ทัวร์อินเดีย-เนปาล

IN01 ทัวร์อินเดีย SUMMER IN KASHMIR อักรา ทัชมาฮาล
6 วัน 4 คืน BY SG

From28,888 บาท

วันที่ 12 – 17 / 13 – 18 เมษายน 2562
วันที่ 27 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2562
วันที่ 03 – 08 พฤษภาคม 2562

เมืองแคชเมียร์ ชมสวนชาลิมาร์ เทือกเขากุลมาร์ค โซนามาร์ค ชมความงามของเทือกเขาหิมาลัยที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปี ล่องเรือซิคาร่าในทะเลสาบ (more…)

IN02 ทัวร์อินเดีย ไหว้พระ อิ่มบุญ 4 สังเวชนียสถาน
6 วัน 5 คืน BY FD

From22,888 บาท

วันที่ 27 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 10 – 15 / 24 – 29 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 01 – 06 / 08 – 13 ธันวาคม 2562
เดือนมกราคม 2563

เมืองคยา พระมหาโพธิ์เจดีย์ เมืองพุทธคยา นมัสการต้นศรีมหาโพธิ์ ชมสัตตมหาสถาน ชมศิลปะอินเดียสมัยพระเจ้าอโศก ประตูโทรณะ สถูปภาพแกะสลัก (more…)

PROMOTION

IN03 ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู
4 วัน 2 คืน BY FD

From16,888 บาท

วันที่ 25 – 28 ตุลาคม 2562

ชัยปุระ ฮาวา มาฮาล ป้อมแอมเบอร์ ซิติพาเลส วัดพระพิฆเนศ อักรา ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ด บ่อน้ำจันเบารี ชัยปุระ (more…)

NP01 ทัวร์เนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย ล่องเรือทะเลสาบเฟวา
5 วัน 4 คืน BY TG

From35,888 บาท

วันที่ 01 – 05 พฤษภาคม 2562

เมืองปัคตาปูร์ วัดเนียตาโปลา เมืองนากาก๊อต เมืองโภครา น้ำตกเดวิส ค่ายอพยพชาวทิเบต ชมแม่น้ำเซติ ล่องเรือทะเลสาบเฟวา (more…)