ทัวร์บาหลี-ฟิลิปปินส์

BLI01 ทัวร์บาหลี บินลัดฟ้า เที่ยวบาหลี
4 วัน 3 คืน BY FD

From16,900 บาท

วันที่ 03 – 06 / 10 – 13 มกราคม 2562
วันที่ 17 – 20 / 24 – 27 มกราคม 2562

เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ย่านคูต้า อนุสาวรีย์มหาภารตะ วัดอูลูวาตู สวนวิษณุ รับประทานอาหารทะเล ณ ชายหาดจิมบาราน หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก

BLI02 ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ + บินภายใน
5 วัน 3 คืน BY FD

From22,900 บาท

วันที่ 07 – 11 / 14 – 18 / 21 – 25 ก.พ. 2562
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 2562
วันที่ 14 – 18 / 21 – 25 มีนาคม 2562
เดือนมีนาคม – เดือนเมษายน 2562

เกาะบาหลี อนุสาวรีย์มหาภารตะ วัดอูลูวาตู สวนพระวิษณุ ทานอาหารเย็นริมชายหาดจิมบาราน บินภายในสู่ย็อกยาการ์ตา ชมเทวลัยปรัมบานัน พระราชวังสุลต่าน

BLI03 ทัวร์บาหลี บรูไน FANTASTIC OF ASEAN
5 วัน 4 คืน BY BI

From24,888 บาท

วันที่ 12 – 16 / 26 – 30 มีนาคม 2562

เมืองเดนพาซ่าร์ เกาะบาหลี ชมการแสดงระบำบารองแดนซ์ ศูนย์ผ้าบาติก หมู่บ้านคินตามณี วัดเดียร์ตาอัมปีล ชมวิวทิวทัศน์ภูเขาไฟบาร์ตูห์ ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน

PH01 ทัวร์ฟิลิปปินส์ ENJOY FREE DAY เซบู-โบโฮล
5 วัน 2 คืน BY PR

From15,888 บาท

วันที่ 23 – 27 มีนาคม 2562
วันที่ 06 – 10 เมษายน 2562
วันที่ 13 – 17 เมษายน 2562
วันที่ 18 – 22 พฤษภาคม 2562

เมืองเซบู เกาะโบโฮล ชมลิงทราเซีย หมู่บ้านโบลอค ชมเนินช็อคโกแลต อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมว่ายน้ำชมฉลามวาฬ เมืองเซบู