Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น

EUR01 ทัวร์ยุโรป อิตาลี(เวนิส)-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส
8 วัน 5 คืน BY EK

From75,900 บาท

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 – 02 มกราคม 2561

นำท่านเที่ยวเกาะเวนิสอันสุดแสนโรแมนติก ชมมหานครแห่งแฟชั่นมิลานเมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก เต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่สวิตเซอร์แลนด์ แวะเที่ยวลูเซิร์น (more…)

EUR02 ทัวร์ยุโรป อิตาลี(โรม)-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส
(ขึ้นยอดเขาจูงเฟรา) 10 วัน 7 คืน BY EK

From69,900 บาท

วันที่ 21 – 30 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 28 พฤศจิกายน – 07 ธันวาคม 2560
วันที่ 30 พฤศจิกายน – 09 ธันวาคม 2560
วันที่ 25 ธันวาคม 2560 – 03 มกราคม 2561

0ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่นครวาติกัน ประเทศที่เล็กที่สุดในโลก ชม 3 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก โคลอสเซี่ยม หอเอนปิซ่า และหอไอเฟล (more…)

EUR03 ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส
11 วัน BY EK

From104,000 บาท

วันที่ 23 ธันวาคม 2560 – 02 มกราคม 2561
วันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 07 มกราคม 2560

ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่นครวาติกัน ประเทศที่เล็กที่สุดในโลก ชม 3 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก โคลอสเซี่ยม หอเอนปิซ่า และหอไอเฟล (more…)

EUR05 ทัวร์ยุโรปตะวันออก VIENNA THE SERIES EP.1(ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-เชก)
7 วัน 4 คืน BY TG

From44,500 บาท

วันที่ 18 – 24 / 22 – 28 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 29 พฤศจิกายน – 05 ธันวาคม 2560
วันที่ 06 – 12 / 13 – 19 ธันวาคม 2560
วันที่ 20 – 26 ธันวาคม 2560

ชื่นชมกับความงามของพระราชวังเชินบรุนน์ที่วิจิตรตระการตา และเต็มอื่มกับกรุงบูดาเปสต์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี (more…)

EUR06 ทัวร์ยุโรปตะวันออก VIENNA THE SERIES EP.3(ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-เชก-เยอรมนี)
9 วัน 6 คืน BY TG

From51,500 บาท

วันที่ 18 – 26 / 19 – 27 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 25 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2560
ธันวาคม 2560 – ปีใหม่ 2561

ชื่นชมกับความงามของพระราชวังเชินบรุนน์ ที่วิจิตรตระการตาและเต็มอื่มกับกรุงบูดาเปสต์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี (more…)

EUR07 ทัวร์ยุโรปตะวันออก VIENNA THE SERIES EP.4(ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-เชก-เยอรมนี)
10 วัน 7 คืน BY TG

From54,500 บาท

วันที่ 02 – 11 / 03 – 12 ธันวาคม 2560
วันที่ 10 – 19 / 16 – 25 / 17 – 26 ธันวาคม 2560
วันที่ 24 ธันวาคม 2560 – 02 มกราคม 2561
วันที่ 30 ธันวาคม 2560 – 08 มกราคม 2561

บินตรงสู่กรุงเวียนนา ถ่ายรูปกับหลังคาทองคำ สัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินส์บรูค เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ (more…)

EUR08 ทัวร์ยุโรปตะวันออก VIENNA THE SERIES EP.3(ออสเตรีย-เชก)
7 วัน 4 คืน BY TG

From44,500 บาท

วันที่ 15 – 21 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 29 พฤศจิกายน – 05 ธันวาคม 2560
วันที่ 06 – 12 / 13 – 19 / 20 – 26 ธ.ค. 60

ชื่นชมกับความงามของพระราชวังเชินบรุนน์ ที่วิจิตรตระการตา เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (more…)

EUR09 ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมนี(เบอร์ลิน)-เช็ก-สโลวัค-ออสเตรีย-ฮังการี
9 วัน 6 คืน BY EK

From44,500 บาท

วันที่ 18 – 26 / 19 – 27 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 25 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2560
ธันวาคม 2560 – ปีใหม่ 2561

เดินเล่นเมืองไลป์ซิก ที่ชาวเยอรมันยังเคยยกย่องเป็น “ปารีสน้อย” เข้าชมความงามของพระราชวังซองส์ซูซี เป็นอดีตพระราชวังฤดูร้อนของพระเจ้าฟรีดริชที่ 2 แห่งปรัสเซีย ชม อนุสรณ์สถานกำแพงเบอร์ลิน (more…)

EUR10 ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมนี-ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-เชค
9 วัน 6 คืน BY TG

From52,900 บาท

วันที่ 13 – 21 / 20 – 28 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 25 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2560
ธันวาคม 2560 – ปีใหม่ 2561

เต็มอิ่มกับธรรมชาติที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี ชื่นชมกับความงามของพระราชวังเชินบรุนน์ ที่วิจิตรตระการตา สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (more…)

EUR11 ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมนี-เชก-ออสเตรีย
9 วัน 6 คืน BY TG

From54,500 บาท

วันที่ 06 – 14 / 13 – 21 / 20 – 28 พ.ย. 2560
วันที่ 25 ธันวาคม 2560 – 02 มกราคม 2561
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 – 03 มกราคม 2561
วันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 05 มกราคม 2561

เดินเล่นเมืองซาลส์บวร์ก บ้านเกิดของนักดนตรีเอก “โมสาร์ท” เต็มอิ่มกับธรรมชาติที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี ชื่นชมกับความงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (more…)

EUR12 ทัวร์ยุโรปตะวันออก Berlin to Hallstatt เยอรมนี-เชก-ออสเตรีย
9 วัน 6 คืน BY TG

