ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส

A-EUR01 ทัวร์ยุโรป EUROPE GOLDEN ROUTE อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์(เซอร์แมต) ฝรั่งเศส
9 วัน 6 คืน BY TG

From55,900 บาท

วันที่ 06 – 14 / 15 – 23 ตุลาคม 2562
วันที่ 31 ตุลาคม – 08 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 02 – 10 / 07 – 15 / 09 -17 / 16 – 24 พ.ย. 2562
วันที่ 28 พฤศจิกายน – 06 ธันวาคม 2562

ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่นครวาติกันชม 3 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก โคลอสเซี่ยม หอเอนปิซ่า และหอไอเฟลเที่ยวฟลอเรนซ์เมืองแห่งศิลปะแห่งแคว้นทัสคานีย์ เยือนดินแดนสุดแสนโรแมนติก บนเกาะเวนิส (more…)

A-EUR02 ทัวร์ยุโรป EUROPE CLASSIC REROUTE
9 วัน BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 20 – 28 กันยายน 2562
วันที่ 06 – 14 / 23 – 31 ตุลาคม 2562
วันที่ 03 – 11 / 17 – 25 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 04 – 12 ธันวาคม 2562

เที่ยวมหานครปารีส เมืองที่ไม่เคยหลับไหล เข้าพระราชวังแวร์ซายส์ และล่องเรือแม่น้ำแซน ช้อปปิ้งแบรนด์เนมจากร้านค้าปลอดภาษี ขึ้นเขาจุงฟราว ฉายา Top of Europe (more…)

Amsterdam Netherland

A-EUR03 ทัวร์ยุโรป AMSTERDAM BRUSSELS PARIS เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส
9 วัน 6 คืน BY TG

From58,888 บาท

วันที่ 07 – 15 กันยายน 2562
วันที่ 22 – 30 ตุลาคม 2562
วันที่ 09 – 17 พฤศจิกายน 2562
เดือนธันวาคม 2562 – มกราคม 2563

เดินทางสู้เมืองแฟรงก์เฟิร์ตชมสถานีรถไฟแฟรงก์เฟิร์ตต้นฉบับของรถไฟหัวลำโพง ชมมหาวิหารโคโลญอันเก่าแก่ ลิ้มรถกับ ขาหมูเยอรมัน ต้นตำหรับจากประเทศเยอรมัน (more…)

A-EUR04 ทัวร์ยุโรป PANORAMA SWISS WITH 3 MOUNTAINS
7 วัน BY TG

From54,900 บาท

วันที่ 11 – 17 สิงหาคม 2562
วันที่ 02 – 08 / 16 – 22 กันยายน 2562
วันที่ 13 – 19 / 22 – 28 ตุลาคม 2562
วันที่ 15 – 21 / 22 – 28 พฤศจิกายน 2562

พาโนราม่าสวิสพิชิต 3 ยอดเขาเขา นั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นเขาชทานส์เซอร์ฮอร์น (more…)

A-EUR05 ทัวร์ยุโรป SWITZERLAND PARADISE ON EARTH
8 DAYS 5 NIGHTS BY TG

From61,900 บาท

วันที่ 07 – 14 สิงหาคม 2562
วันที่ 02 – 09 กันยายน 2562
วันที่ 27 กันยายน – 04 ตุลาคม 2562
เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562

เที่ยวเมืองลูเซิร์น(Lucerne)แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมเที่ยวเมืองเซอร์แมท(Zermatt)ถ่ายรูปสวยๆกับปราสาทชิลยอง(Chillon castle)ปราสาทโบราณอายุกว่า800ปี (more…)

A-EUR06 ทัวร์ยุโรป GLACIER EXPRESS GRAND TOUR SWITZERLAND
10 DAYS 7 NIGHTS BY TG

From76,900 บาท

วันที่ 09 – 18 กรกฎาคม 2562
วันที่ 05 – 14 สิงหาคม 2562
วันที่ 06 – 15 / 20 – 29 กันยายน 2562
เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2562

ชมน้ำตกไรน์(RhineFall) น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป นั่งรถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส(Glacier Express) รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น(Klien Matterhorn) (more…)

