ทัวร์เวียดนาม

VN01 ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง
4 วัน 3 คืน BY FD

From13,900 บาท

วันที่ 11 – 14 / 25 – 28 ธันวาคม 2561
วันที่ 29 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 12 – 15 / 14 – 17 / 16 – 19 ก.พ. 2562
เดือนกุมภาพันธ๋ – เดือนมีนาคม 2562

เมืองเว้ พระราชวังเว้ ตลาดดองบา ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง เจดีย์เทียนมู่ สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ นั่งรถสามล้อซิโคล่ชมเมือง (more…)

PROMOTION

VN02 ทัวร์เวียดนามใต้ โปรหรรษา หนีร้อนไปดาลัท
3 วัน 2 คืน BY VZ

From9,900 บาท

วันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2561
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 02 มกราคม 2562 (1 ที่)
วันที่ 04 – 06 / 11 – 13 มกราคม 2562
วันที่ 18 – 20 / 25 – 27 มกราคม 2562

เมืองดาลัท น้ำตกดาลันตา นั่งรถรางชมน้ำตก เข้าชมบ้านเพี้ยน บ้านที่มีรูปทรงแปลกประหลาด ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซาเมืองดาลัท พระราชวังฤดูร้อนบ่าวได๋ (more…)

VN03 ทัวร์เวียดนาม เกาะฟู้โกว๊ก เวียดนามใต้
3 วัน 2 คืน BY PG

From12,900 บาท

วันที่ 09 – 11 ธันวาคม 2561
วันที่ 14 – 16 / 28 – 30 ธันวาคม 2561

เกาะฟูโกว๊ก ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมวิวเกาะฟู้โกว๊กจากมุมสูง ข้อปปิ้งตลาดกลางคืน เจดีย์โฮโกว้ก เรือนจำฟู้โกว๊ก ดำน้ำตื้นชมปะการัง (more…)

VN04 ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ อุโมงค์กู๋จี
4 วัน 3 คืน BY DD

From11,888 บาท

วันที่ 02 – 05 / 06 – 09 ธันวาคม 2561
วันที่ 07 – 10 / 20 – 23 ธันวาคม 2561
วันที่ 27 – 30 / 28 – 31 ธันวาคม 2561
วันขึ้นปีใหม่ – เดือนมีนาคม 2562

นครโฮจิมินห์ โบสถ์นอร์ทเธอดาม ที่ทำการไปรษณีย์ที่สวยที่สุดของเวียดนาม เมืองดาลัด ช้อปปิ้งถนนคนเดิน ชมน้ำตกที่สวยที่สุดในดาลัด นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวมุมสูง (more…)

VN05 ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ ล่องแม่น้ำไซง่อน มุ่ยเน่ ดาลัด
4 วัน 3 คืน BY DD

From11,900 บาท

วันที่ 14 – 17 / 15 – 18 ธันวาคม 2561
วันที่ 21 – 24 / 22 – 25 ธันวาคม 2561
วันที่ 30 ธันวาคม 2561 – 02 มกราคม 2562
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 03 มกราคม 2562

นครโฮจิมินห์ อุโมงค์กู่จี ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนยามค่ำคืนพร้อมอาหารเย็น(ชมโชว์บนเรือ) ฟานเทียด(มุยเน่) ทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง (more…)

VN06 ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย-ซาปา
4 วัน 3 คืน BY VJ

From11,900 บาท

วันที่ 05 – 08 / 13 – 16 / 20 – 23 ธ.ค. 2561
วันที่ 27 – 30 / 28 – 31 ธันวาคม 2561

เมืองฮานอย ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ จังหวัดลาวไก เมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ น้ำตกสีเงิน เมนูพิเศษชาบูหม้อไฟปลาแซลม่อน (more…)

VN07 ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน-นิงห์บิงห์-ฮาลอง
5 วัน 4 คืน BY FD

From15,900 บาท

วันที่ 06 – 10 / 20 – 24 / 27 – 31 ธ.ค. 2561
วันที่ 03 – 07 / 10 – 14 มกราคม 2562
วันที่ 17 – 21 / 24 – 28 มกราคม 2562
เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2562

กรุงฮานอย ชมสถาปัตยกรรมสไตล์เมืองหลวงเก่าแก่ของเวียดนาม จังหวัดลาวไก เมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ น้ำตกสีเงิน ทานหม้อไฟแซลม่อน (more…)

VN08 ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์
4 วัน 3 คืน BY PG

From14,900 บาท

วันที่ 11 – 14 / 17 – 20 ธันวาคม 2561

เมืองเว้ ชมพระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน ซื้อของที่ระลึกในตลาดดองบา ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม เจดีย์เทียนมู่ สุสานกษัตริย์ไคดิง (more…)

VN09 ทัวร์เวียดนามกลาง บาน่าฮิลล์ เว้-ดานัง-ฮอยอัน (ไม่พักบาน่าฮิลล์)
4 วัน 3 คืน BY DD

From19,900 บาท

วันที่ 29 ธันวาคม 2561 – 01 มกราคม 2562

เมืองดานัง เมืองฮอยอัน หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน บาน่าฮิลลฺ์ เมืองตากอากาศชื่อดังของเวียดนามกลาง อิสระกับสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์ เมืองเว้ (more…)

VN10 ทัวร์เวียดนามกลาง บาน่าฮิลล์ เว้-ดานัง-ฮอยอัน (พักบาน่าฮิลล์)
4 วัน 3 คืน BY DD

From20,900 บาท

วันที่ 29 ธันวาคม 2561 – 01 มกราคม 2562

เมืองดานัง เมืองฮอยอัน หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน บาน่าฮิลลฺ์ เมืองตากอากาศชื่อดังของเวียดนามกลาง อิสระกับสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์ เมืองเว้ (more…)

VN11 ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ BANA HILLS สวรรค์แห่งเมืองดานัง
4 วัน 3 คืน BY FD

From12,900 บาท

วันที่ 09 – 12 / 23 – 26 ธันวาคม 2561
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 03 มกราคม 2562
วันที่ 04 – 07 / 06 – 09 / 09 – 12 ม.ค. 2562
เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2562

เมืองดานัง สะพานมังกร เมืองโบราณฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน สนุกกับกิจกรรมนั่งเรือกระด้ง ชมวัดฟุ๊กเกี๋ยนและบ้านโบราณ สะพานญี่ปุ่น 400 ปี (more…)

VN12 ทัวร์เวียดนาม Vietnam สุขใจ ฮานอย-ซาปา (ฟานซีปัน)
4 วัน 3 คืน BY FD

From13,888 บาท

วันที่ 10 – 13 มกราคม 2562
วันที่ 31 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 14 – 17 / 21 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม 2562

ฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ วัดหง็อกเซิน ช้อปปิ้งถนน 36 สาย ชมการแสดงระบำตุ๊กตาน้ำ ลาวไก ซาปา ยอดเขาฮัมรอง อิสระช้อปปิ้งตลาดเมืองซาปา (more…)

VN13 ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย-ซาปา-นิงห์บิงห์-ฮาลอง
4 วัน 3 คืน BY FD

From12,888 บาท

วันที่ 17 – 20 / 24 – 27 มกราคม 2562
วันที่ 15 – 18 / 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2562
เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม 2562

ฮานอย เมืองลาวไก ซาปา Silver Water Fall Cat Cat Village ตลาดเมืองซาปา ยอดเขาฮัมรอง ฮานอย ชมทะเลสาบคืนดาบ ช้อบปิ้งถนน 36 สาย (more…)