ทัวร์เวียดนาม

VN01 ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลอง
4 วัน 3 คืน BY FD

From12,900 บาท

วันที่ 06 – 09 / 07 – 10 / 13 – 16 มิ.ย. 2562
วันที่ 14 – 17 / 20 – 23 มิถุนายน 2562
วันที่ 21 – 24 / 27 – 30 มิถุนายน 2562
เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 2562

เมืองซาปา น้ำตกสีเงิน หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ เที่ยวชมตลาดเมืองซาปา ชมทัศนียภาพหมอกบนยอดเขาฮัมรอง เมืองฮานอย ชมทะเลสาบคืนดาบ (more…)

VN02 ทัวร์เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์…ฟานซีปัน ซาปา
4 วัน 3 คืน BY FD

From12,900 บาท

วันที่ 16 – 19 มิถุนายน 2562
วันที่ 30 มิถุนายน – 03 กันยายน 2562
วันที่ 06 – 09 / 07 – 10 / 17 – 20 ก.ค. 2562
เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2562

กรุงฮานอย เมืองซาปา จังหวัดลาวไก หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมน้ำตกสีเงิน อร่อยกับหม้อไฟปลาแซลม่อน เดินชมตลาดซาปา ขึ้นชมวิวบนยอดเขาฟานซีปัน (more…)

VN03 ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน-นิงห์บิงห์-ฮาลอง
5 วัน 4 คืน BY FD

From14,900 บาท

วันที่ 04 – 08 / 18 – 22 / 25 – 29 ก.ค. 2562
วันที่ 01 – 05 / 08 – 12 สิงหาคม 2562
วันที่ 15 – 19 / 22 – 26 สิงหาคม 2562

กรุงฮานอย ชมสถาปัตยกรรมสไตล์เมืองหลวงเก่าแก่ของเวียดนาม จังหวัดลาวไก เมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ น้ำตกสีเงิน ทานหม้อไฟแซลม่อน (more…)

VN04 ทัวร์เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์…ซาปา ฟานซีปัน
5 วัน 4 คืน BY VJ

From13,900 บาท

วันที่ 29 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2562
วันที่ 05 – 09 / 12 – 16 มิถุนายน 2562
วันที่ 19 – 23 / 26 – 30 มิถุนายน 2562
เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2562

กรุงฮานอย อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย จังหวัดลาวไก เมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขา ชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ชมน้ำตกสีเงิน ตลาดซาปา (more…)

VN05 ทัวร์เวียดนามกลาง มนต์เสน่ห์แห่งบานาฮิลล์ ดานัง เว้ ฮอยอัน
4 วัน 3 คืน BY VZ

From11,900 บาท

วันที่ 07 – 10 / 12 – 15 สิงหาคม 2562
วันที่ 16 – 19 / 24 – 27 สิงหาคม 2562
วันที่ 07 – 10 / 08 – 11 กันยายน 2562
วันที่ 12 – 15 / 21 – 24 กันยายน 2562

เมืองเว้ วัดเทียนมู่ นั่งสามล้อซิโคล่ชมเมือง ตลาดดองบา ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม พระราชวังไดโน้ย เมืองดานัง สะพานโกลเด้นบริดจ์ (more…)

VN06 ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์
4 วัน 3 คืน BY PG

From15,900 บาท

วันที่ 21 – 24 มิถุนายน 2562

นั่งกระเช้าขึ้นบานาฮิลล์ Fantasy Park สะพานโกลเด้นบริดจ์ พักบนบานาฮิลล์ โซนสวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR สวนน้ําพุร้อนเทิ่นไต่ (more…)

VN07 ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ BANA HILLS สวรรค์แห่งเมืองดานัง
4 วัน 3 คืน BY FD

From12,900 บาท

วันที่ 07 – 10 / 14 – 17 มิถุนายน 2562
วันที่ 28 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2562

เมืองดานัง สะพานมังกร เมืองโบราณฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน สนุกกับกิจกรรมนั่งเรือกระด้ง ชมวัดฟุ๊กเกี๋ยนและบ้านโบราณ สะพานญี่ปุ่น 400 ปี (more…)

ทัวร์เอเชีย

VN08 ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์
4 วัน 3 คืน BY PG

From13,900 บาท

วันที่ 31 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2562
วันที่ 14 – 17 / 21 – 24 มิถุนายน 2562
วันที่ 28 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2562

เมืองเว้ ชมพระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน ซื้อของที่ระลึกในตลาดดองบา ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม เจดีย์เทียนมู่ สุสานกษัตริย์ไคดิง (more…)

VN09 ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์…บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง
4 วัน 3 คืน BY VZ

From12,900 บาท

วันที่ 06 – 09 / 07 – 10 มิถุนายน 2562
วันที่ 13 – 16 / 21 – 24 / 27 – 30 มิ.ย. 2562

สนามบินดานัง เมืองเว้ พระราชวังเว้ ตลาดดองบา ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม เจดีย์เทียนมู่ สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ นั่งรถสามล้อซิโคล่ชมเมือง (more…)

VN10 ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์…บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน
4 วัน 3 คืน BY VZ

