ทัวร์อินเดีย-เนปาล

PROMOTION

IN01 ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู
4 วัน 2 คืน BY WE

From14,888 บาท

วันที่ 01 – 04 / 02 – 05 / 08 – 11 พ.ย. 2561
วันที่ 09 – 12 / 23 – 26 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 13 – 16 / 14 – 17 ธันวาคม 2561

เมืองชัยปุระ นครสีชมพู นำท่านชมภายนอกของพระราชวังแห่งสายลม ป้อมอาเมร์ ซิตี้พาเลส นำชมวัดพระพิฆเนศ เมืองอัครา ทัชมาฮาล (more…)

IN02 ทัวร์อินเดีย เนปาล เขาคิชฌกูฏ
8 วัน 7 คืน BY B3

From34,888 บาท

วันที่ 12 – 19 ธันวาคม 2561
วันที่ 02 – 09 / 23 – 30 มกราคม 2562
วันที่ 30 มกราคม – 06 กุมภาพันธ์ 2562

เมืองคยา ชมพระมหาโพธิ์เจดีย์อนุสรณ์สถานแห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นมัสการสถูปพุทธคยา ต้นศรีมหาโพธิ์ ชมสัตตมหาสถาน (more…)

IN03 ทัวร์อินเดีย บินตรง ไหว้พระ 4 สังเวชนียสถาน
7 วัน 6 คืน BY FD

From25,888 บาท

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 06 มกราคม 2562
วันที่ 16 – 22 มกราคม 2562
วันที่ 19 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 02 – 08 มีนาคม 2562

เมืองพุทธคยา นมัสการต้นศรีมหาโพธิ์ นำชมสัตตมหาสถาน ชมเสาพระเจ้าอโศก ชมสถูปและภาพสลักอดีตพระพุทธเจ้า ศิลปะสมัยปาละ (more…)

IN04 ทัวร์อินเดีย SUMMER IN KASHMIR อักรา ทัชมาฮาล
6 วัน 4 คืน BY SG

From28,888 บาท

วันที่ 22 – 27 มีนาคม 2562
วันที่ 29 มีนาคม – 03 เมษายน 2562
วันที่ 06 – 11 / 11 – 16 เมษายน 2562
เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2562

เมืองแคชเมียร์ ชมสวนชาลิมาร์ เทือกเขากุลมาร์ค โซนามาร์ค ชมความงามของเทือกเขาหิมาลัยที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปี ล่องเรือซิคาร่าในทะเลสาบ (more…)

NP01 ทัวร์เนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย
5 วัน 4 คืน BY TG

From35,900 บาท

วันที่ 08 – 12 ธันวาคม 2561
วันที่ 28 ธันวาคม – 01 มกราคม 2562

เมืองกาฐมัณฑุ เมืองปัคตาปูร์ ชมย่านเดอร์บาสแควร์ ซุนดารี วัดเนียตาโปลา เมืองนากาก็อต ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย เมืองโภครา น้ำตกเดวิส (more…)