ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส

A-EUR01 ITALY – SWITZERLAND – FRANCE
10 วัน 7คืน BY TG

From112,900 บาท

วันที่ 13 – 22 ตุลาคม 2561

มหานครปารีสเมืองที่ไม่เคยหลับไหล เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์และล่องเรือแม่น้ำแซนช้อปปิ้งแบรนด์เนมจากร้านค้าปลอดภาษี (more…)

A-EUR02 ทัวร์ยุโรป EUROPE CLASSIC REROUTE ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี
9 วัน BY TG

From60,500 บาท

วันที่ 22 – 30 ตุลาคม 2561
วันที่ 19 – 27 พศจิกายน 2561
วันที่ 03 – 11 ธันวาคม 2561

มหานครปารีสเมืองที่ไม่เคยหลับไหล เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์และล่องเรือแม่น้ำแซนช้อปปิ้งแบรนด์เนมจากร้านค้าปลอดภาษี (more…)

A-EUR03 ทัวร์ยุโรป EUROPE CLASSIC อิตาลี(โรม)- สวิส(จุงเฟรา) ฝรั่งเศส
10 วัน 7 คืน BY TG

From72,900 บาท

วันที่ 04 – 13 ตุลาคม 2561
วันที่ 25 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 03 – 12 / 10 – 19 / 17 – 26 พ.ย. 2561
เดือนพฤศจิกายน – วันขึ้นปีใหม่ 2562

ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) ที่นครวาติกัน ชม 3 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก โคลอสเซี่ยม หอเอนปิซ่า และหอไอเฟล (more…)

A-EUR04 ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
10 วัน 7 คืน BY TG

From78,900 บาท

วันที่ 10 – 19 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 24 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2561
วันที่ 25 ธันวาคม 2561 – 03 มกราคม 2562
วันขึ้นปีใหม่ 2562

ชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่นครวาติกัน ชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลกโคลอสเซี่ยม หอเอนปิซ่า และหอไอเฟล เยือนดินแดนสุดแสนโรแมนติกบนเกาะเวนิส (more…)

A-EUR05 ทัวร์ยุโรป The Montparnasse ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์
7 วัน 4 คืน BY EK

From42,900 บาท

วันที่ 11 – 17 / 18 – 24 กันยายน 2561
วันที่ 25 กันยายน – 01 ตุลาคม 2561
วันที่ 02 – 08 / 09 – 15 ตุลาคม 2561
วันที่ 16 – 22 / 23 – 29 ตุลาคม 2561

ขึ้นหอคอย มงต์ปาร์นาส(Montparnasse Tower)แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงปารีส ชมวิวกรุงปารีส 360 องศา (more…)

A-EUR06 ทัวร์ยุโรป HILIGHT SWISS
7 วัน 5 คืน BY LX

From69,900 บาท

วันที่ 11 – 17 / 25 – 31 ตุลาคม 2561
วันที่ 02 – 08 พฤศจิกายน 2561

เที่ยวกรุงเบิร์น เมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก ถ่ายรูปกับน้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวาตามรอยเสด็จประพาส ประทับของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ (more…)

A-EUR07 ทัวร์ยุโรป LA PETITE FRANCE E AND ZUGSPITZE เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์
7 วัน 5 คืน BY TG

From59,888 บาท

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 – 02 มกราคม 2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2561 – 04 มกราคม 2562
วันที่ 30 ธันวาคม 2561 – 06 มกราคม 2562
วันที่ 10 – 17 / 24 – 31 มกราคม 2562

บินตรงสู่มหานครมิวนิค เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบปราสาทดิสนีย์แลนด์ ชมความงามยอดเขาซุกสปิตเซ่ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี (more…)

A-EUR08 ทัวร์ยุโรป FRANCE NORMANDY – PARIS
8วัน 5 คืน BY TG

From56,900 บาท

วันที่ 29 พฤศจิกายน – 06 ธันวาคม 2561
วันที่ 30 พฤศจิกายน – 07 ธันวาคม 2561
วันที่ 19 – 26 มกราคม 2562
เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2562

เยือนแคว้นนอร์มังดี เที่ยวเมืองรูอ็องอดีตเมืองหลวงแห่งนอร์มังดี เยือนดินแดน Queen of the Norman beaches ณ เมืองโดวิลล์เมืองชายทะเลระดับ 5ดาว (more…)

A-EUR09 ทัวร์ยุโรป EUROPE CLASSIC REROUTE WINTER
10 วัน 7คืนBY TG

From76,900 บาท

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 – 01 มกราคม 2562

เทียวมหานครปารีสเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ และล่องเรือแม่น้ำแซน
ช้อปปิ้งสินค้าจาก One Nation Paris Outlet ขึ้นเขาจุงฟราว (more…)

A-EUR10 ทัวร์ยุโรป HELLO MILAN, TITLIST & EIFFEL TOWER
8 วัน 5 คืนBY TG

From72,888 บาท

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 – 01 มกราคม 2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2561 – 04 มกราคม 2562