From51,500 บาท

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 – 04 มกราคม 2561
วันที่ 25 ธันวาคม 2560 – 02 มกราคม 2561
วันที่ 29 ธันวาคม 2560 – 06 มกราคม 2561

ชมอนุสรณ์สถานกำแพงเบอร์ลินที่แยกเยอรมันออกเป็นสองฝ่ายในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ชมความงามของเมืองเดรสเดน กล่าวขานว่าเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดในประเทศเยอรมนี (more…)

EUR13 ทัวร์ยุโรปตะวันออก Winter Eastern (เชก-ออสเตรีย-สโลวัค-ฮังการี)
7 วัน 4 คืน BY EK

From38,900 บาท

วันที่ 12 – 18 / 13 – 19 / 24 – 30 พ.ย. 60
วันที่ 27 ธันวาคม 2560 – 02 มกราคม 2561
วันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 03 มกราคม 2561
เดือนมกราคม – มีนาคม 2561

สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปรากอดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดสวยที่คาร์โลวี วารี ล่องเรือทะเลสาปที่เมืองฮัลสตัท (more…)

EUR14 ทัวร์ยุโรปตะวันออก East Europe Check-In EP.2 (ออสเตรีย-เช็ก-สโลวัค-ฮังการี)
9 วัน 6 คืน BY QR

From46,900 บาท

วันที่ 06 – 14 / 13 – 21 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 27 พฤศจิกายน – 05 ธันวาคม 2560

เดินเล่นเมืองซาลส์บวร์ก บ้านเกิดของนักดนตรีเอก “โมสาร์ท” สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย (more…)

EUR15 ทัวร์ยุโรปตะวันออก Munich in Winter (เยอรมนี-ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-เชก)
8 วัน 5 คืน BY EK

From45,900 บาท

วันที่ 08 – 15 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 04 – 11 ธันวาคม 2560
วันที่ 26 ธันวาคม – 02 มกราคม 2561
วันที่ 29 ธันวาคม – 05 มกราคม 2561

เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา เต็มอิ่มกับธรรมชาติที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (more…)

EUR17 ทัวร์ยุโรป ไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์
7 วัน 4 คืน BY EK

From53,900 บาท

วันที่ 14 – 20 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 29 พฤศจิกายน – 05 ธันวาคม 2560
วันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 03 มกราคม 2561
วันที่ 29 ธันวาคม 2560 – 04 มกราคม 2561

พาเที่ยวกรุงเบิร์น เมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี ที่เมืองมองเรอซ์ เที่ยวเมืองเซอร์แมท (more…)

EUR20 ทัวร์ยุโรป โมโน อิตาลี(เวนิส)
7 วัน 4 คืน BY EK

From38,900 บาท

วันที่ 03 – 09 / 06 – 12 ธันวาคม 2560
วันที่ 27 20 – 26 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 05 มีนาคม 2561
วันที่ 13 – 19 / 20 – 26 มีนาคม 2561

ทัวร์อิตาลี บินลัดฟ้าสู่เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย ดินแดนแสนโรแมนติก มีสมญานามว่าเป็น “ราชินีแห่งทะเล เอเดรียติก” เดินเล่นบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค (more…)

EUR21 ทัวร์ยุโรป Hola España สเปน-โปรตุเกส
8 วัน 5 คืน BY EY

From39,900 บาท

วันที่ 01 – 08 ธันวาคม 2560
วันที่ 01 – 08 / 15 – 22 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 15 – 22 มีนาคม 2561

เข้าชมพระราชวังหลวง แห่งกรุงมาดริด ตื่นตากับรางส่งน้ำโรมัน สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 เยือนเมืองซาลามังกา (more…)

EUR22 ทัวร์ยุโรป Señorita สเปน
8 วัน 5 คืน BY QR

From43,900 บาท

วันที่ 25 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2560
วันที่ 30 ธันวาคม – 06 มกราคม 2561
เดือนมกราคม – มีนาคม 2561

นำท่านเดินทางสู่กรุงมาดริดเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก เข้าชมพระราชวังหลวง แห่งกรุงมาดริด (more…)

EUR28 ทัวร์อังกฤษ สกอตแลนด์-เวลส์-อังกฤษ
8 วัน 5 คืน BY EK

From53,900 บาท

วันที่ 15 – 22 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 28 พฤศจิกายน – 05 ธันวาคม 2560
วันที่ 28 ธันวาคม – 04 มกราคม 2561
เดือนมกราคม – มีนาคม 2561

นำท่านบินสู่เมืองเอดินบะระ ประเทศสกอตแลนด์ เข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สก๊อต แฟนบอลไม่พลาดเข้าชมสนามฟุตบอลของทีมปีศาจแดง (more…)

EUR29 ทัวร์อังกฤษ LONDON CARDIFF
7 วัน 4 คืน BY TG

From65,900 บาท

วันที่ 25 – 31 ธันวาคม 2560

นำท่านบินสู่เมืองเอดินบะระ ประเทศสกอตแลนด์ เข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สก๊อต แฟนบอลไม่พลาดเข้าชมสนามฟุตบอลของทีมปีศาจแดง (more…)

EUR30 ทัวร์อังกฤษ IMPERIAL LONDON : อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์
9 วัน 6 คืน BY TG

From74,500 บาท

วันที่ 25 ธันวาคม – 02 มกราคม 2561
วันที่ 26 ธันวาคม – 03 มกราคม 2561

บินตรงลัดฟ้าเข้าสู่ประเทศอังกฤษ ตื่นตาตื่นใจกับเสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน(Roman Bath Museum) อดีตที่ยิ่งใหญ่และรุ่งเรืองของชาวโรมันที่เมืองบาธ (more…)