ทัวร์ไอซ์แลนด์

GRE01 GREENLAND THE LAND OF ICE
12 Days BY TG

From270,000 บาท

วันที่ 07 – 18 เมษายน 2562

กรีนแลนด์ เป็นหนึ่งในประเทศอินเทรนด์ที่สุดในตอนนี้ หลังจากได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งใน 10 จุดหมายปลายทางที่น่าท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกจาก Lonely Planet (more…)

GRE02 GREENLAND THE LAND OF ICE
12 Days BY TG

From265,000 บาท

วันที่ 27 เมษายน – 08 พฤษภาคม 2562
วันที่ 21 กรกฎาคม – 01 สิงหาคม 2562

กรีนแลนด์ เป็นหนึ่งในประเทศอินเทรนด์ที่สุดในตอนนี้ หลังจากได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งใน 10 จุดหมายปลายทางที่น่าท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกจาก Lonely Planet (more…)

ICELAND01 ICELAND AURORA BOREALIS
9 Days BY TG

From153,000 บาท

วันที่ 05 – 13 เมษายน 2562

เที่ยวกรุงออสโล กรุงเรคยาวิก ล่องเรือชมวาฬ ชมเคิร์คจูเฟลสัญลักษณ์แห่งไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ (more…)

ICELAND02 ICELAND AURORA BOREALIS
9 Days BY TG

From153,000 บาท

วันที่ 12 – 20 เมษายน 2562

เที่ยวกรุงออสโล กรุงเรคยาวิก ล่องเรือชมวาฬ ชมเคิร์คจูเฟลสัญลักษณ์แห่งไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ (more…)

ICELAND03 MIRACLE ICELAND WINTER
10 Days BY TG

From152,000 บาท

วันที่ 15 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 01 – 10 / 22 – 31 มีนาคม 2562

ล่องเรือดูวาฬ ถ่ายรูปกับเคิร์คจูเฟล (Kirkjufell)สัญลักษณ์ของไอซ์แลนด์
ชมทัศนียภาพของธรรมชาติบนเส้นทางการท่องเที่ยวที่แสนสวย (more…)

ICELAND04 MIRACLE ICELAND
10 Days BY TG

From162,000 บาท

วันที่ 26 เมษายน – 05 พฤษภาคม 2562
วันที่ 17 – 26 พฤษภาคม 2562

ล่องเรือดูวาฬ ถ่ายรูปกับเคิร์คจูเฟล (Kirkjufell)สัญลักษณ์ของไอซ์แลนด์
ชมทัศนียภาพของธรรมชาติบนเส้นทางการท่องเที่ยวที่แสนสวย (more…)