ทัวร์ไต้หวัน

PROMOTION

TPE01 ทัวร์ไต้หวัน Go! ตะลุยไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา
5 วัน 3 คืน BY XW

From13,900 บาท

วันที่ 15 – 19 / 16 – 20 / 17 – 21 ต.ค. 2561
วันที่ 18 – 22 / 19 – 23 / 20 – 24 ต.ค. 2561
วันที่ 21 – 25 / 22 – 26 / 23 – 27 ต.ค. 2561

ชิมชาอู่หลงต้นตำรับ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซือหลินไนท์ (more…)

TPE02 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN 3 อุทยาน ครบไฮไลท์ไต้หวัน
6 วัน 4 คืน BY BR

From25,900 บาท

วันที่ 07 – 12 ตุลาคม 2561
วันที่ 10 – 15 / 12 – 17 / 19 – 24 พ.ย. 2561
วันที่ 01 – 06 / 11 – 16 ธันวาคม 2561

เมืองหนานโถว วันจงไถฉาน วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน (more…)

TPE03 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาหลี่ซัน เพลิน เพลิน
5 วัน 3 คืน BY BR

From20,900 บาท

วันที่ 06 – 10 / 15 – 19 ตุลาคม 2561
วันที่ 07 – 11 / 17 – 21 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 08 – 12 / 13 – 17 ธันวาคม 2561
วันที่ 15 – 19 / 22 – 26 ธันวาคม 2561

เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน ป่าสนพันปี นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน (more…)

TPE04 ทัวร์ไต้หวัน โปรน้องใหม่ บินสบายไป…ไทเป
5 วัน 3 คืน BY SL

From14,900 บาท

วันที่ 30 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2561
วันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2561
วันที่ 04 – 08 / 11 – 15 มกราคม 2562

เมืองไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดพระถังซำจั๋ง สักการะเทพเจ้ากวนอูที่วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ช้อปปิ้งไถจงไนท์มาร์เก็ต (more…)

TPE05 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาหลี่ซัน ทานอาหารมิชลินสตาร์
5 วัน 4 คืน BY TG

From35,900 บาท

วันที่ 05 – 09 ธันวาคม 2561

เมืองเจียอี้ หมู่บ้านไม้หอมฮิโนกิ อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน นั่งรถไฟโบราณชมเส้นทางธรรมชาติ เมืองไถจง ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา (more…)

TPE06 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN PROMOTION โอ้โห! ไทเป
5 วัน 4 คืน BY TG

From21,900 บาท

วันที่ 25 – 29 / 26 – 30 ตุลาคม 2561
วันที่ 01 – 05 / 07 – 11 / 15 – 19 พ.ย. 2561
วันที่ 21 – 25 / 22 – 26 พฤศจิกายน 2561
เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2561

เมืองไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดเหวินหวู่ วัดหลงซานซือ (more…)

TPE07 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ครบเครื่อง สุริยันจันทรา-อาหลี่ซัน-เกาสง
6 วัน 5 คืน BY TG

From31,900 บาท

วันที่ 05 – 10 ธันวาคม 2561

เมืองไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองหนานโถว วัดจงไถฉาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ (more…)

TPE08 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN 2GO อาหลี่ซัน
5 วัน 4 คืน BY TG

From32,900 บาท

วันที่ 28 ธันวาคม – 01 มกราคม 2562
วันที่ 29 ธันวาคม – 02 มกราคม 2562
วันที่ 30 ธันวาคม – 03 มกราคม 2562
วันที่ 31 ธันวาคม – 04 มกราคม 2562

เมืองเจียอี้ เที่ยวชมหมู่บ้านไม้ฮินโนกิ อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน เมืองไถจง ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง (more…)