ทัวร์ลาว-สิบสองปันนา

LAO01 ทัวร์ลาว สะบายดี เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง
3 วัน 2 คืน BY PG

From15,900 บาท

วันที่ 06 – 08 / 13 – 15 / 19 – 21 ต.ค. 2561
วันที่ 26 – 28 / 27 – 29 ตุลาคม 2561
วันที่ 02 – 04 / 03 – 05 / 09 – 11 พ.ย. 2561
เดือนพฤศจิกายน – วันขึ้นปีใหม่ 2562

นมัสการพระธาตุหลวง วัดสีสะเกด วังเวียง ล่องเรือแม่น้ำซอง เมืองหลวงพระบาง น้ำตกตาดกวางสี นมัสการธาตุพูสี เจดีย์ธาตุคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง (more…)

LAO02 ทัวร์ลาว LAOS สะบายดี หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก
3 วัน 2 คืน BY PG

From12,900 บาท

วันที่ 28 – 30 กันยายน 2561
วันที่ 12 – 14 / 20 – 22 ตุลาคม 2561
วันที่ 02 – 04 / 24 – 26 พฤศจิกายน 2561
เดือนพฤศจิกายน – วันขึ้นปีใหม่ 2562

เมืองหลวงพระบาง วัดโพนเพา วัดวิชุนราช วัดเชียงทอง ขึ้นสู่เขาพูสี เพื่อขึ้นบันได 328 ขั้นไปนมัสการธาตุพูสี เจดีย์คู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง (more…)

LAO03 ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง
3 วัน 2 คืน BY FD

From9,888 บาท

วันที่ 14 – 16 กันยายน 2561
วันที่ 29 กันยายน – 01 ตุลาคม 2561
วันที่ 11 – 13 / 18 – 20 / 20 – 22 ต.ค. 2561
วันที่ 23 – 25 / 25 – 27 ตุลาคม 2561

เวียงจันทน์ นมัสการพระธาตุหลวง วัดสีสะเกด ล่องเรือแม่น้ำซอง วังเวียง น้ำตกตาดกวางสี เขาพูสี ขึ้นบันได 328 ขั้นนมัสการพระธาตุ (more…)