ทัวร์อิหร่าน

IRN01 ทัวร์อิหร่าน THE GREAT OF PERSIA
7 วัน 4 คืน BY W5

From39,900 บาท

วันที่ 13 – 19 กันยายน 2562
วันที่ 27 กันยายน – 03 ตุลาคม 2562
วันที่ 11 – 17 / 18 – 24 ตุลาคม 2562

กรุงเตหะราน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระราชวังโกเลสตาน พิพิธภัณฑ์เครื่องเพชรพลอย หอคอยมิลาดทาวเวอร์ เมืองชีราซ สุเหร่าสีชมพู (more…)