ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส

A-EUR01 ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส – อิตาลี (ริเวียร่า)
8 วัน 5 คืน BY EK

From49,900 บาท

วันที่ 07 – 14 / 21 – 28 พฤษภาคม 2562

เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบโกต ดาซูร์ หรือรู้จักกันในนาม “เฟรนซ์ ริเวียร่า”(La Riviera Française) เลาะชายฝั่งทะเล ณ เมืองชื่อดัง เจนัว – มอนเตคาร์โล – นีซ – คานส์ (more…)

A-EUR02 ทัวร์ยุโรป โมโน อิตาลี (เวนิส)
8 วัน 5 คืน BY EK

From43,888 บาท

วันที่ 28 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2562

บินลัดฟ้าสู่เกาะเวนิส ดินแดนแสนโรแมนติก เดินเล่นบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค ช้อปปิ้งสนุกๆที่มิลานเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก เที่ยวเมืองเซียน่าอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก (more…)

A-EUR03 ทัวร์ยุโรป EUROPE CLASSIC อิตาลี(โรม)- สวิส(จุงเฟรา) ฝรั่งเศส
10 วัน 7 คืน BY TG

From77,900 บาท

วันที่ 04 – 13 / 14 – 23 / 18 – 27 พ.ค. 2562
วันที่ 01 – 10 มิถุนายน 2562
วันที่ 22 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2562

ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) ที่นครวาติกัน ชม 3 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก โคลอสเซี่ยม หอเอนปิซ่า และหอไอเฟล (more…)

A-EUR05 ทัวร์ยุโรป PANORAMA SWISS WITH 3 MOUNTAINS
7 วัน BY TG

From54,900 บาท

วันที่ 11 – 17 สิงหาคม 2562
วันที่ 02 – 08 / 16 – 22 กันยายน 2562
วันที่ 13 – 19 / 22 – 28 ตุลาคม 2562
วันที่ 15 – 21 / 22 – 28 พฤศจิกายน 2562

พาโนราม่าสวิสพิชิต 3 ยอดเขาเขา นั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นเขาชทานส์เซอร์ฮอร์น (more…)

A-EUR13 ทัวร์ยุโรป SWITZERLAND PARADISE ON EARTH
8 DAYS 5 NIGHTS BY TG

From69,900 บาท

วันที่ 27 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2562

เที่ยวเมืองลูเซิร์น(Lucerne)แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมเที่ยวเมืองเซอร์แมท(Zermatt)ถ่ายรูปสวยๆกับปราสาทชิลยอง(Chillon castle)ปราสาทโบราณอายุกว่า800ปี (more…)

A-EUR15 ทัวร์ยุโรป GLACIER EXPRESS GRAND TOUR SWITZERLAND
10 DAYS 7 NIGHTS BY TG

From76,900 บาท

วันที่ 09 – 18 กรกฎาคม 2562
วันที่ 05 – 14 สิงหาคม 2562
วันที่ 06 – 15 / 20 – 29 กันยายน 2562
เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2562

ชมน้ำตกไรน์(RhineFall) น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป นั่งรถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส(Glacier Express) รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น(Klien Matterhorn) (more…)

A-EUR16 ทัวร์ยุโรป SWITZERLAND GRAND TOUR
9 DAYS 6 NIGHTS BY TG

From76,900 บาท

วันที่ 27 มิถุนายน – 05 กรกฎาคม 2562

เที่ยวเมืองซูริค ชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ ชมนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม แวะถ่ายรูปกับโบสถ์ Munsterสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองเซอร์แมทเมืองแห่งสกีรีสอร์ท (more…)

A-EUR19 ทัวร์ยุโรป Good Choice Holidays อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
7 DAYS 4 NIGHTS BY W5

From45,900 บาท

วันที่ 04 – 10 / 11 – 17พฤษภาคม 2562
วันที่ 18 – 24 / 25 – 31 พฤษภาคม 2562

เที่ยวยุโรป ถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน หมู่บ้านแองเกิ้ลเบิร์ก ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าเพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามระหว่างทางสู่ยอดเขาทิตลิส ชมถ้ำน้ำแข็ง Ice Grotto เพลิดเพลินสนุกสนานกับการเล่นหิมะบนลานสกี (more…)

A-EUR20 ทัวร์ยุโรป THE MAGIC OF SWITZERLAND
9 วัน 6 คืน BY EK

From75,900 บาท

วันที่ 03 – 11 / 17 – 25 พฤษภาคม 2562

เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน ชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ เมืองลูเซิร์น ชมสะพานไม้ชาเปลทอดข้ามผ่านแม่น้ำรอยส์ (more…)

