Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

ทัวร์ยุโรป ตะวันออก

B-EUR01 ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมนี(เบอร์ลิน)-เช็ก-สโลวัค-ออสเตรีย-ฮังการี
9 วัน 6 คืน BY EK

From49,900 บาท

วันที่ 04 – 12 / 15 – 23 พฤษภาคม 2561

เดินเล่นเมืองไลป์ซิก ที่ชาวเยอรมันยังเคยยกย่องเป็น “ปารีสน้อย” เข้าชมความงามของพระราชวังซองส์ซูซี เป็นอดีตพระราชวังฤดูร้อนของพระเจ้าฟรีดริชที่ 2 แห่งปรัสเซีย ชม อนุสรณ์สถานกำแพงเบอร์ลิน (more…)

B-EUR02 ทัวร์ยุโรปตะวันออก CLASSIC EAST EUROPE (ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัก-เชค-เยอรมนี)
10 วัน 7 คืน BY TG

From63,900 บาท

วันที่ 18 – 27 พฤษภาคม 61
วันที่ 01 – 10 / 20 -29 มิถุนายน 61

บินตรงสู่กรุงเวียนนา ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (more…)

B-EUR03 ทัวร์ยุโรปตะวันออก CLASSIC EAST EUROPE 2(ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัก-เชก-เยอรมนี)
10 วัน 7 คืน BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 09 – 18 พฤษภาคม 2561
วันที่ 16 – 25 มิถุนายน 2561

บินตรงสู่กรุงเวียนนา ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา
ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (more…)

B-EUR05 ทัวร์ยุโรปตะวันออก DIRECT EAST EUROPE(ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัก-เชค-เยอรมนี)
9 วัน 6 คืน BY TG

From57,900 บาท

วันที่ 15 – 23 มิถุนายน 2561
วันที่ 24 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2561
วันที่ 27 มิถุนายน – 05 กรกฏาคม 2561

บินตรงสู่กรุงเวียนนา ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา
ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (more…)

B-EUR06 ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย-เยอรมนี-เชค-สโลวัค-ฮังการี
10 วัน 7 คืน BY BR

From58,900 บาท

วันที่ 09 – 18 / 21 – 30 มิถุนายน 2561

นำท่านบินตรงสู่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ชื่นชมกับความงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว SKY WALKที่เมืองฮัลสตัท (more…)

B-EUR07 ทัวร์ยุโรปตะวันออก BENELUX-GERMANY(BELGIUM-NETHERLAND-GERMANY)
8 วัน 5 คืน BY TG

From80,900 บาท

25 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2561

ชมย่านเมืองเก่าลักเชมเบิร์กเทรีย์ (เยอรมัน) ล่องเรือหลังคากระจก ประตูโรมัน พอร์ทา นีก้า เยี่ยมชมหมู่บ้านประมงโวเลนดัม (เนเธอแลนด์) ร้านรองเท้าไม้ โรงงานเจียระไนเพชร (more…)

B-EUR08 ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมนี เชก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี (คุทนา ฮอร่า) 1
9 วัน 6 คืน BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 17 – 25 สิงหาคม 2561
วันที่ 07 – 15 / 14 – 22 / 21 – 29 ก.ย. 61
วันที่ 28 กันยายน – 06 ตุลาคม 2561

บินสู่แฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี (Karlovy Vary) สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) (more…)

B-EUR09 ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมนี เชก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี (คุทนา ฮอร่า)
11 วัน 8 คืน BY TG

From65,900 บาท

วันที่ 01 – 11 / 18 – 28 ก.ย. 61

บินสู่แฟรงก์เฟิร์ต(Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี(Karlovy vary) สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก(Prague) (more…)

B-EUR10 ทัวร์ยุโรปตะวันออก EAST AND WEST EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมัน สวิส อิตาลี
10 วัน 7 คืน BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 02 – 11 / 06 – 15 / 16 – 25 พ.ค. 61
วันที่ 23 – 01 มิถุนายน 2561
วันที่ 03 – 12 / 06 – 15 / 17 – 26 มิ.ย. 61

เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์(Schoenbrunn Palace)ล่องเรือชมรัฐสภาที่สุดแห่งความสวยงามของกรุงบูดาเปสต์(Budapest)เดินเล่นกับเมืองสวยที่คาร์โลวี วารี(Karlovy vary) (more…)

B-EUR11 ทัวร์ยุโรปตะวันออก ENDLESS JOURNEYS ออสเตรีย–ฮังการี–สโลวัก–เชก–เยอรมนี–ฝรั่งเศส–สวิตเซอร์แลนด์
9 วัน 6 คืน BY OS

From59,900 บาท

วันที่ 21 – 25 พฤษภาคม 2561
วันที่ 24 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2561
วันที่ 12 – 20 กรกฎาคม 2561
วันที่ 2 – 10 ตุลาคม 2561
วันที่ 1 – 09 / 10 – 18 พฤศจิกายน 2561

ชื่นชมกับความงามของพระราชวังเชินบรุนน์(Schoenbrunn Palace)ที่วิจิตรตระการตา เยือนกรุงบราติสลาว่า(Bratislava)เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค (more…)

B-EUR12 ทัวร์ยุโรป EASTERN EUROPE WONDERFUL PROMOTION ออสเตรีย-สาธารณรัฐเช็ค-สโลวาเกีย-ฮังการี
8 วัน 5 คืน BY TG

From45,300 บาท

วันที่ 17 – 24 / 23 -30 มิถุนายน 2561

เที่ยวเวียนนาเมืองสวยงามของออสเตรีย ชมพระราชวังที่มีชื่อเสียงที่สุดของเวียนนาพระราชวังเชิร์นบรุน ล่องเรือแม่น้ำดานูบในบูดาเปสต์ (more…)

B-EUR13 ทัวร์ยุโรป CHARMING EAST EUROPE GERMANY-AUSTRIA
7 วัน 4 คืน BY TG

From57,900 บาท

วันที่ 25 – 31 กรกฎาคม 2561
วันที่ 10 – 16 / 22 – 28 ตุลาคม 2561

ชมบรรยากาศที่งดงามบนยอดเขาซุกสปิตเซ่ เข้าชมปราสาทเทพนิยายนอยชวานสไตน์เป็น ปราสาทต้นแบบที่วอลท์ดีสนีย์ได้นำมาสร้างเป็นปราสาทในภาพยนตร์การ์ตูนและเป็นสัญลักษณ์ของบริษัทดิสนีย์ (more…)

B-EUR14 ทัวร์ยุโรปตะวันออก NEXT STOP: EASTERN EUROPE เชก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี
7 วัน 4 คืน BY EK

From39,911 บาท

เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2561
วันที่ 10 – 16 / 17 – 23 / 24 – 30 ก.ค. 61
วันที่ 07 – 13 / 09 – 15 สิงหาคม 2561

สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก(Prague) อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกียเดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดสวยที่คาร์โลวี วารี(Karlovy Vary)เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์(Schoenbrunn Palace) (more…)

B-EUR15 ทัวร์ยุโรปตะวันออก EAST EUROPE (เยอรมนี-ออสเตรีย-เช็ค-สโลวัก-บูดาเปสต์)
10 วัน 7 คืน BY TG

From91,900 บาท

วันที่ 26 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 2561

มิวนิค (เยอรมนี) ชมเมืองฟุชเช่น ชมความสวยงามของสะพานมาเรียน เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ จุตรัสมาเรียน ชมเมืองริมทะเล เข้าชมโรงเบียร์ Pilsner Urquell สะพานชาร์ลที่โดดเด่น ชมอนุเสาวรีย์ยานฮุส (more…)

B-EUR16 Chilling Black Forest ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์
10 วัน 7 คืน BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 02 – 11 / 06 – 15 / 17 – 26 มิ.ย. 61
เดือน กรกฎาคม – ตุลาคม 2561

บินตรงสู่กรุงเวียนนา ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี (more…)

B-EUR17 TIMELESS JOURNEYS ออสเตรีย – สโลวัก – เชก –เยอรมนี – สวิตเซอร์แลนด์
9 วัน 6 คืน BY OS

