ทัวร์อินเดีย-เนปาล

PROMOTION

IN01 ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู
4 วัน 2 คืน BY WE

From15,888 บาท

วันที่ 04 – 07 / 05 – 08 ตุลาคม 2561
วันที่ 25 – 28 / 26 – 29 ตุลาคม 2561
วันที่ 01 – 04 / 02 – 05 / 08 – 10 พ.ย. 2561
เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2561

เมืองชัยปุระ นครสีชมพู นำท่านชมภายนอกของพระราชวังแห่งสายลม ป้อมอาเมร์ ซิตี้พาเลส นำชมวัดพระพิฆเนศ เมืองอัครา ทัชมาฮาล (more…)

IN02 ทัวร์อินเดีย-แคชเมียร์-อักรา-ทัชมาฮาล
7 วัน 5 คืน BY TG

From33,888 บาท

วันที่ 28 กันยายน – 04 ตุลาคม 2561

นิวเดลลี ประตูเมืองแห่งชัยชนะ ช้อปปิ้งตลาดจันปาล ศรีนาคา สวนชาลิมาร์ เทือกเขากุลมาร์ค โซนามาร์ค ชมความงามของเทือกเขาหิมาลัย ล่องเรือซิคาร่าในทะเลสาบ ทัชมาฮาล (more…)

PROMOTION

IN03 ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู
4 วัน 2 คืน BY FD

From14,900 บาท

วันที่ 12 – 15 ตุลาคม 2561
วันที่ 19 – 22 / 26 – 29 ตุลาคม 2561

เมืองชัยปุระ นครสีชมพู นำท่านชมภายนอกของพระราชวังแห่งสายลม ป้อมอาเมร์ ซิตี้พาเลส นำชมวัดพระพิฆเนศ เมืองอัครา ทัชมาฮาล (more…)

IN04 ทัวร์อินเดีย SUPER SAVE แคชเมียร์ ทัชมาฮาล
7 วัน 4 คืน BY SG

From22,900 บาท

วันที่ 27 กันยายน – 03 ตุลาคม 2561

เมืองศรีนาคา ชมสวนชาลิมาร์ ชมสวนนิชาบากห์ เทือกเขากุลมาร์ค สถานีเคเบิ้ลคาร์ ชมความงดงามของเทือกเขาหิมาลัยที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งตลอดทั้งปี (more…)

NP01 ทัวร์เนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย
5 วัน 4 คืน BY TG

From35,900 บาท

วันที่ 08 – 12 ธันวาคม 2561
วันที่ 28 ธันวาคม – 01 มกราคม 2562
วันที่ 29 ธันวาคม – 02 มกราคม 2562

เมืองกาฐมัณฑุ เมืองปัคตาปูร์ ชมย่านเดอร์บาสแควร์ ซุนดารี วัดเนียตาโปลา เมืองนากาก็อต ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย เมืองโภครา น้ำตกเดวิส (more…)