A-EUR21 ทัวร์ยุโรป 4 COUNTRIES IN LOVE อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี ออสเตรีย
10 วัน 7 คืน BY TG

From72,900 บาท

วันที่ 30 พฤษภาคม – 08 มิถุนายน 2562
วันที่ 06 – 15 มิถุนายน 2562

ชมความยิ่งใหญ่ในอดีตของสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม นครรัฐวาติกัน ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ชมหอเอนปิซ่า (more…)

A-EUR25 ทัวร์ยุโรป THIS IS SWITZERLAND AND JAMES BOND 007 สวิตเซอร์แลนด์
7 วัน 4 คืน BY QR

From53,900 บาท

วันที่ 13 – 19 / 21 – 27 พฤษภาคม 2562
วันที่ 28 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2562

ชมความงามของน้ำตกไรน์ เมืองสไตน์แอมไรน์ มหาวิหารเซนท์กัลเลน ชมหอสมุดโบราณ(Abbey Library)อลังการและเก่าแก่ที่สุดในโลกที่เซนท์กัลเลน เมืองวาดุซ (more…)

A-EUR26 ทัวร์ยุโรป GLACIER SWITZERLAND
7 วัน 4 คืน BY TG

From66,900 บาท

วันที่ 24 – 30 พฤษภาคม 2562
วันที่ 01 – 07 / 13 – 19 มิถุนายน 2562

กรุงเบิร์น ชมบ่อหมีสีน้ำตาล ชมนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม เมืองโลซานน์ ขึ้นกระเช้ายักษ์สู่เขากลาเซียร์ 3000 เมืองเซอร์แมท (more…)

A-EUR27 ทัวร์ยุโรป GONDOLA RIDE ,VADUZ AND RAPPERSWIL-JONA อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์
8 วัน 5 คืน BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 14 – 21 พฤษภาคม 2562
วันที่ 25 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2562
วันที่ 08 – 15 / 22 – 29 มิถุนายน 2562

กรุงโรม นครรัฐวาติกัน ชมมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม ชมจัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย ชมมหาวิหารดูโอโมที่งดงามและหอเอนแห่งเมืองปิซ่า (more…)

A-EUR29 ทัวร์ยุโรป SAY HI MOUNT RIGI AND LOUVER MUSEUM อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์
10 วัน 7 คืน BY TG

From69,900 บาท

วันที่ 06 – 15 พฤษภาคม 2562
วันที่ 24 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2562

เมืองมิลาน ชมแกลเลอรีวิคเตอร์เอ็มมานูเอล เที่ยวชมเมืองวาดุซ เมืองลูเซิร์น ชมสะพานไม้ชาเปลทอดข้ามผ่านแม่น้ำรอยส์ (more…)

A-EUR30 ทัวร์ยุโรป ROMANTIC TRIP IN ITALY AND SWISS
8วัน 5 คืน BY TG

From68,900 บาท

วันที่ 08 – 15 / 13 – 20 / 22 – 29 พ.ค. 2562
วันที่ 17 – 24 มิถุนายน 2562

เมืองมิลาน ชมแกลเลอรีวิคเตอร์เอ็มมานูเอล เมืองเซอร์แมท สัมผัสกับความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น เมืองเจนีวา เมืองโลซานน์ ชมเมืองเวเว่ย์ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส (more…)

A-EUR31 ทัวร์ยุโรป Paris , Jungfrau and Neuschwanstein Castle ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี
9 วัน 6 คืน BY TG

From69,900 บาท

วันที่ 31 พฤษภาคม – 08 มิถุนายน 2562
วันที่ 20 – 28 มิถุนายน 2562

ชมมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส อายุกว่า 800 ปี ล่องเรือบาโตมุช ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมคลาสสิคของอาคารตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำแซนด์ (more…)

A-EUR32 ทัวร์ยุโรป MONT SAINT – MICHEL, TOURS AND MT.TITLIS ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์
8วัน 5 คืน BY TG

From65,900 บาท

วันที่ 24 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2562

ชมมหาวิหารรูอ็อง เมืองโดวิลล์ ชมมหาวิหารมงต์แซงต์มิเชล ชมความสวยงามของปราสาทเชอนงโซ ปราสาทชอมบอร์ด มหานครปารีส (more…)

