ทัวร์สิงคโปร์

SIN01 ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SAVE SAVE บินหรูราคา เบาเบา
3 DAYS 2 NIGHTS BY SQ

From13,900 บาท

วันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 08 – 10 / 14 – 16 / 15 – 17 ธ.ค. 2561
วันที่ 21 – 23 / 22 – 24 / 29 – 31 ธ.ค. 2561
วันที่ 31 ธันวาคม – 02 มกราคม 2562

GARDEN BY THE BAY วัดเจ้าแม่กวนอิม อิสระชมแสงสียามค่ำคืนที่ย่านคลาร์กคีย์ มารีน่าเบย์แซนด์ ชมโชว์ Wonderful Light Show (more…)

SIN02 ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SAVE SAVE ถูกสุด คุ้มเวอร์
3 วัน 2 คืน BY 3K

From14,900 บาท

วันที่ 29 – 31 ธันวาคม 2561
วันที่ 30 ธันวาคม – 01 มกราคม 2562
วันที่ 31 ธันวาคม – 02 มกราคม 2562

GARDEN BY THE BAY วัดเจ้าแม่กวนอิม ชมแสงสีเสียงย่านคลาร์กคีย์ มารีน่าเบย์แซนด์ ชมการแสดงน้ำพุ Wonderful Light Show อิสระเต็นวันหรือเลือกซื้อทัวร์เสริมสวนสนุก (more…)

SIN03 ทัวร์สิงคโปร์ ครบสูตร
4 วัน 3 คืน BY 3K

From25,900 บาท

วันที่ 29 ธันวาคม – 01 มกราคม 2562
วันที่ 30 ธันวาคม – 02 มกราคม 2562

ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY ท่าเรือคลาร์กคีย์ ล่องเรือบั๊มพ์โบ๊ทชมวิถีชีวิตริมแม่น้ำสิงคโปร์ อิสระที่มารีน่าเบย์แซนด์ ชมโชว์แสงสีเสียง Wonderful Light Show (more…)

SIN04 ทัวร์สิงคโปร์ ครบสูตร
4 วัน 3 คืน BY SQ

From26,900 บาท

วันที่ 30 ธันวาคม – 02 มกราคม 2562

ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY ท่าเรือคลาร์กคีย์ ล่องเรือบั๊มพ์โบ๊ทชมวิถีชีวิตริมแม่น้ำสิงคโปร์ อิสระที่มารีน่าเบย์แซนด์ ชมโชว์แสงสีเสียง Wonderful Light Show (more…)

SIN05 ทัวร์สิงคโปร์ ครบสูตร
4 วัน 3 คืน BY FD

From25,900 บาท

วันที่ 29 ธันวาคม – 01 มกราคม 2562
วันที่ 30 ธันวาคม – 02 มกราคม 2562

ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY ท่าเรือคลาร์กคีย์ ล่องเรือบั๊มพ์โบ๊ทชมวิถีชีวิตริมแม่น้ำสิงคโปร์ อิสระที่มารีน่าเบย์แซนด์ ชมโชว์แสงสีเสียง Wonderful Light Show (more…)

SIN06 ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SAVE SAVE ราคาเบาเบา
3 วัน 2 คืน BY FD

From16,900 บาท

วันที่ 29 – 31 ธันวาคม 2561
วันที่ 30 ธันวาคม – 01 มกราคม 2562
วันที่ 31 ธันวาคม – 02 มกราคม 2562

GARDEN BY THE BAY วัดเจ้าแม่กวนอิม ชมแสงสีเสียงย่านคลาร์กคีย์ มารีน่าเบย์แซนด์ ชมการแสดงน้ำพุ Wonderful Light Show อิสระเต็นวันหรือเลือกซื้อทัวร์เสริมสวนสนุก (more…)