ทัวร์อิหร่าน

IRN01 ทัวร์อิหร่าน THE GREAT OF PERSIA
7 วัน 4 คืน BY W5

From45,900 บาท

วันที่ 19 – 25 ตุลาคม 2561
วันที่ 16 – 22 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 30 พฤศจิกายน – 06 ธันวาคม 2561
เดือนธันวาคม – วันขึ้นปีใหม่ 2562

กรุงเตหะราน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระราชวังโกเลสตาน พิพิธภัณฑ์เครื่องเพชรพลอย เมืองชีราซ สุเหร่าสีชมพู เปอร์เซโพลิส เนโครโพลิส เมืองอิสฟาฮาน (more…)