Category

ทัวร์บาหลี-ฟิลิปปินส์

BLI02 ทัวร์อินโดนีเซีย มหัศจรรย์ บาหลี บุโรพุทโธ
5 วัน 4 คืน BY GA

From27,900 บาท

วันที่ 29 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2562
วันที่ 05 – 09 / 12 – 16 มิถุนายน 2562
วันที่ 19 – 23 / 26 – 30 มิถุนายน 2562
วันที่ 03 – 07 / 13 – 17 กรกฎาคม 2562

มหาเจดีย์บุโรพุทโธ วัดปะวน วัดเมนดุท พระราชวังสุลต่าน ชมพระราชวังน้ำ วัดพรามนันต์ บินสู่เกาะบาหลี ชมการแสดงระบำบารองแดนซ์ ศูนย์ผ้าบาติก

BLI01 ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ + บินภายใน
5 วัน 3 คืน BY FD

From19,900 บาท

วันที่ 27 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2562
วันที่ 04 – 08 / 11 – 15 กรกฎาคม 2562
วันที่ 18 – 22 / 25 – 29 กรกฎาคม 2562
เดือนสิงหาคม 2562

เกาะบาหลี ย่านคูต้า อนุสาวรีย์มหาภารตะ ลิ้มรสเมนูอาหารบาหลีท้องถิ่น วัดอูลูวาตู สวนวิษณุ ชายหาดจิมบาราน พิเศษเสิร์ฟท่านด้วยอาหารทะเล