ทัวร์บาหลี-ฟิลิปปินส์

BLI01 ทัวร์บาหลี มหัศจรรย์…บาหลี
4 วัน 2 คืน BY FD

From16,900 บาท

วันที่ 22 – 25 มีนาคม 2562
วันที่ 29 มีนาคม – 01 เมษายน 2562
วันที่ 05 – 08 / 11 – 14 เมษายน 2562
เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2562

ผ่านชมอนุสาวรีย์มหาภารตะ วัดอูลูวาตู ชมการแสดงระบำเกอจัก รับประทานอาหารเย็นริมชายหาดจิมบารัน นำท่านนั่งรถจี๊ปคลาสสิคสัมผัสบรรยากาศของบาหลี

BLI02 ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ + บินภายใน
5 วัน 3 คืน BY FD

From22,900 บาท

วันที่ 14 – 18 / 21 – 25 มีนาคม 2562
วันที่ 28 มีนาคม – 01 เมษายน 2562
วันที่ 04 – 08 / 11 – 15 / 12 – 16 เม.ย. 2562
วันที่ 18 – 22 / 25 – 29 เมษายน 2562

เกาะบาหลี อนุสาวรีย์มหาภารตะ วัดอูลูวาตู สวนพระวิษณุ ทานอาหารเย็นริมชายหาดจิมบาราน บินภายในสู่ย็อกยาการ์ตา ชมเทวลัยปรัมบานัน พระราชวังสุลต่าน

BLI03 ทัวร์บาหลี บรูไน FANTASTIC OF ASEAN
5 วัน 4 คืน BY BI

From21,888 บาท

วันที่ 26 – 30 มีนาคม 2562
วันที่ 09 – 13 เมษายน 2562
วันที่ 30 เมษายน – 04 พฤษภาคม 2562
วันที่ 14 – 18 พฤษภาคม 2562

เมืองเดนพาซ่าร์ เกาะบาหลี ชมการแสดงระบำบารองแดนซ์ ศูนย์ผ้าบาติก หมู่บ้านคินตามณี วัดเดียร์ตาอัมปีล ชมวิวทิวทัศน์ภูเขาไฟบาร์ตูห์ ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน

BLI04 ทัวร์บาหลี มหัศจรรย์…บาหลี
4 วัน 3 คืน BY TG

From25,900 บาท

วันที่ 12 – 15 / 13 – 16 เมษายน 2562

ย่านคูต้า อนุสาวรีย์มหาภารตะ วัดอูลูวาตู ชายหาดจิมบาราน วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์เทมภัคสิริงค์ ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน หมู่บ้านคินตามณี

PH01 ทัวร์ฟิลิปปินส์ ENJOY FREE DAY เซบู-โบโฮล
5 วัน 2 คืน BY PR

From15,888 บาท

วันที่ 06 – 10 เมษายน 2562
วันที่ 13 – 17 เมษายน 2562 (เต็ม)
วันที่ 18 – 22 พฤษภาคม 2562

เมืองเซบู เกาะโบโฮล ชมลิงทราเซีย หมู่บ้านโบลอค ชมเนินช็อคโกแลต อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมว่ายน้ำชมฉลามวาฬ เมืองเซบู