Category

ทัวร์ออสเตรเลีย

AUS03 ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น-ซิดนีย์
6 วัน 4 คืน BY TG

เมืองเมลเบิร์น รับประทานกุ้งมังกร+เสิร์ฟพร้อมไวน์ท้องถิ่น ชมพาเหรดนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป แดนดีนอง นั่งรถไฟจักรไอน้ำโบราณ
From88,000 บาท
View Details

AUS01 ทัวร์ออสเตรเลีย POPULAR AUSTRALIA NEW YEAR CELEBRATION (ซิดนีย์-เมลเบิร์น)
6 วัน 4 คืน BY TG

นครซิดนีย์ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ เขาสามอนงค์ SCENIC WORLD สวนสัตว์พื้นเมือง ใกล้ชิดกับจิงโจ้และโคอาล่า ผ่านชมหาดบอนได ล่องเรือสำราญชมอ่าวซิดนีย์
From74,900 บาท
View Details

AUS02 ทัวร์ออสเตรเลีย POPULAR AUSTRALIA NEW YEAR CELEBRATION (ซิดนีย์-เมลเบิร์น)
6 วัน 4 คืน BY TG

นครซิดนีย์ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ เขาสามอนงค์ SCENIC WORLD สวนสัตว์พื้นเมือง ใกล้ชิดกับจิงโจ้และโคอาล่า ผ่านชมหาดบอนได ล่องเรือสำราญชมอ่าวซิดนีย์
From74,900 บาท
View Details

AUS04 ทัวร์ออสเตรเลีย HIGHLIGHT MELBOURNE NEW YEAR CELEBRATION (เมลเบิร์น-เกร้ทโอเชี่ยน-เกาะฟิลลิป)
5 วัน 3 คืน BY TG

เมืองเมลเบิร์น ชมสวนฟิตซรอย อนุสรณ์สถานสงคราม ซิตี้ทัวร์เมืองเมลเบิร์น เกร้ทโอเชี่ยนโร้ดแบบเต็มสาย อพอลโลเบย์ พอร์ตแคมเบลล์ ซื้อทัวร์เสริมขึ้นเฮลิคอปเตอร์
From61,900 บาท
View Details

สอบถามเพิ่มเติม?

หากลูกค้าต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถกรอกรายละเอียดหรือโทรศัพท์ติดต่อตามเบอร์ด้านล่าง ทางเรายินดีบริการลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่ค่ะ

world_holiday@hotmail.com
02-6344195-8

Recent Articles

นั่งรถไฟห้อยขาที่เมลเบิร์น : Puffing Billy
27/12/2017
สัมผัสประสบการณ์บินสำรวจกลาเซียร์ : Twin Glaciers Helicopter Flight
27/12/2017
The Beauty of Greenland
27/12/2017