fbpx

Category

ทัวร์โครเอเชีย

B-EUR05 ทัวร์ยุโรป โครเอเชีย ขึ้นกระเช้ายอดเขา SRD
7 วัน 5 คืน BY TK

From49,900 บาท

วันที่ 26 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2562
วันที่ 03 – 09 ธันวาคม 2562 (วันพ่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 06 มกราคม 2563
เดือน มกราคม – มีนาคม 2563

กรุงอิสตันบูล ดูบอรฟนิค ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ยอดเขา SRD เมืองมาลีสตอน ฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม เมืองสปลิท ชมเมืองเก่าแห่งทะเลอาเดรียติค ซีบีนิค มหาวิหารเซนต์เจมส์ เมืองเก่าซาดาร์ อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่
Jezero Kozjak in Croatia

A-EUR01 ทัวร์ยุโรป WINTER IS COMING CROATIA โครเอเชีย
9 วัน 6 คืน BY EK

From46,991 บาท

วันที่ 07 -15 / 21 – 29 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 06 – 14 / 20 – 28 มีนาคม 2563

กรุงซาเกรบ เมืองโอพาเทีย แวะถ่ายรูปคู่กับรูปปั้นหญิงสาวกับนกนางนวล อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ ล่องเรือข้ามทะเลสาบ Jezero Kozjak

A-EUR03 ทัวร์ยุโรป CROATIA WONDER TK
8 วัน 5 คืน BY TK

From53,900 บาท

วันที่ 02 – 09 ธันวาคม 2562

เยือนเมืองโอพาเทีย เมืองเต็มเปี่ยมไปด้วยมนต์เส่นห์ของบ้านพักริมชายฝั่ง ชมความงดงามของธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่