ทัวร์โครเอเชีย

B-EUR30 ทัวร์ยุโรป CROATIA WONDER
8 วัน BY QR

From58,500 บาท

วันที่ 01 – 08 พฤษภาคม 2562

ซาเกรบ-โอพาเทีย-พลิตวิเซ่-ซาดาร์-สปลิท ดูบรอฟนิค-โทรเกียร์-ซีเบนิค ชมความอลังการของธรรมชาติทะเลสาบสีเทอร์ควอยซ์ที่อุทยานพลิทวิเซ่ ชมเมืองมรดกโลกดูบรอฟนิคไข่มุกแห่งทะเลอะเดรียติก

0