A-EUR07 ทัวร์ยุโรป SWITZERLAND GRAND TOUR
9 DAYS 6 NIGHTS BY TG

From72,900 บาท

วันที่ 12 – 20 สิงหาคม 2562
วันที่ 28 สิงหาคม – 05 กันยายน 2562
วันที่ 05 – 13 / 19 – 27 กันยายน 2562
เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562

เที่ยวเมืองซูริค ชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ แวะถ่ายรูปกับโบสถ์Munsterสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองเซอร์แมทเมืองแห่งสกีรีสอร์ท (more…)

A-EUR08 ทัวร์ยุโรป 4 COUNTRIES IN LOVE อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี ออสเตรีย
10 วัน 7 คืน BY TG

From69,900 บาท

วันที่ 04 – 13 กรกฎาคม 2562
วันที่ 12 – 21 กันยายน 2562
วันที่ 05 -14 / 17 – 26 ตุลาคม 2562

ชมความยิ่งใหญ่ในอดีตของสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม นครรัฐวาติกัน ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ชมหอเอนปิซ่า (more…)

A-EUR09 ทัวร์ยุโรป MONO SWISS MEET JUNGFRAU TOP OF EUROPE
7วัน BY TG

From57,300 บาท

วันที่ 11 – 17 สิงหาคม 2562
วันที่ 02 – 08 / 16 – 22 กันยายน 2562
วันที่ 13 – 19 / 22 – 28 ตุลาคม 2562
เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2562

ชมน้ำตกไรน์ ชาฟฮาวเซ่นตามรอยละครดังลิขิตรัก The Crown Princess นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงฟราว Top of Europe ชมศาลาไทยในโลซานน์ (more…)

A-EUR10 ทัวร์ยุโรป EUROPE CLASSIC THE SERIES 1
7วัน BY TG

From66,900 บาท

วันที่ 06 – 14 / 15 – 23 ตุลาคม 2562
วันที่ 02 – 10 / 07 – 15 / 09 – 17 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 30 พฤศจิกายน – 08 ธันวาคม 2562
เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2562

เที่ยวกรุงโรม ชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ชมหอเอนปิซ่า ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนชาวเวนิส นั่งรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา (more…)

Pont Couverts Bridge

A-EUR11 ทัวร์ยุโรป เยอรมัน สวิต ฝรั่งเศส
8 วัน 5 คืน BY TG

From52,999 บาท

วันที่ 07 – 14 กันยายน 2562
วันที่21 – 28 ตุลาคม 2562
วันที่ 16 – 23 พฤศจิกายน 2562

เดินทางสู่เมืองโฮเฮ็นชวานเกา ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา เมืองลูเซิร์น อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก สะพานไม้ชาเปล (more…)

A-EUR15 ทัวร์ยุโรป BEAUTIFUL OF ITALY
8 วัน BY TG

From48,900 บาท

วันที่ 12 – 19 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 26 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2562
วันที่ 03 – 10 ธันวาคม 2562

ท่องเที่ยวไปกับดินแดนอันยิ่งใหญ่และเคยรุ่งเรืองมาในอดีตกับจักรวรรดิ์โรมันอันแสนศักดิ์สิทธิ์บนคาบสมุทรอิตาลี พบกับวัฒนธรรม, ศิลปะ และสถาปัตยกรรมอันงดงามต่างๆ มากมายหลายแห่ง (more…)

A-EUR18 ทัวร์ยุโรป Smart series Italy ที่สุดกับอารยธรรมโลกตะวันตก
7 วัน BY TG

From73,000 บาท

วันที่ 18 – 24 พฤษภาคม 2562
วันที่13 – 19 กรกฎาคม 2562
วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 – 02 สิงหาคม 2562
เดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2562

เดินทางสู่ดินแดนแห่งสถาปัตยกรรมของศิลปะ ชมความงามของโคลอสเซียม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกท่านจะได้ใกล้ชิดและสัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ของสิ่งก่อสร้างยุคโบราณ สัมผัสกับบรรยากาศความเป็นราชินีแห่งเอเดรียติก (more…)

A-EUR19 ทัวร์ยุโรป France เที่ยวไม่ตกเทรนด์ กับเมืองแห่งแสงสีและแฟชั่น
7 วัน BY TG

