fbpx

ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น-01 GERMANY AND SWISS
7วัน 4 คืน BY SQ

From49,900 บาท

วันที่ 01 – 07 ธันวาคม 2562

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น เยอรมันนีมิวนิคศูนย์กลางแห่งแคว้นบาวาเรียประเทศเยอรมนี เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ (more…)

ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น-02 BELOVED EASTERN EUROPE เชก ออสเตรีย เยอรมนี สโลวัก ฮังการี
9 วัน 6 คืน BY EK

From43,900 บาท

วันที่26 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม
วันที่ 06 – 14 ธันวาคม 2562
วันที่ 25 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563 (ปีใหม่)
วันที่ 03 – 11 มีนาคม 2563

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่นเที่ยว เข้าชมปราสาทปราก สะพานชาร์ลส์ สะพานเก่าแก่ข้ามแม่น้ำวัลตาวา เชสกี้ครุมลอฟเพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย (more…)

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น-03 ULTIMATE EASTERN EUROPE เยอรมนี ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี
8 วัน 5 คืน BY EK

From46,888 บาท

วันที่ 27 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2562
วันที่ 03 – 10 ธันวาคม 2562
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 05 มกราคม 2563
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 06 มกราคม 2563

เมืองโฮเฮนชวานเกา ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ สวนมิราเบล ชมหมู่บ้านมรดกโลกแสนสวยฮัลสตัท(Hallstatt) (more…)

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น-06 MILAN TO VIENNA THE ROMANTIC CITY
10 วัน 7คืน BY EK

From52,900 บาท

วันที่ 01 – 10 /10 – 19 / 25 พ.ย. – 04 ธ.ค. 62
วันที่ 04 – 13 ธ.ค / 09 – 18 ธ.ค. 62
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 07 มกราคม 2563

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น มหาวิหารดูโอโม่แห่งมิลาน เวโรน่า เวนิส จัตุรัสซานมาร์โค อินส์บรูก หลังคาทองคำ เมืองโฮเฮนชวานเกา ปราสาทนอยชวานสไตน์ มิวนิค ฮัลสตัท เชสกี้ครุมลอฟ คาร์โลวี วารีปราก สะพานชาร์ล (more…)

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น-07 NEXT STOP EASTERN EUROPE เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี
7 วัน 4 คืน BY EK

From36,900 บาท

วันที่ 01 – 07 ธันวาคม 2562
วันที่ 02 – 08 / 16 – 22 มีนาคม 2563

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น ปราก คาโลวีวารี เข้าชมปราสาทปราก สะพานชาร์ลส์ เชสกี้ ครุมลอฟ เชสกี้ บูดาโจวิค เชสกี้ ครุมลอฟ ฮัลสตัท เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ บราติสลาวา บูดาเปสต์ CASTLE HILL

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น-08 Enjoy East Europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก 8 วัน 5 คืน BY TG

From46,900 บาท

วันที่ 08 -15 / 15 -22 / 22 – 29 พ.ย. 62
วันที่ 20 – 27 ธันวาคม 2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 04 มกราคม 2563
เดือน มกราคม – มิถุนายน 2563

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ บูดาเปสต์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ บราติสลาวา ปราก ปราสาทปราก คาร์โลวี วารี เชสกี้ ครุมลอฟ ฮัลสตัท ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท หมู่บ้านกรินซิ่ง

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น-10 THE POPULAR COUNTRIES IN EUROPE อิตาลี ออสเตรีย เยอรมนี เชก
8 วัน 5 คืน BY EK

From43,900 บาท

วันที่ 06 – 13 ธันวาคม 2562

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น มิลาน มหาวิหารดูโอโม่ เมืองแห่งความรักเวโรน่า เกาะเวนิส อินส์บรูก ปราสาทนอยชวานสไตน์มิวนิค เมืองแห่งความยอดนิยมฮัลสตัท เชสกี้ ครุมลอฟ คาร์โลวี วารี ปราก ชมปราสาทปราก

Italy

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น-11 ITALY IN YOUR AREA อิตาลี
8 วัน 5 คืน BY TG

From49,900 บาท

วันที่ 11 – 18 / 18 – 25 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 25 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2562
วันที่ 09 – 16 ธันวาคม 2562
วันที่ 30 ธันวาคม – 06 มกราคม 2563(ปีใหม่)

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น มิลานเมืองหลวงแฟชั่นของโลก เมืองแห่งความรักเวโรน่า เกาะเวนิส ล่องเรือทะเลสาบการ์ด้า (more…)

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น-13 EUROPE TULIP LOVER เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม
9วัน 6คืน BY TG

From49,900 บาท

วันที่ 07 – 15 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 17 – 25 มีนาคม 2563
วันที่ 05 – 13 / 10 – 18 / 11 – 19 / 21 – 29 เม.ย. 63
วันที่ 01 – 19 / 12 – 20 พฤษภาคม 2563

ทัวร์ยุโรป เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์กซึ่งสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองได้โดยรอบ ล่องเรือหลังคากระจกเที่ยวอัมสเตอร์ดัม ชมเทศกาลดอกไม้เทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ (more…)

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น-14 LOVE ACTUALLY: ITALY AUSTRIA GERMANY CZECH
9 วัน 6 คืน BY EK

From46,900 บาท

วันที่ 20 – 28 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 01 – 09 ธ.ค / 24 ธ.ค – 01 ม.ค 63
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563

มิลาน เกาะเวนิส โบซาโน อินส์บรูกซ์ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ฟุสเซ่น มิวนิค จัตุรัสมาเรียนพลาสต์ ปราก
ปราสาทปราก เชสกี้ ครุมลอฟ เชสกี้ บูดาโจวิช ฮัลสตัท เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์

Jezero Kozjak in Croatia

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น-15 WINTER IS COMING CROATIA โครเอเชีย
9วัน 6คืน BY EK

From46,999 บาท

วันที่ 07 – 15 / 21 – 29 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 06 -14 / 20 – 28 มีนาคม 2563

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น โครเอเชีย ซาเกรบ โอพาเทีย อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ ซาดาร์ สปลิท พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน สตอน ดูบรอฟนิค ล่องเรือทะเลอาเดรียติก เขตเมืองเก่า ดูบรอฟนิก โทรเกียร์ ซิเบนิค (more…)

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น-16 SHORTCUT : EASTERN EUROPE เยอรมนี เชก ออสเตรีย
7วัน 4คืน BY LH

From35,900 บาท

วันที่ 13 – 19 / 18 – 24 มกราคม 2563
วันที่ 05 – 11 / 11 – 17 พฤษภาคม 2563
วันที่ 08 – 14 / 14 – 20 มิถุนายน 2563

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น จัตุรัสโรเมอร์ แบมเบิร์ก นูเรมเบิร์ก คาร์โลวีวารี ปราก เข้าชมปราสาทปราก เชสกี้ ครุมลอฟ เชสกี้ บูดาโจวิค ฮัลสตัท ซาลส์บวร์ก เวียนนา (more…)