Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส

A-EUR01 ทัวร์ยุโรป อิตาลี(เวนิส)-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส
8 วัน 5 คืน BY EK

From55,900 บาท

วันที่ 02 – 09 / 23 – 30 กรกฎาคม 2561
วันที่ 06 – 13 / 11 – 18 สิงหาคม 2561

นำท่านเที่ยวเกาะเวนิสอันสุดแสนโรแมนติก ชมมหานครแห่งแฟชั่นมิลานเมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก เต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่สวิตเซอร์แลนด์ แวะเที่ยวลูเซิร์น (more…)

A-EUR03 ทัวร์ยุโรป EUROPE CLASSIC อิตาลี(โรม)-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส
(ขึ้นยอดเขาจูงเฟรา) 10 วัน 7 คืน BY TG

From69,900 บาท

เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม 2561

ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่นครวาติกัน ประเทศที่เล็กที่สุดในโลก ชม 3 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก โคลอสเซี่ยม หอเอนปิซ่า และหอไอเฟล (more…)

A-EUR05 ทัวร์ยุโรป EUROPE CLASSIC REROUTE ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี
9 วัน BY TG

From59,500 บาท

วันที่ 21 – 29 กันยายน 2561
วันที่ 22 – 30 ตุลาคม 2561
วันที่ 19 – 27 พศจิกายน 2561
วันที่ 03 – 11 ธันวาคม 2561

มหานครปารีสเมืองที่ไม่เคยหลับไหล เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์และล่องเรือแม่น้ำแซนช้อปปิ้งแบรนด์เนมจากร้านค้าปลอดภาษี (more…)

A-EUR07 ทัวร์ยุโรป GRAND SWISS
8 วัน 5 คืน BY TG

From75,900 บาท

วันที่ 25 สิงหาคม – 01 กันยายน 2561
วันที่ 08 – 15 กันยายน 2561
วันที่ 28 กันยายน – 05 ตุลาคม 2561

ซูริค(สวิตเซอร์แลนด์) จัตุรัสปาลาเดพลาทซ์ นั่งรถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส เมืองเซอร์แมท ยอดเขาแมททอร์ฮอร์น เมืองเวเว่ย์ เมืองโลซานน์ (more…)

A-EUR08 ทัวร์ยุโรป Switzerland CHILL OUT
9 วัน 6 คืน BY TG

From75,900 บาท

วันที่ 06 – 14 กรกฎาคม 2561
วันที่ 27 กรกฎาคม – 04 สิงหาคม 2561
วันที่ 07 – 15 สิงหาคม 2561
เดือนกันยายน 2561

เยือนเมืองชาฟเฮาเซ่น เพื่อชมน้ำตกไรน์ เที่ยวเมืองลูเซิร์น(Lucerne) แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์(Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” พิชิต2เขา (more…)

A-EUR10 ทัวร์ยุโรป Lost in Wonder Villages อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์
9 วัน 6 คืน BY EK

From60,900 บาท

วันที่ 20 – 28 กรกฎาคม 2561
วันที่ 07 – 15 สิงหาคม 2561

นครมิลาน(Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก เที่ยวเมืองลูเซิร์น(Lucerne) ขึ้นกะเช้าพิชิตยอดเขาทิตลิส(Tilis) ปารีส(Paris)เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก (more…)

A-EUR12 ทัวร์ยุโรป ไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์
7 วัน 4 คืน BY EK

From59,900 บาท

วันที่ 11 – 17 / 23 – 29 กรกฎาคม 2561
วันที่ 26 กรกฎาคม – 01 สิงหาคม 2561

พาเที่ยวกรุงเบิร์น เมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี ที่เมืองมองเรอซ์ เที่ยวเมืองเซอร์แมท (more…)

DS01 ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส(Jungfrau)
10 วัน 7 คืน BY TG

From99,000 บาท

วันที่ 06 – 15 กันยายน 2561
วันที่ 20 – 29 ตุลาคม 2561
วันที่ 01 – 10 / 04 – 13 ธันวาคม 2561

เที่ยวเกาะเวนิสอันสุดแสนโรแมนติก ชมมหานครแห่งแฟชั่นมิลานเมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก เต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงาม (more…)

