fbpx

Category

ทัวร์รัสเซีย
russia night

ทัวร์รัสเซีย RUS02 IN TRAIN (มอสโคว์-ซากอร์ส-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)
8 วัน 5 คืน BY EK

From49,900 บาท

วันที่ 05 – 12 / 16 – 23 / 24 – 31 มี.ค. 2563
วันที่ 30 มีนาคม – 06 เมษายน 2563
วันที่ 07 – 14 / 10 – 17 / 11 – 18 เม.ย. 2563
เดือนเมษายน – เดือนกรกฎาคม 2563

กรุงมอสโคว์ เนินเขาสแปร์โร่ว์ ถนนอารบัต เมืองซาร์กอร์ส ชมโบสถ์โฮลีทรีนิตี้ โบสถ์อัสสัมชัญ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วิหารเซนต์ซาเวียรฺ ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
kremlin palace

ทัวร์รัสเซีย RUS11 WE ARE IN RUSSIA (มอสโคว์-ซาร์กอร์ส-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)
9 วัน 7 คืน BY TG

From65,900 บาท

วันที่ 04 – 12 มีนาคม 2563
วันที่ 13 – 21 / 18 – 26 เมษายน 2563
วันที่ 11 – 19 / 23 – 31 พฤษภาคม 2563
เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2563

นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ เมืองปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูร้อน เมืองพุชกิ้น พระราชวังแคทเธอรีน
moscow

ทัวร์รัสเซีย RUS08 FANTASTIC NORTHERN LIGHTS (MOSCOW-MURMANSK)
7 วัน 5 คืน BY TG

From67,900 บาท

วันที่ 04 – 10 มีนาคม 2563

เมืองมูร์มันสค์ พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ อนุสาวรีย์อโลชา ขับรถสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ ตามล่าหาแสงเหนือในยามค่ำคืน หมู่บ้านซามิ

ทัวร์รัสเซีย RUS07 MURMANSK – ECO HOME
9 วัน 7 คืน BY TG

From125,000 บาท

วันที่ 18 – 26 มีนาคม 2563

กรุงมอสโคว์ เมืองซากอร์ส โบสถ์โฮลีทรินิตี้ โบสถ์อัสสัมชัญ ย่านจัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล ถนนอราบัต พระราชวังเครมลิน บินภายในสู่เมืองมูรมันสก์

ทัวร์รัสเซีย RUS09 AURORA RUSSIA มอสโคว์-ซาร์กอร์ส-มูร์มันสค์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
9 วัน 6 คืน BY EK

From72,900 บาท

วันที่ 23 – 31 มีนาคม 2563

กรุงมอสโคว์ ถนนอารบัต เมืองซาร์กอร์ส โบสถ์อัสสัมชัญ สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ล่องเรือรับประทานอาหารค่ำ วิหารเซนต์ซาเวียร์

ทัวร์รัสเซีย RUS01 BELOVED OVERNIGHT TRAIN AND NICHOLAS PALACE (มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)
7 วัน 5 คืน BY TG

From54,900 บาท

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 06 มีนาคม 2563
วันที่ 06 – 12 / 08 – 14 / 11 – 17 เม.ย. 2563
วันที่ 02 – 08 / 06 – 12 / 13 – 19 พ.ค. 2563
วันที่ 08 – 14 / 24 – 30 มิถุนายน 2563

เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ถนนช้อปปิ้งเนฟสกี้ พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ เมืองพุชกิ้น พระราชวังแคทเธอรีน

ทัวร์รัสเซีย RUS13 WE GO TO RUSSIA มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
8 วัน 6 คืน BY TG

From79,900 บาท

วันที่ 09 – 16 เมษายน 2563

กรุงมอสโคว์ เนินเขาสแปร์โร่ว์ นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ เมืองปีเตอร์ฮอฟ

ทัวร์รัสเซีย RUS06 มหัศจรรย์ ไบคาล ทะเลสาบน้ำแข็งที่ลึกที่สุดในโลก
6 วัน 5 คืน BY S7

From49,900 บาท

วันที่ 06 – 11 / 08 – 13 มีนาคม 2563

เมืองลิสต์เวียนก้า พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมและชาติพันธุ์ทอล์ทซี่ นั่งรถลากเลื่อนไซบีเรียนฮัสกี้ พิพิธภัณฑ์ไบคาล ขึ้นกระเช้าแบบห้อยขาสู่ CHERSKY STONE

ทัวร์รัสเซีย RUS12 FALL IN LOVE WITH RUSSIA มอสโคว์-ซาร์กอร์ส-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
8 วัน 5 คืน BY TK

From56,900 บาท

วันที่ 11 – 18 มีนาคม 2563
วันที่ 25 มีนาคม – 01 เมษายน 2563
วันที่ 04 – 11 / 21 – 28 / 23 – 30 เม.ย. 2563
เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2563

กรุงมอสโคว์ เนินเขาสแปร์โร่ว์ สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ เดินเล่นถนนอารบัต เมืองซาร์กอร์ส ชมโบสถ์โฮลีทรินิตี้ โบสถ์อัสสัมชัญ

ทัวร์รัสเซีย RUS04 AURORA HUNTING (รัสเซีย-มอสโคว์-มูร์มันสค์-เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก-ตามล่าแสงเหนือ)
9 วัน 7 คืน BY TG

From75,900 บาท

วันที่ 11 – 19 / 18 – 26 มีนาคม 2563
วันที่ 25 มีนาคม – 02 เมษายน 2563

กรุงมอสโคว์ บินภายในสู่เมืองมูร์มันสค์ พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ อนุสาวรีย์อโลชา ขับรถสโนโมบิล ตามล่าหาแสงเหนือ หมู่บ้านซามิ
1 2