ทัวร์แอฟริกาใต้

South Africa

AF01 ทัวร์แอฟริกาใต้ THE ESSENCE OF SOUTH AFRICA
5 วัน 3 คืน BY SQ

From39,900 บาท

วันที่ 08 – 12 กันยายน 2562
วันที่ 20 – 24 ตุลาคม 2562
วันที่ 03 – 07 / 10 – 14 / 24 – 28 พ.ย. 2562
วันที่ 01 – 05 / 08 – 12 ธันวาคม 2562

โจฮันเนสเบิร์ก หมู่บ้านเลเซดี วนอุทยานสัตว์ป่าขุนเขาพีลันเนสเบิร์ก เมืองซันซิตี้ กิจกรรมส่องสัตว์ยามพลบค่ำ เมืองซันซิตี้ สวนเสือ (more…)

AF02 ทัวร์แอฟริกาใต้ SOUTH AFRICA
8 DAYS BY EK

From96,000 บาท

วันที่ 19 – 26 ตุลาคม 2562

โจฮันเนสเบิร์ก เมืองพริทอเรีย พิพิธภัณฑ์วูร์เทรคเกอร์ เขตวนอุทยานสัตว์ป่าพีลันเนสเบิร์ก ตามล่าหาสัตว์ป่า ส่องสัตว์ยามเช้า อาณาจักรซันซิตี้ (more…)

AF03 ทัวร์แอฟริกาใต้ BELOVED IN SOUTH AFRICA แอฟริกาใต้ โจฮันเนสเบิร์ก เคปทาวน์
8 วัน 5 คืน BY SQ

From61,900 บาท

วันที่ 11 – 18 / 18 – 25 กันยายน 2562
วันที่ 02 – 09 / 09 – 16 ตุลาคม 2562
วันที่ 16 – 23 / 23 – 30 ตุลาคม 2562
เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2562

เมืองโจฮันเนสเบิร์ก เมืองพริทอเรีย ชมภายนอกพิพิธภัณฑ์วูร์เทรคเกอร์ วนอุทยานสัตว์ป่าขุนเขาพีลันเนสเบิร์ก เมืองซันซิตี้ พักผ่อนในเดอะพาเลซ (more…)

AF04 ทัวร์แอฟริกาใต้ SOUTH AFRICA
8 DAYS BY EK

From108,000 บาท

วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 04 มกราคม 2563

เมืองเคปทาวน์ ฟาร์มนกกระจอกเทศ แวะชมไร่องุ่นแหล่งผลิตไวน์ ภูเขาโต๊ะ ชมแมวน้ำที่เกาะดุยเกอร์ แหลมกู้ดโฮ๊ป เมืองโจฮันเนสเบิร์ก สวนเสือ (more…)