ทัวร์ยุโรป ตะวันออก

B-EUR01 ทัวร์ยุโรปBE HAPPY EAST EUROPE เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี
7 วัน 4 คืน BY EK

From43,900 บาท

วันที่ 01 – 07 / 12 – 18 เมษายน 2562
วันที่ 25 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2562
วันที่ 02 – 08 / 16 – 22 / 23 – 29 พฤษภาคม 2562

สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปรากอดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย เยือนเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟเพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ ที่วิจิตรตระการตาอันโด่งดังของออสเตรีย (more…)

B-EUR02 ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี
8 วัน 5คืนBY BR

From55,900 บาท

วันที่ 01 – 08 / 18 – 25 เมษายน 2562
วันที่ 11 – 18 พฤษภาคม 2562
วันที่ 01 – 08 / 08 – 15 / 15 – 22 มิ.ย. 62

เดินเล่นเมืองซาลส์บวร์ก บ้านเกิดของนักดนตรีเอก“โมสาร์ท” เดินเล่นเมืองน้ำแร่ที่คาร์โลวี่ วารี สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชกโกสโลวาเกีย (more…)

B-EUR03 ทัวร์ยุโรป CHARMING EAST EUROPE
8 DAYS BY TG

From69,900 บาท

วันที่ 13 – 20 เมษายน 2562

เข้าชมหมู่ปราสาทปราค และชมทัศนียภาพที่งดงามในบราติสลาวา เที่ยวบูดาเปสต์พร้อมล่องเรือแม่น้ำดานูบ เข้าชมพระราชวังเชิร์นบรุน พร้อมช้อปปิ้งถนนคนเดินคาร์ทเนอร์และ McArthurGlen Parndorf Outlet

B-EUR04 ทัวร์ยุโรป CHARMING EAST EUROPE
10 DAYS BY TG

From79,900 บาท

วันที่ 11 – 20 เมษายน 2562

เข้าชมหมู่ปราสาทปราค และชมทัศนียภาพที่งดงามในบราติสลาวา เที่ยวบูดาเปสต์พร้อมล่องเรือแม่น้ำดานูบ เข้าชมพระราชวังเชิร์นบรุน พร้อมช้อปปิ้งถนนคนเดินคาร์ทเนอร์และ McArthurGlen Parndorf Outlet

B-EUR05 ทัวร์ยุโรป EASTERN EUROPE CLASSIC
7 DAYS BY TG

From66,500 บาท

วันที่ 13 – 19 เมษายน 2562

เข้าชม 3 ปราสาทดัง พระราชวังเชิร์นบรุน, ปราสาทครุมลอฟ และหมู่ปราสาทปราค ชมทัศนียภาพที่งดงามในบราติสลาวา เที่ยวบูดาเปสต์พร้อมล่องเรือแม่น้ำดานูบ พร้อมช้อปปิ้งMcArthurGlen Parndorf Outlet

B-EUR06 ทัวร์ยุโรป EUROPE CLASSIC REROUTE
10 DAYS BY TG

From99,900 บาท

วันที่ 07 – 16 / 09 – 18 เมษายน 2562
วันที่ 11 – 22 เมษายน 2562

uเที่ยวมหานครปารีสเมืองที่ไม่เคยหลับไหล เข้าพระราชวังแวร์ซายส์ ล่องเรือแม่น้ำแซน ช้อปปิ้งแบรนด์เนมจากร้านค้าปลอดภาษี ขึ้นจุงฟราวฉายา Top of Europe เที่ยวสตราสบูร์ก ชมเมืองลูเซิร์น เมืองตากอากาศยอดฮิต (more…)

B-EUR07 ทัวร์ยุโรป SILKY EAST EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์
10 วัน 7 คืน BY TG

From65,999 บาท

วันที่ 22 – 31 มีนาคม 2562
วันที่ 06 – 15 / 07 – 16 เมษายน 2562
วันที่ 02 – 11 พฤษภาคม 2562
เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2562

ชมพระราชวังเชินบรุนน์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (more…)

B-EUR08 ทัวร์ยุโรป SPECIAL AUSTRIA-CZECH-SLOVAK
6 วัน BY BR

From36,500 บาท

วันที่ 06 – 11 เมษายน 2562
วันที่ 29 เมษายน – 04 พฤษภาคม 2562
วันที่ 04 – 09 พฤษภาคม 2562
วันที่ 27 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2562

