ทัวร์อิหร่าน

GEO01 ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA-ARMENIA
7 วัน 5 คืน BY QR

From63,900 บาท

วันที่ 24 – 30 มีนาคม 2562

กรุงทบิลิซี เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ ชมป้อมอนานูรี เมืองคาซเบกี้ ชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ เมืองอัพลีสต์ซีคห์ ชมหมู่บ้านที่ถูกสร้างจากถ้ำ (more…)

GEO02 ทัวร์จอร์เจีย The Million Dollar View of Caucasus Mountains
8 วัน 5 คืน BY QR

From53,900 บาท

วันที่ 22 – 29 มีนาคม 2562
วันที่ 12 – 19 เมษายน 2562
วันที่ 26 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2562
เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน

เที่ยวจอร์เจีย-อาร์เมเนีย ชมทัศนียภาพของเมืองทบิลิซี ขึ้นรถ4WDเพื่อเข้าสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัสเพื่อชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ ชมความสวยงามของหุบเขาเอวาน (more…)

IRN01 ทัวร์อิหร่าน THE GREAT OF PERSIA
7 วัน 4 คืน BY W5

From47,900 บาท

วันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 08 – 14 มีนาคม 2562
วันที่ 12 – 18 เมษายน 2562
วันที่ 26 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2562

กรุงเตหะราน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระราชวังโกเลสตาน พิพิธภัณฑ์เครื่องเพชรพลอย หอคอยมิลาดทาวเวอร์ เมืองชีราซ สุเหร่าสีชมพู (more…)