fbpx

Category

ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส

ทัวร์ยุโรป A-EUR14 CHILL OUT AT SCHILTHORN อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
8 วัน 5 คืน BY TG

From58,900 บาท

วันที่ 07 – 14 / 08 – 15 เมษายน 2563
วันที่ 01 – 08 พฤษภาคม 2563
วันที่ 03 -10 / 10 – 17 มิถุนายน 2563

ทัวร์ยุโรป อิตาลี มิลาน มหาวิหารแห่งมิลาน ลูเซิร์น ยอดเขาชิลธอร์น อินเทอร์ลาเกน เบิร์น ดีจอง พระราชวังแวร์ซายน์ ปารีส ล่องเรือบาโตมุช ประตูชัยนโปเลียน หอไอเฟล

ทัวร์ยุโรป A-EUR12 มหัศจรรย์ สวิสเซอร์แลนด์
8วัน 5คืน BY TG

From69,900 บาท

วันที่ 07 – 14 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 14 – 21 มีนาคม 2563
วันที่ 30 มี.ค. – 06 เม.ย. 63
วันที่ 08 – 14 เมษายน 2563 ( สงกรานต์ )

ซูริค เบิร์น บ่อหมี หอนาฬิกาดาราศาสตร์ บ้านไอน์สไตน์ อาสนวิหารแห่งกรุงเบิร์น เบียล เจนีวา น้ำพุแห่งเจนีวา ที่ทำการองค์การสหประชาชาติแห่งเจนีวา นาฬิกาดอกไม้ มองเทรอซ์ ปราสาทชิลยอง

ทัวร์ยุโรป A-EUR20 ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอแลนด์
9 วัน 6 คืน BY TG

From55,900 บาท

วันที่ 06 – 14 มีนาคม 2563
วันที่ 12 – 20 เมษายน 2563
วันที่ 01 – 09 / 09 – 17 พฤษภาคม 2563

ปารีส รูอ็อง โดวิลล์ แซ็ง มาโล มงต์แซงต์มิเชล ตูร์ ปราสาทเชอนองโซ ชองบอร์ด พระราชวังแวร์ซายน์ ปารีส ประตูชัย หอไอเฟล บรัสเซลล์ จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ อนุสรณ์อะโตเมี่ยม อัมส์เตอร์ดัม หมู่บ้านกังหัน […]

ทัวร์ยุโรป A-EUR02 THE MULTI-COLOR OF MANAROLA อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์
9วัน 6คืน BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 01 – 09 มีนาคม 2563
วันที่ 05 – 13 / 09 – 17 / 17 – 25 พ.ค. 63
วันที่ 23 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2563

ทัวร์ยุโรป เที่ยวอิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ เที่ยวโรม ปิซ่า ฟลอเรนซ์ ชมหมู่บ้านแสนสวยริมชายฝั่งริเวียร่าของอิตาลีซิงเกว เตเร่ มิลาน ยอดเขาจุงเฟรา เซอร์แมท ลูเซิร์น

ทัวร์ยุโรป A-EUR22 FINDING TULIP FESTIVAL ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอแลนด์
9 วัน 6 คืน BY TG

From78,900 บาท

วันที่ 10 – 18 เมษายน 2563

ปารีส หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์น้ำหอม พระราชวังแวร์ซายน์ ล่องเรือบาโตมุช มงมาร์ต บรูจจ์ เกนท์ บรัสเซลล์ เทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ อัมส์เตอดัมหมู่บ้านกีธูร์น หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์

ทัวร์ยุโรป A-EUR03 The Jewel of Europe เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์
9 วัน 6 คืน BY TG

From63,900 บาท

วันที่ 07 – 15 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 05 – 13 / 12 – 20 เมษายน 2563
วันที่ 05 – 13 พฤษภาคม 2563
วันที่ 16 – 24 มิถุนายน 2563

เมืองมิวนิค จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ เมืองซาลส์บวร์ก สวนดอกไม้มิราเบล ฮัลสตัทท ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิวสกายวอล์ค เมืองฟุสเซ่น

ทัวร์ยุโรป A-EUR26 THE BEST OF ZERMATT สวิตเซอร์แลนด์
9วัน 6คืน BY TG

From63,900 บาท

วันที่ 12 – 20 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 06 – 14 เมษายน 2563
วันที่ 12 – 20 พฤาภาคม 2563
วันที่ 17 – 26 มิถุนายน 2563

ทัวร์ยุโรปสวิตเซอร์แลนด์ ซูริค น้ำตกไรน์ เบิร์น เจนีวา โลซานน์ เซอร์แมท เขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น แทซ มองเทรอซ์ เข้าชมปราสาทชิลยอง เวเว่ย์ อินเทอร์ลาเกน

ทัวร์ยุโรป A-EUR10 ABSOLUTE ITALY อิตาลี
7วัน 4คืน BY TG

From45,900 บาท

วันที่ 07 – 13 / 28 ก.พ. – 05 มี.ค. 63
วันที่ 13 – 19 มีนาคม 2563
วันที่ 24 – 30 เมษายน 2563
วันที่ 08 – 14 / 15 – 21 พฤษภาคม 2563

มิลาน เวโรน่า เกาะเวนิส เวนิสเมสเตร้ ฟลอเรนซ์ ปิซ่า โรม วาติกัน โคลอสเซียม

ทัวร์ยุโรป A-EUR28 WINDY AND SNOWY อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์
10วัน 7คืน BY TG

From69,900 บาท

วันที่ 13 – 22 มีนาคม 2563
วันที่ 01 – 10 เมษายน 2563
วันที่ 06 – 15 พฤษภาคม 2563

ทัวร์ยุโรป มิลาน เบอร์กาโม เวนิส เมสเตร้ เกาะเวนิส เวโรน่า โคโม่ ทะเลสาปโคโม่ ลูกาโน่ FOX TOWN OUTLETแทซ เซอร์แมท สถานีรถไฟกรอนเนอร์แกรต บริก นั่งรถไฟ Car […]

ทัวร์ยุโรป A-EUR17 PARIS CHAMONIX JUNGFRAU RHEIN FALLS ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์
9 วัน 6 คืน BY TG

From65,900 บาท

วันที่ 12 – 20 เมษายน 2563
วันที่ 05 – 13 พฤษภาคม 2563

มหานครปารีส พระราชวังแวร์ซาย อิสระช้อปปิ้งใจกลางปารีส ประตูชัยนโปเลียน ถ่ายรูปคู่กับหอไอเฟล ล่องเรือบาโตมุช เมืองดิจอง
1 2 3