ทัวร์ยุโรป ตะวันออก

A-EUR35 ทัวร์ยุโรป BELGIUM DUTCH AND JUNGFRAUJOCH อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ (จุงเฟรา) ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์
10 วัน 7 คืน BY TG

From72,900 บาท

วันที่ 13 – 22 พฤษภาคม 2562
วันที่ 24 พฤาภาคม – 02 มิถุนายน 2562
วันที่ 12 – 21 มิถุนายน 2562

เมืองมิลาน ชมแกลเลอรีวิคเตอร์เอ็มมานูเอล จัตุรัสกลางเมืองPizza Vecchia ชมเมืองวาดุซ ชมสะพานไม้ชาเปลทอดข้ามผ่านแม่น้ำรอยส์ (more…)

B-EUR01 ทัวร์ยุโรปBE HAPPY EAST EUROPE เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี
7 วัน 4 คืน BY EK

From43,900 บาท

วันที่ 02 – 08 / 16 – 22 พฤษภาคม 2562

สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปรากอดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย เยือนเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟเพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ ที่วิจิตรตระการตาอันโด่งดังของออสเตรีย (more…)

B-EUR02 ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี
8 วัน 5คืนBY BR

From55,900 บาท

วันที่ 11 – 18 พฤษภาคม 2562
วันที่ 01 – 08 / 08 – 15 / 15 – 22 มิ.ย. 62

เดินเล่นเมืองซาลส์บวร์ก บ้านเกิดของนักดนตรีเอก“โมสาร์ท” เดินเล่นเมืองน้ำแร่ที่คาร์โลวี่ วารี สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชกโกสโลวาเกีย (more…)

B-EUR03 ทัวร์ยุโรป โปแลนด์ – เชก – ออสเตรีย – ฮังการี
10 วัน 7คืนBY EK

From58,900 บาท

วันที่ 24 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2562

ย้อนอดีตสู่ค่ายกักกันเอาซ์วิทช์ เป็นค่ายกักกันและค่ายมรณะที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาค่ายกักกันของนาซี เที่ยวเมืองวอร์ซอ เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศโปแลนด์ (more…)

B-EUR04 ทัวร์ยุโรป The Sunset Dinner Cruise and Tripple Mountains
9 วัน 6คืนBY EK

From69,900 บาท

วันที่ 03 – 11 / 17 – 25 พฤษภาคม 2562
วันที่ 22 – 30 มิถุนายน 2562

เยือนเมืองชาฟเฮาเซ่นเพื่อชม น้ำตกไรน์ ชมหอสมุดโบราณอลังการและเก่าแก่ที่สุดในโลกที่เซนท์กัลเลน แวะประทับตราหนังสือเดินทางที่เมืองวาดุซประเทศลิกเตนสไตน์ เยือนเมืองรัพเพอร์สวิลโจนาเมืองแห่งกุหลาบ (more…)

B-EUR07 ทัวร์ยุโรป SILKY EAST EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์
10 วัน 7 คืน BY TG

From65,999 บาท

วันที่ 24 พฤษภาคม 02 มิถุนายน 2562
วันที่ 07 – 16 มิถุนายน 2562

ชมพระราชวังเชินบรุนน์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (more…)

B-EUR08 ทัวร์ยุโรป SPECIAL AUSTRIA-CZECH-SLOVAK
6 วัน BY BR

From36,500 บาท

วันที่ 29 เมษายน – 04 พฤษภาคม 2562
วันที่ 04 – 09 พฤษภาคม 2562
วันที่ 27 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2562

เช็คอินอัพโซเชี่ยลที่เชสกี้ครุมลอฟและปราสาทปราค เยือนเมืองเก่าแก่แห่งพิวเซ่น ถ่ายรูปกับปราสาทบราติสลาวาชมเมืองเวียนนา เมืองแห่งดนตรี ถ่ายรูปกับพระราชวังฮอบสเบิร์ก พร้อมช้อปปิ้ง McArthurGlen Parndorf Outlet

B-EUR11 ทัวร์ยุโรป WINDMILL AND THE HEIDELBERG CASTLE เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม
8 วัน 5 คืน BY BR

From49,900 บาท

วันที่ 23 – 29 พฤษภาคม 2562
วันที่ 06 – 12 / 08 – 14 / 15 – 21 มิถุนายน 62

บินตรงสู่อัมเตอร์ดัม นำท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ของมหาวิหารโคโลญ ล่องเรือ Rhine Cruise ชมความงามสองฝากฝั่งแม่น้ำไรน์ เข้าชมปราสาทอันโดดเด่นเป็นสง่าที่ไฮเดลเบิร์ก (more…)

