ทัวร์อิหร่าน

IRN01 ทัวร์อิหร่าน THE GREAT OF PERSIA
7 วัน 4 คืน BY W5

From47,900 บาท

วันที่ 21 – 27 ธันวาคม 2561
วันที่ 28 ธันวาคม 2561 – 03 มกราคม 2562

กรุงเตหะราน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระราชวังโกเลสตาน พิพิธภัณฑ์เครื่องเพชรพลอย เมืองชีราซ สุเหร่าสีชมพู เปอร์เซโพลิส เนโครโพลิส เมืองอิสฟาฮาน (more…)