fbpx

ทัวร์พม่า

golden-temple Myanmar
HOT PROMOTION

ทัวร์พม่า PM-PRO 01 พม่า ยิ้มรับบุญ ไหว้พระเต็มวัน 1 วัน
1 วัน BY DD

From3,333 บาท

วันที่ 05 / 15 / 17 / 18 / 21 ธ.ค. 2562
วันที่ 22 / 24 / 26 / 30 ธ.ค. 2562

สักการะเจดีย์ชเวดากองพระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) (more…)

HOT PROMOTION

ทัวร์พม่า PM-PRO 02 พม่า 9 วัด สำเร็จด้วยบุญ
2 วัน 1 คืน BY DD

From6,555 บาท

วันที่ 18 – 19 / 25 – 26 ธันวาคม 2562
วันที่ 28 – 29 / 29 – 30 ธันวาคม 2562
วันที่ 08 – 09 / 15 – 16 / 22 – 23 ม.ค. 2563
เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2563

พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี วัดงาทัตจี นมัสการพระโกทัตจี เจดีย์โบตะทาวน์ ขอพรจากเทพทันใจและเทพกระซิบ วัดเจตุน นมัสการพระเจตุนพญาจี (more…)

ทัวร์พม่า PM01 มหัศจรรย์…MYANMAR พัก 5 ดาว สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์
2 วัน 1 คืน BY SL

From6,900 บาท

วันที่ 01 – 02 / 11 – 12 / 18 – 19 ธ.ค. 2562
วันที่ 22 – 23 / 29 – 30 ธันวาคม 2562
วันที่ 05 – 06 / 12 – 13 / 26 – 27 ม.ค. 2563
เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน 2563

สักการะเจดีย์ไจ๊เข้า ขอพรเทพทันใจไจ๊เข้า เมืองสิเรียม พระเจดีย์เยเลพญา เจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรพระเทพทันใจและเทพกระซิบ เข้าชมเจดีย์สุเล (more…)

ทัวร์พม่า PM02 โปรน้องดี…บินดี อยู่ดี พม่า-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-อินทร์แขวน
3 วัน 2 คืน BY PG

From11,900 บาท

วันที่ 28 – 30 / 29 – 31 ธันวาคม 2562
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563
เดือนมกราคม – เดือนเมษายน 2563

พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ชมเจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรเทพทันใจและเทพกระซิบ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองหงสาวดี วัดไจ้คะวาย (more…)

ทัวร์พม่า PM03 พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวดี มิงกุน(นั่งรถภายใน)
4 วัน 3 คืน BY PG

From12,900 บาท

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563
วันที่ 01 – 04 / 04 – 07 / 18 – 21 ม.ค. 2563
เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน 2563

เมืองพุกาม ชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก จุดชมวิวทะเลเจดีย์ พระเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา แวะชมการทำเครื่องเขิน วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล (more…)

ทัวร์พม่า PM04 โปรจัดให้ พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน พัก 4 ดาว
3 วัน 2 คืน BY SL

From8,999 บาท

วันที่ 27 – 29 ธันวาคม 2562
วันที่ 03 – 05 / 10 – 12 มกราคม 2563
วันที่ 17 – 19 / 24 – 26 มกราคม 2563
เดือนมกราคม – เดือนเมษายน 2563

เมืองหงสาวดี เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนอง เมืองไจ้โท พระธาตุอินทร์แขวน ตักบาตรพระสงฆ์ที่วัดไจ้คะวาย เจดีย์ไจ๊ปุ่น ทานกุ้งแม่น้ำเผา (more…)

ทัวร์พม่า PM05 หลงรัก…พุกาม ดินแดนแห่งทะเลเจดีย์
3 วัน 2 คืน BY FD

From13,900 บาท

วันที่ 17 – 19 มกราคม 2563
วันที่ 31 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 2563

เมืองมัณฑะเลย์ เมืองพุกาม เจดีย์บูพญา จุดชมวิวทะเลเจดีย์ รับประทานอาหารค่ำพร้อมโชว์เชิดหุ่นกระบอก พระเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา (more…)

golden-temple Myanmar

ทัวร์พม่า PM06 มหัศจรรย์…พม่า 5 ดาว (ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน)
3 วัน 2 คืน BY FD

From11,900 บาท

วันที่ 20 – 22 / 21 – 23 ธันวาคม 2562
วันที่ 29 – 31 ธันวาคม 2562
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
เดือนธันวาคม 2562 – เดือนเมษายน 2563

เมืองหงสาวดี ตักบาตรพระสงฆ์ที่วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนอง เมืองไจ้โท ขึ้นสู่พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (more…)

ทัวร์พม่า PM07 พม่า มนต์ขลัง มัณฑะเลย์ พุกาม
4 วัน 3 คืน BY PG

From12,888 บาท

วันที่ 28 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562
วันที่ 29 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2562
วันที่ 12 – 15 / 13 – 16 ธันวาคม 2562
วันที่ 19 – 22 / 20 – 23 ธันวาคม 2562

เมืองมัณฑะเลย์ แวะชมพระเวรสนาเจดีย์ วัดกุโสดอ ชมพระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ มัณฑะเลย์ฮิลล์ สะพานไม้อูเบ็ง วัดมหากันดายงค์ (more…)

ทัวร์พม่า PM08 มหัศจรรย์…พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน (ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑะเลย์)
5 วัน 4 คืน BY PG

From21,900 บาท

วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
วันที่ 09 – 13 มกราคม 2563
วันที่ 13 – 17 กุมภาพันธ์ 2563
เดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายน 2563

เมืองหงสาวดี พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี เจดีย์โบตาทาวน์ (more…)

ทัวร์พม่า PM09 พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน)
4 วัน 3 คืน BY FD

From12,900 บาท

วันที่ 28 – 31 ธันวาคม 2562
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563
เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน 2563

เมืองพุกาม จุดชมวิวทะเลเจดีย์ ชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก พระเจดีย์พระเจดีย์ชเวสิกอง ชมวัดอนันดา วัดมนุหา วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล (more…)