From61,900 บาท

เดือนพฤษภาคม – พฤศจิกายน 2561

พระราชวังเชินบรุนน์(Schoenbrunn Palace) เยือนกรุงบราติสลาว่า(Bratislava) สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก(Prague)อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี(Karlovy vary) (more…)

B-EUR18 SUPER SAVE ยุโรป 6 ประเทศ ออสเตรีย ฮังการี เชก สโลวัค เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์
9 วัน 6 คืน BY OS

From49,900 บาท

เดือนพฤษภาคม – พฤศจิกายน 2561

กรุงบูดาเปสต์(Budapest) เมืองหลวงของฮังการี(Hungary) ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ เยือนกรุงบราติสลาว่า(Bratislava)เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก(Prague) (more…)

B-EUR19 VIENNA THE SERIES by TG EP.3 ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอรมนี
9 วัน 6 คืน BY TG

From53,900 บาท

วันที่ 24 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2561

กรุงเวียนนา ชมพระราชวังเชินบรุนน์(Schoenbrunn Palace) ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก(Prague) (more…)

B-EUR20 ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมนี โปแลนด์ สโลวัค ฮังการี
9 วัน 6 คืน BY EK

From52,900 บาท

วันที่ 15 – 23 / 17 – 25 / 21 – 29 พ.ค. 61
วันที่ 05 – 13 มิถุนายน 2561
วันที่ 26 มิถุนายน – 04 กรกฎาคม 2561
เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2561

เที่ยวกำแพงเบอร์ลินที่แยกเยอรมันออกเป็นสองฝ่ายในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ชมความงามของเมืองเดรสเดน(Dresden) กล่าวขานว่าเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดในประเทศเยอรมนี (more…)

B-EUR21 ทัวร์ยุโรปตะวันออก อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี เชก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย
9 วัน 6 คืน BY EK

From58,900 บาท

วันที่ 27 เมษายน – 05 พฤษภาคม 2561
วันที่ 10 – 18 พฤษภาคม 2561
วันที่ 24 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2561
เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2561

เที่ยวมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก พักเมืองอินเทอร์ลาเก้น (Interlaken ) และลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม พาขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) (more…)

B-EUR22 ทัวร์ยุโรปตะวันออก MUNICH IN SUMMER เยอรมนี ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก
8 วัน 5 คืน BY TG

From49,900 บาท

วันที่ 27 พ.ค. – 03 มิถุนายน 2561
วันที่ 13 – 20 มิถุนายน 2561
วันที่ 27 มิถุนายน – 04 กรกฎาคม 2561
วันที่ 10 – 17 / 23 – 30 กรกฎาคม 2561
วันที่ 06 – 13 สิงหาคม 2561

เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์(Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา เต็มอิ่มกับธรรมชาติที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท(Hallstatt) (more…)

B-EUR23 ทัวร์ยุโรปตะวันออก EAST EUROPE GOLDEN LANE เยอรมนี ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชค
9 วัน 6 คืน BY TG

From65,900 บาท

วันที่ 07 – 15 / 21 – 29 ก.ค. 61

บินตรงสู่เมืองมิวนิค เมืองหลวงแคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี (more…)

B-EUR24 ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เยอรมนี เชค สโลวัค ฮังการี
9 วัน 6 คืน BY OS

From59,900 บาท

วันที่ 02 – 10 / 16 – 24 พ.ค. 61
วันที่ 04 – 12 / 14 – 22 มิ.ย. 61
วันที่ 05 – 13 / 10 – 18 ก.ย. 61
วันที่ 01 – 09 / 16 – 24 ต.ค. 61
วันที่ 05 – 13 / 12 – 20 พ.ย. 61

ชื่นชมกับความงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี เยือนกรุงบราติสลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค (more…)

B-EUR25 ทัวร์ยุโรปตะวันออก VIENNA THE SERIES by TG EP.4 ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอรมนี
10 วัน 7 คืน BY TG

From58,900 บาท

วันที่ 12 – 21 พฤษภาคม 2561
วันที่ 30 พฤษภาคม – 08 มิถุนายน 2561
วันที่ 09 – 18 / 13 – 22 มิ.ย. 61
วันที่ 29 มิถุนายน – 08 กรกฎาคม 2561
เดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2561