เช็คอินอัพโซเชี่ยลที่เชสกี้ครุมลอฟและปราสาทปราค เยือนเมืองเก่าแก่แห่งพิวเซ่น ถ่ายรูปกับปราสาทบราติสลาวาชมเมืองเวียนนา เมืองแห่งดนตรี ถ่ายรูปกับพระราชวังฮอบสเบิร์ก พร้อมช้อปปิ้ง McArthurGlen Parndorf Outlet

B-EUR11 ทัวร์ยุโรป WINDMILL AND THE HEIDELBERG CASTLE เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม
8 วัน 5 คืน BY BR

From49,900 บาท

วันที่ 23 – 29 พฤษภาคม 2562
วันที่ 06 – 12 / 08 – 14 / 15 – 21 มิถุนายน 62

บินตรงสู่อัมเตอร์ดัม นำท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ของมหาวิหารโคโลญ ล่องเรือ Rhine Cruise ชมความงามสองฝากฝั่งแม่น้ำไรน์ เข้าชมปราสาทอันโดดเด่นเป็นสง่าที่ไฮเดลเบิร์ก (more…)

B-EUR12 ทัวร์ยุโรป เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม
8 วัน 5 คืน BY TG

From52,900 บาท

วันที่ 06 – 13 / 12 – 19 เม.ษ. 2562
วันที่ 28 เมษายน – 05 พฤษภาคม 2562
วันที่ 11 – 18 พฤษภาคม 2562
เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2562

เข้าชมปราสาท อันโดดเด่นเป็นสง่าที่ไฮเดลเบิร์ก นำท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ของ มหาวิหารโคโลญ ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม ดินแดนแห่งเสรีภาพ ถ่ายรูปกับปราสาทท่านเคานต์ ที่เมืองเกนต์ (more…)

B-EUR14 ทัวร์ยุโรปตะวันออก NEXT STOP: EASTERN EUROPE เชก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี
7 วัน 4 คืน BY EK

From40,900 บาท

วันที่ 11 – 17 / 25 – 31 มีนาคม 2562

สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก(Prague) อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกียเดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดสวยที่คาร์โลวี วารี(Karlovy Vary)เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์(Schoenbrunn Palace) (more…)

B-EUR15 ทัวร์ยุโรปตะวันออก EASTERN EUROPE 3 COUNTRIES
7วัน 4 คืน BY TG

From46,900 บาท

วันที่ 19 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 23 – 29 มีนาคม 2562

เที่ยวเยอรมัน-เช็ค-ออสเตรีย ชมจัตุรัสโรเมอร์ และบรรยากาศที่งดงามของเมืองเก่าแฟร้งค์เฟิร์ต เข้าชมพระราชวังเชิร์นบรุน ชมเมืองปรากและเมืองแร่น้ำคลุมรอฟ พร้อมช้อปปิ้ง McArthurGlen Parndorf Outlet

B-EUR16 ทัวร์ยุโรปตะวันออก EUROPE MIRACLE
10วัน 7 คืน BY TG

From84,900 บาท

วันที่ 08 – 17 เมษายน 2562

ชมเมืองมิวนิค เข้าปราสาทดังนอยชวานสไตน์ สัญลักษณ์ปราสาทดิสนีย์ ชมเมืองในหุบเขาในอินน์สบรูคแห่งแคว้นทิโรล ถ่ายรูปกับมุมสุดฮิตกับ View Point ในฮอลสตัท (more…)

B-EUR27 ทัวร์ยุโรป LAKE, CASTLE AND BEAUTIFUL VILLAGE ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-เชก-เยอรมนี
10 วัน 7 คืน BY TG

From65,888 บาท

วันที่ 02 – 11 มีนาคม 2562 (เต็ม)
วันที่ 21 – 30 มีนาคม 2562 (เต็ม)

กรุงเวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ ฮังการี ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อ ป้อมชาวประมง ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ท ปราสาทกรุงปราก เดินเล่นบนสะพานชาร์ล (more…)

B-EUR28 ทัวร์ยุโรป HARMONY OF EASTERN EUROPE ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-เชก-เยอรมนี
10 วัน 7 คืน BY TG

