fbpx

Category

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า PM04 โปรจัดให้ พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน พัก 4 ดาว
3 วัน 2 คืน BY SL

From9,999 บาท

วันที่ 24 – 26 เมษายน 2563
วันที่ 01 – 03 / 08 – 10 / 15 – 17 พ.ค. 2563
วันที่ 22 – 24 / 29 – 31 พฤษภาคม 2563
เดือนมิถุนายน 2563

เมืองหงสาวดี เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนอง เมืองไจ้โท พระธาตุอินทร์แขวน ตักบาตรพระสงฆ์ที่วัดไจ้คะวาย เจดีย์ไจ๊ปุ่น ทานกุ้งแม่น้ำเผา

ทัวร์พม่า PM07 พม่า มนต์ขลัง มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน
4 วัน 3 คืน BY PG

From13,888 บาท

วันที่ 01 – 04 / 02 – 05 / 14 – 17 พ.ค. 2563
วันที่ 15 – 18 / 21 – 24 / 28 – 31 พ.ค. 2563
วันที่ 04 – 07 / 11 – 14 มิถุนายน 2563
วันที่ 18 – 21 / 25 – 28 มิถุนายน 2563

เมืองมัณฑะเลย์ แวะชมพระเวรสนาเจดีย์ วัดกุโสดอ ชมพระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ มัณฑะเลย์ฮิลล์ เจดีย์ยักษ์มิงกุน ระฆังมิงกุน
HOT PROMOTION

ทัวร์พม่า PM-PRO 02 พม่า 9 วัด สำเร็จด้วยบุญ
2 วัน 1 คืน BY DD

From6,999 บาท

วันที่ 01 – 02 / 02 – 03 / 09 – 10 พ.ค. 2563
วันที่ 16 – 17 / 23 – 24 พฤษภาคม 2563
วันที่ 06 – 07 / 13 – 14 มิถุนายน 2563
วันที่ 20 – 21 / 27 – 28 มิถุนายน 2563

พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี วัดงาทัตจี นมัสการพระโกทัตจี เจดีย์โบตะทาวน์ ขอพรจากเทพทันใจและเทพกระซิบ วัดเจตุน นมัสการพระเจตุนพญาจี

ทัวร์พม่า PM08 พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน)
4 วัน 3 คืน BY FD

From11,900 บาท

วันที่ 01 – 04 / 08 – 11 พฤษภาคม 2563
วันที่ 15 – 18 / 22 – 25 พฤษภาคม 2563
วันที่ 29 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2563
เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 2563

เมืองพุกาม จุดชมวิวทะเลเจดีย์ ชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก พระเจดีย์พระเจดีย์ชเวสิกอง ชมวัดอนันดา วัดมนุหา วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล
golden-temple Myanmar

ทัวร์พม่า PM06 มหัศจรรย์…พม่า 5 ดาว (ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน)
3 วัน 2 คืน BY FD

From11,900 บาท

วันที่ 01 – 03 / 02 – 04 / 08 – 10 พ.ค. 2563
วันที่ 15 – 17 / 22 – 24 / 29 – 31 พ.ค. 2563
วันที่ 03 – 05 / 19 – 21 มิถุนายน 2563
เดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม 2563

เมืองหงสาวดี ตักบาตรพระสงฆ์ที่วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนอง เมืองไจ้โท ขึ้นสู่พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว

ทัวร์พม่า PM03 พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวดี มิงกุน(นั่งรถภายใน)
4 วัน 3 คืน BY PG

From12,900 บาท

วันที่ 12 – 15 เมษายน 2563
วันที่ 24 – 27 เมษายน 2563
วันที่ 03 – 06 / 04 – 07 / 19 – 22 มิ.ย. 2563
เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม 2563

เมืองพุกาม ชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก จุดชมวิวทะเลเจดีย์ พระเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา แวะชมการทำเครื่องเขิน วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล

ทัวร์พม่า PM02 โปรน้องดี…บินดี อยู่ดี พม่า-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-อินทร์แขวน
3 วัน 2 คืน BY PG

From11,900 บาท

วันที่ 03 – 05 / 05 – 07 / 26 – 28 มิ.ย. 2563

พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ชมเจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรเทพทันใจและเทพกระซิบ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองหงสาวดี วัดไจ้คะวาย
golden-temple Myanmar
HOT PROMOTION

ทัวร์พม่า PM-PRO 01 พม่า ใจบุญ ไหว้พระ 5 วัด 1 วัน (รวมทิป)
1 วัน BY DD

From4,990 บาท

วันที่ 01 / 02 / 03 / 06 / 09 พ.ค. 2563
วันที่ 10 / 13 / 16 / 17 / 23 / 24 พ.ค. 2563
วันที่ 03 / 06 / 07 / 11 / 13 มิ.ย. 2563
วันที่ 14 / 20 / 21 / 27 / 28 มิ.ย. 2563

สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) ทานเมนูเป็ดปักกิ่งและสลัดกุ้งมังกร นมัสการเจดีย์โบตะทาวน์

ทัวร์พม่า PM01 มหัศจรรย์…MYANMAR พัก 5 ดาว สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์
2 วัน 1 คืน BY SL

From6,900 บาท

วันที่ 03 – 04 / 10 – 11 / 24 – 25 พ.ค. 2563
วันที่ 31 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2563
วันที่ 07 – 08 / 08 – 09 / 14 – 15 มิ.ย. 2563
วันที่ 21 – 22 / 29 – 30 มิถุนายน 2563

สักการะเจดีย์ไจ๊เข้า ขอพรเทพทันใจไจ๊เข้า เมืองสิเรียม พระเจดีย์เยเลพญา เจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรพระเทพทันใจและเทพกระซิบ เข้าชมเจดีย์สุเล