ทัวร์โมร็อคโค

MRC01 AMAZING MOROCCO
10 DAYS 7 NIGHTS BY EK

From52,900 บาท

วันที่ 06 – 15 เมษายน 2562
วันที่ 08 – 17 พฤษภาคม 2562 (ว่าง 1 ที่)

สุเหร่าหลวง เมืองราบัต ป้อมอูดายา เมืองแมกเนส แวะชมประตูบับมันซู เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส นครสีฟ้าเชฟชาอูน ชมบ้านเรือนที่ทาด้วยสีฟ้าสลับกับสีขาว (more…)