DS03 ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส(Jungfrau)
11 วัน BY TG

From119,500 บาท

เดือน มิถุนายน – ธันวาคม 2561

นครรัฐวาติกันศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม ลองเรือกอนโดล่าชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส (more…)

DS05 ทัวร์ยุโรป SWISS SCENIC TRAILS
8 DAYS BY TG

From105,500 บาท

วันที่ 07 – 17 กรกฎาคม 2561
วันที่ 11 – 18 สิงหาคม 2561

เยือนมรดกโลกอันล้ำค่าที่กรุงเบิร์น ชมความงดงามของยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอล์ป นำท่านผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอป์ด้วยรถไฟสาย Bernina Express (more…)

DS06 ทัวร์ยุโรป SWISS PANORAMA
9 DAYS BY TG

From115,000 บาท

วันที่ 21 – 25 กรกฎาคม 2561
วันที่ 12 -20 สิงหาคม 2561

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ สัมผัสความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นและพิชิตยอดเขายูงเฟรา ขึ้นยอดเขาริกิ นั้งรถไฟสู่หมู่บ้านแซร์มัท อาบนำ้แร่เมืองลอยเคอร์บาด

DS07 ทัวร์ยุโรป ROMANTIC SWITZERLAND
10 DAYS BY TG

From129,000 บาท

วันที่ 01- 10 มิถุนายน 2561

ทัวร์ยุโรป เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ เยือนเมืองเซอร์แมท เมืองที่ได้รับการยกย่องว่าปลอดมลพิษที่ดีของโลก นั่งรถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส สัมผัสกับความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น (more…)

DS09 ทัวร์ยุโรป แกรนด์อิตาลี
9 วัน BY TG

From96,500 บาท

วันที่ 05 – 14 กรกฎาคม 2561
วันที่ 07 – 15 กันยายน 2561

ทัวร์อิตาลี เที่ยวอิตาลีแบบเจาะลึก โดดเด่นด้วยมหาวิหารดูโอโม มหาวิหารแบบกอริคใหญ่อันดับสามในยุโรป สัมผัสความเป็นเวนิสด้วยการล่องเรือกอนโดล่า หอเอนปิซ่าสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก (more…)

DS10 ทัวร์ยุโรป AMAZING ITALY
11 DAYS BY TG

From102,500 บาท

วันที่ 29 มิถุนายน – 09 กรกฎาคม 2561
วันที่ 21 กันยายน – 10 ตุลาคม 2561

ทัวร์อิตาลี ชมเมืองปอร์โตฟิโนสวรรค์แห่งเมืองท่า อิตาเลียนริเวียร่า ซิงเคว เทเร่เยือน 5 หมู่บ้านสวยติดทะเล พักบนเกาะคาปรีเมืองตากอากาศโรแมนติก นั้งเรือชมถ้ำบลูกร็อตโต้ (more…)

DS11 ทัวร์ยุโรป BEAUTIFUL NORTH ITALY
10 DAYS BY TG

From92,500 บาท

วันที่ 15 – 24 กรกฎาคม 2561
วันที่ 05 – 14 สิงหาคม 2561

ทัวร์อิตาลี อิตาเลียนริเวียร่า ซิเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี ชมพิพิธภัณฑ์เฟอร์รารี่ เทือกเขาโดโลไมท์ ทะเลสาบมิซูริน่า และ ทะเลสาบโคโม่

DS12 ทัวร์ยุโรป France 7 วัน BY TG

From58,000 บาท

วันที่ 05 – 11 / 08 – 14 พฤษภาคม 2561
วันที่ 09 – 15 / 18 – 24 / 25 – 31 พ.ค. 61

ทัวร์ฝรั่งเศส ดินแดนแห่งศิลปะอารยธรรมและสวยงามด้วยภาพ นครแห่งแสงสี สวรรค์ของคู่รัก ศูนย์กลางการออกแบบและแฟชั่นของโลก มหานครทันสมัยที่ไม่เคยหยุดนิ่ง

