fbpx

ทัวร์พม่า

golden-temple Myanmar
HOT PROMOTION

PM-PRO 01 พม่า ยิ้มรับบุญ ไหว้พระเต็มวัน 1 วัน
1 วัน BY DD

From2,988 บาท

วันที่ 23 / 24 / 28 สิงหาคม 2562
วันที่ 29 / 30 / 31 สิงหาคม 2562
วันที่ 04 / 05 / 07 / 08 / 11 ก.ย. 2562
เดือนกันยายน – เดือนตุลาคม 2562

สักการะเจดีย์ชเวดากองพระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) (more…)

HOT PROMOTION

PM-PRO 02 พม่า มหาบุญบารมี 9 วัด
2 วัน 1 คืน BY DD

From6,555 บาท

วันที่ 17 – 18 / 23 – 24 สิงหาคม 2562
วันที่ 24 – 25 / 30 – 31 สิงหาคม 2562
วันที่ 31 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562
เดือนกันยายน – เดือนตุลาคม 2562

วัดพระเขี้ยวแก้ว พระเจดีย์กาบาเอ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี วัดงาทัตจี นมัสการมหาวิชยเจดีย์ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตะทาวน์ (more…)

PM01 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน พัก 5 ดาว
3 วัน 2 คืน BY DD

From11,900 บาท

วันที่ 30 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562
วันที่ 06 – 08 / 13 – 15 กันยายน 2562
วันที่ 20 – 22 / 27 – 29 กันยายน 2562

เมืองหงสาวดี วัดไจ้คะวาย ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ทานกุ้งแม่นำเผา เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนอง เมืองไจ้โท พระธาตุอินทร์แขวน (more…)

PM02 ทัวร์พม่า โปรน้องดี…บินดี อยู่ดี พม่า-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-อินทร์แขวน
3 วัน 2 คืน BY PG

From11,900 บาท

วันที่ 30 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562
วันที่ 06 – 08 / 13 – 15 กันยายน 2562
วันที่ 20 – 22 / 27 – 29 กันยายน 2562
เดือนตุลาคม 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ชมเจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรเทพทันใจและเทพกระซิบ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองหงสาวดี วัดไจ้คะวาย (more…)

PM03 ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวดี มิงกุน(นั่งรถภายใน)
4 วัน 3 คืน BY PG

From13,900 บาท

วันที่ 27 – 30 กันยายน 2562
วันที่ 04 – 07 / 11 – 14 / 25 – 28 ต.ค. 2562
วันที่ 01 – 04 พฤศจิกายน 2562
เดือนพฤศจิกายน 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

เมืองพุกาม ชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก จุดชมวิวทะเลเจดีย์ พระเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา แวะชมการทำเครื่องเขิน วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล (more…)

PM04 ทัวร์พม่า โปรจัดให้ พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน พัก 4 ดาว
3 วัน 2 คืน BY SL

From9,900 บาท

วันที่ 06 – 08 / 13 – 15 กันยายน 2562
วันที่ 20 – 22 / 27 – 29 กันยายน 2562
วันที่ 04 – 06 / 11 – 13 / 18 – 20 ต.ค. 2562
เดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน 2562

เมืองหงสาวดี เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนอง เมืองไจ้โท พระธาตุอินทร์แขวน ตักบาตรพระสงฆ์ที่วัดไจ้คะวาย เจดีย์ไจ๊ปุ่น ทานกุ้งแม่น้ำเผา (more…)

PM05 ทัวร์พม่า หลงรัก…พุกาม ดินแดนแห่งทะเลเจดีย์
3 วัน 2 คืน BY FD

From11,900 บาท

วันที่ 04 – 06 / 18 – 20 / 25 – 27 ต.ค. 2562
วันที่ 01 – 03 / 15 – 17 / 22 – 24 ธ.ค. 2562
วันที่ 29 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562
เดือนธันวาคม 2562 – เดือนมกราคม 2563

เมืองมัณฑะเลย์ เมืองพุกาม เจดีย์บูพญา จุดชมวิวทะเลเจดีย์ รับประทานอาหารค่ำพร้อมโชว์เชิดหุ่นกระบอก พระเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา (more…)

golden-temple Myanmar

PM06 ทัวร์พม่า มหัศจรรย์…พม่า 5 ดาว (ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน)
3 วัน 2 คืน BY FD

From12,900 บาท

วันที่ 12 – 14 ตุลาคม 2562
วันที่ 02 – 04 / 09 – 11 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 16 – 18 / 23 – 25 พฤศจิกายน 2562

เมืองหงสาวดี ตักบาตรพระสงฆ์ที่วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนอง เมืองไจ้โท ขึ้นสู่พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (more…)

PM07 ทัวร์พม่า มนต์ขลัง มัณฑะเลย์ พุกาม
4 วัน 3 คืน BY PG

From12,999 บาท

วันที่ 12 – 15 / 19 – 22 / 26 – 29 ก.ย. 2562
วันที่ 03 – 06 / 11 – 14 / 24 – 27 ต.ค. 2562
วันที่ 01 – 04 / 07 – 10 / 14 – 17 พ.ย. 2562
เดือนพฤศจิกายน 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

เมืองมัณฑะเลย์ แวะชมพระเวรสนาเจดีย์ วัดกุโสดอ ชมพระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ มัณฑะเลย์ฮิลล์ สะพานไม้อูเบ็ง วัดมหากันดายงค์ (more…)

PM08 ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ เมืองแปร
3 วัน 2 คืน BY DD

From11,900 บาท

วันที่ 06 – 08 / 13 – 15 กันยายน 2562
วันที่ 20 – 22 / 27 – 29 กันยายน 2562

เมืองแปร ล่องแม่น้ำอิระวดี ชมพระพุทธรูปริมหน้าผา พิพิธภัณฑ์ อาณาจักรศรีเกษตร ดินแดนแห่งความโชคดี เจดีย์เบเบพญา (more…)

PM09 ทัวร์พม่า มหัศจรรย์…บากัน นั่งบอลลูนชมเมืองพุกาม
3 วัน 2 คืน BY FD

From21,900 บาท

วันที่ 18 – 20 / 25 – 27 ตุลาคม 2562
วันที่ 01 – 03 / 15 – 17 / 22 – 24 พ.ย. 2562
วันที่ 29 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562
เดือนธันวาคม 2562 – เดือนมกราคม 2563

เมืองพุกาม ชมเจดีย์บูพญา จุดชมวิวทะเลเจดีย์ ทานอาหารค่ำพร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก ขึ้นบอลลูนชมทัศนียภาพทะเลเจดีย์พร้อมชมพระอาทิตย์ขึ้น (more…)