fbpx

Category

ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า
macau venetian

ทัวร์มาเก๊า MFM02 มากัน มาเก๊า จูไห่
3 วัน 2 คืน BY NX

From6,890 บาท

วันที่ 02 – 04 / 07 – 09 / 08 – 10 พ.ย. 2562
วันที่ 21 – 23 / 23 – 25 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 07 – 09 / 12 – 14 / 13 – 15 ธ.ค. 2562
เดือนธันวาคม 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

เมืองจูไห่ หอที่ระลึกดร.ซุนยัดเซ็น พระราชวังหยวนหมิงหยวน ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย เขตปกครองพิเศษมาเก๊า วัดเจ้าแม่กวนอิม เข้าแม่กวนอิมริมทะเล

ทัวร์ฮ่องกง HKG01 ฮ่องกง จูไห่ สุดอลังการข้ามสะพานยาวสุดในโลก
3 วัน 2 คืน BY EK

From5,888 บาท

วันที่ 08 – 10 / 15 – 17 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 22 – 24 / 23 – 25 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 29 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562
เดือนธันวาคม 2562

เดินทางสู่จูไห่ เขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศจีน เดินเล่นถนนคู่รัก ชมรูปปั้นสาวงามหวีหนี่ วัดผู่โถว นมัสการองค์สังกระจายและเจ้าแม่กวนอิมเพื่อความเป็นสิริมงคล
venetian

ทัวร์มาเก๊า MFM01 มาเก๊า ใสใส จูไห่ ชิวชิว
3 วัน 2 คืน BY FD

From6,999 บาท

วันที่ 09 – 11 / 15 – 17 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 29 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562
วันที่ 06 – 08 / 14 – 16 / 20 – 22 ธ.ค. 2562
เดือนธันวาคม 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

สนามบินมาเก๊า สักการะเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ชมซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล แวะซื้อขนมพื้นเมืองมาเก๊า ชมเวเนเชี่ยนรีสอร์ท ทานเมนูพิเศษเป๋าฮื้อ+ไวน์แดง