาคม 2562

เมืองอิสตันบูล พระราชวังโดลมาบาเช ชมอ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน เมืองอังการ่า เมืองคัปปาโดเกีย เมืองเกอเรเม ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง โรงงานทอพรมและโรงงานเซรามิค (more…)

dolmabahce palace

TUR02 ทัวร์ตุรกี LAVENDER TURKEY
9 วัน BY TK

From44,900 บาท

วันที่ 09 – 07 / 14 – 22 กรกฎาคม 2562
วันที่ 20 – 28 / 21 – 29 กรกฎาคม 2562

กรุงอิสตันบูล ชมความงามสุเหร่าสีน้ำเงิน ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางสุเหร่าเซนต์โซเฟีย ชมพระราชวังทอปกาปึ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัสเส้นแบ่งระหว่างยุโรปและเอเชีย (more…)

cappadocia

TUR03 ทัวร์ตุรกี FANTASTIC TURKEY (บินภายใน 2 ขา)
9 วัน 7 คืน BY TK

From38,800 บาท

วันที่ 27 สิงหาคม – 04 กันยายน 2562
วันที่ 10 – 18 กันยายน 2562
วันที่ 02 – 10 ตุลาคม 2562

เมืองเพอร์กามัม วิหารอะโครโปลิส เมืองโบราณเอเฟซุส ห้องอาบน้ำแบบโรมัน ชมบ้านพระแม่มารี เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส (more…)

TUR04 ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์…ตุรกี บินตรงสู่อิสตันบูล
8 วัน 5 คืน BY TK

From31,900 บาท

วันที่ 10 – 17 กรกฎาคม 2562
วันที่ 07 – 14 / 14 – 21 สิงหาคม 2562
วันที่ 04 – 11 / 11 – 18 / 18 – 25 ก.ย. 2562
เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม 2562

เมืองชานักกาเล แวะถ่ายรูปกับม้าไม้เมืองทรอย เมืองอิสเมียร์ เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองคอนย่า (more…)

hippodrom

TUR05 ทัวร์ตุรกี WONDERFUL TURKEY (บินภายใน 1 ขา)
8 DAYS 5 NTS BY TK

From39,900 บาท

วันที่ 18 – 25 กรกฎาคม 2562
วันที่ 01 – 08 / 08 – 15 / 22 – 29 ส.ค. 2562
วันที่ 05 – 12 / 19 – 26 กันยายน 2562
เดือนตุลาคม 2562

เมืองคัปปาโดเกีย เมืองเกอเรเม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง หมู่บ้านโบราณอุซิซาร์ อิสระซื้อทัวร์เสริมขึ้นบอลลูนชมวิวเมืองคัปปาโดเกีย โรงงานเครื่องปั้นดินเผา (more…)

TUR06 ทัวร์ตุรกี WONDERFUL TURKEY RE-ROUTE (บินภายใน 1 ขา)
8 DAYS 5 NTS BY TK

From39,900 บาท

วันที่ 17 – 24 / 18 – 25 / 19 – 26 ต.ค. 2562
วันที่ 22 – 29 / 23 – 30 ตุลาคม 2562
วันที่ 31 ตุลาคม – 07 พฤศจิกายน 2562

กรุงอิสตันบูล พระราชวังโดลมาบาเช่ ล่องเรือชมความงามของช่องแคบบอสฟอรัส มัสยิดสีน้ำเงิน วิหารเซนต์โซเฟีย อิปโปโดม พระราชวังทอปกาปี (more…)

TUR07 ทัวร์ตุรกี TURKEY BE FRESH
10 วัน 7 คืน BY EK

From30,900 บาท

วันที่ 22 – 31 กรกฎาคม 2562
วันที่ 05 – 14 สิงหาคม 2562
วันที่ 03 – 12 / 04 – 13 / 10 – 19 ก.ย. 2562
เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม 2562

เมืองอังการ่า เมืองคัปปาโดเกีย ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า เมืองเกอเรเม อิสระซื้อทัวร์เสริมขึ้นบอลลูนชมวิวเมืองคัปปาโดเกีย เมืองคอนย่า นครใต้ดิน (more…)

