ทัวร์อินเดีย-เนปาล

IN01 ทัวร์อินเดีย Special Time ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู
5 วัน 2 คืน BY XW

From14,900 บาท

วันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2562
วันที่ 30 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2562
วันที่ 06 – 10 / 13 – 17 / 20 – 24 มิ.ย. 2562
เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 2562

เมืองชัยปุระ นครสีชมพู ป้อมแอมเบอร์ ซิตี้พาเลส ชมภายนอกฮาวามาฮาล วัดพระพิฆเนศ เมืองอักรา อักราฟอร์ด ทัชมาฮาล (more…)

IN02 ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์…ทัชมาฮาล พัก 5 ดาว
5 วัน 3 คืน BY TG

From26,900 บาท

วันที่ 27 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2562
วันที่ 11 – 15 กรกฎาคม 2562
วันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2562

เมืองชัยปุระ นครสีชมพู พระราชวังสายลม พระราชวังสายน้ำ ป้อมปราการแอมเบอร์ฟอร์ด นั่งช้างขึ้นชมพระราชวัง พระราชวังหลวง ชม BLUE PALACE (more…)

IN03 ทัวร์อินเดีย ไหว้พระ อิ่มบุญ 4 สังเวชนียสถาน
6 วัน 5 คืน BY FD

From22,888 บาท

วันที่ 27 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 10 – 15 / 24 – 29 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 01 – 06 / 08 – 13 ธันวาคม 2562
เดือนมกราคม 2563

เมืองคยา พระมหาโพธิ์เจดีย์ เมืองพุทธคยา นมัสการต้นศรีมหาโพธิ์ ชมสัตตมหาสถาน ชมศิลปะอินเดียสมัยพระเจ้าอโศก ประตูโทรณะ สถูปภาพแกะสลัก (more…)

IN04 ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์…INDIA ชัยปุระ อัครา
4 วัน 2 คืน BY FD

From16,900 บาท

วันที่ 11 – 14 / 25 – 28 สิงหาคม 2562
วันที่ 01 – 04 / 15 – 18 กันยายน 2562
วันที่ 29 กันยายน – 02 ตุลาคม 2562

เมืองชัยปุระ นครสีชมพู พระราชวังสายลม ป้อมปราการใหญ่แอมเบอร์ ผ่านชมพระราชวังกลางน้ำ พระราชวังหลวง เมืองอัครา เข้าชมทัชมาฮาล (more…)

IN05 ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อานุภาพรักเหนือทัชมาฮาล
4 วัน 2 คืน BY FD

From16,888 บาท

วันที่ 25 – 28 ตุลาคม 2562

ชัยปุระ ฮาวา มาฮาล ป้อมแอมเบอร์ ซิติพาเลส วัดพระพิฆเนศ อักรา ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ด บ่อน้ำจันเบารี ชัยปุระ (more…)

IN06 ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์…อินเดีย เนปาล 4 สังเวชนียสถาน
7 วัน 6 คืน BY FD

From25,900 บาท

วันที่ 04 – 10 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 25 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562
วันที่ 16 – 22 ธันวาคม 2562
เดือนธันวาคม 2562 – เดือนมกราคม 2563

เมืองพุทธคยา หมู่บ้านนางสุชาดา เมืองพาราณสี สังเวชนียสถาน สักการะธรรมเมกสถูป ชมเสาพระเจ้าอโศก ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี (more…)

NP01 ทัวร์เนปาล ULTIMATE TIME ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย
5 วัน 4 คืน BY TG

From39,900 บาท

วันที่ 13 – 17 / 25 – 29 กรกฎาคม 2562
วันที่ 08 – 12 สิงหาคม 2562

เมืองปัคตาปูร์ ชมวัดเนียตาโปลา เมืองนากาก็อต เมืองโภครา น้ำตกเดวิส ค่ายอพยพชาวทิเบต ชมแม่น้ำเซติ ยอดเขาซารางก็อต ชมวิวที่ยอดเขาอรรณาปุรณะ (more…)