fbpx

ทัวร์ยุโรป ตะวันออก

Amsterdam Netherland

ทัวร์ยุโรป A-EUR03 AMSTERDAM BRUSSELS PARIS เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส
9 วัน 6 คืน BY TG

From58,888 บาท

วันที่ 22 – 30 ตุลาคม 2562
วันที่ 09 – 17 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 02 – 10 ธันวาคม 2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 05 มกราคม 2563

เดินทางสู้เมืองแฟรงก์เฟิร์ตชมสถานีรถไฟแฟรงก์เฟิร์ตต้นฉบับของรถไฟหัวลำโพง ชมมหาวิหารโคโลญอันเก่าแก่ ลิ้มรถกับ ขาหมูเยอรมัน ต้นตำหรับจากประเทศเยอรมัน (more…)

ทัวร์ยุโรป A-EUR04 BEAUTIFUL BAVARIA ออสเตรีย เช็ก เยอรมัน
8 วัน 5คืนBY BR

From44,500 บาท

วันที่ 21 – 28 ตุลาคม 2562
วันที่ 23 – 30 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 05 – 12 ธันวาคม 2562

ทัวร์ยุโรป ชมเมืองเก่านูเรมเบิร์ก เข้าชม 2 ปราสาทดัง พระราชวังที่มีชื่อเสียงที่สุดของออสเตรียและเยอรมัน พระราชวังเชิร์นบรุน ปราสาทนอยชวานสไตน์ (more…)

ทัวร์ยุโรป A-EUR05 EASTERN IN LOVE ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี
8 วัน 5คืนBY BR

From49,900 บาท

วันที่ 19 – 26 ตุลาคม 2562
วันที่ 02 – 09 พฤศจิกายน 2562

เดินเล่นเมืองซาลส์บวร์ก บ้านเกิดของนักดนตรีเอก“โมสาร์ท” เดินเล่นเมืองน้ำแร่ที่คาร์โลวี่ วารี สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชกโกสโลวาเกีย (more…)

ทัวร์ยุโรป A-EUR07 BEAUTIFUL WAY ออสเตรีย เยอรมัน เชก สโลวัก ฮังการี
10 วัน 7 คืน BY BR

From55,900 บาท

วันที่ 03 – 12 ตุลาคม 2562
วันที่ 31 ตุลาคม – 09 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 07 – 16 พฤศจิกายน 2562
เดือนพฤศจิกายน 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ ชมถนนสายวงแหวน ชมรอบนอกโบสถ์สเตเฟ่นส์ ย่านถนนคาร์นท์เนอร์ ฮัลสตัทท ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวสกายวอล์ค (more…)

ทัวร์ยุโรป A-EUR08 Wonderful Alsace and Beautiful Danube River เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย ฮังการี
9 วัน 6 คืน BY EK

From49,900 บาท

วันที่ 24 กันยายน – 02 ตุลาคม 2562
วันที่ 08 – 16 / 22 – 30 ตุลาคม 2562

ชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก ปราสาทที่สร้างด้วยหินทรายสีแดงอายุกว่า 900 ปี ถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารเซ็นต์มาร์ติน โบสถ์คาทอลิกเก่าแกสไตล์โกธิค เยี่ยมชมหมู่บ้านอองกีเชม(Eguisheim) (more…)

ทัวร์ยุโรป A-EUR09 SUPER B POLAND โปรแลนด์
7 วัน BY QR

From39,300 บาท

วันที่ 12 – 18 / 23 – 29 ตุลาคม 2562
วันที่ 09 – 15 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 04 – 10 ธันวาคม 2562

เยือนเส้นทางงดงาม ดินแดนที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกและศาสนา

ทัวร์ยุโรป A-EUR10 ROMANTIC GERMANY AND AUSTRIA
9 วัน 6 คืน BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 01 – 09 กันยายน 2562
วันที่ 05 – 13 / 16 – 24 ตุลาคม 2562

ทัวร์ยุโรป ชมสถานีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต ต้นแบบของสถานีรถไฟหัวลำโพง ชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ (more…)

ทัวร์ยุโรป A-EUR11 WINDY AND SUNNY EUROPE เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์
9 วัน 6 คืน BY TG

From63,900 บาท

วันที่ 22 – 30 พฤศจิกายน 2562

ทัวร์ยุโรป เมืองมิวนิค ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ เมืองโรแมนติกในฝันเซนท์วูล์ฟกัง เที่ยวหมู่บ้านมรดกโลกแสนสวยที่ฮัลสตัท ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (more…)

ทัวร์ยุโรป A-EUR13 เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม
9 วัน 6 คืน BY TG

From53,900 บาท

วันที่ 22 – 30 สิงหาคม 2562
วันที่ 07 – 15 กันยายน 2562
วันที่ 05 – 13 / 18 – 26 ตุลาคม 2562
เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2562

ทัวร์ยุโรป ชมเมืองแบมเบิร์ก ชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์และเซนต์จอร์จ ชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก จัตุรัสโรเมอร์ ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำไรน์ (more…)

