ทัวร์ภูฏาน

BT01 ทัวร์ภูฏาน เจาะลึก ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า
5 DAYS 4 NIGHTS BY B3

From49,888 บาท

วันที่ 01 – 05 / 05 – 09 / 08 – 12 ธ.ค. 2561
วันที่ 28 ธันวาคม – 01 มกราคม 2562
วันที่ 29 ธันวาคม – 02 มกราคม 2562

พาโรซอง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ วัดคิซูลาคัง เมืองทิมพู ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เมืองพูนาคา ชมป้อมซิมโตคาซอง (more…)