Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า

HKG01 ทัวร์ฮ่องกง ตะลุยฮ่องกง ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง
3 วัน 2 คืน BY HX

From16,900 บาท

วันที่ 06 – 08 / 13 – 15 / 20 – 22 ก.ค. 2561
วันที่ 03 – 05 / 10 – 12 สิงหาคม 2561
วันที่ 17 – 19 / 24 – 26 สิงหาคม 2561
เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม 2561

ฮ่องกง ไหว้พระใหญ่ลันเตาวัดโป่หลิน หมู่บ้านนองปิง ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าท์เล็ต วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว วัดชีหลิน ช้อปปิ้งเลดี้ไนท์มาร์เก็ต (more…)

HKG02 ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง ดิสนีย์แลนด์
3 วัน 2 คืน BY RJ

From16,900 บาท

วันที่ 12 – 14 / 15 – 17 / 22 – 24 ก.ค. 2561
วันที่ 02 – 04 / 16 – 18 สิงหาคม 2561
วันที่ 20 – 22 / 27 – 29 กันยายน 2561
เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2561

วัดแชกงหมิว วัดชีหลิน จุดชมวิววิคตอเรียพีค นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ ชายหาดรีพัลสเบย์ ช้อปปิ้นถนนนาธาน ชมโชว์แสงสีเสียง Symphony of Lights (more…)

HKG03 ทัวร์ฮ่องกง ขอพร ไหว้พระ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์
3 วัน 2 คืน BY CX

From16,900 บาท

วันที่ 06 – 08 / 07 – 09 กรกฎาคม 2561
วันที่ 13 – 15 / 21 – 23 กรกฎาคม 2561
วันที่ 03 – 05 / 04 – 06 / 11 – 13 ส.ค. 2561
เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม 2561

พระใหญ่ลันเตา กระเช้านองปิง ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าท์เล็ต วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว วัดเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย นมัสการเจ้าแม่กวนอิมริมหาดรีพัลสเบย์ (more…)

HKG04 ทัวร์ฮ่องกง พาเพลิน ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์-ช้อปปิ้ง
4 วัน 3 คืน BY CX

From22,900 บาท

วันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2561
วันที่ 11 – 14 สิงหาคม 2561
วันที่ 14 – 17 / 21 – 24 กันยายน 2561
เดือนตุลาคม 2561

ไหว้พระใหญ่ลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง เที่ยวชมหมู่บ้านนองปิง ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าท์เล็ท อิสระเต็มวันกับสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ เล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ (more…)

HKG05 ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-มาเก๊า-พระใหญ่ลันเตา
4 วัน 3 คืน BY HX

From21,900 บาท

วันที่ 26 – 29 กรกฎาคม 2561
วันที่ 30 สิงหาคม – 02 กันยายน 2561
วันที่ 06 – 09 / 13 – 16 / 20 – 23 ก.ย. 2561
วันที่ 18 – 21 / 25 – 28 ตุลาคม 2561

พระใหญ่ลันเตา กระเช้านองปิง หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าท์เล็ต วัดแชกงหมิว ชมวิวบนวิคตอเรียพีค ชายหาดรีพัลสเบย์นมัสการเจ้าแม่กวนอิม (more…)

HKG06 ทัวร์ฮ่องกง พาช้อป ลดทั้งเกาะ
3 วัน 2 คืน BY EK

From12,900 บาท

วันที่ 06 – 08 / 07 – 09 กรกฎาคม 2561
วันที่ 08 – 10 / 12 – 14 กรกฎาคม 2561
วันที่ 13 – 15 / 19 – 21 กรกฎาคม 2561
วันที่ 20 – 22 / 21 – 23 กรกฎาคม 2561

ฮ่องกง ชมการแสดง Symphony of Lights วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว พระใหญ่ลันเตา กระเช้านองปิง หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง (more…)

HKG07 ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-เซินเจิ้น-กระเช้านองปิง
3 วัน 2 คืน BY CX

From12,900 บาท

วันที่ 19 – 21 / 26 – 28 กรกฎาคม 2561
วันที่ 04 – 06 / 11 – 13 สิงหาคม 2561
วันที่ 18 – 20 / 25 – 27 สิงหาคม 2561
เดือนกันยายน 2561

กระเช้านองปิง พระใหญ่ลันเตา วัดโป่หลิน หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าท์เล็ต เดินทางสู่เซินเจิ้น พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น (more…)

MFM01 ทัวร์มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-จูไห่
3 วัน 2 คืน BY FD

From7,900 บาท

วันที่ 13 – 15 / 14 – 16 / 20 – 22 ก.ค. 2561
วันที่ 21 – 23 / 27 – 29 / 28 – 30 ก.ค. 2561
เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม 2561

มาเก๊า เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล เลือกซื้อขนมและของฝากบริเวณจัตุรัสเชนาโด้สแควร์ ชมความอลังการของเดอะเวเนเชี่ยนรีสอร์ท (more…)

MFM02 ทัวร์มาเก๊า HILIGHT มาเก๊า-จูไห่
3 วัน 2 คืน BY NX

From7,900 บาท

วันที่ 06 – 08 / 08 – 10 / 09 – 11 ก.ค. 2561
วันที่ 10 – 12 / 14 – 16 / 15 – 17 ก.ค. 2561
วันที่ 17 – 19 / 22 – 24 กรกฎาคม 2561
เดือนกรกฎาคม 2561

มาเก๊า จูไห่ เดินเล่นบนถนนคู่รัก ถนนคู่รัก THE LOVER’S ROAD วัดผู่โถว วัดเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล (more…)

MFM03 ทัวร์มาเก๊า มาเก๊า-จูไห่-ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน BY FD

From10,900 บาท

วันที่ 06 – 08 / 07 – 09 / 13 – 15 ก.ค. 2561
วันที่ 14 – 16 / 20 – 22 / 21 – 23 ก.ค. 2561
วันที่ 26 – 28 / 28 – 30 กรกฎาคม 2561
เดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน 2561

มาเก๊า ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล เชนาโด้สแควร์ เดอะเวเนเชี่ยนรีสอร์ท เข้าสู่จูไห่โดยผ่านด่านกงเป่ย (more…)