DS14 ทัวร์ยุโรป SOUTH ITALY
8 วัน BY TG

From69,000 บาท

วันที่ 07 – 14 / 21 – 28 กรกฎาคม 2561

กรุงโรม พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี เมืองนาโปลี เที่ยวเกาะคาปรีเพชรเม็ดงามแห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน อะมัลฟี่โคสต์ เมืองคาเซอต้า พระราชวังคาเซอต้า

DS15 ทัวร์ยุโรป NORTH ITALY
8 วัน BY TG

From69,000 บาท

วันที่ 18 – 25 พฤษภาคม 2561
วันที่ 08 – 15 / 22 – 29 มิถุนายน 2561

มิลาน เมืองเจนัว อิตาเลียนริเวียร่า ปอร์โตฟิโน่ ลาสเปเซีย ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี เทือกเขาโดโลไมท์ ชมความสวยงามของทะเลสาบมิซูริน่า ขึ้นCable CarชมAlpe Di Siusi ล่องเรือทะเลสาบการ์ด้า

DS16 ทัวร์ยุโรป SWITZERLAND
8 วัน BY TG

From79,000 บาท

วันที่ 12 – 19 / 19 – 26 พฤษภาคม 2561
วันที่ 01 – 08 / 09 – 16 มิถุนายน 2561
วันที่ 16 – 23 / 22 – 29 มิถุนายน 2561

น้ำตกไรน์ วาดูซ เมืองซังคท์โมริทซ์เมืองฟ้าครามน้ำใส เซอร์แมทเมืองตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรค์บนดิน เจนีวา โลซานน์ ลูเซิรน์ กรินเดอวาลด์ ยอดเขายูงเฟรา(TOP OF EUROPE)

EUR01 ทัวร์ยุโรป GLACIER SWITZERLAND
7 วัน 4 คืน BY TG

From65,900 บาท

วันที่ 16 – 22 สิงหาคม 2561

นำท่านบินตรงสู่ประเทสสวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวเมืองลูเซิร์น (Lucerne) แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมเที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt) (more…)

EUR03 ทัวร์ยุโรป MONO SWISS
7 วัน 4 คืน BY TG

From67,900 บาท

วันที่ 26 กรกฎาคม – 01 สิงหาคม 2561
วันที่ 08 – 14 สิงหาคม 2561
วันที่ 22 – 28 ตุลาคม 2561

ชมน้ำตกไรน์ ชาฟฮาวเซ่นนั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงฟราว Top of Europe
ชมศาลาไทยในโลซานน์ พักเซอร์แมทเมืองในหุบเขาบรรยากาศชวนฝัน (more…)

EUR04 ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส
8 วัน 5 คืน BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 07 – 14 กรกฎาคม 2561
วันที่ 01 – 08 / 21 – 28 กันยายน 2561

เมืองซูริคถ่ายรูปคู่กับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ เมืองลูเซิร์นสิงโตหินแกะสลักสะพานไม้ชาเปล อินเทอร์ลาเกน เมืองกรินเดอวาลด์ ขึ้นสู่ยอดเขาจุงเฟรา (more…)

EUR05 SWEET SWISS สวิตเซอร์แลนด์
9 วัน 7 คืน BY LX

From75,900 บาท

วันที่ 24 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561
วันที่ 15 – 23 มิถุนายน 2561
เดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2561

เดินทางสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เยือนเมืองชาฟเฮาเซ่น เพื่อชมน้ำตกไรน์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป เที่ยวกรุงเบิร์น (Bern) เมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก (more…)

EUR06 ทัวร์ยุโรป BEST OF SWISS ALPS (สวิสเซอร์แลนด์)
8 วัน 5 คืน BY EY

From66,900 บาท

วันที่ 30 เมษายน – 07 พฤษภาคม 2561
วันที่ 07 – 14 พฤษภาคม 61
วันที่ 26 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561
วันที่ 04 – 11 มิถุนายน 2561

เยือนเมืองชาฟเฮาเซ่น (Schaffhausen) เพื่อชมน้ำตกไรน์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป เที่ยวลูเซิร์น (Lucerne)เมืองยอดนิยมพาเที่ยวกรุงเบิร์น (Bern) เมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก ตามรอยที่ประทับของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์(Lausanne) (more…)

