ทัวร์พม่า

PM01 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน พัก 5 ดาว
3 วัน 2 คืน BY DD

From11,900 บาท

วันที่ 12 – 14 / 19 – 21 / 26 – 28 ก.ค. 2562
วันที่ 02 – 04 / 03 – 05 / 09 – 11 ส.ค. 2562
วันที่ 10 – 12 / 16 – 18 / 23 – 25 ส.ค. 2562
วันที่ 30 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562

เมืองหงสาวดี วัดไจ้คะวาย ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ทานกุ้งแม่นำเผา เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนอง เมืองไจ้โท พระธาตุอินทร์แขวน (more…)

PM02 ทัวร์พม่า โปรน้องดี…บินดี อยู่ดี พม่า-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-อินทร์แขวน
3 วัน 2 คืน BY PG

From11,900 บาท

วันที่ 05 – 07 / 12 – 14 กรกฎาคม 2562
วันที่ 19 – 21 / 27 – 29 กรกฎาคม 2562
วันที่ 02 – 04 / 10 – 12 สิงหาคม 2562
เดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน 2562

พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ชมเจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรเทพทันใจและเทพกระซิบ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองหงสาวดี วัดไจ้คะวาย (more…)

PM03 ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวดี มิงกุน(นั่งรถภายใน)
4 วัน 3 คืน BY PG

From12,900 บาท

วันที่ 13 – 16 / 26 – 29 กรกฎาคม 2562
วันที่ 23 – 26 สิงหาคม 2562
วันที่ 30 สิงหาคม – 02 กันยายน 2562
วันที่ 06 – 09 / 20 – 23 / 27 – 30 ก.ย. 2562

เมืองพุกาม ชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก จุดชมวิวทะเลเจดีย์ พระเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา แวะชมการทำเครื่องเขิน วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล (more…)

PM04 ทัวร์พม่า โปรจัดให้ พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน พัก 4 ดาว
3 วัน 2 คืน BY SL

From9,900 บาท

วันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2562
วันที่ 05 – 07 / 12 – 14 กรกฎาคม 2562
วันที่ 19 – 21 / 26 – 28 กรกฎาคม 2562
เดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน 2562

เมืองหงสาวดี เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนอง เมืองไจ้โท พระธาตุอินทร์แขวน ตักบาตรพระสงฆ์ที่วัดไจ้คะวาย เจดีย์ไจ๊ปุ่น ทานกุ้งแม่น้ำเผา (more…)

PM05 ทัวร์พม่า หลงรัก…พุกาม
3 วัน 2 คืน BY FD

From11,900 บาท

วันที่ 29 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2562
วันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2562
วันที่ 03 – 05 / 16 – 18 / 23 – 25 ส.ค. 2562
เดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน 2562

เมืองมัณฑะเลย์ เมืองพุกาม เจดีย์บูพญา จุดชมวิวทะเลเจดีย์ รับประทานอาหารค่ำพร้อมโชว์เชิดหุ่นกระบอก พระเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา (more…)

PM06 ทัวร์พม่า โปรพม่า 5 ดาว (ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน)
3 วัน 2 คืน BY FD

From11,900 บาท

วันที่ 06 – 08 / 19 – 21 กรกฎาคม 2562
วันที่ 20 – 22 / 27 – 29 กรกฎาคม 2562
วันที่ 02 – 04 / 09 – 11 / 10 – 12 ส.ค. 2562
เดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน 2562

เมืองหงสาวดี ตักบาตรพระสงฆ์ที่วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนอง เมืองไจ้โท ขึ้นสู่พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (more…)

PM07 ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวะดี มิงกุน (บินภายใน)
4 วัน 3 คืน BY PG

From17,900 บาท

วันที่ 12 – 15 / 26 – 29 กรกฎาคม 2562
วันที่ 09 – 12 สิงหาคม 2562
วันที่ 06 – 09 / 27 – 30 กันยายน 2562

มัณฑะเลย์ เมืองอมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง วัดจอกตอจี วัดกุสินารา ภูเขามัณฑะเลย์ ชมทัศนียภาพพระอาทิตย์ตก บินภายในสู่เมืองพุกาม พระเจดีย์ชเวสิกอง (more…)