ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า

HKG01 ทัวร์ฮ่องกง สุดหรรษา ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ
3 วัน 2 คืน BY HX

From18,888 บาท

วันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2561
วันที่ 09 – 11 / 10 – 12 / 24 – 26 พ.ย. 2561
วันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2561

ชายหาดรีพัลสเบย์ ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม สนุกสนานกับฮ่องกงดิสนีย์แลนด์แบบเต็มวัน เต็มอิ่มกับเครื่องเล่นและขบวนพาเหรด วัดหวังต้าเซียน (more…)

HKG02 ทัวร์ฮ่องกง ขอพร ไหว้พระ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์
3 วัน 2 คืน BY CX

From16,888 บาท

วันที่ 20 – 22 / 21 – 23 ตุลาคม 2561
วันที่ 02 – 04 / 09 – 11 / 15 – 17 พ.ย. 2561
วันที่ 16 – 18 / 22 – 24 / 23 – 25 พ.ย. 2561
เดือนธันวาคม – วันขึ้นปีใหม่ 2562

พระใหญ่ลันเตา กระเช้านองปิง ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าท์เล็ต วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว วัดเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย นมัสการเจ้าแม่กวนอิมริมหาดรีพัลสเบย์ (more…)

HKG03 ทัวร์ฮ่องกง พาเพลิน ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์-ช้อปปิ้ง
4 วัน 3 คืน BY CX

From23,888 บาท

วันที่ 19 – 22 / 25 – 28 ตุลาคม 2561

ไหว้พระใหญ่ลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง เที่ยวชมหมู่บ้านนองปิง ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าท์เล็ท อิสระเต็มวันกับสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ เล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ (more…)

HKG04 ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-มาเก๊า-พระใหญ่ลันเตา
4 วัน 3 คืน BY HX

From23,900 บาท

วันที่ 18 – 21 / 25 – 28 ตุลาคม 2561

พระใหญ่ลันเตา กระเช้านองปิง หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าท์เล็ต วัดแชกงหมิว ชมวิวบนวิคตอเรียพีค ชายหาดรีพัลสเบย์นมัสการเจ้าแม่กวนอิม (more…)

HKG05 ทัวร์ฮ่องกงพาช้อป ฟินฟิน
3 วัน 2 คืน BY EK

From13,888 บาท

วันที่ 18 – 20 / 19 – 21 / 20 – 22 ต.ค. 2561
วันที่ 21 – 23 / 25 – 27 / 26 – 28 ต.ค. 2561
วันที่ 27 – 29 / 28 – 30 ตุลาคม 2561
เดือนพฤศจิกายน 2561 – วันขึ้นปีใหม่ 2562

ฮ่องกง ชมการแสดง Symphony of Lights วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว พระใหญ่ลันเตา กระเช้านองปิง หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง (more…)

HKG06 ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-เซินเจิ้น-กระเช้านองปิง
3 วัน 2 คืน BY CX

From12,900 บาท

วันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2561
วันที่ 10 – 12 / 17 – 19 / 24 – 26 พ.ย. 2561
วันที่ 01 – 03 / 15 – 17 / 28 – 30 ธ.ค. 2561
เดือนธันวาคม 2561 – เดือนมีนาคม 2562

กระเช้านองปิง พระใหญ่ลันเตา วัดโป่หลิน หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าท์เล็ต เดินทางสู่เซินเจิ้น พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น (more…)

HKG07 ทัวร์ฮ่องกง ฮัลโหลวันหยุด-ฮ่องกง-มาเก๊า-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง
4 วัน 3 คืน BY TG

From27,888 บาท

วันที่ 21 – 24 ตุลาคม 2561
วันที่ 05 – 08 ธันวาคม 2561
วันที่ 29 ธันวาคม 2561 – 01 มกราคม 2562
วันที่ 30 ธันวาคม 2561 – 02 มกราคม 2562

นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม ณ ชายหาดรีพัลสเบย์ วิคตอเรียพีค ชมทัศนียภาพของเกาะฮ่องกง วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย (more…)

HKG08 ทัวร์ฮ่องกง VIP HONG KONG (บินชั้นธุรกิจ)
3 วัน 2 คืน BY EK

From25,900 บาท

วันที่ 21 – 23 / 26 – 28 ตุลาคม 2561
วันที่ 09 – 11 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 08 – 10 ธันวาคม 2561

Symphony of Lights วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน วัดชีหลิน เกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง นมัสการพระใหญ่แห่งเกาะลันเตา (more…)

MFM01 ทัวร์มาเก๊า เหนย์ โหว มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น
3 วัน 2 คืน BY FD

From8,888 บาท

วันที่ 21 – 23 / 27 – 29 ตุลาคม 2561
วันที่ 02 – 04 / 03 – 05 / 09 – 11 พ.ย. 2561
วันที่ 10 – 12 / 16 – 18 / 17 – 19 พ.ย. 2561
เดือนพฤศจิกายน 2561 – วันขึ้นปีใหม่ 2562

มาเก๊า ดินแดนยุโรปใจกลางเอเชีย ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล เชนาโด้สแควร์ เดอะเวเนเชี่ยนรีสอร์ท นั่งรถโค้ชสู่จูไห่ (more…)

MFM02 ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง ปังปัง ไหว้พระ 9 วัด
3 วัน 2 คืน BY FD

From16,888 บาท

วันที่ 27 – 29 ตุลาคม 2561
วันที่ 02 – 04 / 03 – 05 / 09 – 11 พ.ย. 2561
วันที่ 10 – 12 / 16 – 18 / 17 – 19 พ.ย. 2561
เดือนพฤศจิกายน 2561 – วันขึ้นปีใหม่ 2562

มาเก๊า วัดอาม่า วัดเจ้าแม่กวนอิม เดอะเวเนเชี่ยนรีสอร์ท เดินทางสู่ฮ่องกงโดยเรือเฟอร์รี่ ฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน วัดแชกง วัดเจ้าแม่กวนอิม (more…)