fbpx

Category

ทัวร์อินเดีย-เนปาล

ทัวร์อินเดีย IN03 มหัศจรรย์…พุทธคยา พาราณสี
4 วัน 3 คืน BY FD

From18,900 บาท

วันที่ 27 – 30 ตุลาคม 2562
วันที่ 01 – 04 / 08 – 11 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 15 – 18 / 22 – 25 พฤศจิกายน 2562
เดือนพฤศจิกายน 2562 – เดือนมกราคม 2563

เมืองพุทธคยา เมืองราชคฤห์ เขาคิชฌกูฏ วัดเวฬุวันมหาวิหาร เมืองพาราณสี ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี

ทัวร์อินเดีย IN01 มหัศจรรย์…ทัชมาฮาล
5 วัน 3 คืน BY TG

From22,900 บาท

วันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
วันที่ 02 – 06 มกราคม 2563

เมืองชัยปุระ นครสีชมพู พระราชวังสายลม ผ่านชมพระราชวังกลางน้ำ ป้อมปราการแอมเบอร์ฟอร์ด นั่งรถจี๊ปขึ้นชมพระราชวัง พระราชวังหลวง

ทัวร์อินเดีย IN02 มหัศจรรย์…INDIA ชัยปุระ อัครา
4 วัน 2 คืน BY FD

From15,900 บาท

วันที่ 13 – 16 / 20 – 23 ตุลาคม 2562
วันที่ 23 – 26 / 25 – 28 ตุลาคม 2562
วันที่ 01 – 04 / 08 – 11 / 15 – 18 พ.ย. 2562
เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2562

เมืองชัยปุระ นครสีชมพู พระราชวังสายลม ป้อมปราการใหญ่แอมเบอร์ ผ่านชมพระราชวังกลางน้ำ พระราชวังหลวง เมืองอัครา เข้าชมทัชมาฮาล

ทัวร์อินเดีย IN04 มหัศจรรย์…อินเดีย เนปาล 4 สังเวชนียสถาน
7 วัน 6 คืน BY FD

From25,900 บาท

วันที่ 04 – 10 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 25 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562
วันที่ 16 – 22 ธันวาคม 2562
เดือนธันวาคม 2562 – เดือนมกราคม 2563

เมืองพุทธคยา หมู่บ้านนางสุชาดา เมืองพาราณสี สังเวชนียสถาน สักการะธรรมเมกสถูป ชมเสาพระเจ้าอโศก ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี

ทัวร์อินเดีย IN05 ALL IN INDIA อินเดีย เดลลี ชัยปุระ ทัชมาฮาล
5 วัน 3 คืน BY TG

From23,911 บาท

วันที่ 07 – 11 / 21 – 25 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 05 – 09 / 06 – 10 / 27 – 31 ธ.ค. 2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563

เมืองชัยปุระ นครสีชมพู ชมภายนอกของฮาวามาฮาล ป้อมแอมเบอร์ วัดพระพิฆเนศ ชมซิตี้พาเลส บ่อน้ำจันเบารี เมืองอัครา

ทัวร์อินเดีย IN06 แคชเมียร์ I MISS YOU
6 วัน 4 คืน BY TG

From28,900 บาท

วันที่ 05 – 10 / 11 – 16 ตุลาคม 2562
วันที่ 19 – 24 ตุลาคม 2562

กรุงนิวเดลลี ชมประตูเมืองอินเดีย เลือกซื้อของฝากที่ตลาดจันปาท เมืองแคชเมียร์ สวนชาลิมาร์ สวนนิชาบากห์ เทือกเขากุลมาร์ค โซนามาร์ค

ทัวร์อินเดีย IN07 ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รัก ทัชมาฮาล
4 วัน 2 คืน BY FD

From15,900 บาท

วันที่ 25 – 28 ตุลาคม 2562
วันที่ 01 – 04 / 22 – 25 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 04 – 07 / 13 – 16 / 20 – 23 ธ.ค. 2562
เดือนธันวาคม 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

เมืองชัยปุระ นครสีชมพู ชมด้านนอกฮาวามาฮาลพระราชวังแห่งสายลม ป้อมแอมเบอร์ ขึ้นชมพระราชวังโดยรถจี๊ป ชมซิตี้พาเลส วัดพระพิฆเนศ

ทัวร์อินเดีย IN08 นมัสเต อินเดีย ไหว้พระ เสริมบุญ 4 สังเวชนียสถาน
6 วัน 5 คืน BY FD

From19,999 บาท

วันที่ 27 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 10 – 15 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 01 – 06 / 08 – 13 ธันวาคม 2562
เดือนมกราคม 2563

เมืองคยา สถูปพุทธคยา ชมสัตตมหาสถาน พระมหาโพธิ์เจดีย์ เมืองเวสาลี ชมวัดป่ามหาวัน เมืองกุสินารา นมัสการอนุสรณ์สถานมหาปรินิพพานสถูป