ทัวร์อังกฤษ

DS01 ทัวร์อังกฤษ UK PANORAMA
9 วัน BY TG

From121,000 บาท

วันที่ 26 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2562
วันที่ 03 – 12 / 17 – 26 พฤษภาคม 2562

อังกฤษ(England) คาร์ดีฟ (Wales) เอดินเบิร์ก(Scotland) เบลฟาสต์(Norther Ireland) 4 ประเทศที่รวมกันเป็นสหราชอาณาจักร (more…)

DS02 ทัวร์อังกฤษ GREAT BRITAIN
9DAYS BY TG

From107,000 บาท

วันที่ 27 เมษายน – 05 พฤษภาคม 2562
วันที่ 04 – 12 / 18 – 26 พฤษภาคม 2562

ลอนดอน สโตนเฮ้นจ์ พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ คาร์ดิ๊ฟ เที่ยวเมืองเบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ เมืองสแตรทฟอร์ด เมืองยอร์ค คลิฟฟอร์ดทาวเวอร์ (more…)

EUR02 IMPERIAL LONDON อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์
9วัน 6คืน BY TG

From67,900 บาท

วันที่ 16 – 24 / 17 – 25 พฤษภาคม 2562
วันที่ 31 พฤษภาคม – 08 มิถุนายน 2562
วันที่ 21 – 29 มิถุนายน 2562

เดินเล่นหมู่บ้านที่สวยที่สุดในประเทศอังกฤษBourton On The Water เที่ยวเมืองเอดินบะระ เข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก(Edinburge Castle) (more…)

EUR03 Check in – Windsor อังกฤษ – เวลส์ – สกอตแลนด์
10 วัน 7 คืน BY TG

From72,900 บาท

วันที่ 30 เมษายน – 09 พฤษภาคม 2562
วันที่ 10 – 19 พฤษภาคม 2562
วันที่ 24 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2562
เดือนมิถุนายน 2562

เดินทางสู่ประเทศอังกฤษ ชมเสาหินสโตนเฮ้นจ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อนประวัติศาสตร์ เยี่ยมชมชมบ้านเช็คสเปียร์ กวีเอกในอดีต ล่องเรือเลคดิสทริค (more…)

EUR04 Taste of Burger & Lobster อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์
9วัน 6คืน BY TG

From63,900 บาท

วันที่ 16 – 24 พฤษภาคม 2562
วันที่ 31 พฤษภาคม – 08 มิถุนายน 2562
วันที่ 11 – 19 / 21 – 29 มิถุนายน 2562

เที่ยวอังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ ชมบ้านเช็คสเปียร์ เข้าชมความสง่างามของปราสาทเอดินเบิร์ก ถ่ายรูปคู่กับสนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด ชมความงามของมหานครลอนดอน (more…)

EUR05 ENGLAND, ENGLISH AND BRITISH MUSEUM
9วัน 7คืน BY BR

From69,900 บาท

วันที่ 12 – 20 พฤษภาคม 2562
วันที่ 04 – 12 / 12 -20 มิถุนายน 2562

เที่ยวอังกฤษ ชมเสาหินสโตนเฮ้นจ์ พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน เมืองสแตรทฟอร์ด ชมบ้านเช็คสเปียร์ เมืองลิเวอร์พูล (more…)

EUR06 IMPERIAL LONDON อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์
9วัน 6คืน BY TG

From65,900 บาท

วันที่ 05 – 13 / 12 – 20 เมษายน 2562
วันที่ 25 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2562
วันที่ 03 – 11 / 16 – 24 / 17 – 25 พ.ค. 2562
เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2562

เดินทางสู่ประเทศอังกฤษ ชมเสาหินสโตนเฮ้นจ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมบ้านเช็คสเปียร์ กวีผู้โด่งดังของอังกฤษ ล่องเรือเลคดิสทริคชมทัศนียภาพที่สวยงาม (more…)

EUR07 BEST OF ENGLAND
8วัน 5คืน BY TG

From84,900 บาท

วันที่ 13 – 20 พฤษภาคม 2562
วันที่ 15 – 22 มิถุนายน 2562
วีนที่ 13 – 20 กรกฎาคม 2562
เดือนสิงหา – เดือนกันยายน 2562

เที่ยงอังกฤษ ชมสโตนเฮ้นจ์ เมืองบาธ โรงอาบน้ำโรมัน สะพานพัลท์นีย์ Pulteney Bridge ชม เมืองสแตรทฟอร์ด (more…)