ทัวร์บาหลี-ฟิลิปปินส์

BLI01 ทัวร์บาหลี บินลัดฟ้า เที่ยวบาหลี
4 วัน 3 คืน BY FD

From16,900 บาท

วันที่ 04 – 07 / 11 – 14 / 25 – 28 ต.ค. 2561
วันที่ 01 – 04 / 08 – 11 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 15 – 18 / 22 – 25 พฤศจิกายน 2561
เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2561

เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ย่านคูต้า อนุสาวรีย์มหาภารตะ วัดอูลูวาตู สวนวิษณุ รับประทานอาหารทะเล ณ ชายหาดจิมบาราน หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก Facebook

BLI02 ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ + บินภายใน
5 วัน 3 คืน BY FD

From22,900 บาท

วันที่ 04 – 08 / 10 – 14 ตุลาคม 2561
วันที่ 18 – 21 / 24 – 28 ตุลาคม 2561
วันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2561
เดือนพฤศจิกายน – วันขึ้นปีใหม่ 2562

เกาะบาหลี อนุสาวรีย์มหาภารตะ วัดอูลูวาตู สวนพระวิษณุ ทานอาหารเย็นริมชายหาดจิมบาราน บินภายในสู่ย็อกยาการ์ตา ชมเทวลัยปรัมบานัน พระราชวังสุลต่าน Facebook

BLI03 ทัวร์บาหลี มหัศจรรย์ บาหลี
4 วัน 3 คืน BY TG

From22,900 บาท

วันที่ 01 – 04 / 08 – 11 / 15 – 18 พ.ย. 2561
วันที่ 06 – 09 / 12 – 16 / 20 – 23 ธ.ค. 2561
วันที่ 27 – 30 / 28 – 31 ธันวาคม 2561
วันขึ้นปีใหม่ 2562

ย่านคูต้า ถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์มหาภารตะ วัดอูลูวาตู ชายหาดจิมบาราน ทานอาหารทะเล วัดเทมภัคสิริงค์ ช้อปปิ้งตลาดปรายเซียน หมู่บ้านคินตามณี Facebook

BLI04 ทัวร์บาหลี บรูไน FANTASTIC OF ASEAN
5 วัน 4 คืน BY BI

From19,900 บาท

วันที่ 09 – 13 / 23 – 27 ตุลาคม 2561
วันที่ 06 – 10 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 04 – 08 ธันวาคม 2561

เมืองเดนพาซ่าร์ เกาะบาหลี ชมการแสดงระบำบารองแดนซ์ ศูนย์ผ้าบาติก หมู่บ้านคินตามณี วัดเดียร์ตาอัมปีล ชมวิวทิวทัศน์ภูเขาไฟบาร์ตูห์ ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน Facebook

PH01 ทัวร์ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ
5 วัน 2 คืน BY PR

From15,900 บาท

วันที่ 18 – 22 / 20 – 24 / 25 – 29 ต.ค. 2561
วันที่ 08 – 12 / 15 – 19 / 22 – 26 พ.ย. 2561
วันที่ 29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2561
เดือนธันวาคม – วันขึ้นปีใหม่ 2562

เมืองเซบู เกาะโบโฮล ชมลิงทาร์เซีย หมู่บ้านโบลอค เนินช็อคโกแลต ล่องเรือไปชมแหล่งปลาฉลามวาฬ เมืองเซบู โบสถ์ซิลิต้า Facebook