fbpx

ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า

venetian

ทัวร์มาเก๊า MFM01 มาเก๊า ใสใส จูไห่ ชิวชิว
3 วัน 2 คืน BY FD

From6,999 บาท

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2563
วันที่ 13 – 15 / 20 – 22 มีนาคม 2563
วันที่ 04 – 06 / 11 – 13 / 12 – 14 เม.ย. 2563
เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2563

สนามบินมาเก๊า สักการะเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ชมซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล แวะซื้อขนมพื้นเมืองมาเก๊า ชมเวเนเชี่ยนรีสอร์ท ทานเมนูพิเศษเป๋าฮื้อ+ไวน์แดง (more…)

ทัวร์มาเก๊า MFM02 ตะลอนเที่ยว มาเก๊า เซินเจิ้น ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน BY FD

From9,888 บาท

วันที่ 13 – 15 / 20 – 22 มีนาคม 2563

เมืองมาเก๊า ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล แวะซื้อของฝากขนมขึ้นชื่อของมาเก๊า บริเวณจัตุรัสเชนาโด้ (more…)

ทัวร์ฮ่องกง HKG01 ชิม ช้อป เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น ไหว้พระดัง
3 วัน 2 คืน BY CX

From9,900 บาท

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2563
วันที่ 07 – 09 / 20 – 22 / 28 – 30 มี.ค. 2563

วัดหวังต้าเซียน อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน ขึ้นรถไฟสู่เซินเจิ้น วัดกวนอู พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ชมโชว์น้ำพกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในเซินเจิ้น (more…)

Repaulse bay beach

ทัวร์ฮ่องกง HKG02 ฮ่องกง เสริมโชครับปีหนู ไหว้พระดัง
3 วัน 2 คืน BY CX

From11,999 บาท

วันที่ 21 – 23 / 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2563
วันที่ 06 – 08 / 07 – 09 / 13 – 15 มี.ค. 2563
เดือนมีนาคม 2563

วัดเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งเลดี้มาร์เก็ต วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย ชมโชว์แสงสีเสียงสุดตระการตา SYMPHONY OF LIGHTS (more…)