ทัวร์ตุรกี-จอร์เจีย

GEO01 ทัวร์จอร์เจีย The Million Dollar View of Caucasus Mountains
8 วัน 5 คืน BY QR

From54,900 บาท

วันที่ 03 – 10 พฤษภาคม 2562
วันที่ 07 – 14 / 21 – 28 มิถุนายน 2562

เที่ยวจอร์เจีย-อาร์เมเนีย ชมทัศนียภาพของเมืองทบิลิซี ขึ้นรถ4WDเพื่อเข้าสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัสเพื่อชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ ชมความสวยงามของหุบเขาเอวาน (more…)

GEO02 ทัวร์จอร์เจีย – อาร์เมเนีย
8 วัน 6 คืน BY KC

From55,900 บาท

วันที่ 17 – 24 พฤษภาคม 2562

เที่ยวจอร์เจีย อาร์เมเนีย เมืองอัพลีสต์ซีคห์ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า เมืองมิทสเคต้า ชมวิหารจวารี วิหารสเวติสโคเวลี เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ (more…)

TUR01 ทัวร์ตุรกี Belly dance and Pistachio
10 วัน 7 คืน BY TK

From38,900 บาท

วันที่ 14 – 23 / 22 – 31 พฤษภาคม 2562
วันที่ 02 – 11 / 14 – 23 / 21 – 30 มิ.ย. 2562

เมืองอิสตันบูล พระราชวังโดลมาบาเช ชมอ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน เมืองอังการ่า เมืองคัปปาโดเกีย เมืองเกอเรเม ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง โรงงานทอพรมและโรงงานเซรามิค (more…)

TUR03 ทัวร์ตุรกี Back to Byzantine and Ottoman Empire (บินไฟล์ทภายใน 2 ขา)
8 วัน 5 คืน BY TK

From38,900 บาท

วันที่ 21 – 28 พฤษภาคม 2562 (ว่าง 1 ที่)
วันที่ 11 – 18 / 21 – 28 มิถุนายน 2562

เมืองอิชเมียร์ เมืองเพอร์กามัม วิหารอะโครโปลิส เมืองด้านบน เมืองโบราณเอเฟซุส ชมห้องสมุดเซลซุส ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ บ้านพระแม่มารี (more…)

TUR04 ทัวร์ตุรกี WONDERFUL TURKEY RE-ROUTE (บินภายใน 1 ขา)
8 วัน 5 คืน BY TK

From42,900 บาท

วันที่ 23 – 30 เมษายน 2562
วันที่ 29 เมษายน – 06 พฤษภาคม 2562
วันที่ 15 – 22 พฤษภาคม 2562

กรุงอิสตันบูล มัสยิดสีน้ำเงิน วิหารเซนต์โซเฟีย ฮิปโปโดม พระราชวังทอปกาปี ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต พระราชวังโดลมาบาเช่ ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส (more…)

TUR05 ทัวร์ตุรกี WONDERFUL TURKEY (บินภายใน 1 ขา)
8 DAYS 5 NTS BY TK

From42,900 บาท

วันที่ 01 – 08 / 16 – 23 / 17 – 24 พ.ค. 2562

กรุงเคย์เซอรี่ คัปปาโดเกีย เกอเรเม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดิน Underground City โรงงานพรม โรงงานเพชร หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์ (more…)

TUR06 ทัวร์ตุรกี THE ROCK OF CAPPADOCIA (บินภายใน 1 ขา)
9 วัน 6 คืน BY TK

From36,900 บาท

วันที่ 19 – 27 พฤษภาคม 2562
วันที่ 07 – 15 / 13 – 21 มิถุนายน 2562

ชมเมืองคัปปาโดเกีย นครใต้ดิน เมืองเกอเรเม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง โรงงานทอพรม ชมการแสดงระบำหน้าท้อง อิสระซื้อทัวร์เสริมขึ้นบอลลูนชมวิวเมือง (more…)

TUR07 ทัวร์ตุรกี TURKISH DELIGHT RE-ROUTE (บินไฟล์ทภายใน 2 ขา)
8 วัน 5 คืน BY TK

From43,900 บาท

วันที่ 25 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2562
วันที่ 08 – 15 / 15 – 22 พฤษภาคม 2562

เมืองอิซมีร์ เมืองโบราณเอเฟซุส ร้านเครื่องหนัง คุซาดาสี เมืองปามุคคาเล ปราสาทปุยฝ้าย
ปามุคคาเล่ เมืองคอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลานา (more…)

TUR08 ทัวร์ตุรกี DEEP IN TURKEY
10 วัน 7 คืน BY W5

From35,900 บาท

วันที่ 09 – 18 พฤษภาคม 2562
วันที่ 23 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2562

เมืองอิสตันบูล ฮิปโปโดม ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต พระราชวังโดลมาบาเซ อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส (more…)

TUR09 ทัวร์ตุรกี CLASSICAL TURKEY
10 วัน 7 คืน BY EK

From32,900 บาท

วันที่ 04 – 13 / 18 -27 มิถุนายน 2562
วันที่ 03 – 12 / 10 – 19 / 17 – 26 ก.ย. 2562
วันที่ 24 กันยายน – 05 ตุลาคม 2562

ชมเมืองคัปปาโดเกีย ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล ชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (more…)

TUR10 ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ TURKEY ฤดูกาลเก็บเชอร์รี่
9 วัน 6 คืน BY TK

From34,900 บาท

วันที่ 06 – 14 / 12 – 20 / 20 – 28 มิ.ย. 2562

เมืองชานักกาเล่ ชมเมืองโบราณทรอย แวะถ่ายรูปกับม้าไม้โทรจัน เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย (more…)

TUR11 ทัวร์ตุรกี BEST OF TURKEY
9 วัน 6 คืน BY TK

From52,900 บาท

วันที่ 12 – 20 กรกฎาคม 2562
วันที่ 26 กรกฎาคม – 03 สิงหาคม 2562

เที่ยวอิสตันบูลเมืองแห่งมนต์เสน่ห์แห่งอารยธรรมอันเก่าแก่ ชมพระราชวังโดลมาบาห์เช ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส นั่งเคเบิลคาร์ชมทัศนียภาพเมืองเปอร์กามัน เมืองโบราณเอเฟซุส (more…)

TUR12 ทัวร์ตุรกี BEST OF TURKEY (REROUTE)
9 วัน 6 คืน BY TK

From50,900 บาท

วันที่ 01 – 09 / 12 – 20 พฤษภาคม 2562
วันที่ 01 – 09 / 22 – 30 มิถุนายน 2562
วันที่ 10 – 18 / 17 – 25 สิงหาคม 2562
วันที่ 10 – 18 / 17 – 25 กันยายน 2562

เมืองอิสตันบลู เมืองแห่งมนต์เสน่ห์ ชมพระราชวังโดลมาบาห์เช ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ชมโบราณสถานเมืองทรอย ที่จัดแสดงแบบจำลองของเมืองทรอย (more…)

TUR13 ทัวร์ตุรกี LAVENDER TURKEY
9 วัน BY TK

From44,900 บาท

วันที่ 09 – 07 / 14 – 22 กรกฎาคม 2562
วันที่ 20 – 28 / 21 – 29 กรกฎาคม 2562

กรุงอิสตันบูล ชมความงามสุเหร่าสีน้ำเงิน ชม1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางสุเหร่าเซนต์โซเฟีย ชมพระราชวังทอปกาปึ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัสเส้นแบ่งระหว่างยุโรปและเอเชีย (more…)