ทัวร์โมร็อคโค

MRC01 AMAZING MOROCCO
10 DAYS 7 NIGHTS BY EK

From75,900 บาท

วันที่ 27 ธันวาคม – 05 มกราคม 2562
วันที่ 29 ธันวาคม – 07 มกราคม 2562

สุเหร่าหลวง เมืองราบัต ป้อมอูดายา เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส นครสีฟ้าเชฟซาอูน เมืองเฟซ สุเหร่าใหญ่ไคเราวีน เมืองอิเฟรน พักผ่อนค้างคืนในทะเลทรายซาฮาร่า (more…)

MRC02 MEMORY MOROCCO
9 วัน 6 คืน BY EY

From63,900 บาท

วันที่ 30 พฤศจิกายน – 08 ธันวาคม 2561
วันที่ 28 ธันวาคม – 05 มกราคม 2562

สุเหร่ากษัตริย์ฮัสซันที่2 เมืองเชฟชาอูน นครสีฟ้า เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส เมืองเมคเนส แวะชมประตูบับมันซู เมืองเฟซ จุดชมวิวบนป้อมปราการ (more…)