From11,900 บาท

วันที่ 05 – 08 / 12 – 15 / 19 – 22 ก.ค. 2562
วันที่ 02 – 05 สิงหาคม 2562
วันที่ 30 สิงหาคม – 02 กันยายน 2562
เดือนกันยายน – เดือนตุลาคม 2562

สนามบินดานัง ชมสะพานมังกร เมืองโบราณฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานกับกิจกรรมนั่งเรือกระด้ง ชมวัดจีนและบ้านโบราณ สะพานญี่ปุ่น (more…)

VN11 ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์…บาน่าฮิลล์ เที่ยวครบ บินคุ้ม เช้ากลับค่ำ
4 วัน 3 คืน BY FD

From13,900 บาท

วันที่ 13 – 16 มิถุนายน 2562

เมืองดานัง ชมพระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน นั่งรถสามล้อซิโคล่ชมเมืองเว้ เจดีย์เทียนมู่ ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม ชมสุสานกษัตริย์ไคดิงห์นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ (more…)

VN12 ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์…บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน
4 วัน 3 คืน BY PG

From13,900 บาท

วันที่ 31 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2562
วันที่ 14 – 17 / 21 – 24 มิถุนายน 2562
วันที่ 28 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2562

เมืองดานัง ชมสะพานมังกร เมืองโบราณฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานกับการนั่งเรือกระด้ง ชมวัดจีนและบ้านโบราณในเมืองฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น (more…)

PROMOTION

VN13 ทัวร์เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…DALAT
3 วัน 2 คืน BY VZ

From9,900 บาท

วันที่ 08 – 10 / 15 – 17 / 22 – 24 มิ.ย. 2562
วันที่ 29 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2562

เมืองดาลัท น้ำตกดาลันตา นั่งรถรางชมน้ำตก เข้าชมบ้านเพี้ยน บ้านที่มีรูปทรงแปลกประหลาด ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซาเมืองดาลัท พระราชวังฤดูร้อนบ่าวได๋ (more…)

VN14 ทัวร์เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…เวียดนาม โปรสุดคุ้ม ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์
4 วัน 3 คืน BY VZ

From12,900 บาท

วันที่ 07 – 10 / 14 – 17 มิถุนายน 2562
วันที่ 28 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2562
วันที่ 05 – 08 / 14 – 17 กรกฎาคม 2562
วันที่ 02 – 05 / 16 – 19 สิงหาคม 2562

สนามบินเมืองดาลัด น้ำตกดาลันตา นั่งรถรางลงไปชมน้ำตก ชมบ้านเพี้ยนที่ออกแบบโดยบุตรสาวของประธานาธิบดี ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่าของเมืองดาลัด (more…)

VN15 ทัวร์เวียดนามใต้ สุดว้าว…โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด
4 วัน 3 คืน BY DD

From13,900 บาท

วันที่ 14 – 17 มิถุนายน 2562
วันที่ 28 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2562
วันที่ 05 – 08 / 25 – 28 กรกฎาคม 2562
เดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน 2562

นครโฮจิมินห์ โบสถ์นอร์ทเธอดาม ที่ทำการไปรษณีย์ที่สวยที่สุดของเวียดนาม ทะเลทรายมุยเน่ เมืองดาลัด เดินเล่นถนนคนเดิน บ้านเพี้ยน (more…)

VN16 ทัวร์เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…VIETNAM ญาตราง-ดาลัด
4 วัน 3 คืน BY PG

From13,900 บาท

วันที่ 28 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2562
วันที่ 05 – 08 / 12 – 15 กรกฎาคม 2562
วันที่ 19 – 22 / 26 – 29 กรกฎาคม 2562
เดือนสิงหาคม 2562

เมืองญาตราง สวนสนุกวินเพิร์ล ช้อปปิ้งตลาดเมืองญาตราง วัดลองเซิน วัดโพนากา ชมปราสาทโพนคร เมืองดาลัด ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาซาร์ (more…)

VN17 ทัวร์เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…VIETNAM โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ ญาตราง
4 วัน 3 คืน BY FD

From12,900 บาท

วันที่ 21 – 24 มิถุนายน 2562
วันที่ 28 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2562
วันที่ 05 – 08 / 12 – 15 / 14 – 17 ก.ค. 2562
เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2562

เมืองญาตราง วัดลองเซิน วัดโพนากา ชมปราสาทโพนคร สวนสนุกวินเพิร์ล ช้อปปิ้งตลาดเมืองญาตราง เมืองดาลัด วัดตั๊กลัม นั่งกระเช้าชมวิวมุมสูง (more…)

VN18 ทัวร์เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…เกาะฟู้โกว๊ก ไข่มุกแห่งเวียดนามใต้
3 วัน 2 คืน BY PG

From12,900 บาท

วันที่ 21 – 23 / 28 – 30 มิถุนายน 2562
วันที่ 05 – 07 / 12 – 14 / 19 – 21 ก.ค. 2562
วันที่ 02 – 04 / 23 – 25 สิงหาคม 2562
เดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน 2562

สนามบินฟู้โกว๊ก นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวอันสวยงาม ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนดิงเกา เรือนจำฟู้โกว๊ก เจดีย์โฮโกว๊ก วัดดิงชาว ล่องเรือสู่จุดดำน้ำตื้น (more…)