ทัวร์เกาหลี

KOR01 ทัวร์เกาหลี ยงอิน โซล (เลสโก ฮิตติดเทรนด์)
5 วัน 3 คืน BY XJ

From13,999 บาท

วันที่ 25 – 29 / 26 – 30 / 27 – 31 ก.ค. 2562
วันที่ 08 – 12 สิงหาคม 2562

โรงถ่ายละครยงอิน MBC DRAMIA ป้อมปราการฮวาซอง สวนสนุกล้อตเต้เวิลด์ ขึ้นชมวิวบนตึกระฟ้าโซลสกายทาวเวอร์ ลิ้มรสไก่ตุ๋นโสมเมนูเพื่อสุขภาพ (more…)

KOR02 ทัวร์เกาหลี ซูวอน โซล (เลสโก ฮิตครองเมือง)
6 วัน 3 คืน BY XJ

From9,999 บาท

วันที่ 06 – 11 / 09 – 14 / 10 – 15 ก.ค. 2562
วันที่ 11 – 16 / 12 – 17 กรกฎาคม 2562
วันที่ 13 – 18 / 17 – 22 กรกฎาคม 2562
วันที่ 05 – 10 กันยายน 2562

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์แบบเต็มวัน เรียนรู้วิธีการทำข้าวห่อสาหร่าย โซลทาวเวอร์ หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง พระราชวังเคียงบกคุง ใส่ชุดฮันบกเดินเล่นในพระราชวัง (more…)

KOR03 ทัวร์เกาหลี พาจู โซล (เลสโก ยะฮู้วสุดชิลล์)
5 วัน 3 คืน BY XJ

From9,999 บาท

วันที่ 05 – 09 / 10 – 14 / 12 – 16 ก.ค. 2562
วันที่ 13 – 17 / 14 – 18 / 19 – 23 ก.ค. 2562
วันที่ 25 – 29 / 26 – 30 / 27 – 31 ก.ค. 2562
เดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน 2562

สะพานแขวนคัมอักซาน หมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส วัดโชเกซา ล่องเรือชมทัศนียภาพของแม่น้ำฮัน สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ อิสระช้อปปิ้งย่านฮงแด (more…)

KOR04 ทัวร์เกาหลี อาซาน โซล (เลสโก ฮิตงามออร่า)
5 วัน 3 คืน BY XJ

From14,999 บาท

วันที่ 01 – 05 / 02 – 06 / 03 – 07 ต.ค. 2562
วันที่ 04 – 08 / 05 – 09 / 06 – 10 ต.ค. 2562
วันที่ 07 – 11 / 08 – 12 / 09 – 13 ต.ค. 2562
เดือนตุลาคม 2562

เมืองอาซาน ชมถนนอุโมงค์แปะก๊วย หมู่บ้านพื้นเมืองโออัม-ริ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ชมสวนดอกไม้สี่ฤดูภายในสวนสนุก ที่จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามเทศกาล (more…)

KOR05 ทัวร์เกาหลี ซอรัค โซล (เลสโก ฮิตซอรัค)
6 วัน 3 คืน BY XJ

From15,999 บาท

วันที่ 01 – 06 / 02 – 07 / 03 – 08 ต.ค. 2562
วันที่ 04 – 09 / 05 – 10 / 06 – 11 ต.ค. 2562
วันที่ 07 – 12 / 08 – 13 / 09 – 14 ต.ค. 2562
เดือนตุลาคม 2562

เกาะนามิ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน ทานอาหารขึ้นชื่อเมืองชุนชอนไก่ผัดซอสเกาหลี วัดชินฮึงซา สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ชมสวนดอกไม้สี่ฤดู (more…)

South Korea

KOR06 ทัวร์เกาหลี SPECIAL SHOCK PRICE
5 วัน 3 คืน BY TG

From21,900 บาท

วันที่ 12 – 16 / 13 – 17 / 26 – 30 ก.ค. 2562
วันที่ 08 – 12 สิงหาคม 2562

สวนอิมจินกัก สวนพฤกษศาสตร์สมุนไพรโพชอน เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ อิสระช้อปปิ้งย่านฮงแด ชมน้ำพุเต้นรำสะพานบันโพ วัดโซเกซา (more…)