ทัวร์ยุโรป ตะวันออก

A-EUR06 ทัวร์ยุโรป SOUTH ITALY
8 DAYS 5 NIGHTS BY TG

From56,900 บาท

วันที่ 19 – 26 มีนาคม 2562

เที่ยวเมืองใต้ลาวาปอมเปอี ชมเส้นทางธรรมชาติริมผาสูง อมาลฟี่โคสท์ พักเมืองท่าเรือสำคัญแห่งแคว้นกัมปาเนียที่เมืองเนเปิ้ล ล่องเรือ Hydrofoil สู่เกาะคาปรี (more…)

B-EUR01 ทัวร์ยุโรปBE HAPPY EAST EUROPE เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี
7 วัน 4 คืน BY EK

From43,900 บาท

วันที่ 01 – 07 / 12 – 18 เมษายน 2562
วันที่ 25 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2562
วันที่ 02 – 08 / 16 – 22 / 23 – 29 พฤษภาคม 2562

สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปรากอดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย เยือนเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟเพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ ที่วิจิตรตระการตาอันโด่งดังของออสเตรีย (more…)

B-EUR07 ทัวร์ยุโรป SILKY EAST EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์
10 วัน 7 คืน BY TG

From69,999 บาท

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 05 มกราคม 2562
วันที่ 29 ธันวาคม 2561 – 07 มกราคม 2562
วันที่ 17 – 26 มกราคม 2562
เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม 2562

ชมพระราชวังเชินบรุนน์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (more…)

B-EUR09 ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี
8 วัน 5คืนBY BR

From49,900 บาท

วันที่ 17 – 24 / 21 – 28 มกราคม 2562
วันที่ 11 – 18 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 16 – 23 มีนาคม 2562
เดือนเมษายน – มิถุนายน 2562

เดินเล่นเมืองซาลส์บวร์ก บ้านเกิดของนักดนตรีเอก“โมสาร์ท” เดินเล่นเมืองน้ำแร่ที่คาร์โลวี่ วารี สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชกโกสโลวาเกีย (more…)

B-EUR14 ทัวร์ยุโรปตะวันออก NEXT STOP: EASTERN EUROPE เชก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี
7 วัน 4 คืน BY EK

From39,900 บาท

วันที่ 05 – 11 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 11 – 17 / 25 – 31 มีนาคม 2562

สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก(Prague) อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกียเดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดสวยที่คาร์โลวี วารี(Karlovy Vary)เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์(Schoenbrunn Palace) (more…)

B-EUR15 ทัวร์ยุโรปตะวันออก EASTERN EUROPE 3 COUNTRIES
7วัน 4 คืน BY TG

From46,900 บาท

วันที่ 19 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 23 – 29 มีนาคม 2562

เที่ยวเยอรมัน-เช็ค-ออสเตรีย ชมจัตุรัสโรเมอร์ และบรรยากาศที่งดงามของเมืองเก่าแฟร้งค์เฟิร์ต เข้าชมพระราชวังเชิร์นบรุน ชมเมืองปรากและเมืองแร่น้ำคลุมรอฟ พร้อมช้อปปิ้ง McArthurGlen Parndorf Outlet

B-EUR27 ทัวร์ยุโรป LAKE, CASTLE AND BEAUTIFUL VILLAGE ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-เชก-เยอรมนี
10 วัน 7 คืน BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 02 – 11 / 05 – 14 / 09 – 18 ธ.ค. 2561
วันที่ 30 ธันวาคม – 08 มกราคม 2562
เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม 2562

กรุงเวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ ฮังการี ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อ ป้อมชาวประมง ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ท ปราสาทกรุงปราก เดินเล่นบนสะพานชาร์ล (more…)

B-EUR28 ทัวร์ยุโรป HARMONY OF EASTERN EUROPE ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-เชก-เยอรมนี
10 วัน 7 คืน BY TG

From59,888 บาท

วันที่ 19 – 28 มกราคม 2562
วันที่ 06 – 15 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2562
วันที่ 01 – 10 / 15 – 24 / 22 – 31 มี.ค. 2562

ชมพระราชวังเชินบรุนน์ ณ กรุงเวียนนาที่วิจิตรตระการตา ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี
สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (more…)

B-EUR29 ทัวร์ยุโรป HARMONY OF EASTERN EUROPE ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-เชก-เยอรมนี
10 วัน 7 คืน BY TG

From58,900 บาท

วันที่ 05 – 15 / 12 – 22 เมษายน 2562

ชมพระราชวังเชินบรุนน์ที่วิจิตรตระการตา ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (more…)