fbpx

ทัวร์ภูฏาน

Bhutan

BT01 ทัวร์ภูฏาน HAPPINESS IN BHUTAN
5 DAYS 4 NIGHTS BY KB

From85,800 บาท

วันที่ 10 – 14 ตุลาคม 2562

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติภูฏาน ชมพาโรริงปูซอง มณฑลทิมพู เมืองโดซูลา หมู่บ้านโลเบซ่า วัดชิมิ เข้าชมพูนาคาซอง ซิมโทกาซอง สวนสัตว์พื้นเมือง (more…)