ทัวร์พม่า

HOT PROMOTION

PM-PRO 01 ทัวร์พม่า Go Myanmar อิ่มบุญ…สุขใจ ย่างกุ้ง-สิเรียม-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน
3 วัน 2 คืน BY DD

From12,900 บาท

วันที่ 12 – 14 / 13 – 15 / 18 – 20 ต.ค. 2561
วันที่ 21 – 23 / 27 – 29 ตุลาคม 2561
วันที่ 01 – 03 / 02 – 04 / 04 – 06 พ.ย. 2561
เดือนพฤศจิกายน – วันขึ้นปีใหม่ 2562

ย่างกุ้ง วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวมอดอว์ อิ่มอร่อยกับกุ้งแม่น้ำย่าง พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เจดีย์ไจ๊ปุ่น (more…)

HOT PROMOTION

PM-PRO 02 ทัวร์พม่า Go Myanmar มูเตลู บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เต็มวัน
1 วัน (ไปเช้า-กลับดึก) BY DD

From4,888 บาท

วันที่ 27 ตุลาคม 2561
วันที่ 02 / 03 / 07 / 09 / 10 พ.ย. 2561
วันที่ 11 / 16 / 17 / 23 / 24 พฤศจิกายน 2561
เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2561

สนามบินดอนเมือง เมืองย่างกุ้ง พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี นมัสการมหาวิชยเจดีย์ พระมหาเจดีย์ชเวดากองซึ่งเป็นพระธาตุประจำผู้ที่เกิดปีมะเมีย (more…)

PROMOTION

PM-PRO 03 ทัวร์พม่า สุดจ๊าต ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9 วัด
2 วัน 1 คืน BY DD

From6,888 บาท

วันที่ 23 – 24 / 25 – 26 ตุลาคม 2561
เดือนพฤศจิกายน 2561 – วันขึ้นปีใหม่ 2562

เมืองย่างกุ้ง วัดพระเขี้ยวแก้ว สักการะพระเจดีย์กาบาเอ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี วัดงาทัตจี นมัสการมหาวิชยเจดีย์ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตะทาวน์ (more…)

PM01 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน
3 วัน 2 คืน BY PG

From13,900 บาท

วันที่ 27 – 29 ตุลาคม 2561
วันที่ 02 – 04 / 03 – 05 / 09 – 11 พ.ย. 2561
วันที่ 10 – 12 / 16 – 18 / 17 – 19 พ.ย. 2561
เดือนพฤศจิกายน 2561 – วันขึ้นปีใหม่ 2562

วัดไจ้คะวาย พระเจดีย์ชเวมอดอว์ พระราชวังบุเรงนอง นมัสการเทพทันใจพระธาตุอินทร์แขวน พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (more…)

PM02 ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์-พุกาม
4 วัน 3 คืน BY PG

From15,900 บาท

วันที่ 20 – 23 / 25 – 28 ตุลาคม 2561
วันที่ 01 – 04 / 08 – 11 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 15 – 18 / 22 – 25 พฤศจิกายน 2561
เดือนพฤศจิกายน – วันขึ้นปีใหม่ 2562

มัณฑะเลย์ วัดกุโสดอ ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์ เมืองอมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง วัดมหากันดายงค์ เมืองพุกาม ชมวิวพระอาทิตย์ลับของฟ้า (more…)

PM03 ทัวร์พม่า มหัศจรรย์…มัณฑะเลย์
2 วัน 1 คืน BY FD

From7,900 บาท

วันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2561
วันที่ 10 – 11 / 17 – 18 / 23 – 24 พ.ย. 2561
วันที่ 30 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2561
เดือนธันวาคม 2561

พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ เขามัณฑะเลย์ นมัสการพระมหามัยมุนี เมืองอมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง ทะเลสาบคองตามัน (more…)

PM04 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง
2 วัน 1 คืน BY PG

From7,900 บาท

วันที่ 03 – 04 / 06 – 07 / 10 – 11 พ.ย. 2561
วันที่ 13 – 14 / 17 – 18 / 21 – 22 พ.ย. 2561
วันที่ 24 – 25 / 27 – 28 พฤศจิกายน 2561
เดือนธันวาคม 2561

เมืองย่างกุ้ง พระเจดีย์กาบาเอ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี วัดงาทัตจี มหาวิชยเจดีย์ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตะทาวน์ นมัสการพระพุทธรูปทองคำ เทพทันใจ (more…)

PM05 ทัวร์พม่า มนต์เสน่ห์ อินเล ย่างกุ้ง (บินไฟล์ทภายในไป-กลับ)
3 วัน 2 คืน BY DD

From18,888 บาท

วันที่ 27 – 29 ตุลาคม 2561
วันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2561

ย่างกุ้ง เจดีย์โบตะทาวน์ ชมพระพุธรูปทองคำ สักการะเทพทันใจ และขอพรจากเทพกระซิบ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ทานเป็ดปักกิ่งและสลัดกุ้งมังกร (more…)