fbpx

Category

ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม VN01 เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์…ฟานซีปัน ซาปา
4 วัน 3 คืน BY FD

From12,900 บาท

วันที่ 23 – 26 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 02 – 05 / 09 – 12 / 10 – 13 ธ.ค. 2562
วันที่ 15 – 18 / 22 – 25 ธันวาคม 2562
เดือนมกราคม – เดือนเมษายน 2563

กรุงฮานอย เมืองซาปา จังหวัดลาวไก หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมน้ำตกสีเงิน อร่อยกับหม้อไฟปลาแซลม่อน เดินชมตลาดซาปา ขึ้นชมวิวบนยอดเขาฟานซีปัน

ทัวร์เวียดนาม VN11 เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ ดานัง เว้ ฮอยอัน
4 วัน 3 คืน BY PG

From18,900 บาท

วันที่ 27 – 30 ธันวาคม 2562
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563

เมืองดานัง ชมสะพานมังกร เมืองโบราณฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน สัมผัสประสบการณ์นั่งเรือกระด้ง สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ ชมเจดีย์เทียนมู่

ทัวร์เวียดนาม VN02 เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ฟานซีปัน ซาปา นิงห์บิงห์
5 วัน 4 คืน BY SL

From13,900 บาท

วันที่ 01 – 05 / 22 – 26 มกราคม 2563
วันที่ 05 – 09 / 12 – 16 / 19 – 23 ก.พ. 2563
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2563
เดือนมีนาคม – เดือนเมษายน 2563

กรุงฮานอย เมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมน้ำตกสีเงิน ทานชาบูหม้อไฟปลาแซลม่อน ตลาดซาปา เขาฮามลอง ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาฟานซีปัน

ทัวร์เวียดนาม VN17 เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…เกาะฟู้โกว๊ก ไข่มุกแห่งเวียดนามใต้
3 วัน 2 คืน BY PG

From13,900 บาท

วันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2562
วันที่ 27 – 29 / 28 – 30 ธันวาคม 2562

สนามบินฟู้โกว๊ก นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวอันสวยงาม ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนดิงเกา เรือนจำฟู้โกว๊ก เจดีย์โฮโกว๊ก วัดดิงชาว ล่องเรือสู่จุดดำน้ำตื้น

ทัวร์เวียดนาม VN06 เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์…FANSIPAN ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงห์บิงห์ ฮาลอง
5 วัน 4 คืน BY FD

From15,900 บาท

วันที่ 08 – 12 / 22 – 26 มกราคม 2563
วันที่ 29 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 2563

จังหวัดลาวไก เมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ น้ำตกสีเงิน ตลาดซาปา ยอดเขาฮัมรอง ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาฟานซีปัน เมืองฮานอย

ทัวร์เวียดนาม VN07 เวียดนามกลาง มหัศจรรย์…บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง
4 วัน 3 คืน BY VZ

From11,900 บาท

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563
วันที่ 07 – 10 / 14 – 17 / 21 – 24 ม.ค. 2563
วันที่ 11 – 14 / 18 – 21 กุมภาพันธ์ 2563
เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม 2563

สนามบินดานัง เมืองเว้ พระราชวังเว้ ตลาดดองบา ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม เจดีย์เทียนมู่ สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ นั่งรถสามล้อซิโคล่ชมเมือง

ทัวร์เวียดนาม VN16 เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…VIETNAM ญาตราง-ดาลัด
4 วัน 3 คืน BY PG

From12,900 บาท

วันที่ 27 – 30 ธันวาคม 2562
วันที่ 10 – 13 มกราคม 2563
วันที่ 31 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2563
เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน 2563

เมืองญาตราง สวนสนุกวินเพิร์ล ช้อปปิ้งตลาดเมืองญาตราง วัดลองเซิน วัดโพนากา ชมปราสาทโพนคร เมืองดาลัด ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาซาร์

ทัวร์เวียดนาม VN03 เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์…ซาปา ฟานซีปัน
5 วัน 4 คืน BY VJ

From14,900 บาท

วันที่ 11 – 15 ธันวาคม 2562

กรุงฮานอย อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย จังหวัดลาวไก เมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขา ชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ชมน้ำตกสีเงิน ตลาดซาปา

ทัวร์เวียดนาม VN10 เวียดนามกลาง มหัศจรรย์…บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน
4 วัน 3 คืน BY PG

From15,900 บาท

วันที่ 20 – 23 ธันวาคม 2562
วันที่ 28 – 31 ธันวาคม 2562 (ว่าง 1 ที่)
วันที่ 29 ธันวาคม 62 – 01 มกราคม 63 (ว่าง 1 ที่)

เมืองดานัง ชมสะพานมังกร เมืองโบราณฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานกับการนั่งเรือกระด้ง ชมวัดจีนและบ้านโบราณในเมืองฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น

ทัวร์เวียดนาม VN08 เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน
4 วัน 3 คืน BY FD

From13,900 บาท

วันที่ 10 – 13 มกราคม 2563
วันที่ 08 – 11 / 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 06 – 09 / 13 – 16 มีนาคม 2563
เดือนเมษายน 2563

เมืองดานัง สะพานมังกร เมืองโบราณฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน สนุกกับกิจกรรมนั่งเรือกระด้ง ชมวัดฟุ๊กเกี๋ยนและบ้านโบราณ สะพานญี่ปุ่น 400 ปี
1 2