ทัวร์บาหลี-ฟิลิปปินส์

BLI01 ทัวร์บาหลี บินลัดฟ้า เที่ยวบาหลี
4 วัน 3 คืน BY FD

From16,900 บาท

วันที่ 06 – 09 / 08 – 11 / 20 – 23 ธ.ค. 2561
วันที่ 22 – 25 / 27 – 30 / 28 – 31 ธ.ค. 2561
วันที่ 03 – 06 / 10 – 13 มกราคม 2562
วันที่ 17 – 20 / 24 – 27 มกราคม 2562

เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ย่านคูต้า อนุสาวรีย์มหาภารตะ วัดอูลูวาตู สวนวิษณุ รับประทานอาหารทะเล ณ ชายหาดจิมบาราน หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก

BLI02 ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ + บินภายใน
5 วัน 3 คืน BY FD

From23,900 บาท

วันที่ 06 – 10 / 13 – 17 / 19 – 23 ธ.ค. 2561
วันที่ 26 – 30 / 27 – 31 ธันวาคม 2561
วันที่ 29 ธันวาคม – 02 มกราคม 2562
วันขึ้นปีใหม่ – เดือนเมษายน 2562

เกาะบาหลี อนุสาวรีย์มหาภารตะ วัดอูลูวาตู สวนพระวิษณุ ทานอาหารเย็นริมชายหาดจิมบาราน บินภายในสู่ย็อกยาการ์ตา ชมเทวลัยปรัมบานัน พระราชวังสุลต่าน

BLI03 ทัวร์บาหลี มหัศจรรย์ บาหลี
4 วัน 3 คืน BY TG

From22,900 บาท

วันที่ 28 – 31 ธันวาคม 2561
วันที่ 29 ธันวาคม – 01 มกราคม 2562
วันที่ 30 ธันวาคม – 02 มกราคม 2562
วันที่ 07 – 10 กุมภาพันธ์ 2562

ย่านคูต้า ถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์มหาภารตะ วัดอูลูวาตู ชายหาดจิมบาราน ทานอาหารทะเล วัดเทมภัคสิริงค์ ช้อปปิ้งตลาดปรายเซียน หมู่บ้านคินตามณี

BLI04 ทัวร์บาหลี บรูไน FANTASTIC OF ASEAN
5 วัน 4 คืน BY BI

From24,888 บาท

วันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 12 – 16 / 26 – 30 มีนาคม 2562

เมืองเดนพาซ่าร์ เกาะบาหลี ชมการแสดงระบำบารองแดนซ์ ศูนย์ผ้าบาติก หมู่บ้านคินตามณี วัดเดียร์ตาอัมปีล ชมวิวทิวทัศน์ภูเขาไฟบาร์ตูห์ ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน

PH01 ทัวร์ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ
5 วัน 2 คืน BY PR

From19,900 บาท

วันที่ 29 ธันวาคม 2561 – 02 มกราคม 2562

เมืองเซบู เกาะโบโฮล ชมลิงทาร์เซีย หมู่บ้านโบลอค เนินช็อคโกแลต ล่องเรือไปชมแหล่งปลาฉลามวาฬ เมืองเซบู โบสถ์ซิลิต้า