ทัวร์ยุโรป ตะวันออก

A-EUR01 ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เช็ค ออสเตรีย
8 วัน 5 คืน BY TG

From52,999 บาท

วันที่ 09 – 16 สิงหาคม 2562
วันที่ 30 สิงหาคม – 06 กันยายน 2562
วันที่ 28 กันยายน – 05 ตุลาคม 2562
วันที่ 11 – 18 ตุลาคม 2562

เดินทางสู่เมืองโฮเฮ็นชวานเกา ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ลิ้มรสขาหมูเยอรมัน เมืองการ์มิช พาร์เท่นเคียเช่น นั่งกระเช่าพิชิดยอดเขาซุกสปิตเซ่ (more…)

Amsterdam Netherland

A-EUR03 ทัวร์ยุโรป AMSTERDAM BRUSSELS PARIS เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส
9 วัน 6 คืน BY TG

From58,888 บาท

วันที่ 07 – 15 กันยายน 2562
วันที่ 22 – 30 ตุลาคม 2562
วันที่ 09 – 17 พฤศจิกายน 2562
เดือนธันวาคม 2562 – มกราคม 2563

เดินทางสู้เมืองแฟรงก์เฟิร์ตชมสถานีรถไฟแฟรงก์เฟิร์ตต้นฉบับของรถไฟหัวลำโพง ชมมหาวิหารโคโลญอันเก่าแก่ ลิ้มรถกับ ขาหมูเยอรมัน ต้นตำหรับจากประเทศเยอรมัน (more…)

A-EUR04 ทัวร์ยุโรป BEAUTIFUL BAVARIA ออสเตรีย เช็ก เยอรมัน
8 วัน 5คืนBY BR

From44,500 บาท

วันที่ 07 – 14 กันยายน 2562
วันที่ 21 – 28 ตุลาคม 2562
วันที่ 23 – 30 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 05 – 12 ธันวาคม 2562

ชมเมืองเก่านูเรมเบิร์ก เข้าชม 2 ปราสาทดัง พระราชวังที่มีชื่อเสียงที่สุดของออสเตรียและเยอรมัน พระราชวังเชิร์นบรุน ปราสาทนอยชวานสไตน์ (more…)

A-EUR05 ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี
8 วัน 5คืนBY BR

From49,900 บาท

วันที่ 05 – 12 / 14 – 21 กันยายน 2562
วันที่ 05 – 12 / 19 – 26 ตุลาคม 2562
วันที่ 02 – 09 พฤศจิกายน 2562

เดินเล่นเมืองซาลส์บวร์ก บ้านเกิดของนักดนตรีเอก“โมสาร์ท” เดินเล่นเมืองน้ำแร่ที่คาร์โลวี่ วารี สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชกโกสโลวาเกีย (more…)

A-EUR07 ทัวร์ยุโรป BEAUTIFUL WAY ออสเตรีย เยอรมัน เชก สโลวัก ฮังการี
10 วัน 7 คืน BY BR

From55,900 บาท

วันที่ 03 – 12 ตุลาคม 2562
วันที่ 31 ตุลาคม – 09 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 07 – 16 พฤศจิกายน 2562
เดือนพฤศจิกายน 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ ชมถนนสายวงแหวน ชมรอบนอกโบสถ์สเตเฟ่นส์ ย่านถนนคาร์นท์เนอร์ ฮัลสตัทท ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวสกายวอล์ค (more…)

A-EUR08 ทัวร์ยุโรป Wonderful Alsace and Beautiful Danube River เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย ฮังการี
9 วัน 6 คืน BY EK

From49,900 บาท

วันที่ 25 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2562
วันที่ 23 – 31 กรกฎาคม 2562
วันที่ 06 – 14 สิงหาคม 2562
เดือนกันยายน – ตุลาคม 2562

ชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก ปราสาทที่สร้างด้วยหินทรายสีแดงอายุกว่า 900 ปี ถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารเซ็นต์มาร์ติน โบสถ์คาทอลิกเก่าแกสไตล์โกธิค เยี่ยมชมหมู่บ้านอองกีเชม(Eguisheim) (more…)

A-EUR09 ทัวร์ยุโรป SUPER B POLAND โปรแลนด์
7 วัน BY QR

From39,300 บาท

วันที่ 14 – 20 กันยายน 2562
วันที่ 12 – 18 / 23 – 29 ตุลาคม 2562
วันที่ 09 – 15 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 04 – 10 ธันวาคม 2562

เยือนเส้นทางงดงาม ดินแดนที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกและศาสนา

A-EUR10 ทัวร์ยุโรป ROMANTIC GERMANY AND AUSTRIA
9 วัน 6 คืน BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 01 – 09 กันยายน 2562
วันที่ 05 – 13 / 16 – 24 ตุลาคม 2562

ชมสถานีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต ต้นแบบของสถานีรถไฟหัวลำโพง ชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ (more…)

A-EUR11 ทัวร์ยุโรป WINDY AND SUNNY EUROPE เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์
9 วัน 6 คืน BY TG

From63,900 บาท

วันที่ 12 – 20 กรกฎาคม 2562
วันที่ 20 – 28 กันยายน 2562
วันที่ 04 – 12 ตุลาคม 2562
วันที่ 22 – 30 พฤศจิกายน 2562

เมืองมิวนิค ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ เมืองโรแมนติกในฝันเซนท์วูล์ฟกัง เที่ยวหมู่บ้านมรดกโลกแสนสวยที่ฮัลสตัท ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (more…)

A-EUR12 ทัวร์ยุโรป เยอรมนี เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี (คุทนา ฮอร่า)
9 วัน 6 คืน BY TG

From65,900 บาท

วันที่ 12 – 20 มิถุนายน 2562

เมืองคุทนา ฮอร่า ชมความสวยงามของโบสถ์ประจำเมือง โบสถ์เซ็นต์บาบารา ชมโบสถ์โครงกระดูก โบสถ์ที่ตกแต่งไปด้วยโครงกระดูกมนุษย์กว่า 70,000 ชิ้น (more…)

A-EUR13 ทัวร์ยุโรป เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม
9 วัน 6 คืน BY TG

From53,900 บาท

วันที่ 22 – 30 สิงหาคม 2562
วันที่ 07 – 15 กันยายน 2562
วันที่ 05 – 13 / 18 – 26 ตุลาคม 2562
เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2562

ชมเมืองแบมเบิร์ก ชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์และเซนต์จอร์จ ชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก จัตุรัสโรเมอร์ ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำไรน์ (more…)

A-EUR14 ทัวร์ยุโรป มนต์รักแม่น้ำดานูบ ฮังการี ออสเตรีย เชก
7 วัน 4 คืน BY EK

From33,900 บาท

วันที่ 21 – 27 พฤษภาคม 2562
วันที่ 03 – 09 / 10 – 16 / 17 – 23 มิ.ย. 2562
วันที่ 10 – 16 / 17 – 23 / 24 – 30 ก.ย. 2562
เดือนกันยายน – เดือนพฤศจิกายน 2562

กรุงบูดาเปสต์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี กรุงเวียนนา ชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (more…)

A-EUR15 ทัวร์ยุโรป Germany Austria Czech Hungary
8 วัน 5 คืน BY EK

From39,900 บาท

วันที่ 05 – 12 / 12 – 19 / 19 – 26 มิ.ย. 2562
วันที่ 26 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2562
วันที่ 03 – 10 / 11 – 18 / 12 – 19 กรกฎาคม 2562
เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม 2562

เมืองมิวนิค ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ ชมเมืองมรดกโลกแสนสวยฮัลล์สตัทท์ สวนมิราเบล เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ชมปราสาทปราก (more…)

A-EUR16 ทัวร์ยุโรป BEAUTIFUL ROMANCE EUROPE ออสเตรีย เยอรมนี สวิส อิตาลี
11 วัน 8 คืน BY TG

From72,900 บาท

วันที่ 15 – 25 พฤษภาคม 2562
วันที่ 05 – 15 / 19 – 29 มิถุนายน 2562
วันที่ 03 – 13 กรกฎาคม 2562
เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 2562

กรุงเวียนนา ชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ ฮัลสตัทหมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย เมืองมิวนิค ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (more…)

A-EUR17 ทัวร์ยุโรป Fantastic Benelux เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอแลนด์
8 วัน 5 คืน BY TG

From49,900 บาท

วันที่ 06 – 13 / 20 – 27 กันยายน 2562
วันที่ 27 กันยายน – 04 ตุลาคม 2562
วันที่ 02 – 09 / 11 – 18 / 16 – 23 ต.ค. 2562
เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2562

เมืองบรูกก์ ชมมหาวิหารเมืองเกนท์ กรุงลักเซมเบิร์ก ชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก นครแฟรงก์เฟิร์ต ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำไรน์ (more…)

A-EUR19 ทัวร์ยุโรป SIGNIFICANT BENELUX เยอรมนี – ลักเซมเบิร์ก-เบลเยี่ยม – เนเธอแลนด์
7 วัน 4 คืน BY SQ

