fbpx

ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส

ทัวร์ยุโรป A-EUR01 EUROPE GOLDEN ROUTE อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์(เซอร์แมต) ฝรั่งเศส
9 วัน 6 คืน BY TG

From55,900 บาท

วันที่ 06 – 14 / 15 – 23 ตุลาคม 2562
วันที่ 31 ตุลาคม – 08 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 02 – 10 / 07 – 15 / 09 -17 / 16 – 24 พ.ย. 2562
วันที่ 28 พฤศจิกายน – 06 ธันวาคม 2562

ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่นครวาติกันชม 3 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก โคลอสเซี่ยม หอเอนปิซ่า และหอไอเฟลเที่ยวฟลอเรนซ์เมืองแห่งศิลปะแห่งแคว้นทัสคานีย์ เยือนดินแดนสุดแสนโรแมนติก บนเกาะเวนิส (more…)

ทัวร์ยุโรป A-EUR02 EUROPE CLASSIC REROUTE
9 วัน BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 20 – 28 กันยายน 2562
วันที่ 06 – 14 / 23 – 31 ตุลาคม 2562
วันที่ 03 – 11 / 17 – 25 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 04 – 12 ธันวาคม 2562

เที่ยวมหานครปารีส เมืองที่ไม่เคยหลับไหล เข้าพระราชวังแวร์ซายส์ และล่องเรือแม่น้ำแซน ช้อปปิ้งแบรนด์เนมจากร้านค้าปลอดภาษี ขึ้นเขาจุงฟราว ฉายา Top of Europe (more…)

Amsterdam Netherland

ทัวร์ยุโรป A-EUR03 AMSTERDAM BRUSSELS PARIS เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส
9 วัน 6 คืน BY TG

From58,888 บาท

วันที่ 22 – 30 ตุลาคม 2562
วันที่ 09 – 17 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 02 – 10 ธันวาคม 2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 05 มกราคม 2563

เดินทางสู้เมืองแฟรงก์เฟิร์ตชมสถานีรถไฟแฟรงก์เฟิร์ตต้นฉบับของรถไฟหัวลำโพง ชมมหาวิหารโคโลญอันเก่าแก่ ลิ้มรถกับ ขาหมูเยอรมัน ต้นตำหรับจากประเทศเยอรมัน (more…)

ทัวร์ยุโรป A-EUR04 PANORAMA SWISS WITH 3 MOUNTAINS
7 วัน BY TG

From54,900 บาท

วันที่ 11 – 17 สิงหาคม 2562
วันที่ 02 – 08 / 16 – 22 กันยายน 2562
วันที่ 13 – 19 / 22 – 28 ตุลาคม 2562
วันที่ 15 – 21 / 22 – 28 พฤศจิกายน 2562

พาโนราม่าสวิสพิชิต 3 ยอดเขาเขา นั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นเขาชทานส์เซอร์ฮอร์น (more…)

ทัวร์ยุโรป A-EUR05 SWITZERLAND PARADISE ON EARTH
8 DAYS 5 NIGHTS BY TG

From61,900 บาท

วันที่ 07 – 14 สิงหาคม 2562
วันที่ 02 – 09 กันยายน 2562
วันที่ 27 กันยายน – 04 ตุลาคม 2562
เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562

เที่ยวเมืองลูเซิร์น(Lucerne)แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมเที่ยวเมืองเซอร์แมท(Zermatt)ถ่ายรูปสวยๆกับปราสาทชิลยอง(Chillon castle)ปราสาทโบราณอายุกว่า800ปี (more…)

ทัวร์ยุโรป A-EUR06 GLACIER EXPRESS GRAND TOUR SWITZERLAND
10 DAYS 7 NIGHTS BY TG

From76,900 บาท

วันที่ 09 – 18 กรกฎาคม 2562
วันที่ 05 – 14 สิงหาคม 2562
วันที่ 06 – 15 / 20 – 29 กันยายน 2562
เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2562

ชมน้ำตกไรน์(RhineFall) น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป นั่งรถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส(Glacier Express) รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น(Klien Matterhorn) (more…)

