Category

ทัวร์อเมริกา-แคนนาดา

USA03 TIME SQUARE AND PREMIUM ECONOMY อเมริกาตะวันออก นิวยอร์ก วอชิงตัน ดี.ซี. ไนแอการ่า
9 วัน 6 คืน BY SQ

From95,888 บาท

วันที่ 19 – 27 สิงหาคม 2562
วันที่ 16 – 24 กันยายน 2562
วันที่ 14 – 22 ตุลาคม 2562
เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2562

เดินทางด้วยที่นั่งสบายๆ กับ PREMIUM ECONOMY รับเพียงคณะละ 26 ที่นั่งเท่านั้น พักโรงแรมใกล้ย่าน TIME SQUARE จุดใจกลางมหานครนิวยอร์ก ขึ้นชมวิวมหานครนิวยอร์กจากตึกเอ็มไพร์สเตท ชมความสง่าของเทพีเสรีภาพ

USA07 อเมริกา แคนนาดา นิวยอร์ก วอชิงตัน ดี.ซี.ไนแอการ่า โตรอนโต
9 วัน 6 คืน BY BR

From95,900 บาท

วันที่ 10 – 18 มีนาคม 2562
วันที่ 05 – 13 / 12 – 20 เมษายน 2562
วันที่ 19 – 27 เมษายน 2562
เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2562

ล่องเรือชมอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ ชมทิวทัศน์มหานครนิวยอร์กบนตึกระฟ้าแห่งใหม่ของนครนิวยอร์ก ตึกวันเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ เมืองวู๊ดบูรี่ เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ Woodbury Common Premium Outlets ไห้ท่านได้เดินเล่นย่าน ไทม์สแควร์