ทัวร์เกาหลี

KOR01 ทัวร์เกาหลี HOT SPRINGS IN KOREA
5 วัน 3 คืน BY KE

From22,888 บาท

วันที่ 05 – 09 / 19 – 23 / 26 – 30 ต.ค. 2561
วันที่ 02 – 06 / 09 – 13 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 16 – 20 / 23 – 27 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 30 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2561

เมืองซอนชาอินแลนด์ อาบน้ำแร่สไตล์เกาหลี หมู่บ้านพื้นเมืองโบราณเวอัม อุทยานแห่งชาติแดดุนซาน ช้อปปิ้งย่านอีแด หมู่บ้านเกาหลีสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน (more…)

KOR02 ทัวร์เกาหลี FUNNY SEORAKSAN IN AUTUMN
5 วัน 3 คืน BY TW

From18,900 บาท

วันที่ 09 – 13 / 11 – 15 / 12 – 16 ต.ค. 2561
วันที่ 16 – 20 / 20 – 24 / 21 – 25 ต.ค. 2561
วันที่ 22 – 26 / 24 – 28 / 25 – 29 ต.ค. 2561
เดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน 2561

เกาะนามิ อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมวิว ฟาร์มแกะ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พระราชวังเคียงบ็อคกุง ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง (more…)

KOR03 THE BEST TIME AUTUMN IN SEOUL
5 วัน 3 คืน BY TG

From24,888 บาท

วันที่ 04 – 08 / 12 – 16 / 13 – 17 ต.ค. 2561
วันที่ 18 – 22 / 19 – 23 / 20 – 24 ต.ค. 2561
วันที่ 22 – 26 / 25 – 29 ตุลาคม 2561
เดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน 2561

เกาะนามิ ปั่นจักรยานเรลไบค์บนรางรถไฟ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พระราชวังถ็อกซูกุง ถนนเลียบกำแพงหิน สวนลอยฟ้าแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางกรุงโซล (more…)

KOR04 ทัวร์เกาหลี ปูซาน BEAUTIFUL HANOK VILLAGE
5 วัน 3 คืน BY KE

From23,888 บาท

วันที่ 17 – 21 ตุลาคม 2561
วันที่ 29 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 16 – 20 / 26 – 30 พฤศจิกายน 2561
เดือนธันวาคม – วันขึ้นปีใหม่ 2562

หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมซอน จุดชมวิวสะพานแก้วออรยุคโด วัดพุลกุกซา หอดูดาวซมซงแด เมืองแดกู วัดดองฮวาซา หมู่บ้านดั้งเดิมสไตล์เกาหลี หอคอย 83 ทาวเวอร์ (more…)

KOR05 ทัวร์เกาหลี The Lighting Festival in Winter
5 วัน 3 คืน BY TW

From18,900 บาท

วันที่ 30 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2561
วันที่ 04 – 08 / 05 – 09 / 06 – 10 ธ.ค. 2561
วันที่ 07 – 11 / 11 – 15 / 12 – 16 ธ.ค. 2561
เดือนธันวาคม – วันขึ้นปีใหม่ 2562

อิสระลานสกี เกาะนามิ The Garden of Morning Calm ชมเทศกาลโคมไฟประดับ ไร่สตรอเบอร์รี่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ช้อปปิ้งย่านถนนฮงแด (more…)

KOR06 ทัวร์เกาหลี THE BEST TIME SKI RESORT
5 วัน 3 คืน BY TG

From26,888 บาท

วันที่ 01 – 05 / 04 – 08 / 05 – 09 ธ.ค. 2561
วันที่ 06 – 10 / 18 – 22 / 19 – 23 ธ.ค. 2561
วันที่ 20 – 24 / 21 – 25 / 22 – 26 ธ.ค. 2561
วันที่ 30 ธันวาคม – 03 มกราคม 2562

เกาะนามิ สกีรีสอร์ท ไร่สตรอเบอร์รี่ ช้อปปิ้งถนนฮงแด พระราชวังเคียงบกกุง สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรีและตลาดมยองดง โซลทาวเวอร์ (more…)

KOR07 ทัวร์เกาหลี HAPPY NEW YEAR SKI RESORT
5 วัน 3 คืน BY XJ

From28,900 บาท

วันที่ 28 ธันวาคม – 01 มกราคม 2562
วันที่ 29 ธันวาคม – 02 มกราคม 2562

The Garden of Morning Calm ชมสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ สนุกสนานกับสกีรีสอร์ท อิ่มอร่อยกับชาบูสไตล์เกาหลี ไร่สตรอเบอร์รี่ โรงเรียนสอนทำกิมจิ (more…)

KOR08 ทัวร์เกาหลี WINTER COUNTDOWN IN KOREA
5 วัน 3 คืน BY KE

From27,900 บาท

วันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2561
วันที่ 28 ธันวาคม – 01 มกราคม 2562
วันที่ 29 ธันวาคม – 02 มกราคม 2562

อิสระเล่นสกี อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน ขึ้นจุดชมวิว วัดชินฮันซา ไร่สตอเบอร์รี่ สวนสนุกล้อตเต้เวิลด์ ทานบุฟเฟ่ต์ขาปุยักษ์สไตล์เกาหลี พระราชวังเคียงบ็อค (more…)