fbpx

ทัวร์ยุโรปพรีเมี่ยม

DS01 ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส (Jungfrau)
11 วัน BY TG

From110,000 บาท

วันที่ 20 – 30 กรกฎาคม 2562
วันที่ 27 กรกฎาคม – 06 สิงหาคม 2562
วันที่ 03 – 13 / 10 – 20 / 17 – 27 สิงหาคม 2562
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2562

นครรัฐวาติกันศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม ลองเรือกอนโดล่าชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส (more…)

0

DS02 ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส(Jungfrau)
10 วัน 7 คืน BY TG

From99,000 บาท

วันที่ 05 -14 / 12 – 21/ 19 – 28 ก.ย. 62
วันที่ 26 กันยาน – 05 ตุลาคม 2562
วันที่ 13 – 22 / 19 – 28 ตุลาคม 2562
เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2562

เที่ยวเกาะเวนิสอันสุดแสนโรแมนติก ชมมหานครแห่งแฟชั่นมิลานเมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก เต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงาม (more…)

0

DS03 ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส(Jungfrau) NEW YEAR 2020
10 วัน 7 คืน BY TG

From107,000 บาท

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 – 04 มกราคม 2563

เที่ยวเกาะเวนิสอันสุดแสนโรแมนติก ชมมหานครแห่งแฟชั่นมิลานเมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก เต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงาม (more…)

0

DS04 ทัวร์ยุโรป ROMANTIC SWISS
10DAYS BY TG

From117,000 บาท

วันที่ 05 -14 / 12 -21 / 19 -28 กรกฎาคม 2562
วันที่ 26 กรกฎาคม – 04 สิงหาคม 2562
วันที่ 09 – 18 สิงหาคม 2562
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2562

ขึ้น 4 ยอดเขา นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ MATTERHORN GLACIER PARADISE เพื่อสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่เขา Glacier 3000 ชมทัศนียภาพที่งดงาม เพลิดเพลินกับกิจกรรมในลานหิมะ (more…)

0

DS05 ทัวร์ยุโรป SWISS PANORAMA
9DAYS BY TG

From111,000 บาท

วันที่ 06 – 14 / 13 – 21 / 20 – 28 กรกฎาคม 2562
วันที่ 27 กรกฎาคม – 04 สิงหาคม 2562
วันที่ 03 – 11 / 10 – 18 / 17 – 25 สิงหาคม 2562
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2562

พิชิต 3 ยอดเขา นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ MATTERHORN GLACIER PARADISE เพื่อสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น นั่งรถไฟไต่เขาริกิ และยอดเขายูงเฟรา ชมทัศนียภาพที่งดงาม ในเมืองที่ปลอดมลพิษ (more…)

0

DS06 ทัวร์ยุโรป WONDERFUL SWISS(NEW YEAR 2020)
9DAYS BY TG

From139,000 บาท

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 06 มกราคม 2563

นั่งรถไฟไต่เขา Rigi ถือได้ว่าเป็นรถไฟไต่เขาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป นั่งรถไฟท่องเที่ยวสาย BERNINA EXPRESS ที่เก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ (more…)

0

DS07 ทัวร์ยุโรป ROMANTIC SMALL VILLAGE IN ALSACE-FRANCE
8 DAYS BY TG

From71,000 บาท

วันที่ 25 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2562
วันที่ 08 – 15 / 21 – 28 มิถุนายน 2562
วันที่ 27 กันยายน – 04 ตุลาคม 2562
วันที่ 11 – 18 ตุลาคม 2562

เที่ยวชมเก็บภาพความประทับใจในเมืองเก่าย่านประวัติศาสตร์ ชมปราสาทเทพนิยายแสนสวยของแคว้นอาลซาส (more…)

0

DS08 ทัวร์ยุโรป AMAZING ITALY
11 DAYS BY TG

From107,000 บาท

วันที่ 05 – 15 / 12 -22 / 19 – 29 กรกฎาคม 2562
วันที่ 26 กรกฎาคม – 05 สิงหาคม 2562
วันที่ 02 – 12 / 09 – 19 สิงหาคม 2562
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2562

