Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส

DS01 ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส(Jungfrau)
10 วัน 7 คืน BY TG

From100,500 บาท

วันที่ 30 พ.ย. – 09 ธ.ค. 2560

เที่ยวเกาะเวนิสอันสุดแสนโรแมนติก ชมมหานครแห่งแฟชั่นมิลานเมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก เต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงาม (more…)

DS02 ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส(Jungfrau)
10 วัน 7 คืน BY TG

From106,500 บาท

วันที่ 28 ธ.ค. – 06 ม.ค. 2561

เที่ยวเกาะเวนิสอันสุดแสนโรแมนติก ชมมหานครแห่งแฟชั่นมิลานเมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก เต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงาม (more…)

DS03 ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส(Titlis)
10 วัน BY TG

From98,500 บาท

วันที่ 30 พ.ย. – 09 ธ.ค. 2560

ชมความยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรมแบบโรมันในอิตาลี ล่องเรือตามลาคลองในเวนิส ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติกสวิตเซอร์แลนด์ (more…)

DS04 ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส(Jungfrau)
11 วัน BY TG

From109,500 บาท

วันที่ 02 – 12 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 11 – 21 พฤศจิกายน 2560

นครรัฐวาติกันศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม ลองเรือกอนโดล่าชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส (more…)

DS05 ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส(Jungfrau)
11 วัน BY TG

From116,500 บาท

วันที่ 28 ธ.ค. 60 – 07 ม.ค. 61

นครรัฐวาติกันศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม ลองเรือกอนโดล่าชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส (more…)

DS12 ทัวร์ยุโรป SWISS SCENIC TRAILS
8 DAYS BY TG

From97,500 บาท

วันที่ 11 – 18 พฤศจิกายน 2560

เยือนมรดกโลกอันล้ำค่าที่กรุงเบิร์น ชมความงดงามของยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอล์ป นำท่านผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอป์ด้วยรถไฟสาย Bernina Express (more…)

DS13 ทัวร์ยุโรป GRAND SWISS NEW YEAR
8 DAYS BY TG

From109,000 บาท

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 – 05 มกราคม 2561

ขึ้นยอดเขาริกิ นั้งรถไฟสู่ยูงเฟรายอด พิชิตยอดเขา Glacier 3000 ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น นั้งรถไฟสายกลาเซียร์เอ็กเพรสรถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก (more…)

DS14 ทัวร์ยุโรป WANDERFUL SWISS
9 DAYS BY TG

From136,000 บาท

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 05 มกราคม 2561

เยือนมรดกโลกอันล้ำค่าที่กรุงเบิร์น ชมความงดงามของยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอล์ป ขึ้นยอดเขาริกิ นั้งรถไฟสู่ยูงเฟรายอด (more…)

DS15 ทัวร์ยุโรป SWISS PANORAMA
9 DAYS BY TG

From120,500 บาท

วันที่ 09 – 17 ธันวาคม 2560

สัมผัสความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นและพิชิตยอดเขายูงเฟรา ขึ้นยอดเขาริกิ นั้งรถไฟสู่หมู่บ้านแซร์มัท อาบนำ้แร่เมืองลอยเคอร์บาด

DS16 ทัวร์ยุโรป ROMANTIC SWITZERLAND
10 DAYS BY TG

From129,500 บาท

วันที่ 01 – 10 ธันวาคม 2560

เยือนเมืองเซอร์แมท เมืองที่ได้รับการยกย่องว่าปลอดมลพิษที่ดีของโลก นั่งรถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส สัมผัสกับความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น (more…)

DS18 ทัวร์ยุโรป แกรนด์อิตาลี
9 วัน BY TG

From86,500 บาท

วันที่ 10 – 18 พฤศจิกายน 2560

    เที่ยวอิตาลีแบบเจาะลึก โดดเด่นด้วยมหาวิหารดูโอโม มหาวิหารแบบกอริคใหญ่อันดับสามในยุโรป สัมผัสความเป็นเวนิสด้วยการล่องเรือกอนโดล่า หอเอนปิซ่าสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก (more…)

DS19 ทัวร์ยุโรป แกรนด์อิตาลี
9 วัน BY TG

From99,500 บาท

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 – 06 มกราคม 2561

    เที่ยวอิตาลีแบบเจาะลึก โดดเด่นด้วยมหาวิหารดูโอโม มหาวิหารแบบกอริคใหญ่อันดับสามในยุโรป สัมผัสความเป็นเวนิสด้วยการล่องเรือกอนโดล่า หอเอนปิซ่าสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก (more…)

DS20 ทัวร์ยุโรป AMAZING ITALY
11 DAYS BY TG

From101,400 บาท

วันที่ 17 – 27 พฤศจิกายน 2560

    ชมเมืองปอร์โตฟิโนสวรรค์แห่งเมืองท่า อิตาเลียนริเวียร่า ซิงเคว เทเร่เยือน 5 หมู่บ้านสวยติดทะเล พักบนเกาะคาปรีเมืองตากอากาศโรแมนติก นั้งเรือชมถ้ำบลูกร็อตโต้ (more…)

