fbpx

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฏาน BT01 ภูฏาน ดินแดนแห่งศรัทธาในอ้อมกอดขุนเขาหิมาลัย
5 DAYS 4 NIGHTS BY B3

From56,900 บาท

วันที่ 18 – 22 มกราคม 2563
วันที่ 08 – 12 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 14 – 18 มีนาคม 2563
เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2563

เมืองพาโร ชมพาโรซอง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติประเทศภูฏาน วัดคิซูลาคัง เมืองทิมพู ที่ทำการไปรษณีย์ สักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม (more…)