ทัวร์บาหลี-ฟิลิปปินส์

Ulun Danu temple, Bali

BLI01 ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ + บินภายใน
5 วัน 3 คืน BY FD

From28,900 บาท

วันที่ 08 – 12 สิงหาคม 2562

เกาะบาหลี ย่านคูต้า อนุสาวรีย์มหาภารตะ ลิ้มรสเมนูอาหารบาหลีท้องถิ่น วัดอูลูวาตู สวนวิษณุ ชายหาดจิมบาราน พิเศษเสิร์ฟท่านด้วยอาหารทะเล
BALI

BLI02 ทัวร์อินโดนีเซีย มหัศจรรย์บินลัดฟ้า…เที่ยวบาหลี
4 วัน 3 คืน BY SL

From14,900 บาท

วันที่ 10 – 13 / 11 – 14 สิงหาคม 2562
วันที่ 16 – 19 / 23 – 26 สิงหาคม 2562
วันที่ 30 สิงหาคม – 02 กันยายน 2562
เดือนกันยายน – เดือนพฤศจิกายน 2562

ชายหาดจิมบารัน ชมการแสดงระบำบารอง วัดบราตัน นาข้าวขั้นบันได วัดเทมภัคสิริงค์ บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ตลาดปราบเซียน หมู่บ้านคินตามณี
tanah-lot

BLI03 ทัวร์บาหลี อินโดนีเซีย BALI JOURNEY
4 วัน 3 คืน BY TG

From18,999 บาท

วันที่ 11 – 14 / 12 – 15 ตุลาคม 2562
วันที่ 20 – 23 / 25 – 28 ตุลาคม 2562
วันที่ 05 – 08 / 07 – 10 / 21 – 24 ธ.ค. 2562
เดือนธันวาคม 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

ผ่านชมอนุสาวรีย์มหาภารตะ วัดอูลูวาตู หาดจิมบารัน ทานเมนูซีฟู้ดสไตล์บาหลี วัดตัมปะซีริง อิสระช้อปปิ้งที่ตลาดปราบเซียน หมู่บ้านคินตามณี

PH01 ทัวร์ฟิลิปปินส์ HAVE FUN CEBU
4 วัน 2 คืน BY PR

From14,900 บาท

วันที่ 13 – 16 / 27 – 30 กรกฎาคม 2562
วันที่ 10 – 13 / 24 – 27 สิงหาคม 2562
วันที่ 14 – 17 กันยายน 2562
เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม 2562

เมืองเซบู เกาะโบโฮล ชมลิงทราเซีย หมู่บ้านโบลอค ชมเนินช็อคโกแลต อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมว่ายน้ำชมฉลามวาฬ เมืองเซบู