ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส

A-EUR01 ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส – อิตาลี (ริเวียร่า)
8 วัน 5 คืน BY EK

From48,900 บาท

วันที่ 27 มีนาคม – 03 เมษายน 2562
วันที่ 06 – 13 / 11 – 18 เมษายน 2562
วันที่ 25 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2562
วันที่ 07 – 14 / 21 – 28 พฤษภาคม 2562

เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบโกต ดาซูร์ หรือรู้จักกันในนาม “เฟรนซ์ ริเวียร่า”(La Riviera Française) เลาะชายฝั่งทะเล ณ เมืองชื่อดัง เจนัว – มอนเตคาร์โล – นีซ – คานส์ (more…)

A-EUR02 ทัวร์ยุโรป โมโน อิตาลี (เวนิส)
8 วัน 5 คืน BY EK

From43,888 บาท

วันที่ 11 – 17 / 25 – 31 มีนาคม 2562
วันที่ 02 – 08 / 08 – 14 /12 -18 เมษายน 2562
วันที่ 28 เมษายน – 04 พฤษภาคม 2562
วันที่ 12 – 18 พฤษภาคม 2562
วันที่ 28 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2562

บินลัดฟ้าสู่เกาะเวนิส ดินแดนแสนโรแมนติก เดินเล่นบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค ช้อปปิ้งสนุกๆที่มิลานเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก เที่ยวเมืองเซียน่าอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก (more…)

A-EUR03 ทัวร์ยุโรป EUROPE CLASSIC อิตาลี(โรม)- สวิส(จุงเฟรา) ฝรั่งเศส
10 วัน 7 คืน BY TG

From69,900 บาท

วันที่ 06 – 15 / 09 – 18 เมษายน 2562
เดือนเมษายน – กรกฎาคม 2562

ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) ที่นครวาติกัน ชม 3 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก โคลอสเซี่ยม หอเอนปิซ่า และหอไอเฟล (more…)

A-EUR04 ทัวร์ยุโรป WONDERFUL SWISS-FRANCE
10 วัน 7 คืน BY TG

From84,900 บาท

วันที่ 09 – 16 เมษายน 2562

บินตรงซูริค ชมน้ำตกไรน์ ชาฟฮาวเซ่น นั่งกรเช้าขึ้นยอดเขาทิทลิส เดินเล่นในลูเซิร์น นั่งรถไฟ TGV เข้าสู่มหานครปารีส เที่ยวปารีสและเมืองกอลมาร์ เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์และ บ้านศิลปินดังโมเน่ที่เมืองจิแวร์นี่ พร้อมช้อปปิ้งลาฟาแย็ต

A-EUR05 ทัวร์ยุโรป อิตาลี่ ITALY CINQUE TERRE
8 วัน 5 คืน BY TG

From54,900 บาท

วันที่ 05 – 12 มีนาคม 2562
วันที่ 25 มีนาคม – 01 เมษายน 2562

เดินเล่นที่เมืองมิลานมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก เดินทางสู่ดินแดนทั้งห้าแห่งชิงเกวเตรเร เดินเล่นบริเวณจัตุรัสซานมาร์โคบนเกาะเวนิส ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า (more…)

A-EUR06 ทัวร์ยุโรป SOUTH ITALY
8 DAYS 5 NIGHTS BY TG

From56,900 บาท

วันที่ 19 – 26 มีนาคม 2562

เที่ยวเมืองใต้ลาวาปอมเปอี ชมเส้นทางธรรมชาติริมผาสูง อมาลฟี่โคสท์ พักเมืองท่าเรือสำคัญแห่งแคว้นกัมปาเนียที่เมืองเนเปิ้ล ล่องเรือ Hydrofoil สู่เกาะคาปรี (more…)

A-EUR07 ทัวร์ยุโรป LA PETITE FRANCE E AND ZUGSPITZE เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์
7 วัน 5 คืน BY TG

From59,888 บาท

วันที่ 07 – 17 / 21 – 28 มีนาคม 2562

บินตรงสู่มหานครมิวนิค เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบปราสาทดิสนีย์แลนด์ ชมความงามยอดเขาซุกสปิตเซ่ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี (more…)