DS21 ทัวร์ยุโรป Beautiful North Italy
10 DAYS BY TG

From105,500 บาท

วันที่ 24 ธันวาคม 2560 – 02 มกราคม 2561

ทัวร์อิตาลีอิตาเลียนริเวียร่า ซิเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี ชมพิพิธภัณฑ์เฟอร์รารี่ เทือกเขาโดโลไมท์ ทะเลสาบมิซูริน่า และ ทะเลสาบโคโม่

DS22 ทัวร์ยุโรป Romantic France
9 วัน BY TG

From96,500 บาท

วันที่ 30 ธันวาคม 2560 – 07 มกราคม 2561

ทัวร์ฝรั่งเศส ดินแดนแห่งศิลปะอารยธรรมและสวยงามด้วยภาพ นครแห่งแสงสี สวรรค์ของคู่รัก ศูนย์กลางการออกแบบและแฟชั่นของโลก มหานครทันสมัยที่ไม่เคยหยุดนิ่ง

DS23 ทัวร์ยุโรป Bavaria – Tirol
9 Days BY TG

From95,500 บาท

วันที่ 30 ธันวาคม 2560 – 07 มกราคม 2561

อัญมณีล้ำค่ากลางดินแดนยุโรปโรแมนติกในอ้อมกอดของเทือกเขาแอลป็ ร่องรอยอารยะรรมแห่งแค้วนบาวาเรีย และเรืองราวราชวงศ์อับสบูร์อันเกรียงไกรในทิโรล

DS26 ทัวร์ยุโรป Grand Iberia
10 Days BY EK

From110,000 บาท

วันที่ 03 –
12 / 17 – 26 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 01 –
10 ธันวาคม 2560
วันที่ 29 ธันวาคม 2560 – 07 มกราคม 2561

แกรนด์ไอบีเรียดินแดนของนักท่องเที่ยว ริมฝั่งทะเลเมติเตอร์เรเนียน เที่ยวเมืองนิซที่ใหญ่อันดับห้าของฝรั่งเศส ชมปง ดู การ์ (more…)

EUR01 ทัวร์ยุโรป อิตาลี(เวนิส)-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส
8 วัน 5 คืน BY EK

From75,900 บาท

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 – 02 มกราคม 2561

นำท่านเที่ยวเกาะเวนิสอันสุดแสนโรแมนติก ชมมหานครแห่งแฟชั่นมิลานเมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก เต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่สวิตเซอร์แลนด์ แวะเที่ยวลูเซิร์น (more…)

EUR02 ทัวร์ยุโรป อิตาลี(โรม)-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส
(ขึ้นยอดเขาจูงเฟรา) 10 วัน 7 คืน BY EK

From69,900 บาท

วันที่ 21 – 30 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 28 พฤศจิกายน – 07 ธันวาคม 2560
วันที่ 30 พฤศจิกายน – 09 ธันวาคม 2560
วันที่ 25 ธันวาคม 2560 – 03 มกราคม 2561

0ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่นครวาติกัน ประเทศที่เล็กที่สุดในโลก ชม 3 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก โคลอสเซี่ยม หอเอนปิซ่า และหอไอเฟล (more…)

EUR03 ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส
11 วัน BY EK

From104,000 บาท

วันที่ 23 ธันวาคม 2560 – 02 มกราคม 2561
วันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 07 มกราคม 2560

ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่นครวาติกัน ประเทศที่เล็กที่สุดในโลก ชม 3 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก โคลอสเซี่ยม หอเอนปิซ่า และหอไอเฟล (more…)

EUR17 ทัวร์ยุโรป ไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์
7 วัน 4 คืน BY EK

From53,900 บาท

วันที่ 14 – 20 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 29 พฤศจิกายน – 05 ธันวาคม 2560
วันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 03 มกราคม 2561
วันที่ 29 ธันวาคม 2560 – 04 มกราคม 2561

พาเที่ยวกรุงเบิร์น เมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี ที่เมืองมองเรอซ์ เที่ยวเมืองเซอร์แมท (more…)

EUR20 ทัวร์ยุโรป โมโน อิตาลี(เวนิส)
7 วัน 4 คืน BY EK

From38,900 บาท

วันที่ 03 – 09 / 06 – 12 ธันวาคม 2560
วันที่ 27 20 – 26 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 05 มีนาคม 2561
วันที่ 13 – 19 / 20 – 26 มีนาคม 2561

ทัวร์อิตาลี บินลัดฟ้าสู่เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย ดินแดนแสนโรแมนติก มีสมญานามว่าเป็น “ราชินีแห่งทะเล เอเดรียติก” เดินเล่นบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค (more…)