บินตรงสู่กรุงเวียนนา ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี (more…)

B-EUR26 ทัวร์ยุโรปออสเตรีย-เยอรมนี-เชก-สโลวัค-ฮังการี
10 วัน 7 คืน BY OS

From62,900 บาท

วันที่ 17 – 26 / 21 – 30 พฤษภาคม 2561
วันที่ 06 – 15 / 19 – 28 มิถุนายน 2561
วันที่ 05 – 14 / 10 – 19 กันยายน 2561
วันที่ 05 – 14 / 12 – 21 พฤศจิกายน 2561

ชื่นชมกับความงามของพระราชวังเชินบรุนน์(Schoenbrunn Palace) ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี เยือนกรุงบราติสลาว่า(Bratislava) สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก(Prague) (more…)

B-EUR27 ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-เชก-เยอรมนี
10 วัน 7 คืน BY TG

From60,900 บาท

วันที่ 16 – 25 พฤษภาคม 2561
วันที่ 26 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 2561
วันที่ 27 พฤษภาคม – 05 มิถุนายน 2561
เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 2561

กรุงเวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ ฮังการี ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อ ป้อมชาวประมง ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ท ปราสาทกรุงปราก เดินเล่นบนสะพานชาร์ล (more…)

DS21 ทัวร์ยุโรปตะวันออก EASTERN EUROPE & POLAND (ออสเตรีย-ฮังการี-โปแลนด์-เชค)
11 วัน BY TG

From99,000 บาท

วันที่ 27 เมษายน – 07 พฤษภาคม 2561
วันที่ 25 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 2561
วันที่ 22 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2561
วันที่ 27 กรกฎาคม – 06 สิงหาคม 2561

ทัวร์ยุโรปตะวันออก บูดาเปสต์ ล่องเรือแม่นำ้ดานูบ ค่ายกักกันเอ๊าท์สวิทซ์ เบอร์กเนา เหมืองเกลือวิลิซก้า สพานชาร์ล นาฬิกาดาราศาสตร์ ชมพระราชวังเชิงบรุนน์

DS22 ทัวร์ยุโรปตะวันออก Insight Grand Eastern Europe (ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวาเกีย-เชค-เยอรมนี)
10 วัน BY TG

From91,000 บาท

วันที่ 27 เมษายน – 06 พฤษภาคม 2561
วันที่ 04 – 13 พฤษภาคม 2561
เดือน มิถุนายน – กันยายน 2561

ทัวร์ยุโรปตะวันออก คาร์โลวีวารี บ่อน้าพุร้อนแห่งโบฮีเมียปราก เมืองมรดกโลก เมืองร้อยปราสาท (more…)

DS23 ทัวร์ยุโรป Bavaria – Tirol
9 Days BY TG

From90,500 บาท

วันที่ 28 เมษายน – 06 พฤษภาคม 2561
วันที่ 05 – 13 / 12 – 20 / 19 – 27 พ.ค. 61
วันที่ 26 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2561
วันที่ 02 – 10 / 09 – 17 / 16 – 24 มิ.ย. 61

ทัวร์เยอรมนี ทัวร์ออสเตรีย อัญมณีล้ำค่ากลางดินแดนยุโรปโรแมนติกในอ้อมกอดของเทือกเขาแอลป็ ร่องรอยอารยะรรมแห่งแค้วนบาวาเรีย และเรืองราวราชวงศ์อับสบูร์อันเกรียงไกรในทิโรล

DS24 ทัวร์ยุโรป Best of Germany
10 Days BY TG

From106,000 บาท

วันที่ 27 เมษายน – 06 พฤษภาคม 2561

ทัวร์เยอรมัน สัมผัสเส้นทางสายโรแมนติกโรเธนบวร์ก ล่องแม่น้ำไรน์ชมมนต์เสน่ห์วีถีของชาวเมืองที่ยังคงเอกลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์ (more…)

DS25 ทัวร์ยุโรป TULIP 4 GOURMET TOUR : (เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์)
9 วัน BY TG

