ทัวร์พม่า

HOT PROMOTION

PM-PRO 01 ทัวร์พม่า Go Myanmar อิ่มบุญ…สุขใจ ย่างกุ้ง-สิเรียม-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน
3 วัน 2 คืน BY DD

From12,888 บาท

วันที่ 30 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2561
วันที่ 03 – 05 / 07 – 09 / 08 – 10 ธ.ค. 2561
วันที่ 09 – 11 / 13 – 15 / 14 – 16 ธ.ค. 2561
เดือนธันวาคม – วันขึ้นปีใหม่ 2562

ย่างกุ้ง วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวมอดอว์ อิ่มอร่อยกับกุ้งแม่น้ำย่าง พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เจดีย์ไจ๊ปุ่น (more…)

HOT PROMOTION

PM-PRO 02 ทัวร์พม่า Go Myanmar มูเตลู บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เต็มวัน
1 วัน (ไปเช้า-กลับดึก) BY DD

From4,888 บาท

วันที่ 23 / 25 / 30 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 05 / 08 / 10 / 15 / 16 ธันวาคม 2561
วันที่ 19 / 20 / 21 / 22 / 23 ธันวาคม 2561
เดือนธันวาคม 2561

สนามบินดอนเมือง เมืองย่างกุ้ง พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี นมัสการมหาวิชยเจดีย์ พระมหาเจดีย์ชเวดากองซึ่งเป็นพระธาตุประจำผู้ที่เกิดปีมะเมีย (more…)

PROMOTION

PM-PRO 03 ทัวร์พม่า สุดจ๊าต ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9 วัด
2 วัน 1 คืน BY DD

From6,900 บาท

วันที่ 23 – 24 / 24 – 25 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 28 – 29 / 29 – 30 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 01 – 02 / 04 – 05 / 07 – 08 ธ.ค. 2561
เดือนธันวาคม 2561 – วันขึ้นปีใหม่ 2562

เมืองย่างกุ้ง วัดพระเขี้ยวแก้ว สักการะพระเจดีย์กาบาเอ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี วัดงาทัตจี นมัสการมหาวิชยเจดีย์ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตะทาวน์ (more…)

PM01 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน
3 วัน 2 คืน BY PG

From13,900 บาท

วันที่ 07 – 09 / 14 – 16 ธันวาคม 2561
วันที่ 15 – 17 / 29 – 31 ธันวาคม 2561
วันที่ 30 ธันวาคม 2561 – 01 มกราคม 2562

วัดไจ้คะวาย พระเจดีย์ชเวมอดอว์ พระราชวังบุเรงนอง นมัสการเทพทันใจพระธาตุอินทร์แขวน พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (more…)

PM02 ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์-พุกาม
4 วัน 3 คืน BY PG

From17,900 บาท

วันที่ 07 – 10 ธันวาคม 2561
วันที่ 29 ธันวาคม 2561 – 01 มกราคม 2562
วันที่ 30 ธันวาคม 2561 – 02 มกราคม 2562

มัณฑะเลย์ วัดกุโสดอ ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์ เมืองอมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง วัดมหากันดายงค์ เมืองพุกาม ชมวิวพระอาทิตย์ลับของฟ้า (more…)

PM03 ทัวร์พม่า มหัศจรรย์…มัณฑะเลย์
2 วัน 1 คืน BY FD

From7,900 บาท

วันที่ 08 – 09 / 14 – 15 ธันวาคม 2561
วันที่ 15 – 16 / 21 – 22 ธันวาคม 2561

พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ เขามัณฑะเลย์ นมัสการพระมหามัยมุนี เมืองอมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง ทะเลสาบคองตามัน (more…)

PM04 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง
2 วัน 1 คืน BY PG

From7,900 บาท

วันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 04 – 05 / 18 – 19 ธันวาคม 2561
วันที่ 22 – 23 / 25 – 26 ธันวาคม 2561

เมืองย่างกุ้ง พระเจดีย์กาบาเอ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี วัดงาทัตจี มหาวิชยเจดีย์ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตะทาวน์ นมัสการพระพุทธรูปทองคำ เทพทันใจ (more…)

PM05 ทัวร์พม่า มหัศจรรย์…BAGAN นั่งบอลลูนชมเมืองพุกาม
3 วัน 2 คืน BY FD

From21,900 บาท

วันที่ 28 – 30 ธันวาคม 2561
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 02 มกราคม 2562
เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน 2562

มัณฑะเลย์ เมืองพุกาม เจดีย์บูพญา ชมวิวทะเลเจดีย์ที่สวยงาม ชมดชว์เชิดหุ่นกระบอกพร้อมทานอาหาร ขึ้นบอลลูนชมทัศนียภาพทุ่งทะเลเจดีย์ (more…)