fbpx

Category

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า PM09 มหัศจรรย์…บากัน นั่งบอลลูนชมเมืองพุกาม
3 วัน 2 คืน BY FD

From22,900 บาท

วันที่ 01 – 03 / 15 – 17 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 29 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562
วันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2562
เดือนมกราคม 2563

เมืองพุกาม ชมเจดีย์บูพญา จุดชมวิวทะเลเจดีย์ ทานอาหารค่ำพร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก ขึ้นบอลลูนชมทัศนียภาพทะเลเจดีย์พร้อมชมพระอาทิตย์ขึ้น
golden-temple Myanmar

ทัวร์พม่า PM06 มหัศจรรย์…พม่า 5 ดาว (ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน)
3 วัน 2 คืน BY FD

From11,900 บาท

วันที่ 12 – 14 ตุลาคม 2562
วันที่ 02 – 04 / 09 – 11 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 16 – 18 / 23 – 25 พฤศจิกายน 2562
เดือนพฤศจิกายน 2562 – เดือนมกราคม 2563

เมืองหงสาวดี ตักบาตรพระสงฆ์ที่วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนอง เมืองไจ้โท ขึ้นสู่พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว

ทัวร์พม่า PM03 พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวดี มิงกุน(นั่งรถภายใน)
4 วัน 3 คืน BY PG

From13,900 บาท

วันที่ 27 – 30 กันยายน 2562
วันที่ 01 – 04 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 29 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2562
เดือนธันวาคม 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

เมืองพุกาม ชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก จุดชมวิวทะเลเจดีย์ พระเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา แวะชมการทำเครื่องเขิน วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล

ทัวร์พม่า PM02 โปรน้องดี…บินดี อยู่ดี พม่า-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-อินทร์แขวน
3 วัน 2 คืน BY PG

From12,900 บาท

วันที่ 27 – 29 กันยายน 2562
วันที่ 12 – 14 / 25 – 27 ตุลาคม 2562
วันที่ 01 – 03 / 08 – 10 / 15 – 17 พ.ย. 2562
เดือนพฤศจิกายน 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ชมเจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรเทพทันใจและเทพกระซิบ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองหงสาวดี วัดไจ้คะวาย
golden-temple Myanmar
HOT PROMOTION

ทัวร์พม่า PM-PRO 01 พม่า ยิ้มรับบุญ ไหว้พระเต็มวัน 1 วัน
1 วัน BY DD

From2,988 บาท

วันที่ 14 / 15 / 21 / 26 กันยายน 2562
วันที่ 05 / 06 / 09 / 10 ตุลาคม 2562
วันที่ 13 / 16 / 23 / 26 ตุลาคม 2562
เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2562

สักการะเจดีย์ชเวดากองพระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)

ทัวร์พม่า PM01 ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน พัก 5 ดาว
3 วัน 2 คืน BY DD

From10,999 บาท

วันที่ 27 – 29 กันยายน 2562
วันที่ 04 – 06 / 11 – 13 ตุลาคม 2562
วันที่ 18 – 20 / 19 – 21 ตุลาคม 2562

เมืองหงสาวดี วัดไจ้คะวาย ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ทานกุ้งแม่นำเผา เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนอง เมืองไจ้โท พระธาตุอินทร์แขวน

ทัวร์พม่า PM04 โปรจัดให้ พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน พัก 4 ดาว
3 วัน 2 คืน BY SL

From8,999 บาท

วันที่ 27 – 29 กันยายน 2562
วันที่ 03 – 05 / 04 – 06 / 10 – 12 ต.ค. 2562
วันที่ 11 – 13 / 17 – 19 / 18 – 20 ต.ค. 2562
เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2562

เมืองหงสาวดี เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนอง เมืองไจ้โท พระธาตุอินทร์แขวน ตักบาตรพระสงฆ์ที่วัดไจ้คะวาย เจดีย์ไจ๊ปุ่น ทานกุ้งแม่น้ำเผา

ทัวร์พม่า PM05 หลงรัก…พุกาม ดินแดนแห่งทะเลเจดีย์
3 วัน 2 คืน BY FD

From11,900 บาท

วันที่ 04 – 06 / 18 – 20 / 25 – 27 ต.ค. 2562
วันที่ 01 – 03 / 15 – 17 / 22 – 24 ธ.ค. 2562
วันที่ 29 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562
เดือนธันวาคม 2562 – เดือนมกราคม 2563

เมืองมัณฑะเลย์ เมืองพุกาม เจดีย์บูพญา จุดชมวิวทะเลเจดีย์ รับประทานอาหารค่ำพร้อมโชว์เชิดหุ่นกระบอก พระเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา

ทัวร์พม่า PM07 พม่า มนต์ขลัง มัณฑะเลย์ พุกาม
4 วัน 3 คืน BY PG

From12,999 บาท

วันที่ 12 – 15 / 19 – 22 / 26 – 29 ก.ย. 2562
วันที่ 03 – 06 / 11 – 14 / 24 – 27 ต.ค. 2562
วันที่ 01 – 04 / 07 – 10 / 14 – 17 พ.ย. 2562
เดือนพฤศจิกายน 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

เมืองมัณฑะเลย์ แวะชมพระเวรสนาเจดีย์ วัดกุโสดอ ชมพระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ มัณฑะเลย์ฮิลล์ สะพานไม้อูเบ็ง วัดมหากันดายงค์
HOT PROMOTION

ทัวร์พม่า PM-PRO 02 พม่า มหาบุญบารมี 9 วัด
2 วัน 1 คืน BY DD

From6,555 บาท

วันที่ 25 – 26 / 28 – 29 กันยายน 2562
วันที่ 03 – 04 / 05 – 06 / 09 – 10 ต.ค. 2562
วันที่ 12 – 13 / 17 – 18 / 19 – 20 ต.ค. 2562
เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2562

วัดพระเขี้ยวแก้ว พระเจดีย์กาบาเอ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี วัดงาทัตจี นมัสการมหาวิชยเจดีย์ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตะทาวน์
1 2