From104,000 บาท

วันที่ 28 เมษายน – 05 พฤษภาคม 2561
วันที่ 04 – 12 พฤษภาคม 2561

ชมเทศกาลดอกทิวลิปที่เคอเคนฮอฟ โรแมนติกล่องแม่น้ำไรน์ จัตุรัสกรองปลาซ นั้งรถไฟสู่ปารีส พระราชวังแวร์ซายส์ อินเทอลาเก้น

DS26 ทัวร์ยุโรป Insight The World Heritage Site
10 วัน BY TG

From107,000 บาท

วันที่ 04 – 13 พฤษภาคม 2561
วันที่ 25 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2561
วันที่ 22 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2561

ทัวร์โครเอเชีย เวียนนา ซลอสเบิร์ก เที่ยวเมืองกราซ เบลด(สโลเวเนีย) ล่องเรือทะเลสาบเบลด ถ้ำโพสทอยน่า อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เนอุม บอสเนีย เฮอเซโกบีนา ดูบอรฟนิก

DS27 ทัวร์ยุโรป TULIP FESTIVAL 2 : BEST OF NORTH (เยอรมัน-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์)
9 วัน BY TG

From86,000 บาท

วันที่ 05 – 13 พฤษภาคม 2561

ชมเทศกาลดอกทิวลิปที่เคอเคนฮอฟ ล่องแม่น้ำไรน์ ชมมหาวิหารแห่งเมืองอาเค่น บรัสเซลล์ เมือมรดกโลกบรูกจ์ หมู่บ้านกังหันลมซังสคาน

DS28 ทัวร์ยุโรป Grand Eastern Europe (เยอรมัน-ออสเตรีย-เชค-สโลวัค-ฮังการี)
10 วัน BY TG

From93,000 บาท

วันที่ 01 – 10 มิถุนายน 2561
วันที่ 23 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2561
วันที่ 27 กรกฎาคม – 05 สิงหาคม 2561

ชมเมืองเชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก เมืองน้ำแร่ คาร์โลวี วารี นอนกรุงปราก 2 คืนติด ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ชมพระราชวังเชิงบรุนน์

DS29 ทัวร์ยุโรป BELGIUM-NETHERLANDS-FRANCE
8 วัน BY TG

From68,000 บาท

วันที่ 18 – 25 พฤษภาคม 2561
วันที่ 01 – 08 / 02 – 15 / 22 – 29 มิถุนายน 2561

บรัสเซลส์(เบลเยี่ยม) ชมเมืองมรดกโลกบรูจก์ โบสถ์พระโลหิต เมืองคินเดอร์ไดค์ อัมสเตอร์ดัม เที่ยวชมกรุงบรัสเซลส์ แกรนด์เพลซ อะตอมเมี่ยม

DS30 ทัวร์ยุโรป Austria-Germany
8 วัน BY TG

From67,000 บาท

วันที่ 16 – 23 / 23 – 30 มิถุนายน 2561

พระราชวังเชิงบรุนน์ ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์สตรีท เบิร์ชเทสกาเด้น รังนกอินทรีย์ บาดไรเค่นฮาล บาดไรเค่นฮาล หมู่บ้านมรดกโลกฮัลล์สตัทท์ ซาลส์บวร์ก อินสบรูค ปราสาทนอยชวานสไตน์ ฟุสเซ่น

DS31 ทัวร์ยุโรป GERMANY-FRANCE
8 วัน BY TG

From67,000 บาท

วันที่ 05 – 12 / 12 – 19 / 19 – 26 พฤษภาคม 2561
วันที่ 26 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2561
วันที่ 09 – 16 / 23 – 30 มิถุนายน 2561

แฟรงค์เฟิร์ต ล่องเรือแม่น้ำไรน์ รูเดสไฮม์ นั่งเคเบิ้ลคาร์ชมเมือง โกลมาร์ เที่ยวชมเมืองแร็งส์ มหานครปารีส

EUR21 ทัวร์ยุโรป Fantastic Croatia
8 วัน 5 คืน BY EK

From55,900 บาท

วันที่ 14 – 21 พฤษภาคม 2561
วันที่ 28 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 2561
วันที่ 11 – 18 มิถุนายน 2561
วันที่ 25 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2561
เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2561

