Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น

A-EUR01 ทัวร์ยุโรป อิตาลี(เวนิส)-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส
8 วัน 5 คืน BY EK

From55,900 บาท

วันที่ 02 – 09 / 23 – 30 กรกฎาคม 2561
วันที่ 06 – 13 / 11 – 18 สิงหาคม 2561

นำท่านเที่ยวเกาะเวนิสอันสุดแสนโรแมนติก ชมมหานครแห่งแฟชั่นมิลานเมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก เต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่สวิตเซอร์แลนด์ แวะเที่ยวลูเซิร์น (more…)

0

A-EUR11 ทัวร์ยุโรป WELCOME TO ALPINE SENSATION อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
7 วัน 4 คืน BY EK

From46,900 บาท

วันที่ 19 – 25 มิ.ย. 61
วันที่ 26 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2561

นำท่านบินลัดฟ้าสู่มหานครมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก เดินเล่นลูเซิร์น (Lucerne) เมืองยอดนิยมของสวิตเซอร์แลนด์ พิชิตยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) (more…)

0

A-EUR12 ทัวร์ยุโรป ไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์
7 วัน 4 คืน BY EK

From59,900 บาท

วันที่ 26 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2561
วันที่ 11 – 17 / 23 – 29 กรกฎาคม 2561
วันที่ 26 กรกฎาคม – 01 สิงหาคม 2561
เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม 2561

พาเที่ยวกรุงเบิร์น เมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี ที่เมืองมองเรอซ์ เที่ยวเมืองเซอร์แมท (more…)

0

B-EUR01 ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมนี(เบอร์ลิน)-เช็ก-สโลวัค-ออสเตรีย-ฮังการี
9 วัน 6 คืน BY EK

From49,900 บาท

วันที่ 21 – 29 มิถุนายน 2561
วันที่ 09 – 17 / 22 – 30 กรกฎาคม 2561
วันที่ 27 กรกฎาคม – 04 สิงหาคม 2561
เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม 2561

เดินเล่นเมืองไลป์ซิก ที่ชาวเยอรมันยังเคยยกย่องเป็น “ปารีสน้อย” เข้าชมความงามของพระราชวังซองส์ซูซี เป็นอดีตพระราชวังฤดูร้อนของพระเจ้าฟรีดริชที่ 2 แห่งปรัสเซีย ชม อนุสรณ์สถานกำแพงเบอร์ลิน (more…)

0

B-EUR02 ทัวร์ยุโรปตะวันออก CLASSIC EAST EUROPE (ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัก-เชค-เยอรมนี)
10 วัน 7 คืน BY TG

From63,900 บาท

วันที่ 31 สิงหาคม – 09 กันยายน 2561

บินตรงสู่กรุงเวียนนา ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (more…)

0

B-EUR03 ทัวร์ยุโรปตะวันออก CLASSIC EAST EUROPE 2(ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัก-เชก-เยอรมนี)
10 วัน 7 คืน BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 16 – 25 มิถุนายน 2561

บินตรงสู่กรุงเวียนนา ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา
ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (more…)

0

B-EUR05 ทัวร์ยุโรปตะวันออก DIRECT EAST EUROPE(ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัก-เชค-เยอรมนี)
9 วัน 6 คืน BY TG

From57,900 บาท

วันที่ 15 – 23 มิถุนายน 2561
วันที่ 27 มิถุนายน – 05 กรกฏาคม 2561

บินตรงสู่กรุงเวียนนา ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา
ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (more…)

0

B-EUR06 ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย-เยอรมนี-เชค-สโลวัค-ฮังการี
10 วัน 7 คืน BY BR

From59,900 บาท

วันที่ 09 – 18 / 16 – 25 สิงหาคม 2561
วันที่ 06 – 15 กันยายน 2561

นำท่านบินตรงสู่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ชื่นชมกับความงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว SKY WALKที่เมืองฮัลสตัท (more…)

0

B-EUR08 ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมนี เชก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี (คุทนา ฮอร่า) 1
9 วัน 6 คืน BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 17 – 25 สิงหาคม 2561
วันที่ 07 – 15 / 14 – 22 / 21 – 29 ก.ย. 61
วันที่ 28 กันยายน – 06 ตุลาคม 2561

