fbpx

Category

ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม VN02 เวียดนามเหนือ ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน-นิงห์บิงห์-ฮาลอง
5 วัน 4 คืน BY FD

From15,900 บาท

วันที่ 11 – 15 / 18 – 22 / 25 – 29 ก.ย. 2562
วันที่ 02 – 06 / 16 – 20 / 23 – 27 ต.ค. 2562
วันที่ 30 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2562
เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2562

กรุงฮานอย ชมสถาปัตยกรรมสไตล์เมืองหลวงเก่าแก่ของเวียดนาม จังหวัดลาวไก เมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ น้ำตกสีเงิน ทานหม้อไฟแซลม่อน

ทัวร์เวียดนาม VN21 เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ พักดาลัด 2 คืน
4 วัน 3 คืน BY DD

From10,999 บาท

วันที่ 10 – 13 / 11 – 14 ตุลาคม 2562
วันที่ 17 – 20 / 23 – 26 ตุลาคม 2562
วันที่ 01 – 04 / 07 – 10 / 10 – 13 พ.ย. 2562
เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2562

นครโฮจิมินห์ ชมอนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ โบสถ์นอร์ธเธอดัม ผ่านชมย่านไชน่าทาวน์ ทะเลทรายขาว- แดง ช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินเมืองดาลัด

ทัวร์เวียดนาม VN18 เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…เกาะฟู้โกว๊ก ไข่มุกแห่งเวียดนามใต้
3 วัน 2 คืน BY PG

From12,900 บาท

วันที่ 04 – 06 / 12 – 14 ตุลาคม 2562
วันที่ 18 – 20 / 25 – 27 ตุลาคม 2562
วันที่ 01 – 03 / 08 – 10 พฤศจิกายน 2562
เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2562

สนามบินฟู้โกว๊ก นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวอันสวยงาม ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนดิงเกา เรือนจำฟู้โกว๊ก เจดีย์โฮโกว๊ก วัดดิงชาว ล่องเรือสู่จุดดำน้ำตื้น

ทัวร์เวียดนาม VN12 เวียดนามกลาง สุดสนุก…ดินแดนแห่งบาน่าฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน
3 วัน 2 คืน BY PG

From9,777 บาท

วันที่ 13 – 15 กันยายน 2562
วันที่ 04 – 06 / 25 – 27 ตุลาคม 2562
วันที่ 01 – 03 / 08 – 10 / 15 – 17 พ.ย. 2562
เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2562

เมืองดานัง ขึ้นกระเช้าเดินทางสู่บาน่าฮิลล์ อิสระกับเครื่องเล่นบนสวนสนุกและสวนดอกไม้ พักโรงแรมบนเขาบาน่าฮิลล์ เมืองดานัง เจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง
ทัวร์เอเชีย

ทัวร์เวียดนาม VN05 เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์
4 วัน 3 คืน BY PG

From13,900 บาท

วันที่ 13 – 16 กันยายน 2562
วันที่ 03 – 06 / 13 – 16 / 19 – 22 ต.ค. 2562
วันที่ 09 – 12 พฤศจิกายน 2562
เดือนพฤศจิกายน 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

เมืองเว้ ชมพระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน ซื้อของที่ระลึกในตลาดดองบา ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม เจดีย์เทียนมู่ สุสานกษัตริย์ไคดิง

ทัวร์เวียดนาม VN06 เวียดนามกลาง มหัศจรรย์…บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง
4 วัน 3 คืน BY VZ

From10,999 บาท

วันที่ 13 – 16 กันยายน 2562
วันที่ 25 – 28 ตุลาคม 2562
วันที่ 31 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2562
เดือนพฤศจิกายน 2562 – เดือนมีนาคม 2563

สนามบินดานัง เมืองเว้ พระราชวังเว้ ตลาดดองบา ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม เจดีย์เทียนมู่ สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ นั่งรถสามล้อซิโคล่ชมเมือง

ทัวร์เวียดนาม VN16 เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…VIETNAM ญาตราง-ดาลัด
4 วัน 3 คืน BY PG

From13,900 บาท

วันที่ 04 – 07 / 11 – 14 / 18 – 21 ต.ค. 2562
วันที่ 01 – 04 / 08 – 11 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 15 – 18 / 22 – 25 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 29 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2562

เมืองญาตราง สวนสนุกวินเพิร์ล ช้อปปิ้งตลาดเมืองญาตราง วัดลองเซิน วัดโพนากา ชมปราสาทโพนคร เมืองดาลัด ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาซาร์

ทัวร์เวียดนาม VN03 เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์…ซาปา ฟานซีปัน
5 วัน 4 คืน BY VJ

From13,900 บาท

วันที่ 11 – 15 / 18 – 22 / 25 – 29 ก.ย. 2562
วันที่ 02 – 06 / 09 – 13 ตุลาคม 2562
วันที่ 16 – 20 / 23 – 27 ตุลาคม 2562
เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2562

กรุงฮานอย อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย จังหวัดลาวไก เมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขา ชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ชมน้ำตกสีเงิน ตลาดซาปา

ทัวร์เวียดนาม VN17 เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…VIETNAM โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ ญาตราง
4 วัน 3 คืน BY FD

From12,999 บาท

วันที่ 06 – 09 / 27 – 30 กันยายน 2562
วันที่ 04 – 07 / 11 – 14 ตุลาคม 2562
วันที่ 18 – 21 / 25 – 28 ตุลาคม 2562

เมืองญาตราง วัดลองเซิน วัดโพนากา ชมปราสาทโพนคร สวนสนุกวินเพิร์ล ช้อปปิ้งตลาดเมืองญาตราง เมืองดาลัด วัดตั๊กลัม นั่งกระเช้าชมวิวมุมสูง

ทัวร์เวียดนาม VN07 เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน
4 วัน 3 คืน BY FD

From12,900 บาท

วันที่ 13 – 16 / 20 – 23 / 27 – 30 ก.ย. 2562
วันที่ 04 – 07 / 13 – 16 / 18 – 21 ต.ค. 2562
วันที่ 20 – 23 / 23 – 26 ตุลาคม 2562
เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2562

เมืองดานัง สะพานมังกร เมืองโบราณฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน สนุกกับกิจกรรมนั่งเรือกระด้ง ชมวัดฟุ๊กเกี๋ยนและบ้านโบราณ สะพานญี่ปุ่น 400 ปี
1 2 3