fbpx

ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม VN01 เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์…ฟานซีปัน ซาปา
4 วัน 3 คืน BY FD

From12,900 บาท

วันที่ 23 – 26 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 02 – 05 / 09 – 12 / 10 – 13 ธ.ค. 2562
วันที่ 15 – 18 / 22 – 25 ธันวาคม 2562
เดือนมกราคม – เดือนเมษายน 2563

กรุงฮานอย เมืองซาปา จังหวัดลาวไก หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมน้ำตกสีเงิน อร่อยกับหม้อไฟปลาแซลม่อน เดินชมตลาดซาปา ขึ้นชมวิวบนยอดเขาฟานซีปัน (more…)

ทัวร์เวียดนาม VN02 เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ฟานซีปัน ซาปา นิงห์บิงห์
5 วัน 4 คืน BY SL

From13,900 บาท

วันที่ 01 – 05 / 22 – 26 มกราคม 2563
วันที่ 05 – 09 / 12 – 16 / 19 – 23 ก.พ. 2563
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2563
เดือนมีนาคม – เดือนเมษายน 2563

กรุงฮานอย เมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมน้ำตกสีเงิน ทานชาบูหม้อไฟปลาแซลม่อน ตลาดซาปา เขาฮามลอง ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาฟานซีปัน (more…)

ทัวร์เวียดนาม VN03 เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์…ซาปา ฟานซีปัน
5 วัน 4 คืน BY VJ

From14,900 บาท

วันที่ 11 – 15 ธันวาคม 2562

กรุงฮานอย อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย จังหวัดลาวไก เมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขา ชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ชมน้ำตกสีเงิน ตลาดซาปา (more…)

ทัวร์เวียดนาม VN04 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงห์บิงห์
4 วัน 3 คืน BY SL

From11,900 บาท

วันที่ 13 – 16 / 20 – 23 ธันวาคม 2562
วันที่ 22 – 25 / 27 – 30 ธันวาคม 2562
วันที่ 03 – 06 / 17 – 20 / 24 – 27 ม.ค. 2563
เดือนมกราคม – เดือนเมษายน 2563

สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย จังหวัดลาวไก เมืองซาปา เดินเล่นตลาดซาปา หมู่บ้านชาวเขา น้ำตกสีเงิน นั่งรถรางสู่สถานีกระเช้าเพื่อขึ้นสู่ยอดเขาฟานซีปัน (more…)

ทัวร์เวียดนาม VN05 เวียดนามเหนือ สุดขอบฟ้า…ซาปา สวรรค์ในสายหมอก ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ (ฟานซีปัน)
4 วัน 3 คืน BY FD

From12,999 บาท

วันที่ 12 – 15 / 19 – 22 ธันวาคม 2562

เมืองนิงห์บิงห์ นั่งเรือพายไปตามลำน้ำลัดเลี้ยวตามหุบเขา ชมฮาลองบก เมืองฮาลอง อิสระช้อปปิ้งตลาดกลางคืน อ่าวฮาลองเบย์ ถ้ำนางฟ้า (more…)

ทัวร์เวียดนาม VN06 เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์…FANSIPAN ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงห์บิงห์ ฮาลอง
5 วัน 4 คืน BY FD

From15,900 บาท

วันที่ 08 – 12 / 22 – 26 มกราคม 2563
วันที่ 29 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 2563

จังหวัดลาวไก เมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ น้ำตกสีเงิน ตลาดซาปา ยอดเขาฮัมรอง ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาฟานซีปัน เมืองฮานอย (more…)

ทัวร์เวียดนาม VN07 เวียดนามกลาง มหัศจรรย์…บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง
4 วัน 3 คืน BY VZ

From11,900 บาท

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563
วันที่ 07 – 10 / 14 – 17 / 21 – 24 ม.ค. 2563
วันที่ 11 – 14 / 18 – 21 กุมภาพันธ์ 2563
เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม 2563

สนามบินดานัง เมืองเว้ พระราชวังเว้ ตลาดดองบา ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม เจดีย์เทียนมู่ สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ นั่งรถสามล้อซิโคล่ชมเมือง (more…)

ทัวร์เวียดนาม VN08 เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน
4 วัน 3 คืน BY FD

From13,900 บาท

วันที่ 10 – 13 มกราคม 2563
วันที่ 08 – 11 / 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 06 – 09 / 13 – 16 มีนาคม 2563
เดือนเมษายน 2563

เมืองดานัง สะพานมังกร เมืองโบราณฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน สนุกกับกิจกรรมนั่งเรือกระด้ง ชมวัดฟุ๊กเกี๋ยนและบ้านโบราณ สะพานญี่ปุ่น 400 ปี (more…)

vietnam

ทัวร์เวียดนาม VN09 เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน เว้
4 วัน 3 คืน BY PG

From16,900 บาท

วันที่ 26 – 29 ธันวาคม 2562
วันที่ 27 – 30 ธันวาคม 2563
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563

เมืองดานัง ชมสะพานมังกร เมืองโบราณฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน สัมผัสประสบการณ์นั่งเรือกระด้ง สะพานญี่ปุ่น บ้านเลขที่ 101 เมืองเว้ (more…)

ทัวร์เวียดนาม VN10 เวียดนามกลาง มหัศจรรย์…บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน
4 วัน 3 คืน BY PG

From15,900 บาท

วันที่ 20 – 23 ธันวาคม 2562
วันที่ 28 – 31 ธันวาคม 2562 (ว่าง 1 ที่)
วันที่ 29 ธันวาคม 62 – 01 มกราคม 63 (ว่าง 1 ที่)