บินสู่แฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี (Karlovy Vary) สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) (more…)

0

B-EUR09 ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมนี เชก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี (คุทนา ฮอร่า)
11 วัน 8 คืน BY TG

From65,900 บาท

วันที่ 01 – 11 / 18 – 27 กันยายน 2561

บินสู่แฟรงก์เฟิร์ต(Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี(Karlovy vary) สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก(Prague) (more…)

0

B-EUR10 ทัวร์ยุโรปตะวันออก EAST AND WEST EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมัน สวิส อิตาลี
10 วัน 7 คืน BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 17 – 26 มิ.ย. 61

เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์(Schoenbrunn Palace)ล่องเรือชมรัฐสภาที่สุดแห่งความสวยงามของกรุงบูดาเปสต์(Budapest)เดินเล่นกับเมืองสวยที่คาร์โลวี วารี(Karlovy vary) (more…)

0

B-EUR11 ทัวร์ยุโรปตะวันออก ENDLESS JOURNEYS ออสเตรีย–ฮังการี–สโลวัก–เชก–เยอรมนี–ฝรั่งเศส–สวิตเซอร์แลนด์
9 วัน 6 คืน BY OS

From59,900 บาท

วันที่ 12 – 20 กรกฎาคม 2561
วันที่ 2 – 10 ตุลาคม 2561
วันที่ 1 – 09 / 10 – 18 พฤศจิกายน 2561

ชื่นชมกับความงามของพระราชวังเชินบรุนน์(Schoenbrunn Palace)ที่วิจิตรตระการตา เยือนกรุงบราติสลาว่า(Bratislava)เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค (more…)

0

B-EUR12 ทัวร์ยุโรป EASTERN EUROPE WONDERFUL PROMOTION ออสเตรีย-สาธารณรัฐเช็ค-สโลวาเกีย-ฮังการี
8 วัน 5 คืน BY TG

From45,300 บาท

วันที่ 17 – 24 / 23 -30 มิถุนายน 2561

เที่ยวเวียนนาเมืองสวยงามของออสเตรีย ชมพระราชวังที่มีชื่อเสียงที่สุดของเวียนนาพระราชวังเชิร์นบรุน ล่องเรือแม่น้ำดานูบในบูดาเปสต์ (more…)

0

B-EUR13 ทัวร์ยุโรป CHARMING EAST EUROPE GERMANY-AUSTRIA
7 วัน 4 คืน BY TG

From47,900 บาท

วันที่ 25 – 31 กรกฎาคม 2561
เดือนสิงหาคม – ธันวานคม 2561

ชมบรรยากาศที่งดงามบนยอดเขาซุกสปิตเซ่ เข้าชมปราสาทเทพนิยายนอยชวานสไตน์เป็น ปราสาทต้นแบบที่วอลท์ดีสนีย์ได้นำมาสร้างเป็นปราสาทในภาพยนตร์การ์ตูนและเป็นสัญลักษณ์ของบริษัทดิสนีย์ (more…)

0

B-EUR14 ทัวร์ยุโรปตะวันออก NEXT STOP: EASTERN EUROPE เชก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี
7 วัน 4 คืน BY EK

From39,911 บาท

วันที่ 19 – 25 มิถุนายน 2561
วันที่ 26 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2561
วันที่ 10 – 16 / 17 – 23 / 24 – 30 ก.ค. 2561
เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม 2561

สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก(Prague) อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกียเดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดสวยที่คาร์โลวี วารี(Karlovy Vary)เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์(Schoenbrunn Palace) (more…)

0

B-EUR15 อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมนี-ออสเตรีย 4 COUNTRIES IN LOVE
10 DAYS 7 NIGHTS BY TG

From72,900 บาท

วันที่ 16 – 25 กันยายน 2561

ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica)ที่นครวาติกัน ชม2ใน7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกโคลอสเซี่ยม และหอเอนปิซ่า (more…)

0

B-EUR16 Chilling Black Forest ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์
10 วัน 7 คืน BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 06 – 15 / 17 – 26 มิ.ย. 61
เดือน กรกฎาคม – ตุลาคม 2561

