ทัวร์โมร็อคโค

MRC01 AMAZING MOROCCO
10 DAYS 7 NIGHTS BY EK

From55,900 บาท

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 07 มีนาคม 2562
วันที่ 12 – 21 มีนาคม 2562
วันที่ 06 – 15 / 10 – 19 เมษายน 2562
วันที่ 08 – 17 / 15 – 24 พฤษภาคม 2562

สุเหร่าหลวง เมืองราบัต ป้อมอูดายา เมืองแมกเนส แวะชมประตูบับมันซู เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส นครสีฟ้าเชฟชาอูน ชมบ้านเรือนที่ทาด้วยสีฟ้าสลับกับสีขาว (more…)

MRC02 MEMORY MOROCCO
9 วัน 6 คืน BY EY

From63,900 บาท

วันที่ 22 – 30 มีนาคม 2562
วันที่ 12 – 20 เมษายน 2562

สุเหร่ากษัตริย์ฮัสซันที่2 เมืองเชฟชาอูน นครสีฟ้า เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส เมืองเมคเนส แวะชมประตูบับมันซู เมืองเฟซ จุดชมวิวบนป้อมปราการ (more…)