fbpx

Category

ทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลี KOR10 ปูซาน แดกู (เลสโก ไฮโซปูซาน)
5 วัน 3 คืน BY KE

From23,999 บาท

วันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2562
วันที่ 22 – 26 มกราคม 2563
วันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 18 – 22 มีนาคม 2563

เมืองปูซาน หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน ทางเดินลอยฟ้าออยุคโด สวนสนุกอีเวิลด์ ตลาดซอมุน นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาอัพซาน วัดดองฮวาซา

ทัวร์เกาหลี KOR06 ฮวาชอน โซล (เลสโก โอ้โห ไอซ์ฟิชชิ่ง)
5 วัน 3 คืน BY XJ

From16,999 บาท

วันที่ 06 – 10 / 07 – 11 / 08 – 12 ม.ค. 2563
วันที่ 09 – 13 / 10 – 14 / 11 – 15 ม.ค. 2563
วันที่ 12 – 16 / 13 – 17 / 14 – 18 ม.ค. 2563
เดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ 2563

เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง THE GARDEN OF THE MORNING CALM ไร่สตรอเบอร์รี่ ลานสกีขนาดใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นสกี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

ทัวร์เกาหลี KOR05 ชุนชอน โซล (เลสโก สกีพามันส์)
5 วัน 3 คืน BY TG

From23,999 บาท

วันที่ 05 – 09 / 06 – 10 ธันวาคม 2562
วันที่ 13 – 17 / 19 – 23 ธันวาคม 2562

เมืองชุนชอน จังหวัดคังวอนโด ลิ้มรสเมนูทัคคาลบิอาหารขึ้นชื่อของเมืองชุนชอน เกาะนามิ สกีรีสอร์ท พักสกีรีสอร์ท 1 คืน

ทัวร์เกาหลี KOR04 FUNNY PARTY SKI & SNOW FESTIVAL
6 วัน 3 คืน BY TG

From29,900 บาท

วันที่ 06 – 11 ธันวาคม 2562

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ฟาร์มสตรอเบอร์รี่ เกาะนามิ เทศกาลหิมะแบบเต็มวัน พระราชวังเคียงบก ช้อปปิ้งห้างปลอดภาษี ย่านเมียงดง

ทัวร์เกาหลี KOR01 WINTER SEOUL COOL
5 วัน 3 คืน BY XJ

From16,900 บาท

วันที่ 04 – 08 / 06 – 10 ธันวาคม 2562
วันที่ 18 – 22 / 25 – 29 ธันวาคม 2562

ฟาร์มสตรอเบอร์รี่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สนุกสนานบนลานสกีขนาดใหญ่ เกาะนามิ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ถ่ายรูปที่ระลึกในชุดฮันบก

ทัวร์เกาหลี KOR02 ROMANTIC LIGHTING FESTIVAL
5 วัน 3 คืน BY OZ

From16,900 บาท

วันที่ 04 – 08 / 05 – 09 / 06 – 10 ธ.ค. 2562
วันที่ 13 – 17 / 19 – 23 / 20 – 24 ธ.ค. 2562

เกาะนามิ The Garden of Morning Calm ลานสกีขนาดใหญ่ ฟาร์มสตรอเบอร์รี่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ช้อปปิ้งถนนฮงอิก

ทัวร์เกาหลี KOR03 WINTER ปีใหม่ สดใสฟรุ้งฟริ้ง
5 วัน 3 คืน BY XJ

From28,900 บาท

วันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563

เกาะนามิ ลานสกีขนาดใหญ่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ฟาร์มสตรอเบอร์รี่ ร้านกาแฟซองซูดอง อิสระช้อปปิ้งถนนฮงแด พระราชวังชางด็อกกุง