เที่ยวมิลาน เจนัว เมืองปอร์โตฟิโน่ เมืองซานตา-มาร์เกริตา ฟลอเร้นซ์ ชมซิงเกวเตเร่หมู่บ้านสวยติดทะเล เที่ยวนาโปลี ชมพิพิธภัณฑ์ปอมเปอี (more…)

0

DS09 ทัวร์ยุโรป AMAZING ITALY (NEW YEAR 2020)
11 DAYS BY TG

From109,000 บาท

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 – 04 มกราคม 2563

เที่ยวมิลาน เจนัว เมืองปอร์โตฟิโน่ เมืองซานตา-มาร์เกริตา ฟลอเร้นซ์ ชมซิงเกวเตเร่หมู่บ้านสวยติดทะเล เที่ยวนาโปลี ชมพิพิธภัณฑ์ปอมเปอี (more…)

0

DS10 ทัวร์ยุโรป BEAUTIFUL NORTH ITALY (NEW YEAR 2020)
10 DAYS BY TG

From97,000 บาท

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563

เที่ยวมิลาน เจนัว เมืองปอร์โตฟิโน่ เมืองซานตา-มาร์เกริตา ฟลอเร้นซ์ ชมซิงเกวเตเร่หมู่บ้านสวยติดทะเล ชมความงดงามโดโลไมท์ (more…)

0

DS12 ทัวร์ยุโรป BEST OF GERMANY
10 วัน BY TG

From102,000 บาท

วันที่ 13 – 22 / 22 – 30 กันยายน 2562
วันที่ 27 กันยายน – 06 ตุลาคม 2562
วันที่ 11 – 20 / 18 – 27 ตุลาคม 2562
เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2562

เจาะลึกเยอรมนีเที่ยวชมเหมืองเกลือเก่า ยอดเขาซุกสปิตเซ่(เยอรมันแอลป์) เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ เที่ยวกรุงเบอร์ลิน นั่งรถไฟ ICE สู่โคโลญจน์มหาวิหารโคโลญจน์ – นครแฟรงค์เฟิร์ต – ล่องเรือแม่น้ำไรน์

0

DS13 ทัวร์ยุโรป INSIGHT GRAND EASTERN EUROPE ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวาเกีย-เชค-เยอรมนี
10 วัน BY TG

From88,000 บาท

วันที่ 05 – 14 / 12 – 21 / 19 -28 กรกฎาคม 2562
วันที่ 02 – 11 / 10 – 19 / 16 – 25 สิงหาคม 2562
วันที่ 23 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562
เดือนกันยายน – ธันวาคม 2562

ชมกรุงเวียนนา ชมความงามของพระราชวังเชิงบรุนน์ ชมนครบูดาเปสต์ จตุรัสฮีโร่ ล่องเรือดานูบ ชมความงดงามของอาคารสถาปัตยกรรมแบบกอธิค ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา (more…)

0
sasolungo Italy

DS15 ทัวร์ยุโรป GREAT AUSTRIA EMPIRE
9 วัน BY TG

From94,000 บาท

วันที่ 11 – 19 สิงหาคม 2562
วันที่ 07 – 14 กันยายน 2562
วันที่ 12 – 20 ตุลาคม 2562
เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2562

นั่งรถรางขึ้นยอดเขาชมทิวทัศน์เมืองกราซ ชมความงามของเมืองคลาเกนเฟิร์ต ชมสถาปัตยกรรมลานน้ำพุมังกรลินท์วูร์ม สัมผัสกับเมืองที่อยู่กลางหุบเขาอัมเปซโซ (more…)

0
Hallstatt Austria

DS16 ทัวร์ยุโรป Bavaria Tirol
9 วัน BY TG

From89,000 บาท

วันที่ 13 – 21 / 20 – 28 กรกฎาคม 2562
วันที่ 03 – 11 / 10-18 / 17-25 สิงหาคม 2562
วันที่ 24 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2562

สัมผัสบรรยากาศริมทะเลสาบทิทิเซ่ เดินทางเลาะเลียบทะเลสาบคอนสแตนซ์ ทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของยุโรป ชมปราสาทต้นแบบของเจ้าหญิงนิทราปราสาทนอยชวานสไตน์ ณ หมู่บ้านชวานสเกา (more…)

