ทัวร์เวียดนาม

VN01 ทัวร์เวียดนามเหนือ Vietnam สุขใจ ฮานอย-ซาปา (ฟานซีปัน)
4 วัน 3 คืน BY FD

From13,888 บาท

วันที่ 31 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 14 – 17 / 21 – 24 / 22 – 25 ก.พ. 2562
วันที่ 01 – 04 / 08 – 11 / 15 – 18 มี.ค. 2562
เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม 2562

ฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ วัดหง็อกเซิน ช้อปปิ้งถนน 36 สาย ชมการแสดงระบำตุ๊กตาน้ำ ลาวไก ซาปา ยอดเขาฮัมรอง อิสระช้อปปิ้งตลาดเมืองซาปา (more…)

VN02 ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย-ซาปา-นิงห์บิงห์-ฮาลอง
4 วัน 3 คืน BY FD

From12,888 บาท

วันที่ 15 – 18 / 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2562
วันที่ 07 – 10 / 14 – 17 / 21 – 24 มี.ค. 2562
เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2562

ฮานอย เมืองลาวไก ซาปา Silver Water Fall Cat Cat Village ตลาดเมืองซาปา ยอดเขาฮัมรอง ฮานอย ชมทะเลสาบคืนดาบ ช้อบปิ้งถนน 36 สาย (more…)

VN03 ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน-นิงห์บิงห์-ฮาลอง
5 วัน 4 คืน BY FD

From16,900 บาท

วันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 2562
วันที่ 07 – 11 / 14 – 18 / 21 – 25 มี.ค. 2562
วันที่ 28 มีนาคม – 01 เมษายน 2562

กรุงฮานอย ชมสถาปัตยกรรมสไตล์เมืองหลวงเก่าแก่ของเวียดนาม จังหวัดลาวไก เมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ น้ำตกสีเงิน ทานหม้อไฟแซลม่อน (more…)

VN04 ทัวร์เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์…ซาปา ฟานซีปัน
5 วัน 4 คืน BY VJ

From13,900 บาท

วันที่ 13 – 17 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2562
วันที่ 06 – 10 / 13 – 17 / 20 – 24 มี.ค. 2562
เดือนมีนาคม – เดือนเมษายน 2562

กรุงฮานอย อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย จังหวัดลาวไก เมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขา ชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ชมน้ำตกสีเงิน ตลาดซาปา (more…)

VN05 ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง
4 วัน 3 คืน BY FD

From13,900 บาท

วันที่ 12 – 15 / 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2562
วันที่ 12 – 15 / 19 – 22 มีนาคม 2562
วันที่ 22 – 25 / 26 – 29 มีนาคม 2562

เมืองเว้ พระราชวังเว้ ตลาดดองบา ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง เจดีย์เทียนมู่ สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ นั่งรถสามล้อซิโคล่ชมเมือง (more…)

VN06 ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ บาน่าฮิลล์
4 วัน 3 คืน BY PG

From14,888 บาท

วันที่ 24 – 27 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 29 มีนาคม – 01 เมษายน 2562
วันที่ 05 – 08 / 19 – 22 / 26 – 29 เม.ย. 2562
เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2562

เมืองดานัง ขึ้นกระเช้าสู่บาน่าฮิลล์สถานที่ตากอากาศสุดฮิต สะพานมังกร เมืองเว้ ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง วัดเทียนมู่ (more…)

VN07 ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ BANA HILLS สวรรค์แห่งเมืองดานัง
4 วัน 3 คืน BY FD

From12,900 บาท

วันที่ 19 – 22 / 24 – 27 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2562
วันที่ 01 – 04 / 02 – 05 / 03 – 06 มี.ค. 2562
เดือนมีนาคม 2562

เมืองดานัง สะพานมังกร เมืองโบราณฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน สนุกกับกิจกรรมนั่งเรือกระด้ง ชมวัดฟุ๊กเกี๋ยนและบ้านโบราณ สะพานญี่ปุ่น 400 ปี (more…)

VN08 ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์
4 วัน 3 คืน BY PG

From13,900 บาท

วันที่ 01 – 04 / 02 – 05 มีนาคม 2562
วันที่ 16 – 19 / 28 – 31 มีนาคม 2562

เมืองเว้ ชมพระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน ซื้อของที่ระลึกในตลาดดองบา ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม เจดีย์เทียนมู่ สุสานกษัตริย์ไคดิง (more…)

VN09 ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์…บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง
4 วัน 3 คืน BY VZ

From11,900 บาท

วันที่ 14 – 17 / 15 – 18 มีนาคม 2562
วันที่ 17 – 20 / 18 – 21 มีนาคม 2562
วันที่ 25 – 28 / 26 – 29 มีนาคม 2562

สนามบินดานัง เมืองเว้ พระราชวังเว้ ตลาดดองบา ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม เจดีย์เทียนมู่ สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ นั่งรถสามล้อซิโคล่ชมเมือง (more…)

PROMOTION

VN10 ทัวร์เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…DALAT
3 วัน 2 คืน BY VZ

From8,900 บาท

วันที่ 08 – 10 / 15 – 17 / 22 – 24 ก.พ. 2562
วันที่ 01 – 03 / 08 – 10 / 22 – 24 มี.ค. 2562

เมืองดาลัท น้ำตกดาลันตา นั่งรถรางชมน้ำตก เข้าชมบ้านเพี้ยน บ้านที่มีรูปทรงแปลกประหลาด ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซาเมืองดาลัท พระราชวังฤดูร้อนบ่าวได๋ (more…)

VN11 ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ล่องแม่น้ำไซง่อน มุ่ยเน่ ดาลัด
4 วัน 3 คืน BY DD

From10,900 บาท

วันที่ 01 – 04 / 15 – 18 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 16 – 19 / 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 01 – 04 / 08 – 11 / 09 – 12 มี.ค. 2562
วันที่ 15 – 18 / 22 – 25 / 23 – 26 มี.ค. 2562

นครโฮจิมินห์ อุโมงค์กู่จี ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนยามค่ำคืนพร้อมอาหารเย็น(ชมโชว์บนเรือ) ฟานเทียด(มุยเน่) ทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง (more…)

VN12 ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ อุโมงค์กู๋จี
4 วัน 3 คืน BY DD

From11,888 บาท

วันที่ 25 – 28 มกราคม 2562
วันที่ 15 – 18 / 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 08 – 11 / 21 – 24 มีนาคม 2562
เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2562

นครโฮจิมินห์ โบสถ์นอร์ทเธอดาม ที่ทำการไปรษณีย์ที่สวยที่สุดของเวียดนาม เมืองดาลัด ช้อปปิ้งถนนคนเดิน ชมน้ำตกที่สวยที่สุดในดาลัด นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวมุมสูง (more…)