fbpx

Category

ทัวร์ในประเทศ

ทัวร์เที่ยวไทย 01 บันทึกรัก…เมืองน่าน บ่อเกลือ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
4 วัน 2 คืน BY VAN

From5,999 บาท

วันที่ 01 – 04 / 09 – 12 เมษายน 2564
วันที่ 10 -13 / 11 – 14 เมษายน 2564

น่าน ศาลพระหลักเมืองน่าน วัดมิ่งเมือง ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดภูมินทร์ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.น่าน วัดศรีพันต้น วัดพระธาตุเขาน้อย อุทยานแห่งชาติศรีน่าน บ่อเกลือ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา