ทัวร์อังกฤษ

DS01 ทัวร์อังกฤษ UK PANORAMA
9 วัน BY TG

From121,000 บาท

วันที่ 01 – 10 / 08 – 17 / 15 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2562
วันที่ 01 – 10 / 08 – 17 / 15 – 24 มีนาคม 2562
เดือนเมษายน – มิถุนายน 2562

อังกฤษ(England) คาร์ดีฟ (Wales) เอดินเบิร์ก(Scotland) เบลฟาสต์(Norther Ireland) 4 ประเทศที่รวมกันเป็นสหราชอาณาจักร (more…)

DS02 ทัวร์อังกฤษ GREAT BRITAIN
9DAYS BY TG

From105,000 บาท

วันที่ 11 – 19 เมษายน 2562
วันที่ 27 เมษายน – 05 พฤษภาคม 2562
วันที่ 04 – 12 / 18 – 26 พฤษภาคม 2562
เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2562

ลอนดอน สโตนเฮ้นจ์ พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ คาร์ดิ๊ฟ เที่ยวเมืองเบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ เมืองสแตรทฟอร์ด เมืองยอร์ค คลิฟฟอร์ดทาวเวอร์ (more…)

EUR01 ทัวร์อังกฤษ THE BEST OF ENGLAND
8DAYS 5NIGHTS BY TG

From93,900 บาท

วันที่ 11 – 18 เมษายน 2562

เที่ยวลอนดอน ลอนดอนอายส์ ชมสโตนเฮนจ์ เที่ยวเมืองแมนเชสเตอร์ กิน Burger&Lobster และเป็ดย่างโฟรซีซั่นเมนูดัง เที่ยวเมืองยอร์ค ชมวิหารยอร์ค

EUR02 IMPERIAL LONDON อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์
9วัน 6คืน BY TG

From69,000 บาท

วันที่ 06 – 14 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 09 – 17 / 17 – 25 มีนาคม 2562
วันที่ 05 – 13 / 12 – 20 เมษายน 2562
เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2562

เดินเล่นหมู่บ้านที่สวยที่สุดในประเทศอังกฤษBourton On The Water เที่ยวเมืองเอดินบะระ เข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก(Edinburge Castle) (more…)

EUR03 Check in – Windsor อังกฤษ – เวลส์ – สกอตแลนด์
10 วัน 7 คืน BY TG

From72,900 บาท

วันที่ 01 – 10 / 22 – 31 มีนาคม 2562
วันที่ 06 -15 / 11 – 20 เมษายน 2562
วันที่ 30 เมษายน – 09 พฤษภาคม 2562
เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม 2562

เดินทางสู่ประเทศอังกฤษ ชมเสาหินสโตนเฮ้นจ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อนประวัติศาสตร์ เยี่ยมชมชมบ้านเช็คสเปียร์ กวีเอกในอดีต ล่องเรือเลคดิสทริค (more…)

EUR04 Taste of Burger & Lobster อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์
9วัน 6คืน BY TG

From63,900 บาท

วันที่ 09 – 17 / 17 – 25 มีนาคม 2562
วันที่ 05 – 13 / 12 – 20 เมษายน 2562
วันที่ 25 เม.ย. – 3 พ.ค. 2562
เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2562

เที่ยวอังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ ชมบ้านเช็คสเปียร์ เข้าชมความสง่างามของปราสาทเอดินเบิร์ก ถ่ายรูปคู่กับสนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด ชมความงามของมหานครลอนดอน (more…)