ทัวร์ยุโรป A-EUR07 GRAND TOUR SWITZERLAND
10 DAYS 7 NIGHTS BY TG

From76,900 บาท

วันที่12 – 21 / 16 – 25 / 21 – 30 / 22 – 31 ต.ค. 62
วันที่01 – 10 / 07 – 16 / 14 – 23 / 21 – 30 พ.ย. 62
วันที่02 – 11 / 07 – 16 / 09 – 18 / 27 ธ.ค.62 – 5 ม.ค. 63
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 05 มกราคม 2563

เที่ยวเมืองซูริค ชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ แวะถ่ายรูปกับโบสถ์Munsterสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองเซอร์แมทเมืองแห่งสกีรีสอร์ท (more…)

ทัวร์ยุโรป A-EUR08 BEAUTIFUL VARIETY OF EUROPE STYLES
10 วัน 7 คืน BY EK

From59,900 บาท

วันที่ 06 – 15 / 21 – 30 พ.ย. 62
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563

เที่ยวเกาะเวนิส เมืองแห่งแฟชั่นมิลาน อินเทอร์ลาเก้น กรินเดอร์วาลด์ ยอดเขาจุงเฟรา เซนท์กัลเลน ปราสาทนอยชไวน์สไตน์ มิวนิค ฮัลสตัท เวียนนา ชมพระราชวังเชิร์นบรุนน์ บราติสลาวา เชสกี้ครุมลอฟ ปราก ปราสาทปราก (more…)

ทัวร์ยุโรป A-EUR09 MONO SWISS MEET JUNGFRAU TOP OF EUROPE
7วัน BY TG

From57,300 บาท

วันที่ 11 – 17 สิงหาคม 2562
วันที่ 02 – 08 / 16 – 22 กันยายน 2562
วันที่ 13 – 19 / 22 – 28 ตุลาคม 2562
เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2562

ชมน้ำตกไรน์ ชาฟฮาวเซ่นตามรอยละครดังลิขิตรัก The Crown Princess นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงฟราว Top of Europe ชมศาลาไทยในโลซานน์ (more…)

Matterhorn

ทัวร์ยุโรป A-EUR10 MATTERHORN – SYMBOL OF SWITZERLAND
7 วัน 4 คืน BY TG

From52,900 บาท

วันที่ 21 – 27 ตุลาคม 2562
วันที่ 18 – 24 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 29 พฤศจิกายน – 05 ธันวาคม 2562
เดือนธันวาคม 2562

ทัวร์ยุโรป เยือนดินแดนอากาศบริสุทธิ์ สวิตเซอร์แลนด์ชมความสวยงามจากน้ำตกไรน์ ขึ้นกระเช้าชมยอดเขาทิสลิส สนุกสนานบนลานสกี (more…)

Pont Couverts Bridge

ทัวร์ยุโรป A-EUR11 เยอรมัน สวิต ฝรั่งเศส
8 วัน 5 คืน BY TG

From52,999 บาท

วันที่ 07 – 14 กันยายน 2562
วันที่21 – 28 ตุลาคม 2562
วันที่ 16 – 23 พฤศจิกายน 2562

เดินทางสู่เมืองโฮเฮ็นชวานเกา ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา เมืองลูเซิร์น อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก สะพานไม้ชาเปล (more…)

ทัวร์ยุโรป A-EUR18 Smart series Italy ที่สุดกับอารยธรรมโลกตะวันตก
7 วัน BY TG

From73,000 บาท

วันที่ 18 – 24 พฤษภาคม 2562
วันที่13 – 19 กรกฎาคม 2562
วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 – 02 สิงหาคม 2562
เดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2562

เดินทางสู่ดินแดนแห่งสถาปัตยกรรมของศิลปะ ชมความงามของโคลอสเซียม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกท่านจะได้ใกล้ชิดและสัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ของสิ่งก่อสร้างยุคโบราณ สัมผัสกับบรรยากาศความเป็นราชินีแห่งเอเดรียติก (more…)

ทัวร์ยุโรป A-EUR19 France เที่ยวไม่ตกเทรนด์ กับเมืองแห่งแสงสีและแฟชั่น
7 วัน BY TG