From69,000 บาท

วันที่ 9 – 15 สิงหาคม 2562
วันที่ 20 – 26 กันยายน 2562
วันที่ 11 – 17 / 18 – 24 ตุลาคม 2562
วันที่ 22 – 28 พฤศจิกายน 2562

อิสระท่องเที่ยวกับมหานครปารีสที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้นำของแฟชั่น เช็คอิน ถ่ายรูป สุดเก๋ กับเมืองที่ไม่เคยหลับใหล ชมบรรยากาศสุดแสนจะโรแมนติกในเมืองตูร์ เมืองศูนย์กลางทางด้านการศึกษามาตั้งเเต่ยุคกลาง (more…)

A-EUR20 ทัวร์ยุโรป Swiss สวิตเซอร์แลนด์ดินแดนแห่งรัก
8 วัน BY TG

From95,000 บาท

วันที่ 22 – 29 มิถุนายน 2562
วันที่ 13 – 20 กรกฎาคม 2562
วันที่ 27 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562
เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2562

สัมผัสการเล่นสกี ณ เมืองเซอร์แมท ชมทิวทัศน์มุมกว้างของดินแดนเบอร์นิสโอเบอร์แลนด์ได้สุดสายตาบนยอดเขาโรธอน ลูกาโน่ ดินแดนที่มีพรมแดนติดประเทศอิตาลี (more…)

A-EUR21 ทัวร์ยุโรป The Alps “โดโลไมท์” สวยจนลืมหายใจ
8 วัน BY TG

From78,000 บาท

วันที่ 22 – 29 มิถุนายน 2562
วันที่ 13 – 20 กรกฎาคม 2562
วันที่ 27 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562
เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2562

เดินทางสู่ประเทศที่เต็มไปด้วยศิลปะ การดนตรี สถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ อย่างออสเตรีย ชม“พระราชวังเชินบรุนน์” พระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์ฮับส์บูร์ก เมืองคอร์ติน่า ดิ แอมเปซโซ หัวใจของเขตโดโลไมท์ แห่งแอลป์อิตาลี พร้อม ล่องเรือทะเลสาบเบลด (more…)

A-EUR22 ทัวร์ยุโรป EUROPE CLASSIC อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
10 วัน 7 คืน BY EK

From65,900 บาท

วันที่ 11 – 20 มิถุนายน 2562
วันที่ 09 – 18 กรกฎาคม 2562
วันที่ 23 กรกฎาคม – 01 สิงหาคม 2562
เดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2562

เยือนดินแดนสุดแสนโรแมนติก เกาะเวนิส (Venice) ล่องเรือกอนโดล่าสัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติก ตื่นตาตื่นใจกับพระราชวังแวร์ซายส์ (more…)

venice Italy

A-EUR23 ทัวร์ยุโรป ITALY IN YOUR AREA อิตาลี
8 วัน 5 คืน BY TG

From49,900 บาท

วันที่ 09 – 16 / 16 – 23 / 23 – 30 ก.ย. 62
วันที่ 11 – 18 / 18 – 25 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 – 02 ธันวาคม 2562
เดือนธันวาคม 2562 – เดือนมกราคม 2563

เยือนดินแดนสุดแสนโรแมนติก เกาะเวนิส (Venice) ล่องเรือกอนโดล่าสัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติก มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) จัตุรัสกลางเมือง Pizza (more…)

A-EUR42 ทัวร์ยุโรป Moment in Europe and James Bond 007 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ลิกเทนสไตน์ ฝรั่งเศส
9 วัน 6 คืน BY TG

From65,900 บาท

วันที่ 01 – 09 / 12 – 20 พฤษภาคม 2562
วันที่ 24 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2562
วันที่ 07 – 15 / 21 – 29 มิถุนายน 2562
วันที่ 28 มิถุนายน – 06 กรกฎาคม 2562

เมืองเบอร์กาโม ชมแกลเลอรีวิคเตอร์เอ็มมานูเอล เมืองวาดุซ ชมมหาวิหารเซนท์กัลเลน ชมหอสมุดโบราณAbbey Library เมืองรัพเพอร์สวิล – โจนาเมืองแห่งกุหลาบ ชมสะพานไม้ชาเปล (more…)