ทัวร์ยุโรป A-EUR17 Fantastic Benelux เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอแลนด์
8 วัน 5 คืน BY TG

From49,900 บาท

วันที่ 27 กันยายน – 04 ตุลาคม 2562
วันที่ 02 – 09 / 11 – 18 / 16 – 23 ต.ค. 2562
เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2562

ทัวร์ยุโรปเมืองบรูกก์ ชมมหาวิหารเมืองเกนท์ กรุงลักเซมเบิร์ก ชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก นครแฟรงก์เฟิร์ต ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำไรน์ (more…)

ทัวร์ยุโรป A-EUR19 SIGNIFICANT BENELUX เยอรมนี – ลักเซมเบิร์ก-เบลเยี่ยม – เนเธอแลนด์
7 วัน 4 คืน BY SQ

From42,900 บาท

วันที่ 22 – 28 ตุลาคม 2562
วันที่ 04 – 10 / 19 – 25 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 03 – 09 ธันวาคม 2562

ทัวร์ยุโรปชมเมืองดุสเซลดอร์ฟ ชมจัตุรัสโรเมอร์ เมืองไฮเดลเบิร์ก กรุงลักเซมเบิร์ก ชมเมืองบรูกก์เวนิสแห่งยุโรปเหนือ หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ (more…)

ทัวร์ยุโรป A-EUR20 THE ULTIMATE EASTERN EUROPE
8 วัน 5 คืน BY EK

From46,888 บาท

วันที่ 12 – 20 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 27 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2562
วันที่ 03 – 10 ธันวาคม 2562
เดือนธันวาคม 2562 – มกราคม 2563

เมืองโฮเฮนชวานเกา ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ สวนมิราเบล ชมหมู่บ้านมรดกโลกแสนสวยฮัลสตัท(Hallstatt) (more…)

ทัวร์ยุโรป A-EUR21 Smart series Benelux เยือนดินแดนเบเนลักซ์
8 วัน BY TG

From78,000 บาท

วันที่ 21 – 28 กันยายน 2562
วันที่ 12 – 19 / 19 – 26 ตุลาคม 2562

ทัวร์ยุโรปเยือนดินแดนเบเนลักซ์ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดัชต์ที่หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ หมู่บ้านประมงโวเลนดัม ที่ยังคงอนุรักษ์วิถีแบบดั้งเดิมด้วยชุดแต่งกายพื้นเมือง ล่องเรือหลังคากระจก (more…)

ทัวร์ยุโรป A-EUR22 Germany มนต์เสน่ห์แคว้นบาวาเรีย
7 วัน BY TG

From78,000 บาท

วันที่20 – 26 กันยายน 2562
วันที่ 11 – 17 / 18 – 24 ตุลาคม 2562
วันที่ 22 – 28 พฤศจิกายน 2562

ทัวร์ยุโรป พาไปหลงเสน์ห์กับความโรแมนติกไปกับเมืองไฮเดลเบิร์ก ความสวยงามราวกับเทพนิยายกับเมืองโรเธนบวร์ก และที่สุดแห่งเมืองสีสันของเยอรมนี เมืองแฟรงก์เฟิร์ต (more…)

ทัวร์ยุโรป A-EUR23 Eastern Europe เที่ยวยุโรปตะวันออก สไตล์มินิมอล
8 วัน BY TG

From76,000 บาท

วันที่ 21 – 28 กันยายน 2562
วันที่ 12 – 19 / 19 – 26 ตุลาคม 2562
วันที่ 23 – 30 พฤศจิกายน 2562

ทัวร์ยุโรปพาไปล่องเรือชมความงดงามริมสองฝากฝั่งแม่น้ำดานูบ เดินเล่นชิคๆที่กรุงปราก ชมความงามของเมืองมรดกโลก สถาปัตยกรรมที่สวยงามและเก่าแก่ ของประเทศเช็ก สัมผัสกับบรรยากาศของสะพานชาร์ล หนึ่งในสะพานที่งดงามมากที่สุดในยุโรป (more…)

Zugspitza Germany

ทัวร์ยุโรป A-EUR25 BLACK FOREST ZUGSPITZE AND HALLSTATT เยอรมนี ออสเตรีย
9 วัน 6 คืน BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 05 – 13 ตุลาคม 2562
วันที่ 03 – 11 ธันวาคม 2562
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 06 มกราคม 2563
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 07 มกราคม 2563

ทัวร์ยุโรป สัมผัสกับบรรยากาศความโรแมนติก และ ทันสมัยกับประเทศเยอรมันนี ชมปราสาทเก่าแก่ไฮเดลเบิร์ก ชมความงามของเมืองทิทิเซ่ เมืองริมทะเลสาปที่ตั้งอยู่ในเขตป่าดำ (more…)