A-EUR33 ทัวร์ยุโรป ITALY – DOLOMITES ALPS
9 วัน 6 คืน BY TG

From62,900 บาท

วันที่ 21 – 29 มิถุนายน 2562

บินตรงสู่ประเทศอิตาลี ชมความงดงามอันน่าอัศจรรย์ ของสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ของมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (more…)

A-EUR34 ทัวร์ยุโรป RIGI AND ZERMATT อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส
11 วัน 8 คืน BY TG

From83,900 บาท

วันที่ 06 – 16 / 20 – 30 มิถุนายน 2562

ชมมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ชมความยิ่งใหญ่ของสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ (more…)

A-EUR35 ทัวร์ยุโรป BELGIUM DUTCH AND JUNGFRAUJOCH อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ (จุงเฟรา) ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์
10 วัน 7 คืน BY TG

From72,900 บาท

วันที่ 13 – 22 พฤษภาคม 2562
วันที่ 24 พฤาภาคม – 02 มิถุนายน 2562
วันที่ 12 – 21 มิถุนายน 2562

เมืองมิลาน ชมแกลเลอรีวิคเตอร์เอ็มมานูเอล จัตุรัสกลางเมืองPizza Vecchia ชมเมืองวาดุซ ชมสะพานไม้ชาเปลทอดข้ามผ่านแม่น้ำรอยส์ (more…)

A-EUR36 ทัวร์ยุโรป อยากหยุดตะวัน ไว้ที่อะมัลฟี่ อิตาลี
7 วัน 4 คืน BY EK

From39,900 บาท

วันที่ 12 – 18 พฤษภาคม 2562
วันที่ 28 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2562

ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิสสู่เกาะเวนิส ชมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน แกลเลอรี่วิคเตอร์เอ็มมานูเอล ชมจัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า (more…)

A-EUR37 ทัวร์ยุโรป Pisa, Dolomites Alps and Innbruck อิตาลี ออสเตรีย เยอรมนี
8 วัน 5 คืน BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 23 – 30 มิถุนายน 2562

นครรัฐวาติกัน ชมมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ชมความยิ่งใหญ่ของสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม เมืองปิซ่า มหาวิหารดูโอโมและหอเอนแห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก (more…)

A-EUR38 ทัวร์ยุโรป เวนิสเจ็ดสี มิลานเจ็ดแสง อิตาลี
7 วัน 4 คืน BY EK

From39,900 บาท

วันที่ 09 – 15 พฤษภาคม 2562
วันที่ 18 – 24 พฤษภาคม 2562

เกาะเวนิส เมืองเวโรน่า มความยิ่งใหญ่และอลังการของมหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย ชมมหาวิหารดูโอโมที่งดงามและหอเอนปิซ่า (more…)

A-EUR39 ทัวร์ยุโรป Awaken To The Fascinating Countries อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
9 วัน 6 คืน BY EK

From63,900 บาท

วันที่ 27 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 2562

ชมทะเลสาบโคโม่ LAKE COMO ทะเลสาบสวยที่สุดในประเทศอิตาลี ชมสะพานไม้ชาเปล สะพานไม้ยาวข้ามผ่านแม่น้ำรอยส์สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น (more…)

A-EUR40 ทัวร์ยุโรป France Switzerland Italy
9 วัน 6 คืน BY EK

From57,900 บาท

วันที่ 30 เมษายน – 08 พฤษภาคม 2562
วันที่ 07 – 15 / 14 – 22 / 21 – 29 พ.ค. 2562
วันที่ 28 พฤษภาคม – 05 มิถุนายน 2562

มหานครปารีส แวะถ่ายภาพคู่กับประตูชัยอาร์คเดอทรียงฟ์ หอไอเฟล ล่องเรือแม่น้ำแซนไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส มหาวิหารแรงส์ (more…)

A-EUR41 ทัวร์ยุโรป FRANCE BELGIUM NETHERLANDS
8 วัน 5 คืน BY EK

From45,900 บาท

วันที่ 26 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2562
วันที่ 03 – 10 / 06 – 13 / 07 – 14 พ.ค. 2562
วันที่ 10 – 17 / 11 – 18 พฤษภาคม 2562
วันที่ 12 – 19 / 14 – 21 พฤษภาคม 2562

เที่ยวชมเมืองปารีส เก็บภาพความประทับใจคู่กับหอไอเฟล สัญลักษณ์ของเมือง เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของเมืองบรูจจ์ ล่องเรือชมทัศนียภาพของเมืองกีร์ธฮอร์น เมืองแห่งคลองที่ไร้ถนน (more…)