fbpx

ทัวร์ตุรกี-จอร์เจีย

GEO01 ทัวร์จอร์เจีย TAKE ME TO GEORGIA
5 วัน 3 คืน BY QR

From34,900 บาท

วันที่ 27 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562
วันที่ 30 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2562

เมืองทบิลิซึ เมืองมิสเคต้า ชมวิหารจวารี เมืองกูดาอูรี ขึ้นสู่เทือกเขาคอเคซัส ป้อมอันนานูรี เมืองคาซเบกี้ ชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ (more…)

georgia

GEO02 ทัวร์จอร์เจีย-อาร์เมเนีย Amazing View of the Caucasus Mountains
8 วัน 5 คืน BY EK

From49,900 บาท

วันที่ 06 – 13 ธันวาคม 2562
วันที่ 18 – 25 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 19 – 26 มีนาคม 2563

เมืองเยเรวาน ประเทศอาร์เมเนีย เดอะคาสเคด ชมจตุรัสกลางเมืองเยเรวาน วิหารเกกฮาร์ด หุบเขาเอวาน วิหารการ์นี เมืองคอร์วิราพ (more…)

GEO03 ทัวร์จอร์เจีย HERE WE GO
6 วัน 3 คืน BY TK

From35,900 บาท

วันที่ 02 – 07 / 03 – 08 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 05 – 10 / 07 – 12 มีนาคม 2563
วันที่ 16 – 21 เมษายน 2563
เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2563

เมืองทบิลิซึ เมืองกูดาอูรี อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย เมืองคาซเบกี้ ชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ ป้อมอันนานูรี ชมทัศนียภาพอ่างเก็บน้ำซินวารี (more…)

gudauri

GEO04 ทัวร์จอร์เจีย THE GREAT OF GEORGIA จอร์เจีย ยืนหนึ่ง
6 วัน 3 คืน BY EK

From33,333 บาท

วันที่ 24 – 29 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 10 – 15 ธันวาคม 2562
วันที่ 11 – 16 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 10 – 15 มีนาคม 2563

กรุงทบิลิซี เมืองเก่าทบิลิซึ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาล่า เมืองมิสเคต้า วิหารจวารี เมืองกูดาอูรี ป้อมอันนานูรี เมืองคาซเบกี้ (more…)

Georgia

GEO05 ทัวร์จอร์เจีย PREMIUM GEORGIA แห่งเทือกเขาคอเคซัส
8วัน 6คืน BY TK

From57,900 บาท

วันที่ 29 มีนาคม – 05 เมษายน 2563
วันที่ 05 – 12 / 11 – 18 / 26 เม.ย. – 03 พ.ค. 63
เดือน พฤษภาคม – เดือนสิงหาคม 2563

ชมโบสถ์ตรินิตี้ เมืองทบิลิซึ ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ชมป้อมปราการนาริ อนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย ช้อปปิ้งถนนคนเดินย่านเมืองเก่า วิหารซีโอนี เมืองมิสเคต้า โบสถ์สเวติทสโคเวลี วิหารจวารี ป้อมอนานูรี อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย (more…)

TUR01 ทัวร์ตุรกี WONDROUS TURKEY บินภายใน 2 ขา
8 วัน 5 คืน BY TK

From38,900 บาท

วันที่ 03 – 10 / 11 – 18 ธันวาคม 2562

เมืองอิซเมียร์ เมืองเพอร์กามัม วิหารอะโครโปลิส เข้าชมเมืองโบราณเอเฟซุส ห้องสมุดเซลซุส บ้านพระแม่มารี เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย (more…)

TUR02 ทัวร์ตุรกี TURKEY BE FRESH
10 วัน 7 คืน BY EK

From35,900 บาท

วันที่ 05 – 14 / 09 – 18 ธันวาคม 2562
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 05 มกราคม 2563

เมืองอังการ่า เมืองคัปปาโดเกีย ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า เมืองเกอเรเม อิสระซื้อทัวร์เสริมขึ้นบอลลูนชมวิวเมืองคัปปาโดเกีย เมืองคอนย่า นครใต้ดิน (more…)

