ทัวร์เวียดนาม

VN01 ทัวร์เวียดนามเหนือ Vietnam สุขใจ ฮานอย-ซาปา (ฟานซีปัน)
4 วัน 3 คืน BY FD

From12,888 บาท

วันที่ 22 – 25 มีนาคม 2562
วันที่ 29 มีนาคม – 01 เมษายน 2562
วันที่ 02 – 05 / 09 – 12 / 16 – 19 พ.ค. 2562
เดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน 2562

ฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ วัดหง็อกเซิน ช้อปปิ้งถนน 36 สาย ชมการแสดงระบำตุ๊กตาน้ำ ลาวไก ซาปา ยอดเขาฮัมรอง อิสระช้อปปิ้งตลาดเมืองซาปา (more…)

VN02 ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย-ซาปา-นิงห์บิงห์-ฮาลอง
4 วัน 3 คืน BY FD

From12,888 บาท

วันที่ 05 – 08 / 26 – 29 เมษายน 2562
วันที่ 03 – 06 / 10 – 13 พฤษภาคม 2562
วันที่ 17 – 20 / 24 – 27 พฤษภาคม 2562
เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 2562

ฮานอย เมืองลาวไก ซาปา Silver Water Fall Cat Cat Village ตลาดเมืองซาปา ยอดเขาฮัมรอง ฮานอย ชมทะเลสาบคืนดาบ ช้อบปิ้งถนน 36 สาย (more…)

VN03 ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน-นิงห์บิงห์-ฮาลอง
5 วัน 4 คืน BY FD

From14,900 บาท

วันที่ 21 – 25 มีนาคม 2562
วันที่ 04 – 08 / 11 – 15 เมษายน 2562
วันที่ 18 – 22 / 25 – 29 เมษายน 2562
เดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม 2562

กรุงฮานอย ชมสถาปัตยกรรมสไตล์เมืองหลวงเก่าแก่ของเวียดนาม จังหวัดลาวไก เมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ น้ำตกสีเงิน ทานหม้อไฟแซลม่อน (more…)

VN04 ทัวร์เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์…ซาปา ฟานซีปัน
5 วัน 4 คืน BY VJ

From13,900 บาท

วันที่ 20 – 24 / 27 – 31 มีนาคม 2562
วันที่ 03 – 07 เมษายน 2562
วันที่ 10 – 14 / 11 – 15 / 12 – 16 เม.ย. 2562
วันที่ 17 – 21 / 24 – 28 เมษายน 2562

กรุงฮานอย อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย จังหวัดลาวไก เมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขา ชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ชมน้ำตกสีเงิน ตลาดซาปา (more…)

VN05 ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง
4 วัน 3 คืน BY FD

From12,900 บาท

วันที่ 05 – 08 / 19 – 22 / 26 – 29 เม.ย. 2562
วันที่ 03 – 06 / 17 – 20 / 24 – 27 พ.ค. 2562

เมืองเว้ พระราชวังเว้ ตลาดดองบา ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง เจดีย์เทียนมู่ สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ นั่งรถสามล้อซิโคล่ชมเมือง (more…)

VN06 ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ บาน่าฮิลล์
4 วัน 3 คืน BY PG

From14,888 บาท

วันที่ 19 – 22 / 27 – 30 เมษายน 2562
วันที่ 03 – 06 พฤษภาคม 2562
วันที่ 07 – 10 / 14 – 17 มิถุนายน 2562
เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2562

เมืองดานัง ขึ้นกระเช้าสู่บาน่าฮิลล์สถานที่ตากอากาศสุดฮิต สนุกกับสวนสนุก FANTASY PARK ชมสะพานมังกร เมืองเว้ พระราชวังเว้ ล่องเรือมังกร (more…)

VN07 ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ BANA HILLS สวรรค์แห่งเมืองดานัง
4 วัน 3 คืน BY FD

From12,900 บาท

วันที่ 06 – 09 / 10 – 12 / 15 – 18 เม.ย. 2562
วันที่ 19 – 22 / 26 – 29 เมษายน 2562
วันที่ 28 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2562
เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2562

เมืองดานัง สะพานมังกร เมืองโบราณฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน สนุกกับกิจกรรมนั่งเรือกระด้ง ชมวัดฟุ๊กเกี๋ยนและบ้านโบราณ สะพานญี่ปุ่น 400 ปี (more…)

VN08 ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์
4 วัน 3 คืน BY PG

From13,900 บาท

วันที่ 30 มีนาคม – 02 เมษายน 2562
วันที่ 26 – 29 เมษายน 2562
วันที่ 10 – 13 / 11 – 14 / 17 – 20 พ.ค. 2562
เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2562

เมืองเว้ ชมพระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน ซื้อของที่ระลึกในตลาดดองบา ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม เจดีย์เทียนมู่ สุสานกษัตริย์ไคดิง (more…)

VN09 ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์…บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง
4 วัน 3 คืน BY VZ

From11,900 บาท

วันที่ 10 – 13 เมษายน 2562
วันที่ 01 – 04 / 04 – 07 / 09 – 12 พ.ค. 2562
วันที่ 06 – 09 / 07 – 10 / 13 – 16 มิ.ย. 2562
วันที่ 21 – 24 / 27 – 30 มิถุนายน 2562

สนามบินดานัง เมืองเว้ พระราชวังเว้ ตลาดดองบา ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม เจดีย์เทียนมู่ สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ นั่งรถสามล้อซิโคล่ชมเมือง (more…)

VN10 ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ ฮอยอัน
4 วัน 3 คืน BY PG

From15,900 บาท

วันที่ 11 – 14 เมษายน 2562

สนามบินดานัง เมืองดานัง ชมสะพานมังกร นั่งกระเช้าสู่บาน่าฮิลล์ สถานตากอากาศสุดฮิตของเวียดนาม เดินเล่นบนสะพานสีทอง สนุกสนานกับสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์ (more…)

VN11 ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์…บาน่าฮิลล์ เที่ยวครบ บินคุ้ม เช้ากลับค่ำ
4 วัน 3 คืน BY FD

From13,900 บาท

วันที่ 05 – 08 / 18 – 21 เมษายน 2562
วันที่ 19 – 22 / 25 – 28 เมษายน 2562
วันที่ 01 – 04 / 03 – 06 / 09 – 12 พ.ค. 2562
เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2562

เมืองดานัง ชมพระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน นั่งรถสามล้อซิโคล่ชมเมืองเว้ เจดีย์เทียนมู่ ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม ชมสุสานกษัตริย์ไคดิงห์นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ (more…)

VN12 ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์…บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน
4 วัน 3 คืน BY PG

From13,900 บาท

วันที่ 04 – 07 / 05 – 08 / 19 – 22 เม.ย. 2562
วันที่ 26 – 29 / 27 – 30 เมษายน 2562
วันที่ 28 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2562
เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2562

เมืองดานัง ชมสะพานมังกร เมืองโบราณฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานกับการนั่งเรือกระด้ง ชมวัดจีนและบ้านโบราณในเมืองฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น (more…)

PROMOTION

VN13 ทัวร์เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…DALAT
3 วัน 2 คืน BY VZ

From9,900 บาท

วันที่ 15 – 17 / 27 – 29 เมษายน 2562
วันที่ 11 – 13 / 25 – 27 พฤษภาคม 2562
วันที่ 08 – 10 / 15 – 17 / 22 – 24 มิ.ย. 2562
วันที่ 29 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2562

เมืองดาลัท น้ำตกดาลันตา นั่งรถรางชมน้ำตก เข้าชมบ้านเพี้ยน บ้านที่มีรูปทรงแปลกประหลาด ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซาเมืองดาลัท พระราชวังฤดูร้อนบ่าวได๋ (more…)

VN14 ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ล่องแม่น้ำไซง่อน มุ่ยเน่ ดาลัด
4 วัน 3 คืน BY DD

From11,900 บาท

วันที่ 22 – 25 / 23 – 26 มีนาคม 2562

นครโฮจิมินห์ อุโมงค์กู่จี ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนยามค่ำคืนพร้อมอาหารเย็น(ชมโชว์บนเรือ) ฟานเทียด(มุยเน่) ทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง (more…)

VN15 ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ อุโมงค์กู๋จี
4 วัน 3 คืน BY DD

From11,888 บาท

วันที่ 05 – 08 เมษายน 2562
วันที่ 12 – 15 เมษายน 2562
วันที่ 19 – 22 เมษายน 2562
เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2562

นครโฮจิมินห์ โบสถ์นอร์ทเธอดาม ที่ทำการไปรษณีย์ที่สวยที่สุดของเวียดนาม เมืองดาลัด ช้อปปิ้งถนนคนเดิน ชมน้ำตกที่สวยที่สุดในดาลัด นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวมุมสูง (more…)

VN16 ทัวร์เวียดนามใต้ มหัศจรรย์ ดาลัด โฮจิมินห์ มุยเน่
4 วัน 3 คืน BY FD

From11,900 บาท

วันที่ 05 – 08 / 11 – 14 เมษายน 2562
วันที่ 12 – 15 / 13 – 16 / 14 – 17 เม.ย. 2562
วันที่ 20 – 23 / 26 – 29 / 27 – 30 เม.ย. 2562
เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2562

นครโฮจิมินห์ ชมจัตุรัสโฮจิมินห์ มุยเน่ ชมความงามของทะเลทรายแดงและทะเลทรายขาว ลำธารนางฟ้า เมืองดาลัด บ้านเพี้ยน (more…)

VN17 ทัวร์เวียดนามใต้ มหัศจรรย์ VIETNAM ญาตราง-ดาลัด
4 วัน 3 คืน BY PG

From12,900 บาท

วันที่ 19 – 22 / 26 – 29 เมษายน 2562
วันที่ 03 – 06 / 10 – 13 พฤษภาคม 2562
วันที่ 17 – 20 / 24 – 27 พฤษภาคม 2562
เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2562

เมืองญาตราง สวนสนุกวินเพิร์ล ช้อปปิ้งตลาดเมืองญาตราง วัดลองเซิน วัดโพนากา ชมปราสาทโพนคร เมืองดาลัด ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาซาร์ (more…)