เมืองดานัง ชมสะพานมังกร เมืองโบราณฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานกับการนั่งเรือกระด้ง ชมวัดจีนและบ้านโบราณในเมืองฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น (more…)

ทัวร์เวียดนาม VN11 เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ ดานัง เว้ ฮอยอัน
4 วัน 3 คืน BY PG

From18,900 บาท

วันที่ 27 – 30 ธันวาคม 2562
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563

เมืองดานัง ชมสะพานมังกร เมืองโบราณฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน สัมผัสประสบการณ์นั่งเรือกระด้ง สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ ชมเจดีย์เทียนมู่ (more…)

ทัวร์เอเชีย

ทัวร์เวียดนาม VN12 เวียดนามกลาง มหัศจรรย์…บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง
4 วัน 3 คืน BY FD

From13,900 บาท

วันที่ 10 – 13 / 17 – 20 มกราคม 2563
วันที่ 14 – 17 / 21 – 24 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2563
เดือนมีนาคม – เดือนเมษายน 2563

เมืองเว้ พระราชวังของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน ช้อปปิ้งตลาดดองบา ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอมพร้อมชมการแสดงพื้นเมือง เจดีย์เทียนมู่ (more…)

PROMOTION

ทัวร์เวียดนาม VN13 เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…DALAT สัมผัสเมืองโรแมนติก
3 วัน 2 คืน BY VZ

From8,900 บาท

วันที่ 30 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2562
วันที่ 03 – 05 / 16 – 18 / 23 – 25 ธ.ค. 2562
วันที่ 25 – 27 / 27 – 29 / 28 – 30 ธ.ค. 2562
เดือนธันวาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563

เมืองดาลัท น้ำตกดาลันตา นั่งรถรางชมน้ำตก เข้าชมบ้านเพี้ยน บ้านที่มีรูปทรงแปลกประหลาด ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซาเมืองดาลัท พระราชวังฤดูร้อนบ่าวได๋ (more…)

ทัวร์เวียดนาม VN14 เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…เวียดนาม โปรสุดคุ้ม ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์
4 วัน 3 คืน BY VZ

From12,900 บาท

วันที่ 29 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2562
วันที่ 30 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2562
วันที่ 03 – 06 / 04 – 07 / 07 – 10 ธ.ค. 2562
เดือนธันวาคม 2562

สนามบินเมืองดาลัด น้ำตกดาลันตา นั่งรถรางลงไปชมน้ำตก ชมบ้านเพี้ยนที่ออกแบบโดยบุตรสาวของประธานาธิบดี ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่าของเมืองดาลัด (more…)

ทัวร์เวียดนาม VN15 เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…ดาลัด โฮจิมินห์ มุยเน่
4 วัน 3 คืน BY FD

From11,900 บาท

วันที่ 13 – 16 / 14 – 17 ธันวาคม 2562
วันที่ 20 – 23 / 21 – 24 ธันวาคม 2562
วันที่ 27 – 30 / 28 – 31 ธันวาคม 2562
เดือนมกราคม – เดือนเมษายน 2563

ชมจัตุรัสโฮจิมินห์และอนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ชมที่ทำการไปรษณีย์กลาง มุยเน่ ชมความงดงามของทะเลทรายแดง นั่งรถจิ๊ฟตะลุยทะเลทราย ลำธารนางฟ้า (more…)

ทัวร์เวียดนาม VN16 เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…VIETNAM ญาตราง-ดาลัด
4 วัน 3 คืน BY PG

From12,900 บาท

วันที่ 27 – 30 ธันวาคม 2562
วันที่ 10 – 13 มกราคม 2563
วันที่ 31 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2563
เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน 2563

เมืองญาตราง สวนสนุกวินเพิร์ล ช้อปปิ้งตลาดเมืองญาตราง วัดลองเซิน วัดโพนากา ชมปราสาทโพนคร เมืองดาลัด ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาซาร์ (more…)

ทัวร์เวียดนาม VN17 เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…เกาะฟู้โกว๊ก ไข่มุกแห่งเวียดนามใต้
3 วัน 2 คืน BY PG

From13,900 บาท

วันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2562
วันที่ 27 – 29 / 28 – 30 ธันวาคม 2562

สนามบินฟู้โกว๊ก นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวอันสวยงาม ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนดิงเกา เรือนจำฟู้โกว๊ก เจดีย์โฮโกว๊ก วัดดิงชาว ล่องเรือสู่จุดดำน้ำตื้น (more…)

ทัวร์เวียดนาม VN18 เวียดนามใต้ รักสุดๆ…ดาลัด ญาจาง วินเพิร์ล
4 วัน 3 คืน BY PG

From13,888 บาท

วันที่ 08 – 11 / 20 – 23 ธันวาคม 2562

เมืองญาจาง เมืองดาลัด สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด บ้านเพี้ยน ถนนคนเดินเมืองดาลัด วัดตั๊กลัม น้ำตกดาตันลา สวนสนุกวินเพิร์ลแลนด์ (more…)

ทัวร์เวียดนาม VN19 เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ พักดาลัด 2 คืน
4 วัน 3 คืน BY DD

From12,999 บาท

วันที่ 26 – 29 / 28 – 31 ธันวาคม 2562

นครโฮจิมินห์ ชมอนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ โบสถ์นอร์ธเธอดัม ผ่านชมย่านไชน่าทาวน์ ทะเลทรายขาว- แดง ช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินเมืองดาลัด (more…)