fbpx

Category

ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม VN24 เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…ญาตราง ดาลัด มุยเน่
4 วัน 3 คืน BY PG

From12,900 บาท

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2563
วันที่ 06 – 09 / 13 – 16 มีนาคม 2563
วันที่ 20 – 23 / 27 – 30 มีนาคม 2563
เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2563

เมืองดาลัด ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวมุมสูง วัดตั๊กลัม ชมบ้านเพี้ยน น้ำตกดาลันลา นั่งรถรางชมน้ำตก

ทัวร์เวียดนาม VN12 เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน
4 วัน 3 คืน BY FD

From13,900 บาท

วันที่ 04 – 07 / 10 – 13 เมษายน 2563
วันที่ 24 – 27 เมษายน 2563
วันที่ 01 – 04 / 08 – 11 / 22 – 25 พ.ค. 2563
วันที่ 29 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2563

เมืองดานัง สะพานมังกร เมืองโบราณฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน สนุกกับกิจกรรมนั่งเรือกระด้ง ชมวัดฟุ๊กเกี๋ยนและบ้านโบราณ สะพานญี่ปุ่น 400 ปี

ทัวร์เวียดนาม VN14 เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ (เลทส์โก สาวน้อยร้อยเสน่ห์) พักบาน่าฮิลล์
4 วัน 3 คืน BY PG

From12,999 บาท

วันที่ 26 – 29 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 18 – 21 / 25 – 28 มีนาคม 2563
วันที่ 26 – 29 / 28 – 31 มีนาคม 2563
เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2563

เมืองเว้ พระราชวังเว้ นั่งรถสามล้อซิโคล่ชมเมือง ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม วัดเจดีย์เทียนมู่ นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่บาน่าฮิลล์ ชมสะพานสีทอง

ทัวร์เวียดนาม VN07 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน (เลสโก กอดดาวห่มฟ้า)
4 วัน 3 คืน BY VJ

From11,999 บาท

วันที่ 08 – 11 / 13 – 16 / 14 – 17 ก.พ. 2563
วันที่ 20 – 23 / 21 – 24 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2563
เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม 2563

ตลาดก๊กเลี้ยว เมืองซาปา ชมน้ำตกสีเงิน หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ โบสถ์ซาปา เมนูชาบูแซลม่อน ตลาดไนท์มาร์เก็ต นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาฟานซีปัน

ทัวร์เวียดนาม VN04 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงห์บิงห์
4 วัน 3 คืน BY SL

From11,900 บาท

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2563
วันที่ 06 – 09 / 13 – 16 มีนาคม 2563
วันที่ 03 – 06 / 10 – 13 / 12 – 15 เม.ย. 2563
วันที่ 17 – 20 / 24 – 27 เมษายน 2563

สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย จังหวัดลาวไก เมืองซาปา เดินเล่นตลาดซาปา หมู่บ้านชาวเขา น้ำตกสีเงิน นั่งรถรางสู่สถานีกระเช้าเพื่อขึ้นสู่ยอดเขาฟานซีปัน
vietnam

ทัวร์เวียดนาม VN13 เวียดนามกลาง มหัศจรรย์…บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน พัก 5 ดาว
4 วัน 3 คืน BY PG

From12,900 บาท

วันที่ 08 – 11 / 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 07 – 10 / 13 – 16 / 21 – 24 มี.ค. 2563

เมืองเว้ ชมเจดีย์เทียนมู่ ตลาดดองบา ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม พระราชวังหลวงของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เหวียน นั่งสามล้อซิโคล่ชมเมืองเว้
PROMOTION

ทัวร์เวียดนาม VN21 เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…ดาลัด เที่ยว 10 จุดเช็คอิน
3 วัน 2 คืน BY VZ

From9,900 บาท

วันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 02 – 04 / 09 – 11 มีนาคม 2563
วันที่ 04 – 06 / 11 – 13 / 14 – 16 เม.ย. 2563
เดือนเมษายน – เดือนกรกฎาคม 2563

เมืองดาลัด น้ำตกดาลันลา นั่งรถรางโรลเลอร์โคสเตอร์ลงไปชมน้ำตก คาเฟ่เมืองดาลัด ช้อปปิ้งไนท์บาร์ซ่า พระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋

ทัวร์เวียดนาม VN22 เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…เวียดนาม โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด
4 วัน 3 คืน BY FD

From9,900 บาท

วันที่ 13 – 16 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2563
วันที่ 05 – 08 / 12 – 15 / 26 – 29 มี.ค. 2563
เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2563

เมืองมุยเน่ ชมทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง ลำธารนางฟ้า เมืองดาลัด น้ำตกดาตันลา สนุกสนานกับกิจกรรมนั่งโรลเลอร์โคสเตอร์ลงไปชมน้ำตก

ทัวร์เวียดนาม VN25 เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ ญาตราง
4 วัน 3 คืน BY FD

From13,900 บาท

วันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2563
วันที่ 13 – 16 / 20 – 23 / 27 – 30 มี.ค. 2563

เมืองญาตราง วัดลองเซิน วัดโพนากา เยี่ยมชมปราสาทโพนคร สวนสนุกวิลเพิร์ล ช้อปปิ้งตลาดเมืองญาตราง เมืองดาลัด วัดตั๊กลัม

ทัวร์เวียดนาม VN23 เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ (เลสโก ดาลัดบานฉ่ำ)
3 วัน 2 คืน BY VZ

From9,999 บาท

วันที่ 01 – 03 / 09 – 11 / 22 – 24 ก.พ. 2563
วันที่ 13 – 15 มีนาคม 2563

เมืองมุยเน่ ลำธารนางฟ้า ชมทะเลทรายแดง จุดชมวิวท่าเรือมุยเน่ ทะเลทรายขาว เมืองดาลัด น้ำตกดาตันลา นั่งรถรางโรลเลอร์โคสเตอร์ชมน้ำตก
1 2