fbpx

Category

ทัวร์ไต้หวัน
sun moon lake

ทัวร์ไต้หวัน TPE06 มหัศจรรย์…TAIWAN บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม
4 วัน 3 คืน BY VZ

From11,900 บาท

วันที่ 27 – 30 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 28 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562
วันที่ 29 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2562
เดือนธันวาคม 2562

เมืองไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งไถจงไนท์มาร์เก็ต ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่

ทัวร์ไต้หวัน TPE01 TAIWAN SAY HI ทะเลสาบสุริยันจันทรา
5 วัน 3 คืน BY XW

From12,888 บาท

วันที่ 01 – 05 / 07 – 11 / 15 – 19 ธ.ค. 2562
วันที่ 17 – 21 / 19 – 23 / 21 – 25 ธ.ค. 2562
วันที่ 25 – 29 / 27 – 31 ธันวาคม 2562
เดือนธันวาคม 2562 – เดือนมกราคม 2563

เมืองหนานโถว ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ อุทยานหินทรายเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
sun moon lake

ทัวร์ไต้หวัน TPE03 TAIWAN WONDERLAND ทะเลสาบสุริยันจันทรา ฟาร์มแกะชิงจิ้ง
6 วัน 4 คืน BY BR

From22,999 บาท

วันที่ 30 มกราคม – 04 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 01 – 06 พฤษภาคม 2563
วันที่ 02 – 07 มิถุนายน 2563

เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง ช้อปปิ้งตลาดไนท์มาร์เก็ต
Alishan

ทัวร์ไต้หวัน TPE07 HELLO…TAIPEI เที่ยวครบเต็มอิ่ม
6 วัน 4 คืน BY SL

From16,900 บาท

วันที่ 02 – 07 / 03 – 08 / 04 – 09 ธ.ค. 2562
วันที่ 09 – 14 / 10 – 15 / 11 – 16 ธ.ค. 2562
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 05 มกราคม 2563
เดือนมกราคม 2563

สนามบินเถาหยวน หมู่บ้านสายรุ้ง ชิมไอศกรีมชื่อดังของเมืองไทจง วัดเหวินหวู่ ขอพรจากเทพเจ้ากวนอู ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา

ทัวร์ไต้หวัน TPE11 ไต้หวัน วันหยุดสุดขีด
5 วัน 4 คืน BY TG

From25,999 บาท

วันที่ 05 – 09 ธันวาคม 2562

เมืองเจียอี้ หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน นำท่านนั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน เมืองไถจง เดินเล่นตลาดกลางคืน เมืองหนานโถว
Jiufen Taiwan

ทัวร์ไต้หวัน TPE04 โอ้โห!!! ไทเป ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา
4 วัน 3 คืน BY TG

From19,999 บาท

วันที่ 23 – 26 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 14 – 17 ธันวาคม 2562

เมืองไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองไทเป ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง
Taiwan

ทัวร์ไต้หวัน TPE08 มหัศจรรย์…TAIPEI
5 วัน 3 คืน BY SL

From13,900 บาท

วันที่ 30 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2562
วันที่ 07 – 11 / 08 – 12 ธันวาคม 2562
วันที่ 13 – 17 / 15 – 19 ธันวาคม 2562
เดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ 2563

สนามบินเถาหยวน เมืองผูหลี่ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา เมนูปลาประธานาธิบดี วัดพระถังซัมจั๋ง สักการะเทพเจ้ากวนอูวัดเหวินหวู่

ทัวร์ไต้หวัน TPE14 ทะเลสาบสุริยันจันทรา ทาโรโกะ
5 วัน 4 คืน BY CI

From21,999 บาท

วันที่ 15 – 19 มกราคม 2563
วันที่ 12 – 16 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 04 – 08 / 11 – 15 / 18 – 22 มี.ค. 2563

หมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน เมืองหนานโถว ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองไทเป ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

ทัวร์ไต้หวัน TPE09 HELLO TAIWAN ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน
5 วัน 4 คืน BY TG

From22,999 บาท

วันที่ 27 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562
วันที่ 29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2562
วันที่ 11 – 15 / 12 – 16 ธันวาคม 2562

เมืองเจียอี้ หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน เมืองไถจง ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
taiwan

ทัวร์ไต้หวัน TPE05 มหัศจรรย์ ไทเป เที่ยว 2 อุทยาน (เย๋หลิ่ว-อาลีซาน)
4 วัน 3 คืน BY TG

From21,900 บาท

วันที่ 10 – 13 ธันวาคม 2562
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2563
วันที่ 12 – 15 / 26 – 29 มีนาคม 2563
วันที่ 01 – 04 / 10 – 13 เมษายน 2563

เมืองเจียอี้ ชมน้ำพุกลางเมือง ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน เขาอุทยานอาลีซาน สักการะศาลเจ้าพ่อเสือ นำท่านนั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน ชิมชาอู่หลง
1 2