fbpx

Category

ทัวร์ออสเตรเลีย

ทัวร์ออสเตรเลีย AUS09 ซิดนีย์-แคนเบอร์ร่า-เมลเบิร์น
7 วัน 4 คืน BY TG

From89,000 บาท

วันที่ 11 – 17 เมษายน 2563

นครซิดนีย์ สวนสัตว์พื้นเมือง อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ อาณาจักรซีนิกเวิลด์ แวะชมเดอะแก๊ป หาดบอนได ซิดนีย์ทาวเวอร์

ทัวร์ออสเตรเลีย AUS01 POPULAR AUSTRALIA (ซิดนีย์-เมลเบิร์น-เกร้ทโอเชี่ยนโร้ด)
6 วัน 4 คืน BY TG

From67,900 บาท

วันที่ 12 – 17 เมษายน 2563
พิเศษ!! จองและชำระภายใน 31 มกราคม 63 รับส่วนลดท่านละ 1,000 บาท

นครซิดนีย์ บลูเม้าท์เท่นส์ เขาสามอนงค์ สวนสัตว์พื้นเมือง สนุกสนานกับการให้อาหารจิงโจ้ หาดบอนได เดอะแก็ป ล่องเรือสำราญชมอ่าวซิดนีย์

ทัวร์ออสเตรเลีย AUS07 PARADISE AUSTRALIA (ซิดนีย์-บริสเบน-โกลด์โคสท์)
6 วัน 4 คืน BY TG

From72,900 บาท

วันที่ 12 – 17 เมษายน 2563
พิเศษ!! จองและชำระภายใน 31 มกราคม 63 รับส่วนลดท่านละ 1,000 บาท

นครซิดนีย์ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ เขาสามอนงค์ อิสระช้อปปิ้งย่านซิตี้เซ็นเตอร์ พอร์ตสตีเฟ่นส์ นั่งรถ 4WD ตะลุยเนินทราย ล่องเรือชมปลาโลมา

ทัวร์ออสเตรเลีย AUS03 SYDNEY EASY TOUR
5 วัน 3 คืน BY QF

From46,900 บาท

วันที่ 11 – 15 เมษายน 2563
พิเศษ!! จองและชำระภายใน 31 มกราคม 63 รับส่วนลดท่านละ 1,000 บาท

นครซิดนีย์ ซิตี้ทัวร์เมืองซิดนีย์ ผ่านชมหาดบอนได เดอะแก๊ป ล่องเรือชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ถ่ายรูปคู่กับสะพานฮาเบอร์ ช้อปปิ้งย่านซิตี้เซ็นเตอร์

ทัวร์ออสเตรเลีย AUS04 HIGHLIGHT MELBOURNE
5 วัน 3 คืน BY TG

From53,900 บาท

วันที่ 11 – 15 เมษายน 2563
พิเศษ!! จองและชำระภายใน 31 มกราคม 63 รับส่วนลดท่านละ 1,000 บาท

เมืองเมลเบิร์น สวนฟิตซรอย อนุสรณ์สถานสงคราม ผ่านชมอาคารรัฐสภาแห่งเมลเบิร์น ผ่านชมวิหารเซนต์แพทริค เกร้ทโอเชี่ยนโร้ดแบบเต็มสาย

ทัวร์ออสเตรเลีย AUS05 DELIGHT AUSTRALIA (เมลเบิร์น-ซิดนีย์)
6 วัน 4 คืน BY QF

From64,900 บาท

วันที่ 11 – 16 เมษายน 2563
พิเศษ!! จองและชำระภายใน 31 มกราคม 63 รับส่วนลดท่านละ 1,000 บาท

นครเมลเบิร์น นั่งรถไฟจักรไอน้ำโบราณชมธรรมชาติ เกาะฟิลลิป ชมนกเพนกวินพันธุ์เล็กที่สุดในโลก เกร้ทโอเชี่ยนโร้ดแบบเต็มสาย พอร์ตแคมเบลล์

ทัวร์ออสเตรเลีย AUS06 ENJOY AUSTRALIA (บริสเบน-ทังกาลูม่า-โกลด์โคสท์-ซิดนีย์)
6 วัน 4 คืน BY TG

From66,900 บาท

วันที่ 12 – 17 เมษายน 2563
พิเศษ!! จองและชำระภายใน 31 มกราคม 63 รับส่วนลดท่านละ 1,000 บาท

เมืองบริสเบน รัฐแห่งการพักผ่อน สวนสาธารณะเซาท์แบงค์ปาร์กแลนด์ เกาะมอร์ตัน มุ่งหน้าสู่ทังกาลูมารีสอร์ท ป้อนอาหารปลาโลมาจมูกขวด

ทัวร์ออสเตรเลีย AUS02 HIGHLIGHT SYDNEY
5 วัน 3 คืน BY QF

From55,900 บาท

วันที่ 11 – 15 เมษายน 2563
พิเศษ!! จองและชำระภายใน 31 มกราคม 63 รับส่วนลดท่านละ 1,000 บาท

นครซิดนีย์ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชมเขาสามอนงค์ สวนสัตว์พื้นเมือง สนุกสนานกับการป้อนอาหารจิงโจ้จากมือของท่าน พอร์ตสตีเฟ่นส์
Australia Puffing Billy

ทัวร์ออสเตรเลีย AUS08 PENGUIN PARADE & LONG NOSED MONKEY (เมลเบิร์น-บรูไน)
6 วัน 4 คืน BY BI

From34,900 บาท

วันที่ 07 – 12 มีนาคม 2563
วันที่ 02 – 07 / 09 – 14 พฤษภาคม 2563
วันที่ 20 – 25 มิถุนายน 2563

เมืองเมลเบิร์น เกร้ทโอเชี่ยนโร้ด พอร์ตแคมเบลล์ สถานีรถไฟจักรไอน้ำโบราณ ชมความน่ารักของสัตว์ประจำชาติในสวนสัตว์พื้นเมือง