EUR07 ทัวร์ยุโรป SWITZERLAND: LUZERN EXPRESS
7 วัน 4 คืน BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 16 – 22 สิงหาคม 2561
วันที่ 13 – 19 กันยายน 2561

นำท่านบินตรงสู่ประเทสสวิตเซอร์แลนด์เที่ยวครบเมืองสวยเมืองดังของสวิส เปิดประสบการณ์ขึ้นยอดเขากลาเซียร์3000 พิเศษสุดๆนั่งรถไฟด่วน Interlaken – Luzern Express Train (more…)

EUR09 ITALY-SWITZERLAND-FRANCE อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
10 วัน 7 คืน BY TG

From113,900 บาท

วันที่ 26 กรกฎาคม – 04 สิงหาคม 2561

นำท่านชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์(St. Peter’s Basilica)จากนั้นนำท่านสัมผัสความยิ่งใหญ่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกโคลอสเซียม(Colosseum) ชมหอเอนเมืองปิซ่า ล่องเรือทัศนาจรสู่เกาะเวนิส(Venice Island) (more…)

EUR11 HILIGHT SWISS
7 วัน 5 คืน BY LX

From69,900 บาท

วันที่ 11 – 17 / 25 – 31 ต.ค. 61
วันที่ 02 – 08 พฤศจิกายน 2561

นำท่านบินตรงสู่ประเทสสวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวกรุงเบิร์น (Bern) เมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา (more…)

EUR12 Mono Italy
8 วัน 5 คืน BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 17 – 24 กันยายน 2561

เดินเล่นที่เมืองมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก เดินเล่นบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค (St.Mark’s Square) บนเกาะเวนิส (Venice) ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า “เป็นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สุดในยุโรป” ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) (more…)

EUR13 มนต์เสน่ห์ อิตาลีใต้
8 วัน 5 คืน BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 11 – 18 / 13 – 20 / 20 – 27 ก.ย. 61
วันที่ 25 กันยายน – 02 ตุลาคม 2561
วันที่ 27 กันยายน – 04 ตุลาคม 2561
เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2561

เที่ยวเมืองใต้ลาวาปอมเปอี (Pompeii) ชมเส้นทางธรรมชาติริมผาสูง อมาลฟี่โคสท์ (Amalfi Coast) พักเมืองท่าเรือสำคัญแห่งแคว้นกัมปาเนียที่เมืองเนเปิ้ล (Naple) ล่องเรือ Hydrofoil สู่เกาะคาปรี (Capri) (more…)

EUR14 FRANCE NORMANDY – PARIS
8 วัน 5 คืน BY TG

From57,900 บาท

วันที่ 07- 14 / 21 – 28 ก.ย. 61

นำท่านบินตรงสู่มหานครปารีส (Paris) มหานครแห่งแฟชั่นที่เป็นสวรรค์ของ
นักช้อปปิ้งจากทั่วทุกมุมโลก ชมมหานครปารีสอันสุดแสนโรแมนติก นำท่านถ่ายรูปกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) ประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) (more…)

EUR15 EUROPE CLASSIC 2 อิตาลี (โรม) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส (ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา)
10 วัน 7 คืน BY EK

From69,900 บาท

วันที่ 06 – 15 / 20 – 29 กันยายน 2561
วันที่ 04 – 13/ 11 – 20/ 18 – 27 ตุลาคม 2561

ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์(St.Peter’s Basilica)ที่นครวาติกัน ประเทศที่เล็กที่สุดในโลก ชม 3 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก โคลอสเซี่ยม หอเอนปิซ่า และหอไอเฟล เยือนดินแดนสุดแสนโรแมนติก บนเกาะเวนิส(Venice) (more…)

EUR16 PARIS FREE STYLE
8 วัน 5 คืน BY TG

From45,900 บาท

วันที่ 07- 14 / 21 – 28 ก.ย. 61

นำท่านบินตรงสู่มหานครปารีส (Paris) มหานครแห่งแฟชั่นที่เป็นสวรรค์ของ
นักช้อปปิ้งจากทั่วทุกมุมโลก ชมมหานครปารีสอันสุดแสนโรแมนติก นำท่านถ่ายรูปกับหอไอเฟล (Tour Eiffel)
ประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) (more…)