0
Hallstatt Austria

DS17 ทัวร์ยุโรป Bavaria Tirol (NEW YEAR 2020)
9 วัน BY TG

From94,000 บาท

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563

สัมผัสบรรยากาศริมทะเลสาบทิทิเซ่ เดินทางเลาะเลียบทะเลสาบคอนสแตนซ์ ทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของยุโรป ชมปราสาทต้นแบบของเจ้าหญิงนิทราปราสาทนอยชวานสไตน์ ณ หมู่บ้านชวานสเกา (more…)

0

DS18 ทัวร์ยุโรป WONDERFUL SWISS
11 วัน BY TG

From139,000 บาท

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 06 มกราคม 2563

ซูริค หมู่บ้านวิทซ์นาว นั่งรถไฟไต่เขา Rigi รถไฟท่องเที่ยวสาย BERNINA EXPRESS สะพานโค้งวงกลมที่ Brusio เมืองลูกาโน่ เมืองตากอากาศริมทะเลสาบชายแดนอิตาลี เมืองอินเทอลาเก้น ทะเลสาบสีฟ้าเบลาเซ่ (Blausee) ทะเลสาบที่สวยที่สุด (more…)

0
Royal Castle Poland

DS19 ทัวร์ยุโรป GRAND POLAND
8 วัน BY AY

From74,000 บาท

วันที่ 12 – 19 / 19 – 26 ตุลาคม 2562

เยือนเมืองที่มีการผสมผสานของสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิค,เรอเนซองส์,โกธิค,บาร็อกและเบลลา-อีโปค์ ไว้ด้วยกันอย่างน่ามหัศจรรย์เมืองหลวงเก่าคราคูฟ ชมเมืองเอาส์ชวิตซ์-เบอร์กเนา (more…)

0
Neuschwanstein Castle Germany

PKG01 ทัวร์ยุโรป EAST EUROPE
10 วัน 7 คืน BY TG

From97,900 บาท

วันที่ 11 – 20 / 14 – 23 ตุลาคม 2562
วันที่ 01 – 10 พฤษภาคม 2562
วันที่ 05 – 14 ธันวาคม 2562

เดินทางสู่เส้นทางสุดโรแมนติก เมืองฟุซเซ่น ดื่มด่ำไปกับธรรมชาติอันสวยงาม ชมปราสาทแห่งเทพนิยายปราสาทนอยชวานสไตน์ย้อนรอยไปกับเจ้าหญิงนิทรา (more…)

0
Rome Italy

PKG02 ทัวร์ยุโรป Italy Swiss France
10 DAYS 7 NIGHT BY TG

From111,900 บาท

วันที่ 12 – 21 / 20 – 29 กรกฎาคม 2562
วันที่09 – 18 สิงหาคม 2562
วันที่ 24 สิงหาคม – 02 กันยายน 2562
วันที่ 05 – 14 / 21 – 30 กันยายน 2562

เยือนดินแดนอารยธรรมโรมัน ชม มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งนครวาติกัน ถ่ายรูปชิคๆที่ประตูชัยคอนสแตนติน หอเอนปิซ่า ชม วิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร่ ที่แสดงถึงสถาปัตยกรรมที่หลากหลายอย่างลงตัว (more…)

0
venice Italy

PKG03 ทัวร์ยุโรป GRAND ITALY
9 DAYS 6 NIGHT BY TG

From86,900 บาท

วันที่ 20 – 28 ตุลาคม 2562
วันที่ 16 – 24 พฤศจิกายน 2562

สัมผัสเรื่องราวของโรมิโอกับจูเลียตที่บ้านจูเลียต ชมมหาวิหารดูโอโมแห่งเมืองมิลาน ชมความยิ่งใหญ่ของ โรมัน อารีน่า สัมผัสความโรแมนติก ในการล่องเรือกอนโดล่า (more…)