From42,900 บาท

วันที่ 22 – 28 ตุลาคม 2562
วันที่ 04 – 10 / 19 – 25 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 03 – 09 ธันวาคม 2562

ชมเมืองดุสเซลดอร์ฟ ชมจัตุรัสโรเมอร์ เมืองไฮเดลเบิร์ก กรุงลักเซมเบิร์ก ชมเมืองบรูกก์เวนิสแห่งยุโรปเหนือ หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ (more…)

A-EUR20 ทัวร์ยุโรป THE ULTIMATE EASTERN EUROPE
8 วัน 5 คืน BY EK

From42,900 บาท

วันที่ 12 – 19 มิถุนายน 2562
วันที่ 14 – 21 กรกฎาคม 2562
วันที่ 06 – 13 สิงหาคม 2562
เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2562

เมืองโฮเฮนชวานเกา ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ สวนมิราเบล ชมหมู่บ้านมรดกโลกแสนสวยฮัลสตัท(Hallstatt) (more…)

A-EUR21 ทัวร์ยุโรป Smart series Benelux เยือนดินแดนเบเนลักซ์
8 วัน BY TG

From78,000 บาท

วันที่ 10 – 17 สิงหาคม 2562
วันที่ 21 – 28 กันยายน 2562
วันที่ 12 – 19 / 19 – 26 ตุลาคม 2562

เยือนดินแดนเบเนลักซ์ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดัชต์ที่หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ หมู่บ้านประมงโวเลนดัม ที่ยังคงอนุรักษ์วิถีแบบดั้งเดิมด้วยชุดแต่งกายพื้นเมือง ล่องเรือหลังคากระจก สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ และบ้านเรือนอันเก่าแก่สวยงาม (more…)

A-EUR22 ทัวร์ยุโรป Germany มนต์เสน่ห์แคว้นบาวาเรีย
7 วัน BY TG

From78,000 บาท

วันที่ 9 – 15 สิงหาคม 2562
วันที่20 – 26 กันยายน 2562
วันที่ 11 – 17 / 18 – 24 ตุลาคม 2562
วันที่ 22 – 28 พฤศจิกายน 2562

หลงเสน์ห์กับความโรแมนติกไปกับเมืองไฮเดลเบิร์ก ความสวยงามราวกับเทพนิยายกับเมืองโรเธนบวร์ก และที่สุดแห่งเมืองสีสันของเยอรมนี เมืองแฟรงก์เฟิร์ต (more…)

A-EUR23 ทัวร์ยุโรป Eastern Europe เที่ยวยุโรปตะวันออก สไตล์มินิมอล
8 วัน BY TG

From76,000 บาท

วันที่ 22 – 29 มิถุนายน 2562
วันที่ 13 – 20 กรกฎาคม 2562
วันที่ 27 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562
เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2562

ล่องเรือชมความงดงามริมสองฝากฝั่งแม่น้ำดานูบ เดินเล่นชิคๆที่กรุงปราก ชมความงามของเมืองมรดกโลก สถาปัตยกรรมที่สวยงามและเก่าแก่ ของประเทศเช็ก สัมผัสกับบรรยากาศของสะพานชาร์ล หนึ่งในสะพานที่งดงามมากที่สุดในยุโรป (more…)

Vienna Austria

A-EUR24 ทัวร์ยุโรป Beautiful Town of Alsace & Danube River Cruise เยอรมนี ฝรั่งเศส ออสเตรีย ฮังการี
9 วัน 6 คืน BY EK

From49,900 บาท

วันที่ 06 – 14 สิงหาคม 2562
วันที่ 10-18 กันยายน 2562

ชมความงามของจัตุรัสโรเมอร์อันเก่าแก่ของเมืองแฟรงค์เฟิร์ต สัมผัสความโรแมนติกของเมืองไฮเดลเบิร์ก ชมปราสาทเก่าแก่อายุ 900 ปี ของเมืองไฮเดลเบิร์ก (more…)

Zugspitza Germany

A-EUR25 ทัวร์ยุโรป BLACK FOREST ZUGSPITZE AND HALLSTATT เยอรมนี ออสเตรีย
9 วัน 6 คืน BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 05 – 13 ตุลาคม 2562
วันที่ 03 – 11 ธันวาคม 2562
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 06 มกราคม 2563
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 07 มกราคม 2563

สัมผัสกับบรรยากาศความโรแมนติก และ ทันสมัยกับประเทศเยอรมันนี ชมปราสาทเก่าแก่ไฮเดลเบิร์ก ชมความงามของเมืองทิทิเซ่ เมืองริมทะเลสาปที่ตั้งอยู่ในเขตป่าดำ (more…)