ทัวร์โครเอเชีย .. ดินแดนมหัศจรรย์ ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์อันหน้าหลงไหล ชมความอลังการของธรรมชาติที่อุทยานพลิตวิเซ่ (Plitvice National Park) เที่ยวซาดาร์ (Zadar) เมืองสปลิท (Split) เมืองสตอน (Ston) เมืองโทรเกียร์ (Trogir) เมืองซิเบนิค (Sibenik) (more…)

EUR22 ทัวร์ยุโรป Greatest Croatia
9 วัน 6 คืน BY EK

From53,900 บาท

วันที่ 17 – 25 พฤษภาคม 2561
วันที่ 24 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2561

ชมความอลังการของธรรมชาติที่อุทยานพลิตวิเซ่ (Plitvice National Park) เที่ยวซาดาร์ (Zadar) เมืองสปลิท (Split) เมืองสตอน (Ston) เมืองโทรเกียร์ (Trogir) เมืองซิเบนิค (Sibenik) เมืองชายทะเลที่งดงามด้วยธรรมชาติและสถาปัตยกรรม (more…)

EUR23 ทัวร์ยุโรป SUPER SAVE (ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์)
7 วัน 4 คืน BY EK

From39,911 บาท

วันที่ 15 – 21 / 17 – 23 / 22 – 28 พ.ค. 61
วันที่ 27 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2561
วันที่ 29 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 2561
เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 2561

เที่ยวปารีส (Paris) เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติกช้อปปิ้งสุดมันที่ La Vallee Village Outlet และ แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) (more…)

EUR24 ทัวร์ยุโรป WORLD HERITAGE BELGIUM-NETHERLANDS (เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์)
7 วัน BY TG

From52,900 บาท

วันที่ 26 กรกฎาคม – 01 สิงหาคม 2561
วันที่ 22 – 28 ตุลาคม 2561

เต็มอิ่มเที่ยว 2 ประเทศ ชมหมู่บ้านกังหันลมสัญลักษณ์ของชาวฮอลแลนด์ เที่ยวร็อตเตอร์ดัมและเมืองเดลฟ์ เยี่ยมหนูน้อยมาเนเคนพีส ชมเมืองมรดกโลกที่เมืองบรูจจ์ (more…)

EUR25 ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส – เบลเยี่ยม – ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี – เนเธอร์แลนด์
8 วัน 5 คืน BY EK

From52,900 บาท

เดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 2561

เที่ยวปารีส (Paris) เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace)เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) (more…)

EUR26 ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี-เนเธอร์แลนด์
8 วัน 5 คืน BY QR

From46,900 บาท

วันที่ 28 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 2561
วันที่ 04 – 11 มิถุนายน 2561

เที่ยวเมืองปารีส(Paris) ชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์(Versaille Palace) เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ(Grand Place)
ใจกลางกรุงบรัสเซลส์(Brussels) (more…)

EUR28 เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม
7 วัน 5 คืน BY BR

From52,900 บาท

วันที่ 31 พฤษภาคม – 06 มิถุนายน 2561
วันที่ 02 – 08/ 14 – 20/ 21 – 27 มิถุนายน 2561
วันที่ 28 มิถุนายน – 04 กรกฎาคม 2561

อัมเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ เข้าชมความยิ่งใหญ่ของมหาวิหารโคโลญ(Cologne Cathedral) ล่องเรือRhine Cruiseชมความงามสองฝากฝั่งแม่น้ำไรน์ เข้าชมปราสาทอันโดดเด่นเป็นสง่าที่ไฮเดลเบิร์ก(Heidelberg Castle) (more…)

EUR29 ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม
8 วัน 5 คืน BY TG

From54,900 บาท

วันที่ 11 – 18 สิงหาคม 2561
วันที่ 05 – 12 / 21 – 28 ก.ย. 61

บินสู่แฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี เข้าชมปราสาท อันโดดเด่นเป็นสง่าที่ไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) (more…)

