ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า

HKG01 ทัวร์ฮ่องกง สุดหรรษา ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ
3 วัน 2 คืน BY HX

From19,900 บาท

วันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2561

ชายหาดรีพัลสเบย์ ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม สนุกสนานกับฮ่องกงดิสนีย์แลนด์แบบเต็มวัน เต็มอิ่มกับเครื่องเล่นและขบวนพาเหรด วัดหวังต้าเซียน (more…)

HKG02 ทัวร์ฮ่องกง พาเที่ยวฮ่องกง ไหว้องค์พระใหญ่ลันเตา
3 วัน 2 คืน BY TG

From22,888 บาท

วันที่ 14 – 16 / 20 – 22 ตุลาคม 2561

ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา กระเช้านองปิงแบบคริสตัล ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าท์เล็ต หาดรีพัลสเบย์ จุดชมวิว The Peak วัดแชกง วัดหวังต้าเซียน (more…)

HKG03 ทัวร์ฮ่องกง ขอพร ไหว้พระ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์
3 วัน 2 คืน BY CX

From16,888 บาท

วันที่ 15 – 17 / 28 – 30 กันยายน 2561
วันที่ 04 – 06 / 13 – 15 ตุลาคม 2561
วันที่ 20 – 22 / 21 – 23 ตุลาคม 2561
เดือนพฤศจิกายน – วันขึ้นปีใหม่ 2562

พระใหญ่ลันเตา กระเช้านองปิง ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าท์เล็ต วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว วัดเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย นมัสการเจ้าแม่กวนอิมริมหาดรีพัลสเบย์ (more…)

HKG04 ทัวร์ฮ่องกง พาเพลิน ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์-ช้อปปิ้ง
4 วัน 3 คืน BY CX

From19,888 บาท

วันที่ 21 – 24 กันยายน 2561
วันที่ 05 – 08 / 13 – 16 ตุลาคม 2561
วันที่ 19 – 22 / 25 – 28 ตุลาคม 2561

ไหว้พระใหญ่ลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง เที่ยวชมหมู่บ้านนองปิง ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าท์เล็ท อิสระเต็มวันกับสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ เล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ (more…)

HKG05 ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-มาเก๊า-พระใหญ่ลันเตา
4 วัน 3 คืน BY HX

From21,900 บาท

วันที่ 20 – 23 กันยายน 2561
วันที่ 18 – 21 / 25 – 28 ตุลาคม 2561

พระใหญ่ลันเตา กระเช้านองปิง หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าท์เล็ต วัดแชกงหมิว ชมวิวบนวิคตอเรียพีค ชายหาดรีพัลสเบย์นมัสการเจ้าแม่กวนอิม (more…)

HKG06 ทัวร์ฮ่องกงพาช้อป ฟินฟิน
3 วัน 2 คืน BY EK

From12,900 บาท

วันที่ 21 – 23 / 22 – 24 กันยายน 2561
วันที่ 04 – 06 / 05 – 07 / 06 – 08 ต.ค. 2561
วันที่ 07 – 09 / 11 – 13 / 12 – 14 ต.ค. 2561
เดือนตุลาคม 2561

ฮ่องกง ชมการแสดง Symphony of Lights วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว พระใหญ่ลันเตา กระเช้านองปิง หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง (more…)

HKG07 ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-เซินเจิ้น-กระเช้านองปิง
3 วัน 2 คืน BY CX

From12,900 บาท

วันที่ 20 – 22 / 22 – 24 กันยายน 2561
วันที่ 29 กันยายน – 01 ตุลาคม 2561
วันที่ 04 – 06 / 06 – 08 / 11 – 13 ต.ค. 2561
เดือนตุลาคม 2561 – เดือนมีนาคม 2562

กระเช้านองปิง พระใหญ่ลันเตา วัดโป่หลิน หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าท์เล็ต เดินทางสู่เซินเจิ้น พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น (more…)

HKG08 ทัวร์ฮ่องกง ฮัลโหลวันหยุด-ฮ่องกง-มาเก๊า-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง
4 วัน 3 คืน BY TG

From27,888 บาท

วันที่ 21 – 24 ตุลาคม 2561
วันที่ 05 – 08 ธันวาคม 2561
วันที่ 29 ธันวาคม 2561 – 01 มกราคม 2562
วันที่ 30 ธันวาคม 2561 – 02 มกราคม 2562

นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม ณ ชายหาดรีพัลสเบย์ วิคตอเรียพีค ชมทัศนียภาพของเกาะฮ่องกง วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย (more…)

HKG09 ทัวร์ฮ่องกง OHO…!! HONG KONG
3 วัน 2 คืน BY EK

From10,888 บาท

วันที่ 01 – 03 / 02 – 04 / 03 – 05 พ.ย. 2561
วันที่ 04 – 06 / 08 – 10 / 09 – 11 พ.ย. 2561
วันที่ 10 – 12 / 11 – 13 / 15 – 17 พ.ย. 2561
เดือนพฤศจิกายน 2561

ฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว วัดเจ้าแม่กวนอิม อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน ท่านสามารถช้อปปิ้งที่เลดี้มาร์เก็ต หรือย่านจิมซาจุ่ยถนนนาธานได้ตามอัธยาศัย (more…)

MFM01 ทัวร์มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-จูไห่
3 วัน 2 คืน BY FD

From7,888 บาท

วันที่ 05 – 07 / 06 – 08 / 12 – 14 ต.ค. 2561
วันที่ 13 – 15 / 19 – 21 / 20 – 22 ต.ค. 2561
วันที่ 21 – 23 / 26 – 28 / 27 – 29 ต.ค. 2561
เดือนพฤศจิกายน 2561 – วันขึ้นปีใหม่ 2562

มาเก๊า เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล เลือกซื้อขนมและของฝากบริเวณจัตุรัสเชนาโด้สแควร์ ชมความอลังการของเดอะเวเนเชี่ยนรีสอร์ท (more…)

MFM02 ทัวร์มาเก๊า HILIGHT มาเก๊า-จูไห่
3 วัน 2 คืน BY NX

From6,888 บาท

วันที่ 12 – 14 / 13 – 15 / 19 – 21 ต.ค. 2561
วันที่ 20 – 22 / 21 – 23 / 23 – 25 ต.ค. 2561
วันที่ 24 – 26 / 26 – 28 / 27 – 29 ต.ค. 2561
เดือนพฤศจิกายน 2561 – วันขึ้นปีใหม่ 2562

มาเก๊า จูไห่ เดินเล่นบนถนนคู่รัก ถนนคู่รัก THE LOVER’S ROAD วัดผู่โถว วัดเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล (more…)

MFM03 ทัวร์มาเก๊า มาเก๊า-จูไห่-ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน BY FD

From9,888 บาท

วันที่ 28 – 30 กันยายน 2561
วันที่ 29 กันยายน – 01 ตุลาคม 2561
วันที่ 05 – 07 / 06 – 08 / 12 – 14 ต.ค. 2561
เดือนตุลาคม 2561 – วันขึ้นปีใหม่ 2562

มาเก๊า ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล เชนาโด้สแควร์ เดอะเวเนเชี่ยนรีสอร์ท เข้าสู่จูไห่โดยผ่านด่านกงเป่ย (more…)