ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า

HKG01 ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ เสริมดวง เสริมบารมี
3 วัน 2 คืน BY CX

From17,888 บาท

วันที่ 29 – 31 มีนาคม 2562
วันที่ 05 – 07 / 06 – 08 เมษายน 2562
วันที่ 13 – 15 เมษายน 2562
เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2562

พระใหญ่ลันเตา กระเช้านองปิง ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าท์เล็ต วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว วัดเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย นมัสการเจ้าแม่กวนอิมริมหาดรีพัลสเบย์ (more…)

HKG02 ทัวร์ฮ่องกง แก้ปีชง เสริมโชคลาภ เสริมดวง ฮ่องกงไหว้พระ 9 วัด
3 วัน 2 คืน BY HX

From17,888 บาท

วันที่ 23 – 25 มีนาคม 2562
วันที่ 27 – 29 เมษายน 2562
วันที่ 11 – 13 / 25 – 27 พฤษภาคม 2562

ฮ่องกง วิคตอเรียพีค หาดรีพัลสเบย์ วัดหมั่นโหม่ วัดชีหลิน วัดหวังต้าเซียน วัดเจ้าแม่กวนอิม ไหว้พระขอพรที่วัดนาจา อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย (more…)

HKG03 ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG FEEL GOOD
3 วัน 2 คืน BY EK

From14,888 บาท

วันที่ 28 – 3 / 29 – 31 มีนาคม 2562
วันที่ 30 มีนาคม – 01 เมษายน 2562
วันที่ 04 – 06 / 05 – 07 / 06 – 08 เม.ย. 2562
เดือนเมษายน 2562

ฮ่องกง ชมโชว์Symphony of Lights วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว เกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง นมัสการพระใหญ่ (more…)

HKG04 ทัวร์ฮ่องกง สุดโดน ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น
3 วัน 2 คืน BY FD

From11,888 บาท

วันที่ 30 มีนาคม – 01 เมษายน 2562
วันที่ 05 – 07 / 13 – 15 / 14 – 16 เม.ย. 2562
วันที่ 19 – 21 / 20 – 22 เมษายน 2562
เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2562

พระใหญ่ลันเตา วัดโปหลิน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม หมู่บ้านนองปิง ซิตี้เกทเอ้าท์เล็ท เมืองเซินเจิ้น หมู่บ้านฮากกากันเคิง ตลาดตงเหมิน (more…)

HKG05 ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-เซินเจิ้น-กระเช้านองปิง
3 วัน 2 คืน BY CX

From12,900 บาท

วันที่ 05 – 07 / 19 – 21 / 20 – 22 เม.ย. 2562
วันที่ 26 – 28 / 27 – 29 เมษายน 2562
วันที่ 03 – 05 / 04 – 06 / 18 – 20 พ.ค. 2562
เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2562

กระเช้านองปิง พระใหญ่ลันเตา วัดโป่หลิน หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าท์เล็ต เดินทางสู่เซินเจิ้น พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น (more…)

HKG06 ทัวร์ฮ่องกง สงกรานต์ พาฟิน อิน ฮ่องกง
4 วัน 3 คืน BY TG

From29,888 บาท

วันที่ 13 – 16 เมษายน 2562

ขึ้นจุดชมวิววิคตอเรียพีค ชายหาดรีพัลสเบย์ สักการะเจ้าแม่กวนอิม วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย อิสระเต็มวันในฮ่องกง (more…)

HKG07 ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ HONG KONG DISNEYLAND
3 วัน 2 คืน BY CX

From16,900 บาท

วันที่ 05 – 07 / 27 – 29 เมษายน 2562
วันที่ 02 – 04 / 03 – 05 พฤษภาคม 2562
วันที่ 30 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2562
เดือนมิถุนายน 2562

นมัสการเทพเจ้าแชกง ณ วัดกังหัน นมัสการเทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน เต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย สนุกสนานไปกับอาณาจักรแห่งจินตนาการ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์

HKG08 ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน
3 วัน 2 คืน BY CX

From17,900 บาท

วันที่ 05 – 07 / 26 – 28 / 27 – 29 เม.ย. 2562
วันที่ 03 – 05 / 04 – 06 / 23 – 25 พ.ค. 2562
วันที่ 24 – 26 / 25 – 27 พฤษภาคม 2562
เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2562

เที่ยวฮ่องกง มาเก๊า นั่งกระเช้าชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา นมัสการพระใหญ่วัดโป่หลิน วัดเจ้าแม่กวนอิม ชมโบสถ์เซนต์ปอล (more…)

MFM01 ทัวร์มาเก๊า SO HOT
3 วัน 2 คืน BY FD

From7,888 บาท

วันที่ 29 – 31 มีนาคม 2562
วันที่ 06 – 08 เมษายน 2562
วันที่ 12 – 14 / 13 – 15 / 14 – 16 เม.ย. 2562
เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2562

สนามบินมาเก๊า ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลล์ จัตุรัสเชนาโด้ แวะซื้อขนมพื้นเมืองขึ้นชื่อของมาเก๊า เวเนเชี่ยนรีสอร์ท (more…)

MFM02 ทัวร์มาเก๊า SUMMER IN MACAO
3 วัน 2 คืน BY NX

From7,888 บาท

วันที่ 28 – 30 / 29 – 31 มีนาคม 2562

มาเก๊า ด่านกงเป่ย เมืองเซินเจิ้น ทานเมนูเป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง วัดกวนอู พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น เมืองเซินเจิ้น ช้อปปิ้งหล่อหวู่ซิตี้ (more…)

MFM03 ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
4 วัน 3 คืน BY FD

From12,900 บาท

วันที่ 05 – 08 / 12 – 15 / 13 – 16 เม.ย. 2562
วันที่ 09 – 12 / 16 – 19 / 23 – 26 พ.ค. 2562
วันที่ 30 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2562

มาเก๊า ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล เชนาโด้สแควร์ เวเนเชี่ยนรีสอร์ท เดินทางสู่จูไห่โดยรถปรับอากาศ วัดผู่โถว (more…)