Category

ทัวร์ยุโรปพรีเมี่ยม

DS16 ทัวร์ยุโรป Insight The World Heritage Site
10 วัน BY TG

From112,000 บาท

วันที่ 03 – 12 พฤษภาคม 2562

ทัวร์โครเอเชีย เวียนนา ซลอสเบิร์ก เที่ยวเมืองกราซ เบลด(สโลเวเนีย) ล่องเรือทะเลสาบเบลด ถ้ำโพสทอยน่า อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ บอสเนีย เฮอเซโกบีนา ดูบอรฟนิก

PKG06 ทัวร์ยุโรป GRAND ITALY
9 วัน 6 คืน BY TG

From92,900 บาท

วันที่ 01 – 09 / 15 – 23 พฤษภาคม 2562
วันที่ 05 – 13 / 19 – 27 มิถุนายน 2562
วันที่ 10 – 18 กรกฎาคม 2562
เดือนกรกฎา – เดือนกันยายน 2562

มิลาน ชมมหาวิหารดูโอโม ชมบ้านจูเลียตของตำนานรักโรแมนติกของโรมิโอกับจูเลียต จตุรัสเออร์เบ เมืองเวนิสล่องเรือกอนโดล่าสัมผัสความโรแมนติกของสายน้ำ

DS17 ทัวร์ยุโรป BAVARIA – TIROL
9 DAYS BY TG

From90,000 บาท

วันที่ 18 – 26 พฤษภาคม 2562

นครแฟรงค์เฟิร์ต ปราสาทไฮเดลเบิร์ก เขตอุทยานแห่งชาติป่าดำ ทะเลสาบคอนสแตนซ์ หมู่บ้านชวานเกา ปราสาทนอยชวานสไตน์ ยอดเขาซุกสปิตเซ่

PKG09 ทัวร์ยุโรป EAST EUROPE
10 วัน 7 คืน BY TG

From91,900 บาท

วันที่ 02 – 11 / 11 – 20 พฤษภาคม 2562
วันที่ 06 – 15 / 15 – 24 มิถุนายน 2562
วันที่ 08 – 17 กรกฎาคม 2562
เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2562

เที่ยวชมเมืองฟุซเซ่น ชมปราสาทแห่งเทพนิยายปราสาทนอยชวานสไตน์ โอเบอร์อัมเมอร์เกา เมืองฮัลสตัท ชมเมืองริมทะเลสาบฮัลสตัท

DS22 ทัวร์ยุโรป BEST OF GERMANY
10 วัน BY TG

From103,000 บาท

วันที่ 10 – 19 พฤษภาคม 2562

เจาะลึกเยอรมนีเที่ยวชมเหมืองเกลือเก่า ยอดเขาซุกสปิตเซ่(เยอรมันแอลป์) เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ เที่ยวกรุงเบอร์ลิน นั่งรถไฟ ICE สู่โคโลญจน์มหาวิหารโคโลญจน์ – นครแฟรงค์เฟิร์ต – ล่องเรือแม่น้ำไรน์

DS25 ทัวร์ยุโรป FRANCE PROVANCE
10 วัน BY TG

From98,000 บาท

วันที่ 20 – 29 มิถุนายน 2562
วันที่ 12 – 21 กรกฎาคม 2562
วันที่ 26 กรกฎาคม – 04 สิงหาคม 2562
วันที่ 03 – 12 สิงหาคม 2562

เดินทางสู่ปารีส ชมปราสาทเก่าแก่ โว เลอ วีกงต์ นั่งรถไฟ TGV สู่เมืองอาวีญง เยี่ยมชมโบสถ์แอ็บบีเดอซีนอคค์ เยี่ยมชมหมู่บ้าน เลโบ เดอ โพรวองซ์ หนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส เข้าชมโรงงานผลิตน้ำหอม

DS08ทัวร์ยุโรป WONDER OF THE NORTH(Tulip)
8 วัน BY TG

From70,000 บาท

วันที่ 03 – 10 / 11 – 18 / 17 – 25 พ.ค. 62

ท่องเที่ยวล่องเรือชมคลองอัมสเตอร์ดัม หมู่บ้านกังหันลม เที่ยวชมเมืองกีธูร์น เที่ยวชมกรุงบรัสเซลส์ชมสัญลักษณ์ตะตอมเมี่ยม และชมเทศกาลดอกทิวลิป

DS27 ทัวร์ยุโรป SWISS GERMANY
8 วัน BY TG

From82,000 บาท

วันที่ 04 – 11 พฤษภาคม 2562
วันที่ 25 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2562
วันที่ 08 – 15 / 22 – 29 มิถุนายน 2562

นครซูริค กรุงเบิร์น ชมความงามของทะเลสาบสีฟ้าเบลาเซ่ ขึ้นพิชิตยอดเขายูงเฟรา ชมกลาเซียร์ หรือธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ เพลิดเพลินและสนุกสนานกับการเล่นหิมะในลานSphinx

DS02 ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส(Jungfrau)
10 วัน 7 คืน BY TG

From102,000 บาท

วันที่ 10 – 19 / 15 – 24 สิงหาคม 2562
วันที่ 22 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562
วันที่ 05 -14
/ 12 – 21 กันยายน 2562
เดือนกันยาน – ธันวาคม 2562

เที่ยวเกาะเวนิสอันสุดแสนโรแมนติก ชมมหานครแห่งแฟชั่นมิลานเมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก เต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงาม

DS01 ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส (Jungfrau)
11 วัน BY TG

From110,000 บาท

วันที่ 20 – 30 กรกฎาคม 2562
วันที่ 27 กรกฎาคม – 06 สิงหาคม 2562
วันที่ 03 – 13 / 10 – 20 / 17 – 27 สิงหาคม 2562
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2562

นครรัฐวาติกันศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม ลองเรือกอนโดล่าชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส
1 2 3