บินลัดฟ้าสู่มหานครมิลาน เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก พร้อมเต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่สวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวปารีสเมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก (more…)

B-EUR08 ทัวร์ยุโรป BEAUTIFUL ROMANCE ออสเตรีย เยอรมนี สวิส อิตาลี
10 วัน 7คืนBY TG

From63,900 บาท

วันที่ 04 – 13 / 11 – 20 ตุลาคม 2561
วันที่ 15 – 24 พฤศจิกายน
วันที่ 22 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2561
วันที่ 06 – 15 ธันวาคม 2561

ชมพระราชวังเชินบรุนน์ เต็มอิ่มกับธรรมชาติที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (more…)

B-EUR17 AMAZING EAST EUROPE เยอรมัน-สโลวีเนีย-สโลวัค-ออสเตรีย
10 DAYS 7 NIGHTS BY TG

From88,500 บาท

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 – 03 มกราคม 2562

สัมผัสหิมะบนยอดเขาเขาซุกสปิตเซ่-ถ่ายรูปกับมุมสุดฮิตกับ View Point ในฮอลสตัท ชมปราสาทดังนอยชวานสไตน์ (more…)

B-EUR21 ทัวร์ยุโรปตะวันออก HELLO EUROPEAN (อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี เชก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย)
9 วัน 6 คืน BY EK

From65,900 บาท

วันที่ 07 – 15 ตุลาคม 2561
วันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 04 มกราคม 2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2561 – 05 มกราคม 2562

เที่ยวมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก พักเมืองอินเทอร์ลาเก้น (Interlaken ) และลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม พาขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) (more…)

DS01 ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส(Jungfrau)
10 วัน 7 คืน BY TG

From98,000 บาท

วันที่ 06 – 15 กันยายน 2561
วันที่ 20 – 29 ตุลาคม 2561
วันที่ 01 – 10 / 04 – 13 ธันวาคม 2561

เที่ยวเกาะเวนิสอันสุดแสนโรแมนติก ชมมหานครแห่งแฟชั่นมิลานเมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก เต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงาม (more…)

DS02 ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส (Jungfrau)
11 วัน BY TG

From107,000 บาท

วันที่ 27 ตุลาคม – 06 พฤศจิกายน 2561
เดือนพฤศจิกายน 2561 – มีนาคม 2562

นครรัฐวาติกันศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม ลองเรือกอนโดล่าชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส (more…)

DS03 ทัวร์ยุโรป GRAND SWISS
9 วัน BY TG

From128,000 บาท

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 – 05 มกราคม 2562

เดินทางสู่เมืองลูเซิรน์ นั่งรถไฟไต่เขาสู่ยอดเขาริกิ พิชิตยอดเขาจุงเฟราเพลิดเพลินกับการอาบน้ำแร่ธรรมชาติโด่งดังที่สุดในเขตเทือกเขาแอลป์ (more…)

DS06 ทัวร์ยุโรป SWISS PANORAMA
9 DAYS BY TG

From116,000 บาท

วันที่ 12 – 20 / 19 – 27 มกราคม 2562
วันที่ 26 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 02 – 10 / 09 – 17 / 16 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2562

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ สัมผัสความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นและพิชิตยอดเขายูงเฟรา ขึ้นยอดเขาริกิ นั้งรถไฟสู่หมู่บ้านแซร์มัท อาบนำ้แร่เมืองลอยเคอร์บาด

DS11 ทัวร์ยุโรป GRAND ITALY
9 DAYS BY TG

From81,000 บาท

วันที่ 12 – 20 / 19 – 27 ตุลาคม 2561
วันที่ 16 – 24 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 07 – 15 ธันวาคม 2561
เดือนมกราคม 2562

มิลาน มหาวิหารดูโอโม เมืองเวอโรน่า จังหวัดเวเนเซีย เกาะเวนิส เมืองปิซ่า หอเอนปิซ่า นครฟลอเร้นซ์ จัตุรัสซินญอเรีย เมืองนาโปลี เกาะคาปรี (more…)

DS13 ทัวร์ยุโรป AMAZING ITALY
11 DAYS BY TG

From96,000 บาท

วันที่ 05 – 15 / 12 – 22 ตุลาคม 2561
วันที่ 02 – 12 / 09 – 19 / 16 – 26 พ.ย. 2561
วันที่ 23 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2561
เดือนพฤศจิกายน 2561 – เดือนมกราคม 2562

มิลาน เจนัว อิตาเลียนริเวียร่า ปอร์โตฟิโน่ ซานตา-มาร์เกริต้า ซิงเคว-เทเร่ นครฟลอเร้นซ์ จตุรัสซินญอเรีย นั่งรถไฟด่วนสู่นาโปลี พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี (more…)