TUR03 ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์…ตุรกี บินตรงสู่อิสตันบูล
8 วัน 5 คืน BY TK

From31,900 บาท

วันที่ 27 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2562
วันที่ 11 – 18 / 18 – 25 ธันวาคม 2562

เมืองชานักกาเล แวะถ่ายรูปกับม้าไม้เมืองทรอย เมืองอิสเมียร์ เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองคอนย่า (more…)

hippodrom

TUR04 ทัวร์ตุรกี WONDERFUL TURKEY (บินภายใน 1 ขา)
8 DAYS 5 NTS BY TK

From39,900 บาท

วันที่ 04 – 11 / 05 – 12 ธันวาคม 2562

เมืองคัปปาโดเกีย เมืองเกอเรเม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง หมู่บ้านโบราณอุซิซาร์ อิสระซื้อทัวร์เสริมขึ้นบอลลูนชมวิวเมืองคัปปาโดเกีย โรงงานเครื่องปั้นดินเผา (more…)

TUR05 ทัวร์ตุรกี WONDERFUL TURKEY RE-ROUTE (บินภายใน 1 ขา)
8 DAYS 5 NTS BY TK

From39,900 บาท

วันที่ 04 – 11 / 05 – 12 ธันวาคม 2562

กรุงอิสตันบูล พระราชวังโดลมาบาเช่ ล่องเรือชมความงามของช่องแคบบอสฟอรัส มัสยิดสีน้ำเงิน วิหารเซนต์โซเฟีย อิปโปโดม พระราชวังทอปกาปี (more…)

TUR06 ทัวร์ตุรกี DIRECT TO TURKEY
10 วัน 7 คืน BY TK

From34,900 บาท

วันที่ 10 – 19 / 15 – 24 / 22 – 31 ธ.ค. 2562

เมืองอังการ่า สุสานอตาเติร์ก เมืองคัปปาโดเกีย เมืองเกอเรเม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ชมการแสดงระบำหน้าท้อง อิสระซื้อทัวร์เสริมขึ้นบอลลูนชมวิว (more…)

TUR07 ทัวร์ตุรกี FEEL GOOD IN OTTOMANS บินภายใน 1 ขา
9 วัน 6 คืน BY TK

From34,900 บาท

วันที่ 02 – 10 / 13 – 21 / 23 – 31 ธ.ค. 2562

เมืองอิสตันบูล พระราชวังทอปกาปี ตลาดแกรนด์บาซาร์ เมืองชานัคคาเล่ ถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย เมืองเพอร์กามัม วิหารอะโครโปลิส (more…)

TUR08 ทัวร์ตุรกี WONDERFUL TURKEY (บินภายใน 1 ขา)
8 DAYS 5 NTS BY TK

From41,900 บาท

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563
เดือนธันวาคม – วันขึ้นปีใหม่ 2563

เมืองคัปปาโดเกีย เมืองเกอเรเม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง หมู่บ้านโบราณอุซิซาร์ อิสระซื้อทัวร์เสริมขึ้นบอลลูนชมวิวเมืองคัปปาโดเกีย โรงงานเครื่องปั้นดินเผา (more…)

TUR09 ทัวร์ตุรกี LUXURY WINTER TURKEY (บินภายใน 2 ขา)
8 วัน 6 คืน BY TK

From44,900 บาท

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 05 มกราคม 2563

เมืองไคเซอร์รี่ สกีรีสอร์ท เมืองอูซิซาร์ ชมบ้านของมนุษย์ถ้ำ หุบเขาเดฟเรนท์ หมู่บ้านนกพิราบ ชมการแสดงระบำหน้าท้อง อิสระซื้อทัวร์เสริมขึ้นบอลลูนชมเมือง (more…)

TUR10 ทัวร์ตุรกี WINTER SKI TROY (บินภายใน 1 ขา)
9 วัน 7 คืน BY TK

From45,900 บาท

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 04 มกราคม 2563
วันขึ้นปีใหม่ 2563

เมืองชานัคคาเล่ ชมม้าไม้จำลองแห่งกรุงทรอย เมืองอิซเมียร์ เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองปามุคคาเล่ ชมปราสาทปุยฝ้าย พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม (more…)