From58,888 บาท

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2562 (เต็ม)
วันที่ 01 – 10 / 15 – 24 / 22 – 31 มี.ค. 2562 (เต็ม)
วันที่ 10 – 19 เมษายน 2562 (เต็ม)
เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2562

ชมพระราชวังเชินบรุนน์ ณ กรุงเวียนนาที่วิจิตรตระการตา ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (more…)

B-EUR29 ทัวร์ยุโรป THE RHYTHM OF EAST EUROPE ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-เชก-เยอรมนี
11 วัน 8 คืน BY TG

From85,900 บาท

วันที่ 05 – 15 / 12 – 22 เมษายน 2562

ชมพระราชวังเชินบรุนน์ที่วิจิตรตระการตา ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (more…)

B-EUR30 ทัวร์ยุโรป CROATIA WONDER
8 วัน BY QR

From64,900 บาท

วันที่ 11 – 18 เมษายน 2562
วันที่ 01 – 08 พฤษภาคม 2562

ซาเกรบ-โอพาเทีย-พลิตวิเซ่-ซาดาร์-สปลิท ดูบรอฟนิค-โทรเกียร์-ซีเบนิค ชมความอลังการของธรรมชาติทะเลสาบสีเทอร์ควอยซ์ที่อุทยานพลิทวิเซ่ ชมเมืองมรดกโลกดูบรอฟนิคไข่มุกแห่งทะเลอะเดรียติก

B-EUR31 ทัวร์ยุโรป BEAUTIFUL WAY ออสเตรีย เยอรมัน เชก สโลวัก ฮังการี
10 วัน 7 คืน BY BR

From62,900 บาท

วันที่ 20 – 29 เมษายน 2562 (เต็ม)
วันที่ 06 – 15 พฤษภาคม 2562 (เต็ม)
วันที่ 01 – 10 มิถุนายน 2562

เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ ชมถนนสายวงแหวน ชมรอบนอกโบสถ์สเตเฟ่นส์ ย่านถนนคาร์นท์เนอร์ ฮัลสตัทท ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวสกายวอล์ค (more…)

B-EUR33 ทัวร์ยุโรป Wonderful Alsace and Beautiful Danube River เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย ฮังการี
9 วัน 6 คืน BY EK

From49,900 บาท

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 07 มีนาคม 2562 (เต็ม)
วันที่ 06 – 14 / 20 – 28 มีนาคม 2562
วันที่ 02 – 10 / 10 – 18 เมษายน 2562
เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2562

ชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก ปราสาทที่สร้างด้วยหินทรายสีแดงอายุกว่า 900 ปี ถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารเซ็นต์มาร์ติน โบสถ์คาทอลิกเก่าแกสไตล์โกธิค เยี่ยมชมหมู่บ้านอองกีเชม(Eguisheim) (more…)

B-EUR34 ทัวร์ยุโรป DEEP IN EASTERN EUROPE เยอรมนี – ออสเตรีย – เชก – สโลวัก
10 วัน 7 คืน BY TG

From62,900 บาท

วันที่ 13 – 22 เมษายน 2562
วันที่ 03 – 12 / 17 – 26 พฤษภาคม 2562
วันที่ 07 – 16 / 21 – 30 มิถุนายน 2562

เดินทางสู่มหานครมิวนิค ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรมาในดิสนีย์แลนด์ (more…)

B-EUR35 ทัวร์ยุโรป WONDERFUL TIME IN TULIP FESTIVAL ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอแลนด์
8 วัน 5 คืน BY TG

From56,900 บาท

วันที่ 05 – 12 เมษายน 2562
วันที่ 12 – 19 เมษายน 2562
วันที่ 01 -08 / 13 – 20 พฤษภาคม 2562

ชมความงดงามของมหานครปารีส ประตูชัยนโปเลียน ถ่ายรูปคู่หอไอเฟล ชมมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส ชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (more…)

B-EUR36 ทัวร์ยุโรป HAPPY TIME IN PARIS AND BENELUX ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์
8 วัน 5 คืน BY EK

From49,900 บาท

วันที่ 04 – 11 / 11 – 18 / 13 – 20 เม.ย 2562
วันที่ 09 – 16 พฤษภาคม 2562

ท่องเที่ยวมหานครปารีส ชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย ถ่ายภาพคู่หอไอเฟล ล่องเรือบาโตมุชไปตามแม่น้ำแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (more…)