DS15 ทัวร์ยุโรป BEAUTIFUL NORTH ITALY
10 DAYS BY TG

From86,000 บาท

วันที่ 07 – 16 / 14 – 23 / 21 – 30 ต.ค. 2561
วันที่ 02 – 09 / 11 – 20 / 18 – 27 พ.ย. 2561
วันที่ 30 พฤศจิกายน – 09 ธันวาคม 2561
เดือนมกราคม 2562

มิลาน เมืองเจนัว เมืองปอร์โตฟิโน่ เมืองซานตา-มาร์เกริตา ซิงเคว-เทเร่ เมืองเมโดนา พิพิธภัณฑ์ Enzo Ferrari เมืองซีร์มิโอเน่ เทือกเขาโดโลไมท์ (more…)

DS16 ทัวร์ยุโรป ROMANTIC SWISS
8 วัน BY TG

From120,000 บาท

วันที่ 12 – 21 ตุลาคม 2561

เที่ยวซูริค สวิตเซอร์แลนด์ดินแดนที่สวยงามราวกับภาพฝัน ทะเลสาบเลคโคโม่
นั่งรถไฟสู่ยูงเฟรายอค – เลาเทรอบรุนเน่น – อินเทอลาเก้น รับประทานอาหาที่ภัตตาคารรบนยอดเขา

EUR01 ทัวร์ยุโรป SWITZERLAND PARADISE ON EARTH
8 DAYS 5 NIGHTS BY TG

From65,900 บาท

เดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2561

เที่ยวเมืองลูเซิร์น(Lucerne)แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมเที่ยวเมืองเซอร์แมท(Zermatt)ถ่ายรูปสวยๆกับปราสาทชิลยอง(Chillon castle)ปราสาทโบราณอายุกว่า800ปี (more…)

EUR02 ทัวร์ยุโรป BEAUTIFUL ITALY
9 DAYS 6 NIGHTS BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 23 – 31 ธันวาคม 2561

ทัวร์อิตาลี ชมเมืองปอร์โตฟิโนสวรรค์แห่งเมืองท่า อิตาเลียนริเวียร่า ซิงเคว เทเร่เยือน 5 หมู่บ้านสวยติดทะเล พักบนเกาะคาปรีเมืองตากอากาศโรแมนติก นั้งเรือชมถ้ำบลูกร็อตโต้ (more…)

EUR03 ทัวร์ยุโรป MONO SWISS
7 วัน 4 คืน BY TG

From57,900 บาท

วันที่ 31ตุลาคม – 06 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 05 – 11 / 12 – 18 / 19 -25 พ.ย. 2561
วันที่ 26 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2561
วันที่ 30 พฤศจิกายน – 06 ธันวาคม 2561

ชมน้ำตกไรน์ ชาฟฮาวเซ่นนั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงฟราว Top of Europe
ชมศาลาไทยในโลซานน์ พักเซอร์แมทเมืองในหุบเขาบรรยากาศชวนฝัน (more…)

EUR04 ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส
8 วัน 5 คืน BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 01 – 08 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 26 ธันวาคม – 02 มกราคม 2562
วันที่ 28 ธันวาคม – 04 มกราคม 2562
วันที่ 29 ธันวาคม – 05 มกราคม 2562

เมืองซูริคถ่ายรูปคู่กับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ เมืองลูเซิร์นสิงโตหินแกะสลักสะพานไม้ชาเปล อินเทอร์ลาเกน เมืองกรินเดอวาลด์ ขึ้นสู่ยอดเขาจุงเฟรา (more…)

EUR05 ทัวร์ยุโรป อิตาลี่ ITALY CINQUE TERRE
8 วัน 5 คืน BY TG

From55,900 บาท

วันที่ 19 – 26 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 26 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2561
วันที่ 25 ธันวาคม 2561 – 01 มกราคม 2562

เดินเล่นที่เมืองมิลานมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก เดินทางสู่ดินแดนทั้งห้าแห่งชิงเกวเตรเร เดินเล่นบริเวณจัตุรัสซานมาร์โคบนเกาะเวนิส ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า (more…)

EUR06 ทัวร์ยุโรป อิตาลี GRAND ITALY – CINQUE TERRE
9 วัน 6 คืน BY TG

From90,900 บาท

วันที่ 12 – 20 ตุลาคม 2561

ซีร์มิโอเน่เมืองUNSEENของอิตาลี เมืองเวโรน่าชมบ้านจูเลียต นั่งรถไฟท้องถิ่นเดินทางสู่ดินแดนชิงเกวเตรเร (more…)

EUR07 ทัวร์ยุโรป อิตาลี NORTH ITALY
8 วัน BY TG

From70,000 บาท

วันที่ 02 – 09 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 04 – 11 ธันวาคม 2561

เที่ยวปอร์โตฟิโนสวรรค์แห่งเมืองท่า ซิงเกวเตเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิดาลี (more…)