A-EUR26 ทัวร์ยุโรป CALL ME EASTERN EUROPE
9 วัน 6 คืน BY EK

From45,988 บาท

วันที่ 11 – 19 มิถุนายน 2562
วันที่ 10 – 18 กรกฎาคม 2562
วันที่ 5 – 13 สิงหาคม 2562
เดือนกันยายน – ตุลาคม 2562

ชมเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 900 ปี เมืองนูเรมเบิร์ก ชมวิหารเซนต์ลอเรนซ์ ชมย่านเมืองเก่าของโรเธนเบิร์ก เข้าชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (more…)

A-EUR27ทัวร์ยุโรป CLASSIC EASTERN EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอรมัน
10วัน 7คืน BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 1 – 10 สิงหาคม 2562
วันที่ 10 – 19 / 17 – 26 ตุลาคม 256

ชมพระราชวังเชินบรุนน์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของ
เต็มอิ่มกับธรรมชาติที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (more…)

A-EUR28ทัวร์ยุโรป TALK ABOUT EAST EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก
8วัน 5คืน BY TG

From53,900 บาท

วันที่ 09 – 16 สิงหาคม 2562
วันที่ 30 สิงหาคม – 06 กันยายน 2562
วันที่ 06 – 13 / 13 – 20 กันยายน 2562
เดือนกันยายน – ตุลาคม 2562

เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี นำท่านสัมผัสเมืองที่เต็มเปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (more…)

Zaanse Schans Netherlands

A-EUR29 ทัวร์ยุโรป FRIENDSTER OF EUROPE
7 วัน 4 คืน BY EK

From39,900 บาท

วันที่ 28 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 05 – 11 / 19 – 25 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 02 – 08 ธันวาคม 2562
เดือนธันวาคม 2562 – มกราคม 2563

เยือนดินแดนแห่งความโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่ ชมประตูชัยนโปเลียน ล่องเรือบาโตมุช ใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำ (more…)

Giethoorn Netherland

A-EUR30 ทัวร์ยุโรป GIETHOORN DREAM’IN เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม
7 วัน 5 คืน BY BR

From46,900 บาท

วันที่ 14 – 20 / 21 – 27 กันยายน 2562
วันที่ 19 – 25 / 24 – 30 ตุลาคม 2562

ชมหมู่บ้านกีธูร์น เวนิสแห่งเนเธอแลนด์ ล่องเรือ Rhine Cruise ชมความงามสองฝากฝั่งแม่น้ำไรน์ แวะทักทายน้องเล็กของประเทศในกลุ่ม เบเนลักซ์ที่ลักเซมเบิร์ก (more…)

A-EUR31 ทัวร์ยุโรป GOOD MORNING EASTERN EUROPE ออสเตรีย – เชก – สโลวัก – ฮังการี
10 วัน 7 คืน BY OS

From57,900 บาท

วันที่ 23 กันยายน – 02 ตุลาคม 2562
วันที่ 29 ตุลาคม – 07 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 03 – 12 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 24 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2562

ชมพระราชวังเชินบรุนน์ อันวิจิตรตราการตา ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ชมรัฐสภาที่สุดแห่งความสวยงามของกรุงบูดาเปสต์ เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี (more…)

Neuschwanstein Castle Germany

A-EUR32 ทัวร์ยุโรป HAPPY TIME IN EUROPE ออสเตรีย เยอรมนี สวิส อิตาลี
11 วัน 8 คืน BY TG

From70,900 บาท

วันที่ 03 – 13 กรกฎาคม 2562
วันที่ 10 – 20 สิงหาคม 2562
วันที่ 05 – 15 ตุลาคม 2562
วันที่ 02 – 12 พฤศจิกายน 2562

ชมพระราชวังเชินบรุนน์ ที่วิจิตรตระการตา เต็มอิ่มกับธรรมชาติที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา (more…)

Prague Castle Prague

A-EUR33 ทัวร์ยุโรป LOVELY MELK ABBEY AND HALLSTATT
10 วัน 7 คืน BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 13 – 22 สิงหาคม 2562
วันที่ 06 – 15 กันยายน 2562
วันที่ 21 – 30 กันยายน 2562
วันที่ 18 – 27 ตุลาคม 2562

สัมผัสเมืองแห่งสปาที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐเช็ก เมืองคาร์โลวี วารี ชมปราสาทแห่งปราก ชมเมืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และมีหลายสิ่งโดดเด่นทั้งในแง่ศิลปวัฒนธรรมและอาหารการกินอย่างเมืองเบอร์โน (more…)

