fbpx

Category

ทัวร์ยุโรปตะวันออก

A-EUR09 ทัวร์ยุโรป SUPER B POLAND โปรแลนด์
7 วัน BY QR

From39,300 บาท

วันที่ 14 – 20 กันยายน 2562
วันที่ 12 – 18 / 23 – 29 ตุลาคม 2562
วันที่ 09 – 15 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 04 – 10 ธันวาคม 2562

เยือนเส้นทางงดงาม ดินแดนที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกและศาสนา

A-EUR26 ทัวร์ยุโรป CALL ME EASTERN EUROPE
9 วัน 6 คืน BY EK

From45,988 บาท

วันที่ 11 – 19 มิถุนายน 2562
วันที่ 10 – 18 กรกฎาคม 2562
วันที่ 5 – 13 สิงหาคม 2562
เดือนกันยายน – ตุลาคม 2562

ชมเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 900 ปี เมืองนูเรมเบิร์ก ชมวิหารเซนต์ลอเรนซ์ ชมย่านเมืองเก่าของโรเธนเบิร์ก เข้าชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์
charlesbridge czech

A-EUR38 ทัวร์ยุโรป THE RHYTHM OF EAST EUROPE
11 วัน 8 คืน BY TG

From65,900 บาท

วันที่ 19 – 29 กรกฎาคม 2562
วันที่ 04 – 14 สิงหาคม 2562
วันที่ 06 – 16 กันยายน 2562
เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562

ชมพระราชวังเชินบรุนน์ ที่วิจิตรตระการตา ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก ตะลึงกับโบสถ์โครงกระดูก

A-EUR16 ทัวร์ยุโรป BEAUTIFUL ROMANCE EUROPE ออสเตรีย เยอรมนี สวิส อิตาลี
11 วัน 8 คืน BY TG

From72,900 บาท

วันที่ 15 – 25 พฤษภาคม 2562
วันที่ 05 – 15 / 19 – 29 มิถุนายน 2562
วันที่ 03 – 13 กรกฎาคม 2562
เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 2562

กรุงเวียนนา ชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ ฮัลสตัทหมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย เมืองมิวนิค ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์
Jezero Kozjak in Croatia

A-EUR01 ทัวร์ยุโรป EXPLORE CROATIA
9 วัน 6 คืน BY EK

From61,900 บาท

วันที่ 05 – 13 สิงหาคม 2562

ชมมนต์เส่นห์ของบ้านพักริมชายฝั่ง แวะถ่ายรูปกับรูปปั้นหญิงสาวกับนกนางนวล ชมความงามของอุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ ล่องเรือข้ามทะเลสาบ อุทยาน Lower Lake ชมความงามของธรรมชาติ
szechenyi-chain-bridge Hungary

A-EUR39 ทัวร์ยุโรป THE ROMANTIC 7 COUNTIRES
10 วัน 7 คืน BY TG

From55,900 บาท

วันที่ 11 – 20 สิงหาคม 2562
วันที่ 13 – 22 กันยายน 2562
วันที่ 03 – 12 พฤศจิกายน 2562
เดือนธันวาคม 2562 – มกราคม 2563

ชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ แห่งราชวงศ์ฮัปสเบิร์ก ชมความสวยงามและทันสมัยของศิลปะวัฒณธรรมหลายเชื้อชาติของประเทศฮังการี ชมความงามของสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า ของCASTLE HILL

A-EUR17 ทัวร์ยุโรป Fantastic Benelux เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอแลนด์
8 วัน 5 คืน BY TG

From49,900 บาท

วันที่ 06 – 13 / 20 – 27 กันยายน 2562
วันที่ 27 กันยายน – 04 ตุลาคม 2562
วันที่ 02 – 09 / 11 – 18 / 16 – 23 ต.ค. 2562
เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2562

เมืองบรูกก์ ชมมหาวิหารเมืองเกนท์ กรุงลักเซมเบิร์ก ชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก นครแฟรงก์เฟิร์ต ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำไรน์
Zaanse Schans Netherlands

A-EUR29 ทัวร์ยุโรป FRIENDSTER OF EUROPE
7 วัน 4 คืน BY EK

From39,900 บาท

วันที่ 28 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 05 – 11 / 19 – 25 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 02 – 08 ธันวาคม 2562
เดือนธันวาคม 2562 – มกราคม 2563

เยือนดินแดนแห่งความโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่ ชมประตูชัยนโปเลียน ล่องเรือบาโตมุช ใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำ

EUR42 PAELLA AND FLAMENCO SHOW โปรตุเกส สเปน
8 วัน 5 คืน BY EK

From51,900 บาท

วันที่ 24 กันยายน – 01 ตุลาคม 2561
วันที่ 08 – 15 / 15 – 22 / 22 – 29 ต.ค. 2561

เยือนแหลมโรกา ชมเมืองปอร์โต้แหล่งไวน์ชั้นดีและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก้ ตื่นตากับรางส่งน้ำโรมันสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่1ที่เมืองเซอโกเบีย
railway Switzerland

A-EUR40 ทัวร์ยุโรป ฮัลสตัทเฮฮาปาร์ตี้ ขึ้นเขาริกิ ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์
8 วัน 5 คืน BY TG

From54,900 บาท

วันที่ 18 – 25 ตุลาคม2562
วันที่ 1 – 8 พฤศจิกายน 2562

เต็มอิ่มกับธรรมชาติ ที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นตำรับปราสาทเจ้าหญิงดิสนีย์ เที่ยวลูเซิร์น
1 2 3 4