ทัวร์พม่า

HOT PROMOTION

PM-PRO 01 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง บุญหล่นทับ ไหว้พระ เสริมบารมี
2 วัน 1 คืน BY FD

From7,900 บาท

วันที่ 05 – 06 / 12 – 13 / 26 – 27 พ.ค. 2562
วันที่ 01 – 02 / 02 – 03 / 08 – 09 มิ.ย. 2562
วันที่ 09 – 10 / 15 – 16 / 16 – 17 มิ.ย. 2562
เดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม 2562

วัดพระเขี้ยวแก้ว พระเจดีย์กาบาเอ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี วัดงาทัตจี นมัสการมหาวิชยเจดีย์ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุประจำผู้ที่เกิดปีมะเมีย (more…)

PROMOTION

PM-PRO 02 ทัวร์พม่า บุญผลา ทันใจ ไหว้พระเต็มวัน
1 วัน BY DD

From4,999 บาท

วันที่ 03 / 04 / 05 / 08 / 11 พฤษภาคม 2562
วันที่ 12 / 19 / 25 / 26 พฤษภาคม 2562
วันที่ 01 / 02 / 07 / 08 / 13 มิถุนายน 2562
เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 2562

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ลิ้มรสเมนูเป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร เจดีย์โบตะทาวน์ นมัสการพระพุธรูปทองคำ สักการะเทพทันใจ (more…)

HOT PROMOTION

PM-PRO 03 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง บุญนำพา ไหว้พระ 9 วัด
2 วัน 1 คืน BY DD

From7,555 บาท

วันที่ 09 – 10 / 11 – 12 / 12 – 13 พ.ค. 2562
วันที่ 18 – 19 / 22 – 23 / 25 – 26 พ.ค. 2562
วันที่ 31 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2562
เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 2562

เมืองย่างกุ้ง วัดพระเขี้ยวแก้ว พระเจดีย์กาบาเอ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี วัดงาทัตจี มหาวิชยเจดีย์ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตะทาวน์ (more…)

PM01 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน พัก 5 ดาว
3 วัน 2 คืน BY DD

From11,900 บาท

วันที่ 17 – 19 / 18 – 20 พฤษภาคม 2562
วันที่ 24 – 26 / 25 – 27 พฤษภาคม 2562
วันที่ 01 – 03 / 07 – 09 / 14 – 16 มิ.ย. 2562
เดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม 2562

เมืองหงสาวดี วัดไจ้คะวาย ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ทานกุ้งแม่นำเผา เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนอง เมืองไจ้โท พระธาตุอินทร์แขวน (more…)

PM02 ทัวร์พม่า โปรน้องดี…บินดี อยู่ดี พม่า-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-อินทร์แขวน
3 วัน 2 คืน BY PG

From11,900 บาท

วันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2562
วันที่ 31 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2562

พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ชมเจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรเทพทันใจและเทพกระซิบ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองหงสาวดี วัดไจ้คะวาย (more…)

PM03 ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวดี มิงกุน(นั่งรถภายใน)
4 วัน 3 คืน BY PG

From12,900 บาท

วันที่ 24 – 27 พฤษภาคม 2562
วันที่ 31 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2562
วันที่ 05 – 08 / 12 – 15 / 13 – 16 ก.ค. 2562
เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2562

เมืองพุกาม ชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก จุดชมวิวทะเลเจดีย์ พระเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา แวะชมการทำเครื่องเขิน วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล (more…)

PM04 ทัวร์พม่า โปรจัดให้ พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน พัก 4 ดาว
3 วัน 2 คืน BY SL

From9,900 บาท

วันที่ 01 – 03 / 03 – 05 / 04 – 06 พ.ค. 2562
วันที่ 09 – 11 / 10 – 12 / 11 – 13 พ.ค. 2562
วันที่ 16 – 18 / 17 – 19 พฤษภาคม 2562
วันที่ 23 – 25 / 24 – 26 พฤษภาคม 2562

เมืองหงสาวดี เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนอง เมืองไจ้โท พระธาตุอินทร์แขวน ตักบาตรพระสงฆ์ที่วัดไจ้คะวาย เจดีย์ไจ๊ปุ่น ทานกุ้งแม่น้ำเผา (more…)

PM05 ทัวร์พม่า หลงรัก…พุกาม
3 วัน 2 คืน BY FD

From10,900 บาท

วันที่ 18 – 20 / 25 – 27 พฤษภาคม 2562
วันที่ 08 – 10 มิถุนายน 2562
วันที่ 29 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2562
เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2562

เมืองมัณฑะเลย์ เมืองพุกาม เจดีย์บูพญา จุดชมวิวทะเลเจดีย์ รับประทานอาหารค่ำพร้อมโชว์เชิดหุ่นกระบอก พระเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา (more…)

PM06 ทัวร์พม่า โปรพม่า 5 ดาว (ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน)
3 วัน 2 คืน BY FD

From10,900 บาท

วันที่ 31 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2562
วันที่ 14 – 16 / 21 – 23 / 28 – 30 มิ.ย. 2562
วันที่ 05 – 07 / 06 – 08 / 12 – 14 ก.ค. 2562
เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2562

เมืองหงสาวดี ตักบาตรพระสงฆ์ที่วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนอง เมืองไจ้โท ขึ้นสู่พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (more…)