บินตรงสู่กรุงเวียนนา ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี (more…)

0

B-EUR17 TIMELESS JOURNEYS ออสเตรีย – สโลวัก – เชก –เยอรมนี – สวิตเซอร์แลนด์
9 วัน 6 คืน BY OS

From61,900 บาท

เดือนพฤษภาคม – พฤศจิกายน 2561

พระราชวังเชินบรุนน์(Schoenbrunn Palace) เยือนกรุงบราติสลาว่า(Bratislava) สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก(Prague)อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี(Karlovy vary) (more…)

0

B-EUR18 SUPER SAVE ยุโรป 6 ประเทศ ออสเตรีย ฮังการี เชก สโลวัค เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์
9 วัน 6 คืน BY OS

From49,900 บาท

เดือนพฤษภาคม – พฤศจิกายน 2561

กรุงบูดาเปสต์(Budapest) เมืองหลวงของฮังการี(Hungary) ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ เยือนกรุงบราติสลาว่า(Bratislava)เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก(Prague) (more…)

0

B-EUR19 ออสเตรีย เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี
9 วัน 6 คืน BY BR

From52,900 บาท

วันที่ 31 กรกฎาคม – 08 สิงหาคม 2561
วันที่ 21 – 29 สิงหาคม 2561
วันที่ 04 – 12 กันยายน 2561
เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม 2561

กรุงเวียนนา ชมพระราชวังเชินบรุนน์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบเพื่อชมความงามของทิวทัศน์ สวนดอกไม้มิราเบล ฮัลสตัท เมืองอินส์บรูค (more…)

0

B-EUR20 ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมนี โปแลนด์ สโลวัค ฮังการี
9 วัน 6 คืน BY EK

From52,900 บาท

วันที่ 23 – 31 กรกฎาคม 2561
วันที่ 11 – 19 สิงหาคม 2561

เที่ยวกำแพงเบอร์ลินที่แยกเยอรมันออกเป็นสองฝ่ายในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ชมความงามของเมืองเดรสเดน(Dresden) กล่าวขานว่าเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดในประเทศเยอรมนี (more…)

0

B-EUR21 ทัวร์ยุโรปตะวันออก อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี เชก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย
9 วัน 6 คืน BY EK

From62,900 บาท

วันที่ 12 – 20 กรกฎาคม 2561
วันที่ 26 กรกฎาคม – 03 สิงหาคม 2561
วันที่ 28 กรกฎาคม – 05 สิงหาคม 2561
เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม 2561

เที่ยวมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก พักเมืองอินเทอร์ลาเก้น (Interlaken ) และลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม พาขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) (more…)

0

B-EUR22 ทัวร์ยุโรปตะวันออก MUNICH IN SUMMER เยอรมนี ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก
8 วัน 5 คืน BY EK

From49,900 บาท

วันที่ 27 มิถุนายน – 04 กรกฎาคม 2561
วันที่ 10 – 17 / 23 – 30 กรกฎาคม 2561
วันที่ 06 – 13 สิงหาคม 2561

เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์(Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา เต็มอิ่มกับธรรมชาติที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท(Hallstatt) (more…)

0

B-EUR23 ทัวร์ยุโรปตะวันออก EAST EUROPE GOLDEN LANE เยอรมนี ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชค
9 วัน 6 คืน BY TG

From65,900 บาท

วันที่ 07 – 15 / 21 – 29 ก.ค. 61

บินตรงสู่เมืองมิวนิค เมืองหลวงแคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี (more…)

0

B-EUR24 ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เยอรมนี เชค สโลวัค ฮังการี
9 วัน 6 คืน BY OS

From55,900 บาท

วันที่ 05 – 13 / 10 – 18 กันยายน 2561
วันที่ 01 – 09 / 16 – 24 ตุลาคม 2561
วันที่ 05 – 13 / 12 – 20 พฤศจิกายน 2561

ชื่นชมกับความงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี เยือนกรุงบราติสลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค (more…)

