Category

ทัวร์ยุโรปตะวันออก

B-EUR03 ทัวร์ยุโรป โปแลนด์ – เชก – ออสเตรีย – ฮังการี
10 วัน 7คืนBY EK

From58,900 บาท

วันที่ 24 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2562

ย้อนอดีตสู่ค่ายกักกันเอาซ์วิทช์ เป็นค่ายกักกันและค่ายมรณะที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาค่ายกักกันของนาซี เที่ยวเมืองวอร์ซอ เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศโปแลนด์

B-EUR53 ทัวร์ยุโรป Moment in Europe and James Bond 007 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ลิกเทนสไตน์ ฝรั่งเศส
9 วัน 6 คืน BY TG

From65,900 บาท

วันที่ 01 – 09 / 12 – 20 พฤษภาคม 2562
วันที่ 24 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2562
วันที่ 07 – 15 / 21 – 29 มิถุนายน 2562
วันที่ 28 มิถุนายน – 06 กรกฎาคม 2562

เมืองเบอร์กาโม ชมแกลเลอรีวิคเตอร์เอ็มมานูเอล เมืองวาดุซ ชมมหาวิหารเซนท์กัลเลน ชมหอสมุดโบราณAbbey Library เมืองรัพเพอร์สวิล – โจนาเมืองแห่งกุหลาบ ชมสะพานไม้ชาเปล

EUR42 PAELLA AND FLAMENCO SHOW โปรตุเกส สเปน
8 วัน 5 คืน BY EK

From51,900 บาท

วันที่ 24 กันยายน – 01 ตุลาคม 2561
วันที่ 08 – 15 / 15 – 22 / 22 – 29 ต.ค. 2561

เยือนแหลมโรกา ชมเมืองปอร์โต้แหล่งไวน์ชั้นดีและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก้ ตื่นตากับรางส่งน้ำโรมันสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่1ที่เมืองเซอโกเบีย

B-EUR45 ทัวร์ยุโรป เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอแลนด์
8 วัน 5 คืน BY TG

From57,900 บาท

วันที่ 17 – 24 พฤษภาคม 2562

ชมกรุงลักเซมเบิร์ก ชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก จัตุรัสโรเมอร์ เที่ยวชมตัวเมืองโคโลญ ล่องเรือหลังคากระจกชมกรุงอัมสเตอร์ดัม

B-EUR54 ทัวร์ยุโรป SIGNIFICANT BENELUX เยอรมนี – ลักเซมเบิร์ก-เบลเยี่ยม – เนเธอแลนด์
7 วัน 4 คืน BY SQ

From42,900 บาท

วันที่ 22 – 28 ตุลาคม 2562
วันที่ 04 – 10 / 19 – 25 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 03 – 09 ธันวาคม 2562

ชมเมืองดุสเซลดอร์ฟ ชมจัตุรัสโรเมอร์ เมืองไฮเดลเบิร์ก กรุงลักเซมเบิร์ก ชมเมืองบรูกก์เวนิสแห่งยุโรปเหนือ หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์

B-EUR07 ทัวร์ยุโรป SILKY EAST EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์
10 วัน 7 คืน BY TG

From65,999 บาท

วันที่ 24 พฤษภาคม 02 มิถุนายน 2562
วันที่ 07 – 16 มิถุนายน 2562

ชมพระราชวังเชินบรุนน์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก

B-EUR46 ทัวร์ยุโรป เยอรมนี เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี (คุทนา ฮอร่า)
9 วัน 6 คืน BY TG

From65,900 บาท

วันที่ 12 – 20 มิถุนายน 2562

เมืองคุทนา ฮอร่า ชมความสวยงามของโบสถ์ประจำเมือง โบสถ์เซ็นต์บาบารา ชมโบสถ์โครงกระดูก โบสถ์ที่ตกแต่งไปด้วยโครงกระดูกมนุษย์กว่า 70,000 ชิ้น

B-EUR16 ทัวร์ยุโรป SWEETIE GERMANY AND SWISS เยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์
7 วัน 4 คืน BY SQ

From48,888 บาท

วันที่ 09 – 15 / 24 – 30 ตุลาคม 2562
วันที่ 06 – 12 / 19 – 25 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 01 – 07 ธันวาคม 2562

เมืองมิวนิค ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ ยอดเขาซุกสปิตเซ่ภูเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน

B-EUR02 ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี
8 วัน 5คืนBY BR

From55,900 บาท

วันที่ 11 – 18 พฤษภาคม 2562
วันที่ 01 – 08 / 08 – 15 / 15 – 22 มิ.ย. 62

เดินเล่นเมืองซาลส์บวร์ก บ้านเกิดของนักดนตรีเอก“โมสาร์ท” เดินเล่นเมืองน้ำแร่ที่คาร์โลวี่ วารี สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชกโกสโลวาเกีย

B-EUR47 ทัวร์ยุโรป เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม
9 วัน 6 คืน BY TG

From53,900 บาท

วันที่ 22 – 30 สิงหาคม 2562
วันที่ 07 – 15 กันยายน 2562
วันที่ 05 – 13 / 18 – 26 ตุลาคม 2562
เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2562

ชมเมืองแบมเบิร์ก ชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์และเซนต์จอร์จ ชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก จัตุรัสโรเมอร์ ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำไรน์
1 2 3