TUR08 ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์…ตุรกี บินภายใน (2 ขา) ฤดูกาลเก็บสตรอเบอร์รี่
8 วัน 5 คืน BY TK

From39,900 บาท

วันที่ 08 – 15 สิงหาคม 2562
วันที่ 09 – 16 ตุลาคม 2562
วันที่ 22 – 29 พฤศจิกายน 2562

เมืองคัปปาโดเกีย พิพิธภัณฑ์เกอเรเม หุบเขานกพิราบ ชมโชว์ระบำหน้าท้องพื้นเมือง อิสระซื้อทัวร์เสริมขึ้นบอลลูนชมปล่องไฟนางฟ้า นครใต้ดิน เมืองคอนย่า (more…)

TUR09 ทัวร์ตุรกี WONDROUS TURKEY บินภายใน 2 ขา
8 วัน 5 คืน BY TK

From35,888 บาท

วันที่ 22 – 29 กรกฎาคม 2562
วันที่ 06 – 13 / 13 – 20 สิงหาคม 2562
วันที่ 26 สิงหาคม – 02 กันยายน 2562
เดือนกันยายน – เดือนพฤศจิกายน 2562

เมืองอิซเมียร์ เมืองเพอร์กามัม วิหารอะโครโปลิส เข้าชมเมืองโบราณเอเฟซุส ห้องสมุดเซลซุส บ้านพระแม่มารี เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย (more…)

TUR10 ทัวร์ตุรกี AWESOME TURKEY บินภายใน 1 ขา
9 วัน 6 คืน BY TK

From36,999 บาท

วันที่ 19 – 27 กรกฎาคม 2562
วันที่ 06 – 14 สิงหาคม 2562
วันที่ 27 สิงหาคม – 04 กันยายน 2562
เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม 2562

เมืองอิสตันบูล พระราชวังทอปกาปี ฮิปโปโดม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย สุเหร่าสีน้ำเงิน แกรนด์บาซาร์ เมืองเพอร์กามัม วิหารอะโครโปลิส เมืองอิซเมียร์ (more…)

TUR11 ทัวร์ตุรกี CLASSIC TURKEY บินภายใน 2 ขา
8 วัน 6 คืน BY TK

From37,900 บาท

วันที่07 – 14 / 14 – 21 / 21 – 28 / ก.ย. 62
วันที่28 กันยายน – 05 ตุลาคม 2562
วันที่05 -12 / 06 – 13 / 07 – 14 / 12 – 19 ต.ค. 62
วันที่ 13 – 20 / 14 – 21 / 16 – 23 / 18 – 25 ต.ค. 62

เมืองอิสตันบูล พระราชวังทอปกาปี ฮิปโปโดม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย สุเหร่าสีน้ำเงิน แกรนด์บาซาร์ เมืองเพอร์กามัม วิหารอะโครโปลิส เมืองอิซเมียร์ (more…)

PAMUKKALE

TUR12 ทัวร์ตุรกี LUXURY RIVIERA TURKEY บินภายใน 2 ขา
8 วัน 6 คืน BY TK

From41,900 บาท

วันที่ 07 – 14 ตุลาคม 2562

เมืองอิสตันบูล พระราชวังทอปกาปี ฮิปโปโดม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย สุเหร่าสีน้ำเงิน แกรนด์บาซาร์ เมืองเพอร์กามัม วิหารอะโครโปลิส เมืองอิซเมียร์ (more…)

Cruise Along the Bosphorus

TUR13 ทัวร์ตุรกี TURKEY TROY บินภายใน 1 ขา
8 วัน 6 คืน BY TK

From36,900 บาท

วันที่ 09 – 16 / 15 – 22 / 16 – 23 / 23 – 30 ก.ย. 62
วันที่ 05 -12 / 06 – 13 / 07 – 14 / 12 – 19 ต.ค 62
วันที่ 13 -20 / 19 – 26 / 20 – 27 ต.ค. 62

เมืองอิสตันบูล พระราชวังทอปกาปี ฮิปโปโดม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย สุเหร่าสีน้ำเงิน แกรนด์บาซาร์ เมืองเพอร์กามัม วิหารอะโครโปลิส เมืองอิซเมียร์ (more…)