fbpx

Category

ทัวร์ยุโรปตะวันออก

ทัวร์ยุโรป A-EUR09 THE ROMANTIC 7 COUNTIRES ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิส อิตาลี
10 วัน 7 คืน BY TG

From55,900 บาท

วันที่ 03 – 12 / 08 – 17 / 17 – 26 พ.ย. 2562
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 07 มกราคม 2563

ทัวร์ยุโรปชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ แห่งราชวงศ์ฮัปสเบิร์ก ชมความสวยงามและทันสมัยของศิลปะวัฒณธรรมหลายเชื้อชาติของประเทศฮังการี ชมความงามของสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า ของCASTLE HILL

A-EUR03 ทัวร์ยุโรป CROATIA WONDER TK
8 วัน 5 คืน BY TK

From53,900 บาท

วันที่ 02 – 09 ธันวาคม 2562

เยือนเมืองโอพาเทีย เมืองเต็มเปี่ยมไปด้วยมนต์เส่นห์ของบ้านพักริมชายฝั่ง ชมความงดงามของธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่
railway Switzerland

ทัวร์ยุโรป A-EUR06 ออสเตรีย เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์
9 วัน 6 คืน BY EK

From58,888 บาท

วันที่ 05 – 13 / 18 – 26 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 02 – 10 ธันวาคม 2562
วันที่ 25 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563

เวียนนา ฮัลสตัท ฟุซเซ่น ปราสาทนอยชวานสไตน์ โดเนาเอส์ชินเกน ทิทิตเซ่ กอลมาร์ ริคเวียร์ กองอีเชม ไฟท์บรูก น้ำตกไรน์ อินเทอร์ลาเคน อินเทอร์ลาเคน ยอดเขาจุงฟราวด์ ลูเซิร์น นั่งรถไฟไต่เขาริกิ ซูก ซูริค

EUR42 PAELLA AND FLAMENCO SHOW โปรตุเกส สเปน
8 วัน 5 คืน BY EK

From51,900 บาท

วันที่ 24 กันยายน – 01 ตุลาคม 2561
วันที่ 08 – 15 / 15 – 22 / 22 – 29 ต.ค. 2561

เยือนแหลมโรกา ชมเมืองปอร์โต้แหล่งไวน์ชั้นดีและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก้ ตื่นตากับรางส่งน้ำโรมันสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่1ที่เมืองเซอโกเบีย

ทัวร์ยุโรป A-EUR08 Happy Cruise and Funicular at Hallstatt ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี
10 วัน 7 คืน BY OS

From56,900 บาท

วันที่ 01 -10 / 04 – 13 ธันวาคม 2562
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 05 มกราคม 2563
เดือน กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2563

ทัวร์ยุโรปชมพระราชวังเชินบรุนน์ อันวิจิตรตราการตา ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ชมรัฐสภาที่สุดแห่งความสวยงามของกรุงบูดาเปสต์ เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี

ทัวร์ยุโรป A-EUR05 Classical Eastern Europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี
10วัน 7 คืน BY TG

From57,900 บาท

วันที่ วันที่ 01 -10 / 15 – 24 พ.ย./ 22 พ.ย. – 01 ธ.ค. 62
วันที่ 29 พ.ย. – 08 ธ.ค. /14 – 23 / 15 – 24 ธ.ค. 62
วันที่ 25 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 07 มกราคม 2563

เดินเล่นเมืองซาลส์บวร์ก บ้านเกิดของนักดนตรีเอก“โมสาร์ท” เดินเล่นเมืองน้ำแร่ที่คาร์โลวี่ วารี สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชกโกสโลวาเกีย

ทัวร์ยุโรป A-EUR11 WONDERFUL ROMANCE ออสเตรีย เยอรมนี สวิส อิตาลี
11วัน 8คืน BY TG

From72,900 บาท

วันที่ 30 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2562
วันที่ 07 – 17 ธันวาคม 2562
วันที่ 25 ธันวาคม 2562 – 04 มกราคม 2563
เดือน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2563

ทัวร์ยุโรป เต็มอิ่ม เที่ยวสนุก เช็คอินครบทุกไฮไลท์ ออสเตรีย เยอรมนี สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี บินสบายกับ TG full services

ทัวร์ยุโรป A-EUR07 BEAUTIFUL WAY ออสเตรีย เยอรมัน เชก สโลวัก ฮังการี
10 วัน 7 คืน BY BR

From55,900 บาท

วันที่ 30 พฤศจิกายน – 09 ธันวาคม 2562
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 – 04 มกราคม 2563

เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ ชมถนนสายวงแหวน ชมรอบนอกโบสถ์สเตเฟ่นส์ ย่านถนนคาร์นท์เนอร์ ฮัลสตัทท ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวสกายวอล์ค

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น-13 EUROPE TULIP LOVER เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม
9วัน 6คืน BY TG

From49,900 บาท

วันที่ 07 – 15 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 17 – 25 มีนาคม 2563
วันที่ 05 – 13 / 10 – 18 / 11 – 19 / 21 – 29 เม.ย. 63
วันที่ 01 – 19 / 12 – 20 พฤษภาคม 2563

ทัวร์ยุโรป เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์กซึ่งสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองได้โดยรอบ ล่องเรือหลังคากระจกเที่ยวอัมสเตอร์ดัม ชมเทศกาลดอกไม้เทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น-03 ULTIMATE EASTERN EUROPE เยอรมนี ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี
8 วัน 5 คืน BY EK

From46,888 บาท

วันที่ 27 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2562
วันที่ 03 – 10 ธันวาคม 2562
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 05 มกราคม 2563
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 06 มกราคม 2563

เมืองโฮเฮนชวานเกา ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ สวนมิราเบล ชมหมู่บ้านมรดกโลกแสนสวยฮัลสตัท(Hallstatt)
1 2