ทัวร์ยุโรป A-EUR26 CALL ME EASTERN EUROPE
9 วัน 6 คืน BY EK

From45,988 บาท

วันที่ 11 – 19 มิถุนายน 2562
วันที่ 10 – 18 กรกฎาคม 2562
วันที่ 5 – 13 สิงหาคม 2562
เดือนกันยายน – ตุลาคม 2562

ทัวร์ยุโรปชมเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 900 ปี เมืองนูเรมเบิร์ก ชมวิหารเซนต์ลอเรนซ์ ชมย่านเมืองเก่าของโรเธนเบิร์ก เข้าชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (more…)

Giethoorn Netherland

ทัวร์ยุโรป A-EUR30 GIETHOORN DREAM’IN เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม
7 วัน 5 คืน BY BR

From46,900 บาท

วันที่ 19 – 25 / 24 – 30 ตุลาคม 2562
วันที่ 14 – 20 / 16 – 22 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563

ทัวร์ยุโรปชมหมู่บ้านกีธูร์น เวนิสแห่งเนเธอแลนด์ ล่องเรือ Rhine Cruise ชมความงามสองฝากฝั่งแม่น้ำไรน์ แวะทักทายน้องเล็กของประเทศในกลุ่ม เบเนลักซ์ที่ลักเซมเบิร์ก (more…)

ทัวร์ยุโรป A-EUR31 GOOD MORNING EASTERN EUROPE ออสเตรีย – เชก – สโลวัก – ฮังการี
10 วัน 7 คืน BY OS

From57,900 บาท

วันที่ 23 กันยายน – 02 ตุลาคม 2562
วันที่ 29 ตุลาคม – 07 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 03 – 12 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 24 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2562

ทัวร์ยุโรปชมพระราชวังเชินบรุนน์ อันวิจิตรตราการตา ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ชมรัฐสภาที่สุดแห่งความสวยงามของกรุงบูดาเปสต์ เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี (more…)

ทัวร์ยุโรป A-EUR34 MAJESTIC EASTERN EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี
10 วัน 7 คืน BY TG

From62,900 บาท

วันที่ 26 กรกฎาคม – 04 สิงหาคม 2562
วันที่ 09 – 18 สิงหาคม 2562
วันที่ 01 – 10 กันยายน 2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 06 มกราคม 2563

ทัวร์ยุโรป ชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์แห่งประเทศออสเตรีย ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อ ชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี ชมสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า (more…)

ทัวร์ยุโรป A-EUR35 PERFECT SOUTHERN GERMANY เยอรมนีตอนใต้
10 วัน 7 คืน BY TG

From63,900 บาท

วันที่21- 30 ตุลาคม 2562
วันที่ 08 – 17 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 28 ธันวาคม – 06 มกราคม 2563
วันที่ 29 ธันวาคม – 07 มกราคม 2563

ทัวร์ยุโรปเดินทางสู่เมืองโบราณบนเส้นทางสายโรแมนติกของอาณาจักรบาวาเรีย ชมความงามของห้องโถงทองคำ ช้อปปิ้งของแบรนด์เนมราคาถูกที่ Wertheim Village Outlet เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก (more…)

szechenyi-chain-bridge Hungary

ทัวร์ยุโรป A-EUR39 THE ROMANTIC 7 COUNTIRES
10 วัน 7 คืน BY TG

From55,900 บาท

วันที่ 13 – 22 กันยายน 2562
วันที่ 03 – 12 / 08 – 17 / 17 – 26 พ.ย. 2562
วันที่ 27 ธันวาคม – 05 มกราคม 2563
วันที่ 29 ธันวาคม – 07 มกราคม 2563

ทัวร์ยุโรปชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ แห่งราชวงศ์ฮัปสเบิร์ก ชมความสวยงามและทันสมัยของศิลปะวัฒณธรรมหลายเชื้อชาติของประเทศฮังการี ชมความงามของสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า ของCASTLE HILL (more…)

railway Switzerland

ทัวร์ยุโรป A-EUR40 ฮัลสตัทเฮฮาปาร์ตี้ ขึ้นเขาริกิ ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์
8 วัน 5 คืน BY TG

From54,900 บาท

วันที่ 18 – 25 ตุลาคม2562
วันที่ 1 – 8 พฤศจิกายน 2562

เต็มอิ่มกับธรรมชาติ ที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นตำรับปราสาทเจ้าหญิงดิสนีย์ เที่ยวลูเซิร์น (more…)

ทัวร์ยุโรป A-EUR41 VIENNA THE SERIES 1 ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี
10 วัน 7คืน BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 08 – 17 สิงหาคม 2562
วันที่ 29 สิงหาคม – 07 กันยายน 2562
วันที่ 01 -10 / 05 – 14 / 12 – 21 / 19 – 28 ก.ย. 62

สัมผัสความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์แห่งราชวงศ์ฮัปสเบิร์ก ชมความงามบริเวณรอบนอกโบสถ์สเตเฟ่นส์ ช้อปปิ้งเต็มอิ่มที่ย่านถนนคาร์นท์เนอร์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อ (more…)