A-EUR08 ทัวร์ยุโรป MONO SWISS
7วัน BY TG

From80,900 บาท

วันที่ 09 -15 / 10 – 16 / 12 – 18 / 13 – 19 เม.ย. 62

บินตรงซูริค ชมน้ำตกไรน์ ชาฟฮาวเซ่น ตามรอยละครดังลิขิตรัก The Crown Princess นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงฟราว Top of Europe
ชมศาลาไทยในโลซานน์ เที่ยวเซอร์แมทเมืองในหุบเขา (more…)

A-EUR09 ทัวร์ยุโรป EUROPE CLASSIC REROUTE
9วัน BY TG

From62,500 บาท

วันที่ 29 มีนาคม – 06 เมษายน 2562

เทียวมหานครปารีสเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ และล่องเรือแม่น้ำแซน ช้อปปิ้งสินค้าจาก One Nation Paris Outlet ขึ้นเขาจุงฟราว (more…)

A-EUR11 ทัวร์ยุโรป VIVA ITALY
8 วัน 5 คืนBY TG

From52,900 บาท

วันที่ 19 – 26 มีนาคม 2562
วันที่ 23 – 30 เมษายน 2562
วันที่ 30 เมษายน – 07 พฤษภาคม 2562
เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2562

ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่นครวาติกัน เยือนดินแดนสุดแสนโรแมนติกบนเกาะเวนิส ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่าสัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง (more…)

A-EUR12 ทัวร์ยุโรป มนต์เสน่ห์ อิตาลีใต้
8 วัน 5 คืนBY TG

From52,900 บาท

วันที่ 23 – 30 เมษายน 2562
วันที่ 30 เมษายน – 07 พฤษภาคม 2562
วันที่ 11-18 / 14 – 21 พฤษภาคม 2562
เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2562

เที่ยวเมืองใต้ลาวาปอมเปอี ชมเส้นทางธรรมชาติริมผาสูง อมาลฟี่โคสท์ พักเมืองท่าเรือสำคัญแห่งแคว้นกัมปาเนียที่เมืองเนเปิ้ล ล่องเรือ Hydrofoil สู่เกาะคาปรีเข้าชมความงามของถ้ำบลูก็อตโต (more…)

A-EUR13 ทัวร์ยุโรป SWITZERLAND PARADISE ON EARTH
8 DAYS 5 NIGHTS BY TG

From69,888 บาท

วันที่ 01 – 08 / 09 – 15 / 22 – 29 มี.ค. 62
วันที่ 05 – 12 เมษายน 2562
เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2562

เที่ยวเมืองลูเซิร์น(Lucerne)แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมเที่ยวเมืองเซอร์แมท(Zermatt)ถ่ายรูปสวยๆกับปราสาทชิลยอง(Chillon castle)ปราสาทโบราณอายุกว่า800ปี (more…)

A-EUR14 ทัวร์ยุโรป BEST ITALY SOUTH
9 DAYS BY TG

From78,300 บาท

วันที่ 11 – 19 เมษายน 2562

เที่ยวโรมสถานที่ที่เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก-ปอมเปอี-เนเปิ้ลท่าที่สำคัญทางตอนใต้ของอิตาลี -คาปรีเกาะที่มีชื่อเสียงของอิตาลี -ถ้ำบลูกร็อตโต้ (more…)

A-EUR15 ทัวร์ยุโรป GLACIER EXPRESS GRAND TOUR SWITZERLAND
10 DAYS 7 NIGHTS BY TG

From79,900 บาท

วันที่ 15 – 24 มีนาคม 62 (เต็ม)
วันที่ 02 – 11 เมษายน 2562
วันที่ 06 – 15 / 13 – 22 เมษายน 2562
เดือนเมษายน – เดือนกรกฎาคม 2562

ชมน้ำตกไรน์(RhineFall) น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป นั่งรถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส(Glacier Express) รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น(Klien Matterhorn) (more…)

A-EUR16 ทัวร์ยุโรป SWITZERLAND GRAND TOUR
9 DAYS 6 NIGHTS BY TG

From76,900 บาท

วันที่ 02 – 10 / 07 – 15 / 23 – 31 มี.ค. 62
วันที่ 02 – 10 / 05 – 13 / 18 – 26 เม.ย. 2562
เดือนเมษายน – เดือนกรกฎาคม 2562

