ทัวร์อินเดีย-เนปาล

PROMOTION

IN01 ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู
4 วัน 2 คืน BY FD

From14,888 บาท

วันที่ 18 – 21 / 25 – 28 มกราคม 2562
วันที่ 01 – 04 / 08 – 11 / 22 – 25 ก.พ. 2562
วันที่ 01 – 04 / 15 – 18 มีนาคม 2562

ชัยปุระ ฮาวา มาฮาล ป้อมแอมเบอร์ ซิติพาเลส วัดพระพิฆเนศ อักรา ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ด บ่อน้ำจันเบารี ชัยปุระ (more…)

IN02 ทัวร์อินเดีย เนปาล ไหว้พระ 4 สังเวชนียสถาน
8 วัน 7 คืน BY FD

From24,888 บาท

วันที่ 01 – 08 / 22 – 29 มีนาคม 2562

เมืองคยา พระมหาโพธิ์เจดีย์ เมืองพุทธคยา นมัสการสถูปพุทธคยา และต้นศรีมหาโพธิ์ ชมศิลปะอินเดียสมัยพระเจ้าอโศก เมืองราชคฤห์ วัดชีวกัมพวัน (more…)

IN03 ทัวร์อินเดีย บินตรง ไหว้พระ 4 สังเวชนียสถาน
7 วัน 6 คืน BY FD

From26,888 บาท

วันที่ 18 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 04 – 10 มีนาคม 2562

เมืองพุทธคยา นมัสการต้นศรีมหาโพธิ์ นำชมสัตตมหาสถาน ชมเสาพระเจ้าอโศก ชมสถูปและภาพสลักอดีตพระพุทธเจ้า ศิลปะสมัยปาละ (more…)

IN04 ทัวร์อินเดีย SUMMER IN KASHMIR อักรา ทัชมาฮาล
6 วัน 4 คืน BY SG

From28,888 บาท

วันที่ 22 – 27 มีนาคม 2562
วันที่ 29 มีนาคม – 03 เมษายน 2562
วันที่ 06 – 11 / 11 – 16 เมษายน 2562
เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2562

เมืองแคชเมียร์ ชมสวนชาลิมาร์ เทือกเขากุลมาร์ค โซนามาร์ค ชมความงามของเทือกเขาหิมาลัยที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปี ล่องเรือซิคาร่าในทะเลสาบ (more…)

IN05 ทัวร์อินเดีย อินเดีย เดลลี ทัชมาฮาล ชัยปุระ
5 วัน 2 คืน BY XW

From17,888 บาท

วันที่ 14 – 18 / 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 2562
วันที่ 07 – 11 / 14 – 18 / 21 – 25 มี.ค 62
วันที่ 26 – 30 มีนาคม 2562

นำท่านท่องเที่ยวในอินเดีย ชม Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต ชมความงามของ ทัชมาฮาล อนุสรณ์แห่งความรัก (more…)

NP01 ทัวร์เนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย ล่องเรือทะเลสาบเฟวา
5 วัน 4 คืน BY TG

From34,888 บาท

วันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 11 – 15 เมษายน 2562
วันที่ 01 – 05 พฤษภาคม 2562

เมืองปัคตาปูร์ วัดเนียตาโปลา เมืองนากาก๊อต เมืองโภครา น้ำตกเดวิส ค่ายอพยพชาวทิเบต ชมแม่น้ำเซติ ล่องเรือทะเลสาบเฟวา (more…)