fbpx

Category

ทัวร์รัสเซีย
Russia Moscow River

ทัวร์รัสเซีย RUS10 MOSCOW-MURMANSK-ST.PETERSBURG
9 วัน 7 คืน BY TG

From113,000 บาท

วันที่ 04 – 12 ธันวาคม 2562

กรุงมอสโคว์ เมืองซาร์กอร์ส โบสถ์โฮลีทรินิตี้ โบสถ์อัสสัมชัญ จัตุรัสแดง ห้างสรรพสินค้ากุม โบสถ์เซนต์บาซิล ถนนอราบัต ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์

ทัวร์รัสเซีย RUS06 มหัศจรรย์…RUSSIA บินตรงมอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
7 วัน 5 คืน BY TG

From55,900 บาท

วันที่ 06 – 12 / 20 – 26 พฤศจิกายน 2562

กรุงมอสโคว์ เนินเขาสแปร์โร่วฮิลล์ ตลาดอิสไมโลโว่ ตึกหอส่งสัญญาณโทรทัศน์ รับประทานอาหารพร้อมชมวิวเมืองมอสโคว์แบบพาโนรามา หมู่บ้านโคโลเมนสโคว

ทัวร์รัสเซีย RUS08 WE ARE IN RUSSIA มอสโคว์-ซาร์กอส-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
9 วัน 7 คืน BY TG

From93,900 บาท

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 07 มกราคม 2563

กรุงมอสโคว์ เนินเขาสแปร์โร่ว์ บินภายในสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ เมืองปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูร้อน

ทัวร์รัสเซีย RUS11 RUSSIA AURORA HUNTING (MOSCOW-MURMANSK)
9 วัน 7 คืน BY TG

From117,000 บาท

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563

เมืองซาร์กอร์ส ชมโบสถ์โฮลีทรินิตี้ โบสถ์อัสสัมชัญ เดินช้อปปิ้งถนนอราบัต ชมการแสดงบัลเล่ต์ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาเมอร์รี่ สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์

ทัวร์รัสเซีย RUS13 MURMANSK – ECO HOME
9 วัน 7 คืน BY TG

From125,000 บาท

วันที่ 15 – 22 มกราคม 2563
วันที่ 05 – 13 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 18 – 26 มีนาคม 2563

กรุงมอสโคว์ เมืองซากอร์ส โบสถ์โฮลีทรินิตี้ โบสถ์อัสสัมชัญ ย่านจัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล ถนนอราบัต พระราชวังเครมลิน บินภายในสู่เมืองมูรมันสก์

ทัวร์รัสเซีย RUS04 รัสเซีย (มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)
7 วัน 5 คืน BY TG

From96,000 บาท

วันที่ 23 – 29 ตุลาคม 2562

กรุงมอสโคว์ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาเมอร์รี่ จัตุรัสแดง ห้างสรรพสินค้ากุม วิหารเซ็นต์ซาเวียร์ ซื้อของที่ระลึกย่านถนนอราบัต ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์

ทัวร์รัสเซีย RUS09 AURORA HUNTING (รัสเซีย-มอสโคว์-มูร์มันสค์-เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก-ตามล่าแสงเหนือ)
9 วัน 7 คืน BY TG

From79,900 บาท

วันที่ 23 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562
วันที่ 09 – 17 / 18 – 26 ธันวาคม 2562
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563
วันขึ้นปีใหม่ 2563

กรุงมอสโคว์ บินภายในสู่เมืองมูร์มันสค์ พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ อนุสาวรีย์อโลชา ขับรถสโนโมบิล ตามล่าหาแสงเหนือ หมู่บ้านซามิ
lake baikal

ทัวร์รัสเซีย RUS14 FANTASTIC LAKE BAIKAL
7 วัน BY S7

From84,000 บาท

วันที่ 21 – 27 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 06 – 12 มีนาคม 2562

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง Taltsy Village นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิวเพื่อชมทัศนียภาพ 360 องศา แวะชมพิพิธภัณฑ์ไบคาล ล่องเรือสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก

ทัวร์รัสเซีย RUS03 PERFECT RUSSIA (AUTUMN)
7 วัน 5 คืน BY SU

From62,900 บาท

วันที่ 17 – 23 / 22 – 28 ตุลาคม 2562

กรุงมอสโคว์ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาเมอร์รี่ จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล เนินเขาสแปร์โรว์ ชมการแสดงละครสัตว์ โบสถ์เซนต์ซาเวียร์
BAIKAL LAKE

ทัวร์รัสเซีย RUS15 BAIKAL LAKE
6 วัน 5 คืน BY S7

From69,900 บาท

วันที่ 15 – 20 / 17 – 22 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 21 – 26 / 23 – 28 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2563
เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม 2563

เมืองเอียร์คุตสก์ ชมอนุสาวรีย์ยาคอฟ โปคาบอฟ เมืองลิสต์วียันก้า พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมไม้ สุนัขลากเลื่อน นั่งเรือโฮเวอร์คราฟท์ท่องบนพื้นผิวน้ำแข็งของทะเลสาบ
1 2