ทัวร์มองโกเลีย

CHI34 ทัวร์จีน มองโกเลียใน ดินแดนแห่งทุ่งหญ้า (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
6 วัน 5 คืน BY 3U

From31,888 บาท

วันที่ 24 – 29 พฤษภาคม 2562
วันที่ 12 – 17 มิถุนายน 2562

เมืองเออร์ดอส สุสานเจงกิสข่าน เมืองเปาโถว สนุกกับกิจกรรมบนเนินทรายเสี่ยงซาวาน อารามอู่ตังเจา อารามเหม่ยต้ายเจา ทุ่งหญ้าซีลามู่เหริน (more…)

0

MON01 MONGOLIA
6DAYS 5NIGHTS BY CX

From47,900 บาท

วันที่ 09 – 14 / 23 – 28 ตุลาคม 2561

เยือนดินแดนเจงกิสข่าน ขี่อูฐทะเลทรายโกบี สัมผัสประสบการณ์นอนพักเกอร์(Ger) บ้านพักของชนเผ่าพื้นเมือง

0

MON02 เจาะลึกมองโกเลียใน เนินทรายเสี่ยงซาวาน (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
6 วัน 5 คืน BY 3U

From33,900 บาท

วันที่ 19 – 24 กันยายน 2561
วันที่ 19 – 24 ตุลาคม 2561

เมืองโฮฮอต พิพิธภัณฑ์มองโกล ศาลองค์หญิงราชวงศ์ชิง ทุ่งหญ้าซีลามู่เหริน สัมผัสวิถีชีวิตและการละเล่นพื้นเมืองของชาวมองโกล อารามอู่ตังเจา (more…)

0