B-EUR12 ทัวร์ยุโรป Heidelberg Castle and Benelux เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม
8 วัน 5 คืน BY TG

From52,900 บาท

วันที่ 11 – 18 พฤษภาคม 2562
เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2562

เข้าชมปราสาท อันโดดเด่นเป็นสง่าที่ไฮเดลเบิร์ก นำท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ของ มหาวิหารโคโลญ ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม ดินแดนแห่งเสรีภาพ ถ่ายรูปกับปราสาทท่านเคานต์ ที่เมืองเกนต์ (more…)

B-EUR28 ทัวร์ยุโรป HARMONY OF EASTERN EUROPE ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-เชก-เยอรมนี
10 วัน 7 คืน BY TG

From58,888 บาท

วันที่ 29 พฤษภาคม – 07 มิถุนายน 2562
วันที่ 06 – 15 / 20 – 29 มิถุนายน 2562

ชมพระราชวังเชินบรุนน์ ณ กรุงเวียนนาที่วิจิตรตระการตา ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (more…)

B-EUR31 ทัวร์ยุโรป BEAUTIFUL WAY ออสเตรีย เยอรมัน เชก สโลวัก ฮังการี
10 วัน 7 คืน BY BR

From62,900 บาท

วันที่ 06 – 15 พฤษภาคม 2562
วันที่ 01 – 10 มิถุนายน 2562

เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ ชมถนนสายวงแหวน ชมรอบนอกโบสถ์สเตเฟ่นส์ ย่านถนนคาร์นท์เนอร์ ฮัลสตัทท ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวสกายวอล์ค (more…)

B-EUR33 ทัวร์ยุโรป Wonderful Alsace and Beautiful Danube River เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย ฮังการี
9 วัน 6 คืน BY EK

From55,900 บาท

วันที่ 31 พฤษภาคม – 08 มิถุนายน 2562

ชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก ปราสาทที่สร้างด้วยหินทรายสีแดงอายุกว่า 900 ปี ถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารเซ็นต์มาร์ติน โบสถ์คาทอลิกเก่าแกสไตล์โกธิค เยี่ยมชมหมู่บ้านอองกีเชม(Eguisheim) (more…)

B-EUR34 ทัวร์ยุโรป DEEP IN EASTERN EUROPE เยอรมนี – ออสเตรีย – เชก – สโลวัก
10 วัน 7 คืน BY TG

From62,900 บาท

วันที่ 17 – 26 พฤษภาคม 2562
วันที่ 07 – 16 / 21 – 30 มิถุนายน 2562

เดินทางสู่มหานครมิวนิค ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรมาในดิสนีย์แลนด์ (more…)

B-EUR35 ทัวร์ยุโรป WONDERFUL TIME IN TULIP FESTIVAL ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอแลนด์
8 วัน 5 คืน BY TG

From56,900 บาท

วันที่ 13 – 20 พฤษภาคม 2562

ชมความงดงามของมหานครปารีส ประตูชัยนโปเลียน ถ่ายรูปคู่หอไอเฟล ชมมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส ชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (more…)

B-EUR37 ทัวร์ยุโรป SMOOTH IN PHENOMENAL CITIES ออสเตรีย เยอรมนี อิตาลี
9 วัน 6 คืน BY TG

From65,900 บาท

วันที่ 03 – 11 พฤษภาคม 2562
วันที่ 31 พฤษภาคม – 08 มิถุนายน 2562
วันที่ 21 – 29 มิถุนายน 2562

ชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวยฮัลสตัท ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ เมืองเวนิส ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิสสู่เกาะเวเนเซีย (more…)

B-EUR38 ทัวร์ยุโรป ROMANTIC GERMANY AND AUSTRIA
9 วัน 6 คืน BY TG

From69,900 บาท

วันที่ 17 – 25 พฤษภาคม 2562
วันที่ 12 – 20 มิถุนายน 2562

ชมสถานีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต ต้นแบบของสถานีรถไฟหัวลำโพง ชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ (more…)

B-EUR39 ทัวร์ยุโรป WINDY AND SUNNY EUROPE เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์
9 วัน 6 คืน BY TG

From69,900 บาท

วันที่ 01 – 09 / 14 – 22 มิถุนายน 2562

เมืองมิวนิค ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ เมืองโรแมนติกในฝันเซนท์วูล์ฟกัง เที่ยวหมู่บ้านมรดกโลกแสนสวยที่ฮัลสตัท ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (more…)

B-EUR40 ทัวร์ยุโรป AMAZING TIME IN EAST EUROPE ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี
9 วัน 6 คืน BY QR

