ทัวร์แอฟริกาใต้

AF01 ทัวร์แอฟริกาใต้ MEET THE BIG FIVE IN SOUTH AFRICA
8 วัน 5 คืน คืน BY SQ

From69,900 บาท

วันที่ 17 – 24 เมษายน 2562
วันที่ 01 – 08 พฤษภาคม 2562
วันที่ 19 – 26 มิถุนายน 2562

โจฮันเนสเบิร์ก เมืองพริทอเรีย ชมจัตุรัสกลางเมือง ชมด้านนอกของพิพิธภัณฑ์วูร์เทรคเกอร์ เขตวนอุทยานสัตว์ป่าขุนเขาพีลันเนสเบิร์ก เมืองซันซิตี้ เดอะพาเลซ (more…)

AF02 ทัวร์แอฟริกาใต้
8 วัน 5 คืน BY EK

From93,000 บาท

วันที่ 13 – 20 เมษายน 2562

โจฮันเนสเบิร์ก เมืองพริทอเรีย พิพิธภัณฑ์วูร์เทรคเกอร์ เขตวนอุทยานสัตว์ป่าขุนเขาพีลันเนสเบิร์ก ส่องสัตว์ป่าตามล่าหาบิ๊กไฟฟ์ ซันซิตี้เดอะพาเลซ (more…)