ทัวร์ลาว-สิบสองปันนา

LAO01 ทัวร์ลาว สะบายดี เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง
3 วัน 2 คืน BY PG

From12,888 บาท

วันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 28 – 30 ธันวาคม 2561

นมัสการพระธาตุหลวง วัดสีสะเกด วังเวียง ล่องเรือแม่น้ำซอง เมืองหลวงพระบาง น้ำตกตาดกวางสี นมัสการธาตุพูสี เจดีย์ธาตุคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง (more…)

LAO02 ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง
3 วัน 2 คืน BY FD

From13,900 บาท

วันที่ 07 – 09 / 08 – 10 / 14 – 16 ธ.ค. 2561
วันที่ 21 – 23 / 28 – 30 / 29 – 31 ธ.ค. 2561
วันที่ 30 ธันวาคม 2561 – 01 มกราคม 2562
วันขึ้นปีใหม่ – เดือนมกราคม 2562

เมืองเวียงจันทน์ วัดพระธาตุหลวง ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย เมืองวังเวียง กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว ถนนคนเดิน ถ้ำจัง จุดชมวิวเมืองวังเวียง (more…)

LAO03 ทัวร์ลาว สะบายดีเมืองลาว วังเวียง หลวงพระบาง
3 วัน 2 คืน BY FD

From13,888 บาท

วันที่ 25 – 27 มกราคม 2562
วันที่ 01 – 03 / 08 – 10 / 22 – 24 ก.พ. 2562
วันที่ 01 – 03 / 08 – 10 / 29 – 31 มี.ค. 2562
เดือนเมษายน 2562 (เทศกาลสงกรานต์)

วัดพระธาตุหลวง วัดสีสะเกด เมืองวังเวียง ล่องเรือแม่น้ำซอง น้ำตกตาดกวางสี เมืองหลวงพระบาง ขึ้นบันได 328 ขั้นสู่เขาพูสี นมัสการพระธาตุพูสี (more…)