0

B-EUR25 ทัวร์ยุโรปตะวันออก VIENNA THE SERIES by TG EP.4 ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอรมนี
10 วัน 7 คืน BY TG

From58,900 บาท

วันที่ 29 มิถุนายน – 08 กรกฎาคม 2561
วันที่ 04 – 13 / 11 – 20 / 18 – 27 ส.ค. 2561
วันที่ 01 – 10 / 08 – 17 / 15 – 27 ก.ย. 2561
เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม 2561

บินตรงสู่กรุงเวียนนา ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี (more…)

0

B-EUR26 ทัวร์ยุโรปออสเตรีย-เยอรมนี-เชก-สโลวัค-ฮังการี
10 วัน 7 คืน BY OS

From59,900 บาท

วันที่ 19 – 28 มิถุนายน 2561
วันที่ 05 – 14 / 10 – 19 กันยายน 2561
วันที่ 05 – 14 / 12 – 21 พฤศจิกายน 2561

ชื่นชมกับความงามของพระราชวังเชินบรุนน์(Schoenbrunn Palace) ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี เยือนกรุงบราติสลาว่า(Bratislava) สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก(Prague) (more…)

0

B-EUR27 ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-เชก-เยอรมนี
10 วัน 7 คืน BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 06 – 15 / 13 – 22 กรกฎาคม 2561
วันที่ 30 สิงหาคม – 08 กันยายน 2561
วันที่ 14 – 23 กันยายน 2561
เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม 2561

กรุงเวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ ฮังการี ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อ ป้อมชาวประมง ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ท ปราสาทกรุงปราก เดินเล่นบนสะพานชาร์ล (more…)

0

B-EUR28 ทัวร์ยุโรป EUROPE CUCKOO ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมัน สวิส อิตาลี
10 วัน 7 คืน BY TG

From56,900 บาท

วันที่ 07 – 16 กันยายน 2561
วันที่ 05 – 14 / 19 – 28 ตุลาคม 2561
วันที่ 09 – 18 / 16 – 25 ธันวาคม 2561

เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์(Schoenbrunn Palace) ล่องเรือชมรัฐสภาที่สุดแห่งความสวยงามของกรุงบูดาเปสต์(Budapest) เดินเล่นกับเมืองสวยที่คาร์โลวี วารี(Karlovy vary) (more…)

0

B-EUR29 Berlin wall to Kutna Hora เยอรมนี เชก สโลวัค ฮังการี
9 วัน 6 คืน BY EK

From49,900 บาท

วันที่ 05 – 13 / 19 – 27 กันยายน 2561
วันที่ 03 – 11 / 10 – 18 / 17 – 25 ต.ค. 2561

นำท่านบินสู่แฟรงก์เฟิร์ต ชมกำแพงเบอร์ลินที่แยกเยอรมันออกเป็นสองฝ่ายในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ชมความงามของเมืองเดรสเดน (Dresden) กล่าวขานว่าเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดในประเทศเยอรมนี สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย (more…)

0

B-EUR30 ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์
10 วัน 7 คืน BY TG

From64,900 บาท

วันที่ 07 – 16 กรกฎาคม 2561
วันที่ 09 – 18 กันยายน 2561
วันที่ 28 กันยายน – 07 ตุลาคม 2561
เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2561

บินตรงสู่กรุงเวียนนาชมพระราชวังเชินบรุนน์(Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี (more…)

0

EUR01 ทัวร์ยุโรป GLACIER SWITZERLAND
7 วัน 4 คืน BY TG

From65,900 บาท

วันที่ 22 – 28 มิถุนายน 2561
วันที่ 16 – 22 สิงหาคม 2561
วันที่ 13 – 19 กันยายน 2561

นำท่านบินตรงสู่ประเทสสวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวเมืองลูเซิร์น (Lucerne) แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมเที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt) (more…)

0

EUR02 ทัวร์ยุโรป โมโน อิตาลี(เวนิส)
7 วัน 4 คืน BY EK

From43,900 บาท

วันที่ 05 – 11 / 17 – 23 มิถุนายน 2561
วันที่ 04 – 10 / 18 – 24 กันยายน 2561
วันที่ 02 – 08 / 09 – 15 / 16 – 22 ต.ค. 2561