A-EUR34 ทัวร์ยุโรป MAJESTIC EASTERN EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี
10 วัน 7 คืน BY TG

From62,900 บาท

วันที่ 26 กรกฎาคม – 04 สิงหาคม 2562
วันที่ 09 – 18 สิงหาคม 2562
วันที่ 01 – 10 กันยายน 2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 06 มกราคม 2563

ชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์แห่งประเทศออสเตรีย ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อ ชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี ชมสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า (more…)

A-EUR35 ทัวร์ยุโรป PERFECT SOUTHERN GERMANY เยอรมนีตอนใต้
10 วัน 7 คืน BY TG

From63,900 บาท

วันที่ 10 – 19 กันยายน 2562
วันที่21- 30 ตุลาคม 2562
วันที่ 08 – 17 พฤศจิกายน 2562
เดือนธันวาคม 2562 – มกราคม 2563

เดินทางสู่เมืองโบราณบนเส้นทางสายโรแมนติกของอาณาจักรบาวาเรีย ชมความงามของห้องโถงทองคำ ช้อปปิ้งของแบรนด์เนมราคาถูกที่ Wertheim Village Outlet เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก (more…)

Cesky Krumlov Czechia

A-EUR36 ทัวร์ยุโรป SMOOTH EAST EUROPE
10 วัน 7 คืน BY TG

From67,900 บาท

วันที่ 26 กรกฎาคม – 04 สิงหาคม 2562
วันที่16 – 25 สิงหาคม 2562
วันที่ 11-20 ตุลาคม 2562

ชมพระราชวังเชินบรุนน์ ที่วิจิตรตระการตา ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (more…)

Jungfrau Switzerland

A-EUR37 ทัวร์ยุโรป THE GLAMOROUS DESTINATION
10 วัน 7 คืน BY EK

From58,900 บาท

วันที่ 10 – 19 สิงหาคม 2562
วันที่ 10 – 19 กันยายน 2562
วันที่ 24 กันยสยน – 03 ตุลาคม 2562
วันที่ 13 – 22 / 21 – 30 ตุลาคม 2562

เที่ยวเกาะเวนิส อันสุดแสนโรแมนติก ชมมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก ขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา ชมมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป (more…)

charlesbridge czech

A-EUR38 ทัวร์ยุโรป THE RHYTHM OF EAST EUROPE
11 วัน 8 คืน BY TG

From65,900 บาท

วันที่ 19 – 29 กรกฎาคม 2562
วันที่ 04 – 14 สิงหาคม 2562
วันที่ 06 – 16 กันยายน 2562
เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562

ชมพระราชวังเชินบรุนน์ ที่วิจิตรตระการตา ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก ตะลึงกับโบสถ์โครงกระดูก (more…)

szechenyi-chain-bridge Hungary

A-EUR39 ทัวร์ยุโรป THE ROMANTIC 7 COUNTIRES
10 วัน 7 คืน BY TG

From55,900 บาท

วันที่ 11 – 20 สิงหาคม 2562
วันที่ 13 – 22 กันยายน 2562
วันที่ 03 – 12 พฤศจิกายน 2562
เดือนธันวาคม 2562 – มกราคม 2563

ชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ แห่งราชวงศ์ฮัปสเบิร์ก ชมความสวยงามและทันสมัยของศิลปะวัฒณธรรมหลายเชื้อชาติของประเทศฮังการี ชมความงามของสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า ของCASTLE HILL (more…)

railway Switzerland

A-EUR40 ทัวร์ยุโรป ฮัลสตัทเฮฮาปาร์ตี้ ขึ้นเขาริกิ ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์
8 วัน 5 คืน BY TG

From54,900 บาท

วันที่ 18 – 25 ตุลาคม2562
วันที่ 1 – 8 พฤศจิกายน 2562

เต็มอิ่มกับธรรมชาติ ที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นตำรับปราสาทเจ้าหญิงดิสนีย์ เที่ยวลูเซิร์น (more…)

A-EUR41 ทัวร์ยุโรป VIENNA THE SERIES 1 ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี
10 วัน 7คืน BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 08 – 17 สิงหาคม 2562
วันที่ 29 สิงหาคม – 07 กันยายน 2562
วันที่ 01 -10 / 05 – 14 / 12 – 21 / 19 – 28 ก.ย. 62

สัมผัสความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์แห่งราชวงศ์ฮัปสเบิร์ก ชมความงามบริเวณรอบนอกโบสถ์สเตเฟ่นส์ ช้อปปิ้งเต็มอิ่มที่ย่านถนนคาร์นท์เนอร์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อ (more…)