0
Mountains Switzerland

PKG04 ทัวร์ยุโรป GRAND SWITZERLAND
9 วัน 6 คืน BY TG

From108,900 บาท

วันที่ 12 – 20 กรกฎาคม 2562
วันที่ 20 กรกฎาคม – 03 สิงหาคม 2562
วันที่ 09 – 17 / 23 – 31 สิงหาคม 2562
วันที่ 13 – 21 / 20 – 28 กันยายน 2562

นั่งเรือชมความงดงามของน้ำตกไรน์แบบใกล้ชิดพร้อมเก็บภาพความประทับใจบนเกาะกลางน้ำตกที่เมืองชาฟเฮาเซน ชมผลงานแกะสลักหินบนหน้าผา อนุสาวรีย์สิงโตหิน นั่งกระเช้าที่หมุนรอบตัวเอง สถานีเองเกิลเบิร์ก (more…)

0
Lover Boat Amsterdam

PKG05 ทัวร์ยุโรป BENELUX GERMANY
8 วัน 5 คืน BY TG

From86,900 บาท

วันที่ 12 – 19 กรกฎาคม 2562
วันที่ 26 พฤษภาคม – 02 สิงหาคม 2562
วันที่ 09 – 16 / 23 – 30 สิงหาคม 2562
วันที่ 06 – 13 / 20 – 27กันยายน 2562

สัมผัสบรรยากาศย่านเมืองเก่าลักเซมเบิร์ก ชมความงามของเมืองเทรียร์เมืองเก่าแก่ริมแม่น้ำโมเซล ชม มหาวิหารแห่งโคโลญจน์ ชมเมืองไข่มุกแห่งซุยเดอร์ซี หมู่บ้านประมงโวเลนดัม (more…)

0
Lucerne Switzerland

PKG06 ทัวร์ยุโรป Italy Swiss France
10 วัน 7 คืน BY TG

From108,900 บาท

วันที่ 11 – 20 ตุลาคม 2562
วันที่ 29 พฤศจิกายน – 08 ธันวาคม 2562
วันที่ 05 – 14 ธันวาคม 2562

สัมผัสความยิ่งใหญ่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกสนามกีฬายุคโบราณ หอแอนปิซ่า ชมความงามของศิลปะอารยธรรมชาวโรมัน สัมผัสเมืองมรดกโลกเมืองเก่าฟลอเรนซ์ (more…)

0
sorrento Italy

PKG07 ทัวร์ยุโรป GRAN ITALY มิลาน-เวนิส เมสเตร์-ปิซ่า-โรม
9 วัน 6 คืน BY TG

From86,900 บาท

วันที่ 20 – 28 ตุลาคม 2562
วันที่ 16 – 24 พฤศจิกายน 2562

ชมมหาวิหารดูโอโม่สัมผัสสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สัมผัสเมืองมรดกโลกเมืองเวโรน่าเมืองแห่งตำนานความรักของโรมิโอกับจูเรียต นั่งเรือชมความงามชมเกาะเวนิสดื่มด่ำไปกับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก (more…)

0
eifel paris Frence

PKG08 ทัวร์ยุโรป France-Belglum-Netherland-Germany
8 วัน 5 คืน BY TG

From79,900 บาท

วันที่ 12 – 19 ตุลาคม 2562
วันที่ 16 – 23 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 21 – 28 ธันวาคม 2562

ชมความงามของพระราชวังแวร์ซายส์ ล่องเรือชมแม่น้าแซน ชมความสวยงามสองฝั่งของแม่น้าแซน สัมผัสความงามของประตูชัย หอไอเฟล ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมจุใจที่ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (more…)

0

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น-01 BEAUTIFUL OF ITALY
8 วัน BY TG

From48,900 บาท

วันที่ 12 – 19 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 26 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2562
วันที่ 03 – 10 ธันวาคม 2562

ท่องเที่ยวไปกับดินแดนอันยิ่งใหญ่และเคยรุ่งเรืองมาในอดีตกับจักรวรรดิ์โรมันอันแสนศักดิ์สิทธิ์บนคาบสมุทรอิตาลี (more…)

0
ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น-02 BELOVED EASTERN EUROPE เชก ออสเตรีย เยอรมนี สโลวัก ฮังการี
9 วัน 6 คืน BY EK