ทัวร์อิตาลี บินลัดฟ้าสู่เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย ดินแดนแสนโรแมนติก มีสมญานามว่าเป็น “ราชินีแห่งทะเล เอเดรียติก” เดินเล่นบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค (more…)

0

EUR07 ทัวร์ยุโรป SWITZERLAND: LUZERN EXPRESS
7 วัน 4 คืน BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 16 – 22 สิงหาคม 2561
วันที่ 13 – 19 กันยายน 2561

นำท่านบินตรงสู่ประเทสสวิตเซอร์แลนด์เที่ยวครบเมืองสวยเมืองดังของสวิส เปิดประสบการณ์ขึ้นยอดเขากลาเซียร์3000 พิเศษสุดๆนั่งรถไฟด่วน Interlaken – Luzern Express Train (more…)

0

EUR08 ทัวร์ยุโรป SWISS ฟินเว่อร์
7 วัน 4 คืน BY QR

From59,900 บาท

วันที่ 05 – 11 / 12 – 18 มิถุนายน 2561
วันที่ 26 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2561
วันที่ 02 – 08 มิถุนายน 2561

นำท่านเดินทางสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เที่ยวลูเซิร์น (Lucerne) เมืองยอดนิยม ตามรอยที่ประทับของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์(Lausanne) (more…)

0

EUR09 ITALY-SWITZERLAND-FRANCE อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
10 วัน 7 คืน BY TG

From113,900 บาท

วันที่ 26 กรกฎาคม – 04 สิงหาคม 2561

นำท่านชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์(St. Peter’s Basilica)จากนั้นนำท่านสัมผัสความยิ่งใหญ่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกโคลอสเซียม(Colosseum) ชมหอเอนเมืองปิซ่า ล่องเรือทัศนาจรสู่เกาะเวนิส(Venice Island) (more…)

0

EUR11 HILIGHT SWISS
7 วัน 5 คืน BY LX

From69,900 บาท

วันที่ 11 – 17 / 25 – 31 ต.ค. 61
วันที่ 02 – 08 พฤศจิกายน 2561

นำท่านบินตรงสู่ประเทสสวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวกรุงเบิร์น (Bern) เมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา (more…)

0

EUR12 Mono Italy
8 วัน 5 คืน BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 17 – 24 กันยายน 2561

เดินเล่นที่เมืองมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก เดินเล่นบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค (St.Mark’s Square) บนเกาะเวนิส (Venice) ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า “เป็นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สุดในยุโรป” ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) (more…)

0

EUR13 มนต์เสน่ห์ อิตาลีใต้
8 วัน 5 คืน BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 11 – 18 / 13 – 20 / 20 – 27 ก.ย. 61
วันที่ 25 กันยายน – 02 ตุลาคม 2561
วันที่ 27 กันยายน – 04 ตุลาคม 2561
เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2561

เที่ยวเมืองใต้ลาวาปอมเปอี (Pompeii) ชมเส้นทางธรรมชาติริมผาสูง อมาลฟี่โคสท์ (Amalfi Coast) พักเมืองท่าเรือสำคัญแห่งแคว้นกัมปาเนียที่เมืองเนเปิ้ล (Naple) ล่องเรือ Hydrofoil สู่เกาะคาปรี (Capri) (more…)

0

EUR14 FRANCE NORMANDY – PARIS
8 วัน 5 คืน BY TG

From57,900 บาท

วันที่ 07- 14 / 21 – 28 ก.ย. 61

นำท่านบินตรงสู่มหานครปารีส (Paris) มหานครแห่งแฟชั่นที่เป็นสวรรค์ของ
นักช้อปปิ้งจากทั่วทุกมุมโลก ชมมหานครปารีสอันสุดแสนโรแมนติก นำท่านถ่ายรูปกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) ประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) (more…)

0

EUR15 EUROPE CLASSIC 2 อิตาลี (โรม) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส (ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา)
10 วัน 7 คืน BY EK

From69,900 บาท

วันที่ 06 – 15 / 20 – 29 กันยายน 2561
วันที่ 04 – 13/ 11 – 20/ 18 – 27 ตุลาคม 2561

ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์(St.Peter’s Basilica)ที่นครวาติกัน ประเทศที่เล็กที่สุดในโลก ชม 3 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก โคลอสเซี่ยม หอเอนปิซ่า และหอไอเฟล เยือนดินแดนสุดแสนโรแมนติก บนเกาะเวนิส(Venice) (more…)

0

EUR16 PARIS FREE STYLE
8 วัน 5 คืน BY TG

From45,900 บาท

วันที่ 07- 14 / 21 – 28 ก.ย. 61

นำท่านบินตรงสู่มหานครปารีส (Paris) มหานครแห่งแฟชั่นที่เป็นสวรรค์ของ
นักช้อปปิ้งจากทั่วทุกมุมโลก ชมมหานครปารีสอันสุดแสนโรแมนติก นำท่านถ่ายรูปกับหอไอเฟล (Tour Eiffel)
ประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) (more…)

0

EUR22 ทัวร์ยุโรป Greatest Croatia
9 วัน 6 คืน BY EK

From56,900 บาท

วันที่ 03 – 11 / 17 – 26 กันายนยน 2561
วันที่ 08 – 16 / 15 – 23 / 22 – 30 ต.ค. 2561

ชมความอลังการของธรรมชาติที่อุทยานพลิตวิเซ่ (Plitvice National Park) เที่ยวซาดาร์ (Zadar) เมืองสปลิท (Split) เมืองสตอน (Ston) เมืองโทรเกียร์ (Trogir) เมืองซิเบนิค (Sibenik) เมืองชายทะเลที่งดงามด้วยธรรมชาติและสถาปัตยกรรม (more…)

0

EUR23 ทัวร์ยุโรป SUPER SAVE (ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์)
7 วัน 4 คืน BY EK

From39,911 บาท

เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 2561

เที่ยวปารีส (Paris) เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติกช้อปปิ้งสุดมันที่ La Vallee Village Outlet และ แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) (more…)

0

EUR24 ทัวร์ยุโรป WORLD HERITAGE BELGIUM-NETHERLANDS (เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์)
7 วัน BY TG

From52,900 บาท

วันที่ 26 กรกฎาคม – 01 สิงหาคม 2561
วันที่ 22 – 28 ตุลาคม 2561

เต็มอิ่มเที่ยว 2 ประเทศ ชมหมู่บ้านกังหันลมสัญลักษณ์ของชาวฮอลแลนด์ เที่ยวร็อตเตอร์ดัมและเมืองเดลฟ์ เยี่ยมหนูน้อยมาเนเคนพีส ชมเมืองมรดกโลกที่เมืองบรูจจ์ (more…)

0

EUR27 ทัวร์ยุโรป IN LOVE CROATIA
8 วัน 5 คืน BY EK

From44,900 บาท

วันที่ 11 – 18 มิถุนายน 2561
วันที่ 25 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2561
วันที่ 09 – 16 กรกฎาคม 2561
เดือนสิงหาคม – กันยายน 2561

ชมความอลังการของธรรมชาติที่อุทยานพลิตวิเซ่ (Plitvice National Park)ชิมหอยนางรมสดๆจากฟาร์มพร้อมจิบไวน์ชั้นดีที่เมืองสตอน(Ston) (more…)

0

EUR28 เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม
7 วัน 5 คืน BY BR

From52,900 บาท

วันที่ 21 – 27 มิถุนายน 2561
วันที่ 28 มิถุนายน – 04 กรกฎาคม 2561

อัมเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ เข้าชมความยิ่งใหญ่ของมหาวิหารโคโลญ(Cologne Cathedral) ล่องเรือRhine Cruiseชมความงามสองฝากฝั่งแม่น้ำไรน์ เข้าชมปราสาทอันโดดเด่นเป็นสง่าที่ไฮเดลเบิร์ก(Heidelberg Castle) (more…)

0

EUR29 ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม
8 วัน 5 คืน BY TG

From58,900 บาท

วันที่ 11 – 18 สิงหาคม 2561
วันที่ 05 – 12 / 21 – 28 ก.ย. 61

บินสู่แฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี เข้าชมปราสาท อันโดดเด่นเป็นสง่าที่ไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) (more…)

