ทัวร์เวียดนาม

VN01 ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง
4 วัน 3 คืน BY FD

From13,900 บาท

วันที่ 09 – 12 / 23 – 26 ตุลาคม 2561
วันที่ 20 – 23 / 27 – 30 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 02 – 05 / 11 – 14 / 18 – 21 ธ.ค. 2561
เดือนธันวาคม 2561 – เดือนมีนาคม 2562

เมืองเว้ พระราชวังเว้ ตลาดดองบา ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง เจดีย์เทียนมู่ สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ นั่งรถสามล้อซิโคล่ชมเมือง (more…)

VN02 ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา (FANSIPAN)
4 วัน 3 คืน BY QR

From13,900 บาท

วันที่ 14 – 17 / 20 – 23 กันยายน 2561
วันที่ 21 – 24 / 27 – 30 กันยายน 2561
วันที่ 28 กันยายน – 01 ตุลาคม 2561
เดือนตุลาคม – วันขึ้นปีใหม่ 2562

กรุงฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ ข้ามสะพานแสงอาทิตย์ วัดหง๊อกเซิน อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย ชมความสามารถการเชิดหุ่นกระบอก เมืองซาปา (more…)

VN03 ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย-ซาปา-นิงห์บิงห์-ฮาลอง
4 วัน 3 คืน BY FD

From12,900 บาท

วันที่ 27 – 30 กันยายน 2561
วันที่ 28 กันยายน – 01 ตุลาคม 2561
วันที่ 04 – 07 / 12 – 15 / 18 – 21 ต.ค. 2561
เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2561

เมืองซาปา น้ำตกสีเงิน หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ช้อปปิ้งตลาดท้องถิ่นของเมืองซาปา ยอดเขาฮัมรอง เมืองฮานอย ทะเลสาบตะวันตก เจดีย์เฉินกว๊อก (more…)

VN04 ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ อุโมงค์กู๋จี
4 วัน 3 คืน BY DD

From11,900 บาท

วันที่ 04 – 07 / 12 – 15 / 19 – 22 ต.ค. 2561
วันที่ 20 – 23 / 25 – 28 ตุลาคม 2561
วันที่ 01 – 04 / 08 – 11 พฤศจิกายน 2561
เดือนพฤศจิกายน – วันขึ้นปีใหม่ 2562

นครโฮจิมินห์ โบสถ์นอร์ทเธอดาม ที่ทำการไปรษณีย์ที่สวยที่สุดของเวียดนาม เมืองดาลัด ช้อปปิ้งถนนคนเดิน ชมน้ำตกที่สวยที่สุดในดาลัด นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวมุมสูง (more…)

PROMOTION

VN05 ทัวร์เวียดนามใต้ โปรหรรษา หนีร้อนไปดาลัท
3 วัน 2 คืน BY VZ

From9,900 บาท

วันที่ 03 – 05 / 10 – 12 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 01 – 03 / 14 – 16 ธันวาคม 2561
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 02 มกราคม 2562
เดือนมกราคม 2562

เมืองดาลัท น้ำตกดาลันตา นั่งรถรางชมน้ำตก เข้าชมบ้านเพี้ยน บ้านที่มีรูปทรงแปลกประหลาด ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซาเมืองดาลัท พระราชวังฤดูร้อนบ่าวได๋ (more…)

VN06 ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ ล่องแม่น้ำไซง่อน มุ่ยเน่ ดาลัด
4 วัน 3 คืน BY DD

From11,900 บาท

วันที่ 28 กันยายน – 01 ตุลาคม 2561
วันที่ 29 กันยายน – 02 ตุลาคม 2561
วันที่ 05 – 08 / 06 – 09 / 13 – 16 ต.ค. 2561
เดือนตุลาคม – วันขึ้นปีใหม่ 2562

นครโฮจิมินห์ อุโมงค์กู่จี ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนยามค่ำคืนพร้อมอาหารเย็น(ชมโชว์บนเรือ) ฟานเทียด(มุยเน่) ทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง (more…)

VN07 ทัวร์เวียดนาม เกาะฟู้โกว๊ก เวียดนามใต้
3 วัน 2 คืน BY PG

From9,888 บาท

วันที่ 21 – 23 / 28 – 30 กันยายน 2561
วันที่ 21 – 23 / 26 – 28 กันยายน 2561
วันที่ 07 – 09 / 09 – 11 / 14 – 16 ธ.ค. 2561
วันที่ 21 – 23 / 28 – 30 ธันวาคม 2561

เกาะฟูโกว๊ก ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมวิวเกาะฟู้โกว๊กจากมุมสูง ข้อปปิ้งตลาดกลางคืน เจดีย์โฮโกว้ก เรือนจำฟู้โกว๊ก ดำน้ำตื้นชมปะการัง (more…)

VN08 ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย-ฮาลอง-นิงห์บิงห์
4 วัน 3 คืน BY QR

From11,900 บาท

วันที่ 28 กันยายน – 01 ตุลาคม 2561
วันที่ 29 กันยายน – 02 ตุลาคม 2561
วันที่ 04 – 07 / 11 – 14 / 22 – 25 ต.ค. 2561

กรุงฮานอย อิสระช้อปปิ้งตลาดกลางคืน ล่องเรือชมอ่าวฮาลองเบย์ สัมผัสความงดงามของถ้ำนางฟ้า เมืองนิงห์บิงห์ ถ้ำตำก๊อก ชมทะเลสาบคืนดาบ (more…)

VN09 ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ บานาฮิลล์
3 วัน 2 คืน BY PG

From11,900 บาท

วันที่ 21 – 23 / 28 – 30 กันยายน 2561
วันที่ 09 – 11 / 23 – 25 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 14 – 16 / 21 – 23 / 28 – 30 ธ.ค. 2561

เที่ยวชม เมืองเว้ ขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์ นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ชมสะพานทองที่เปิดใหม่ ซึ้งเป็นเอกลักณ์และเสนห์ อันงดงามของเมืองดานัง (more…)