From46,900 บาท

วันที่04 – 12 , 12 – 20 พฤศจิกายน 2562
วันที่26 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม
วันที่ 06 – 14 ธันวาคม 2562
วันที่ 25 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563 (ปีใหม่)

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่นเที่ยว เข้าชมปราสาทปราก สะพานชาร์ลส์ สะพานเก่าแก่ข้ามแม่น้ำวัลตาวา เชสกี้ครุมลอฟเพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย (more…)

0

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น-03 SWEETIE GERMANY AND SWISS
7วัน 4 คืน BY SQ

From49,900 บาท

วันที่ 24 – 30 ตุลาคม 2562

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น เยอรมันนีมิวนิคศูนย์กลางแห่งแคว้นบาวาเรียประเทศเยอรมนี เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ (more…)

0

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น-04 ฮัลสตัทไว้ก่อน พ่อสอนไว้ ออสเตรีย สโลวัค เชก
8วัน 5คืน BY TG

From46,900 บาท

วันที่ 06 -13 ตุลาคม 2562
วันที่ 27 กันยายน – 04 ตุลาคม 2562

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น เยือนออสเตรีย สโลวัค เชก กรุงเวียนนา เมลค์ ผ่านชมพระราชวังฮอฟเบิร์ก ฮัลสตัทหมู่บ้านมรดกโลก (more…)

0

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น-05 ดาวหลงฟ้า ภูผา กลาเซียร์ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์
7 วัน 4 คืน BY EK

From39,900 บาท

วันที่ 01 – 07 / 06 -12 / 15 – 21 ต.ค. 2562
วันที่ 20 – 26 / 23 – 29 ตุลาคม 2562
วันที่ 27 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 2562
เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2562

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น เที่ยวอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์เยือนเมืองมิลานเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก เดินเล่นที่เซอร์แมทเมืองแห่งสกีรีสอร์ท (more…)

0
Giethoorn Netherland

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น-06 GIETHOORN DREAM’IN เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม
7วัน 5 คืน BY BR

From45,900 บาท

วันที่ 21 – 27 กันยายน 2562
วันที่ 19 – 25 / 24 – 30 ตุลาคม 2562
วันที่ 14 – 20 พฤศจิกาายน 2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2562. – 03 มกราคม 2563

อัมเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์ ชมหมู่บ้านกีธูร์น เวนิสแห่งเนเธอแลนด์ ล่องเรือ Rhine Cruise ชมความงามสองฝากฝั่งแม่น้ำไรน์ (more…)

0

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น-07 BEST OF SPAIN & PORTUGAL
8 วัน 5 คืน BY EK

From45,900 บาท

วันที่ 16 – 23 กันยายน 2562
วันที่ 14 – 21 ตุลาคม 2562
วันที่ 11 – 18 พฤศจิกายน 2562
เดือนพฤศจิกายน 2562 – มกราคม 2563 (ปีใหม่)

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น ลิสบอน ถ่ายรูปกับหอคอยเบเล็ง แหลมโรกา ชมมหาวิหารเจอโร นิโม ซินทรา โบสถ์แม่พระฟาติมา (more…)

0

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น-08 อังกฤษ UK WINTER
8วัน 5คืน BY TG

From71,900 บาท

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น บินตรงสู่มหานครลอนดอน ชมสโตนเฮ้นจ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ เดินเล่นย่านRoyal Mileในนครเอดินเบิร์ก (more…)

0

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น-09 THERE’S NOTHING LIKE GREAT BRITAIN อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลส์
9วัน 7คืน BY BR

From65,900 บาท

วันที่ 18 -26 กันยายน 2562
วันที่ 25 กันยายน – 03 ตุลาคม 2562
วันที่ 01 – 09 ตุลาคม 2562
เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2562

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น เที่ยวลอนดอน ชมเสาหินสโตนเฮ้นจ์ เที่ยวเมืองเล็กๆแสนน่ารักเบอร์ตัน ออน เดอะวอเทอร์ ล่องเรือเลคดิสทริคที่ทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ (more…)

0