From69,000 บาท

วันที่ 9 – 15 สิงหาคม 2562
วันที่ 20 – 26 กันยายน 2562
วันที่ 11 – 17 / 18 – 24 ตุลาคม 2562
วันที่ 22 – 28 พฤศจิกายน 2562

อิสระท่องเที่ยวกับมหานครปารีสที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้นำของแฟชั่น เช็คอิน ถ่ายรูป สุดเก๋ กับเมืองที่ไม่เคยหลับใหล ชมบรรยากาศสุดแสนจะโรแมนติกในเมืองตูร์ เมืองศูนย์กลางทางด้านการศึกษามาตั้งเเต่ยุคกลาง (more…)

ทัวร์ยุโรป A-EUR20 Swiss สวิตเซอร์แลนด์ดินแดนแห่งรัก
8 วัน BY TG

From95,000 บาท

วันที่ 22 – 29 มิถุนายน 2562
วันที่ 13 – 20 กรกฎาคม 2562
วันที่ 27 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562
เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2562

สัมผัสการเล่นสกี ณ เมืองเซอร์แมท ชมทิวทัศน์มุมกว้างของดินแดนเบอร์นิสโอเบอร์แลนด์ได้สุดสายตาบนยอดเขาโรธอน ลูกาโน่ ดินแดนที่มีพรมแดนติดประเทศอิตาลี (more…)

ทัวร์ยุโรป A-EUR21 The Alps “โดโลไมท์” สวยจนลืมหายใจ
8 วัน BY TG

From78,000 บาท

วันที่ 22 – 29 มิถุนายน 2562
วันที่ 13 – 20 กรกฎาคม 2562
วันที่ 27 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562
เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2562

เดินทางสู่ประเทศที่เต็มไปด้วยศิลปะ การดนตรี สถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ อย่างออสเตรีย ชม“พระราชวังเชินบรุนน์” พระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์ฮับส์บูร์ก เมืองคอร์ติน่า ดิ แอมเปซโซ หัวใจของเขตโดโลไมท์ แห่งแอลป์อิตาลี พร้อม ล่องเรือทะเลสาบเบลด (more…)

ทัวร์ยุโรป A-EUR22 EUROPE CLASSIC อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
10 วัน 7 คืน BY EK

From65,900 บาท

วันที่ 11 – 20 มิถุนายน 2562
วันที่ 09 – 18 กรกฎาคม 2562
วันที่ 23 กรกฎาคม – 01 สิงหาคม 2562
เดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2562

เยือนดินแดนสุดแสนโรแมนติก เกาะเวนิส (Venice) ล่องเรือกอนโดล่าสัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติก ตื่นตาตื่นใจกับพระราชวังแวร์ซายส์ (more…)

venice Italy

ทัวร์ยุโรป A-EUR23 ITALY IN YOUR AREA อิตาลี
8 วัน 5 คืน BY TG

From49,900 บาท

วันที่ 09 – 16 / 16 – 23 / 23 – 30 ก.ย. 62
วันที่ 11 – 18 / 18 – 25 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 – 02 ธันวาคม 2562
เดือนธันวาคม 2562 – เดือนมกราคม 2563

เยือนดินแดนสุดแสนโรแมนติก เกาะเวนิส (Venice) ล่องเรือกอนโดล่าสัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติก มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) จัตุรัสกลางเมือง Pizza (more…)

ทัวร์ยุโรป A-EUR24 GRAND SOUTHERN ITALY อิตาลีใต้
8 วัน 5 คืน BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 10 – 17 / 22 – 29 ตุลาคม 2562
วันที่ 02 – 09 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 05 – 12 ธันวาคม 2562

เยือนดินแดนสุดแสนโรแมนติก กรุงโรม สเปอร์ลอนกา คาปัว เนเปิ้ล พักบนเกาะคาปรี 1 คืน ซอร์เรนโต้ โพสิตาโน่ อมาลฟี่โคสท์ ซาเลอร์โน ปอมเปอี เมืองโบราณปอมเปอี ช้อปปิ้งสินค้าที่ OUTLET กรุงโรม (more…)