ทัวร์นิวซีแลนด์

NZ01 NEW ZEALAND NORTH & SOUTH MILFORD SOUND
9 DAYS 7 NIGHTS BY TG

From127,000 บาท

วันที่ 16 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 16 – 24 มีนาคม 2562
วันที่ 13 – 21 เมษายน 2562
เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2562

เมืองโอ๊คแลนด์ ฟาร์มแกะอะโกรโดม เรนโบว์สปริง ศูนย์วัฒนธรรมพื้นเมืองชาวเมารี รับประทานอาหารพื้นเมือง ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ เมืองไคร้สท์เชิร์ช (more…)

NZ02 BEAUTIFUL NEW ZEALAND (เกาะใต้)
6 DAYS 4 NIGHTS BY QF

From83,900 บาท

วันที่ 20 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 19 – 24 มีนาคม 2562

เมืองควีนส์ทาวน์ ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าขึ้นสู่ยอดเขาบ็อบพีค สนุกสนานกับการเล่นลูจ ขึ้นเรือกลไฟโบราณแห่งทะเลสาบวาคาทีปู ชมสาธิตการตัดขนแกะ (more…)

NZ03 AMAZING NEW ZEALAND (เกาะใต้)
7 DAYS 5 NTS BY SQ

From99,900 บาท

วันที่ 22 – 28 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 21 – 27 มีนาคม 2562

เมืองแอชเบอร์ตัน ทะเลสาบเทคาโป ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะและโบสถ์ขนาดเล็กที่สุดในนิวซีแลนด์ เมืองควีนส์ทาวน์ ชมการกระโดดบั๊นจี้จั๊มพ์ที่สะพานคาวารัว (more…)

NZ04 HIGHLIGHT NEW ZEALAND (เกาะเหนือ+เกาะใต้)
7 วัน 5 คืน BY TG

From108,900 บาท

วันที่ 20 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 23 – 29 มีนาคม 2562

เมืองโอ๊คแลนด์ หอคอยสกายทาวเวอร์ ชมหมู่บ้านฮอบบิท เมืองโรโตรัว ฟาร์มเลี้ยงแกะอโกรโดม ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (more…)

NZ05 GRAND TOUR NEW ZEALAND (เกาะเหนือ+เกาะใต้)
9 DAYS 7 NTS BY TG

From125,900 บาท

วันที่ 20 – 28 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 23 – 31 มีนาคม 2562

เมืองโอ๊คแลนด์ ชมวิวบนหอคอยสกายทาวเวอร์ หมู่บ้านชาวฮอบบิท เมืองโรโตรัว ฟาร์มแกะอโกรโดม ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (more…)

NZ06 HOLIDAY NEW ZEALAND (เกาะใต้)
7 วัน 5 คืน BY SQ

From92,900 บาท

วันที่ 11 – 17 เมษายน 2562

เมืองไคร้สท์เชิร์ช ชมความงามของแม่น้ำเอว่อน ขึ้นสู่จุดชมวิวยอดเขาแคชเมียร์ เมืองแอชเบอร์ตัน เมืองดะนิดิน ปราสาทลาร์นัค เมืองควีนส์ทาวน์ (more…)

NZ07 AMAZING NEW ZEALAND (เกาะใต้)
7 วัน 5 คืน BY SQ

From96,900 บาท

วันที่ 11 – 17 เมษายน 2562

เมืองแอชเบอร์ตัน ทะเลสาบเทคาโป ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะและโบสถ์ขนาดเล็กที่สุดในนิวซีแลนด์ เมืองควีนส์ทาวน์ ชมการกระโดดบั๊นจี้จั๊มพ์ที่สะพานคาวารัว (more…)

NZ08 ROMANTIC SOUTH ISLAND (เกาะใต้)
7 วัน 5 คืน BY SQ

From97,900 บาท

วันที่ 12 – 18 เมษายน 2562

เมืองแอชเบอร์ตัน ทะเลสาบเทคาโป ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะและโบสถ์ขนาดเล็กที่สุดในนิวซีแลนด์ แวะจุดชมวิวที่มองเห็นยอดเขาเม้าท์คุ๊ก (more…)

NZ09 HIGHLIGHT NEW ZEALAND (เกาะเหนือ+เกาะใต้)
8 วัน 6 คืน BY TG

From119,900 บาท

วันที่ 11 – 18 เมษายน 2562

เมืองอ็อคแลนด์ หอคอยสกายทาวเวอร์ หมู่บ้านชาวฮอบบิท เมืองโรโตรัว ฟาร์มแกะอะโกรโดม ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี ทานอาหารพื้นเมืองพร้อมชมการแสดง (more…)

NZ10 GRAND TOUR NEW ZEALAND (เกาะเหนือ+เกาะใต้)
9 วัน 7 คืน BY TG

From124,900 บาท

วันที่ 09 – 17 เมษายน 2562

เมืองอ็อคแลนด์ หอคอยสกายทาวเวอร์ หมู่บ้านชาวฮอบบิท เมืองโรโตรัว อะโกรโดมฟาร์ม ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี ทานอาหารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์ (more…)