EUR30 ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส
8 วัน 5 คืน BY TG

From54,900 บาท

วันที่ 08 – 15 สิงหาคม 2561
วันที่ 22 – 29 กันยายน 2561

บินสู่แฟรงก์เฟิร์ต(Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี เที่ยวชม หมู่บ้านกีธูร์น(Giethoorn Village) หมู่บ้านปลอดถนน (more…)

EUR31 ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมนี ออสเตรีย เช็ค สโลวัก บูดาเปสต์
10 วัน 7 คืน BY TG

From91,900 บาท

วันที่ 26 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 2561

ออกเดินทางสู่ มิวนิค (เยอรมณี)  นำท่านไปยัง จตุรัสมาเรียน  ซึ่งเป็นหัวใจของเขตเมืองเก่าในยุคกลาง   ชมเมืองฟุซเซ่น สุดทางสายโรแมนติก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางไปปราสาท 
(more…)

EUR32 ทัวร์ยุโรปฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์
8 วัน 5 คืน BY TG

From54,900 บาท

วันที่ 06 – 13 กรกฎาคม 2561
วันที่ 27 กรกฎาคม – 03 สิงหาคม 2561
วันที่ 07 – 14 / 21 – 28 กันยายน 2561

ปารีส!!(Paris) เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์(Versaille Palace) ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล(Tour Eiffel)สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษีและในห้างใหญ่ใจกลางกรุงปารีส (more…)

EUR33 ทัวร์ยุโรปฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์
8 วัน 5 คืน BY EK

From49,900 บาท

วันที่ 08 – 15 / 17 – 24 พฤษภาคม 2561
วันที่ 29 พฤษภาคม – 05 มิถุนายน 2561
วันที่ 12 – 19 มิถุนายน 2561
วันที่ 26 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2561
วันที่ 24 – 31 กรกฎาคม 2561
วันที่ 07 – 14 สิงหาคม 2561
วันที่ 07 – 14 / 21 – 28 กันยายน 2561

ปารีส(Paris)เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์(Versaille Palace) เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ(Grand Place) ใจกลางกรุงบรัสเซลส์(Brussels) (more…)

EUR34 ทัวร์ยุโรป Giethoorn The Dreamed Village เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์
7 วัน 4 คืน BY TG

From49,900 บาท

วันที่ 06 – 12 กันยายน 2561

ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม(Amsterdam)ดินแดนแห่งเสรีภาพ เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ(Grand Place) ใจกลางกรุงบรัสเซลส์(Brussels) ตะลึงกับความยิ่งใหญ่และงดงามของมหาวิหารโคโลญ(Cologne Cathedral) (more…)

EUR35 ทัวร์ยุโรป ALSACE – DANUBE RIVER เยอรมนี ฝรั่งเศส ออสเตรีย ฮังการี
9 วัน 6 คืน BY EK

From49,900 บาท

วันที่ 17 – 25 / 21 – 29 พฤษภาคม 2561
วันที่ 05 – 13 มิถุนายน 2561
วันที่ 26 มิถุนายน – 04 กรกฎาคม 2561
วันที่ 09 – 17/ 22 – 30/ 23 – 31 กรกฎาคม 2561
วันที่ 27 กรกฎาคม – 04 สิงหาคม 2561
วันที่ 11 – 19 สิงหาคม 2561

เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก(Heidelberg Castle) เที่ยวเมืองสวยแคว้นอัลซาส เมืองกอลมาร์(Colmar) อองกีเชม(Eguisheim) ริคเวียร์(Riquewihr)และสตาร์สบูร์ก(Strasbourg) (more…)

EUR36 BEAUTIFUL ROMANCE ออสเตรีย เยอรมนี สวิส อิตาลี
10 วัน 7 คืน BY TG

From66,900 บาท

วันที่ 26 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 2561
วันที่ 02 – 11 / 16 – 25 มิถุนายน 2561
วันที่ 23 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2561
เดือนสิงหาคม – กันยายน 2561

บินตรงสู่กรุงเวียนนาชมพระราชวังเชินบรุนน์(Schoenbrunn Palace)ที่วิจิตรตระการตา
เต็มอิ่มกับธรรมชาติที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท(Hallstatt)หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี (more…)