From50,900 บาท

วันที่ 14 – 21 / 21 – 28 พฤษภาคม 2562

ชมความสวยงามของฮัลสตัท พื้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage ชมปราสาทครุมลอฟ ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส (St.Vitus Cathedral) (more…)

B-EUR41 ทัวร์ยุโรป GET READY FOR SUMMER เยอรมนี ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก
8 วัน 5 คืน BY EK

From52,900 บาท

วันที่ 09 – 16 / 18 – 25 พฤษภาคม 2562

เมืองมิวนิค ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ ชมหมู่บ้านมรดกโลกแสนสวยที่ฮัลสตัท กรุงเวียนนา ชมความงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (more…)

B-EUR42 ทัวร์ยุโรป WHERE I AM IN EAST EUROPE โปแลนด์ เชก เยอรมนี ออสเตรีย ฮังการี
10 วัน 7 คืน BY EK

From52,900 บาท

วันที่ 26 เมษายน – 05 พฤษภาคม 2562
วันที่ 24 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2562

ชมกรุงวอร์ซอ พิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันเอาซ์วิทช์ เมืองคุทนาฮอร่า กรุงปราก ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส เดินเล่นบนสะพานชาร์ล (more…)

B-EUR43 ทัวร์ยุโรป TULIP FESTIVAL 2019 เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม
7 วัน 5 คืน BY BR

From59,900 บาท

วันที่ 09 – 15 / 16 – 22 / 18 – 24 พ.ค. 2562

ความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์หลากสีกับเทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำไรน์ แม่น้ำสายสำคัญสายหนึ่งของยุโรป (more…)

B-EUR44 ทัวร์ยุโรป MELK ABBEY เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี ออสเตรีย
10 วัน 7 คืน BY TG

From65,900 บาท

วันที่ 10 – 19 พฤษภาคม 2562

แฟรงก์เฟิร์ต ชมจัตุรัสโรเมอร์ เมืองคาร์โลวีวารี ชมปราสาทแห่งปราก ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส เดินเล่นบนสะพานชาร์ล กรุงบราติสลาว่า (more…)

B-EUR45 ทัวร์ยุโรป เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอแลนด์
8 วัน 5 คืน BY TG

From57,900 บาท

วันที่ 17 – 24 พฤษภาคม 2562

ชมกรุงลักเซมเบิร์ก ชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก จัตุรัสโรเมอร์ เที่ยวชมตัวเมืองโคโลญ ล่องเรือหลังคากระจกชมกรุงอัมสเตอร์ดัม (more…)

B-EUR46 ทัวร์ยุโรป เยอรมนี เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี (คุทนา ฮอร่า)
9 วัน 6 คืน BY TG

From65,900 บาท

วันที่ 12 – 20 มิถุนายน 2562

เมืองคุทนา ฮอร่า ชมความสวยงามของโบสถ์ประจำเมือง โบสถ์เซ็นต์บาบารา ชมโบสถ์โครงกระดูก โบสถ์ที่ตกแต่งไปด้วยโครงกระดูกมนุษย์กว่า 70,000 ชิ้น (more…)

B-EUR47 ทัวร์ยุโรป เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม
9 วัน 6 คืน BY TG

From53,900 บาท

วันที่ 22 – 30 สิงหาคม 2562
วันที่ 07 – 15 กันยายน 2562
วันที่ 05 – 13 / 18 – 26 ตุลาคม 2562
เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2562

ชมเมืองแบมเบิร์ก ชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์และเซนต์จอร์จ ชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก จัตุรัสโรเมอร์ ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำไรน์ (more…)

B-EUR48 ทัวร์ยุโรป มนต์รักแม่น้ำดานูบ ฮังการี ออสเตรีย เชก
7 วัน 4 คืน BY EK

From33,900 บาท

วันที่ 21 – 27 พฤษภาคม 2562
วันที่ 03 – 09 / 10 – 16 / 17 – 23 มิ.ย. 2562
วันที่ 10 – 16 / 17 – 23 / 24 – 30 ก.ย. 2562
เดือนกันยายน – เดือนพฤศจิกายน 2562

กรุงบูดาเปสต์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี กรุงเวียนนา ชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (more…)

B-EUR49 ทัวร์ยุโรป Germany Austria Czech Hungary
8 วัน 5 คืน BY EK

From39,900 บาท

วันที่ 05 – 12 / 12 – 19 / 19 – 26 มิ.ย. 2562
วันที่ 26 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2562
วันที่ 03 – 10 / 11 – 18 / 12 – 19 กรกฎาคม 2562
เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม 2562

เมืองมิวนิค ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ ชมเมืองมรดกโลกแสนสวยฮัลล์สตัทท์ สวนมิราเบล เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ชมปราสาทปราก (more…)