ทัวร์พม่า

HOT PROMOTION

PM-PRO 01 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน
2 วัน 1 คืน BY FD

From8,900 บาท

วันที่ 17 – 18 / 23 – 24 / 24 – 25 มี.ค. 2562
วันที่ 31 มีนาคม – 01 เมษายน 2562
วันที่ 21 – 22 / 28 – 29 เมษายน 2562

วัดไจ้คะวาย พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระเจดีย์ชเวมอดอว์ พระราชวังบุเรงนอง คิมปูนแคมป์ พระธาตุอินทร์แขวน นมัสการพระเทพทันใจบนพระธาตุ (more…)

HOT PROMOTION

PM-PRO 02 ทัวร์พม่า ต่อเงินต่อทอง ย่างกุ้ง-สิเรียม
2 วัน 1 คืน BY DD

From7,333 บาท

วันที่ 02 – 03 / 23 – 24 มีนาคม 2562
วันที่ 27 – 28 / 30 – 31 มีนาคม 2562

เมืองสิเรียม เจดีย์เยเลพญา เจดีย์ไจ๊เข้า สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตะทาวน์ ชมพระพุธรูปทองคำ ขอพรเทพทันใจและเทพกระซิบ (more…)

PROMOTION

PM-PRO 03 ทัวร์พม่า บุญคุ้ม ไหว้พระเต็มวัน (ไปเช้า-กลับดึก)
1 วัน BY DD

From4,999 บาท

วันที่ 14 / 16 / 21 มีนาคม 2562
วันที่ 23 / 28 / 30 มีนาคม 2562

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ลิ้มรสเมนูเป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร เจดีย์โบตะทาวน์ นมัสการพระพุธรูปทองคำ สักการะเทพทันใจ (more…)

HOT PROMOTION

PM-PRO 04 ทัวร์พม่า สุดจี๊ด (4ดาว) ย่างกุ้ง-ไหว้พระ 9 วัด
2 วัน 1 คืน BY DD

From6,888 บาท

วันที่ 04 – 05 เมษายน 2562
วันที่ 11 – 12 เมษายน 2562
วันที่ 19 – 20 / 25 – 26 / 28 – 29 เม.ย. 2562

เมืองย่างกุ้ง วัดพระเขี้ยวแก้ว พระเจดีย์กาบาเอ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี วัดงาทัตจี มหาวิชยเจดีย์ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตะทาวน์ (more…)

PM01 ทัวร์พม่า โปรประหยัด…พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน
3 วัน 2 คืน BY DD

From10,900 บาท

วันที่ 02 – 04 / 22 – 24 / 23 – 25 มี.ค. 2562

เมืองหงสาวดี เจดีย์ชเวมอดอว์ เมืองไจ้โท ต่อรถบรรทุกหกล้อขึ้นสู่พระธาตุอินทร์แขวน วัดไจ้คะวาย พระราชวังบุเรงนอง พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (more…)

PM02 ทัวร์พม่า โปรน้องดี…บินดี อยู่ดี พม่า-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-อินทร์แขวน
3 วัน 2 คืน BY PG

From11,900 บาท

วันที่ 22 – 24 มีนาคม 2562
วันที่ 06 – 08 / 12 – 14 เมษายน 2562
วันที่ 13 – 15 / 14 – 16 เมษายน 2562
เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2562

พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ชมเจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรเทพทันใจและเทพกระซิบ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองหงสาวดี วัดไจ้คะวาย (more…)

PM03 ทัวร์พม่า มนต์เสน่ห์พุกาม…มัณฑะเลย์-พุกาม
4 วัน 3 คืน BY PG

From14,900 บาท

วันที่ 07 – 10 / 14 – 17 มีนาคม 2562
วันที่ 21 – 24 / 28 – 31 มีนาคม 2562
วันที่ 13 – 16 เมษายน 2562
เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2562

เมืองมัณฑะเลย์ วัดกุโสดอ แวะชมพระเวรสนาเจดีย์ เขามัณฑะเลย์ฮิลล์ วัดพระหินอ่อน สะพานไม้อูเบ็ง วัดมหากันดายงค์ เมืองพุกาม (more…)

PM04 ทัวร์พม่า พุกาม-มัณฑะเลย์-ล่องแม่น้ำอิระวดี-สกายน์-มิงกุน (บินภายใน)
4 วัน 3 คืน BY FD

From18,900 บาท

วันที่ 30 มีนาคม – 02 เมษายน 2562
วันที่ 06 – 09 เมษายน 2562
วันที่ 28 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2562

สนามบินมัณฑะเลย์ เมืองอมรปุระ ชมสะพานไม้อูเบ็ง วัดกุสินารา จุดชมวิวมัณฑะเลย์ฮิลล์ บินภายในสู่เมืองพุกาม พระเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา (more…)

PM05 ทัวร์พม่า หลงรัก…พุกาม
3 วัน 2 คืน BY FD

From11,900 บาท

วันที่ 06 – 08 เมษายน 2562
วันที่ 13 – 15 เมษายน 2562
วันที่ 27 – 29 เมษายน 2562

เมืองมัณฑะเลย์ เมืองพุกาม เจดีย์บูพญา จุดชมวิวทะเลเจดีย์ รับประทานอาหารค่ำพร้อมโชว์เชิดหุ่นกระบอก พระเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา (more…)

PM06 ทัวร์พม่า บุญใหญ่ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน
3 วัน 2 คืน BY PG

From13,900 บาท

วันที่ 08 – 10 / 09 – 11 / 15 – 17 มี.ค. 2562
วันที่ 16 – 18 / 22 – 24 มีนาคม 2562
วันที่ 23 – 25 / 29 – 31 มีนาคม 2562
เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2562

พระเจดีย์ชเวมอดอว์ วัดไจ้คะวาย พระราชวังบุเรงนอง คิมปูนแค้มป์ ขึ้นสู่พระธาตุอินทร์แขวน สักการะพระเทพทันใจบนพระธาตุอินทร์แขวน พระนอนตาหวาน (more…)

PM07 ทัวร์พม่า บารมี เสริมบุญ เสริมวาสนา ไหว้พระ 9 วัด
2 วัน 1 คืน BY DD

From6,888 บาท

วันที่ 04 – 05 / 09 – 10 / 11 – 12 พ.ค. 2562
วันที่ 12 – 13 / 18 – 19 พฤษภาคม 2562
วันที่ 22 – 23 / 25 – 26 พฤษภาคม 2562
เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2562

เมืองย่างกุ้ง วัดพระเขี้ยวแก้ว พระเจดีย์กาบาเอ พระนอนตาหวาน วัดงาทัตจี นมัสการมหาวิชยเจดีย์ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตะทาวน์ (more…)