ทัวร์ไต้หวัน

TPE01 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SAY HI ทะเลสาบสุริยันจันทรา
5 วัน 3 คืน BY XW

From11,111 บาท

วันที่ 31 กรกฎาคม – 04 สิงหาคม 2562
วันที่ 01 – 05 / 03 – 07 / 04 – 08 ส.ค. 2562
วันที่ 07 – 11 / 08 – 12 / 11 – 15 ส.ค. 2562
เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม 2562

เมืองหนานโถว ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ อุทยานหินทรายเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (more…)

TAIPEI 101

TPE02 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SIMPLE ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน
5 วัน 3 คืน BY BR

From19,999 บาท

วันที่ 08 – 12 / 16 – 20 สิงหาคม 2562
วันที่ 21 – 25 กันยายน 2562
วันที่ 02 – 06 พฤศจิกายน 2562

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง เมืองหนานโถว วัดจงไถฉาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดเหวินหวู่ (more…)

sun moon lake

TPE03 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN WONDERLAND ทะเลสาบสุริยันจันทรา ฟาร์มแกะชิงจิ้ง
6 วัน 4 คืน BY BR

From23,999 บาท

วันที่ 09 – 14 / 23 – 28 สิงหาคม 2562
วันที่ 14 – 19 กันยายน 2562
วันที่ 09 – 14 / 18 – 23 ตุลาคม 2562
วันที่ 16 – 21 พฤศจิกายน 2562

เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง ช้อปปิ้งตลาดไนท์มาร์เก็ต (more…)

Jiufen Taiwan

TPE04 ทัวร์ไต้หวัน โอ้โห!!! ไทเป ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา
4 วัน 3 คืน BY TG

From18,999 บาท

วันที่ 01 – 04 / 15 – 18 สิงหาคม 2562
วันที่ 29 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562
วันที่ 12 – 15 กันยายน 2562
เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2562

เมืองไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองไทเป ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง (more…)

taiwan

TPE05 ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ ไทเป เที่ยว 2 อุทยาน (เย๋หลิ่ว-อาลีซาน)
4 วัน 3 คืน BY TG

From21,900 บาท

วันที่ 09 – 12 สิงหาคม 2562
วันที่ 12 – 15 / 26 – 29 กันยายน 2562
วันที่ 11 – 14 / 23 – 26 ตุลาคม 2562

เมืองเจียอี้ ชมน้ำพุกลางเมือง ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน เขาอุทยานอาลีซาน สักการะศาลเจ้าพ่อเสือ นำท่านนั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน ชิมชาอู่หลง (more…)

sun moon lake

TPE06 ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์…TAIPEI ALISAN
5 วัน 4 คืน BY VZ

From15,900 บาท

วันที่ 27 – 31 กรกฎาคม 2562
วันที่ 03 – 07 / 10 – 14 / 24 – 28 ส.ค. 2562
วันที่ 31 สิงหาคม – 04 กันยายน 2562
เดือนกันยายน 2562

เมืองไถจง ทานไอศกรีมขึ้นชื่อของไต้หวัน เมืองเจียอี้ ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน เขาอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน สักการะศาลเจ้าพ่อเสือ (more…)

Alishan

TPE07 ทัวร์ไต้หวัน HELLO…TAIPEI เที่ยวครบเต็มอิ่ม
6 วัน 4 คืน BY SL

From16,900 บาท

วันที่ 07 – 12 / 14 – 19 สิงหาคม 2562
วันที่ 11 – 16 / 25 – 30 กันยายน 2562
วันที่ 02 – 07 / 09 – 14 / 23 – 28 ต.ค. 2562
เดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน 2562

สนามบินเถาหยวน หมู่บ้านสายรุ้ง ชิมไอศกรีมชื่อดังของเมืองไทจง วัดเหวินหวู่ ขอพรจากเทพเจ้ากวนอู ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา (more…)

Taiwan

TPE08 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย
5 วัน 3 คืน BY BR

From18,900 บาท

วันที่ 14 – 18 สิงหาคม 2562
วันที่ 18 – 22 กันยายน 2562
วันที่ 02 – 06 / 23 – 27 ตุลาคม 2562
วันที่ 14 – 18 พฤศจิกายน 2562

สนามบินเถาหยวน เมืองผูหลี่ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา เมนูปลาประธานาธิบดี วัดพระถังซัมจั๋ง สักการะเทพเจ้ากวนอูวัดเหวินหวู่ (more…)