0

EUR30 ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส
8 วัน 5 คืน BY TG

From54,900 บาท

วันที่ 08 – 15 สิงหาคม 2561
วันที่ 22 – 29 กันยายน 2561
เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2561

บินสู่แฟรงก์เฟิร์ต(Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี เที่ยวชม หมู่บ้านกีธูร์น(Giethoorn Village) หมู่บ้านปลอดถนน (more…)

0

EUR32 ทัวร์ยุโรปฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์
8 วัน 5 คืน BY TG

From54,900 บาท

วันที่ 06 – 13 กรกฎาคม 2561
วันที่ 27 กรกฎาคม – 03 สิงหาคม 2561
วันที่ 07 – 14 / 21 – 28 กันยายน 2561
เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561

ปารีส!!(Paris) เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์(Versaille Palace) ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล(Tour Eiffel)สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษีและในห้างใหญ่ใจกลางกรุงปารีส (more…)

0

EUR33 ทัวร์ยุโรปฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์
8 วัน 5 คืน BY EK

From49,900 บาท

วันที่ 12 – 19 มิถุนายน 2561
วันที่ 26 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2561
วันที่ 24 – 31 กรกฎาคม 2561
วันที่ 07 – 14 สิงหาคม 2561
วันที่ 07 – 14 / 21 – 28 กันยายน 2561

ปารีส(Paris)เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์(Versaille Palace) เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ(Grand Place) ใจกลางกรุงบรัสเซลส์(Brussels) (more…)

0

EUR34 ทัวร์ยุโรป Giethoorn The Dreamed Village เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์
7 วัน 4 คืน BY TG

From49,900 บาท

วันที่ 06 – 12 กันยายน 2561
เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561

ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม(Amsterdam)ดินแดนแห่งเสรีภาพ เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ(Grand Place) ใจกลางกรุงบรัสเซลส์(Brussels) ตะลึงกับความยิ่งใหญ่และงดงามของมหาวิหารโคโลญ(Cologne Cathedral) (more…)

0

EUR35 ทัวร์ยุโรป ALSACE – DANUBE RIVER เยอรมนี ฝรั่งเศส ออสเตรีย ฮังการี
9 วัน 6 คืน BY EK

From49,900 บาท

วันที่ 17 – 25 / 21 – 29 พฤษภาคม 2561
วันที่ 05 – 13 มิถุนายน 2561
วันที่ 26 มิถุนายน – 04 กรกฎาคม 2561
วันที่ 09 – 17/ 22 – 30/ 23 – 31 กรกฎาคม 2561
วันที่ 27 กรกฎาคม – 04 สิงหาคม 2561
วันที่ 11 – 19 สิงหาคม 2561

เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก(Heidelberg Castle) เที่ยวเมืองสวยแคว้นอัลซาส เมืองกอลมาร์(Colmar) อองกีเชม(Eguisheim) ริคเวียร์(Riquewihr)และสตาร์สบูร์ก(Strasbourg) (more…)

0

EUR36 BEAUTIFUL ROMANCE ออสเตรีย เยอรมนี สวิส อิตาลี
10 วัน 7 คืน BY TG

From66,900 บาท

วันที่ 16 – 25 มิถุนายน 2561
วันที่ 23 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2561
วันที่ 11 – 20 สิงหาคม 2561
วันที่ 06 – 15 / 20 – 29 กันยายน 2561

บินตรงสู่กรุงเวียนนาชมพระราชวังเชินบรุนน์(Schoenbrunn Palace)ที่วิจิตรตระการตา
เต็มอิ่มกับธรรมชาติที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท(Hallstatt)หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี (more…)

0

EUR37 Poland and Eastern Europe โปแลนด์ เชค ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี
9 วัน 6 คืน BY AY

From49,900 บาท

วันที่ 29 กันยายน – 07 ตุลาคม 2561
วันที่ 13 – 21 / 22 – 30 ต.ค. 61

ย้อนอดีตสู่ค่ายกักกันเอาซ์วิทช์ (Auschwitz concentration camps) เป็นค่ายกักกันและค่ายมรณะที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาค่ายกักกันของนาซี สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย ชื่นชมกับความงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา

0

EUR38 DOLOMITES BAVARIA TYROL อิตาลี – เยอรมนี – ออสเตรีย
10 วัน 7 คืน BY TG

From55,900 บาท

วันที่ 30 มิถุนายน – 09 กรกฎาคม 2561
วันที่ 14 – 23 กรกฎาคม 2561
วันที่ 16 – 25 กันยายน 2561

ชม 2 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก โคลอสเซี่ยมและหอเอนปิซ่า เที่ยวเกาะเวนิส(Venice)อันสุดแสนโรแมนติก เที่ยว 2 แคว้น 3 ประเทศ บาวาเรียและทีโรล ขึ้นกระเช้าสู่เนินเขา แอลป์ ดิ ซุสซี่ ในเขตอุทยานโดโลไมท์ (more…)

0

EUR39 MONO Poland โปแลนด์
8 วัน 5 คืน BY AY

From49,900 บาท

วันที่ 01 – 08 / 10 – 17 กันยายน 2561
วันที่ 01 – 08 / 15 – 22 ตุลาคม 2561

ย้อนอดีตสู่ค่ายกักกันเอาซ์วิทช์(Auschwitz concentration camps)เป็นค่ายกักกันและค่ายมรณะที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาค่ายกักกันของนาซี
เที่ยวเมืองวอร์ซอ เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศโปแลนด์ (more…)

0

EUR40 CROATIA RIVIERA
7 วัน 5 คืน BY TK

From49,900 บาท

วันที่ 10 – 16 / 14 – 20 ตุลาคม 2561
วันที่ 05 – 11 / 12 – 18 / 19 – 25 พ.ย. 61
เดือนธันวาคม 2561

เดินทางสู่กรุงซาเกรบที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าพันปี จากนั้นเข้าสู่อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ล่องเรือข้ามทะเลสาบKozjak เดินทางสู่เมืองซาดาร์Zadar (more…)

0

EUR52 ทัวร์ยุโรป โปรตุเกส-สเปน (โกอิมบรา-ปอร์โต-ซาลามังกา-บาร์เซโลน่า)
10 วัน 7 คืน BY EK

From59,900 บาท

วันที่ 25 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2561
วันที่ 06 -15 สิงหาคม 2561

เมืองลิสบอน มหาวิหารเจอโรนิโม แหลมโรกา เมืองซินทรา โบสถ์พระแม่ฟาติมา มหาวิทยาลัยโกอิมบรา เมืองปอร์โต้ ชมย่านจัตุรัสกลางเมือง (more…)

0

EUR54 ทัวร์ยุโรป MADRID WE GO : โปรตุเกส สเปน
8 วัน 5 คืน EK

From49,900 บาท

วันที่ 24 กันยายน – 01 ตุลาคม 2561
วันที่ 08 – 15 / 15 – 22 / 22 – 29 ต.ค. 61

เยือนแหลมโรกา (Capo Da Roca) จุดที่เป็นปลายด้านตะวันตกสุดของทวีปยุโรป ชมเมืองปอร์โต้ (Porto) แหล่งไวน์ชั้นดีและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก้ (more…)

0

EUR55 ทัวร์ยุโรป BARCA – LISBON – MADRID สเปน – โปรตุเกส
9 วัน 6 คืน EK

From49,911 บาท

วันที่ 10 – 18 กรกฎาคม 2561

เข้าชมโบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย (La Sagrada Familia) โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์สัญลักษณ์ของเมือง โดยฝีมือการออกแบบของ อันตอนี เกาดี (more…)

0

EUR56 ทัวร์ยุโรป POLAND
8 วัน AY

From68,000 บาท

วันที่ 09 – 16 มิถุนายน 2561
วันที่ 18 – 24 สิงหาคม 2561

นำท่านเดินทางสู่คราคูฟ(โปแลนด์)เที่ยวย่านโอล์ดทาวน์ชมอาคารบ้านเรือนที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมทุกยุคทุกสมัย (more…)

0