เที่ยวเมืองซูริค ชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ ชมนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม แวะถ่ายรูปกับโบสถ์ Munsterสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองเซอร์แมทเมืองแห่งสกีรีสอร์ท (more…)

A-EUR17 ทัวร์ยุโรป ROMANTIC SWISS ALPS
7 DAYS 4 NIGHTS BY EK

From55,900 บาท

วันที่ 05 – 11 / 19 – 25 มีนาคม 2562
วันที่ 02 – 08 / 06 – 12 เมษายน 2562
เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2562

เที่ยวเมืองลูเซิร์น(Lucerne) นั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติ ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) สถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดในยุโรป ชมถ้ำน้ำแข็ง (more…)

A-EUR18 ทัวร์ยุโรป TRIPLE MOUNTAIN IN SWITZERLAND
9 DAYS 6 NIGHTS BY TG

From76,900 บาท

วันที่ 07 – 15 / 23 – 31 มีนาคม 62
วันที่ 02 – 10 / 05 – 13 เมษายน 62
วันที่ 16 – 24 พฤษภาคม 62
วันที่ 27 มิถุนายน – 05 กรกฎาคม 62

ชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ นำท่านถ่ายรูปกับโบสถ์ Munster นำท่านสู่เมืองกรูแยร์ที่มีชื่อเสียงเรื่องชีสสวิสฯ ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองโลซานน์ เมืองเซอร์แมท Zermatt เมืองแห่งสกีรีสอร์ท (more…)

A-EUR19 ทัวร์ยุโรป Good Choice Holidays อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
7 DAYS 4 NIGHTS BY W5

From45,900 บาท

วันที่ 02 – 08 / 09 – 15 มีนาคม 2562
วันที่ 20 – 26 เมษายน 62
วันที่ 04-10, 11 – 17พฤษภาคม 2562
วันที่ 18 – 24 / 25 – 31 พฤษภาคม 2562

เที่ยวยุโรป ถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน หมู่บ้านแองเกิ้ลเบิร์ก ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าเพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามระหว่างทางสู่ยอดเขาทิตลิส ชมถ้ำน้ำแข็ง Ice Grotto เพลิดเพลินสนุกสนานกับการเล่นหิมะบนลานสกี (more…)

B-EUR33 ทัวร์ยุโรป Wonderful Alsace and Beautiful Danube River เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย ฮังการี
9 วัน 6 คืน BY EK

From49,900 บาท

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 07 มีนาคม 2562 (เต็ม)
วันที่ 06 – 14 / 20 – 28 มีนาคม 2562
วันที่ 02 – 10 / 10 – 18 เมษายน 2562
เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2562

ชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก ปราสาทที่สร้างด้วยหินทรายสีแดงอายุกว่า 900 ปี ถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารเซ็นต์มาร์ติน โบสถ์คาทอลิกเก่าแกสไตล์โกธิค เยี่ยมชมหมู่บ้านอองกีเชม(Eguisheim) (more…)

B-EUR35 ทัวร์ยุโรป WONDERFUL TIME IN TULIP FESTIVAL ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอแลนด์
8 วัน 5 คืน BY TG

From56,900 บาท

วันที่ 05 – 12 เมษายน 2562
วันที่ 12 – 19 เมษายน 2562
วันที่ 01 -08 / 13 – 20 พฤษภาคม 2562

ชมความงดงามของมหานครปารีส ประตูชัยนโปเลียน ถ่ายรูปคู่หอไอเฟล ชมมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส ชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (more…)

B-EUR36 ทัวร์ยุโรป HAPPY TIME IN PARIS AND BENELUX ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์
8 วัน 5 คืน BY EK

From49,900 บาท

วันที่ 04 – 11 / 11 – 18 / 13 – 20 เม.ย 2562
วันที่ 09 – 16 พฤษภาคม 2562

ท่องเที่ยวมหานครปารีส ชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย ถ่ายภาพคู่หอไอเฟล ล่องเรือบาโตมุชไปตามแม่น้ำแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (more…)