Category

ทัวร์ออสเตรเลีย

AUS03 ทัวร์ออสเตรเลีย HAPPY AUSTRALIA (บริสเบน-ทังกาลูม่า-โกลด์โคสท์)
5 วัน 3 คืน BY XJ

From39,900 บาท

วันที่ 10 – 14 / 24 – 28 สิงหาคม 2562
วันที่ วันที่ 07 – 11 กันยายน 2562
วันที่ 12 – 16 / 19 – 23 ตุลาคม 2562
เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2562

เมืองบริสเบน สวนสาธารณะเซาท์แบงค์ปาร์คแลนด์ อิสระช้อปปิ้งย่านควีนส์สตรีทมอลล์ เกาะมอร์ตัน ทังกาลูม่ารีสอร์ท เล่นกระดานทราย
australia 12 apotles

AUS04 ทัวร์ออสเตรเลีย POPULAR AUSTRALIA (ซิดนีย์-เมลเบิร์น-เกร้ทโอเชี่ยนโร้ด)
6 วัน 4 คืน BY TG

From66,900 บาท

วันที่ 09 – 14 / 18 – 23 / 19 – 24 ต.ค. 2562

นครซิดนีย์ สวนสัตว์พื้นเมืองโคอาล่าพาร์ค อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชมเขาสามอนงค์ ผ่านชมหาดบอนได ล่องเรือสำราญในอ่าวซิดนีย์

AUS01 ทัวร์ออสเตรเลีย POPULAR AUSTRALIA (ซิดนีย์-เมลเบิร์น-เกร้ทโอเชี่ยนโร้ด)
6 วัน 4 คืน BY TG

From65,900 บาท

วันที่ 10 – 15 กันยายน 2562

นครซิดนีย์ สวนสัตว์พื้นเมืองโคอาล่าพาร์ค สนุกสนานกับการให้อาหารจิงโจ้ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ เขาสามอนงค์ ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิว

AUS02 ทัวร์ออสเตรเลีย SYDNEY EASY TOUR (ซิดนีย์-บลูเม้าท์เท่นส์)
5 วัน 3 คืน BY SQ

From37,900 บาท

วันที่ 11 – 15 กันยายน 2562

นครซิดนีย์ ผ่านชมบ้านเศรษฐีบนเนินเขา แวะจุดชมวิวเดอะแก๊ป ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ ถ่ายรูปคู่กับสะพานฮาเบอร์พร้อมรับประทานอาหารค่ำบนเรือ
Australia Puffing Billy

AUS05 ทัวร์ออสเตรเลีย POPULAR AUSTRALIA (ซิดนีย์-เมลเบิร์น-เกร้ทโอเชี่ยนโร้ด)
6 วัน 4 คืน BY TG

From67,900 บาท

วันที่ 12 – 17 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 05 – 10 ธันวาคม 2562

นครซิดนีย์ สวนสัตว์พื้นเมืองโคอาล่าพาร์ค อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชมเขาสามอนงค์ ผ่านชมหาดบอนได ล่องเรือสำราญในอ่าวซิดนีย์